ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Yahoo Message Error 1032 Fel 1032 Fel 1032: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
2. Yahoo Messenger adressbok felkod 100 Fel 100 Fel 100: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
3. Yahoo Messenger Conversation History Error 500 Fel 500 Fel 500: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
4. Yahoo Messenger-fel 1013 Fel 1013 Fel 1013: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
5. Yahoo Messenger-fel 1221 Fel 1221 Fel 1221: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
6. Yahoo Messenger-fel 1236 Fel 1236 Fel 1236: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
7. Yahoo Messenger Error 1500 Fel 1500 Fel 1500: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
8. Yahoo Messenger Error 200 Fel 200 Fel 200: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
9. Yahoo Messenger Error 2013 Fel 2013 Fel 2013: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
10. Yahoo Messenger Error 400 Fel 400 Fel 400: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
11. Yahoo Messenger Error 401 Fel 401 Fel 401: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
12. Yahoo Messenger Error 403 Fel 403 Fel 403: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
13. Yahoo Messenger Error 404 Fel 404 Fel 404: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
14. Yahoo Messenger-fel 40402 Fel 40402 Fel 40402: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
15. Yahoo Messenger Error 409 Fel 409 Fel 409: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
16. Yahoo Messenger Error 502 Fel 502 Fel 502: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
17. Yahoo Messenger-fel 50304 Fel 50304 Fel 50304: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
18. Yahoo Messenger Error 504 Fel 504 Fel 504: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
19. Yahoo Messenger Error 605 Fel 605 Fel 605: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
20. Yahoo Messenger Error 65 Fel 65 Fel 65: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
21. Yahoo Messenger Error 651 Fel 651 Fel 651: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
22. Yahoo Messenger-fel 927 Fel 927 Fel 927: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
23. Yahoo Messenger-fel 99 Fel 99 Fel 99: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
24. Yahoo Messenger Error 999 Fel 999 Fel 999: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
25. Yahoo Messenger felkod 606 Fel 606 Fel 606: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
26. Yahoo Messenger Line 20 Error Tillstånd nekad Fel rad 20 Felrad 20: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
27. Yahoo Messenger- Skriptfel- Rad 7 Fel rad 7 Felrad 7: Yahoo! Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
28. Yahoo! Messenger-fel -1001 Fel -1001 Ogiltigt målfel.
29. Yahoo! Messenger-fel -1003 Fel -1003 Innehållstypfel som inte stöds.
30. Yahoo! Messenger-fel -1004 Fel -1004 Fel på användaragent -ID som inte stöds.
31. Yahoo! Messenger-fel -1005 Fel -1005 Ogiltiga argument / felmeddelande.
32. Yahoo! Messenger-fel -1006 Fel -1006 Mindreårigt fel.
33. Yahoo! Messenger-fel -1009 Fel -1009 Kapacitetskontrollfel.
34. Yahoo! Messenger-fel 12 Fel 12 Användare är kontaktfel.
35. Yahoo! Messenger-fel 2 Fel 2 Användare finns fel.
36. Yahoo! Messenger-fel 22 Fel 22 Yahoo -föräldrakontrollfel.
37. Yahoo! Messenger-fel 28 Fel 28 Session har löpt ut.
38. Yahoo! Messenger-fel 3 Fel 3 Användaren existerar inte fel.
39. Yahoo! Messenger-fel 30 Fel 30 Förbudsfel.
40. Yahoo! Messenger-fel 32 Fel 32 Ogiltigt grupp -ID -fel.
41. Yahoo! Messenger-fel 33 Fel 33 Användare i Ignorera listfel.
42. Yahoo! Messenger-fel 4 Fel 4 Ogiltigt autentiseringsfel.
43. Yahoo! Messenger-fel 42 Fel 42 Max väntat kontaktbehörighetsfel.
44. Yahoo! Messenger-fel 6 Fel 6 Max Buddies Fel.
45. Yahoo! Messenger-fel 7 Fel 7 Max gruppfel.
46. Yahoo! Messenger-fel 8 Fel 8 Grupp finns fel.
47. Du har redan tilldelat tangenten eller tangentkombinationen |1 i |2 till ett annat makro Fel 2070 Du har redan tilldelat nyckeln eller tangentkombinationen | 1 i | 2 till ett annat makro.@Endast den första tangenten eller tangentkombinationen kommer att användas. @@ 2@1@10144@1.
48. Du har redan ett fält som heter '| Fel 2362 Du har redan ett fält med namnet '|.' @@@ 1 @@@ 1.
49. Du har redan ett index som heter '| Fel 2397 Du har redan ett index med namnet '|.' @@@ 1 @@@ 1.
50. Du har redan ett öppet databasobjekt med namnet '| Fel 2007 Du har redan ett öppet databasobjekt med namnet'|.'@Använd ett annat namn för varje databasobjekt av samma typ.Om du vill att detta objekt ska ersätta det ursprungliga objektet stänger du det ursprungliga objektet och sparar det sedan med samma för mer i
51. Du är på väg att lägga till | rad(er) Fel 10506 Du är på väg att lägga till | rad (er).@När du klickar på Ja kan du inte använda Ångra -kommandot för att vända ändringarna. Är du säker på att du vill lägga till de valda raderna@@19 @@@ 2.
52. Du håller på att radera en eller flera poster Fel 8540 Du håller på att radera en eller flera poster.@Om du klickar på Ja kommer du inte att kunna ångra denna radering. Är du säker på att du vill ta bort dessa poster? @@ 19 @@@ 2.
53. Du är på väg att ta bort listan och alla dess data från SharePoint-webbplatsen Fel 32515 Du är på väg att ta bort listan och alla dess data från SharePoint -webbplatsen. Vill du fortsätta?.
54. Du är på väg att ta bort | uppgifter) Fel 8519 Du håller på att radera | post (er).@Om du klickar på Ja, kommer du inte att kunna ångra denna radering. Är du säker på att du vill radera dessa poster? @@ 19 @@@ 2.
55. Du är på väg att ta bort | rad(er) från den angivna tabellen Fel 10508 Du håller på att radera | rad (er) från den angivna tabellen.@När du klickar på Ja kan du inte använda Ångra -kommandot för att vända ändringarna. Är du säker på att du vill radera de valda posterna? @@ 19 @@@ 2.
56. Du håller på att klistra in | uppgifter) Fel 8520 Du ska klistra in | post (er).@Är du säker på att du vill klistra in dessa poster? @@ 19 @@@ 2.
57. Du håller på att klistra in | rad(er) till en ny tabell Fel 10507 Du ska klistra in | rad (er) i en ny tabell.@När du klickar på Ja kan du inte använda Ångra -kommandot för att vända ändringarna. Är du säker på att du vill skapa en ny tabell med de valda posterna? @@ 19 @@@ 2 .
58. Du är på väg att köra en datadefinitionsfråga som kan ändra data i din tabell Fel 10504 Du är på väg att köra en datadefinitionsfråga som kan ändra data i tabellen.@Är du säker på att du vill köra den här typen av en SQL-fråga? Om inte, klicka på Nej och ändra sedan frågan eller stäng den för att köra senare. @@ 19 @@@ 2.
59. Du är på väg att köra en raderingsfråga som kommer att ändra data i din tabell Fel 10503 Du håller på att köra en raderingsfråga som ändrar data i din tabell.@Är du säker på att du vill köra den här typen av åtgärdsfrågor? För information om hur du förhindrar att detta meddelande visas varje gång du kör en åtgärdsfråga, klicka på Hjälp . @@ 21@1@9058@2.
60. Du är på väg att köra en skapa tabell-fråga som kommer att ändra data i din tabell Fel 10502 Du håller på att köra en tabellfråga som ändrar data i tabellen.@Är du säker på att du vill köra den här typen av åtgärdsfrågor? För information om hur du förhindrar att detta meddelande visas varje gång du kör en åtgärdsfråga, klicka på Hjälp. @@ 21@1@9058@2
61. Du är på väg att köra en genomkopplingsfråga som kan ändra data i din tabell Fel 10523 Du är på väg att köra en genomgående fråga som kan ändra data i tabellen.@Är du säker på att du vill köra den här typen av en SQL-fråga? För information om hur du förhindrar att detta meddelande visas varje gång du kör en SQL-fråga , klicka på Hjälp. @@ 21@1@9058@2.
62. Du är på väg att köra en tilläggsfråga som kommer att ändra data i din tabell Fel 10501 Du är på väg att köra en tilläggsfråga som ändrar data i din tabell.@Är du säker på att du vill köra den här typen av åtgärdsfrågor? Om du vill ha information om att stänga av bekräftelsemeddelanden för borttagning av dokument klickar du på Hjälp. @@ 21@1@ 9058@2.
63. Du är på väg att köra en uppdateringsfråga som kommer att ändra data i din tabell Fel 10500 Du håller på att köra en uppdateringsfråga som ändrar data i din tabell.@Är du säker på att du vill köra den här typen av åtgärdsfrågor? För information om hur du förhindrar att detta meddelande visas varje gång du kör en åtgärdsfråga, klicka på Hjälp . @@ 21@1@9058@2.
64. Du håller på att uppdatera | rad(er) Fel 10505 Du håller på att uppdatera | rad (er).@När du klickar på Ja kan du inte använda Ångra -kommandot för att vända ändringarna. Är du säker på att du vill uppdatera dessa poster? @@ 19 @@@ 2.
65. Du försöker använda fler smarta taggar än systemet kan hantera Fel 31554 Du försöker använda fler smarta taggar än systemet kan hantera.@Avmarkera några av de valda taggarna. @@ 1 @@@ 1.
66. Du försöker arbeta med en Paradox-fil som kräver Borland Database Engine (BDE) Fel 3836 Du försöker arbeta med en Paradox -fil som kräver Borland Database Engine (BDE). Microsoft Office Access kan inte ladda BDE, eller så är BDE inte korrekt installerat. För att korrigera detta, kör installationsprogrammet för BDE.
67. Du är för närvarande inte ansluten till ICQ-nätverket Fel 131 Du är för närvarande inte ansluten till ICQ -nätverket. Anslut igen till ICQ och försök igen. Innebär att den faktiska anslutningen till servern förlorades, medan en internetanslutning är tillgänglig.
68. Du är för närvarande inte ansluten till ICQ-nätverket Fel 135 Du är för närvarande inte ansluten till ICQ -nätverket. Anslut igen till ICQ och försök igen. Innebär att den faktiska anslutningen till servern förlorades, medan en internetanslutning är tillgänglig.
69. Du försöker konvertera en databas som är krypterad med ett lösenord Fel 32547 Du försöker konvertera en databas som är krypterad med ett lösenord. Ta bort lösenordet och försök igen. För att skydda den konverterade databasen använder du kommandot Set Database Password.
70. Du försöker konvertera en lösenordsskyddad databas Fel 32545 Du försöker konvertera en lösenordsskyddad databas. Ta bort lösenordet och försök igen. För att skydda den konverterade databasen använder du kommandot Kryptera med lösenord.
71. Du försöker konvertera en kodad databas Fel 32544 Du försöker konvertera en kodad databas. Avkoda databasen och försök igen. För att skydda den konverterade databasen använder du kommandot Kryptera med lösenord.
72. Du försöker konvertera en kodad databas som använder ett lösenord Fel 32546 Du försöker konvertera en kodad databas som använder ett lösenord. Avkoda databasen, ta bort lösenordet och försök igen. Använd kommandot Kryptera med lösenord för att skydda den konverterade databasen.
73. Du försöker öppna en skrivskyddad databas Fel 29029 Du försöker öppna en skrivskyddad databas.@Första gången du öppnar en tidigare databas måste du kunna skriva ändringar i databasen.* Databasfilens skrivskyddade attribut kan vara inställt; rensa detta attribut.* Du kan ha valt Open R
74. Du använder en OTC som inte matchar den Avira-programvara du använder Fel 555 Du använder en OTC som inte matchar den Avira -programvara du använder. Licensinstallation misslyckas.
75. Du försökte skapa en.mdb-fil på en SharePoint-webbplats Fel 32526 Du försökte skapa en.mdb -fil på en SharePoint -webbplats. Du kan bara skapa Access 2007 -databasfiler (.accdb) på SharePoint -webbplatser. Antingen ändrar du filtypen eller väljer en annan plats.
76. Du försökte länka eller importera en kopplingsfil i Microsoft Word Fel 3439 Du försökte länka eller importera en Microsoft Word -e -postfusionsfil. Även om du kan exportera sådana filer kan du inte länka eller importera dem.
77. Du försökte öppna en databas som redan är öppnad av användaren '|2' på maskinen '|1' Fel 3704 Du försökte öppna en databas som redan har öppnats av användaren '| 2' på maskinen '| 1'. Försök igen när databasen är tillgänglig.
78. Du försökte öppna en databas som redan har öppnats exklusivt av användaren '|2' på maskinen '|1' Fel 3356 Du försökte öppna en databas som redan har öppnats uteslutande av användaren '| 2' på maskinen '| 1'. Försök igen när databasen är tillgänglig.
79. Du kan bara kopiera en databas som finns på din lokala dator Fel 7843 Du kan bara kopiera en databas som finns på din lokala dator. Om du vill göra en kopia av en databas på en fjärrdator klickar du på Microsoft Office -knappen, pekar på Serveruppgifter och klickar sedan på Överför databas. @@@ 1 @@@ 1.
80. Du kan bara spara urvals-, korstabell- och unionsfrågor i detta format Fel 7798 Du kan bara spara utvalda, krysstabell- och fackliga frågor i det här formatet. @@@ 1 @@@ 1.
81. Du kan välja upp till | värden i ett kolumnfilter för ett fält med flera värden Fel 2355 Du kan välja upp till | värden i ett kolumnfilter för ett fält med flera värden. Ta bort några värden och försök igen.
82. Du kan ställa in gruppnivåer endast för rapporter, inte för formulär Fel 2152 Du kan bara ange gruppnivåer för rapporter, inte för formulär. @@@ 1 @@@ 1.
83. Du kan bara använda Is-operatorn i ett uttryck med Null eller Not Null Fel 2443 Du kan använda operatorn Is endast i ett uttryck med Null eller Not Null. @@@ 1@3@1008950@1.
84. Du kan inte lägga till en referens till en Microsoft Office Access-arbetsgrupp Fel 29014 Du kan inte lägga till en referens till en Microsoft Office Access -arbetsgrupp. @@@ 2@1@13780@1.
85. Du kan inte lägga till en referens till den öppna databasen Fel 29016 Du kan inte lägga till en referens till den öppna databasen. @@@ 1 @@@ 1.
86. Du kan inte lägga till ytterligare ett avsnitt nu Fel 2178 Du kan inte lägga till ett annat avsnitt nu.@Den maximala totala höjden för alla sektioner i en rapport, inklusive sektionsrubrikerna, är 200 tum (508 cm).@Ta bort eller minska höjden på minst ett avsnitt och lägg sedan till nytt avsnitt.@1 @@@ 1.
87. Du kan inte tilldela ett värde till detta objekt Fel 2448 Du kan inte tilldela ett värde till detta objekt.@* Objektet kan vara en kontroll på ett skrivskyddat formulär.* Objektet kan vara på ett formulär som är öppet i designvyn.* Värdet kan vara för stort för detta fält. @@ 1@1@9424@1.
88. Du kan inte beräkna totalsummor på asterisken (*) Fel 2324 Du kan inte beräkna totalsummor på asterisken (*).@Eftersom asterisken representerar alla fält i tabellen kan du inte beräkna totalsummor på den.@Ta bort asterisken från frågeformuläret. Lägg till fälten som du vill använda i designrutnätet och välj sedan
89. Du kan inte anropa den här funktionen när grupp-, sorterings- och totalfönstret är öppet Fel 2154 Du kan inte anropa den här funktionen när gruppen Grupp, Sortera och Totalruta är öppen. @@@ 1 @@@ 1.
90. Du kan inte utföra den här åtgärden för närvarande Fel 2486 Du kan inte utföra den här åtgärden för närvarande.@Du försökte köra ett makro eller använde DoCmd -objektet i Visual Basic för att utföra en åtgärd. Microsoft Office Access utför dock en annan aktivitet som förhindrar att denna åtgärd utförs
91. Du kan inte ändra ett slumpmässigt värderat AutoNumber-fält till ett inkrementellt AutoNumber-fält Fel 7913 Du kan inte ändra ett slumpmässigt värdet AutoNumber-fält till ett inkrementellt AutoNumber-fält.@Värdena för slumpmässigt värderade AutoNumber-fält är inte kontinuerliga. @@ 1 @@@ 1.
92. Du kan inte ändra behörigheter för '| Fel 2616 Du kan inte ändra behörigheter för'|.'@För att ändra behörigheter för detta objekt måste du ha administratörsbehörighet för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 5@1@10222@1.
93. Du kan inte ändra behörigheter för '|' i en replik Fel 2619 Du kan inte ändra behörigheter för '|' i en kopia.@Behörigheter får endast ändras i Design Master för replikuppsättningen. @@ 3 @@@ 1.
94. Du kan inte ändra skrivaregenskaper i OnOpen-händelsen i en rapport Fel 2591 Du kan inte ändra skrivaregenskaper i OnOpen -händelsen för en rapport. @@@ 1 @@@ 1.
95. Du kan inte ändra kolumnen '|' att lagra flera värden; det är en del av en påtvingad relation Fel 7927 Du kan inte ändra kolumnen '|' att lagra flera värden; det är en del av en tvingad relation.@Om du vill ändra kolumnen för att lagra flera värden tar du först bort relationen i relationsfönstret. @@ 1 @@@ 1.
96. Du kan inte ändra datatypen eller fältstorleken för detta fält. det är en del av en eller flera relationer Fel 2390 Du kan inte ändra datatyp eller fältstorlek för detta fält. det är en del av en eller flera relationer.@Om du vill ändra datatypen i det här fältet tar du först bort dess relationer i fönstret Relationer. @@ 1 @@@ 1.
97. Du kan inte ändra primärnyckeln Fel 2388 Du kan inte ändra huvudnyckeln.@Den här tabellen är primärtabellen i en eller flera relationer.@Om du vill ändra eller ta bort huvudnyckeln ska du först ta bort relationen i fönstret Relationer.@1 @@@ 1.
98. Du kan inte ändra värdet på den här egenskapen i OnPaint-händelsen Fel 32521 Du kan inte ändra värdet på den här egenskapen i OnPaint -evenemanget. @@@ 1 @@@ 1.
99. Du kan inte konvertera eller aktivera en MDE-fil Fel 2031 Du kan inte konvertera eller aktivera en MDE -fil. @@@ 1 @@@ 1.
100. Du kan inte konvertera ReplicationID-värden till andra datatyper Fel 7914 Du kan inte konvertera ReplicationID -värden till andra datatyper. @@@ 1 @@@ 1.
101. Du kan inte konvertera, aktivera eller koda en Access Project-fil Fel 7882 Du kan inte konvertera, aktivera eller koda en Access Project -fil. @@@ 1 @@@ 1.
102. Du kan inte kopiera lokala objekt i en replik Fel 7745 Du kan inte kopiera lokala objekt i en kopia. Designändringar på replikerade objekt kan endast göras hos Design Master.
103. Du kan inte skapa en fältlista baserad på åtgärdsfrågan '| Fel 2060 Du kan inte skapa en fältlista baserat på åtgärdsfrågan'|.'@Action -frågor har inga fält. Ett formulär eller en rapport måste baseras på en tabell, eller på en markerad eller krysstabellfråga.@Ändra egenskapen RecordSource för formuläret eller rapporten, eller öppna åtgärdsfrågan a
104. Du kan inte skapa en Microsoft Office Access MDE-databas från en databas i ett gammalt format Fel 7800 Du kan inte skapa en Microsoft Office Access MDE -databas från en databas i ett gammalt format.@Stäng databasen och konvertera den till den aktuella versionen av Microsoft Office Access. Skapa sedan MDE -databasen. @@ 1 @@@ 1.
105. Du kan inte skapa en Microsoft Office Access MDE-databas från en databasreplik Fel 2575 Du kan inte skapa en Microsoft Office Access MDE -databas från en databasreplika. @@@ 1 @@@ 1.
106. Du kan inte skapa en modul för ett formulär eller en rapport om den är skrivskyddad eller om databasen är skrivskyddad Fel 29046 Du kan inte skapa en modul för ett formulär eller en rapport om den är skrivskyddad eller om databasen är skrivskyddad. @@@ 1 @@@ 1.
107. Du kan inte skapa en ny instans av det här formuläret eller rapporten medan den är i designvy Fel 7782 Du kan inte skapa en ny instans av det här formuläret eller rapporten medan den är i designvyn. @@@ 1 @@@ 1.
108. Du kan inte skapa en primärnyckel i ett fält av denna datatyp Fel 2379 Du kan inte skapa en primär nyckel i ett fält av denna datatyp.@Du kan inte definiera en primär nyckel på fält med ett OLE-objekt, ett memo, en bilaga eller ett uppslagningsfält med flera värden. @@ 1 @@@ 1 .
109. Du kan inte skapa en ActiveX-kontroll i en obunden objektram Fel 2804 Du kan inte skapa en ActiveX -kontroll i en obunden objektram.@ActiveX -kontroller finns automatiskt i ActiveX -kontrollramar. @@ 1@1@11711@1.
110. Du kan inte skapa ett index eller en primärnyckel på fler än 10 fält Fel 2374 Du kan inte skapa ett index eller en nyckel på fler än tio fält. @@@ 1 @@@ 1.
111. Du kan inte avkoda en databas som du inte har skapat eller inte äger Fel 2553 Du kan inte avkoda en databas som du inte har skapat eller inte äger.@Se databasens ägare eller din arbetsgruppsadministratör. @@ 1 @@@ 1.
112. Du kan inte ta bort en relation som ärvts från en länkad databas Fel 2652 Du kan inte ta bort en relation som ärvts från en länkad databas. @@@ 1 @@@ 1.
113. Du kan inte ta bort eller byta namn på '|' vid en replik Fel 7721 Du kan inte radera eller byta namn på '|' på en kopia.@Dessa operationer kan inte utföras på en kopia; de kan bara utföras hos designmästaren. @@ 1 @@@ 1.
114. Du kan inte ta bort kolumnen '|1' just nu Fel 2401 Du kan inte radera kolumnen '| 1' just nu. @Kolumnen '| 1' är en del av huvudnyckeln för tabellen '| 2'. Den används för att identifiera och lagra raderna i tabellen i databasen.@Du kan inte ta bort en huvudnyckel när du använder databladvyn. För att radera t
115. Du kan inte ta bort databasobjektet '|' medan den är öppen Fel 2008 Du kan inte ta bort databasobjektet '|' medan det är öppet.@Stäng databasobjektet och ta bort det. @@ 1 @@@ 1.
116. Du kan inte ta bort databasobjektet '|' medan den är öppen Fel 2010 Du kan inte ta bort databasobjektet '|' medan det är öppet.@Stäng databasobjektet och ta bort det. @@ 1 @@@ 1.
117. Du kan inte ta bort fältet '| Fel 2389 Du kan inte radera fältet'|.'@Det är en del av en eller flera relationer.@Om du vill ta bort det här fältet tar du först bort dess relationer i fönstret Relationer.@1 @@@ 1.
118. Du kan inte ta bort fältet '|'; det är ett replikeringssystemfält Fel 7915 Du kan inte radera fältet '|'; det är ett replikationssystemfält.@Använd en tabellfråga för att skapa en ny tabell som innehåller alla fält i tabellen utom systemfält. Klicka på Hjälp om du vill veta mer om bordstabeller. @@ 2@1@9993@1.
119. Du kan inte ta bort tabellen '|' tills dess relationer till andra tabeller har tagits bort Fel 8065 Du kan inte ta bort tabellen '|' tills dess relationer till andra tabeller har raderats.@Vill du att Microsoft Office Access ska radera relationerna nu? @@ 19 @@@ 2.
120. Du kan inte ta bort tabellen '|'; det är att delta i en eller flera relationer Fel 2387 Du kan inte ta bort tabellen '|'; den deltar i en eller flera relationer.@Om du vill ta bort den här tabellen tar du först bort dess relationer i fönstret Relationer. @@ 1 @@@ 1.
121. Du kan inte inaktivera en kontroll medan den har fokus Fel 2164 Du kan inte inaktivera en kontroll medan den har fokus. @@@ 1@2@5250@1.
122. Du kan inte koda en databas som du inte har skapat eller inte äger Fel 2552 Du kan inte koda en databas som du inte har skapat eller inte äger.@Se databasens ägare eller din arbetsgruppsadministratör. @@ 1 @@@ 1.
123. Du kan inte avsluta Microsoft Office Access nu Fel 2044 Du kan inte avsluta Microsoft Office Access nu.@Om du kör en Visual Basic -modul som använder OLE eller DDE kan du behöva avbryta modulen. @@ 1 @@@ 1.
124. Du kan inte exportera ett objekt till sig självt Fel 7884 Du kan inte exportera ett objekt till sig själv.@Välj en annan databas att exportera till, eller ge objektet ett nytt namn. @@ 1 @@@ 1.
125. Du kan inte gå till den angivna posten Fel 2105 Du kan inte gå till den angivna posten.@Du kan vara i slutet av en postuppsättning. @@ 1 @@@ 1.
126. Du kan inte ha fler än sju kapslade underformulär i ett huvudformulär Fel 2171 Du kan inte ha mer än sju kapslade underformulär i en huvudform.@Ta bort den åttonde kapslade underformen. @@ 1 @@@ 1.
127. Du kan inte dölja en kontroll som har fokus Fel 2165 Du kan inte dölja en kontroll som har fokus. @@@ 1 @@@ 1.
128. Du kan inte dölja dokumentet '|' medan den är öppen Fel 2564 Du kan inte dölja dokumentet '|' medan det är öppet.@Stäng först databasobjektet och dölj det sedan. @@ 1 @@@ 1.
129. Du kan inte infoga en rapport i ett formulär Fel 2177 Du kan inte infoga en rapport i ett formulär.@En rapport kan bara infogas i en rapport. @@ 1 @@@ 1.
130. Du kan inte infoga en ActiveX-kontroll i en bunden eller obunden objektram Fel 2802 Du kan inte infoga en ActiveX -kontroll i en bunden eller obunden objektram.@ActiveX -kontroller finns automatiskt i ActiveX -kontrollramar. @@ 1 @@@ 1.
131. Du kan inte lämna egenskapen Alias ​​tom Fel 2348 Du kan inte lämna egenskapen Alias ​​tom. @@@ 1@1@6146@1.
132. Du kan inte låsa en kontroll medan den har osparade ändringar Fel 2166 Du kan inte låsa en kontroll medan den har ändringar som inte har sparats. @@@ 1 @@@ 1.
133. Du kan inte ändra designen på '|' vid en replik Fel 7704 Du kan inte ändra designen för '|' på en kopia.@Designändringar på replikerade objekt kan endast göras hos Design Master. Vill du öppna den som skrivskyddad? @@ 19 @@@ 2.
134. Du kan inte ändra det här fältet eftersom det är skrivskyddat Fel 8501 Du kan inte ändra det här fältet eftersom det är skrivskyddat.@Vissa fält, till exempel ett beräknat fält, är skrivskyddade efter design. Alla fält kan dock vara skrivskyddade om dess låsta egenskap är inställd på Yes. @@ 1@1@865@1.
135. Du kan inte ändra den här frågan eftersom den har tagits bort eller bytt namn av en annan användare Fel 2352 Du kan inte ändra den här frågan eftersom den har tagits bort eller bytt namn av en annan användare. @@@ 1 @@@ 1.
136. Du kan inte ändra den här tabellen nu eftersom någon annan använder den Fel 7908 Du kan inte ändra den här tabellen nu eftersom någon annan använder den. @@@ 1 @@@ 1.
137. Du kan inte flytta gruppfilterkontrollen till en annan sektion Fel 2892 Du kan inte flytta gruppfilterkontrollen till ett annat avsnitt. Ta bort gruppfilterkontrollen från den aktuella sektionen och skapa den i ett annat avsnitt.
138. Du kan inte flytta till en tidigare kontroll när bara en kontroll har haft fokus Fel 2483 Du kan inte flytta till en tidigare kontroll när bara en kontroll har haft fokus.@Använd egenskapen PreviousControl först efter att du har flyttat fokus till en andra kontroll. @@ 1@1@7144@1.
139. Du kan inte öppna ett underformulär eller underrapport när det också är öppet i designvyn Fel 7792 Du kan inte öppna en delform eller delrapport när den också är öppen i designvyn. @@@ 1 @@@ 1.
140. Du kan inte klistra in ett databasobjekt på sig själv Fel 2543 Du kan inte klistra in ett databasobjekt på sig själv. @@@ 1 @@@ 1.
141. Du kan inte klistra in längre än till slutet av en tabell Fel 2375 Du kan inte klistra in efter slutet av en tabell.@Du har försökt klistra in fält bortom 255: e raden i en tabell i designvyn. @@ 1 @@@ 1.
142. Du kan inte klistra in det här objektet som den typ du angav Fel 2807 Du kan inte klistra in det här objektet som den typ du angav.@Välj en annan objekttyp. @@ 1 @@@ 1.
143. Du kan inte placera ett formulär (eller en rapport) i sig själv Fel 2133 Du kan inte placera ett formulär (eller en rapport) i sig själv.@Välj eller ange ett annat formulär eller en annan rapport för att fungera som delformulär eller delrapport. @@ 1 @@@ 1.
144. Du kan inte placera den här kontrollen i avsnittet du angav Fel 2919 Du kan inte placera denna kontroll i det avsnitt du angav. @@@@@@@ 1.
145. Du kan inte skriva ut de rullningsbara (ofrysta) kolumnerna på databladet Fel 10250 Du kan inte skriva ut de rullningsbara (ofrossade) kolumnerna i databladet.@De frysta kolumnerna är bredare än sidan. Vill du bara skriva ut de frysta kolumnerna?
146. Du kan inte placera en standard- eller avbryt-knapp på en egenskapssida Fel 379 En standard- eller Avbryt -knapp kan inte placeras på en egenskapssida.
147. Du kan inte sätta en Default- eller Cancel-knapp på en användarkontroll om inte dess DefaultCancel-egenskap är inställd Fel 399 Du kan inte ange egenskapen Standard eller Avbryt egenskap till Sann på en Användarkontroll om inte egenskapen Standardkontroll för Användarkontroll är Sann.
148. Du kan inte referera till den överordnade egenskapen för ett formulär eller en rapport när någon av dem är öppen i designvyn Fel 2459 Du kan inte hänvisa till egenskapen överordnad för ett formulär eller en rapport när någon av dem är öppen i designvyn. @@@ 1 @@@ 1.
149. Du kan inte referera till egenskapen RecordsetClone för ett formulär som är öppet i designvyn Fel 2460 Du kan inte hänvisa till egenskapen RecordsetClone för ett formulär som är öppet i designvyn. @@@ 1@1@7393@1.
150. Du kan inte referera till en egenskap eller metod för en kontroll om inte kontrollen har fokus Fel 2185 Du kan inte referera till en egenskap eller metod för en kontroll om inte kontrollen har fokus.@Prova något av följande: * Flytta fokus till kontrollen innan du refererar till egenskapen. I Visual Basic -koden använder du SetFocus -metoden. I ett makro använder du GoToCo
151. Du kan inte ta bort denna referens Fel 29015 Du kan inte ta bort den här referensen.@Microsoft Office Access behöver den här referensen för att fungera korrekt. @@ 1 @@@ 1.
152. Du kan inte ta bort det här användarkontot från gruppen '| Fel 2605 Du kan inte ta bort det här användarkontot från gruppen'|.'@* Du kanske har försökt ta bort ett användarkonto från gruppen för vanliga användare. Microsoft Office Access lägger automatiskt till alla användare i standardgruppen Användare. För att ta bort ett användarkonto från gruppen Användare,
153. Du kan inte byta namn på en | objekt i klient/serverversionen av Microsoft Office Access Fel 7809 Du kan inte byta namn på en. objekt i klient/serverversionen av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
154. Du kan inte byta namn på databasobjektet '|' medan den är öppen Fel 2009 Du kan inte byta namn på databasobjektet '|' medan det är öppet.@Stäng databasobjektet och byt namn på det. @@ 1 @@@ 1.
155. Du kan inte ersätta fältets nuvarande värde med ersättningstexten Fel 2139 Du kan inte ersätta det aktuella värdet för fältet med ersättningstexten.@Lös eventuella fel innan du gör ytterligare ersättningar. @@ 1 @@@ 1.
156. Du kan inte köra en uppdateringsfråga på asterisken (*) Fel 2328 Du kan inte köra en uppdateringsfråga på asterisken (*).@Eftersom asterisken representerar alla fält i tabellen kan du inte uppdatera den.@Ta bort asterisken från frågedesignrutnätet. Lägg till fälten du vill uppdatera till designnätet.@1@1@10001@1.
157. Du kan inte spara ett låst OLE-objekt Fel 2792 Du kan inte spara ett låst OLE -objekt. @@@ 1 @@@ 1.
158. Du kan inte spara ett objekt när du är i fönstret Filtrera efter formulär Fel 7778 Du kan inte spara ett objekt när du är i fönstret Filtrera efter formulär.@Växla till formulärvy och spara sedan objektet. @@ 1 @@@ 1.
159. Du kan inte spara designändringar i '|' vid en replik Fel 7719 Du kan inte spara designändringar i '|' på en kopia.@Designändringar på replikerade objekt kan endast göras hos Design Master. @@ 1 @@@ 1.
160. Du kan inte spara designändringar till '|1' vid en replik Fel 7720 Du kan inte spara designändringar till '| 1' i en kopia.@Designändringar på replikerade objekt kan endast göras på Design Master. Vill du spara det som ett nytt, lokalt objekt? @@ 19 @@@ 2.
161. Du kan inte spara klassmodulen '|' över en standardmodul med samma namn Fel 7998 Du kan inte spara klassmodulen '|' över en standardmodul med samma namn.@Spara klassmodulen till ett annat namn, eller ta bort standardmodulen först. @@ 1 @@@ 1.
162. Du kan inte spara standardmodulen '|' över en klassmodul med samma namn Fel 7997 Du kan inte spara standardmodulen '|' över en klassmodul med samma namn.@Spara standardmodulen till ett annat namn, eller ta bort klassmodulen först. @@ 1 @@@ 1.
163. Du kan inte spara | invända nu Fel 2734 Du kan inte spara | objekt nu.@OLE -servern kör en operation, eller så har en annan användare öppnat och låst objektet.@Försök spara objektet igen senare.@1 @@@ 1.
164. Du kan inte spara denna post just nu Fel 2169 Du kan inte spara den här posten just nu.@Microsoft Office Access kan ha stött på ett fel när du försökte spara en post. Om du stänger det här objektet förloras dataändringarna du gjorde. Vill du stänga databasen invända ändå? @@ 20 @@@ 2.
165. Du kan inte söka i fältet efter det angivna värdet Fel 2138 Du kan inte söka efter det angivna värdet i fältet.@Lös felet i föregående felmeddelande innan du försöker söka igen. @@ 1 @@@ 1.
166. Du kan inte ange ett värde medan ett dokument är i förhandsgranskning Fel 2481 Du kan inte ange ett värde medan ett dokument finns i Utskriftsförhandsgranskning. @@@ 1 @@@ 1.
167. Du kan inte ställa in kriterier innan du lägger till ett fält eller uttryck i fältraden Fel 2321 Du kan inte ställa in kriterier innan du lägger till ett fält eller ett uttryck på fältraden.@Lägg antingen till ett fält från fältlistan i kolumnen och ange ett uttryck eller ta bort kriterierna. @@ 1 @@@ 1.
168. Du kan inte ange egenskapen ColumnOrder när du är i formulärvyn eller förhandsgranskning Fel 7771 Du kan inte ställa in egenskapen ColumnOrder när du är i formulärvy eller förhandsgranskning av utskrift. @@@ 1 @@@ 1.
169. Du kan inte ställa in egenskapen IgnoreNulls för en primärnyckel till Ja Fel 2393 Du kan inte ställa in egenskapen IgnoreNulls för en primär nyckel till Ja.@En primär nyckel kan per definition inte tillåta nullvärden.@Om du vill ha nullvärden i det här fältet tar du bort definitionen av primärnyckeln genom att ställa in egenskapen Primär. till nr.@1 @@@ 1.
170. Du kan inte ställa in MenyBar-egenskapen om inte en databas är öppen Fel 7883 Du kan inte ange egenskapen MenuBar om inte en databas är öppen. @@@ 1 @@@ 1.
171. Du kan inte ställa in MenyBar-egenskapen medan ett OLE-objekt är aktivt på plats Fel 7774 Du kan inte ställa in menyraden när ett OLE-objekt är aktivt. @@@ 1 @@@ 1.
172. Du kan inte ställa in egenskapen PictureData i databladsvyn Fel 2194 Du kan inte ställa in egenskapen PictureData i databladvyn.@För att se de giltiga inställningarna för den här egenskapen, sök i hjälpindexet efter "PictureData -egenskap". @@ 1 @@@ 1.
173. Du kan inte ställa in den unika egenskapen för en primärnyckel till Nej Fel 2392 Du kan inte ställa in den unika egenskapen för en primär nyckel till Nej.@En primär nyckel innehåller per definition endast unika värden.@Om du vill tillåta icke -unika värden i det här fältet tar du bort den primära nyckeldefinitionen genom att ange egenskapen Primär. till nr.@1 @@@ 1.
174. Du kan inte ställa in | egenskap i förhandsgranskning eller efter att utskriften har startat Fel 2191 Du kan inte ställa in | egenskapen i förhandsgranskning eller när utskriften har börjat.@Försök att ställa in den här egenskapen i OnOpen -evenemanget. @@ 1 @@@ 1.
175. Du kan inte sortera på ett beräknat fält i ett formulär Fel 2181 Du kan inte sortera på ett beräknat fält i ett formulär.@Du kan bara sortera på ett beräknat fält i en fråga.@Skapa ett beräknat fält i en fråga, sortera fältet och basera sedan formuläret på frågan. frågan måste köras innan formuläret öppnas, formuläret wi
176. Du kan inte sortera på asterisken (*) Fel 2322 Du kan inte sortera på asterisken (*).@Eftersom asterisken representerar alla fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du inte sortera på den.@Lägg till asterisken i frågedesignnätet tillsammans med de specifika fält som du vill sortera på. Avmarkera kryssrutan Visa
177. Du kan inte sortera på det här fältet Fel 2182 Du kan inte sortera i det här fältet. @@@ 1 @@@ 1.
178. Du kan inte ange kriterier för asterisken (*) Fel 2323 Du kan inte ange kriterier för asterisken (*).@Eftersom asterisken representerar alla fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du inte ange kriterier för den.@Lägg till asterisken i frågedesignrutan, tillsammans med fält som du vill ställa in kriterier
179. Du kan inte ange kriterier i samma fält som du angav Värde för i korstabellraden Fel 2337 Du kan inte ange kriterier för samma fält som du angav värde för i krysstabellraden.@Du försökte visa en korstabelfråga efter att du har angett värde i raden Kryssruta och kriterier i raden Kriterier.@Om du vill att det här fältet ska visas tvärbordet
180. Du kan inte ange Gruppera efter, Uttryck eller Var i raden Totalt för den här kolumnen Fel 2326 Du kan inte ange Gruppera efter, Uttryck eller Var i raden Totalt för den här kolumnen.@Ange en aggregerad funktion, till exempel Summa eller Räkna, för fältet eller uttrycket som du anger som värdet i frågetabellfrågan. Mer information på aggregerad funktion
181. Du kan inte ange fler än 10 gruppnivåer Fel 2153 Du kan inte ange mer än tio gruppnivåer. @@@ 1 @@@ 1.
182. Du kan inte byta till en annan vy just nu Fel 2174 Du kan inte byta till en annan vy just nu.@Code kördes när du försökte byta vy.@Om du felsöker kod måste du avsluta felsökningsoperationen innan du byter vy.@1 @@@ 1.
183. Du kan inte byta till databladsvy och du kan inte återgå till designvy Fel 2382 Du kan inte byta till databladvyn och du kan inte återgå till designvyn.@En annan användare har öppnat denna tabell eller en fråga, formulär eller rapport som är bunden till denna tabell. @@ 1 @@@ 1.
184. Du kan inte byta till designvy eftersom ditt formulär innehåller för många OLE-objekt Fel 2746 Du kan inte byta till designvyn eftersom formuläret innehåller för många OLE -objekt.@Stäng andra program, stäng formuläret och öppna sedan formuläret igen i designvyn. Radera sedan några av OLE -objekten eller flytta dem till en annan form. @@ 1 @@@ 1.
185. Du kan inte ångra det här kommandot och när det väl är klart kommer du inte att kunna redigera det här objektet Fel 9509 Du kan inte ångra det här kommandot och när det är klart kommer du inte att kunna redigera det här objektet.@Vill du ändå fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
186. Du kan inte visa databasobjektet '|' medan den är öppen Fel 2565 Du kan inte avslöja databasobjektet '|' medan det är öppet.@Stäng först databasobjektet och dölj det sedan. @@ 1 @@@ 1.
187. Du kan inte använda en SetMenuItem-makroåtgärd på en standardmeny Fel 7868 Du kan inte använda en SetMenuItem -makroåtgärd på en standardmeny.@SetMenuItem är endast för anpassade menyer. @@ 1 @@@ 1.
188. Du kan inte använda en standardmodul för denna operation Fel 29018 Du kan inte använda en standardmodul för denna operation. @@@ 1 @@@ 1.
189. Du kan inte använda samlade funktioner i sidhuvudet eller sidfoten Fel 2584 Du kan inte använda aggregeringsfunktioner i en sidhuvud eller sidfot.@Sidhuvudet eller sidfoten för rapporten du försökte förhandsgranska innehåller en beräknad kontroll med en aggregeringsfunktion i uttrycket.@Om du vill visa resultatet av ett aggregat fungera
190. Du kan inte använda Sök eller Ersätt nu Fel 2137 Du kan inte använda Sök eller ersätt nu.@Fälten är inte sökbara på grund av något av följande:* Fälten är kontroller (t.ex. knappar eller OLE -objekt).* Fälten har inga data.* Det finns inga fält att sök. @@ 1 @@@ 1.
191. Du kan inte använda egenskapen Action för att ta bort ett bundet OLE-objekt från dess underliggande tabell eller fråga Fel 2798 Du kan inte använda egenskapen Action för att ta bort ett bundet OLE -objekt från dess underliggande tabell eller fråga.@Du försökte köra en Visual Basic -procedur som tar bort objektet i en bunden objektram genom att ange egenskapen Action till acOLEDelete.@Ta bort objekt i
192. Du kan inte använda åtgärden ApplyFilter i det här fönstret Fel 2488 Du kan inte använda ApplyFilter -åtgärden i det här fönstret.@* Du försökte använda ApplyFilter -åtgärden eller -metoden, men du använde inte filtret på en tabell, fråga, formulär eller rapport.* Du kan ha använt filtret till ett formulär, men formuläret var inte öppet i formulär eller D
193. Du kan inte använda åtgärden eller metoden GoToRecord eller SearchForRecord på ett objekt i designvyn Fel 2499 Du kan inte använda åtgärden eller metoden GoToRecord eller SearchForRecord på ett objekt i designvyn.@Prova något av följande:* Växla till formulär- eller databladvy för ett formulär.* Byt till databladvy för en fråga eller tabell.* Om du kör ett makro eller Visual Ba
194. Du kan inte använda hyperlänkegenskapsbyggaren med mer än en kontroll vald Fel 7979 Du kan inte använda fastighetsbyggaren för hyperlänkar med mer än en kontroll vald. @@@ 1 @@@ 1.
195. Du kan inte använda den här åtgärden med DoCmd-objektet Fel 2503 Du kan inte använda den här åtgärden med DoCmd -objektet.@Om du vill ha en lista över de åtgärder som DoCmd -objektet inte stöder och några alternativ till att använda dessa åtgärder klickar du på Hjälp. Alla åtgärder som inte finns i den här listan kan användas med DoCmd -objektet. @@ 2@1@11313@1.
196. Du kan inte visa detta objekts behörigheter Fel 2604 Du kan inte se objektets behörigheter.@För att visa eller ändra behörigheter för detta objekt måste du ha administratörsbehörighet för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
197. Du avbröt den föregående åtgärden Fel 2001 Du avbröt den förra operationen. @@@ 1@2@5738@1.
198. Du kan inte lägga till ett formulär i ett annat formulär som visar flera objekt Fel 6036 Du kan inte lägga till ett formulär i ett annat formulär som visar flera objekt. @@@ 1 @@@ 1.
199. Du kan inte ändra sökvägen till dataåtkomstsidan medan den är öppen Fel 2911 Du kan inte ändra sökvägen för datatillgång medan den är öppen.@Stäng sidan och försök igen. @@@@@ 1.
200. Du kan inte ändra datamasterattributet för replikuppsättningen Fel 3594 Du kan inte ändra data master -attributet för replikuppsättningen. Det tillåter endast dataändringar hos Design Master.
201. Du kan inte komprimera den öppna databasen genom att köra ett makro eller Visual Basic-kod Fel 7810 Du kan inte komprimera den öppna databasen genom att köra ett makro eller Visual Basic -kod.@I stället för att använda ett makro eller en kod klickar du på Microsoft Office -knappen, pekar på Hantera och klickar sedan på Compact and Repair Database. @@ 1 @@@ 1.
202. Du kan inte konvertera den öppna databasen till en MDE-fil genom att köra ett makro eller Visual Basic-kod Fel 7807 Du kan inte konvertera den öppna databasen till en MDE -fil genom att köra ett makro eller Visual Basic -kod.@I stället för att använda ett makro eller en kod, på fliken Databasverktyg, i gruppen Databasverktyg, klicka på Skapa MDE. @@ 1 @@@ 1.
203. Du kan inte visa frågor eller länkade tabeller i fönstret Relationer för den här databasen Fel 10606 Du kan inte visa frågor eller länkade tabeller i relationsfönstret för denna databas.@Databasen '|' skapades i en tidigare version av Microsoft Office Access. Om du vill konvertera denna databas till den aktuella versionen av Microsoft Office Access klickar du på
204. Du kan inte redigera det här fältet eftersom det finns i ett länkat Excel-kalkylblad Fel 3823 Du kan inte redigera det här fältet eftersom det finns i ett länkat Excel -kalkylblad. Möjligheten att redigera data i ett länkat Excel -kalkylblad har inaktiverats i denna Access -version.
205. Du kan inte redigera den här sidan eftersom den innehåller ramar Fel 2890 Du kan inte redigera den här sidan eftersom den innehåller ramar.@Datatillgångssidedesignern kan inte redigera sidor med ramar. @@ 1 @@@ 1.
206. Du kan inte filtrera efter formulär när formulärpostkällan är ett postuppsättningsobjekt Fel 2594 Du kan inte filtrera efter formulär när formulärpostkällan är ett postuppsättningsobjekt. @@@ 1 @@@ 1.
207. Du kan inte importera objekt till en databas som skapats i en tidigare version av Microsoft Office Access Fel 7893 Du kan inte importera objekt till en databas som skapats i en tidigare version av Microsoft Office Access.@Om du vill konvertera databasen till den aktuella versionen av Microsoft Office Access klickar du på Microsoft Office -knappen och sedan på Convert @@ 1@1@9029@1 .
208. Du kan inte importera den här filen Fel 31519 Du kan inte importera den här filen.@Du kan inte importera en textfil om den inte har något av följande tillägg: |. @@ 1 @@@ 1.
209. Du kan inte importera den här filen Fel 31520 Du kan inte importera den här filen.@Du kan inte importera en textfil som har ett av dessa tillägg: |. @@ 1 @@@ 1.
210. Du kan inte länka till en databas som är lagrad på en internetplats Fel 32590 Du kan inte länka till en databas som är lagrad på en internetplats. Du bör först spara databasen på en plats som använder en Universal Naming Convention (UNC), till exempel en serverresurs, och sedan länka till den. @@@ 1 @@@ 1.
211. Du kan inte göra ändringar i databasobjekten i databasen '| Fel 8401 Du kan inte göra ändringar i databasobjekten i databasen'|.'@Den här databasen skapades i en tidigare version av Microsoft Office Access.@Om du vill konvertera denna databas till den aktuella versionen av Microsoft Office Access klickar du på Microsoft Office -knappen,
212. Du kan inte ändra objekt som skapats i en tidigare version av Microsoft Office Access Fel 2571 Du kan inte ändra objekt som skapats i en tidigare version av Microsoft Office Access.@Om du vill konvertera denna databas till den aktuella versionen av Microsoft Office Access stänger du databasen, klickar på Microsoft Office -knappen och sedan på Konvertera. @@ 1 @@@ 1 .
213. Du kan inte placera kolumner mellan två frysta kolumner i ett datablad Fel 7754 Du kan inte placera kolumner mellan två frysta kolumner i ett datablad.@För att frigöra alla kolumner, på fliken Start, i gruppen poster, klicka på Mer och klicka sedan på Avfrys alla kolumner. @@ 1@1@9174@1.
214. Du kan inte spara '|' eftersom det är skrivskyddat Fel 2622 Du kan inte spara '|' eftersom det är skrivskyddat.@För att spara, växla till designvyn, klicka på Microsoft Office-knappen, peka på Spara som och ange ett nytt namn. @@ 3 @@@ 1.
215. Du kan inte ställa in '|' till datatypen Bilaga Fel 7924 Du kan inte ställa in '|' till bilaga datatyp. Du kan bara ange en kolumn till bilaga datatyp när den kolumnen skapas första gången. @@@ 1 @@@ 1.
216. Du kan inte ställa in ett formulärs MenyBar-egenskap från dess menyradsmakro Fel 7779 Du kan inte ställa in ett formulärs Menybar -egenskap från dess menyradsmakro. @@ 1 @@@ 1.
217. Du kan inte ställa in GroupInterval-egenskapen till 0 när GroupOn-egenskapen är inställd på Interval Fel 2582 Du kan inte ställa in egenskapen GroupInterval till 0 när GroupOn -egenskapen är inställd på Intervall.@Klicka på fliken Sortering och gruppering och prova något av följande: * Ändra egenskapen GroupInterval till ett nummer som är högre än 0. * Ändra GroupOn
218. Du ändrade behörigheterna för '|1' för '|2 Fel 10954 Du ändrade behörigheterna för '| 1' för'|2.'@Vill du tilldela dessa behörigheter nu? @@ 19 @@@ 2.
219. Du valde en ogiltig kontrolltyp för användning med hyperlänkar Fel 7975 Du valde en ogiltig kontrolltyp för användning med hyperlänkar.@Du kan bara använda hyperlänkar med etiketter, bilder, kommandoknappar eller bundna textrutor. @@ 1 @@@ 1.
220. Du kopierade en stor mängd data till Urklipp Fel 8515 Du kopierade en stor mängd data till Urklipp.@När du kopierar data till Urklipp kopieras endast referensen till objektet. Om du stänger källdokumentet måste dock Microsoft Office Access klistra in all data från källan. Beroende
221. Du angav inte sökkriterier med en FindRecord-åtgärd Fel 2143 Du angav inte sökkriterier med en FindRecord -åtgärd.@I makrofönstret sätter du in en FindRecord -åtgärd före FindNext -åtgärden. @@ 1@1@3015@1.
222. Du har inte exklusiv tillgång till databasen Fel 29066 Du har inte exklusiv tillgång till databasen. Dina designändringar kan inte sparas just nu. Vill du stänga utan att spara dina ändringar ?.
223. Du har inte exklusiv tillgång till databasen Fel 29067 Du har inte exklusiv tillgång till databasen. Du kan inte konvertera denna databas just nu.
224. Du har inte exklusiv tillgång till databasen Fel 29073 Du har inte exklusiv tillgång till databasen. Du kan inte fortsätta med kommandot Källkodskontroll.
225. Du har inte exklusiv tillgång till databasen Fel 31652 Du har inte exklusiv tillgång till databasen. Dina SharePoint -listor kan inte tas offline eller cachas just nu. Försök igen senare.
226. Du har inte exklusiv tillgång till databasen just nu Fel 29064 Du har inte exklusiv åtkomst till databasen just nu. Om du fortsätter att göra ändringar kanske du inte kan spara dem senare.
227. Du har inte behörighet att köra ICQ på den här datorn Fel 205 A Du har inte behörighet att köra ICQ på den här datorn. ICQ kommer nu att lämna. Fråga systemadministratören om skrivåtkomst för att köra ICQ.
228. Du har inte behörighet att skriva till den här SharePoint-webbplatsen Fel 32579 Du har inte behörighet att skriva till den här SharePoint -webbplatsen. Kontakta din webbplatsadministratör för hjälp.
229. Du har inte tillräcklig åtkomst till din dator för att ansluta till den valda skrivaren Fel 1802 Du har inte tillräckligt med åtkomst till din dator för att ansluta till den valda skrivaren. Ett fel uppstod under ett försök att använda Bonjour Printer Wizard.
230. Du har inte rätt behörigheter Fel 2923 Du har inte rätt behörighet. Kontakta serveradministratören.
231. Du har inte Data och Övrigt Fel 8075 Du har inte data och diverse. Objekt utcheckade. Du kan inte skapa en ny tabell eller spara ändringar på en dataåtkomstsida. @@@ 1 @@@ 1.
232. Du har inte de nödvändiga behörigheterna för att använda '|' objekt Fel 3033 Du har inte nödvändiga behörigheter för att använda '|' objekt. Låt din systemadministratör eller personen som skapade detta objekt fastställa lämpliga behörigheter för dig.
233. Du har inte | checkat ut Fel 8073 Du har inte | checkat ut.@Microsoft Office Access kan inte checka ut ett objekt medan det är öppet, och du kan inte göra designändringar förrän du har checkat ut det.@Om du vill göra designändringar på detta objekt, stäng det först, kontrollera ta ut den och öppna den igen
234. Du har inte behörighet att ändra ägaren av '| Fel 2615 Du har inte behörighet att ändra ägaren till'|.'@ För att ändra ägare till ett databasobjekt måste du ha administratörstillstånd för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 5@1@10222@1.
235. Du har inte behörighet att kopiera '| Fel 2608 Du har inte behörighet att kopiera'|.'@För att kopiera detta objekt måste du ha tillstånd för läsdesign för det. Om objektet är en tabell måste du också ha läsdatatillstånd för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@1
236. Du har inte behörighet att klippa '| Fel 2607 Du har inte behörighet att klippa'|.'@För att klippa detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1
237. Du har inte behörighet att ta bort '| Fel 2609 Du har inte behörighet att ta bort'|.'@För att ta bort detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. Klicka på Hjälp för mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem
238. Du har inte behörighet att importera, exportera eller länka till '| Fel 2617 Du har inte behörighet att importera, exportera eller länka till'|.'@ För att importera, exportera eller länka till det här objektet måste du ha behörighet för läsdesign och läsdata för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
239. Du har inte behörighet att infoga detta formulär i ett annat formulär Fel 2614 Du har inte behörighet att infoga det här formuläret i ett annat formulär.@För att infoga ett formulär i ett annat formulär som en delformulär måste du ha behörighet för läsdesign för att formuläret ska infogas. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@
240. Du har inte behörighet att ändra '| Fel 10951 Du har inte behörighet att ändra'|.'@För att ändra detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha ta bort data och uppdatera datatillstånd för det. Vill du spara en kopia av objektet som en ny ob
241. Du har inte behörighet att ändra '| Fel 10953 Du har inte behörighet att ändra'|.'@För att ändra detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha Ta bort data och uppdatera datatillstånd för det. Vill du öppna det som skrivskyddat? @@ 21@1@10222@1.
242. Du har inte behörighet att ändra '| Fel 2602 Du har inte behörighet att ändra'|.'@För att ändra detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha ta bort data och uppdatera datatillstånd för det. För mer information om behörigheter och vem som kan ställa in
243. Du har inte behörighet att ändra utformningen av den här tabellen Fel 7907 Du har inte behörighet att ändra utformningen av denna tabell.@För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
244. Du har inte behörighet att öppna '|' för exklusivt bruk Fel 10955 Du har inte behörighet att öppna '|' för exklusiv användning.@Microsoft Office Access öppnar databasen för delad åtkomst. För att öppna en databas för exklusiv åtkomst måste du ha Open Exclusive -behörighet för den. För mer information om behörigheter och vem
245. Du har inte behörighet att läsa '| Fel 2601 Du har inte behörighet att läsa'|.'@För att kunna läsa detta objekt måste du ha tillstånd för läsdesign för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
246. Du har inte behörighet att byta namn på '| Fel 2613 Du har inte behörighet att byta namn på'|.'@ För att byta namn på ett databasobjekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för objektet. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
247. Du har inte behörighet att köra '| Fel 2603 Du har inte behörighet att köra'|.'@För att köra detta objekt måste du ha Open/Run -behörighet för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1@10222@1.
248. Du har inte behörighet att visa detta makro Fel 10952 Du har inte behörighet att visa detta makro.@För att kunna se ett makro måste du ha tillstånd för läsdesign för det. Vill du fortsätta köra makrot? @@ 21@1@10222@2.
249. Du har inte den licens som krävs för att använda den här ActiveX-kontrollen Fel 2803 Du har inte den licens som krävs för att använda denna ActiveX -kontroll.@Du försökte öppna ett formulär som innehåller ett OLE -objekt eller en ActiveX -kontroll eller du försökte skapa en ActiveX -kontroll.@För att få lämplig licens, kontakta företaget som tillhandahåller den li
250. Du angav ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen | Fel 2455 Du har angett ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen |.@Egenskapen kanske inte finns eller inte gäller för objektet du angav. @@ 2@4@2015567@1.
251. Du angav ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen Recordset Fel 7964 Du har angett ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen Recordset.@Du kan bara använda en dynaset eller snapshot -postuppsättning för att ställa in den här egenskapen. @@ 1@1@7393@1.
252. Du angav ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen RecordsetClone Fel 7951 Du har angett ett uttryck som har en ogiltig referens till egenskapen RecordsetClone.@Du kan till exempel ha använt egenskapen RecordsetClone med ett formulär eller en rapport som inte är baserad på en tabell eller fråga. @@ 1@1@7393@1 .
253. Du har angett ett uttryck som inte har något värde Fel 2427 Du har angett ett uttryck som inte har något värde.@Uttrycket kan referera till ett objekt som inte har något värde, till exempel ett formulär, en rapport eller en etikettkontroll. @@ 1 @@@ 1.
254. Du angav ett uttryck som kräver en dataåtkomstsida för att vara det aktiva fönstret Fel 2022 Du har angett ett uttryck som kräver att en dataåtkomstsida är det aktiva fönstret. @@@ 1@2@5601@1.
255. Du angav ett uttryck som kräver ett formulär för att vara det aktiva fönstret Fel 2475 Du har angett ett uttryck som kräver ett formulär för att vara det aktiva fönstret. @@@ 1@2@5601@1.
256. Du angav ett uttryck som kräver att en rapport är det aktiva fönstret Fel 2476 Du har angett ett uttryck som kräver att en rapport är det aktiva fönstret. @@@ 1@2@5603@1.
257. Du angav ett ogiltigt argument i en domänaggregerad funktion Fel 2428 Du har angett ett ogiltigt argument i en domänaggregatfunktion.@* Ett fält i stränguttrycket kanske inte finns i domänen.* Ett fält som anges i kriterieuttrycket kanske inte finns på domänen. @@ 2@1@10931@1 .
258. Du har angett en ogiltig huvudordbok Fel 9535 Du har angett en ogiltig huvudordlista.@Välj en giltig post. @@ 1 @@@ 1.
259. Du angav ett ogiltigt projektnamn Fel 7990 Du har angett ett ogiltigt projektnamn.@Du kan ha tagit bort standardprojektnamnet och glömt att ange ett nytt. @@ 1 @@@ 3.
260. Du har angett en ogiltig inställning för egenskapen Action Fel 2783 Du har angett en ogiltig inställning för egenskapen Action.@Använd en av Microsoft Office Access -inneboende konstanter för åtgärdsegenskapen. Klicka på Hjälp. @@ 2@1@6967@för en lista över giltiga inställningar som du kan använda med egenskapen Action. 1.
261. Du angav kontrollnamnet '|' som redan används Fel 2104 Du har angett kontrollnamnet '|,' som redan används.@Du har redan en kontroll på formuläret med detta namn, eller en befintlig kontroll har namnet mappat till detta namn för Visual Basic. Visual Basic kartar mellanslag i kontrollnamn att understryka. Till exempel
262. Du har försökt logga in för många gånger Fel 120 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
263. Du har försökt logga in för många gånger Fel 121 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
264. Du har försökt logga in för många gånger Fel 122 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
265. Du har försökt logga in för många gånger Fel 123 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
266. Du har försökt logga in för många gånger Fel 124 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
267. Du har försökt logga in för många gånger Fel 129 Du har försökt logga in för många gånger. Försök igen senare. Den allmänna uppfattningen är att - du är för ofta ansluten till servern och det är tillfälligt stängd åtkomst till din IP -adress, för att förhindra eventuella attacker, och bara för att undvika incre
268. Du har ändrat '|' uppslagskolumn som ska visas av en textruta Fel 7922 Du har ändrat '|' uppslagskolumn som ska visas med en textruta. När du har sparat tabellen gör den här ändringen kolumnen skrivskyddad och förlorar uppslagsegenskaperna.@Vill du ändra '|' att visas med en textruta? @@ 19 @@@ 2.
269. Du har ändrat '|' uppslagskolumn för att lagra flera värden Fel 7921 Du har ändrat '|' uppslagskolumn för att lagra flera värden. Du kommer inte att kunna ångra den här ändringen när du har sparat tabellen.@Vill du ändra '|' för att lagra flera värden? @@ 19 @@@ 2.
270. Du har valt att ändra i vilket läge SQL-syntaxen kommer att tolkas i denna databas Fel 31511 Du har valt att ändra läget i vilket SQL -syntax kommer att tolkas i denna databas. Detta kommer att innebära: @* Befintliga frågor kan returnera olika resultat eller inte köras alls.* Datatyperna och reserverade ord kommer att ändras.* Olika jokertecken w
271. Du har valt att permanent ta bort länken till dataåtkomstsidan Fel 10896 Du har valt att ta bort länken till datatillgångssidan permanent.@Radera och länk Avbryt @@ 27 @@@.
272. Du har gett denna |1 samma namn som en befintlig |2 i din databas Fel 2014 Du har gett detta | 1 samma namn som en befintlig | 2 i din databas.@Du kan inte ge en tabell och en fråga samma namn.@Ge det här objektet ett namn som inte redan används av en annan tabell eller fråga. .@1 @@@ 1.
273. Du har öppnat en sida som senast ändrades med Access 2000 Fel 2897 Du har öppnat en sida som senast ändrades med Access 2000. För att kunna redigera sidan måste du spara den med en nyare version av Microsoft Office Web Components. Vill du att Access ska konvertera den här sidan genom att spara den med en nyare ver
274. Du har ställt in |1s Type-egenskap till Popup, vilket ändrar verktygsfältet till en genvägsmeny Fel 8081 Du har ställt in | 1: s egenskap Typ till Popup, vilket ändrar verktygsfältet till en genvägsmeny.@Genvägsmenyn försvinner eftersom Microsoft Office Access lägger till | 2 i verktygsfältet för genvägsmenyer. Stäng genvägsmenyn genom att stänga verktygsfältets egenskaper,
275. Du har angett en överföringstyp som inte stöder argumentet HTML-tabellnamn Fel 2521 Du har angett en överföringstyp som inte stöder argumentet HTML -tabellnamn.@Lämna argumentet HTML -tabellnamn tomt om du inte använder importera HTML eller länka HTML -överföringstyper. @@ 1 @@@ 1.
276. Du har angett ett ord som inte finns i huvud- eller anpassad ordbok Fel 9539 Du har angett ett ord som inte finns i huvud- eller anpassad ordlista.@Vill du använda det här ordet och fortsätta kontrollera? @@ 20 @@@ 1.
277. Du har skapat arbetsgruppsinformationsfilen '| Fel 10962 Du har lyckats skapa arbetsgruppsinformationsfilen '|.' @@@ 1 @@@ 4.
278. Du har inte angett ett arbetsgrupps-ID Fel 10957 Du har inte angett ett arbetsgrupps -ID. För att säkerställa att din arbetsgruppsinformationsfil är unik anger du ett unikt arbetsgrupps -ID med upp till 20 siffror eller bokstäver. Fortsätta utan ett arbetsgrupps -ID? @@@ 20 @@@ 1.
279. Du anropade frågebyggaren på en tabell Fel 10522 Du åberopade Query Builder på ett bord.@Vill du skapa en fråga baserad på tabellen? @@ 19 @@@ 2.
280. Du ringde ett olagligt funktionsanrop Fel 7952 Du ringde ett olagligt funktionsanrop.@Kontrollera syntaxen för funktionen du försöker använda. @@ 1 @@@ 1.
281. Du kan behöva en extra ljudavkodare för att spela upp ljudspåret för den här filen. Fel 8192 "" "Du kan behöva en extra ljudavkodare för att spela ljudspåret för den här filen. Denna fil innehåller ett spår i formatet Dolby AC3 Audio (kod" "8192" "). Du kan behöva installera en DirectShow -avkodare för detta ljudformat för att höra soundtracket o
282. Du måste vara i designvyn för att skapa eller ta bort kontroller Fel 2147 Du måste vara i designvyn för att skapa eller ta bort kontroller. @@@ 1@2@5054@1.
283. Du måste välja ett länkfält för varje parameter Fel 2905 Du måste välja ett länkningsfält för varje parameter. @@@ 1 @@@ 1.
284. Du måste omge IIf-funktionsargument inom parentes Fel 2440 Du måste bifoga IIf -funktionsargument inom parentes. @@@ 1@3@1012957@1.
285. Du måste ange en siffra som är större än noll för ett argument för upprepning Fel 2500 Du måste ange ett tal som är större än noll för ett Repeat Count -argument.@Du försökte använda RunMacro -åtgärden eller -metoden, men du angav ett värde som är mindre än noll (eller ett uttryck som utvärderas till mindre än noll) i argumentet Repeat Count. @För att köra macr
286. Du måste ange Gruppera efter i raden Totalt för ett fält som har kolumnrubrik i korstabellraden Fel 2327 Du måste ange Group By på raden Total för ett fält som har kolumnrubrik i raden Crossstab.@De värden som härrör från fältet eller uttrycket som du anger som kolumnrubriken används för att gruppera data i crossstab -frågan. @@ 1 @1@9980@1.
287. Du måste ange namnet på tabellen du skapar eller lägger till poster till Fel 2333 Du måste ange namnet på tabellen som du skapar eller lägger till poster till.@Du försökte definiera en tabell eller lägga till en fråga utan att ange en måltabell. @@ 1 @@@ 1.
288. Du måste först spara funktionen Fel 10031 Du måste först spara funktionen.@Vill du spara funktionen nu? @@ 19 @@@ 1.
289. Du måste först spara frågan Fel 10003 Du måste först spara frågan.@Vill du spara frågan nu? @@ 19 @@@ 1.
290. Du måste först spara den lagrade proceduren Fel 10002 Du måste först spara den lagrade proceduren.@Vill du spara den lagrade proceduren nu? @@ 19 @@@ 1.
291. Du måste först spara tabellen Fel 10000 Du måste först spara bordet.@Vill du spara bordet nu? @@ 19 @@@ 1.
292. Du måste först spara vyn Fel 10001 Du måste först spara vyn.@Vill du spara vyn nu? @@ 19 @@@ 1.
293. Du måste ha en databas öppen för att skapa anpassade verktygsfält, och databasen kan inte vara skrivskyddad Fel 7855 Du måste ha en databas öppen för att skapa anpassade verktygsfält och databasen kan inte vara skrivskyddad. @@@ 1 @@@ 1.
294. Du måste ha databasen öppen för exklusiv användning för att ställa in eller ta bort databasens lösenord Fel 2618 Du måste ha databasen öppen för exklusiv användning för att ställa in eller ta bort databaslösenordet.@Om du vill öppna databasen stänger du databasen och öppnar den igen genom att klicka på Microsoft Office -knappen och använda kommandot Öppna. I dialogrutan Öppna,
295. Du måste matcha varje fält till vänster med ett fält till höger Fel 2904 Du måste matcha varje fält till vänster med ett fält till höger. @@@ 1 @@@ 1.
296. Du måste starta om stavningskontrollen för att ordboksändringen ska träda i kraft Fel 9537 Du måste starta om stavningskontrollen för att ordlistans ändring ska träda i kraft. @@@ 1 @@@ 1.
297. Du måste spara nya objekt i databasen innan du kan spara dem i detta externa format Fel 7797 Du måste spara nya objekt i databasen innan du kan spara dem i detta externa format. @@@ 1 @@@ 1.
298. Du måste spara det aktuella fältet innan du kör åtgärden Requery Fel 2118 Du måste spara det aktuella fältet innan du kör åtgärden Begäran.@* Om du kör ett makro från navigeringsfönstret, spara fältet först och kör sedan makrot.* Om makronamnet är inställningen för egenskapen BeforeUpdate i en Visual Basic -funktion
299. Du måste spara formuläret '|' innan du kan bädda in den Fel 7793 Du måste spara formuläret '|' innan du kan bädda in den. @@@ 1 @@@ 1.
300. Du måste spara makrot innan du kör det Fel 10750 Du måste spara makrot innan du kör det.@Vill du spara makrot nu?* Om du vill spara makrot och sedan köra det klickar du på Ja.* För att återgå till makrofönstret för detta makro eller till fönstret du körde Kör makrokommando från, klicka på Nej. @@ 19 @@@ 2.
301. Du måste spara tabellen först Fel 10024 Du måste spara tabellen först.@Microsoft Office Access kan inte testa dina data förrän du har sparat de designändringar du gjort. Vill du spara tabellen nu? @@ 19 @@@ 2.
302. Du måste spara | innan du kan skapa ett nytt objekt baserat på det Fel 8003 Du måste spara | innan du kan skapa ett nytt objekt baserat på det.@Vill du spara | och skapa ett nytt objekt? @@ 13 @@@ 2.
303. Du måste välja ett formulär för att spara som en rapport Fel 2588 Du måste välja ett formulär för att spara som en rapport. @@@ 1 @@@ 1.
304. Du måste ställa in standardfontstorleken till ett nummer från |1 till |2 Fel 7888 Du måste ange standardtypstorleken för ett tal från | 1 till | 2.@För mer information om egenskapen FontSize, klicka på Hjälp. @@ 2@2@5477@1.
305. Du måste ange en egenskap eller metod för objektet Fel 2782 Du måste ange en egenskap eller metod för objektet.@Du försökte köra en Visual Basic -procedur som refererar till och anger en egenskap eller metod för objektet.@Ange en egenskap eller metod för objektet.@1@1@6968@1 .
306. Du måste ange en måttenhet, till exempel tum (tum) eller centimeter (cm) Fel 2265 Du måste ange en måttenhet, t.ex. tum (tum) eller centimeter (cm). @@@ 1 @@@ 1.
307. Du måste ange kriterier för alla villkorliga format Fel 31000 Du måste ange kriterier för alla villkorade format. @@@ 1 @@@ 1.
308. Du begärde en ogiltig fil Fel 32558 Du begärde en ogiltig fil. Filen kan vara skadad. Kontakta personen som skapade filen och begär en ny kopia. @@@ 1 @@@ 1.
309. Du har valt fler poster än som kan kopieras till Urklipp på en gång Fel 8516 Du har valt fler poster än vad som kan kopieras till Urklipp åt gången.@Dela posterna i två eller flera grupper och kopiera och klistra in en grupp i taget. Det maximala antalet poster du kan klistra in samtidigt är cirka 65 000 . @@ 1 @@@ 1.
310. Du kommer inte att kunna ångra skapandet eller borttagningen av detta objekt Fel 6044 Du kommer inte att kunna ångra skapandet eller raderingen av detta objekt.@Vill du fortfarande fortsätta? @@ 20@1 @@ 4.
311. Du kommer inte att kunna ångra denna borttagning Fel 8521 Du kommer inte att kunna ångra denna borttagningsoperation.@Ångra -kommandot är inte tillgängligt eftersom den här operationen är för stor eller om det inte finns tillräckligt med ledigt minne. Vill du ta bort dessa objekt? @@ 19 @@ @2.
312. Du kommer inte att kunna ångra denna inklistring Fel 8544 Du kommer inte att kunna ångra denna klistraoperation.@Vill du fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
313. Du kommer inte att kunna ångra den här Ersätt-operationen Fel 8509 Du kommer inte att kunna ångra denna ersättningsoperation.@Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att använda Ångra -kommandot. Vill du fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
314. Du kommer inte att kunna ångra den här Ersätt-operationen Fel 8518 Du kommer inte att kunna ångra den här ersättningsoperationen.@Vill du fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
315. Du försöker infoga i ett avsnitt som inte kan växa tillräckligt för kontrollen du försöker lägga till Fel 7780 Du försöker infoga i ett avsnitt som inte kan växa tillräckligt för den kontroll du försöker lägga till.@Den maximala totala höjden för alla sektioner i en rapport, inklusive sektionsrubrikerna, är 508 cm. @Ta bort eller minska höjden på minst en
316. Du har använt ListIndex-egenskapen felaktigt Fel 7777 Du har använt egenskapen ListIndex felaktigt. @@@ 2@1@6997@1.
317. Ditt certifikat innehåller samma serienummer som ett annat certifikat utfärdat av certifikatutfärdaren Fel sec_error_reused_issuer_and_serial Ditt certifikat innehåller samma serienummer som ett annat certifikat utfärdat av certifikatutfärdaren. Skaffa ett nytt certifikat som innehåller ett unikt serienummer. (Felkod: sec_error_reused_issuer_and_serial). Det här felet varnar dig för fac
318. Dina ändringar kan inte sparas eftersom fältet '|' har uppdaterats av en annan användare Fel 6046 Dina ändringar kan inte sparas eftersom fältet '|' har uppdaterats av en annan användare. @@@ 1 @@@ 1.
319. Din dator har återupptagits efter Critical Suspend-läge Fel 8098 Din dator har återupptagit driften efter läget Critical Suspend. Alla ändringar som inte har sparats kan ha gått förlorade. För att säkerställa korrekt funktion, stäng och öppna alla filer igen. Det rekommenderas att starta om Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
320. Din dator har slut på diskutrymme Fel 10017 Datorn har slut på diskutrymme.@Du kommer inte att kunna ångra den här klistret. Vill du fortsätta ändå? @@ 19 @@@ 2.
321. Din datakälla innehåller mer än 255 fält (kolumner) Fel 32605 Din datakälla innehåller mer än 255 fält (kolumner). Access importerar endast de första 255 fälten.
322. Din anhörigas personnummer (SSN) kan inte användas för att ansöka om befrielse från två separata skattedeklarationer Fel 512 Ditt anhöriges personnummer (SSN) kan inte användas för att göra anspråk på undantag för två separata skattedeklarationer. Du gjorde anspråk på en försörjning som undantag från din skattedeklaration, men den här försörjaren har också lämnat in sin egen skattedeklaration som kräver ett personligt undantag
323. Din HTML-fil innehåller inga tabelldata som Microsoft Office Access kan importera Fel 2531 Din HTML -fil innehåller inga tabelldata som Microsoft Office Access kan importera.@. @@ 1 @@@ 1.
324. Din Microsoft Office Access-databas eller ditt projekt innehåller en saknad eller trasig referens till filen Fel 29070 Din Microsoft Office Access -databas eller ditt projekt innehåller en saknad eller trasig referens till filen '| 1' | 2@* För att säkerställa att din databas eller ditt projekt fungerar korrekt måste du fixa den här referensen. @@ 1@2@5043@1.
325. Din nätverksåtkomst avbröts Fel 3043 Din nätverksåtkomst avbröts. För att fortsätta, stäng databasen och öppna den sedan igen.
326. Din server för utgående e-post är inte korrekt inställd Fel 108 Din server för utgående e -post är inte korrekt inställd. Klicka på OK för att ställa in din utgående e -postserver (SMTP) och försök skicka din e -post igen eller så kan din inbjudan inte skickas just nu. Vänligen försök igen senare.
327. Din server för utgående e-post är inte korrekt inställd Fel 109 Din server för utgående e -post är inte korrekt inställd. Klicka på OK för att ställa in din utgående e -postserver (SMTP) och försök skicka din e -post igen eller så kan din inbjudan inte skickas just nu. Vänligen försök igen senare.
328. Ditt lösenord kommer inte att krypteras innan det har sparats i filen Fel 30024 Ditt lösenord kommer inte att krypteras innan det sparas i filen.@Användare som ser källinnehållet i filen kommer att kunna se kontots användarnamn och lösenord. & Spara lösenord Avbryt @@ 36@1@553714179@.
329. Ditt SMS kunde inte skickas för närvarande Fel 602 Det gick inte att skicka ditt SMS -meddelande just nu. Vänligen försök igen senare.
330. Din deklarationsfil är skadad eller korrupt Fel 510/544 Din deklarationsfil är skadad eller skadad. Detta kan inträffa om du sparade din retur direkt till (eller öppnade den från) en bärbar enhet, till exempel en flash -enhet.
331. Youtube Downloader Error 2 Fel 2 Fel 2: Gratis YouTube Downloader har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
332. Youtube Downloader Error 404 Fel 404 Fel 404: Gratis YouTube Downloader har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
333. Youtube Downloader Error 6 Fel 6 Fel 6: Gratis YouTube Downloader har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
334. Youtube Downloader-fel misslyckades(2) Fel misslyckades(2) Fel misslyckades (2): Gratis YouTube Downloader har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
335. YTD-fel 14 Fel 14 Fel 14: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
336. YTD-fel 2 Fel 2 Fel 2: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
337. YTD-fel 5 Fel 5 Fel 5: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
338. YTD-fel 6 Fel 6 Fel 6: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
339. YTD-fel 9 Fel 9 Fel 9: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
340. YTD-fel misslyckades (2) Fel misslyckades -2 Fel misslyckades -2: YTD Video Downloader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
341. YTD Video Downloader Error 6 Fel 6 Det gick inte att ladda ner.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018