ErrorVault.com

Error: Fel 2607 - Du har inte behörighet att klippa'|.'@För att klippa detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1


Hur du åtgärdar körtiden Fel 2607 Du har inte behörighet att klippa '|

Den här artikeln innehåller felnummer Fel 2607, allmänt känt som Du har inte behörighet att klippa '| som beskrivs som Du har inte behörighet att klippa'|.'@För att klippa detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1


Om Runtime Fel 2607

Runtime Fel 2607 inträffar när Microsoft Access misslyckas eller kraschar medan den körs, därav namnet. Det betyder inte nödvändigtvis att koden var korrupt på något sätt, utan bara att den inte fungerade under körtiden. Den här typen av fel kommer att visas som ett irriterande meddelande på din skärm om det inte hanteras och rättas till. Här är symtom, orsaker och sätt att felsöka problemet.


Definitioner (Beta)

Här listar vi några definitioner av de ord som finns i ditt fel, i ett försök att hjälpa dig att förstå ditt problem. Detta är ett pågående arbete, så ibland kan det hända att vi definierar ordet felaktigt, så hoppa gärna över det här avsnittet!

 • Klicka - I användargränssnitt hänvisar klick till nedtryckning av en musknapp eller liknande inmatningsenhet.
 • Klipp - A Unix shell -kommando som bryter inmatning i fält, som kan väljas för utmatning, baserat på en avgränsare.
 • Design - Design i programmering är handlingen att göra särskilda val om hur bäst att strukturera ett program, för att uppnå mål om tillförlitlighet, underhållbarhet, korrekthet eller användarvänlighet.
 • Objekt - Ett objekt är varje enhet som kan manipuleras med kommandon i ett programmeringsspråk
 • Behörigheter - Behörigheter definierar de åtgärder som autentiserade användare får utföra på filsystem, databaser och andra datorsystem.
 • Ställ in - En uppsättning är en samling där inget element upprepas, vilket kan vara möjligt att räkna upp dess element enligt ett beställningskriterium en "ordnad uppsättning" eller behålla ingen ordning en "oordnad uppsättning".
 • Tabell - ANVÄND INTE DENNA TAG; det är tvetydigt

Symtom på Fel 2607 - Du har inte behörighet att klippa '|

Runtimefel inträffar utan förvarning. Felmeddelandet kan komma upp på skärmen varje gång Microsoft Access körs. Faktum är att felmeddelandet eller någon annan dialogruta kan dyka upp om och om igen om det inte åtgärdas tidigt.

Det kan förekomma att filer raderas eller att nya filer dyker upp. Även om detta symptom till stor del beror på virusinfektion kan det tillskrivas som ett symptom för körtidsfel, eftersom virusinfektion är en av orsakerna till körtidsfel. Användaren kan också uppleva en plötslig minskning av hastigheten på internetanslutningen, men detta är inte alltid fallet.


Fix Du har inte behörighet att klippa '| (Error Fel 2607)
(Endast för illustrativa ändamål)Källor till Du har inte behörighet att klippa '| - Fel 2607

Under programvarukonstruktionen kodar programmerare i väntan på att fel ska uppstå. Det finns dock ingen perfekt utformning, eftersom fel kan förväntas även med den bästa programutformningen. Fel kan uppstå under körning om ett visst fel inte upplevs och åtgärdas under utformning och testning.

Körtidsfel orsakas i allmänhet av inkompatibla program som körs samtidigt. Det kan också uppstå på grund av minnesproblem, en dålig grafikdrivrutin eller virusinfektion. Oavsett vad som är fallet måste problemet lösas omedelbart för att undvika ytterligare problem. Här finns sätt att åtgärda felet.


Reparationsmetoder

Runtimefel kan vara irriterande och ihållande, men det är inte helt hopplöst, reparationer finns tillgängliga. Här är sätt att göra det.

Om en reparationsmetod fungerar för dig, klicka på knappen Uppvärdera till vänster om svaret, så får andra användare veta vilken reparationsmetod som fungerar bäst för tillfället.

Observera: Varken ErrorVault.com eller dess författare tar ansvar för resultaten av de åtgärder som vidtas genom att använda någon av de reparationsmetoder som anges på den här sidan - du utför dessa steg på egen risk.

up vote 1 down vote accepted
Om felet du får är relaterat till Internet Explorer kan du göra följande:
 1. Återställ din webbläsare.
  • För Windows 7 kan du klicka på Start, gå till Kontrollpanelen och sedan klicka på Internetalternativ till vänster. Sedan kan du klicka på fliken Avancerat och sedan på knappen Återställ.
  • För Windows 8 och 10 kan du klicka på Sök och skriva Internetalternativ, gå sedan till fliken Avancerat och klicka på Återställ.
 2. Inaktivera skriptfelsökning och felmeddelanden.
  • I samma Internetalternativ kan du gå till fliken Avancerat och leta efter Inaktivera skriptfelsökning
  • Sätt en bock i alternativknappen
  • Avmarkera samtidigt "Visa ett meddelande om varje skriptfel" och klicka sedan på Verkställ och OK, starta sedan om datorn.
Om dessa snabbkorrigeringar inte fungerar kan du alltid säkerhetskopiera filer och köra reparera ominstallera på din dator. Du kan dock göra det senare när lösningarna som listas här inte gjorde jobbet.
När du får ett runtime -fel, kom ihåg att det händer på grund av program som är i konflikt med varandra. Det första du kan göra för att lösa problemet är att stoppa dessa motstridiga program.
 • Öppna Aktivitetshanteraren genom att klicka på Ctrl-Alt-Del samtidigt. Detta låter dig se listan över program som körs för närvarande.
 • Gå till fliken Processer och stoppa programmen ett efter ett genom att markera varje program och klicka på knappen Avsluta process.
 • Du måste observera om felmeddelandet återkommer varje gång du stoppar en process.
 • När du väl har identifierat vilket program som orsakar felet kan du fortsätta med nästa felsökningssteg och installera om programmet.
Använda kontrollpanelen
 • I Windows 7 klickar du på Start -knappen, sedan på Kontrollpanelen och sedan på Avinstallera ett program
 • I Windows 8 klickar du på Start -knappen, rullar sedan ner och klickar på Fler inställningar, klickar sedan på Kontrollpanelen> Avinstallera ett program.
 • I Windows 10 skriver du bara Kontrollpanelen i sökrutan och klickar på resultatet och klickar sedan på Avinstallera ett program
 • När du är inne i Program och funktioner klickar du på problemprogrammet och klickar på Uppdatera eller Avinstallera.
 • Om du valde att uppdatera behöver du bara följa instruktionen för att slutföra processen, men om du valde att avinstallera kommer du att följa uppmaningen för att avinstallera och sedan ladda ner igen eller använda programmets installationsskiva för att installera om programmet.
Använda andra metoder
 • För Windows 7 kan du hitta listan över alla installerade program när du klickar på Start och rullar musen över listan som visas på fliken. Du kanske ser det i listan för att avinstallera programmet. Du kan fortsätta och avinstallera med hjälp av verktyg som finns på den här fliken.
 • För Windows 10 kan du klicka på Start, sedan på Inställningar och sedan välja Appar.
 • Rulla nedåt för att se listan över appar och funktioner som är installerade på din dator.
 • Klicka på programmet som orsakar runtime -felet, sedan kan du välja att avinstallera eller klicka på Avancerade alternativ för att återställa programmet.
Virusinfektion som orsakar körtidsfel på din dator måste omedelbart förebyggas, karantäneras eller tas bort. Se till att du uppdaterar ditt virusprogram och kör en grundlig genomsökning av datorn eller kör Windows -uppdatering så att du kan få den senaste virusdefinitionen och fixa.
Du kanske får felet på grund av en uppdatering, till exempel paketet MS Visual C ++ som kanske inte är installerat korrekt eller helt. Vad du kan göra då är att avinstallera det aktuella paketet och installera en ny kopia.
 • Avinstallera paketet genom att gå till Program och funktioner, leta reda på och markera Microsoft Visual C ++ Redistributable Package.
 • Klicka på Avinstallera högst upp i listan, och när det är klart startar du om datorn.
 • Ladda ner det senaste omfördelningsbara paketet från Microsoft och installera det.
Du kan också uppleva körtidsfel på grund av mycket lågt ledigt utrymme på din dator.
 • Du bör överväga att säkerhetskopiera dina filer och frigöra utrymme på hårddisken
 • Du kan också rensa cacheminnet och starta om datorn
 • Du kan också köra Diskrensning, öppna ditt utforskarfönster och högerklicka på din huvudkatalog (vanligtvis C:)
 • Klicka på Egenskaper och sedan på Diskrensning
Om felet är relaterat till en dålig grafikdrivrutin kan du göra följande:
 • Öppna Enhetshanteraren, leta upp grafikdrivrutinen
 • Högerklicka på grafikkortdrivrutinen, klicka sedan på avinstallera och starta sedan om datorn
Andra språk:

How to fix Error 2607 (You don't have permission to cut '|) - You don't have permission to cut '|.'@To cut this object, you must have Modify Design permission for it. If the object is a table, you must also have Delete Data permission for it. For more information on permissions and who can set them, click Help.@@2@1
Wie beheben Fehler 2607 (Du hast keine Berechtigung zum Schneiden von '|) - Sie haben keine Berechtigung zum Ausschneiden von '|.'@Um dieses Objekt auszuschneiden, müssen Sie die Berechtigung Design ändern dafür haben. Wenn das Objekt eine Tabelle ist, müssen Sie auch über die Berechtigung zum Löschen von Daten verfügen. Für weitere Informationen zu Berechtigungen und wer sie festlegen kann, klicken Sie auf Hilfe.@@2@1
Come fissare Errore 2607 (Non hai il permesso di tagliare '|) - Non hai l'autorizzazione per tagliare '|.'@Per tagliare questo oggetto, devi avere l'autorizzazione Modifica disegno per esso. Se l'oggetto è una tabella, è necessario disporre anche dell'autorizzazione Elimina dati per esso. Per ulteriori informazioni sui permessi e su chi può impostarli, fare clic su Aiuto.@@2@1
Hoe maak je Fout 2607 (U heeft geen toestemming om '| . te knippen) - U heeft geen toestemming om '|.'@Om dit object te knippen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u er ook de machtiging Gegevens voor verwijderen voor hebben. Voor meer informatie over machtigingen en wie ze kan instellen, klikt u op Help.@@2@1
Comment réparer Erreur 2607 (Vous n'avez pas la permission de couper '|) - Vous n'avez pas l'autorisation de couper '|.'@Pour couper cet objet, vous devez avoir l'autorisation Modifier la conception pour lui. Si l'objet est une table, vous devez également disposer de l'autorisation Supprimer les données pour celui-ci. Pour plus d'informations sur les autorisations et qui peut les définir, cliquez sur Aide.@@2@1
어떻게 고치는 지 오류 2607 ('|자를 수 있는 권한이 없습니다.) - '|.'@이 개체를 잘라낼 권한이 없습니다. 이 개체를 잘라내려면 해당 개체에 대한 디자인 수정 권한이 있어야 합니다. 개체가 테이블인 경우 해당 개체에 대한 데이터 삭제 권한도 있어야 합니다. 권한 및 권한을 설정할 수 있는 사람에 대한 자세한 내용은 Help.@@2@1을 클릭하십시오.
Como corrigir o Erro 2607 (Você não tem permissão para cortar '|) - Você não tem permissão para cortar'|.'@Para cortar este objeto, você deve ter permissão para Modificar Design para ele. Se o objeto for uma tabela, você também deve ter permissão para Excluir Dados para ele. Para obter mais informações sobre as permissões e quem pode defini-las, clique em Ajuda. @@ 2 @ 1
Как исправить Ошибка 2607 (У вас нет разрешения на резку »|) - У вас нет разрешения на вырезание'|.'@ Чтобы вырезать этот объект, у вас должно быть разрешение на изменение дизайна. Если объект представляет собой таблицу, у вас также должно быть разрешение на удаление данных для нее. Для получения дополнительных сведений о разрешениях и о том, кто может их устанавливать, щелкните «Справка». @@ 2 @ 1
Jak naprawić Błąd 2607 (Nie masz uprawnień do wycinania „|) - Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1
Cómo arreglar Error de 2607 (No tienes permiso para cortar '|) - No tiene permiso para cortar'|.'@Para cortar este objeto, debe tener el permiso Modificar diseño para él. Si el objeto es una tabla, también debe tener el permiso Eliminar datos para él. Para obtener más información sobre los permisos y quién puede establecerlos, haga clic en Ayuda. @@ 2 @ 1
The Author Om författaren: Phil Hart har varit en Microsoft Community Contributor sedan 2010. Med en nuvarande poängsumma på över 100 000 har han bidragit med mer än 3000 svar i Microsoft Support-forum och skapat nästan 200 nya hjälpartiklar i Technet Wiki.


Följ oss: Facebook Youtube Twitter
Senast uppdaterad:
01/12/23 04:42 : En Unknown OS Platform-användare röstade för att reparationsmetod 7 fungerade för dem.

Rekommenderat reparationsverktyg:


Det här reparationsverktyget kan åtgärda vanliga datorproblem som blå skärmar, kraschar och fryser, saknade DLL-filer samt reparera skador orsakade av skadlig kod/virus med mera genom att ersätta skadade och saknade systemfiler.

STEG 1:
Klicka här för att ladda ner och installera reparationsverktyget för Windows.

STEG 2:
Klicka på Start Scan och låt den analysera din enhet.

STEG 3:
Klicka på Repair All för att åtgärda alla problem som upptäcktes.

LADDA NER NU

Kompatibilitet

Krav
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Den här nedladdningen erbjuder gratis obegränsade skanningar av din Windows-dator. Fullständiga systemreparationer börjar på 19,95 dollar.

Artikel-ID: ACX013779SE

Gäller för: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Hjälp någon annan med det här felet och Dela den här sidan:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Tips för att öka hastigheten #8

Inaktivera Fancy Windows Visual Effects:

Om du bryr dig om hastighet mer än estetik kan du alltid inaktivera de snygga visuella effekterna i Windows. Du kan göra det genom att gå till Performance Options i dina Windows avancerade systeminställningar. Markera helt enkelt de fina knapparna, glidmenyerna och glansiga ikonerna för att öka datorns prestanda.

Klicka här för ett annat sätt att snabba upp din Windows PC
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fel i alfabetisk ordning:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på detta. Den här sidan kan innehålla definitioner från https://stackoverflow.com/tags under CC-BY-SA-licensen. Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018