ErrorVault.com

Runtime Errors
1. F Säkert fel 505 Fel 505 Fel 505: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2. F Säkert fel 506 Fel 506 Fel 506: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
3. F Säker felkod 1 Fel 1 Fel 1: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. F Säker felkod 53 Fel 53 Fel 53: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
5. F Säker felkod 60007 Fel 60007 Fel 60007: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
6. F Secure Http Error 503 Fel 503 Fel 503: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
7. F Säker installationsfel 104 Fel 104 Fel 104: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
8. F-Secure Error 1009 Fel 1009 Fel 1009: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
9. F-Secure Error 103 Fel 103 Fel 103: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
10. F-Secure Error 1203 Fel 1203 Fel 1203: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
11. F-Secure Error 1219 Fel 1219 Fel 1219: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
12. F-Secure Error 1326 Fel 1326 Fel 1326: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
13. F-Secure Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
14. F-Secure Error 200 Fel 200 Fel 200: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
15. F-Secure Error 3 Fel 3 Fel 3: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. F-Secure Error 5 Fel 5 Fel 5: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
17. F-Secure Error 67 Fel 67 Fel 67: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
18. F-Secure felkod 2356 Fel 2356 Fel 2356: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
19. F-Secure Error Transfer misslyckades med fel 8 Fel 8 Fel 8: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
20. F-Secure Online Scanner Error Id 27 Fel-ID 27 Fel-ID 27: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
21. F-Secure Policy Manager-fel 404 Fel 404 Fel 404: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
22. F-Secure Severity Error (3) Fel -3 Fel -3: F -Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
23. F-Secure Wininet Error 12031 Fel 12031 Fel 12031: F-Secure Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
24. Facebook 6.7.1 Fel Fel 6.7.1 Fel 6.7.1: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
25. Facebook Chat Felkod 500 Fel 500 Fel 500: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
26. Facebook-fel 0 Fel 0 Fel 0: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
27. Facebook-fel 0 ((Null)) Fel 0 ((null)) Fel 0 ((null)): Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
28. Facebook-fel 0X8004Fff Fel 0x8004FFF Fel 0x8004FFF: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
29. Facebook-fel 0X80072Efd Fel 0x80072EFD Fel 0x80072EFD: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
30. Facebook-fel 100 Fel 100 Fel 100: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
31. Facebook-fel 1000 Fel 1000 Fel 1000: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
32. Facebook-fel 101 Fel 101 Fel 101: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
33. Facebook-fel 102 Fel 102 Fel 102: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. Facebook-fel 110 Fel 110 Fel 110: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
35. Facebook-fel 1200 Fel 1200 Fel 1200: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
36. Facebook-fel 1705 Fel 1705 Fel 1705: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
37. Facebook-fel 19 Fel 19 Fel 19: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
38. Facebook-fel 2 Fel 2 Fel 2: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
39. Facebook-fel 200 Fel 200 Fel 200: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
40. Facebook-fel 2014 Fel 2014 Fel 2014: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
41. Facebook-fel 203 Fel 203 Fel 203: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
42. Facebook-fel 2048 Fel 2048 Fel 2048: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
43. Facebook-fel 230 Fel 230 Fel 230: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
44. Facebook-fel 24 Fel 24 Fel 24: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
45. Facebook-fel 2500 Fel 2500 Fel 2500: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
46. Facebook-fel 2615 Fel 2615 Fel 2615: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
47. Facebook-fel 302 Fel 302 Fel 302: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
48. Facebook-fel 310 Fel 310 Fel 310: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
49. Facebook-fel 324 Fel 324 Fel 324: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
50. Facebook-fel 324 Net Err_Empty_Response Fel 324 err_empty_response Fel 324 err_empty_response: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
51. Facebook-fel 341 Fel 341 Fel 341: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
52. Facebook-fel 3502 Fel 3502 Fel 3502: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
53. Facebook-fel 3503 Fel 3503 Fel 3503: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
54. Facebook-fel 368 Fel 368 Fel 368: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
55. Facebook-fel 3705 Fel 3705 Fel 3705: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
56. Facebook-fel 400 Fel 400 Fel 400: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
57. Facebook-fel 403 Fel 403 Fel 403: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
58. Facebook-fel 403 förbjudet Fel 403 Förbjudet Fel 403 förbjudet: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
59. Facebook-fel 404 Fel 404 Fel 404: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
60. Facebook-fel 406 Fel 406 Fel 406: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
61. Facebook-fel 489 Fel 489 Fel 489: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
62. Facebook-fel 491 Fel 491 Fel 491: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
63. Facebook-fel 492 Fel 492 Fel 492: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
64. Facebook-fel 495 Fel 495 Fel 495: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
65. Facebook-fel 498 Fel 498 Fel 498: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
66. Facebook-fel 5 Fel 5 Fel 5: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
67. Facebook-fel 502 Fel 502 Fel 502: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
68. Facebook-fel 503 Fel 503 Fel 503: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
69. Facebook-fel 504 Fel 504 Fel 504: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
70. Facebook-fel 508 Fel 508 Fel 508: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
71. Facebook-fel 522 Fel 522 Fel 522: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
72. Facebook-fel 527 Fel 527 Fel 527: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
73. Facebook-fel 536 Fel 536 Fel 536: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
74. Facebook-fel 6 Fel 6 Fel 6: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
75. Facebook-fel 60 Fel 60 Fel 60: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
76. Facebook-fel 601 Fel 601 Fel 601: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
77. Facebook-fel 602 Fel 602 Fel 602: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
78. Facebook-fel 604 Fel 604 Fel 604: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
79. Facebook-fel 606 Fel 606 Fel 606: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Facebook-fel 613 Fel 613 Fel 613: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Facebook-fel 7 Fel 7 Fel 7: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
82. Facebook-fel 80072Ee2 Fel 80072EE2 Fel 80072EE2: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Facebook-fel 80072Ee7 Fel 80072EE7 Fel 80072EE7: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
84. Facebook-fel 80072Fa8 Fel 80072FA8 Fel 80072FA8: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
85. Facebook-fel 800C0019 Fel 800C0019 Fel 800C0019: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
86. Facebook-fel 8012 Fel 8012 Fel 8012: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Facebook-fel 803 Fel 803 Fel 803: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Facebook-fel 83Cf1104 Fel 83cf1104 Fel 83cf1104: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Facebook-fel 864 Fel 864 Fel 864: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
90. Facebook-fel 919 Fel 919 Fel 919: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Facebook-fel 920 Fel 920 Fel 920: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
92. Facebook-fel 921 Fel 921 Fel 921: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Facebook-fel 923 Fel 923 Fel 923: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Facebook-fel 927 Fel 927 Fel 927: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
95. Facebook-fel 941 Fel 941 Fel 941: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Facebook-fel 944 Fel 944 Fel 944: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
97. Facebook-fel 961 Fel 961 Fel 961: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Facebook-fel 994 Fel 994 Fel 994: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
99. Facebook Felkod 0 Null Fel 0 Null Fel 0 Null: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
100. Facebook felkod 0X80072Ee2 Fel 0x80072EE2 Fel 0x80072EE2: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
101. Facebook felkod 0X80072Ee7 Fel 0x80072EE7 Fel 0x80072EE7: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
102. Facebook felkod 10 Fel 10 Fel 10: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
103. Facebook felkod 104 Fel 104 Fel 104: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
104. Facebook felkod 190 Fel 190 Fel 190: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
105. Facebook felkod 191 Fel 191 Fel 191: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
106. Facebook Error Code 2 (Fbapierrordomain) Fel 2 (fbapierrordomain) Fel 2 (fbapierrordomain): Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
107. Facebook felkod 2230 Fel 2230 Fel 2230: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
108. Facebook felkod 28 Fel 28 Fel 28: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
109. Facebook felkod 29 Fel 29 Fel 29: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
110. Facebook felkod 3 Fel 3 Fel 3: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
111. Facebook felkod 30 Fel 30 Fel 30: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
112. Facebook felkod 300 Fel 300 Fel 300: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
113. Facebook felkod 324 Fel 324 Fel 324: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
114. Facebook felkod 3506 Fel 3506 Fel 3506: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
115. Facebook felkod 4 Fel 4 Fel 4: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
116. Facebook felkod 401 Fel 401 Fel 401: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
117. Facebook felkod 401 Fbapierrordomain Fel 401 fbapierrordomain Fel 401 fbapierrordomain: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
118. Facebook felkod 4201 Fel 4201 Fel 4201: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
119. Facebook felkod 4202 Fel 4202 Fel 4202: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
120. Facebook felkod 5000 Fel 5000 Fel 5000: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
121. Facebook felkod 502 Fel 502 Fel 502: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
122. Facebook felkod 506 Fel 506 Fel 506: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
123. Facebook felkod 507 Fel 507 Fel 507: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
124. Facebook felkod 9 Fel 9 Fel 9: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
125. Facebook felkod 901 Fel 901 Fel 901: Facebook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
126. Facebook felkod 960 Fel 960 Fel 960: Facebook har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
127. Facebook-meddelandefel 230 Fel 230 Fel 230: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
128. Facebook Messenger-fel #2 Fel 2 Fel 2: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
129. Facebook Messenger-fel #508 Fel #508 Ogiltigt meddelande -ID.
130. Facebook Messenger-fel 101 Fel 101 Fel 101: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
131. Facebook Messenger-fel 1202 Fel 1202 Ett oväntat fel uppstod.
132. Facebook Messenger Error 1601 Fel 1601 Fel 1601: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
133. Facebook Messenger-fel 1603 Fel 1603 Dödligt installationsfel.
134. Facebook Messenger-fel 1612 Fel 1612 Fel 1612: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. Facebook Messenger-fel 1619 Fel 1619 Fel 1619: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
136. Facebook Messenger-fel 1622 Fel 1622 Fel 1622: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
137. Facebook Messenger-fel 2014 Fel 2014 Fel 2014: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
138. Facebook Messenger-fel 24 Fel 24 Fel 24: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
139. Facebook Messenger-fel 403 Fel 403 Fel 403: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Facebook Messenger-fel 489 Fel 489 Fel 489: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. Facebook Messenger-fel 491 Fel 491 Fel 491: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
142. Facebook Messenger-fel 492 Fel 492 Fel 492: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Facebook Messenger-fel 495 Fel 495 Facebook Messenger kunde inte laddas ner på grund av ett fel. (495).
144. Facebook Messenger Error 504 Fel 504 Fel 504: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Facebook Messenger-fel 919 Fel 919 Fel 919: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
146. Facebook Messenger-fel 923 Fel 923 Fel 923: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
147. Facebook Messenger-fel 927 Fel 927 Det gick inte att installera Facebook -appen från Google Play.
148. Facebook Messenger-fel 961 Fel 961 Fel 961: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
149. Facebook Messenger-felkod 1 Fel 1 Fel 1: Facebook Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
150. Misslyckades 6 Fel 6 Misslyckades 6. Misslyckad status under nedladdning.
151. Det gick inte att ansluta till processen Fel 11 Det gick inte att ansluta till processen. Det här felet uppstår om reservdestinationen har lång initialiseringstid. Det kan vara i miljöer som SAN eller komplexa RAID- eller dynamiska diskkonfigurationer.
152. Det gick inte att kopiera diskar Fel 24 Det gick inte att kopiera diskar. Källskivorna är större än 127 GB. Microsoft Virtual PC stöder inte diskar som är större än 127 GB. Under konvertering försöker Acronis Backup ändra storlek på volymerna. Om säkerhetskopierad data upptar mer än 127 GB i en volym, volymen
153. Det gick inte att kopiera källdiskar till en ny virtuell maskin Fel 32867 Det gick inte att kopiera källskivor till en ny virtuell dator. Källskivorna är större än 127 GB. Microsoft Virtual PC stöder inte diskar som är större än 127 GB. Under konvertering försöker Acronis Backup ändra storlek på volymerna. Om säkerhetskopierade data upptar mer th
154. Det gick inte att initiera Directx-felkod 88 Fel 88 Fel 88: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
155. Det gick inte att initiera Directx-felkod 8876 Fel 8876 Fel 8876: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
156. Det gick inte att läsa in en plattformsförlängning Fel 2150 Det gick inte att ladda ett plattformstillägg. Möjligen korrupt eller obefintlig fil: %0.
157. Det gick inte att läsa in en plattformsförlängning Fel 2153 Det gick inte att ladda ett plattformstillägg. Möjligen korrupt eller ogiltig fil: %0.
158. Det gick inte att läsa in appen Fel 2106 Det gick inte att läsa in programmet. Det byggdes med en föråldrad version av Silverlight.
159. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 1503 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
160. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 301 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
161. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 302 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
162. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 303 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
163. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 304 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
164. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 305 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
165. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 306 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
166. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 307 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
167. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 308 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
168. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 309 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
169. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 314 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
170. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 700 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
171. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 701 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
172. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 702 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
173. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 703 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
174. Det gick inte att skicka meddelandet Fel 714 Det gick inte att skicka meddelandet. Vänligen försök igen senare. Detta meddelande innebär att ICQ -klienten tillfälligt kopplas bort från ICQ -servern eller förloras anslutning till de mottagande datormeddelandena och därmed inte kan skicka ditt meddelande.
175. FAILED_TO_CONNECT Fel 0x800CCC09 Inte tillgänglig. FAILED_TO_CONNECT.
176. FAILED_TO_CONNECT Fel 0x800CCC0E Kan inte kontakta server.
177. Misslyckande under paketavinstallationen - exit-kod: 1603 Fel 1603 Fel under avinstallationen av paketet - utgångskod: 1603. Fel 1603 vid push -installation i ESET Remote Administrator.
178. Fel i AsyncRead Fel 688 Ett allmänt fel inträffade under AsyncRead -metoden men ingen detaljerad information returnerades.
179. Det gick inte att hämta en fil från servern med FTP Fel 3680 Det gick inte att hämta en fil från servern med FTP. Se till att FTP dropbox har läsbehörigheter.
180. Misslyckades med att lägga en fil till servern med FTP Fel 3681 Misslyckades med att sätta en fil till servern med FTP. Se till att FTP dropbox har skrivrättigheter.
181. Det gick inte att ansluta till FTP-tjänsten på internetservern Fel 3678 Det gick inte att ansluta till FTP -tjänsten på internetservern. Se till att FTP -tjänsten fungerar korrekt på servern och stöder anonyma anslutningar.
182. Det gick inte att ta bort en fil på servern med FTP Fel 3682 Det går inte att radera en fil på servern med FTP. Se till att FTP dropbox har läs- och skrivbehörigheter.
183. Det gick inte att öppna filen med FTP-tjänsten Fel 3679 Det går inte att öppna filen med FTP -tjänsten. Se till att FTP dropbox har läsbehörigheter.
184. Det gick inte att utföra HTTP-begäran för att starta internetsynkronisering på internetservern Fel 3677 Det gick inte att köra HTTP -begäran för att starta internetsynkroniseraren på internetservern. Använd Replication Manager för att konfigurera internetsynkroniseraren på internetservern.
185. Det gick inte att läsa från ett internethandtag Fel 3675 Underlåtenhet att läsa från ett internethandtag. Prova operationen igen.
186. Det gick inte att skriva till ett internethandtag Fel 3676 Underlåtenhet att skriva till ett internethandtag. Prova operationen igen.
187. Fairway Solitaire Error 2035 Fel 2035 Fel 2035: Solitaire har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
188. Family Tree Maker Error 1330 Fel 1330 Fel 1330: Legacy Family Tree Maker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
189. Family Tree Maker felkod 176 Fel 176 Fel 176: Legacy Family Tree Maker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
190. Allvarligt programfel Fel 2111 Dödligt applikationsfel. Detta felmeddelande orsakas av att Trend Micro Anti-Virus är installerat på den lokala arbetsstationen där du försöker köra Rosetta Stone. För att köra Rosetta Stone måste du inaktivera Trend Micro Anti-virus.
191. Allvarligt programfel Fel 2119 Dödligt applikationsfel. Detta felmeddelande orsakas av att Trend Micro Anti-Virus är installerat på den lokala arbetsstationen där du försöker köra Rosetta Stone. För att köra Rosetta Stone måste du inaktivera Trend Micro Anti-virus.
192. Allvarligt programfel Fel 2120 Dödligt applikationsfel. Detta felmeddelande orsakas av att Trend Micro Anti-Virus är installerat på den lokala arbetsstationen där du försöker köra Rosetta Stone. För att köra Rosetta Stone måste du inaktivera Trend Micro Anti-virus.
193. Fatalt DirectX-fel - Kod: 15 - Spelet kommer nu att avslutas Fel 15 Dödligt DirectX -fel - kod: 15 - spelet kommer nu att avslutas. Prova att börja med The Game /failsafe om problemet kvarstår.
194. Fatal Directx-felkod 15 Resultat 0X Fel 15 Resultat 0x Fel 15 Resultat 0x: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
195. Fatal Directx Error Code 2 0X0 S_Ok Fel 2 0x0 S_Ok Fel 2 0x0 S_Ok: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
196. Fatal Directx Error Code 2 Resultat 0X0 Fel 2 Resultat 0x0 Fel 2 Resultat 0x0: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
197. Fatal Directx-felkod 3 0X887A0002 Fel 3 0x887A0002 Fel 3 0x887A0002: DirectX har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
198. Ett allvarligt fel inträffade (4) Fel 4 Minecraft startar inte. Dödligt fel inträffade (4).
199. Feladress 0x00009108 Fel 0x00009108 Felaktig applikation avgscanx.exe, version 12.0.0.1773, felmodul avgscanx.exe, version 12.0.0.1773, feladress 0x00009108. Programfel.
200. Fel hink Fel 1499993822 Felskopa -1499993822. Programfel.
201. Felaktigt programnamn: Corel PaintShop Pro.exe Fel 0xC0000005 Uppstår när du försöker köra PaintShop -programmet.
202. Felaktigt programnamn: [program.exe] Fel 0xC0000374 AMD Catalyst Control Center: Värdprogrammet har slutat fungera.
203. Fcpx Quicktime Error 0 Fel 0 Fel 0: Quicktime har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
204. Fcpx Quicktime Error 50 Fel 50 Fel 50: Quicktime har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
205. Fältet '|1' finns inte i destinationstabellen '|2 Fel 2391 Fältet | 1 'existerar inte i måltabellen'|2.'@Microsoft Office Access kunde inte slutföra tilläggsoperationen. Måltabellen måste innehålla samma fält som tabellen du klistrar in från. @@ 1 @@@ 1.
206. Fil/mapp som används Fel 64 Fel 64: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
207. filen finns redan Fel 58 Det här felet uppstår vid körning när det nya filnamnet, till exempel ett som anges i en Namn -sats, är identiskt med ett filnamn som redan finns.
208. Filen är redan öppen Fel 55 Ibland måste en fil stängas innan en annan öppen eller annan operation kan inträffa.
209. Fil I/O-fel #2038 vid uppladdning av bild Fel 2038 "" "Fil -I/O -fel #2038" "vid överföring av bild."
210. Filnamn eller klassnamn hittades inte under automatisering Fel 432 GetObject -funktionen kräver antingen ett giltigt filnamn med en sökvägsspecifikation eller namnet på en klass som är registrerad i systemet.
211. Filen hittades inte Fel 29060 Filen hittades inte. @@@ 1 @@@ 1.
212. Filen hittades inte Fel 53 Filen hittades inte där den specificerades.
213. Antalet fildelningslås har överskridits Fel 3052 Antalet fildelningslås har överskridits. Öka MaxLocksPerFile registerpost.
214. Filtiden är ogiltig eller korrupt Fel 215 Fel 215: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
215. Filen är för stor Fel 111 Fel 111: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
216. File.CAB har en ogiltig digital signatur Fel 1330 "En fil som krävs kan inte installeras eftersom skåpfilen ENUGen ~ 1.cab har en ogiltig digital signatur. Detta kan indikera att skåpfilen är korrupt. Fel 24592 returnerades av WinVerifyTrust." "Fel 1330" "kan visas när installera
217. Filemaker Activation Error 50018 Fel 50018 Fel 50018: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
218. Filemaker Error 0 Fel 0 Fel 0: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
219. Filemaker Error 100 Fel 100 Fel 100: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
220. Filemaker Error 10006 Fel 10006 Fel 10006: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
221. Filemaker Error 10007 Fel 10007 Fel 10007: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
222. Filemaker Error 101 Fel 101 Fel 101: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
223. Filemaker Error 102 Fel 102 Fel 102: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
224. Filemaker Error 116 Fel 116 Fel 116: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
225. Filemaker Error 1408 Fel 1408 Fel 1408: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
226. Filemaker Error 1501 Fel 1501 Fel 1501: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
227. Filemaker Error 1502 Fel 1502 Fel 1502: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
228. Filemaker Error 1506 Fel 1506 Fel 1506: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
229. Filemaker Error 2 Fel 2 Fel 2: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
230. Filemaker Error 201 Fel 201 Fel 201: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
231. Filemaker Error 20403 Fel 20403 Fel 20403: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
232. Filemaker Error 20602 Fel 20602 Fel 20602: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
233. Filemaker Error 20603 Fel 20603 Fel 20603: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
234. Filemaker Error 213 Fel 213 Fel 213: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
235. Filemaker Error 22 Fel 22 Fel 22: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
236. Filemaker Error 2504 Fel 2504 Fel 2504: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
237. Filemaker Error 2741 Fel 2741 Fel 2741: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
238. Filemaker Error 3 Fel 3 Fel 3: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
239. Filemaker Error 300 Fel 300 Fel 300: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
240. Filemaker-fel 30872 Fel 30872 Fel 30872: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
241. Filemaker Error 400 Fel 400 Fel 400: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
242. Filemaker Error 401 Fel 401 Fel 401: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
243. Filemaker Error 403 Fel 403 Fel 403: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
244. Filemaker Error 404 Fel 404 Fel 404: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
245. Filemaker Error 414 Fel 414 Fel 414: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
246. Filemaker Error 415 Fel 415 Fel 415: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
247. Filemaker Error 50 Fel 50 Fel 50: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
248. Filemaker Error 506 Fel 506 Fel 506: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
249. Filemaker Error 507 Fel 507 Fel 507: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
250. Filemaker Error 509 Fel 509 Fel 509: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
251. Filemaker Error 51 Fel 51 Fel 51: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
252. Filemaker Error 512 Fel 512 Fel 512: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
253. Filemaker Error 524 Fel 524 Fel 524: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
254. Filemaker Error 6 Fel 6 Fel 6: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
255. Filemaker Error 60 Fel 60 Fel 60: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
256. Filemaker Error 600 Fel 600 Fel 600: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
257. Filemaker Error 602 Fel 602 Fel 602: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
258. Filemaker Error 618 Fel 618 Fel 618: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
259. Filemaker Error 640 Fel 640 Fel 640: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
260. Filemaker Error 643 Fel 643 Fel 643: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
261. Filemaker Error 661 Fel 661 Fel 661: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
262. Filemaker Error 685 Fel 685 Fel 685: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
263. Filemaker Error 692 Fel 692 Fel 692: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
264. Filemaker Error 7 Fel 7 Fel 7: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
265. Filemaker Error 701 Fel 701 Fel 701: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
266. Filemaker Error 714 Fel 714 Fel 714: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
267. Filemaker Error 717 Fel 717 Fel 717: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
268. Filemaker Error 718 Fel 718 Fel 718: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
269. Filemaker Error 719 Fel 719 Fel 719: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
270. Filemaker Error 723 Fel 723 Fel 723: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
271. Filemaker Error 729 Fel 729 Fel 729: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
272. Filemaker Error 757 Fel 757 Fel 757: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
273. Filemaker Error 800 Fel 800 Fel 800: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
274. Filemaker Error 8002 Fel 8002 Fel 8002: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
275. Filemaker Error 8003 Fel 8003 Fel 8003: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
276. Filemaker Error 802 Fel 802 Fel 802: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
277. Filemaker Error 805 Fel 805 Fel 805: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
278. Filemaker Error 808 Fel 808 Fel 808: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
279. Filemaker Error 812 Fel 812 Fel 812: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
280. Filemaker-fel 8309 Fel 8309 Fel 8309: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
281. Filemaker-fel 8432 Fel 8432 Fel 8432: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
282. Filemaker Error 852 Fel 852 Fel 852: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
283. Filemaker-fel 9 Fel 9 Fel 9: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
284. Filemaker Error 92 Fel 92 Fel 92: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
285. Filemaker Error 954 Fel 954 Fel 954: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
286. Filemaker Error 956 Fel 956 Fel 956: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
287. Filemaker Error 958 Fel 958 Fel 958: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
288. Filemaker Error 959 Fel 959 Fel 959: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
289. Filemaker Error 960 Fel 960 Fel 960: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
290. Filemaker-fel 9705 Fel 9705 Fel 9705: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
291. Filemaker-fel 9965 Fel 9965 Fel 9965: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
292. Filemaker felkod 103 Fel 103 Fel 103: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
293. Filemaker felkod 112 Fel 112 Fel 112: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
294. Filemaker felkod 13 Fel 13 Fel 13: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
295. Filemaker felkod 1503 Fel 1503 Fel 1503: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
296. Filemaker felkod 18 Fel 18 Fel 18: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
297. Filemaker felkod 200 Fel 200 Fel 200: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
298. Filemaker felkod 2500 Fel 2500 Fel 2500: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
299. Filemaker felkod 4 Fel 4 Fel 4: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
300. Filemaker felkod 5 Fel 5 Fel 5: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
301. Filemaker felkod 500 Fel 500 Fel 500: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
302. Filemaker felkod 504 Fel 504 Fel 504: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
303. Filemaker felkod 508 Fel 508 Fel 508: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
304. Filemaker felkod 8310 Fel 8310 Fel 8310: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
305. Filemaker Pro Error 301 Fel 301 Fel 301: FileMaker har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
306. Filezilla kan inte skapa trådfel 8 Fel 8 Fel 8: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
307. Filezilla fel 0 Fel 0 Fel 0: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
308. Filezilla Error 0X50 0X50 0X48 Fel 0x50 0x50 0x48 Fel 0x50 0x50 0x48: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
309. Filezilla fel 10053 Fel 10053 Fel 10053: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
310. Filezilla fel 11 Fel 11 Fel 11: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
311. Filezilla fel 110 Fel 110 Fel 110: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
312. Filezilla fel 1117 Fel 1117 Fel 1117: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
313. Filezilla fel 127 Fel 127 Fel 127: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
314. Filezilla fel 13 Fel 13 Fel 13: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
315. Filezilla fel 1450 Fel 1450 Fel 1450: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
316. Filezilla fel 150 Fel 150 Fel 150: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
317. Filezilla fel 2 Fel 2 Fel 2: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
318. Filezilla Error 200 Type Set To A Fel 200 Fel 200: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
319. Filezilla fel 22 Fel 22 Fel 22: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
320. Filezilla Error 220 Fel 220 Fel 220: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
321. Filezilla fel 226 Fel 226 Fel 226: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
322. Filezilla fel 227 Fel 227 Fel 227: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
323. Filezilla fel 23 Fel 23 Fel 23: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
324. Filezilla fel 255 Fel 255 Fel 255: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
325. Filezilla fel 257 Fel 257 Fel 257: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
326. Filezilla fel 3 Fel 3 Fel 3: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
327. Filezilla fel 32 Fel 32 Fel 32: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
328. Filezilla fel 331 Fel 331 Fel 331: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
329. Filezilla fel 421 Fel 421 Fel 421: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
330. Filezilla fel 425 Fel 425 Fel 425: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
331. Filezilla fel 426 Fel 426 Fel 426: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
332. Filezilla fel 431 Fel 431 Fel 431: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
333. Filezilla fel 451 Fel 451 Fel 451: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
334. Filezilla Error 500 Fel 500 Fel 500: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
335. Filezilla Error 530 Fel 530 Fel 530: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
336. Filezilla Error 550 Fel 550 Fel 550: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
337. Filezilla fel 553 Fel 553 Fel 553: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
338. Filezilla fel 6 Fel 6 Fel 6: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
339. Filezilla fel 64 Fel 64 Fel 64: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
340. Filezilla Error 740 Fel 740 Fel 740: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
341. Filezilla felkod 1 Fel 1 Fel 1: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
342. Filezilla Gnutls fel 73 Fel 73 Fel 73: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
343. Filezilla Gnutls fel 9 Fel 9 Fel 9: FileZilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
344. Filtrera efter val av ett delvärde stöds endast för fält som innehåller teckendata Fel 6006 Filtrering efter val av ett delvärde stöds endast för fält som innehåller teckendata. @@@ 1 @@@ 1.
345. Firefox fel 105 Fel 105 Servern kan inte hittas.
346. Firefox-fel 10661 Fel 10661 Programmet Firefox kan inte startas.
347. Firefox fel 403 Fel 403 403 Förbjudet.
348. Firefox fel 404 Fel 404 Fel 404: Firefox har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
349. Firefox Error 500 Fel 500 500 Internt serverfel.
350. Firefox Error 503 Fel 503 HTTP -serverfel.
351. Firefox felkod 2324 Fel 2324 Fel 2324: Firefox har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
352. Fireworks Error 11 Fel 11 Fel 11: Adobe Fireworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
353. Fireworks Error 150 30 Fel 150 30 Fel 150 30: Adobe Fireworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
354. Fireworks Error 2012 Fel 2012 Fel 2012: Adobe Fireworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
355. Fl Studio Error 216 Fel 216 Fel 216: FL Studio har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
356. Flash 403-fel Fel 403 Fel 403: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
357. Flash-fel 0 Fel 0 Fel 0: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
358. Flash-fel 0X6 Fel 0x6 Fel 0x6: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
359. Flash-fel 0Xc00007B Fel 0xC00007B Fel 0xC00007B: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
360. Flash-fel 1034 Fel 1034 Fel 1034: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
361. Flash-fel 1046 Fel 1046 Fel 1046: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
362. Flash-fel 1065 Fel 1065 Fel 1065: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
363. Flash-fel 1069 Fel 1069 Fel 1069: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
364. Flash-fel 1120 Fel 1120 Fel 1120: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
365. Flash-fel 1180 Fel 1180 Fel 1180: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
366. Flash-fel 1502 Fel 1502 Fel 1502: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
367. Flash-fel 2025 Fel 2025 Fel 2025: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
368. Flash-fel 2035 Fel 2035 Fel 2035: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
369. Flash-fel 2036 Fel 2036 Fel 2036: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
370. Flash-fel 2038 Fel 2038 Fel 2038: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
371. Flash-fel 2124 Fel 2124 Fel 2124: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
372. Flash-fel 3003 Fel 3003 Fel 3003: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
373. Flash-fel 3024 Fel 3024 Fel 3024: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
374. Flash-fel 3322 Fel 3322 Fel 3322: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
375. Flash-fel 3338 Fel 3338 Fel 3338: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
376. Flash-fel 3691 Fel 3691 Fel 3691: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
377. Flash-fel 3694 Fel 3694 Fel 3694: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
378. Flash-fel 3702 Fel 3702 Fel 3702: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
379. Flash-fel 3769 Fel 3769 Fel 3769: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
380. Flash-fel 400-13 Fel 400-13 Fel 400-13: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
381. Flash Error 500 Fel 500 Fel 500: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
382. Flash Error 5000 Fel 5000 Fel 5000: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
383. Flash Error 5001 Paketets namn Fel 5001 Fel 5001: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
384. Flash-fel 5003 Fel 5003 Fel 5003: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
385. Flash-fel 5006 Fel 5006 Fel 5006: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
386. Flash-fel 5007 Fel 5007 Fel 5007: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
387. Flash-fel 5008 Fel 5008 Fel 5008: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
388. Flash-fel 7 Fel 7 Fel 7: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
389. Flash-felkod 1003 Fel 1003 Fel 1003: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
390. Flash-felkod 1119 Fel 1119 Fel 1119: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
391. Flash Error Status 0 Felstatus 0 Felstatus 0: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
392. Flash-felstatus 7 Felstatus 7 Felstatus 7: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
393. Flash Player 8 Fel 1904 Fel 1904 Fel 1904: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
394. Flash Player-fel 0X007A0283 Fel 0x007A0283 Fel 0x007A0283: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
395. Flash Player-fel 1024 Fel 1024 Fel 1024: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
396. Flash Player-fel 1603 Fel 1603 Det gick inte att installera Flash Player.
397. Flash Player-fel 1714 Fel 1714 Fel 1714: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
398. Flash Player-fel 2154 Fel 2154 Fel 2154: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
399. Flash Player-fel 2170 Fel 2170 Fel 2170: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
400. Flash Player-fel 3 Fel 3 Det gick inte att installera Flash Player.
401. Flash Player-fel 30 Fel 30 Installationen misslyckades med felkod: 30.
402. Flash Player-fel 3305 Fel 3305 Fel 3305: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
403. Flash Player-fel 459 Fel 459 Fel 459: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
404. Flash Player felkod 1025 Fel 1025 Fel 1025: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
405. Flash Player felkod 1619 Fel 1619 Fel 1619: Adobe Flash Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
406. FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe - Applikationsfel Fel 0xC0000710 FlashPlayerPlugin_11_9_900_117.exe - programfel. Undantaget okänd mjukvaruundantag (0xc0000710) förekom i applikationen på plats 0x7794a389. Klicka på OK för att avsluta programmet.
407. För loop inte initierad Fel 92 För slingräknare måste initialiseras.
408. För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsbladet måste du ange ett tal större än noll Fel 2346 För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsarket måste du ange ett tal som är större än noll. @@@ 1 @@@ 1.
409. För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsbladet måste du ange ett heltal större än noll Fel 2344 För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsarket måste du ange ett heltal större än noll. @@@ 1 @@@ 1.
410. Utländska program kommer inte att utföra DDE-metoden eller operationen Fel 285 En ansökan vägrade utföra DDE -metoden eller operationen du försökte.
411. Formulär visas redan; kan inte visa modalt Fel 400 Du kan inte använda metoden Visa för att visa ett formulär som modalt som redan är synligt.
412. Formulär hittades inte Fel 424 Blanketten hittades inte.
413. Foxit-fel 2738 Fel 2738 Fel 2738: Foxit Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
414. Foxit Error 5 Fel 5 Fel 5: Foxit Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
415. Foxit felkod 302 Fel 302 Fel 302: Foxit Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
416. Foxit felkod 4 Fel 4 Fel 4: Foxit Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
417. Foxit Error Line 127 Fel rad 127 Felrad 127: Foxit Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
418. Foxit Reader Error 0X5 Fel 0x5 Installationsfel: kunde inte registrera dll/ocx: RegSvr32 misslyckades med utgångskod 0x5.
419. Foxit Reader Error 0XC0000005 Fel 0xC0000005 Foxit Reader.exe har slutat fungera.
420. Foxit Reader Error 2753 Fel 2753 Foxit Reader -uppgraderingsfel.
421. Foxit Reader Error 302 Fel 302 Kontrollera nätverksanslutningen.
422. Foxit Reader-felformat Felformat Inte en PDF eller skadad.
423. Foxit Reader Error R6025 Fel R6025 Körtidsfel R6025.
424. Foxmail Error 217 Fel 217 Körtidsfel 217 vid 0007D1C2.
425. Foxmail-fel 421 Fel 421 Fel 421: Foxmail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
426. Foxmail-fel 452 Fel 452 452 Otillräcklig systemlagring.
427. Foxmail Error 5 Fel 5 SSL -anslutningsfel, felKod: 5.
428. Foxmail Error 501 Fel 501 Fel 501: Foxmail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
429. Foxmail Error 502 Fel 502 502 oimplementerat kommando.
430. Foxmail Error 505 Fel 505 505 -klienten har inte autentiserats.
431. Foxmail Error 535 Fel 535 Autentisering misslyckades.
432. Foxmail felkod 5 Fel 5 Fel 5: Foxmail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
433. Foxmail felkod 6 Fel 6 Fel 6: Foxmail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
434. Gratis Download Manager Error Code 5 Fel 5 Fel 5: Internet Download Manager har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
435. Gratis YouTube Downloader Error 2 Fel 2 Misslyckad 2 Videon du har begärt är inte tillgänglig.
436. Gratis Youtube Downloader Error 403 Fel 403 Fel 403: Gratis YouTube Downloader har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
437. Gratis YouTube Downloader Error 407 Fel 407 Det gick inte att ladda ner videosidan: HTTP -fel 407: Proxy -autentisering krävs.
438. Freebsd Openoffice-fel 65280 Fel 65280 Fel 65280: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
439. FSCTL_GET_VOLUME_BITMAP. Misslyckades med felkod 87 Fel 0x80004004 002c0 1 VolumeBitmapCache:: ReloadFromCluster#101 FSCTL_GET_VOLUME_BITMAP för handtag 0x0000047c, lcn: -16777216 misslyckades med felkod 87.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018