ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Malwarebytes Anti Malware-felkod 2 Fel 2 Fel 2: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2. Malwarebytes Anti Malware-felkod 732 Fel 732 Fel 732: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
3. Malwarebytes Anti Malware Runtime Error 0 Fel 0 Fel 732: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. Malwarebytes Anti Malware Runtime Error 13 Fel 13 Fel 13: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
5. Malwarebytes Anti Malware Runtime Error 440 Automation Error Fel 440 Fel 440: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
6. Malwarebytes Anti-Malware-fel 13 Fel 13 Körtidsfel 13.
7. Malwarebytes Anti-Malware Error 2 Fel 2 [Öppna händelse] Det gick inte att utföra önskad åtgärd Felkod 2.
8. Malwarebytes Anti-Malware Error 372 Fel 372 Malwarebytes runtime error 372.
9. Malwarebytes Anti-Malware Error 383 Fel 383 Körtidsfel 383.
10. Malwarebytes Anti-Malware Error 440 Fel 440 Körtidsfel 440.
11. Malwarebytes Anti-Malware Error 5 Fel 5 Fel 5: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
12. Malwarebytes Anti-Malware Error 732 Fel 732 Malwarebytes felkod 732 betyder att det finns ett problem med internetanslutning.
13. Malwarebytes Anti-Malware Error 732 0 0 Fel 732 0 0 Fel 732 0 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
14. Malwarebytes Anti-Malware-fel 80010108 Fel 80010108 Malwarebytes körtidsfel 80010108.
15. Malwarebytes Anti-Malware Error Code 732 (0 0) Fel 732 (0 0) Fel 732 (0 0): Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. Malwarebytes Anti-Malware-fel EO6D7363 Fel EO6D7363 Externt undantag EO6D7363.
17. Malwarebytes Anti-Malware Program_Error_Updating (0 0 värd hittades inte) Fel program_error_updating Fel program_error_updating: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
18. Malwarebytes Anti-Malware Runtime Error 14 Fel 14 Fel 14: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
19. Malwarebytes Anti-Malware Runtime Error 339 Fel 339 Fel 339: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
20. Malwarebytes Anti-Malware Runtime Error 372 Fel 372 Fel 372: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
21. Malwarebytes Anti-Malware Runtime Error 53 Fel 53 Fel 53: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
22. Malwarebytes Anti-Malware Runtime Error 6 Overflow Fel 6 Fel 6: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
23. Malwarebytes fel 0 och 440 Fel 0 och 440 Fel 0 och 440: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
24. Malwarebytes-fel 1001 Fel 1001 Fel 1001: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
25. Malwarebytes fel 1008 Fel 1008 Fel 1008: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
26. Malwarebytes fel 1067 Fel 1067 Fel 1067: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
27. Malwarebytes fel 1068 Fel 1068 Fel 1068: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
28. Malwarebytes fel 1392 Fel 1392 Fel 1392: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
29. Malwarebytes-fel 1706 Fel 1706 Fel 1706: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
30. Malwarebytes-fel 1812 Fel 1812 Fel 1812: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
31. Malwarebytes fel 183 Fel 183 Fel 183: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
32. Malwarebytes felkod 2 Felkod 2 Felkod 2: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
33. Malwarebytes-fel 20012 Fel 20012 Fel 20012: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. Malwarebytes-fel 20021 Fel 20021 Fel 20021: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
35. Malwarebytes-fel 20025 Fel 20025 Fel 20025: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
36. Malwarebytes fel 3 Fel 3 Fel 3: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
37. Malwarebytes Fel 372 Vbalgrid Fel 372 Vbalgrid Fel 372 Vbalgrid: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
38. Malwarebytes Error 400 Fel 400 Fel 400: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
39. Malwarebytes Error 401 Fel 401 Fel 401: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
40. Malwarebytes fel 402 Fel 402 Fel 402: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
41. Malwarebytes fel 403 Fel 403 Fel 403: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
42. Malwarebytes fel 404 Fel 404 Fel 404: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
43. Malwarebytes fel 407 Fel 407 Fel 407: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
44. Malwarebytes fel 48 Fel 48 Fel 48: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
45. Malwarebytes fel 50003 Fel 50003 Fel 50003: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
46. Malwarebytes Error 6 Overflow Fel 6 Overflow Fel 6 Överflöde: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
47. Malwarebytes Error 702 Fel 702 Fel 702: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
48. Malwarebytes fel 703 Fel 703 Fel 703: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
49. Malwarebytes fel 707 Fel 707 Fel 707: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
50. Malwarebytes Error 707 3 0 Fel 707 3 0 Fel 707 3 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
51. Malwarebytes Error 730 Fel 730 Fel 730: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
52. Malwarebytes Error 730 0 0 Fel 730 0 0 Fel 730 0 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
53. Malwarebytes Error 732 (0 0) Fel 732 (0 0) Fel 732 (0 0): Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
54. Malwarebytes Error 732 0 0 Uppdatering Felkod 732(0,0) Felkod 732 (0,0): Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
55. Malwarebytes fel 79 177 Fel 79 177 Fel 79 177: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
56. Malwarebytes fel 80 Fel 80 Fel 80: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
57. Malwarebytes felkod 1063 Fel 1063 Fel 1063: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
58. Malwarebytes felkod 1072 Fel 1072 Fel 1072: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
59. Malwarebytes felkod 1084 Fel 1084 Fel 1084: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
60. Malwarebytes felkod 1260 Fel 1260 Fel 1260: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
61. Malwarebytes felkod 1753 Fel 1753 Fel 1753: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
62. Malwarebytes Error Code 2 Fix Fel 2 Fel 2: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
63. Malwarebytes felkod 20026 Fel 20026 Fel 20026: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
64. Malwarebytes felkod 21 Fel 21 Fel 21: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
65. Malwarebytes felkod 32 Fel 32 Fel 32: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
66. Malwarebytes felkod 700 0 0 Fel 700 0 0 Fel 700 0 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
67. Malwarebytes felkod 707 2 0 Fel 707 2 0 Fel 707 2 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
68. Malwarebytes felkod 707 3 0 Fel 707 3 0 Fel 707 3 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
69. Malwarebytes felkod 714 0 9 Fel 714 0 9 Fel 714 0 9: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
70. Malwarebytes felkod 730 (0 0) Fel 730 (0 0) Fel 730 (0 0): Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
71. Malwarebytes felkod 8 Fel 8 Fel 8: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
72. Malwarebytes felkod 85 Fel 85 Fel 85: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
73. Malwarebytes felkod 87 Fel 87 Fel 87: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
74. Malwarebytes felkod E06D7363 Fel E06D7363 Fel E06D7363: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
75. Malwarebytes-fel vid uppdatering 5 0 Fel 5,0,CreateFile Fel 5,0, CreateFile: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
76. Malwarebytes Runtime Error 214 Fel 214 Fel 214: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
77. Malwarebytes Runtime Error 2147 Fel 2147 Fel 2147: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
78. Malwarebytes Runtime Error 216 Fel 216 Fel 216: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
79. Malwarebytes Runtime Error 91 Fel 91 Fel 91: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Malwarebytes Update Error Code 732 0 0 Fel 732 0 0 Fel 732 0 0: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Malwarebytes kunde inte ladda Anti-Rootkit-drivrutinen Fel 20026 Malwarebytes kunde inte ladda Anti-Rootkit-drivrutinen. Felkod: 20026.
82. Malwarebytes Anti-Malware Error 453 Fel 453 Fel 453: Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Malwarebytes Anti-Malware Update Error Code 732 (0 0) Fel 732 (0 0) Fel 732 (0 0): Malwarebytes Anti-Malware har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
84. Manifest.xml matchar inte det definierade schemat Fel 31635 Manifest.xml matchar inte det definierade schemat. |.
85. Maxdome Download Manager Error Code 520 Fel 520 Fel 520: Internet Download Manager har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
86. Mcafee 5022 fel 8 Fel 8 Fel 8: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Mcafee 8.5 Error 1920 Fel 1920 Fel 1920: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Mcafee 8.8 Fel 1603 Fel 1603 Fel 1603: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Mcafee 8.8 Fel 1923 Fel 1923 Fel 1923: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
90. Mcafee-kontofel 3 Fel 3 Fel 3: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Mcafee Agent System Felkod 5 Fel 5 Fel 5: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
92. Mcafee Apache-fel 3299 Fel 3299 Fel 3299: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Mcafee Backup Filter Error 0 Fel 0 Fel 0: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Mcafee Com-fel 0X80040E14 Fel 0x80040E14 Fel 0x80040E14: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
95. Mcafee Com-fel 0X80040E31 Fel 0x80040E31 Fel 0x80040E31: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Mcafee Eepc Error 92H Fel 92H Fel 92H: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
97. Mcafee Epo Certificate Error 4.5 Fel 4.5 Fel 4.5: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Mcafee Epo Error 403 Fel 403 Fel 403: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
99. Mcafee Epo felkod 502 Fel 502 Fel 502: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
100. Mcafee-fel 1053 Fel 1053 Fel 1053: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
101. Mcafee-fel 1068 Fel 1068 Fel 1068: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
102. Mcafee-fel 12029 Fel 12029 Fel 12029: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
103. Mcafee-fel 12152 Fel 12152 Fel 12152: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
104. Mcafee Error 1303 Windows 8 Fel 1303 Fel 1303: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
105. Mcafee Error 1406 Fel 1406 Fel 1406: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
106. Mcafee Error 1921 Fel 1921 Fel 1921: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
107. Mcafee Error 20100 Fel 20100 Fel 20100: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
108. Mcafee-fel 2318 Fel 2318 Fel 2318: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
109. Mcafee Error 2400 Fel 2400 Fel 2400: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
110. Mcafee Error 2402 Fel 2402 Fel 2402: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
111. Mcafee-fel 2412 Fel 2412 Fel 2412: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
112. Mcafee Error 257 Fel 257 Fel 257: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
113. Mcafee-fel 259 Fel 259 Fel 259: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
114. Mcafee-fel 2738 Fel 2738 Fel 2738: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
115. Mcafee-fel 2755 Fel 2755 Fel 2755: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
116. Mcafee-fel 32 Fel 32 Fel 32: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
117. Mcafee Error 34 Fel 34 Fel 34: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
118. Mcafee Error 401 Fel 401 Fel 401: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
119. Mcafee Error 404 Fel 404 Fel 404: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
120. Mcafee Error 451 Fel 451 Fel 451: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
121. Mcafee Error 500 Fel 500 Fel 500: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
122. Mcafee Error 5004 Fel 5004 Fel 5004: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
123. Mcafee Error 5019 Fel 5019 Fel 5019: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
124. Mcafee Error 5022 Fel 5022 Fel 5022: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
125. Mcafee Error 5046 Fel 5046 Fel 5046: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
126. Mcafee Error 5051 Fel 5051 Fel 5051: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
127. Mcafee Error 516 Fel 516 Fel 516: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
128. Mcafee-fel 53 Fel 53 Fel 53: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
129. Mcafee Error 550 Fel 550 Fel 550: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
130. Mcafee Error 619 Fel 619 Fel 619: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
131. Mcafee-fel 62492 Fel 62492 Fel 62492: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
132. Mcafee Error 651 Fel 651 Fel 651: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
133. Mcafee Error 66 Fel 66 Fel 66: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
134. Mcafee Error 7000 Fel 7000 Fel 7000: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. Mcafee Error 7011 Fel 7011 Fel 7011: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
136. Mcafee Error 7031 Fel 7031 Fel 7031: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
137. Mcafee Error 7035 Fel 7035 Fel 7035: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
138. Mcafee Error 709 Fel 709 Fel 709: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
139. Mcafee Error 7305 Fel 7305 Fel 7305: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Mcafee Error 74 Fel 74 Fel 74: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. Mcafee-fel 76556 Fel 76556 Fel 76556: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
142. Mcafee-fel 76565 Fel 76565 Fel 76565: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Mcafee-fel 76566 Fel 76566 Fel 76566: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
144. Mcafee Error 80H Fel 80H Fel 80H: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Mcafee Error 9001 Fel 9001 Fel 9001: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
146. Mcafee Error 9009 Fel 9009 Fel 9009: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
147. Mcafee felkod 1 Fel 1 Fel 1: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
148. Mcafee felkod 10053 Fel 10053 Fel 10053: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
149. Mcafee felkod 10054 Fel 10054 Fel 10054: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
150. Mcafee felkod 10060 Fel 10060 Fel 10060: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
151. Mcafee felkod 11004 Fel 11004 Fel 11004: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
152. Mcafee felkod 12002 Fel 12002 Fel 12002: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
153. Mcafee felkod 12015 Fel 12015 Fel 12015: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
154. Mcafee felkod 12030 Fel 12030 Fel 12030: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
155. Mcafee felkod 2 Fel 2 Fel 2: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
156. Mcafee felkod 31 Fel 31 Fel 31: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
157. Mcafee felkod 43 Fel 43 Fel 43: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
158. Mcafee felkod 5011 Fel 5011 Fel 5011: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
159. Mcafee felkod 502 Fel 502 Fel 502: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
160. Mcafee felkod 503 Fel 503 Fel 503: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
161. Mcafee felkod 57 Fel 57 Fel 57: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
162. Mcafee felkod 64 Fel 64 Fel 64: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
163. Mcafee felkod 718 Fel 718 Fel 718: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
164. Mcafee felkod 87 Fel 87 Fel 87: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
165. Mcafee felkod M98 Fel M98 Fel M98: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
166. Mcafee-fel Fffff9Bf 3 Fel FFFFF9BF 3 Fel FFFFF9BF 3: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
167. Mcafee Error Hotfix 975 Fel Hotfix 975 Fel snabbkorrigering 975: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
168. Mcafee felsidor 404 Fel 404 Fel 404: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
169. Mcafee Error=-2400(Anslutning nekad) Error Error=-2400(anslutning nekad) Fel Fel = -2400 (anslutning nekad): McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
170. Mcafee installationsfel 0X384 Fel 0x384 Fel 0x384: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
171. Mcafee Javax.Servlet.Error.Status_Code = 404 Fel javax.servlet.error.status_code = 404 Fel javax.servlet.error.status_code = 404: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
172. Mcafee Move Error 610 Fel 610 Fel 610: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
173. Mcafee Online Backup Client Error 9 Fel 9 Fel 9: McAfee Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
174. McAfee Total Protection Error 656 Fel 656 McAfee Total Protection installeras inte korrekt.
175. Mcafee Total Protection Error 709 Fel 709 Fel 709: McAfee Total Protection har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
176. Mcafee Virusscan 8.8 Fel 1603 Fel 1603 Fel 1603: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
177. Mcafee Virusscan 8.8 Error 1920 Fel 1920 Fel 1920: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
178. Mcafee Virusscan Enterprise 8.8 Fel 1303 Fel 1303 Fel 1303: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
179. Mcafee Virusscan Enterprise Error 1334 Fel 1334 Fel 1334: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
180. Mcafee Virusscan Enterprise Error 1406 Fel 1406 Fel 1406: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
181. Mcafee Virusscan Enterprise Error 1721 Fel 1721 Fel 1721: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
182. Mcafee Virusscan Enterprise Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
183. Mcafee Virusscan Enterprise For Linux Error 34 Fel 34 Fel 34: McAfee VirusScan har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
184. McAfee VirusScan-fel 0X000000D1 Fel 0x000000D1 På Windows Server 2003 -datorer kan datorn krascha och felmeddelande om McAfee VirusScan Enterprise är installerat.
185. McAfee VirusScan Error 1303 Fel 1303 Installationsprogrammet har otillräckliga behörigheter att komma åt den här katalogen.
186. McAfee VirusScan Error 1920 Fel 1920 Fel 1920, tjänsten McShield kunde inte startas.
187. McAfee VirusScan Error 34 Fel 34 Misslyckad autentisering.
188. MDE-databaser kan inte referera till MDB-databaser Fel 29048 MDE -databaser kan inte referera till MDB -databaser.@MDE -databaser kan bara referera till andra MDE -databaser eller skriva bibliotek. @@ 1 @@@ 1.
189. MDI underordnade formulär kan inte visas modalt Fel 404 Du får inte ställa in det modala alternativet på ett MDI -underformulär.
190. MDI-formulär kan inte visas modalt Fel 403 Du får inte ställa in det modala alternativet på en MDIForm.
191. Media Center-kod 13 Fel 13 Fel 13: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
192. Media Center-kod 3 Xp Fel 3 Fel 3: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
193. Media Center-kod 33 Fel 33 Fel 33: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
194. Media Center-fel 1068 Fel 1068 Fel 1068: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
195. Media Center-fel 3332 Fel 3332 Fel 3332: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
196. Media Center-fel Clr20R3 Fel CLR20R3 Fel CLR20R3: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
197. Media Center-felkod 14 Fel 14 Fel 14: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
198. Media Center-felkod 3 Fel 3 Fel 3: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
199. Media Center Extender Error 545 Fel 545 Fel 545: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
200. Media Center Extender Service Error 1290 Fel 1290 Fel 1290: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
201. Media Center Sdv-fel 1 Fel 1 Fel 1: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
202. Mediaspelaren anropad i status 0-fel (-38 0) Fel (-38 0) Fel (-38 0): Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
203. Mediaspelarefel 0Xc00D11B1 Fel 0xC00D11B1 Fel 0xC00D11B1: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
204. Media Player-fel 1068 Fel 1068 Fel 1068: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
205. Media Player Error 2032 Fel 2032 Fel 2032: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
206. Media Player Error 2048 Fel 2048 Fel 2048: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
207. Media Player-fel 261 Fel 261 Fel 261: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
208. Media Player Error 4001 Fel 4001 Fel 4001: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
209. Media Player-fel 8971 Fel 8971 Fel 8971: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
210. Mediaspelarefel C00D109B Fel C00D109B Fel C00D109B: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
211. Mediaspelarefel C00D1197 Fel C00D1197 Fel C00D1197: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
212. Mediaspelarefel C00D1199 Fel C00D1199 Fel C00D1199: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
213. Mediaspelarefel C00D11C7 Fel C00D11C7 Fel C00D11C7: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
214. Mediaspelarefel C00D11D1 Fel C00D11D1 Fel C00D11D1: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
215. Mediaspelarens felkod C00D1199 Fel C00D1199 Fel C00D1199: Windows Media Center har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
216. Mediacoder Avisynth Error 7 Fel 7 Fel 7: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
217. MediaCoder Error 005 Fel 005 Katalogåtkomstfel.
218. Mediakoderfel 006 Fel 6 Fel 6: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
219. MediaCoder Error 006 Fel 006 Fil -I/O -fel.
220. MediaCoder Error 007 Fel 007 Felaktiga ljudformatinställningar.
221. Mediakoderfel 008 Fel 8 Fel 8: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
222. Mediakoderfel 009 Fel 9 Fel 9: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
223. MediaCoder Error 009 Fel 009 Felaktiga videoformatinställningar.
224. MediaCoder Error 010 Fel 010 Felaktiga behållarinställningar.
225. MediaCoder-fel 011 Fel 011 Ett ljudkällfel uppstår.
226. MediaCoder Error 012 Fel 012 Ett ljudkodarfel uppstår.
227. Mediakoderfel 013 Fel 13 Fel 13: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
228. MediaCoder Error 013 Fel 013 Ett videokällfel uppstår.
229. Mediakoderfel 014 Fel 14 Fel 14: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
230. MediaCoder Error 014 Fel 014 Ett videokodarfel uppstår.
231. MediaCoder Error 015 Fel 15 Ett muxer -fel uppstår.
232. MediaCoder Error 016 Fel 016 Försök att komma åt en ogiltig preferensnyckel.
233. Mediakoderfel 018 Fel 18 Fel 18: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
234. MediaCoder-fel 018 Fel 018 Det gick inte att skriva taggar i utdatafilen.
235. MediaCoder Error 019 Fel 019 Inmatningsfilen behandlas inte helt.
236. MediaCoder Error 020 Fel 020 Multiplexer -timeout under muxing.
237. Mediakoderfel 05 Fel 5 Fel 5: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
238. Mediakoderfel 11 Fel 11 Fel 11: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
239. MediaCoder Error 15 Fel 15 Det gick inte att ladda Mencoder.
240. Mediakoderfel 17 Fel 17 Fel 17: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
241. Mediakoderfel 19 Fel 19 Fel 19: MediaCoder har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
242. MediaMonkey-fel 0XC0000374 Fel 0xC0000374 Om du får socket 11004 -fel, se till att MediaMonkey har åtkomst till antingen din Windows- eller tredjeparts brandvägg.
243. MediaMonkey-fel 10061 Fel 10061 Socket Error # 10061 Anslutning nekad.
244. MediaMonkey-fel 30C07 Fel 30C07 Bränning av skiva 1 (kopia 1) misslyckades: Felkod: 30C07.
245. MediaMonkey-fel 40900 Fel 40900 Skivbränning 1 misslyckades: Hårdvarufel: SPÅR FÖLJANDE FEL, Felkod: 40900.
246. MediaMonkey Error 5 Fel 5 Åtkomst nekad: Felkod 5.
247. MediaMonkey-fel 53005 Fel 53005 Skiv1 (kopia 2) bränning misslyckades; Olaglig begäran, felkod: 53005.
248. Mediamonkey felkod 5 Fel 5 Fel 5: MediaMonkey har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
249. Mediamonkey felkod 53006 Fel 53006 Fel 53006: MediaMonkey har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
250. Mediaplayer-fel (-19 0) Fel (-19 0) Fel (-19 0): Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
251. Mediaspelarefel (-38 0) Fel (-38 0) Fel (-38 0): Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
252. Mediaspelare fel 1 Fel 1 Fel 1: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
253. Mediaplayer Error 1 1004 Fel 1 1004 Fel 1 1004: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
254. Mediaplayer Error 100 Fel 100 Fel 100: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
255. Mediaplayer Error 100 0 Fel 100 0 Fel 100 0: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
256. Mediaplayer Error 1004 Fel 1004 Fel 1004: Windows Media Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
257. Meddelandekö fylld; DDE-meddelande förlorat Fel 295 Visual Basic kan inte hänga med i antalet DDE -åtgärder som försökts.
258. MESSAGE_DOWNLOAD_INCOMPLETE Fel 0x800CCC05 Inte ansluten till servern. MESSAGE_DOWNLOAD_INCOMPLETE.
259. Metoden är inte tillämplig i detta sammanhang Fel 444 Du kan inte använda den här metoden i den aktuella händelseproceduren.
260. Metod eller datamedlem hittades inte Fel 461 Samlingen, objektet eller användardefinierad typ innehåller inte den refererade medlemmen.
261. Microsoft Access 97 Fel 3015 Fel 3015 Fel 3015: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
262. Microsoft Access Database Engine-fel '80040E07' Fel 80040E07 Fel 80040E07: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
263. Microsoft Access Database Engine-fel '80040E10' Fel 80040E10 Fel 80040E10: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
264. Microsoft Access Database Engine-fel '80040E37' Fel 80040E37 Fel 80040E37: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
265. Microsoft Access-drivrutin felkod 126 Fel 126 Fel 126: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
266. Microsoft Access-fel 0Xc004C032 Fel 0xC004C032 Fel 0xC004C032: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
267. Microsoft Access Error 10 Fel 10 Denna matris är fast eller tillfälligt låst.
268. Microsoft Access Error 10004 Fel 10004 Vill du radera de markerade fälten och alla data i fältet permanent?@Klicka på Ja för att radera fältet permanent. @@ 19 @@@ 2.
269. Microsoft Access-fel 10025 Fel 10025 Denna åtgärd kommer att testa tabellens register- och fältvalideringsregler, samt egenskaperna Obligatoriska och AllowZeroLength, för alla data i tabellen.@Denna process kan ta lång tid. Vill du ändå fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
270. Microsoft Access-fel 10029 Fel 10029 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
271. Microsoft Access-fel 10512 Fel 10512 Microsoft Office Access kan inte ta bort | 2 poster i raderingsfrågan på grund av nyckelöverträdelser och | 3 poster på grund av låsningsöverträdelser.@Vill du köra den här åtgärdsfrågan ändå? Vill du ignorera felen ) och kör frågan, klicka på Ja. För en förklaring av
272. Microsoft Access-fel 10514 Fel 10514 Du kommer inte att kunna ångra de ändringar denna åtgärdsfråga är på väg att göra i data i en länkad tabell eller tabeller.@Vill du köra den här åtgärdsfrågan ändå? @@ 19 @@@ 2.
273. Microsoft Access-fel 10520 Fel 10520 Vill du spara de ändringar som gjorts i SQL -satsen och uppdatera egenskapen?@RecordSource eller RowSource -egenskapen innehöll en SQL -sats när du anropade Query Builder, så den ursprungliga SQL -satsen ändrades.@För att stänga Query Builder
274. Microsoft Access-fel 10521 Fel 10521 Vill du spara ändringarna i frågan och uppdatera egenskapen?@RecordSource eller RowSource -egenskapen innehöll namnet på en fråga när du anropade Query Builder, så den ursprungliga frågan ändrades.@För att stänga Query Builder utan chan
275. Microsoft Access-fel 10526 Fel 10526 Vill du spara de ändringar som gjorts i SQL -uttalandet och uppdatera textredigeraren?@Det lagrade förfarandet eller funktionen innehöll en SQL -sats när du anropade Query Builder, så den ursprungliga SQL -satsen ändrades.@Stänga Query Builder wi
276. Microsoft Access Error 10600 Fel 10600 Är du säker på att du vill radera den valda relationen permanent från din databas? @@@ 19 @@@ 2.
277. Microsoft Access-fel 10603 Fel 10603 Denna relation har ändrats eller raderats av en annan användare sedan du öppnade relationsfönstret.@Vill du redigera relationen och skriva över den andra användarens ändringar? För att uppdatera ditt relationsfönster så att den innehåller den andra användarens ändringar,
278. Microsoft Access-fel 10607 Fel 10607 Relationen har skapats som en en-till-många-relation eftersom det finns dubblettposter i det relaterade fältet.@Du har försökt skapa en en-till-en-relation, men data i tabellerna tyder på att en en-till -många förhållanden är mer godkända
279. Microsoft Access-fel 10702 Fel 10702 Det kan ta lång tid att förhandsgranska eller skriva ut den här pivottabellvyn eftersom den visar en stor mängd detaljerade data. Microsoft Office Access kanske inte svarar på ett tag.@Vill du fortsätta?@* För att minska den tid som krävs, dölj det mesta eller
280. Microsoft Access-fel 10805 Fel 10805 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
281. Microsoft Access-fel 10806 Fel 10806 Relaterad data stöds inte med alternativet för levande data.
282. Microsoft Access-fel 10807 Fel 10807 Ange XML -exportplats.
283. Microsoft Access-fel 10892 Fel 10892 Ett formulär med en bunden ActiveX -kontroll eller ett inbäddat objekt bunden till en datakälla kan inte ha egenskapen DefaultView inställd på Kontinuerliga formulär.@Du försökte lägga till en bunden ActiveX -kontroll till ett formulär i designvyn. Microsoft Office Access återställer StandardV
284. Microsoft Access-fel 10893 Fel 10893 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
285. Microsoft Access-fel 10894 Fel 10894 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
286. Microsoft Access-fel 10895 Fel 10895 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
287. Microsoft Access-fel 10898 Fel 10898 Microsoft Office Access -dataåtkomstsidor kan bara visas i Windows Internet Explorer, men det är inte din standardwebbläsare.@Vill du öppna Internet Explorer för att visa denna sida? @@ 19 @@@.
288. Microsoft Access-fel 10899 Fel 10899 Det gick inte att skapa en länk till denna dataåtkomstsida eftersom data och diverse. Objekt checkas inte ut. @@@ 1 @@@ 1.
289. Microsoft Access Error 10900 Fel 10900 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
290. Microsoft Access-fel 10901 Fel 10901 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
291. Microsoft Access-fel 10902 Fel 10902 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
292. Microsoft Access-fel 10903 Fel 10903 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
293. Microsoft Access-fel 10904 Fel 10904 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
294. Microsoft Access-fel 10905 Fel 10905 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
295. Microsoft Access-fel 10950 Fel 10950 Är du säker på att du vill ta bort det här kontot? @Du kan inte ångra borttagningen av ett användarkonto eller ett gruppkonto. För att återställa ett användar- eller gruppkonto som har tagits bort måste du återskapa kontot med samma namn och personliga identifierare (PID). @@ 20 @@@ 2.
296. Microsoft Access-fel 10956 Fel 10956 ; LCID = 0x0409.
297. Microsoft Access-fel 10959 Fel 10959 Arbetsgruppsfiler (*.mdw).
298. Microsoft Access-fel 10960 Fel 10960 Välj arbetsgruppsinformationsfil.
299. Microsoft Access-fel 10963 Fel 10963 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
300. Microsoft Access-fel 10964 Fel 10964 Du har gått med i arbetsgruppen som definieras av arbetsgruppsinformationsfilen '|' @@@ 1 @@@ 2.
301. Microsoft Access-fel 10965 Fel 10965 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
302. Microsoft Access-fel 10966 Fel 10966 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
303. Microsoft Access-fel 10967 Fel 10967 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
304. Microsoft Access-fel 10968 Fel 10968 Microsoft Office Access kan inte lägga till en digital signatur i filen eftersom Access inte kan få exklusiv åtkomst till filen. @Kontrollera att ingen annan person eller program har filen öppen och försök att lägga till den digitala signaturen igen. @@ 1 @@@ 2.
305. Microsoft Access-fel 10969 Fel 10969 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
306. Microsoft Access-fel 10970 Fel 10970 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
307. Microsoft Access-fel 10971 Fel 10971 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
308. Microsoft Access-fel 10972 Fel 10972 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
309. Microsoft Access-fel 10973 Fel 10973 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
310. Microsoft Access-fel 11 Fel 11 Dividera med noll.
311. Microsoft Access-fel 13 Fel 13 Typmatchningsfel.
312. Microsoft Access-fel 14 Fel 14 Utan strängutrymme.
313. Microsoft Access-fel 16 Fel 16 Uttrycket för komplext.
314. Microsoft Access-fel 17 Fel 17 Det går inte att utföra den begärda operationen.
315. Microsoft Access Error 1706 Fel 1706 Fel 1706: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
316. Microsoft Access-fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
317. Microsoft Access-fel 18 Fel 18 Användaravbrott inträffade.
318. Microsoft Access Error 2002 Fel 2002 Du försökte utföra en operation som involverade en funktion eller funktion som inte var installerad i den här versionen av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
319. Microsoft Access Error 2011 Fel 2011 Lösenordet du angav är felaktigt.
320. Microsoft Access Error 2016 Fel 2016 Du kan inte ändra attributen för systemtabeller.
321. Microsoft Access Error 2018 Fel 2018 Datatillgångssidans namn '|' du angav felstavat eller hänvisar till en dataåtkomstsida som inte är öppen eller inte finns. @@@ 1 @@@ 1.
322. Microsoft Access Error 2020 Fel 2020 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
323. Microsoft Access Error 2023 Fel 2023 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
324. Microsoft Access Error 2024 Fel 2024 Rapportens ögonblicksbild skapades inte eftersom du inte har tillräckligt med ledigt diskutrymme för tillfälliga arbetsfiler.@För att åtgärda detta, frigör diskutrymme (töm exempelvis papperskorgen eller ta bort onödiga filer). @@ 1 @@@ 1.
325. Microsoft Access Error 2026 Fel 2026 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
326. Microsoft Access Error 2027 Fel 2027 Den här åtgärden stöds inte för Microsoft Office Access 1.X -databaser. @@@ 1 @@@ 1.
327. Microsoft Access Error 2028 Fel 2028 Microsoft Office Access kunde inte stänga databasobjektet.
328. Microsoft Access Error 2030 Fel 2030 Microsoft Office Access -projektet '|' öppnas skrivskyddad eftersom något av följande inträffade: @Antingen är filen låst för redigering av en annan användare, filen (eller mappen där den finns) är markerad som skrivskyddad eller så har du angett att y
329. Microsoft Access Error 2032 Fel 2032 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
330. Microsoft Access Error 2036 Fel 2036 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
331. Microsoft Access Error 2038 Fel 2038 Filen '|' kan inte öppnas eftersom den har låsts av en annan användare.
332. Microsoft Access Error 2039 Fel 2039 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
333. Microsoft Access Error 2045 Fel 2045 Kommandoraden du använde för att starta Microsoft Office Access innehåller ett alternativ som Microsoft Office Access inte känner igen.@Avsluta och starta om Microsoft Office Access med giltiga kommandoradsalternativ. @@ 1 @@@ 1.
334. Microsoft Access Error 2047 Fel 2047 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
335. Microsoft Access Error 2049 Fel 2049 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
336. Microsoft Access Error 2051 Fel 2051 Objektnamnet '| 1' får inte vara längre än | 2 tecken enligt reglerna för objektnamn för Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
337. Microsoft Access Error 2054 Fel 2054 Microsoft Office Access kan inte ladda Visual Basic for Applications dynamiska länkbibliotek (DLL) Vbe6.@Kör installationsprogrammet för Microsoft Office Access igen@@1 @@@ 3.
338. Microsoft Access Error 2063 Fel 2063 Microsoft Office Access kan inte skapa, öppna eller skriva till indexfilen '|'; informationsfilen (.inf) som den använder för att hålla reda på dBASE -index.@Indexfilen kan vara skadad, eller så har du kanske inte läs-/skrivbehörighet för nätverksenheten du försöker
339. Microsoft Access Error 2066 Fel 2066 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
340. Microsoft Access Error 2067 Fel 2067 Ett menyradsmakro kan bara köras om menyradens makronamn är inställningen som används av särskilda egenskaper eller alternativ.@Du försökte köra ett menyradsmakro som innehåller åtgärden AddMenu. Ställ in en av följande egenskaper eller alternativ till namnet på menyraden
341. Microsoft Access Error 2072 Fel 2072 Alla objekt har importerats.
342. Microsoft Access Error 2073 Fel 2073 Exporterade '|'.
343. Microsoft Access Error 2076 Fel 2076 Länkade '|'.
344. Microsoft Access Error 2077 Fel 2077 Denna postuppsättning kan inte uppdateras.
345. Microsoft Access Error 2078 Fel 2078 Hjälp är inte tillgänglig på grund av brist på minne eller felaktig installation av Microsoft Windows eller Microsoft Office Access.@För mer information om felsökning av problem med lågt minne, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning".@Om du
346. Microsoft Access Error 2079 Fel 2079 Formuläret är skrivskyddat eftersom egenskapen Unique Table inte är inställd.
347. Microsoft Access Error 2082 Fel 2082 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
348. Microsoft Access Error 2084 Fel 2084 Fält '|' är baserat på ett uttryck och kan inte redigeras.
349. Microsoft Access Error 2086 Fel 2086 Recordset kräver ett formulär för att kunna uppdateras.
350. Microsoft Access Error 2088 Fel 2088 Microsoft Office Access kan inte visa undermenyn Tillägg | eftersom en inställning som du angav i Windows-registret saknar ett makronamn eller ett funktionsnamnuttryck. @@ Ange det saknade uttrycket i menytilläggstangenten i Windows-registret och sedan
351. Microsoft Access Error 2092 Fel 2092 Värdet du angav för inställningsargumentet i metoden SetOption är inte den rätta typen av variant för det här alternativet.@Du angav en sträng när Microsoft Office Access förväntade sig ett tal.@Se dialogrutan Åtkomstalternativ (klicka på Microsoft Offi
352. Microsoft Access Error 2093 Fel 2093 Det numeriska värdet för inställningsargumentet i SetOption -metoden motsvarar inte någon listruta eller alternativgruppsinställningar i dialogrutan Åtkomstalternativ.@Giltiga inställningar är 0 (det första objektet i listan) till | (det sista objektet i listan). @@ 1@1
353. Microsoft Access Error 2095 Fel 2095 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
354. Microsoft Access Error 2096 Fel 2096 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
355. Microsoft Access Error 2097 Fel 2097 Tabellen som du försökte skapa en import-/exportspecifikation för skapades i en tidigare version av Microsoft Office Access.@Om du vill konvertera den här databasen till den aktuella versionen av Microsoft Office Access klickar du på Microsoft Office -knappen och sedan kl.
356. Microsoft Access Error 2103 Fel 2103 Rapportnamnet '|' du angav antingen egendomsarket eller makrot är felstavat eller hänvisar till en rapport som inte finns.@Om det ogiltiga rapportnamnet finns i ett makro kommer en åtgärd misslyckad dialogruta att visa makronamnet och makroens argument efter
357. Microsoft Access Error 2108 Fel 2108 Du måste spara fältet innan du utför GoToControl -åtgärden, GoToControl -metoden eller SetFocus -metoden.@Du försökte flytta fokus till en annan kontroll med SetFocus -metoden, GoToControl -åtgärden eller GoToControl -metoden.@Ställ in makrot eller mig
358. Microsoft Access Error 2110 Fel 2110 Fel 2110: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
359. Microsoft Access Error 2115 Fel 2115 Makrot eller funktionen som är inställd på egenskapen BeforeUpdate eller ValidationRule för det här fältet hindrar Microsoft Office Access från att spara data i fältet.@* Om detta är ett makro öppnar du makrot i fönstret Makro och tar bort åtgärden som tvingar en s
360. Microsoft Access Error 2120 Fel 2120 Om du vill skapa ett formulär, en rapport eller en åtkomstsida för data med den här guiden måste du först välja tabellen eller frågan som formuläret, rapporten eller datatillgångssidan kommer att baseras på. @@@ 1 @@@ 1.
361. Microsoft Access Error 2122 Fel 2122 Du kan inte se ett formulär som ett kontinuerligt formulär om det innehåller en underformulär, en ActiveX -kontroll eller ett bundet diagram.@Ställ in egenskapen DefaultView för formuläret till Enkelt formulär, Datablad, Pivottabell eller Pivotdiagram. @@ 1 @@ @1.
362. Microsoft Access Error 2127 Fel 2127 Inställningen för egenskapen BoundColumn kan inte vara större än inställningen för egenskapen ColumnCount. @@@ 1@1@839@1.
363. Microsoft Access Error 2129 Fel 2129 Inställningen för egenskapen DefaultEditing måste vara Allow Edits, Read Only, Data Entry eller Can't Add Records.@Ange 1, 2, 3 eller 4 för egenskapen DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1.
364. Microsoft Access Error 2134 Fel 2134 Inställningen för egenskapen Width måste vara från 0 till 22 tum (55,87 cm). @@@ 1 @@@ 1.
365. Microsoft Access Error 2140 Fel 2140 Microsoft Office Access kan inte spara ändringen du gjorde i posten i ersättningsoperationen av den anledning som visas i föregående meddelande.@Klicka på Ångra eller ange ett nytt värde i fältet. @@ 1 @@@ 1.
366. Microsoft Access Error 2145 Fel 2145 Egenskapsinställningen ColumnWidths måste vara ett värde från 0 till 22 tum (55,87 cm) för varje kolumn i en listruta eller en kombinationsruta.@Om det finns mer än en kolumn, separera talen med antingen ett semikolon eller listavgränsaren . Lista separa
367. Microsoft Access Error 2146 Fel 2146 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
368. Microsoft Access Error 2155 Fel 2155 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
369. Microsoft Access Error 2156 Fel 2156 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
370. Microsoft Access-fel 2157 Fel 2157 Summan av den övre marginalen, den nedre marginalen, sidhuvudets höjd och sidfotens höjd är större än längden på sidan du skriver ut på. @@@ 1 @@@ 1.
371. Microsoft Access Error 2158 Fel 2158 Du kan bara använda utskriftsmetoden och rapportgrafikmetoderna (cirkel, linje, PSet och skala) endast i ett händelseförfarande eller en makrouppsättning till OnPrint, OnFormat eller OnPage -händelseegenskapen. @@@ 1@1@ 10129@1.
372. Microsoft Access Error 2159 Fel 2159 Det finns inte tillräckligt med minne för att initiera utskriftsmetoden eller en av rapportgrafikmetoderna (Circle, Line, PSet, Scale).@Stäng onödiga program och försök igen att skriva ut eller förhandsgranska rapporten.För mer information om frigöring av minne, sök Microsoft W
373. Microsoft Access-fel 2162 Fel 2162 Ett makro som ställts in på en av det aktuella fältets egenskaper misslyckades på grund av ett fel i ett FindRecord -åtgärdsargument.@I fönstret Makro, ändra argumentet Sök som formaterat till Ja. Om du vill att argumentinställningen ska förbli Nej gör du följande: *
374. Microsoft Access-fel 2163 Fel 2163 Sidnumret du använde som argument för GoToPage -åtgärden eller -metoden finns inte i det här formuläret. @@@ 1@1@3017@1.
375. Microsoft Access-fel 2172 Fel 2172 Du kan inte använda en genomgångsfråga eller en icke-fast kolumnkorsstabfråga som en postkälla för en underform eller delrapport.@Innan du binder delformuläret eller delrapporten till en krysstabelfråga ställer du in frågans egendom ColumnHeadings. @@ 2@1@9979@1.
376. Microsoft Access-fel 2193 Fel 2193 Den vänstra marginalen, den högra marginalen eller båda marginalerna är bredare än pappersstorleken som anges i dialogrutan Skriv ut. @@@ 1 @@@ 1.
377. Microsoft Access Error 2197 Fel 2197 Du kan inte ställa in en subformkontrolls SourceObject-egenskap till en sträng med noll längd om du visar huvudformuläret i formulärvyn.@Du kan ange den här egenskapen till en sträng med noll längd från designvyn, databladvyn eller utskriftsförhandsgranskning . @@ 1 @@@ 1.
378. Microsoft Access-fel 2239 Fel 2239 Microsoft Office Access har upptäckt att denna databas befinner sig i ett inkonsekvent tillstånd och kan inte försöka återställa databasen eftersom filen är skrivskyddad. För att tillåta Access att återställa databasen, stäng databasen och ställ in filen för att läsa/skriva och
379. Microsoft Access-fel 2244 Fel 2244 Filnamnet du angav i egenskapen Bild för en kommandoknapp eller växlingsknapp kan inte läsas.@* Filen du angav kan vara skadad. Återställ filen från en säkerhetskopia eller skapa filen igen.* Disken där filen finns kan vara oreal
380. Microsoft Access-fel 2246 Fel 2246 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
381. Microsoft Access-fel 2266 Fel 2266 '|' kanske inte är en giltig inställning för egenskapen RowSourceType, eller så uppstod ett kompileringsfel i funktionen.@För information om giltiga inställningar för egenskapen RowSourceType, klicka på Hjälp. @@ 2@1@3853@1.
382. Microsoft Access-fel 2276 Fel 2276 Den anpassade byggaren du använder orsakade ett fel genom att ändra fokus till ett annat fönster medan du använde det.@Ange ett värde utan att använda den anpassade byggaren. @@ 1 @@@ 1.
383. Microsoft Access Error 2280 Fel 2280 Du har lagt till fler utmatningsformat i Windows -registret än Microsoft Office Access kan initiera.@Vissa utdataformat är inte tillgängliga. Ta bort de format som du aldrig eller minst ofta använder. @@ 1 @@@ 1.
384. Microsoft Access Error 2300 Fel 2300 Microsoft Office Access kan inte matas ut eftersom det finns för många kontroller som har olika stilar, till exempel färg och teckensnitt.@Välj färre kontroller och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
385. Microsoft Access Error 2305 Fel 2305 Det finns för många kolumner för utmatning, baserat på den begränsning som anges i utdataformatet eller av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
386. Microsoft Access Error 2306 Fel 2306 Det finns för många rader för utmatning, baserat på den begränsning som anges av utdataformatet eller av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
387. Microsoft Access Error 2307 Fel 2307 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
388. Microsoft Access Error 2319 Fel 2319 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
389. Microsoft Access-fel 2329 Fel 2329 Om du vill skapa en krysstabelfråga måste du ange ett eller flera alternativ för radrubriker, ett alternativ för kolumnrubrik och ett värdealternativ. @@@ 1@1@9980@1.
390. Microsoft Access-fel 2331 Fel 2331 Du måste ange Group By i raden Total för minst ett av de radrubrikalternativ du anger i raden Crossstab. @@@ 1@1@9980@1.
391. Microsoft Access-fel 2335 Fel 2335 Du måste ange samma antal fält när du anger egenskaperna LinkChildFields och LinkMasterFields.@Du har angett ett annat antal fält för en egendom än du gjorde för den andra. Om du använder kommandot Relationer (i databasverktygen t
392. Microsoft Access Error 2345 Fel 2345 För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsarket måste du ange en procentsats från 1 till 100. @@@ 1 @@@ 1.
393. Microsoft Access-fel 2347 Fel 2347 Microsoft Office Access kan inte hitta filnamnet du angav för egenskapen DestinationDB i en åtgärdsfrågas egendomsark.@Du kan ha felstavat databasfilnamnet, eller så kan filen ha raderats eller bytt namn. @@ 1@1@6183 @1.
394. Microsoft Access-fel 2349 Fel 2349 För egenskapen TopValues ​​i frågeegenskapsarket måste du ange ett tal som är mindre än 2 147 483 647. @@@ 1 @@@ 1.
395. Microsoft Access-fel 2354 Fel 2354 Denna fråga eller tabell har ett uttryck som inte kan utvärderas.
396. Microsoft Access-fel 2356 Fel 2356 Du kan inte tilldela ett fält med flera värden eller bilagor till egenskaperna Link Master Fields eller Link Child Fields. @@@ 1 @@@ 1.
397. Microsoft Access-fel 2377 Fel 2377 När du har angett data i en tabell kan du inte ändra datatypen för något fält till AutoNummer, även om du inte har lagt till data i det fältet.@Lägg till ett nytt fält i tabellen och definiera dess datatyp som AutoNumber. Microsoft Office Access matar sedan in data
398. Microsoft Access-fel 2384 Fel 2384 Du kan inte ändra ett fält från en AutoNumber -datatyp och lägga till ett annat AutoNumber -fält samtidigt.@Gör följande: 1. Ta bort fältet AutoNummer du just har lagt till, klicka på Microsoft Office -knappen och klicka sedan på Spara.2. Lägg till det nya AutoNumber f
399. Microsoft Access Error 2400 Fel 2400 Raden du infogade i rutnätet överskrider gränsen för 255 rader (fält) för en tabell eller 1 000 rader (åtgärder) för ett makro. @@@ 1 @@@ 1.
400. Microsoft Access-fel 2424 Fel 2424 Uttrycket du angav har ett fält, kontroll eller egendomsnamn som Microsoft Office Access inte kan hitta. @@@ 1 @@@ 1.
401. Microsoft Access-fel 2427 Fel 2427 Fel 2427: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
402. Microsoft Access Error 2430 Fel 2430 Du angav inte nyckelordet Och i operatoren Between.And.@Den korrekta syntaxen är följande: uttryck [Inte] Mellan värde1 Och värde2 @@ 1 @@@ 1.
403. Microsoft Access Error 2450 Fel 2450 Microsoft Office Access kan inte hitta formuläret '|' hänvisas till i ett makrouttryck eller Visual Basic -kod.@* Formuläret du hänvisade till kan vara stängt eller kanske inte finns i denna databas.* Microsoft Office Access kan ha stött på ett kompileringsfel i en Visual Ba
404. Microsoft Access-fel 2451 Fel 2451 Rapportnamnet '|' du angav felstavat eller hänvisar till en rapport som inte är öppen eller inte finns. @@@ 1 @@@ 1.
405. Microsoft Access-fel 2453 Fel 2453 Kontrollnamnet '|' du angav i ditt uttryck är felstavat eller hänvisar till en kontroll på ett formulär eller en rapport som inte är öppen eller inte finns. @@@ 1@1@11730@1.
406. Microsoft Access-fel 2471 Fel 2471 Uttrycket du angav som en frågeparameter gav detta fel: '|' @@@ 2@1@11805@1.
407. Microsoft Access-fel 2472 Fel 2472 Egenskapen Inställningen LinkMasterFields har orsakat detta fel: '|' @@@ 2@1@3990@1.
408. Microsoft Access-fel 2477 Fel 2477 Du har angett ett ogiltigt objekttypsvärde '|' i ett If TypeOf -objekt är objekttypvillkor för en If.Then.Else -sats.@Objekttypen kan vara vilken som helst av följande: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObje
409. Microsoft Access Error 2480 Fel 2480 Du hänvisade till en egenskap med ett numeriskt argument som inte är ett av fastighetsnumren i samlingen.@Kontrollera fastighetsnumren i samlingen. @@ 1 @@@ 1.
410. Microsoft Access Error 2513 Fel 2513 Argumentet Makronamn kan inte vara längre än 64 tecken enligt reglerna för objektnamn för Microsoft Office Access. @@@ 1@1@11734@1.
411. Microsoft Access Error 2515 Fel 2515 Microsoft Office Access kan inte öppna makrot '|' eftersom det sparades med en annan version av Microsoft Office Access.@Återskapa makrot i den aktuella versionen av Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1.
412. Microsoft Access Error 2519 Fel 2519 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
413. Microsoft Access-fel 2527 Fel 2527 Lotus.wks -filformat stöds inte i den aktuella versionen av Microsoft Office Access.@Konvertera din.wks -fil till ett nyare format, till exempel.wk1. @@ 1 @@@ 1.
414. Microsoft Access-fel 2528 Fel 2528 Makroåtgärdet RunCommand saknas, eller så har du angett ett ogiltigt kommando -ID för RunCommand -metoden. @@@ 1 @@@ 1.
415. Microsoft Access-fel 2536 Fel 2536 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
416. Microsoft Access Error 2540 Fel 2540 Filen '|' du försökte ersätta är en Microsoft Office Access -systemfil som används och inte kan ersättas eller raderas. @@@ 1 @@@ 1.
417. Microsoft Access-fel 2544 Fel 2544 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
418. Microsoft Access Error 2545 Fel 2545 CopyObject -åtgärden kräver att du anger en annan destinationsdatabas eller ett nytt namn att kopiera från den aktuella databasen.@Makrot du kör innehåller en CopyObject -åtgärd.@Öppna makrot i makrofönstret och välj åtgärden CopyObject. E
419. Microsoft Access-fel 2548 Fel 2548 Microsoft Office Access kan inte köra säkerhetsguiden eftersom den här databasen är öppen i exklusivt läge.@Vill du att Microsoft Office Access ska öppna databasen i delat läge och köra säkerhetsguiden? @@ 19 @@@ 2.
420. Microsoft Access Error 2557 Fel 2557 Databasen du försökte konvertera skapades antingen i eller konverterades redan till den begärda versionen av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
421. Microsoft Access-fel 2558 Fel 2558 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
422. Microsoft Access-fel 2559 Fel 2559 Microsoft Office Access kunde inte uppdatera den länkade tabellen '| 1' i databasen '| 2' under konverteringen. Försök att uppdatera länkarna manuellt med hjälp av kommandot Länkade tabellhanterare i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg.
423. Microsoft Access-fel 2563 Fel 2563 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
424. Microsoft Access-fel 2569 Fel 2569 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
425. Microsoft Access Error 2570 Fel 2570 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
426. Microsoft Access-fel 2574 Fel 2574 Du kan inte skapa en annan Microsoft Office Access -databas med samma namn och plats som en befintlig databas.@Du utförde kommandot Make MDE File, men försökte ge den nya databasen samma tillägg som den gamla.@Acceptera standard .mde exte
427. Microsoft Access-fel 2576 Fel 2576 Den här databasen är en Microsoft Office Access 7.0/8.0/9.0 Design Master/Replica.@Om du klickar på OK kommer namnet på databasen att ändras till | 1 och sedan konverteras till | 2. Alla som använder en kopia av denna databas måste uppgradera till Microsoft Access 200
428. Microsoft Access-fel 2578 Fel 2578 Microsoft Office Access kunde inte skapa.accde-, .mde- eller.ade -filen. @@@ 1 @@@ 1.
429. Microsoft Access-fel 2581 Fel 2581 Du måste definiera ett sorteringsfält eller uttryck för grupprubriken eller sidfoten i rapporten du försökte förhandsgranska eller skriva ut. @@@ 1@1@8753@1.
430. Microsoft Access-fel 2592 Fel 2592 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
431. Microsoft Access Error 2597 Fel 2597 Det gick inte att binda rapporten till den angivna posten eftersom formen inte matchar sorteringen och grupperingen som anges i rapporten. @@@ 1 @@@ 1.
432. Microsoft Access-fel 2598 Fel 2598 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
433. Microsoft Access Error 2610 Fel 2610 Du måste ange en personlig identifierare (PID) som består av minst 4 och högst 20 tecken och siffror.@Microsoft Office Access använder kombinationen av användar- eller gruppnamnet och PID för att identifiera användaren eller gruppen. Observera att Microsoft Office Acce
434. Microsoft Access-fel 2623 Fel 2623 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
435. Microsoft Access-fel 2632 Fel 2632 Ändra arbetsgrupp kan inte fortsätta utan ditt namn, din PIN -kod och en sökväg till den nya arbetsgruppsinformationsfilen.
436. Microsoft Access-fel 2633 Fel 2633 Microsoft Office Access kan inte ändra lösenordet för inloggningskontot '|' eftersom den aktuella anslutningen använder integrerad Microsoft Windows NT -säkerhet. @@@ 1 @@@ 1.
437. Microsoft Access-fel 2635 Fel 2635 Microsoft Office Access kan inte ändra lösenordet eftersom det gamla lösenordet inte matchar lösenordet för den inloggade användaren.
438. Microsoft Access-fel 2636 Fel 2636 Arbetsgruppsfil finns redan.
439. Microsoft Access-fel 2648 Fel 2648 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
440. Microsoft Access Error 2651 Fel 2651 Du kan inte skapa en relation mellan fält med datatypen Memo, OLE Object, Yes/No eller Hyperlink.@Du försökte genomdriva referensintegritet för en relation, men ett eller flera av de fält du valde har Memo, OLE Objekt, Ja/Nej eller Hyperlin
441. Microsoft Access Error 2687 Fel 2687 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
442. Microsoft Access Error 2699 Fel 2699 Anslutningen till OLE -servern förlorades, eller om OLE -servern stötte på ett fel när du använde den.@Starta om OLE -servern och försök sedan igen. @@ 1 @@@ 1.
443. Microsoft Access Error 2700 Fel 2700 Microsoft Office Access kan inte hitta en OLE-server eller ett dynamiskt länkbibliotek (DLL) som krävs för OLE-operationen.@OLE-servern eller DLL-filen kanske inte är registrerad.@Om du vill registrera OLE-servern eller DLL-filen installerar du om den.@1 @@@ 1.
444. Microsoft Access-fel 2726 Fel 2726 Microsoft Office Access kan inte utföra OLE -operationen eftersom den inte kunde läsa Windows -registret där OLE -servern är registrerad.@Installera om OLE -servern och försök sedan igen. Om problemen kvarstår, installera om Microsoft Windows och
445. Microsoft Access-fel 2727 Fel 2727 Microsoft Office Access kan inte utföra OLE -operationen eftersom den inte kunde skriva till Windows -registret där OLE -servern är registrerad.@Installera om OLE -servern och försök sedan igen. Om problemen kvarstår installerar du om Microsoft Window
446. Microsoft Access-fel 2737 Fel 2737 Microsoft Office Access kan inte hitta filen som innehåller det länkade OLE -objektet som du försökte uppdatera med hjälp av kommandot OLE/DDE Links.@Du kan ha felstavat filnamnet, eller filen kan ha raderats eller bytt namn.@Om filen har har flyttats till en annan
447. Microsoft Access-fel 2741 Fel 2741 Datorn tog slut på diskutrymme medan Microsoft Office Access sparade ändringarna i | object.@För information om hur du frigör diskutrymme, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "diskutrymme, frigör". @@ 1 @@@ 1.
448. Microsoft Access-fel 2753 Fel 2753 Ett problem uppstod när Microsoft Office Access kommunicerade med OLE -servern eller ActiveX -kontrollen.@Stäng OLE -servern och starta om den utanför Microsoft Office Access. Prova sedan den ursprungliga åtgärden igen i Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1.
449. Microsoft Access-fel 2758 Fel 2758 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
450. Microsoft Access-fel 2769 Fel 2769 En egenskap hos Automation -objektet kräver eller returnerar en datatyp som inte stöds av Visual Basic.@Du försökte köra en Visual Basic -procedur som refererar till ett Automation -objekts egenskap. Fastighetens värde stöds dock inte av Visu
451. Microsoft Access-fel 2775 Fel 2775 Du har angett för många argument i Visual Basic -proceduren, eller så finns det inte tillräckligt med minne för att köra proceduren.@Ange färre argument, eller stäng onödiga program, och försök sedan köra proceduren igen.För mer information om frigöring av minne, sök
452. Microsoft Access-fel 2777 Fel 2777 Klassargumentet i CreateObject -funktionen i Visual Basic -proceduren som du försöker köra är ogiltigt.@Prova något av följande: * Se till att filen är installerad på din dator och att du har använt rätt filnamn. * Kontrollera OLE -servern gör
453. Microsoft Access-fel 2778 Fel 2778 Microsoft Office Access försökte skapa en OLE -länk, men det fanns inget keldokument för detta objekt. @@@ 1 @@@ 1.
454. Microsoft Access Error 2790 Fel 2790 Du kan inte bädda in ett OLE -objekt i en bunden eller obunden objektram om egenskapen OLETypeAllowed för den bundna eller obundna objektramen är inställd på länkad.@Infoga ett länkat objekt, eller ställ in egenskapen OLETypeAllowed till Embedded eller Either, och bädda sedan in de
455. Microsoft Access-fel 2793 Fel 2793 Microsoft Office Access kan inte utföra åtgärden som anges i egenskapen Action i Visual Basic -proceduren som du försöker köra.@Objektramen kan vara låst eller inaktiverad.@Ställ fast egenskapen Låst till Nej och egenskapen Aktiverad till Ja. @1 @@@ 1.
456. Microsoft Access Error 28 Fel 28 Utan stack.
457. Microsoft Access Error 2809 Fel 2809 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
458. Microsoft Access Error 2811 Fel 2811 Microsoft Office Access kan inte skapa datatillgångssidan.
459. Microsoft Access-fel 2817 Fel 2817 Microsoft Office Access kan inte spara (eller skicka) datatillgångssidan.
460. Microsoft Access-fel 2819 Fel 2819 Microsoft Office Access kan inte öppna dataåtkomstsidan.
461. Microsoft Access Error 2820 Fel 2820 Microsoft Office Access kan inte ändra BASE HREF för ditt dokument.
462. Microsoft Access-fel 2821 Fel 2821 Fil som används.
463. Microsoft Access Error 2822 Fel 2822 Microsoft Office Access stötte på ett oväntat fel när du försökte återställa från en misslyckad spara (eller skicka).@Din dataåtkomstsida är kanske inte i ett användbart tillstånd. Försök att spara till en annan plats. @@ 1 @@@.
464. Microsoft Access-fel 2823 Fel 2823 Namnet på åtkomstsidan för Microsoft Office Access '|' är felstavat eller hänvisar till en sida som inte finns.@Om det ogiltiga sidnamnet finns i ett makro kommer dialogrutan Åtgärd misslyckad att visa makronamnet och makroargumenten efter att du klickat på OK. Öppen
465. Microsoft Access-fel 2838 Fel 2838 Microsoft Office Access kan inte förhandsgranska det valda temat.
466. Microsoft Access-fel 2842 Fel 2842 Det uppstod ett fel i Microsoft Office Access efter att ha sparat (eller skickat) din dataåtkomstsida.
467. Microsoft Access Error 2845 Fel 2845 Microsoft Office Access kan inte öppna datatillgångssidan från e -postkuvertet.
468. Microsoft Access-fel 2851 Fel 2851 | @Du sparar på en server som inte stöder långa filnamn och inte har behörighet att skapa en mapp.@Du måste ha behörighet för att skapa en mapp på destinationen för att slutföra denna åtgärd.@1 @@@ 1.
469. Microsoft Access-fel 2855 Fel 2855 Microsoft Office Access kunde inte ta bort en eller flera filer som är relaterade till sidan.
470. Microsoft Access Error 2860 Fel 2860 Du kan inte infoga ett begränsat fält i en bildtext eller navigationsavsnitt.
471. Microsoft Access Error 2861 Fel 2861 Microsoft Office Access kan inte förhandsgranska den valda webbsidan.
472. Microsoft Access Error 2870 Fel 2870 Microsoft Office Access uppstod ett fel när synkroniseringen av HTML från Microsoft Script Editor.@Kontrollera HTML -filen för syntaxfel och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
473. Microsoft Access-fel 2871 Fel 2871 Microsoft Office Access kan inte skapa en datatillgångssida med den kodsida som valts i webbalternativ.@Kodsidan kanske inte är installerad på ditt system.@Installera kodsidan eller välj en annan i webbalternativ.@1 @@@ 1.
474. Microsoft Access-fel 2873 Fel 2873 | @Det angivna filnamnet är ett långt filnamn, men du har avaktiverat webbalternativet 'använd långa filnamn'.@Ange ett filnamn som använder högst åtta tecken för namnet och tre tecken för filtillägget.@1 @@@ 1.
475. Microsoft Access-fel 2874 Fel 2874 Det går inte att flytta eller klistra in gruppfältet '|' till ett avsnitt på en högre gruppnivå.
476. Microsoft Access-fel 2877 Fel 2877 I en Microsoft Office Access -databas (.mdb) kan du inte gruppera på en kontroll bunden till ett fält som har en Memo- eller OLE -objektdatatyp. I ett Microsoft Office Access -projekt (.adp) kan du inte gruppera på en kontroll som är bunden till ett fält som har bild- eller textdata
477. Microsoft Access-fel 2878 Fel 2878 Du kan inte lägga till ett bundet fält i en bildtext eller ett navigeringsavsnitt.
478. Microsoft Access-fel 2879 Fel 2879 Rubrik- och inspelningsnavigationsavsnitt får inte innehålla bundna fält.
479. Microsoft Access Error 2880 Fel 2880 Det går inte att redigera sidor som innehåller ramar.
480. Microsoft Access-fel 2882 Fel 2882 | @Mappen som denna webbsida skulle använda för att organisera stödfiler är redan reserverad för användning på den aktuella platsen.@Välj ett annat namn eller en annan plats för denna webbsida.@1 @@@ 1.
481. Microsoft Access-fel 2886 Fel 2886 Komponenter som krävs för datatillgångssidor installeras inte.
482. Microsoft Access-fel 2888 Fel 2888 Microsoft Office Access upptäcker vissa HTML -element mellan bannern och avsnittet på din dataåtkomstsida. Om du sparar denna sida i Access skadas den. Stäng sidan utan att spara den och redigera sedan sidan i en annan HTML -editor för att ta bort dessa ele
483. Microsoft Access-fel 2889 Fel 2889 Det här avsnittet kan inte raderas.
484. Microsoft Access-fel 2891 Fel 2891 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
485. Microsoft Access-fel 2893 Fel 2893 Det gick inte att skapa en länk till denna dataåtkomstsida eftersom databasen inte kan låsas uteslutande.@För att skapa länken senare, öppna sidan genom att välja "Redigera webbsida som redan finns" och spara sedan. @@ 1 @@@ 1.
486. Microsoft Access-fel 2894 Fel 2894 Länken till angiven dataåtkomstsida kunde inte uppdateras eftersom databasen inte enbart kan låsas.@För att uppdatera länken, öppna den här sidan igen när du är den enda personen som använder databasen. @@ 1 @@@ 1.
487. Microsoft Access-fel 2895 Fel 2895 Denna sida har utformats med en version av Microsoft Office -webbkomponenter som för närvarande inte är installerad på den här maskinen. Om du inte har uppmanats att installera dessa komponenter på den här sidan, vänligen kontakta sidförfattaren för att hitta installationsplatsen
488. Microsoft Access Error 29007 Fel 29007 Under klistra in eller importera kunde Microsoft Office Access inte konvertera '|' modul från en tidigare version av en Microsoft Office Access -databas.@Din dator kan ha lågt diskutrymme eller minne. @@ 1 @@@ 1.
489. Microsoft Access Error 2901 Fel 2901 Fel vid inläsning av ActiveX -kontroll '| 1' på formulär eller rapport '| 2'.
490. Microsoft Access-fel 29012 Fel 29012 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
491. Microsoft Access Error 2902 Fel 2902 Åtkomst kan inte spara | objekt eftersom det inte stöder uthållighet, eller så kan datorn ha slut på diskutrymme.
492. Microsoft Access-fel 29026 Fel 29026 Databasen som du försöker öppna eller konvertera används för närvarande, eller så har du inte behörighet att uteslutande öppna den.@När du konverterar en databas eller första gången du öppnar en tidigare version av databasen kan en annan användare inte ha databasen öppen.@
493. Microsoft Access Error 2903 Fel 2903 Vill du ange den här mappen som standardplats för dataåtkomstsidor?@| @@ 19 @@@ 1.
494. Microsoft Access-fel 29044 Fel 29044 DAO version 3.0 är inte kompatibel med den här versionen av Microsoft Office Access.@Skapa en referens till DAO version 3.5. För information om hur du anger referenser, klicka på Hjälp. @@ 2@1@13780@1.
495. Microsoft Access-fel 29045 Fel 29045 Du kan inte importera, exportera, skapa, ändra eller byta namn på några formulär, rapporter, sidor eller moduler i en ACCDE-, MDE- eller ADE -databas. @@@ 1 @@@ 1.
496. Microsoft Access-fel 29049 Fel 29049 För att lägga till en kodmodul i ett formulär eller en rapport måste du växla till designvyn och ställa in HasModule -egenskapen för formuläret eller rapportera till Yes. @@@ 1 @@@ 1.
497. Microsoft Access Error 29050 Fel 29050 Microsoft Office Access kunde inte sammanställa denna databas eftersom en eller flera referenser inte kunde lösas.@Databasen har inte sparats i ett kompilerat tillstånd. Prestanda för denna databas kommer att bli långsammare eftersom Microsoft Office Access måste r
498. Microsoft Access-fel 29052 Fel 29052 Visual Basic for Applications -projektet i databasen '|' kan inte konverteras till det aktuella Visual Basic -formatet.@Om databasen är en MDE måste du bygga om MDE från käll -MDB. Om du inte har källan MDB måste du skaffa
499. Microsoft Access-fel 29056 Fel 29056 Någon annan använder '|' och Visual Basic for Applications -projektet matchar inte din version av Visual Basic.@Du måste enbart öppna databasen för att uppgradera Visual Basic for Applications -projektet i denna databas. @@ 1 @@@ 1.
500. Microsoft Access-fel 29057 Fel 29057 Databasen '|' är skrivskyddad och Visual Basic for Applications-projektet matchar inte din version av Visual Basic.@Du måste öppna databasen skriv-skriv för att uppgradera Visual Basic for Applications-projektet i denna databas. @@ 1 @@@ 1.
501. Microsoft Access-fel 29058 Fel 29058 Du kan inte skapa en modul för ett formulär eller en rapport medan en instans av formuläret eller rapporten är i bläddringsläge. @@@ 1 @@@ 1.
502. Microsoft Access-fel 29063 Fel 29063 Visual Basic for Applications -projektet i databasen är korrupt.
503. Microsoft Access-fel 29065 Fel 29065 Microsoft Office Access kan inte spara designändringar eller spara till ett nytt databasobjekt eftersom en annan användare har filen öppen. För att spara dina designändringar eller för att spara till ett nytt objekt måste du ha exklusiv åtkomst till filen.
504. Microsoft Access Error 2907 Fel 2907 Vill du återgå till den sparade '|'? @@@ 19 @@@ 1.
505. Microsoft Access-fel 29071 Fel 29071 Saknas eller trasig VBE -referens till filen '| 1'.
506. Microsoft Access-fel 29077 Fel 29077 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
507. Microsoft Access-fel 29078 Fel 29078 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
508. Microsoft Access-fel 29079 Fel 29079 Microsoft Office Access kan inte läsa VBA-modulerna i denna databas och kan inte återställa modulerna eftersom filen är skrivskyddad. För att återställa VBA -modulerna, stäng databasen och gör en säkerhetskopia av databasen. Öppna sedan databasen med rea
509. Microsoft Access-fel 2909 Fel 2909 Denna relation är inte giltig eftersom fälten i den första tabellen inte matchar fälten i den andra tabellen.@För att reparera relationen, välj minst ett fält från varje tabell. @@@@@ 1.
510. Microsoft Access-fel 2912 Fel 2912 Om du skapar en dataåtkomstsida i den här versionen av Access kan du inte öppna den i designvyn i Access 2000. Om du har installerat Microsoft Office XP Web Components kan du dock öppna den här sidan i sidvyn i Access 2000.@ & Visa inte den här varningen
511. Microsoft Access Error 2915 Fel 2915 Microsoft Office Access kan inte ansluta till datakällan som anges i anslutningssträngen på denna sida.@Servern kanske inte finns i nätverket, eller det kan finnas ett fel i anslutningsstränginformationen för den här sidan. @@ 1 @@ @1.
512. Microsoft Access Error 2916 Fel 2916 Du kan inte redigera HTML -sidor som skapats med PowerPoint i Microsoft Office Access.
513. Microsoft Access-fel 2917 Fel 2917 Ogiltigt HTML -färgvärde.
514. Microsoft Access-fel 2921 Fel 2921 Microsoft Office Access kan inte öppna den här sidan eftersom den skapades med en nyare version av Access. Prova att öppna sidan med en nyare version av Microsoft Office Access.
515. Microsoft Access-fel 2924 Fel 2924 Du kan inte komprimera en fil som öppnades från en webbserver.
516. Microsoft Access-fel 2925 Fel 2925 Du kan inte kryptera en fil som öppnades från en webbserver.
517. Microsoft Access Error 2950 Fel 2950 Det här problemet uppstår om databasen inte är betrodd av Access 2007.
518. Microsoft Access Error 3000 Fel 3000 Reserverat fel (|); det finns inget meddelande för det här felet.
519. Microsoft Access Error 30004 Fel 30004 Standardinställningarna för maxposter måste vara mellan 0 och 2147483647.
520. Microsoft Access Error 30005 Fel 30005 Saknar SQL -kommando.
521. Microsoft Access Error 30006 Fel 30006 Åtkomst kunde inte utföra den här åtgärden eftersom projektet inte är anslutet till en SQL Server -databas.
522. Microsoft Access Error 30007 Fel 30007 Det går inte att sortera på ett eller flera fält som anges i egenskapen "Beställ efter" eller dialogrutan för sortering/gruppering.
523. Microsoft Access Error 30009 Fel 30009 En annan användare eller applikation har tagit bort den här posten eller ändrat värdet på sin primära nyckel.
524. Microsoft Access Error 3001 Fel 3001 Ogiltigt argument.
525. Microsoft Access Error 30010 Fel 30010 Det går inte att tillämpa filter på ett eller flera fält som anges i egenskapen Filter.
526. Microsoft Access Error 30011 Fel 30011 Kan inte hämta kolumninformation för databasobjektet som bläddrar.
527. Microsoft Access Error 30013 Fel 30013 Du kan inte uppdatera posten eftersom en annan användare eller applikation har tagit bort den eller ändrat värdet på dess primära nyckel.
528. Microsoft Access Error 30014 Fel 30014 Data har lagts till i databasen men data visas inte i formuläret eftersom det inte uppfyller kriterierna i den underliggande postkällan.
529. Microsoft Access Error 30016 Fel 30016 Fältet '|' är skrivskyddad.
530. Microsoft Access Error 30017 Fel 30017 Den här databasen är inte aktiverad för publicering.
531. Microsoft Access Error 30019 Fel 30019 Microsoft Office Access kan inte kopiera en tabell med ett namn som är längre än 64 tecken.
532. Microsoft Access Error 3002 Fel 3002 Det gick inte att starta sessionen.
533. Microsoft Access Error 30020 Fel 30020 Kan inte hitta kolumnen '|'.
534. Microsoft Access Error 30021 Fel 30021 Det går inte att använda domänfunktioner på lagrade procedurer.
535. Microsoft Access Error 30023 Fel 30023 Det går inte att använda domänfunktioner på skalarfunktioner.
536. Microsoft Access Error 30027 Fel 30027 Värdet du angav överensstämmer inte med kolumnens datatyp eller längd.
537. Microsoft Access Error 30029 Fel 30029 Denna version av Microsoft Office Access stöder inte designändringar med den version av Microsoft SQL Server som ditt Access -projekt är anslutet till. Se webbplatsen Microsoft Office Update för den senaste informationen och nedladdningarna. Din design chan
538. Microsoft Access Error 3003 Fel 3003 Det gick inte att starta transaktionen. för många transaktioner redan kapslade.
539. Microsoft Access Error 3005 Fel 3005 | ' är inte ett giltigt databasnamn.
540. Microsoft Access Error 3006 Fel 3006 Databas '|' är uteslutande låst.
541. Microsoft Access Error 3007 Fel 3007 Kan inte öppna biblioteksdatabasen '|'.
542. Microsoft Access Error 3008 Fel 3008 Tabellen '|' öppnas redan uteslutande av en annan användare, eller så är det redan öppet via användargränssnittet och kan inte manipuleras programmatiskt.
543. Microsoft Access Error 3009 Fel 3009 Du försökte låsa bordet '|' medan du öppnar det, men bordet kan inte låsas eftersom det för närvarande används. Vänta en stund och försök sedan igen.
544. Microsoft Access Error 3010 Fel 3010 Tabell '|' existerar redan.
545. Microsoft Access Error 3012 Fel 3012 Objekt '|' existerar redan.
546. Microsoft Access Error 3013 Fel 3013 Det gick inte att byta namn på den installerbara ISAM -filen.
547. Microsoft Access Error 3014 Fel 3014 Det går inte att öppna fler bord.
548. Microsoft Access Error 3015 Fel 3015 Indexet hittades inte.
549. Microsoft Access Error 3016 Fel 3016 Fältet passar inte i posten.
550. Microsoft Access Error 3017 Fel 3017 Storleken på ett fält är för lång.
551. Microsoft Access Error 3018 Fel 3018 Det gick inte att hitta fältet.
552. Microsoft Access Error 3019 Fel 3019 Funktionen är ogiltig utan ett aktuellt index.
553. Microsoft Access Error 3020 Fel 3020 Uppdatera eller Avbryt Uppdatera utan AddNew eller Edit.
554. Microsoft Access Error 3021 Fel 3021 Inget aktuellt rekord.
555. Microsoft Access Error 3022 Fel 3022 De ändringar du begärde i tabellen lyckades inte eftersom de skulle skapa dubblettvärden i index, primärnyckel eller relation. Ändra data i fältet eller fälten som innehåller dubblettdata, ta bort indexet eller omdefiniera indexet t
556. Microsoft Access Error 3023 Fel 3023 AddNew eller Edit används redan.
557. Microsoft Access Error 3024 Fel 3024 Det gick inte att hitta filen '|'.
558. Microsoft Access Error 3025 Fel 3025 Det går inte att öppna fler filer.
559. Microsoft Access Error 3026 Fel 3026 Inte tillräckligt med utrymme på disken.
560. Microsoft Access Error 3029 Fel 3029 Inte ett giltigt kontonamn eller lösenord.
561. Microsoft Access Error 3030 Fel 3030 | ' är inte ett giltigt kontonamn.
562. Microsoft Access Error 3031 Fel 3031 Inte ett giltigt lösenord.
563. Microsoft Access Error 3032 Fel 3032 Kan inte utföra den här åtgärden.
564. Microsoft Access Error 3034 Fel 3034 Du försökte begå eller återställa en transaktion utan att först påbörja en transaktion.
565. Microsoft Access Error 3035 Fel 3035 Systemresursen har överskridits.
566. Microsoft Access Error 3036 Fel 3036 Databasen har nått maximal storlek.
567. Microsoft Access Error 3037 Fel 3037 Det går inte att öppna fler tabeller eller frågor.
568. Microsoft Access Error 3038 Fel 3038 Systemresursen har överskridits.
569. Microsoft Access Error 3039 Fel 3039 Det gick inte att skapa index; för många index redan definierade.
570. Microsoft Access Error 3040 Fel 3040 Disk -I/O -fel under läsning.
571. Microsoft Access Error 3041 Fel 3041 Det går inte att öppna en databas som skapats med en tidigare version av din applikation.
572. Microsoft Access Error 3042 Fel 3042 Av MS-DOS-filhandtag.
573. Microsoft Access Error 3045 Fel 3045 Det gick inte att använda '|'; fil som redan används.
574. Microsoft Access Error 3046 Fel 3046 Det gick inte att spara; för närvarande låst av en annan användare.
575. Microsoft Access Error 3047 Fel 3047 Rekordet är för stort.
576. Microsoft Access Error 3048 Fel 3048 Kan inte öppna några fler databaser.
577. Microsoft Access Error 3049 Fel 3049 Fel 3049: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
578. Microsoft Access Error 3050 Fel 3050 Det gick inte att låsa filen.
579. Microsoft Access Error 3053 Fel 3053 För många klientuppgifter.
580. Microsoft Access Error 3054 Fel 3054 För många Memo-, OLE- eller Hyperlink Object -fält.
581. Microsoft Access Error 3055 Fel 3055 Inte ett giltigt filnamn.
582. Microsoft Access Error 3056 Fel 3056 Det gick inte att reparera den här databasen.
583. Microsoft Access Error 3057 Fel 3057 Funktionen stöds inte på länkade tabeller.
584. Microsoft Access Error 3058 Fel 3058 Index eller primärnyckel får inte innehålla ett Null -värde.
585. Microsoft Access Error 3059 Fel 3059 Användningen avbröts av användaren.
586. Microsoft Access Error 3060 Fel 3060 Fel datatyp för parameter '|'.
587. Microsoft Access Error 3062 Fel 3062 Kopiera utmatningsalias '|'.
588. Microsoft Access Error 3063 Fel 3063 Kopiera utmatningsdestinationen '|'.
589. Microsoft Access Error 3064 Fel 3064 Det går inte att öppna åtgärdsfrågan '|'.
590. Microsoft Access Error 3065 Fel 3065 Det går inte att köra en utvald fråga.
591. Microsoft Access Error 3066 Fel 3066 Frågan måste ha minst ett målfält.
592. Microsoft Access Error 3067 Fel 3067 Frågeinmatning måste innehålla minst en tabell eller fråga.
593. Microsoft Access Error 3068 Fel 3068 Inte ett giltigt aliasnamn.
594. Microsoft Access Error 3069 Fel 3069 Åtgärdsfrågan '|' kan inte användas som radkälla.
595. Microsoft Access Error 3070 Fel 3070 Microsoft Office Access -databasmotorn känner inte igen '|' som ett giltigt fältnamn eller uttryck.
596. Microsoft Access-fel 3073 Fel 3073 Operationen måste använda en uppdaterbar fråga.
597. Microsoft Access Error 3074 Fel 3074 Kan inte upprepa tabellnamnet '|' i FRÅN klausul.
598. Microsoft Access Error 3075 Fel 3075 | 1 i frågeuttrycket '| 2'.
599. Microsoft Access Error 3076 Fel 3076 | i kriterieuttryck.
600. Microsoft Access Error 3077 Fel 3077 | i uttryck.
601. Microsoft Access Error 3079 Fel 3079 Det angivna fältet '|' kan referera till mer än en tabell som anges i FROM -satsen i din SQL -sats.
602. Microsoft Access Error 3080 Fel 3080 Sammanlagt bord '|' inte listad i FROM -klausulen.
603. Microsoft Access-fel 3081 Fel 3081 Det går inte att ansluta till mer än en tabell med samma namn (|).
604. Microsoft Access Error 3082 Fel 3082 GÅ MED i drift '|' avser ett fält som inte finns i en av de sammanfogade tabellerna.
605. Microsoft Access Error 3083 Fel 3083 Kan inte använda intern rapportfråga.
606. Microsoft Access Error 3084 Fel 3084 Det går inte att infoga data med åtgärdsfråga.
607. Microsoft Access Error 3085 Fel 3085 Odefinierad funktion '|' i uttryck.
608. Microsoft Access Error 3086 Fel 3086 Det gick inte att ta bort från angivna tabeller.
609. Microsoft Access Error 3087 Fel 3087 För många uttryck i GROUP BY -klausulen.
610. Microsoft Access Error 3088 Fel 3088 För många uttryck i ORDER BY -satsen.
611. Microsoft Access Error 3089 Fel 3089 För många uttryck i DISTINCT -utdata.
612. Microsoft Access Error 3090 Fel 3090 Resulterande tabell får inte ha fler än ett AutoNumber -fält.
613. Microsoft Access-fel 3091 Fel 3091 HAVING -klausul (|) utan gruppering eller aggregering.
614. Microsoft Access Error 3092 Fel 3092 Kan inte använda HAVING -satsen i TRANSFORM -satsen.
615. Microsoft Access-fel 3093 Fel 3093 ORDER BY -klausul (|) strider mot DISTINCT.
616. Microsoft Access Error 3094 Fel 3094 ORDER BY -klausul (|) strider mot GROUP BY -klausul.
617. Microsoft Access Error 3095 Fel 3095 Kan inte ha aggregerad funktion i uttryck (|).
618. Microsoft Access Error 3096 Fel 3096 Kan inte ha aggregerad funktion i WHERE -satsen (|).
619. Microsoft Access Error 3097 Fel 3097 Kan inte ha aggregerad funktion i ORDER BY -sats (|).
620. Microsoft Access Error 3098 Fel 3098 Kan inte ha aggregerad funktion i GROUP BY -satsen (|).
621. Microsoft Access Error 3099 Fel 3099 Kan inte ha aggregerad funktion i JOIN -operation (|).
622. Microsoft Access Error 3100 Fel 3100 Kan inte ställa in fältet '|' i anslutningsnyckel till Null.
623. Microsoft Access Error 3101 Fel 3101 Microsoft Office Access -databasmotorn kan inte hitta en post i tabellen '| 2' med nyckel matchande fält '| 1'.
624. Microsoft Access Error 3102 Fel 3102 Cirkulär referens orsakad av '|'.
625. Microsoft Access Error 3103 Fel 3103 Cirkulär referens orsakad av alias '|' i sökfrågedefinitionens VÄLJ -lista.
626. Microsoft Access Error 3104 Fel 3104 Det går inte att ange den fasta kolumnrubriken '|' i en krysstabelfråga mer än en gång.
627. Microsoft Access Error 3105 Fel 3105 Målfältnamn saknas i SELECT INTO -satsen (|).
628. Microsoft Access Error 3106 Fel 3106 Målfältnamn saknas i UPDATE -uttalandet (|).
629. Microsoft Access Error 3107 Fel 3107 Rekord (er) kan inte läggas till; ingen infogningstillstånd på '|'.
630. Microsoft Access Error 3108 Fel 3108 Skivor kan inte redigeras; ingen uppdateringsbehörighet för '|'.
631. Microsoft Access Error 3109 Fel 3109 Post (er) kan inte raderas; ingen raderingstillstånd på '|'.
632. Microsoft Access Error 3110 Fel 3110 Kunde inte läsa definitioner; ingen läsdefinitionstillstånd för tabell eller fråga '|'.
633. Microsoft Access Error 3111 Fel 3111 Kunde inte skapa; ingen ändring av designtillstånd för tabell eller fråga '|'.
634. Microsoft Access-fel 3112 Fel 3112 Skivor kan inte läsas; inget lästillstånd på '|'.
635. Microsoft Access-fel 3113 Fel 3113 Kan inte uppdatera '|'; fältet kan inte uppdateras.
636. Microsoft Access Error 3114 Fel 3114 Kan inte inkludera Memo, OLE eller Hyperlink Object när du väljer unika värden (|).
637. Microsoft Access Error 3115 Fel 3115 Kan inte ha Memo, OLE eller Hyperlink Object -fält i aggregerat argument (|).
638. Microsoft Access-fel 3116 Fel 3116 Kan inte ha Memo, OLE eller Hyperlink Object -fält i kriterier (|) för aggregerad funktion.
639. Microsoft Access Error 3117 Fel 3117 Kan inte sortera på Memo, OLE eller Hyperlink Object (|).
640. Microsoft Access-fel 3118 Fel 3118 Kan inte gå med på Memo, OLE eller Hyperlink Object (|).
641. Microsoft Access-fel 3119 Fel 3119 Det går inte att gruppera på Memo, OLE eller Hyperlink Object (|).
642. Microsoft Access Error 3120 Fel 3120 Det går inte att gruppera på fält markerade med '*' (|).
643. Microsoft Access-fel 3121 Fel 3121 Det går inte att gruppera på fält markerade med "*".
644. Microsoft Access-fel 3122 Fel 3122 Du försökte köra en fråga som inte innehåller det angivna uttrycket '|' som en del av en aggregerad funktion.
645. Microsoft Access-fel 3123 Fel 3123 Det går inte att använda '*' i frågetabellfrågan.
646. Microsoft Access-fel 3124 Fel 3124 Kan inte mata in från intern rapportfråga (|).
647. Microsoft Access-fel 3126 Fel 3126 Ogiltig parentes av namnet '|'.
648. Microsoft Access Error 3128 Fel 3128 Ange tabellen som innehåller de poster du vill radera.
649. Microsoft Access-fel 3129 Fel 3129 Ogiltig SQL -sats; förväntad "RADERA", "INSERT", "PROCEDURE", "SELECT" eller "UPDATE".
650. Microsoft Access Error 3130 Fel 3130 Syntaxfel i DELETE -satsen.
651. Microsoft Access-fel 3131 Fel 3131 Syntaxfel i FROM -satsen.
652. Microsoft Access-fel 3132 Fel 3132 Syntaxfel i GROUP BY -satsen.
653. Microsoft Access-fel 3133 Fel 3133 Syntaxfel i HAVING -satsen.
654. Microsoft Access-fel 3134 Fel 3134 Syntaxfel i INSERT INTO -sats.
655. Microsoft Access Error 3135 Fel 3135 Syntaxfel i JOIN -operation.
656. Microsoft Access-fel 3136 Fel 3136 LEVEL -satsen innehåller ett reserverat ord eller argument som är felstavat eller saknas, eller så är skiljeteckningen felaktig.
657. Microsoft Access-fel 3137 Fel 3137 Saknar semikolon (;) i slutet av SQL -satsen.
658. Microsoft Access-fel 3138 Fel 3138 Syntaxfel i ORDER BY -satsen.
659. Microsoft Access-fel 3139 Fel 3139 Syntaxfel i PARAMETER -satsen.
660. Microsoft Access Error 3140 Fel 3140 Syntaxfel i PROCEDURE -satsen.
661. Microsoft Access-fel 3141 Fel 3141 SELECT -satsen innehåller ett reserverat ord eller ett argumentnamn som är felstavat eller saknas, eller så är skiljeteckningen felaktig.
662. Microsoft Access-fel 3142 Fel 3142 Tecken som hittades efter slutet av SQL -satsen.
663. Microsoft Access-fel 3143 Fel 3143 Syntaxfel i TRANSFORM -satsen.
664. Microsoft Access-fel 3144 Fel 3144 Syntaxfel i UPDATE -uttalandet.
665. Microsoft Access Error 3145 Fel 3145 Syntaxfel i WHERE -satsen.
666. Microsoft Access-fel 3146 Fel 3146 ODBC-samtal misslyckades.
667. Microsoft Access-fel 31504 Fel 31504 Data omvandlades i ett format som inte kan importeras.
668. Microsoft Access-fel 31505 Fel 31505 Är du säker på att du vill ta bort '|' från listan över tillgängliga transformationer? Detta kommer faktiskt inte att ta bort transformeringsfilen.
669. Microsoft Access-fel 31507 Fel 31507 Ogiltig fältdatatyp.
670. Microsoft Access-fel 31508 Fel 31508 Det gick inte att ladda Office Web Components@Access hade problem med att ladda Office Web Components version 9.0. Prova att gå igenom konfigurationen för att installera om dem @@ 1 @@@ 3.
671. Microsoft Access-fel 31509 Fel 31509 Det gick inte att ladda Office Web Components@Access hade problem med att ladda Office Web Components version 10.0. Prova att gå igenom konfigurationen för att installera om dem @@ 1 @@@ 3.
672. Microsoft Access-fel 3151 Fel 3151 ODBC-anslutning till '|' misslyckades.
673. Microsoft Access-fel 31514 Fel 31514 Microsoft Office Access kan inte konvertera denna databas till en annan version eftersom ett eller flera objekt är öppna.@Stäng alla objekt och försök igen. @@ 1 @@@ 3.
674. Microsoft Access-fel 31515 Fel 31515 Din databas använder SQL Server Compatible Syntax (ANSI 92) som Access 2000 har begränsat stöd för. Detta kommer att innebära: @* Access 2000 -användare kanske inte kan se några frågor.* Befintliga frågor kan ge olika resultat eller inte köras alls.* Området
675. Microsoft Access-fel 31516 Fel 31516 Microsoft Office Access kan inte konvertera den här databasen till den begärda versionen eftersom den har "aktiverats" för att fungera med nyare versioner av Microsoft Office Access än den ursprungligen skapades med.@Du kan konvertera denna databas till ett nyare format och
676. Microsoft Access-fel 31517 Fel 31517 Microsoft Office Access kan inte konvertera denna databas till den begärda versionen eftersom den är från en äldre version av Microsoft Office Access.@Du kan konvertera denna databas till ett nyare format och sedan försöka igen med den nyligen konverterade databasen.@
677. Microsoft Access-fel 31518 Fel 31518 Följande kontroller innehåller uttryck som inte kan representeras i en Microsoft Office Access -projekt PivotTable eller PivotChart -vy: |.@Vill du fortfarande växla till PivotTable eller PivotChart view? @@ 19 @@@ 2.
678. Microsoft Access-fel 31525 Fel 31525 Du kan bara kopiera och klistra in det här objektet om minst Microsoft SQL Server 2000 är installerat på både käll- och destinationsservrar. @@@ 1 @@@ 1.
679. Microsoft Access-fel 31526 Fel 31526 Du kan inte skapa en Microsoft Office Access ADE- eller MDE -fil från en databas som sparats i Microsoft Office Access 2000 -format.@Konvertera databasen till den aktuella versionen av Microsoft Office Access. Skapa sedan ADE- eller MDE -filen. @@ 1 @@@ 1.
680. Microsoft Access-fel 31531 Fel 31531 Microsoft Office Access kan inte skapa tabeller med informationen i dokumenten du försöker importera. @@@ 1 @@@ 1.
681. Microsoft Access-fel 31534 Fel 31534 Din databas använder SQL Server Compatible Syntax (ANSI 92) som Access 97 har begränsat stöd för. Detta kommer att innebära: @* Befintliga frågor kan ge olika resultat eller inte köras alls.* Datatyperna och reserverade ord kommer att ändras.* Olika
682. Microsoft Access-fel 3154 Fel 3154 ODBC-kunde inte hitta DLL '|'.
683. Microsoft Access-fel 31546 Fel 31546 Den här databasen är en Microsoft Office Access 7.0/8.0/9.0 Design Master.@Om du klickar på OK kommer namnet på databasen att ändras till | 1 och sedan konverteras till | 2. Alla som använder en kopia av denna databas måste uppgradera till Microsoft Office Access 2002
684. Microsoft Access-fel 31549 Fel 31549 Importerade dokumentet '|'.
685. Microsoft Access Error 3155 Fel 3155 ODBC-infoga på en länkad tabell '|' misslyckades.
686. Microsoft Access-fel 31552 Fel 31552 Dokumenten som du importerar innehåller information om XML -schema (XSD) som skapats utanför Microsoft Office Access. XML -schemainformation som skapats utanför Microsoft Office Access stöds inte. Om du fortsätter importerar Microsoft Office Access endast
687. Microsoft Access-fel 31556 Fel 31556 Om du vill visa objektberoenden eller ändra alternativet Spårnamn AutoCorrect info måste Microsoft Office Access stänga alla objekt och uppdatera beroendeinformation.@Detta kan ta flera minuter. Vill du fortsätta? @@ 21@1@553713744@1.
688. Microsoft Access Error 3156 Fel 3156 ODBC-ta bort på en länkad tabell '|' misslyckades.
689. Microsoft Access-fel 31566 Fel 31566 Objektberoendefunktionen är inte aktiverad för den här databasen eftersom beroendeinformation måste uppdateras. @@@ 5@1@553713744@1.
690. Microsoft Access-fel 31568 Fel 31568 Du har inte nödvändiga behörigheter för att generera beroendeinformation för det valda objektet. @@@ 2@1@553713744@1.
691. Microsoft Access-fel 3157 Fel 3157 ODBC-uppdatering på en länkad tabell '|' misslyckades.
692. Microsoft Access-fel 31571 Fel 31571 Beroendeinformation kan inte genereras eftersom namnkartor är föråldrade och databasen är skrivskyddad. @@@ 2@1@553713744@1.
693. Microsoft Access-fel 31574 Fel 31574 Microsoft Office Access kan inte exportera obundna formulär eller rapporter som XML -dokument.
694. Microsoft Access-fel 31578 Fel 31578 Microsoft Office Access kunde inte överföra data till webbplatsen Microsoft Windows SharePoint Services. Steget '| 1' misslyckades.
695. Microsoft Access-fel 3158 Fel 3158 Det gick inte att spara posten; för närvarande låst av en annan användare.
696. Microsoft Access-fel 31583 Fel 31583 Importerad från '|'.
697. Microsoft Access-fel 31584 Fel 31584 Länka till '|'.
698. Microsoft Access-fel 31585 Fel 31585 Exporterade '| 1' till '| 2'.
699. Microsoft Access-fel 31587 Fel 31587 Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation eftersom alternativet Spårnamn AutoCorrect Info är inaktiverat. Det här alternativet kan inte aktiveras eftersom databasen antingen är skrivskyddad eller om du inte har tillräckliga behörigheter. @@@ 1 @@@ 1.
700. Microsoft Access-fel 31588 Fel 31588 Fel vid export av bildfil '| 1' till angiven sökväg '| 2'.
701. Microsoft Access-fel 3159 Fel 3159 Inte ett giltigt bokmärke.
702. Microsoft Access-fel 31591 Fel 31591 Microsoft Office Access kan inte exportera '|' till Windows SharePoint Services på grund av begränsningar i antalet gånger varje datatyp kan visas i en Windows SharePoint Services -lista.@Se hjälp för att ta reda på exakt vilka begränsningar det är och för detaljer
703. Microsoft Access Error 3160 Fel 3160 Bordet är inte öppet.
704. Microsoft Access-fel 31607 Fel 31607 Path -attributet krävs för alla format utom ImportWSS, ImportOutlook och ExportXML.
705. Microsoft Access-fel 31608 Fel 31608 Ange ett namn för importspecifikationen i rutan Spara som.
706. Microsoft Access-fel 31609 Fel 31609 Ange ett namn för exportspecifikationen i rutan Spara som.
707. Microsoft Access-fel 3161 Fel 3161 Det gick inte att dekryptera filen.
708. Microsoft Access-fel 31610 Fel 31610 Vill du ta bort '|' ?.
709. Microsoft Access-fel 31611 Fel 31611 Ange käll- eller målfilens namn i rutan Filnamn.
710. Microsoft Access-fel 31614 Fel 31614 Är du säker på att du vill radera objektet '|' från listan Kategorier?@Observera att de enskilda grupperna och genvägarna till objekten i databasen kommer att raderas, men själva objekten kommer inte att raderas. @@ 3 @@@ 1.
711. Microsoft Access-fel 31615 Fel 31615 Är du säker på att du vill ta bort gruppen?@Observera att endast genvägarna, och inte de faktiska objekten, kommer att raderas. @@ 3 @@@ 1.
712. Microsoft Access Error 3162 Fel 3162 Du försökte tilldela Null -värdet till en variabel som inte är en variantdatatyp.
713. Microsoft Access-fel 31622 Fel 31622 Tabellbeskrivningen kan inte ändras för en länkad tabell.
714. Microsoft Access-fel 31628 Fel 31628 Att flytta till SharePoint stöds inte för databaser som har egenskapen AllowBypassKey inaktiverad.
715. Microsoft Access-fel 31630 Fel 31630 Det gick inte att ställa in databasegenskapen '|'.
716. Microsoft Access-fel 31631 Fel 31631 Objektnamnet '|' kunde inte användas eftersom det inte följer regler för objektnamn.
717. Microsoft Access-fel 31632 Fel 31632 Det gick inte att ladda '| 1' till '| 2'.
718. Microsoft Access-fel 31633 Fel 31633 | ' är inte en AccessObject -typ som stöds.
719. Microsoft Access-fel 31634 Fel 31634 Det gick inte att skapa relationen '|'.
720. Microsoft Access-fel 31636 Fel 31636 Tables.xml finns inte.
721. Microsoft Access-fel 31638 Fel 31638 Fel uppstod när Tables.xml laddades.
722. Microsoft Access-fel 31639 Fel 31639 Manifest.xml finns inte.
723. Microsoft Access-fel 3164 Fel 3164 Fältet kan inte uppdateras.
724. Microsoft Access-fel 31640 Fel 31640 Relationships.xml matchar inte det schema som krävs.
725. Microsoft Access-fel 31641 Fel 31641 Ett oväntat fel uppstod när mallen öppnades.
726. Microsoft Access-fel 31642 Fel 31642 NavPane.xml matchar inte det schema som krävs.
727. Microsoft Access-fel 31643 Fel 31643 | ' är inte en giltig mall.
728. Microsoft Access-fel 31644 Fel 31644 Det gick inte att skapa en databas med den angivna CollatingOrder.
729. Microsoft Access-fel 31645 Fel 31645 Det gick inte att ställa in | 1 på | 2 '| 3'.
730. Microsoft Access-fel 31646 Fel 31646 Det gick inte att ladda NavPane.xml.
731. Microsoft Access-fel 31647 Fel 31647 Ett fel uppstod när | 1 '| 2' höger-till-vänster vändes.
732. Microsoft Access-fel 31648 Fel 31648 Ett fel uppstod när Autokorrigering av namn utfördes.
733. Microsoft Access-fel 31649 Fel 31649 Ett fel uppstod när etiketterna fixades på | 1 '| 2'.
734. Microsoft Access Error 3165 Fel 3165 Det gick inte att öppna filen .inf.
735. Microsoft Access-fel 31650 Fel 31650 Källfilen '| 1' för | 2 '| 3' existerar inte.
736. Microsoft Access-fel 31651 Fel 31651 Objektnamnet '|' kunde inte användas eftersom ett annat objekt med samma namn redan finns.
737. Microsoft Access-fel 31656 Fel 31656 Du måste ha Microsoft Office Outlook 2007 på den här datorn för att aktivera den här funktionen.
738. Microsoft Access-fel 31657 Fel 31657 Du kan inte skapa en insamlingsdata med hjälp av e-postuppgift, eftersom din databas har nått sin maximala storleksgräns. Frigör lite diskutrymme och försök igen.
739. Microsoft Access-fel 31658 Fel 31658 Den valda tabellen eller frågan har inga fält som stöder insamling av data med e-post.
740. Microsoft Access Error 3166 Fel 3166 Kan inte hitta den begärda Xbase -memofilen.
741. Microsoft Access-fel 31660 Fel 31660 Du kan inte samla in data för åtgärdsfrågor, SQL-specifika frågor och parameterfrågor med hjälp av e-postmeddelanden.
742. Microsoft Access-fel 31662 Fel 31662 Det värde du har angett gäller inte för det maximala antalet svar.
743. Microsoft Access-fel 31663 Fel 31663 Värdet du har angett är inte giltigt för datum och tid för stopp.
744. Microsoft Access-fel 31664 Fel 31664 Datum och tid för att sluta behandla svar måste vara större än aktuellt datum och tid.
745. Microsoft Access-fel 31667 Fel 31667 Vill du ta bort alla markerade objekt? Om du raderar dessa objekt tas de bort från alla grupper.@Du kan inte återställa formulär, rapporter och moduler. @@ 20 @@@ 1.
746. Microsoft Access Error 3167 Fel 3167 Posten raderas.
747. Microsoft Access-fel 31674 Fel 31674 Vill du ta bort alla markerade objekt? Om du raderar dessa objekt tas de bort från alla grupper. @@@ 20 @@@ 1.
748. Microsoft Access-fel 31675 Fel 31675 Du kan inte skapa en.accde- eller.mde-fil från en inaktiverad (icke-betrodd) databas. Om du litar på källan till denna databas kan du aktivera den med hjälp av meddelandefältet. @@@ 1 @@@ 1.
749. Microsoft Access-fel 3168 Fel 3168 Ogiltig.inf -fil.
750. Microsoft Access Error 3169 Fel 3169 Microsoft Office Access -databasmotorn kunde inte köra SQL -satsen eftersom den innehåller ett fält som har en ogiltig datatyp.
751. Microsoft Access Error 3170 Fel 3170 Det gick inte att hitta den installerbara ISAM.
752. Microsoft Access-fel 3171 Fel 3171 Det gick inte att hitta nätverksväg eller användarnamn.
753. Microsoft Access-fel 3172 Fel 3172 Det gick inte att öppna Paradox.net.
754. Microsoft Access-fel 3173 Fel 3173 Det gick inte att öppna tabellen 'MSysAccounts' i arbetsgruppsinformationsfilen.
755. Microsoft Access-fel 3174 Fel 3174 Det gick inte att öppna tabellen "MSysGroups" i arbetsgruppens informationsfil.
756. Microsoft Access-fel 3175 Fel 3175 Datumet ligger utanför intervallet eller har ett ogiltigt format.
757. Microsoft Access-fel 3176 Fel 3176 Det gick inte att öppna filen '|'.
758. Microsoft Access-fel 3177 Fel 3177 Inte ett giltigt tabellnamn.
759. Microsoft Access-fel 3179 Fel 3179 Mötte oväntat slutet av filen.
760. Microsoft Access Error 3180 Fel 3180 Det gick inte att skriva till filen '|'.
761. Microsoft Access-fel 3181 Fel 3181 Ogiltigt intervall.
762. Microsoft Access-fel 3182 Fel 3182 Ogiltigt filformat.
763. Microsoft Access Error 3184 Fel 3184 Det gick inte att utföra frågan; kunde inte hitta länkad tabell.
764. Microsoft Access Error 3185 Fel 3185 SELECT INTO på en fjärrdatabas försökte producera för många fält.
765. Microsoft Access Error 3186 Fel 3186 Det gick inte att spara; för närvarande låst av användaren '| 2' på maskinen '| 1'.
766. Microsoft Access-fel 3187 Fel 3187 Kunde inte läsa; för närvarande låst av användaren '| 2' på maskinen '| 1'.
767. Microsoft Access-fel 3188 Fel 3188 Det gick inte att uppdatera; för närvarande låst av en annan session på den här maskinen.
768. Microsoft Access-fel 3189 Fel 3189 Tabell '| 1' låses uteslutande av användaren '| 3' på maskinen '| 2'.
769. Microsoft Access Error 3190 Fel 3190 För många fält definierade.
770. Microsoft Access-fel 3191 Fel 3191 Det går inte att definiera fältet mer än en gång.
771. Microsoft Access-fel 3192 Fel 3192 Det gick inte att hitta utmatningstabellen '|'.
772. Microsoft Access Error 3197 Fel 3197 Microsoft Office Access -databasmotorn stoppade processen eftersom du och en annan användare försöker ändra samma data samtidigt.
773. Microsoft Access Error 3199 Fel 3199 Hittade inte referens.
774. Microsoft Access Error 3200 Fel 3200 Posten kan inte raderas eller ändras eftersom tabellen '|' innehåller relaterade poster.
775. Microsoft Access Error 32000 Fel 32000 Makroåtgärden '| 1' kan inte köras med det angivna '| 2' -argumentet antingen i inaktiverat läge eller när det anropas från ett inbäddat makro. @@@ 1 @@@ 1.
776. Microsoft Access Error 3201 Fel 3201 Du kan inte lägga till eller ändra en post eftersom en relaterad post krävs i tabellen '|'.
777. Microsoft Access Error 3202 Fel 3202 Det gick inte att spara; för närvarande låst av en annan användare.
778. Microsoft Access Error 3203 Fel 3203 Underfrågor kan inte användas i uttrycket (|).
779. Microsoft Access Error 3204 Fel 3204 Databas finns redan.
780. Microsoft Access Error 3205 Fel 3205 För många kryssrubrik -kolumnrubriker (|).
781. Microsoft Access Error 3206 Fel 3206 Kan inte skapa en relation mellan ett fält och sig själv.
782. Microsoft Access Error 3207 Fel 3207 Operation stöds inte på ett Paradox -bord utan någon primär nyckel.
783. Microsoft Access Error 3208 Fel 3208 Ogiltig Borttagen inställning i Xbase -nyckeln i Windows -registret.
784. Microsoft Access Error 321 Fel 321 Ogiltigt filformat.
785. Microsoft Access-fel 3211 Fel 3211 Databasmotorn kunde inte låsa tabellen '|' eftersom den redan används av en annan person eller process.
786. Microsoft Access-fel 3212 Fel 3212 Det gick inte att låsa bordet '| 1'; används för närvarande av användaren '| 3' på maskinen '| 2'.
787. Microsoft Access-fel 3213 Fel 3213 Ogiltig datuminställning i Xbase -nyckeln i Windows -registret.
788. Microsoft Access-fel 3214 Fel 3214 Ogiltig markeringsinställning i Xbase -nyckeln i Windows -registret.
789. Microsoft Access Error 3215 Fel 3215 För många Btrieve -uppgifter.
790. Microsoft Access-fel 3216 Fel 3216 Parameter '|' anges där ett tabellnamn krävs.
791. Microsoft Access-fel 3217 Fel 3217 Parameter '|' anges där ett databasnamn krävs.
792. Microsoft Access-fel 3218 Fel 3218 Det gick inte att uppdatera; för närvarande låst.
793. Microsoft Access-fel 3219 Fel 3219 Ogiltig drift.
794. Microsoft Access Error 322 Fel 322 Det går inte att skapa den nödvändiga tillfälliga filen.
795. Microsoft Access Error 3220 Fel 3220 Felaktig sorteringssekvens.
796. Microsoft Access-fel 3221 Fel 3221 Ogiltiga inställningar i Btrieve -nyckeln i Windows -registret.
797. Microsoft Access-fel 3222 Fel 3222 Frågan kan inte innehålla en databasparameter.
798. Microsoft Access-fel 3223 Fel 3223 | ' är ogiltig eftersom den är för lång eller innehåller ogiltiga tecken.
799. Microsoft Access-fel 3224 Fel 3224 Kan inte läsa Btrieve -dataordlistan.
800. Microsoft Access-fel 3225 Fel 3225 Mötte en rekordlåsning som låste fast under utförandet av en Btrieve -operation.
801. Microsoft Access-fel 3226 Fel 3226 Fel som uppstår när du använder Btrieve DLL.
802. Microsoft Access-fel 3227 Fel 3227 Ogiltig Century -inställning i Xbase -nyckeln i Windows -registret.
803. Microsoft Access-fel 3228 Fel 3228 Vald sorteringssekvens som inte stöds av operativsystemet.
804. Microsoft Access-fel 3229 Fel 3229 Btrieve-kan inte ändra fält.
805. Microsoft Access Error 3230 Fel 3230 Inaktuell Paradox-låsfil.
806. Microsoft Access-fel 3231 Fel 3231 ODBC-fältet skulle vara för långt; data trunkerad.
807. Microsoft Access-fel 3232 Fel 3232 ODBC-kunde inte skapa tabell.
808. Microsoft Access-fel 3234 Fel 3234 ODBC-timeout för fjärrfrågan har löpt ut.
809. Microsoft Access-fel 3235 Fel 3235 ODBC-datatyp stöds inte på servern.
810. Microsoft Access-fel 3238 Fel 3238 ODBC-data utanför intervallet.
811. Microsoft Access-fel 3239 Fel 3239 För många aktiva användare.
812. Microsoft Access Error 3240 Fel 3240 Btrieve-saknas Btrieve-motor.
813. Microsoft Access-fel 3241 Fel 3241 Btrieve-slut på resurser.
814. Microsoft Access-fel 3242 Fel 3242 Ogiltig referens i SELECT -satsen.
815. Microsoft Access-fel 3243 Fel 3243 Inget av importfältnamnen matchar fält i den bifogade tabellen.
816. Microsoft Access-fel 3244 Fel 3244 Det går inte att importera lösenordsskyddat kalkylblad.
817. Microsoft Access-fel 3245 Fel 3245 Det gick inte att analysera fältnamn från första raden i importtabellen.
818. Microsoft Access-fel 3246 Fel 3246 Operation stöds inte i transaktioner.
819. Microsoft Access-fel 3247 Fel 3247 ODBC-länkad tabelldefinition har ändrats.
820. Microsoft Access-fel 3248 Fel 3248 Ogiltig inställning för NetworkAccess i Windows -registret.
821. Microsoft Access-fel 3249 Fel 3249 Ogiltig inställning för PageTimeout i Windows -registret.
822. Microsoft Access Error 325 Fel 325 Ogiltigt format i resursfil.
823. Microsoft Access Error 3250 Fel 3250 Det gick inte att bygga nyckeln.
824. Microsoft Access-fel 32506 Fel 32506 Microsoft Office Access har återställt denna databas, men en eller flera tabeller visade sig innehålla datakorruption och raderades. Borttagna tabeller loggades i tabellen MSysRecoveryErrors. Denna tabell visas för närvarande i databladet. @@@ 1 @@@ 1.
825. Microsoft Access-fel 32507 Fel 32507 Microsoft Office Access har återställt denna databas, men en eller flera tabeller visade sig innehålla datakorruption och raderades. Borttagna tabeller loggades i tabellen MSysRecoveryErrors. @@@ 1 @@@ 1.
826. Microsoft Access-fel 3251 Fel 3251 Funktionen stöds inte för den här typen av objekt.
827. Microsoft Access-fel 32510 Fel 32510 Microsoft Office Access kunde inte hitta några fält som matchar fälten i en Microsoft Office Outlook -kontakt. @@@ 1 @@@ 1.
828. Microsoft Access-fel 32512 Fel 32512 Du kan inte spara den här databasen i ett tidigare versionformat, eftersom den använder funktioner som kräver det aktuella filformatet.@Funktioner som kräver det aktuella filformatet inkluderar bilagor, flervärdesfält, offlinedata eller länkar till externa filer som
829. Microsoft Access-fel 32514 Fel 32514 Microsoft Office Access kan inte spara denna databas i en annan version, eftersom ett eller flera objekt är öppna.@Stäng alla objekt och försök igen. @@ 1 @@@ 3.
830. Microsoft Access-fel 32516 Fel 32516 Filtersträngen du angav är ogiltig eller så kan du inte använda ett filter just nu.
831. Microsoft Access-fel 32517 Fel 32517 Den här SharePoint -listan eller en av relaterade listor finns inte på SharePoint -webbplatsen.
832. Microsoft Access-fel 3252 Fel 3252 Det går inte att öppna ett formulär vars underliggande fråga innehåller en användardefinierad funktion som försöker ange eller hämta formulärets egenskap RecordsetClone.
833. Microsoft Access-fel 32525 Fel 32525 Access kunde inte ladda ner mallen från Microsoft Office Online.
834. Microsoft Access-fel 32527 Fel 32527 Du försökte skapa en.adp -fil på en SharePoint -webbplats. Du kan bara skapa Access 2007 -databasfiler (.accdb) på SharePoint -webbplatser. Antingen ändrar du filtypen eller väljer en annan plats.
835. Microsoft Access-fel 32528 Fel 32528 Programmet är inaktiverat och det kan hända att databaser inte skapas.
836. Microsoft Access-fel 32530 Fel 32530 Delning med Windows SharePoint Services kräver att databasen är i ett Access 2007 -format eller högre.
837. Microsoft Access-fel 32533 Fel 32533 Det gick inte att skapa fältet | 1 'i tabellen' | 2 '.
838. Microsoft Access-fel 32534 Fel 32534 Det gick inte att radera fördefinierat fält '| 1' i tabellen '| 2'.
839. Microsoft Access-fel 32535 Fel 32535 Det gick inte att byta namn på fältet '| 1' i SharePoint -listan '| 2'.
840. Microsoft Access-fel 32539 Fel 32539 TempVars kan bara lagra strängar med upp till 65 356 tecken.
841. Microsoft Access-fel 3254 Fel 3254 ODBC-Det går inte att låsa alla poster.
842. Microsoft Access-fel 32541 Fel 32541 Du måste ange ett namn för att ställa in eller ta bort en tillfällig variabel.
843. Microsoft Access-fel 32542 Fel 32542 Du måste ange ett värde för att ställa in den temporära variabeln till.
844. Microsoft Access-fel 32543 Fel 32543 Vill du ansluta till en befintlig SQL Server -databas? @Välj Nej för att skapa en ny SQL Server -databas. @@ 16 @@@ 4.
845. Microsoft Access-fel 32553 Fel 32553 För att signera och distribuera en databas måste du använda en databas som skapats med Microsoft Office Access 2007 eller senare. Konvertera databasen till Access 2007 -formatet och starta signeringsprocessen igen.
846. Microsoft Access-fel 32559 Fel 32559 Mallen är i ett okänt format och kan inte öppnas.
847. Microsoft Access-fel 3256 Fel 3256 Indexfilen hittades inte.
848. Microsoft Access-fel 32560 Fel 32560 Den angivna mallen finns inte.
849. Microsoft Access-fel 32561 Fel 32561 Den angivna mallen innehåller fel eller är inte en giltig mall.
850. Microsoft Access-fel 32563 Fel 32563 Du kan inte använda en mallfil för att skapa en databas direkt på en SharePoint -webbplats.
851. Microsoft Access-fel 32566 Fel 32566 Tabellen '| 0' i mallen kunde inte associeras med en SharePoint -lista med ID | 1.
852. Microsoft Access-fel 32568 Fel 32568 Det gick inte att byta namn på tabellen | 0 eller ett av dess fält.
853. Microsoft Access-fel 32569 Fel 32569 Det gick inte att lägga till VBA -referensen | 0.
854. Microsoft Access-fel 3257 Fel 3257 Syntaxfel i deklarationen WITH OWNERACCESS OPTION.
855. Microsoft Access-fel 32571 Fel 32571 Innehållet i navigeringsfönstret får inte ändras medan det är låst.
856. Microsoft Access-fel 32573 Fel 32573 Microsoft Office Access kan inte utföra exportåtgärden.
857. Microsoft Access-fel 32580 Fel 32580 Kan inte publicera filen | eftersom filen antingen är utcheckad eller låst för redigering av en annan användare.
858. Microsoft Access-fel 32581 Fel 32581 SQL Distributed Management Objects (SQL-DMO) måste finnas på maskinen som kör Microsoft Office Access.
859. Microsoft Access-fel 32583 Fel 32583 Ett fel uppstod under försök att skapa databasen.
860. Microsoft Access-fel 32584 Fel 32584 Inget objekt med det angivna namnet och typen finns i den aktuella databasen.
861. Microsoft Access-fel 3259 Fel 3259 Ogiltig fältdatatyp.
862. Microsoft Access-fel 32593 Fel 32593 Överskriv befintlig tabell eller fråga '|'? @@@ 20 @@@ 2.
863. Microsoft Access-fel 32594 Fel 32594 Kommandot Visa kolumnhistorik är inte tillgängligt när du arbetar med en SharePoint -lista offline. Anslut igen till listan och försök igen. @@@ 1 @@@ 1.
864. Microsoft Access-fel 32595 Fel 32595 Microsoft Office Access kan inte ta bort SharePoint -listan eftersom du inte har nödvändiga behörigheter för att radera listan eller om listan har bytt namn eller inte längre finns.
865. Microsoft Access Error 3260 Fel 3260 Det gick inte att uppdatera; för närvarande låst av användaren '| 2' på maskinen '| 1'.
866. Microsoft Access-fel 32601 Fel 32601 Du håller på att byta webbplats. Alla ändringar du har gjort i länktabeller kommer att kasseras. Vill du fortsätta utan att spara dessa ändringar ?.
867. Microsoft Access-fel 32608 Fel 32608 Denna databasfil kan inte konverteras eftersom den innehåller länkade tabeller som hänvisar till en eller flera filer som inte kan hittas. För att fortsätta, ta bort dessa länkade tabeller eller reparera länkarna. @@@ 1 @@@ 1.
868. Microsoft Access-fel 3261 Fel 3261 Tabell '|' är uteslutande låst av användaren '| 2' på maskinen '| 1'.
869. Microsoft Access-fel 32612 Fel 32612 Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen.
870. Microsoft Access-fel 32613 Fel 32613 Denna funktion kräver att Microsoft Office Access 2007 -programmet installeras på din dator.
871. Microsoft Access-fel 3262 Fel 3262 Det gick inte att låsa bordet.
872. Microsoft Access Error 3263 Fel 3263 Ogiltigt databasobjekt.
873. Microsoft Access Error 3264 Fel 3264 Inget fält definierat-kan inte lägga till TableDef eller Index.
874. Microsoft Access Error 3265 Fel 3265 Objektet hittades inte i denna samling.
875. Microsoft Access Error 3266 Fel 3266 Det går inte att lägga till ett fält som redan är en del av en Fields -samling.
876. Microsoft Access Error 3267 Fel 3267 Egenskap kan endast ställas in när fältet är en del av ett Recordset -objekts Fields -samling.
877. Microsoft Access Error 3268 Fel 3268 Det går inte att ställa in den här egenskapen när objektet är en del av en samling.
878. Microsoft Access-fel 3269 Fel 3269 Kan inte lägga till ett index som redan är en del av en indexsamling.
879. Microsoft Access Error 3270 Fel 3270 Fastigheten hittades inte.
880. Microsoft Access-fel 3271 Fel 3271 Ogiltigt fastighetsvärde.
881. Microsoft Access-fel 3272 Fel 3272 Objektet är inte en samling.
882. Microsoft Access-fel 3273 Fel 3273 Metod inte tillämplig för detta objekt.
883. Microsoft Access-fel 3274 Fel 3274 Extern tabell är inte i det förväntade formatet.
884. Microsoft Access-fel 3275 Fel 3275 Oväntat fel från extern databasdrivrutin (|).
885. Microsoft Access-fel 3276 Fel 3276 Ogiltig databasobjektreferens.
886. Microsoft Access-fel 3277 Fel 3277 Kan inte ha mer än tio fält i ett index.
887. Microsoft Access-fel 3278 Fel 3278 Microsoft Office Access -databasmotorn har inte initierats.
888. Microsoft Access-fel 3279 Fel 3279 Microsoft Office Access -databasmotorn har redan initierats.
889. Microsoft Access Error 3280 Fel 3280 Det går inte att ta bort ett fält som ingår i ett index eller som behövs av systemet.
890. Microsoft Access-fel 3282 Fel 3282 Operation stöds inte på en tabell som innehåller data.
891. Microsoft Access-fel 3283 Fel 3283 Primärnyckeln finns redan.
892. Microsoft Access-fel 3284 Fel 3284 Index finns redan.
893. Microsoft Access-fel 3285 Fel 3285 Ogiltig indexdefinition.
894. Microsoft Access-fel 3286 Fel 3286 Memo -filens format matchar inte det angivna externa databasformatet.
895. Microsoft Access-fel 3287 Fel 3287 Det går inte att skapa index på det angivna fältet.
896. Microsoft Access-fel 3288 Fel 3288 Paradoxindex är inte primärt.
897. Microsoft Access-fel 3289 Fel 3289 Syntaxfel i CONSTRAINT -satsen.
898. Microsoft Access Error 3290 Fel 3290 Syntaxfel i CREATE TABLE -satsen.
899. Microsoft Access-fel 3291 Fel 3291 Syntaxfel i CREATE INDEX -satsen.
900. Microsoft Access-fel 3292 Fel 3292 Syntaxfel i fältdefinition.
901. Microsoft Access-fel 3293 Fel 3293 Syntaxfel i ALTER TABLE -satsen.
902. Microsoft Access-fel 3294 Fel 3294 Syntaxfel i DROP INDEX -satsen.
903. Microsoft Access Error 3295 Fel 3295 Syntaxfel i DROP TABLE eller DROP INDEX.
904. Microsoft Access-fel 3296 Fel 3296 JOIN -uttryck stöds inte.
905. Microsoft Access Error 3300 Fel 3300 Kan inte skapa en relation.
906. Microsoft Access Error 3301 Fel 3301 Kan inte utföra den här åtgärden; funktioner i denna version är inte tillgängliga i databaser med äldre format.
907. Microsoft Access Error 3302 Fel 3302 Det går inte att ändra en regel medan reglerna för denna tabell används.
908. Microsoft Access Error 3304 Fel 3304 Du måste ange en personlig identifierare (PID) som består av minst 4 och högst 20 tecken och siffror.
909. Microsoft Access Error 3305 Fel 3305 Ogiltig anslutningssträng i genomgående fråga.
910. Microsoft Access Error 3306 Fel 3306 Du har skrivit en underfråga som kan returnera mer än ett fält utan att använda det EXISTS reserverade ordet i huvudfrågans FROM -sats. Revidera SELECT -satsen för underfrågan för att begära endast ett fält.
911. Microsoft Access-fel 3307 Fel 3307 Antalet kolumner i de två valda tabellerna eller frågorna i en facklig fråga matchar inte.
912. Microsoft Access Error 3308 Fel 3308 Ogiltigt TOP -argument i valfrågan.
913. Microsoft Access-fel 3309 Fel 3309 Fastighetsvärdet är för stort.
914. Microsoft Access Error 3310 Fel 3310 Den här egenskapen stöds inte för externa datakällor eller databaser som skapats med en tidigare version av Microsoft Jet.
915. Microsoft Access-fel 3311 Fel 3311 Den angivna egenskapen finns redan.
916. Microsoft Access-fel 3312 Fel 3312 Valideringsregler och standardvärden kan inte placeras på system- eller länkade tabeller.
917. Microsoft Access-fel 3313 Fel 3313 Det går inte att placera detta valideringsuttryck på det här fältet.
918. Microsoft Access-fel 3314 Fel 3314 Du måste ange ett värde i '|' fält.
919. Microsoft Access-fel 3315 Fel 3315 Fält '|' kan inte vara en sträng med noll längd.
920. Microsoft Access-fel 3318 Fel 3318 Värden som anges i en TOP -klausul är inte tillåtna i radering av frågor eller rapporter.
921. Microsoft Access-fel 3319 Fel 3319 Syntaxfel i fackförfrågan.
922. Microsoft Access Error 3320 Fel 3320 | i valideringsuttryck på tabellnivå.
923. Microsoft Access-fel 3321 Fel 3321 Ingen databas specificerad i anslutningssträng eller IN -klausul.
924. Microsoft Access-fel 3322 Fel 3322 Krysstabelfrågan innehåller en eller flera ogiltiga fasta kolumnrubriker.
925. Microsoft Access-fel 3323 Fel 3323 Frågan kan inte användas som en radkälla.
926. Microsoft Access-fel 3324 Fel 3324 Frågan är en DDL -fråga och kan inte användas som en radkälla.
927. Microsoft Access Error 3325 Fel 3325 Genomgående fråga med ReturnsRecords-egenskapen som satt till True returnerade inga poster.
928. Microsoft Access-fel 3326 Fel 3326 Denna postuppsättning kan inte uppdateras.
929. Microsoft Access-fel 3327 Fel 3327 Fält '|' är baserat på ett uttryck och kan inte redigeras.
930. Microsoft Access-fel 3328 Fel 3328 Tabell '| 2' är skrivskyddad.
931. Microsoft Access-fel 3329 Fel 3329 Anteckna i tabell '|' raderades av en annan användare.
932. Microsoft Access Error 3330 Fel 3330 Anteckna i tabell '|' är låst av en annan användare.
933. Microsoft Access-fel 3331 Fel 3331 För att göra ändringar i detta fält, spara först posten.
934. Microsoft Access-fel 3332 Fel 3332 Det går inte att ange värde i ett tomt fält på "ena" sidan av yttre förbindelse.
935. Microsoft Access-fel 3333 Fel 3333 Rekord i tabell '|' skulle inte ha någon post på "en" -sidan.
936. Microsoft Access-fel 3334 Fel 3334 Kan endast finnas i version 1.0 -format.
937. Microsoft Access-fel 3335 Fel 3335 Radera Endast uppringd med cbData utan noll.
938. Microsoft Access-fel 3336 Fel 3336 Btrieve: Ogiltigt IndexDDF -alternativ i initialiseringsinställningen.
939. Microsoft Access-fel 3337 Fel 3337 Ogiltigt DataCodePage -alternativ i initialiseringsinställningen.
940. Microsoft Access-fel 3338 Fel 3338 Btrieve: Xtrieve -alternativen är inte korrekta vid initialiseringsinställningen.
941. Microsoft Access-fel 3339 Fel 3339 Btrieve: Ogiltigt IndexDeleteRenumber -alternativ i initialiseringsinställningen.
942. Microsoft Access Error 3340 Fel 3340 Fråga '|' är korrupt.
943. Microsoft Access-fel 3341 Fel 3341 Det aktuella fältet måste matcha kopplingsnyckeln '|' i tabellen som fungerar som "en" -sidan av ett-till-många-förhållandet. Ange en post i tabellen "en" med önskat nyckelvärde och gör sedan inmatningen med önskad sammanfogningstangent i "endast många" t
944. Microsoft Access-fel 3342 Fel 3342 Ogiltigt memo-, OLE- eller hyperlänkobjekt i underfrågan '|'.
945. Microsoft Access-fel 3343 Fel 3343 Okänt databasformat '|'.
946. Microsoft Access-fel 3344 Fel 3344 Databasmotorn känner inte igen fältet '| 1' i ett valideringsuttryck eller standardvärdet i tabellen '| 2'.
947. Microsoft Access-fel 3345 Fel 3345 Okänd eller ogiltig fältreferens '|'.
948. Microsoft Access-fel 3346 Fel 3346 Antal frågevärden och målfält är inte desamma.
949. Microsoft Access-fel 3347 Fel 3347 Kan inte lägga till post (er); primärnyckel för tabellen '|' inte i rekorduppsättning.
950. Microsoft Access-fel 3348 Fel 3348 Kan inte lägga till post (er); gå med i tabellen '|' inte i rekorduppsättning.
951. Microsoft Access-fel 3349 Fel 3349 Du kan inte registrera dina ändringar eftersom ett värde du angav bryter mot inställningarna som definierats för denna tabell eller lista (till exempel är ett värde lägre än lägsta eller större än max). Åtgärda felet och försök igen.
952. Microsoft Access Error 3350 Fel 3350 Objektet är ogiltigt för drift.
953. Microsoft Access-fel 3352 Fel 3352 Inget målfältnamn i INSERT INTO -sats (|).
954. Microsoft Access-fel 3354 Fel 3354 Högst en post kan returneras av denna underfråga.
955. Microsoft Access-fel 3355 Fel 3355 Syntaxfel i standardvärdet.
956. Microsoft Access-fel 3357 Fel 3357 Den här frågan är inte en korrekt bildad data-definition-fråga.
957. Microsoft Access-fel 3358 Fel 3358 Det går inte att öppna informationsfilen för Microsoft Office Access -databasmotorns arbetsgrupp.
958. Microsoft Access-fel 3359 Fel 3359 Genomföringsfråga måste innehålla minst ett tecken.
959. Microsoft Access Error 3360 Fel 3360 Frågan är för komplex.
960. Microsoft Access-fel 3361 Fel 3361 Fackföreningar inte tillåtna i en underfråga.
961. Microsoft Access-fel 3363 Fel 3363 Rekord kan inte läggas till; ingen motsvarande post på "en" -sidan.
962. Microsoft Access Error 3364 Fel 3364 Kan inte använda fältet Memo, OLE eller Hyperlink Object '|' i SELECT -klausulen i en facklig fråga.
963. Microsoft Access Error 3365 Fel 3365 Egenskapsvärdet är inte giltigt för REMOTE -objekt.
964. Microsoft Access-fel 3366 Fel 3366 Det går inte att lägga till en relation utan några fält definierade.
965. Microsoft Access-fel 3368 Fel 3368 Förhållandet måste finnas på samma antal fält med samma datatyper.
966. Microsoft Access-fel 3371 Fel 3371 Kan inte hitta tabell eller begränsning.
967. Microsoft Access-fel 3372 Fel 3372 Inget sådant index '| 2' i tabellen '| 1'.
968. Microsoft Access-fel 3374 Fel 3374 De angivna fälten indexeras inte unikt i tabellen '|'.
969. Microsoft Access-fel 3375 Fel 3375 Tabell '| 1' har redan ett index med namnet '| 2'.
970. Microsoft Access-fel 3376 Fel 3376 Tabell '|' existerar inte.
971. Microsoft Access-fel 3377 Fel 3377 Inget sådant samband '| 2' på bordet '| 1'.
972. Microsoft Access-fel 3378 Fel 3378 Det finns redan en relation som heter '|' i den aktuella databasen.
973. Microsoft Access Error 3380 Fel 3380 Fältet '| 2' finns redan i tabellen '| 1'.
974. Microsoft Access-fel 3381 Fel 3381 Det finns inget fält med namnet '| 2' i tabellen '| 1'.
975. Microsoft Access-fel 3382 Fel 3382 Fältets storlek '|' är för lång.
976. Microsoft Access-fel 3384 Fel 3384 Det går inte att ta bort en inbyggd egendom.
977. Microsoft Access-fel 3385 Fel 3385 Användardefinierade egenskaper stöder inte ett Null-värde.
978. Microsoft Access-fel 3386 Fel 3386 Fastighet '|' måste ställas in innan du använder den här metoden.
979. Microsoft Access-fel 3387 Fel 3387 Kan inte hitta TEMP -katalogen.
980. Microsoft Access-fel 3388 Fel 3388 Okänd funktion '| 2' i valideringsuttryck eller standardvärde på '| 1'.
981. Microsoft Access-fel 3389 Fel 3389 Frågestöd är inte tillgängligt.
982. Microsoft Access Error 3390 Fel 3390 Kontonamn finns redan.
983. Microsoft Access-fel 3394 Fel 3394 Det går inte att spara egendom; egendom är en schemaegendom.
984. Microsoft Access Error 3403 Fel 3403 Kan inte utföra kaskadoperation: '|'.
985. Microsoft Access Error 3405 Fel 3405 Fel '|' i valideringsregeln.
986. Microsoft Access Error 3408 Fel 3408 För många FastFind -sessioner åberopades.
987. Microsoft Access Error 3409 Fel 3409 Ogiltig fältdefinition '|' i definitionen av index eller relation.
988. Microsoft Access-fel 3412 Fel 3412 Kan inte utföra kaskaduppdatering på bordet eftersom det för närvarande används av en annan användare.
989. Microsoft Access-fel 3413 Fel 3413 Kan inte utföra kaskadoperation på tabellen '| 1' eftersom den för närvarande används av användaren '| 3' på maskinen '| 2'.
990. Microsoft Access-fel 3414 Fel 3414 Kan inte utföra kaskadoperation på tabellen '| 1' eftersom den används för närvarande.
991. Microsoft Access-fel 3415 Fel 3415 Nollängdsträng är endast giltig i ett text- eller memofält.
992. Microsoft Access-fel 3417 Fel 3417 En åtgärdsfråga kan inte användas som radkälla.
993. Microsoft Access Error 3420 Fel 3420 Objektet är ogiltigt eller inte längre inställt.
994. Microsoft Access-fel 3421 Fel 3421 Konverteringsfel för datatyp.
995. Microsoft Access-fel 3423 Fel 3423 Du kan inte använda ODBC för att importera från, exportera till eller länka en extern Microsoft Office Access- eller ISAM -databastabell till din databas.
996. Microsoft Access-fel 3424 Fel 3424 Kan inte skapa databas eftersom platsen är ogiltig.
997. Microsoft Access-fel 3425 Fel 3425 Den här metoden eller egenskapen är för närvarande inte tillgänglig på denna rekordsats.
998. Microsoft Access-fel 3426 Fel 3426 Denna åtgärd avbröts av ett associerat objekt.
999. Microsoft Access-fel 3427 Fel 3427 Fel i DAO -automation.
1000. Microsoft Access-fel 3429 Fel 3429 Inkompatibel version av en installerbar ISAM.
1001. Microsoft Access Error 3430 Fel 3430 Under laddningen av Microsoft Excel -installerbara ISAM kunde OLE inte initieras.
1002. Microsoft Access-fel 3431 Fel 3431 Detta är inte en Microsoft Excel 5.0 -fil.
1003. Microsoft Access-fel 3432 Fel 3432 Fel vid öppning av en Microsoft Excel 5.0 -fil.
1004. Microsoft Access-fel 3433 Fel 3433 Ogiltig inställning i Excel -nyckeln i avsnittet Motorer i Windows -registret.
1005. Microsoft Access-fel 3434 Fel 3434 Det går inte att utöka namnet.
1006. Microsoft Access-fel 3435 Fel 3435 Kan inte ta bort kalkylarkceller.
1007. Microsoft Access-fel 3436 Fel 3436 Det gick inte att skapa filen.
1008. Microsoft Access-fel 3437 Fel 3437 Kalkylarket är fullt.
1009. Microsoft Access-fel 3438 Fel 3438 Data som exporteras matchar inte formatet som beskrivs i filen Schema.ini.
1010. Microsoft Access-fel 3441 Fel 3441 Textfilspecifikationsfältavskiljare matchar decimalavgränsare eller textavgränsare.
1011. Microsoft Access-fel 3442 Fel 3442 I textfilspecifikationen '| 1' är alternativet | 2 ogiltigt.
1012. Microsoft Access-fel 3443 Fel 3443 Den fasta bredden "| 1" innehåller inga kolumnbredder.
1013. Microsoft Access-fel 3444 Fel 3444 I specifikationen för fast bredd '| 1' anger kolumn '| 2' ingen bredd.
1014. Microsoft Access-fel 3445 Fel 3445 Fel version av DLL -filen '|' hittades.
1015. Microsoft Access-fel 3449 Fel 3449 Ingen land/regionskod hittades i anslutningssträngen för en länkad tabell.
1016. Microsoft Access-fel 3451 Fel 3451 Olaglig referens i fråga.
1017. Microsoft Access-fel 3452 Fel 3452 Du kan inte göra ändringar i designen av databasen i den här repliken.
1018. Microsoft Access-fel 3453 Fel 3453 Du kan inte upprätta eller upprätthålla en tvingad relation mellan en replikerad tabell och en lokal tabell.
1019. Microsoft Access-fel 3455 Fel 3455 Kan inte göra databasen replikerbar.
1020. Microsoft Access-fel 3456 Fel 3456 Kan inte göra | 2 -objektet i | 1 behållare replikerbart.
1021. Microsoft Access-fel 3457 Fel 3457 Du kan inte ställa in egenskapen KeepLocal för ett objekt som redan replikeras.
1022. Microsoft Access-fel 3458 Fel 3458 Egenskapen KeepLocal kan inte ställas in på en databas; den kan bara ställas in på objekten i en databas.
1023. Microsoft Access-fel 3459 Fel 3459 När en databas har replikerats kan du inte ta bort replikeringsfunktionerna från databasen.
1024. Microsoft Access Error 3460 Fel 3460 Operationen du försökte strider mot en befintlig operation som involverar den här medlemmen i replikuppsättningen.
1025. Microsoft Access Error 3461 Fel 3461 Replikeringsegenskapen du försöker ange eller ta bort är skrivskyddad och kan inte ändras.
1026. Microsoft Access Error 3462 Fel 3462 Det går inte att ladda en DLL.
1027. Microsoft Access Error 3464 Fel 3464 Datatyp felanpassning i kriterieuttryck.
1028. Microsoft Access Error 3465 Fel 3465 Diskenheten du försöker komma åt är oläslig.
1029. Microsoft Access Error 3468 Fel 3468 Åtkomst nekades när du öppnade dropbox -mappen '| 2'.
1030. Microsoft Access-fel 3469 Fel 3469 Disken för dropbox -mappen '| 2' är full.
1031. Microsoft Access Error 3470 Fel 3470 Diskfel vid åtkomst till dropbox -mappen '| 2'.
1032. Microsoft Access-fel 3471 Fel 3471 Det gick inte att skriva till synkroniseringsloggfilen.
1033. Microsoft Access-fel 3472 Fel 3472 Disken är full för sökvägen '| 1'.
1034. Microsoft Access-fel 3473 Fel 3473 Diskfel vid åtkomst till loggfilen '| 1'.
1035. Microsoft Access-fel 3474 Fel 3474 Det går inte att öppna loggfilen '| 1' för skrivning.
1036. Microsoft Access-fel 3475 Fel 3475 Delar överträdelse när du försöker öppna loggfilen '| 1' i nekat skrivläge.
1037. Microsoft Access-fel 3476 Fel 3476 Ogiltig dropbox -sökväg '| 2'.
1038. Microsoft Access-fel 3477 Fel 3477 Dropbox -adressen '| 2' är syntaktiskt ogiltig.
1039. Microsoft Access-fel 3478 Fel 3478 Kopian är inte en partiell kopia.
1040. Microsoft Access-fel 3479 Fel 3479 Det går inte att ange en partiell replika som designmästare för replikuppsättningen.
1041. Microsoft Access Error 3480 Fel 3480 Förhållandet '|' i det partiella filteruttrycket är ogiltigt.
1042. Microsoft Access-fel 3481 Fel 3481 Tabellnamnet '|' i det partiella filteruttrycket är ogiltigt.
1043. Microsoft Access-fel 3482 Fel 3482 Filteruttrycket för den partiella repliken är ogiltigt.
1044. Microsoft Access-fel 3483 Fel 3483 Lösenordet för dropbox -mappen '| 2' är ogiltigt.
1045. Microsoft Access-fel 3484 Fel 3484 Lösenordet som används av synkroniseraren för att skriva till en mål -dropbox -mapp är ogiltigt.
1046. Microsoft Access-fel 3485 Fel 3485 Objektet kan inte replikeras eftersom databasen inte replikeras.
1047. Microsoft Access-fel 3486 Fel 3486 Du kan inte lägga till ett andra fält för replikerings -ID -nummer i en tabell.
1048. Microsoft Access-fel 3487 Fel 3487 Databasen du försöker replikera kan inte konverteras.
1049. Microsoft Access-fel 3488 Fel 3488 Det angivna värdet är inte ett ReplicaID för någon medlem i replikuppsättningen.
1050. Microsoft Access-fel 3489 Fel 3489 Det angivna objektet kan inte replikeras eftersom det saknas en nödvändig resurs.
1051. Microsoft Access Error 3490 Fel 3490 Det går inte att skapa en ny kopia eftersom objektet '| 2' i behållaren '| 1' inte kunde replikeras.
1052. Microsoft Access-fel 3491 Fel 3491 Databasen måste öppnas i exklusivt läge innan den kan replikeras.
1053. Microsoft Access-fel 3492 Fel 3492 Synkroniseringen misslyckades eftersom en designändring inte kunde tillämpas på en av kopiorna.
1054. Microsoft Access-fel 3493 Fel 3493 Det går inte att ställa in den angivna registerparametern för synkroniseraren.
1055. Microsoft Access-fel 3494 Fel 3494 Det gick inte att hämta den angivna registerparametern för synkroniseraren.
1056. Microsoft Access Error 3495 Fel 3495 Det finns inga schemalagda synkroniseringar mellan de två synkroniserarna.
1057. Microsoft Access-fel 3496 Fel 3496 Replication Manager kan inte hitta ExchangeID i tabellen MSysExchangeLog.
1058. Microsoft Access-fel 3497 Fel 3497 Det går inte att ställa in ett schema för synkroniseraren.
1059. Microsoft Access-fel 3499 Fel 3499 Kan inte hämta hela sökvägsinformationen för en medlem av replikuppsättningen.
1060. Microsoft Access Error 3500 Fel 3500 Du kan inte ange två olika synkroniserare för att hantera samma replika.
1061. Microsoft Access Error 3502 Fel 3502 Designmastern eller kopian hanteras inte av en synkroniserare.
1062. Microsoft Access Error 3503 Fel 3503 Synkroniseringsregistret har inget värde för nyckeln du frågade.
1063. Microsoft Access Error 3504 Fel 3504 Synkroniserings -ID matchar inte ett befintligt ID i tabellen MSysTranspAddress.
1064. Microsoft Access Error 3505 Fel 3505 Du försökte ta bort eller få information om ett delfilter som inte finns i MSysFilters.
1065. Microsoft Access Error 3506 Fel 3506 Synkroniseraren kan inte öppna synkroniseringsloggen.
1066. Microsoft Access Error 3507 Fel 3507 Det gick inte att skriva till synkroniseringsloggen.
1067. Microsoft Access Error 3508 Fel 3508 Det finns ingen aktiv transport för synkroniseraren.
1068. Microsoft Access Error 3509 Fel 3509 Det gick inte att hitta en giltig transport för den här synkroniseraren.
1069. Microsoft Access Error 3510 Fel 3510 Medlemmen av replikuppsättningen du försöker synkronisera används för närvarande i en annan synkronisering.
1070. Microsoft Access Error 3512 Fel 3512 Det gick inte att läsa dropbox -mappen.
1071. Microsoft Access-fel 3513 Fel 3513 Det gick inte att skriva till dropbox -mappen.
1072. Microsoft Access-fel 3514 Fel 3514 Synkroniseraren kunde inte hitta några schemalagda eller on-demand-synkroniseringar att bearbeta.
1073. Microsoft Access-fel 3515 Fel 3515 Microsoft Office Access -databasmotorn kunde inte läsa systemklockan på din dator.
1074. Microsoft Access-fel 3516 Fel 3516 Destinationssynkroniseraren är inte konfigurerad för att stödja indirekt synkronisering, och destinationsreplikan är inte tillgänglig för direkt synkronisering.
1075. Microsoft Access-fel 3517 Fel 3517 Synkroniseraren kunde inte hitta några meddelanden att bearbeta.
1076. Microsoft Access-fel 3518 Fel 3518 Det gick inte att hitta Synchronizer i tabellen MSysTranspAddress.
1077. Microsoft Access Error 3519 Fel 3519 Det gick inte att skicka ett meddelande.
1078. Microsoft Access Error 3520 Fel 3520 Repliknamnet eller ID: t matchar inte en för närvarande hanterad medlem av replikuppsättningen.
1079. Microsoft Access-fel 3521 Fel 3521 Två medlemmar i replikuppsättningen kan inte synkroniseras eftersom det inte finns någon gemensam punkt att starta synkroniseringen.
1080. Microsoft Access-fel 3522 Fel 3522 Synchronizer kan inte hitta posten för en specifik synkronisering i tabellen MSysExchangeLog.
1081. Microsoft Access-fel 3523 Fel 3523 Synkroniseraren kan inte hitta ett specifikt versionsnummer i tabellen MSysSchChange.
1082. Microsoft Access-fel 3524 Fel 3524 Historien om designförändringar i kopian stämmer inte överens med historiken i designmästaren.
1083. Microsoft Access Error 3525 Fel 3525 Synkroniseraren kunde inte komma åt meddelandedatabasen.
1084. Microsoft Access-fel 3526 Fel 3526 Namnet som valts för systemobjektet används redan.
1085. Microsoft Access-fel 3527 Fel 3527 Synkroniseraren eller replikeringshanteraren kunde inte hitta systemobjektet.
1086. Microsoft Access-fel 3528 Fel 3528 Det finns inga nya data i delat minne för Synchronizer eller Replication Manager att läsa.
1087. Microsoft Access Error 3530 Fel 3530 Synkroniseraren betjänar redan en klient.
1088. Microsoft Access-fel 3531 Fel 3531 Väntetiden för ett evenemang har tagit ut.
1089. Microsoft Access-fel 3532 Fel 3532 Synkroniseraren kunde inte initieras.
1090. Microsoft Access-fel 3533 Fel 3533 Systemobjektet som används av en process existerar fortfarande efter att processen har stoppats.
1091. Microsoft Access-fel 3534 Fel 3534 Synkroniseraren letade efter en systemhändelse men hittade inte en för att rapportera till klienten.
1092. Microsoft Access Error 3535 Fel 3535 Klienten har bett synkroniseraren att avsluta driften.
1093. Microsoft Access-fel 3536 Fel 3536 Synchronizer fick ett ogiltigt meddelande för en medlem i replikuppsättningen som den hanterar.
1094. Microsoft Access-fel 3537 Fel 3537 Synkroniserarens klient finns inte längre och kan inte meddelas.
1095. Microsoft Access-fel 3538 Fel 3538 Det går inte att initiera Synchronizer eftersom det är för många program som körs.
1096. Microsoft Access-fel 3539 Fel 3539 Ett systemfel har uppstått eller din bytesfil har nått sin gräns.
1097. Microsoft Access Error 3540 Fel 3540 Din bytesfil har nått sin gräns eller är skadad.
1098. Microsoft Access-fel 3541 Fel 3541 Synkroniseraren kunde inte stängas av ordentligt och är fortfarande aktiv.
1099. Microsoft Access-fel 3542 Fel 3542 Processen stoppades när man försökte avsluta Synchronizer -klienten.
1100. Microsoft Access-fel 3543 Fel 3543 Synkroniseraren har inte konfigurerats.
1101. Microsoft Access-fel 3544 Fel 3544 Synkroniseraren körs redan.
1102. Microsoft Access-fel 3545 Fel 3545 De två kopiorna du försöker synkronisera är från olika replikuppsättningar.
1103. Microsoft Access-fel 3546 Fel 3546 Den typ av synkronisering du försöker är ogiltig.
1104. Microsoft Access-fel 3547 Fel 3547 Synkroniseraren kunde inte hitta en kopia från rätt uppsättning för att slutföra synkroniseringen.
1105. Microsoft Access-fel 3548 Fel 3548 GUID: er matchar inte eller så kunde det begärda GUID inte hittas.
1106. Microsoft Access-fel 3549 Fel 3549 Filnamnet du angav är för långt.
1107. Microsoft Access Error 3550 Fel 3550 Det finns inget index i GUID -kolumnen.
1108. Microsoft Access Error 3551 Fel 3551 Det gick inte att ta bort den angivna registerparametern för synkroniseraren.
1109. Microsoft Access-fel 3552 Fel 3552 Storleken på registerparametern överskrider det högsta tillåtna.
1110. Microsoft Access-fel 3553 Fel 3553 GUID kunde inte skapas.
1111. Microsoft Access-fel 3555 Fel 3555 Alla giltiga smeknamn för kopior används redan.
1112. Microsoft Access-fel 3556 Fel 3556 Ogiltig sökväg för mål -dropbox -mapp.
1113. Microsoft Access-fel 3557 Fel 3557 Ogiltig adress för destinations dropbox -mapp.
1114. Microsoft Access-fel 3558 Fel 3558 Disk -I/O -fel i mål -dropbox -mappen.
1115. Microsoft Access-fel 3559 Fel 3559 Det går inte att skriva eftersom målskivan är full.
1116. Microsoft Access Error 3560 Fel 3560 De två medlemmarna i replikuppsättningen som du försöker synkronisera har samma ReplicaID.
1117. Microsoft Access Error 3561 Fel 3561 De två medlemmarna i replikuppsättningen du försöker synkronisera är båda Design Masters.
1118. Microsoft Access Error 3562 Fel 3562 Åtkomst nekad i mål dropbox -mapp.
1119. Microsoft Access Error 3563 Fel 3563 Dödligt fel vid åtkomst till en lokal dropbox -mapp.
1120. Microsoft Access Error 3564 Fel 3564 Synkroniseraren kan inte hitta källfilen för meddelanden.
1121. Microsoft Access Error 3565 Fel 3565 Det finns en delningsöverträdelse i källans dropbox -mapp eftersom meddelandedatabasen är öppen i ett annat program.
1122. Microsoft Access Error 3566 Fel 3566 I/O -fel i nätverket.
1123. Microsoft Access Error 3567 Fel 3567 Meddelande i dropbox -mappen tillhör fel synkronisering.
1124. Microsoft Access Error 3568 Fel 3568 Synkroniseraren kunde inte ta bort en fil.
1125. Microsoft Access-fel 3569 Fel 3569 Denna medlem i replikuppsättningen har logiskt tagits bort från uppsättningen och är inte längre tillgänglig.
1126. Microsoft Access-fel 3571 Fel 3571 Försöket att ställa in en kolumn i en partiell replika bryter mot en regel som gäller partiella repliker.
1127. Microsoft Access-fel 3572 Fel 3572 Ett disk I/O -fel uppstod när du läste eller skrev till TEMP -katalogen.
1128. Microsoft Access-fel 3573 Fel 3573 Katalogen du frågade efter en lista med kopior är inte en hanterad katalog.
1129. Microsoft Access-fel 3574 Fel 3574 ReplicaID för den här medlemmen i replikuppsättningen tilldelades om under en flytt- eller kopieringsprocedur.
1130. Microsoft Access-fel 3575 Fel 3575 Disken som du försöker skriva till är full.
1131. Microsoft Access-fel 3576 Fel 3576 Databasen du försöker öppna används redan av ett annat program.
1132. Microsoft Access-fel 3577 Fel 3577 Det går inte att uppdatera replikationssystemkolumnen.
1133. Microsoft Access-fel 3578 Fel 3578 Underlåtenhet att replikera databas; kan inte avgöra om databasen är öppen i exklusivt läge.
1134. Microsoft Access-fel 3579 Fel 3579 Det gick inte att skapa replikationssystemtabeller som behövs för att göra databasen replikerbar.
1135. Microsoft Access Error 3580 Fel 3580 Det gick inte att lägga till rader som behövs för att göra databasen replikerbar.
1136. Microsoft Access-fel 3581 Fel 3581 Det går inte att öppna tabellen för replikeringssystemet '|' eftersom bordet redan används.
1137. Microsoft Access-fel 3582 Fel 3582 Det går inte att skapa en ny kopia eftersom | 2 -objektet i | 1 -behållaren inte kunde göras replikerbart.
1138. Microsoft Access-fel 3583 Fel 3583 Kan inte göra | 2 -objektet i | 1 behållare replikerbart.
1139. Microsoft Access-fel 3584 Fel 3584 Otillräckligt minne för att slutföra driften.
1140. Microsoft Access-fel 3585 Fel 3585 Det går inte att replikera tabellen. antalet kolumner överstiger det högsta tillåtna.
1141. Microsoft Access-fel 3586 Fel 3586 Syntaxfel i partiellt filteruttryck i tabell | 1.
1142. Microsoft Access-fel 3587 Fel 3587 Ogiltigt uttryck i egenskapen ReplicaFilter.
1143. Microsoft Access-fel 3588 Fel 3588 Fel vid utvärdering av det partiella filteruttrycket.
1144. Microsoft Access-fel 3589 Fel 3589 Det partiella filteruttrycket innehåller en okänd funktion.
1145. Microsoft Access Error 3590 Fel 3590 Bryter mot reglerna för partiella repliker.
1146. Microsoft Access-fel 3591 Fel 3591 Loggfilens sökväg '| 1' är ogiltig.
1147. Microsoft Access-fel 3592 Fel 3592 Du kan inte replikera en lösenordsskyddad databas eller ställa in lösenordsskydd på en replikerad databas.
1148. Microsoft Access-fel 3593 Fel 3593 Du kan inte ändra data master -attributet för replikuppsättningen.
1149. Microsoft Access-fel 3595 Fel 3595 Systemtabellerna i din kopia är inte längre tillförlitliga och kopian ska inte användas.
1150. Microsoft Access Error 3600 Fel 3600 Aggregeringsuttryck kan inte använda GUID: er.
1151. Microsoft Access Error 3607 Fel 3607 Replikeringsegenskapen du försöker ta bort är skrivskyddad och kan inte tas bort.
1152. Microsoft Access Error 3608 Fel 3608 Rekordlängden är för lång för ett indexerat Paradox -bord.
1153. Microsoft Access Error 3609 Fel 3609 Inget unikt index hittades för det refererade fältet i primärtabellen.
1154. Microsoft Access Error 3610 Fel 3610 Samma tabell '|' refereras till som både källa och destination i make-tabellfrågan.
1155. Microsoft Access Error 3611 Fel 3611 Det går inte att köra datadefinitionsuttalanden på länkade datakällor.
1156. Microsoft Access Error 3612 Fel 3612 Multi-nivå GROUP BY-klausul är inte tillåten i en underfråga.
1157. Microsoft Access Error 3613 Fel 3613 Det går inte att skapa en relation på länkade ODBC -tabeller.
1158. Microsoft Access Error 3614 Fel 3614 GUID inte tillåtet i Hitta metodkriterieuttryck.
1159. Microsoft Access Error 3615 Fel 3615 Skriv fel matchning i uttrycket.
1160. Microsoft Access Error 3616 Fel 3616 Uppdatering av data i en länkad tabell stöds inte av denna ISAM.
1161. Microsoft Access-fel 3617 Fel 3617 Radering av data i en länkad tabell stöds inte av denna ISAM.
1162. Microsoft Access Error 3618 Fel 3618 Undantagstabellen kunde inte skapas vid import/export.
1163. Microsoft Access Error 3619 Fel 3619 Det gick inte att lägga till poster i undantagstabellen.
1164. Microsoft Access Error 3620 Fel 3620 Anslutningen för visning av ditt länkade Microsoft Excel -kalkylblad förlorades.
1165. Microsoft Access Error 3621 Fel 3621 Kan inte ändra lösenord på en delad öppen databas.
1166. Microsoft Access Error 3622 Fel 3622 Du måste använda alternativet dbSeeChanges med OpenRecordset när du öppnar en SQL Server -tabell som har en IDENTITY -kolumn.
1167. Microsoft Access Error 3623 Fel 3623 Kan inte komma åt FoxPro 3.0 -bundna DBF -filen '|'.
1168. Microsoft Access Error 3624 Fel 3624 Det gick inte att läsa posten; för närvarande låst av en annan användare.
1169. Microsoft Access Error 3627 Fel 3627 Kan inte hitta den körbara filen för Synchronizer (mstran40.exe).
1170. Microsoft Access Error 3628 Fel 3628 Partnerreplika hanteras inte av en synkroniserare.
1171. Microsoft Access Error 3629 Fel 3629 Synkroniseraren '| 1' använder också samma filsystem dropbox '| 2'.
1172. Microsoft Access Error 3630 Fel 3630 Synkroniseraren '| 1' använder också samma filsystem dropbox '| 2'.
1173. Microsoft Access Error 3631 Fel 3631 Ogiltigt tabellnamn i filter.
1174. Microsoft Access-fel 3632 Fel 3632 Internet transport inte aktiverat på fjärrsynkroniseraren.
1175. Microsoft Access Error 3633 Fel 3633 Kan inte ladda DLL: '|'.
1176. Microsoft Access-fel 3634 Fel 3634 Det går inte att skapa en kopia med en partiell replika.
1177. Microsoft Access Error 3635 Fel 3635 Det går inte att skapa en partiell kopia av en systemdatabas.
1178. Microsoft Access Error 3636 Fel 3636 Det går inte att fylla i kopian eller ändra replikans filter eftersom kopian har konflikter eller datafel.
1179. Microsoft Access-fel 3637 Fel 3637 Det går inte att använda krysstabellen för en icke-fast kolumn som en underfråga.
1180. Microsoft Access Error 3638 Fel 3638 En källkontrollerad databas kan inte göras replikerbar.
1181. Microsoft Access-fel 3639 Fel 3639 Det går inte att skapa en kopia av en systemdatabas.
1182. Microsoft Access Error 3640 Fel 3640 Hämtningsbufferten var för liten för den mängd data du begärde.
1183. Microsoft Access Error 3641 Fel 3641 Det finns färre poster kvar i rekorduppsättningen än du begärde.
1184. Microsoft Access Error 3642 Fel 3642 En avbokning utfördes på operationen.
1185. Microsoft Access-fel 3643 Fel 3643 En av posterna i rekorduppsättningen raderades av en annan process.
1186. Microsoft Access Error 3645 Fel 3645 En av bindningsparametrarna är felaktiga.
1187. Microsoft Access Error 3646 Fel 3646 Den angivna radlängden är kortare än summan av kolumnlängderna.
1188. Microsoft Access Error 3647 Fel 3647 En begärd kolumn returneras inte till postuppsättningen.
1189. Microsoft Access Error 3648 Fel 3648 Det går inte att synkronisera en partiell replika med en annan partiell replika.
1190. Microsoft Access Error 3649 Fel 3649 Den språkspecifika kodsidan angavs inte eller kunde inte hittas.
1191. Microsoft Access Error 3650 Fel 3650 Antingen är Internet väldigt långsamt eller så finns det problem med replikeringshanterarens inställning på internetservermaskinen.
1192. Microsoft Access Error 3651 Fel 3651 Ogiltig internetadress.
1193. Microsoft Access Error 3652 Fel 3652 Internetinloggningsfel.
1194. Microsoft Access Error 3653 Fel 3653 Internet inte upprättat.
1195. Microsoft Access Error 3654 Fel 3654 Internt internetfel.
1196. Microsoft Access Error 3655 Fel 3655 Wininet.dll kan inte laddas eller initieras.
1197. Microsoft Access Error 3656 Fel 3656 Fel vid utvärdering av ett partiellt uttryck.
1198. Microsoft Access-fel 3657 Fel 3657 Fel vid utvärdering av det booleska filteruttrycket för tabellen '| 1'.
1199. Microsoft Access Error 3658 Fel 3658 Binär kolumn '|' kan inte användas i ett booleskt filter.
1200. Microsoft Access Error 3660 Fel 3660 Begärd utbyte misslyckades eftersom '| 1'.
1201. Microsoft Access Error 3661 Fel 3661 Begärd utbyte misslyckades eftersom '| 1'.
1202. Microsoft Access Error 3663 Fel 3663 Denna operation kräver ett annat markörbibliotek.
1203. Microsoft Access Error 3664 Fel 3664 Ett asynkron OpenConnection -samtal är ännu inte klart; du kan inte referera till det returnerade anslutningsobjektet förrän det är klart.
1204. Microsoft Access Error 3665 Fel 3665 Du kan inte ändra replikationssystemobjektet '|'.
1205. Microsoft Access Error 3666 Fel 3666 Du kan inte ändra replikationssystemobjektet '|'.
1206. Microsoft Access Error 3667 Fel 3667 En annan operation hindrar denna operation från att utföras.
1207. Microsoft Access Error 3668 Fel 3668 Kan inte utföra den här åtgärden eftersom det inte finns någon aktiv anslutning.
1208. Microsoft Access Error 3669 Fel 3669 Exekvering avbruten.
1209. Microsoft Access Error 3670 Fel 3670 Markören är inte giltig.
1210. Microsoft Access-fel 3671 Fel 3671 Kan inte hitta tabell att uppdatera.
1211. Microsoft Access Error 3672 Fel 3672 Det gick inte att läsa in RDOCURS.DLL.
1212. Microsoft Access-fel 3673 Fel 3673 Denna tabell innehåller celler som ligger utanför det cellintervall som definieras i detta kalkylblad.
1213. Microsoft Access-fel 3674 Fel 3674 Internet dll (wininet.dll) kunde inte hittas eller laddas.
1214. Microsoft Access Error 3684 Fel 3684 Det finns ingen lämplig kopia att byta med.
1215. Microsoft Access Error 3685 Fel 3685 Ogiltig HTTP -adress.
1216. Microsoft Access-fel 3686 Fel 3686 Ogiltig replikväg eller namn.
1217. Microsoft Access-fel 3687 Fel 3687 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Alternativ.
1218. Microsoft Access Error 3688 Fel 3688 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: För.
1219. Microsoft Access-fel 3689 Fel 3689 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Privilegier.
1220. Microsoft Access Error 3690 Fel 3690 Ogiltig SQL -syntax - förväntas en tabellrätt/privilegium.
1221. Microsoft Access-fel 3691 Fel 3691 Ogiltig SQL -syntax - förväntat ett objektnamn.
1222. Microsoft Access-fel 3693 Fel 3693 Ogiltig SQL -syntax - förväntat användar- eller gruppnamn.
1223. Microsoft Access Error 3694 Fel 3694 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Grant.
1224. Microsoft Access Error 3695 Fel 3695 Ogiltig SQL -syntax - GRANT/REVOKE -syntaxfel.
1225. Microsoft Access Error 3696 Fel 3696 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Användargrupp (eller).
1226. Microsoft Access Error 3697 Fel 3697 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: lösenord.
1227. Microsoft Access Error 3698 Fel 3698 Ogiltig SQL -syntax - förväntat lösenord.
1228. Microsoft Access Error 3699 Fel 3699 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Användare.
1229. Microsoft Access Error 3700 Fel 3700 Ogiltig precision för decimal datatyp.
1230. Microsoft Access Error 3701 Fel 3701 Ogiltig skala för decimal datatyp.
1231. Microsoft Access Error 3702 Fel 3702 Bredden på en Unicode -textkolumn måste vara ett jämnt antal byte.
1232. Microsoft Access Error 3703 Fel 3703 Operation stöds inte på replikerbara databaser som inte har konverterats till den aktuella versionen.
1233. Microsoft Access Error 3705 Fel 3705 Kan inte göra tabellen | 2 replikerbar - för många kolumner.
1234. Microsoft Access Error 3706 Fel 3706 Kan inte göra tabellen | 2 replikerbar - för många index.
1235. Microsoft Access Error 3707 Fel 3707 Kaskadalternativen för den nya referensen strider mot befintlig referens '|'.
1236. Microsoft Access Error 3709 Fel 3709 Söknyckeln hittades inte i någon post.
1237. Microsoft Access Error 3710 Fel 3710 MAPI -mapp eller adressbok hittades inte.
1238. Microsoft Access-fel 3712 Fel 3712 Övrig. Den här posten avvisades på grund av ett odefinierat problem med replikeringskonflikter.
1239. Microsoft Access-fel 3719 Fel 3719 Överträdelse av utländsk nyckel till följd av en ogiltig primärnyckelpost som var inblandad i en replikeringskonflikt. Antingen skapa en ny primär nyckelpost som uppfyller referensintegritetsbegränsningen, ändra det främmande nyckelvärdet i denna konfliktrekord
1240. Microsoft Access-fel 3721 Fel 3721 Ogiltig SQL -syntax - förväntat begränsningsnamn.
1241. Microsoft Access-fel 3722 Fel 3722 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: DEFAULT.
1242. Microsoft Access-fel 3723 Fel 3723 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: COMPRESSION to follow WITH.
1243. Microsoft Access-fel 3724 Fel 3724 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: UPDATE eller DELETE.
1244. Microsoft Access-fel 3725 Fel 3725 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: CASCADE, SET NULL eller NO ACTION.
1245. Microsoft Access-fel 3726 Fel 3726 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: NULL.
1246. Microsoft Access-fel 3727 Fel 3727 Ogiltig SQL -syntax - endast en uppdateringsregel och/eller en raderingsregel är tillåten.
1247. Microsoft Access-fel 3728 Fel 3728 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: AS.
1248. Microsoft Access-fel 3729 Fel 3729 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: SELECT.
1249. Microsoft Access Error 3730 Fel 3730 VIEW kan inte innehålla en parameter.
1250. Microsoft Access-fel 3731 Fel 3731 Antalet alias som anges ska vara samma som antalet utdatakolumner.
1251. Microsoft Access-fel 3732 Fel 3732 Förväntat söknamn efter EXECUTE.
1252. Microsoft Access-fel 3733 Fel 3733 Databasen har placerats i ett tillstånd av en okänd användare som förhindrar att den öppnas eller låses.
1253. Microsoft Access-fel 3734 Fel 3734 Databasen har placerats i ett tillstånd av användaren '| 2' på maskinen '| 1' som förhindrar att den öppnas eller låses.
1254. Microsoft Access-fel 3735 Fel 3735 För många kolumner i inverterat index.
1255. Microsoft Access-fel 3737 Fel 3737 Det går inte att skapa den här typen av replika från den angivna källreplikaten.
1256. Microsoft Access-fel 3738 Fel 3738 Lokala eller anonyma repliker måste endast synkroniseras med deras utsedda navreplika.
1257. Microsoft Access-fel 3739 Fel 3739 Proxy -kopian har tagits bort.
1258. Microsoft Access-fel 3742 Fel 3742 En internetfunktion tog slut.
1259. Microsoft Access-fel 3743 Fel 3743 Replica har inte synkroniserats inom replikuppsättningsperioden.
1260. Microsoft Access-fel 3744 Fel 3744 Räknarkolumner i replikerbara tabeller kan inte ändras.
1261. Microsoft Access-fel 3745 Fel 3745 Den kombinerade längden på Internet Server Name, HTTP Share -namn och FTP -aliasnamn bör inte vara större än 252 tecken.
1262. Microsoft Access-fel 3747 Fel 3747 Parametern har inget standardvärde.
1263. Microsoft Access-fel 3748 Fel 3748 Parameter | har inget standardvärde.
1264. Microsoft Access-fel 3749 Fel 3749 Objektet är inte en lagrad procedur.
1265. Microsoft Access Error 3750 Fel 3750 Objekt | är inte en lagrad procedur.
1266. Microsoft Access-fel 3751 Fel 3751 Begärde radlåsning, men DB är i sidlåsläge.
1267. Microsoft Access-fel 3752 Fel 3752 Begärde sidlåsning, men DB är i radlåsläge.
1268. Microsoft Access-fel 3753 Fel 3753 Det går inte att skapa en kopia av en Microsoft Office Access -databasmotor SQL -replik.
1269. Microsoft Access-fel 3754 Fel 3754 Kan inte ta bort från en förebygga borttagningskopia.
1270. Microsoft Access-fel 3755 Fel 3755 KONTROLLERA begränsningen '|' existerar inte.
1271. Microsoft Access-fel 3756 Fel 3756 KONTROLLERA begränsningen '|' existerar redan.
1272. Microsoft Access-fel 3757 Fel 3757 Microsoft Office Access -databasmotorsorterings -DLL: er kunde inte laddas korrekt.
1273. Microsoft Access-fel 3758 Fel 3758 Skalning av decimalvärde resulterade i avkortning av data.
1274. Microsoft Access-fel 3759 Fel 3759 Skalning av decimalvärde resulterade i avkortning av data.
1275. Microsoft Access Error 3760 Fel 3760 Skalning av decimalvärde resulterade i överflöd av data.
1276. Microsoft Access Error 3761 Fel 3761 Decimalfältets precision är för liten för att acceptera siffran du försökte lägga till.
1277. Microsoft Access-fel 3762 Fel 3762 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: ACTION.
1278. Microsoft Access Error 3764 Fel 3764 Det gick inte att återskapa ett eller flera index.
1279. Microsoft Access Error 3765 Fel 3765 Syntaxfel i CHECK -begränsningsklausulen.
1280. Microsoft Access Error 3766 Fel 3766 Endast enkla SELECT -frågor är tillåtna i VIEWS.
1281. Microsoft Access Error 3767 Fel 3767 Tabell '|' kunde inte göras replikerbar eftersom den inte enbart kunde öppnas.
1282. Microsoft Access Error 3768 Fel 3768 FastFind kan inte söka på icke-kolumnreferenser.
1283. Microsoft Access Error 3769 Fel 3769 Konfliktabeller kan inte byta namn.
1284. Microsoft Access Error 3770 Fel 3770 Räknedefinition inte i giltigt intervall.
1285. Microsoft Access-fel 3771 Fel 3771 Lokala eller anonyma kopior kan inte göras till designmästaren.
1286. Microsoft Access-fel 3772 Fel 3772 Utan administratörstillstånd måste replikprioriteten ligga inom intervallet 0 - |.
1287. Microsoft Access-fel 3773 Fel 3773 Det går inte att ta bort ett eller flera objekt: |.
1288. Microsoft Access-fel 3774 Fel 3774 Pin -värde är ogiltigt.
1289. Microsoft Access-fel 3775 Fel 3775 Det gick inte att ladda Microsoft Office Access -databasen SQL Server Reconciler - MSRPJT40.dll.
1290. Microsoft Access-fel 3776 Fel 3776 Det gick inte att byta mellan två Microsoft Office Access -databas SQL Server -repliker.
1291. Microsoft Access-fel 3777 Fel 3777 Olaglig operation utförd på en Microsoft Office Access -databas SQL Server Replica.
1292. Microsoft Access-fel 3778 Fel 3778 Microsoft Office Access -databasen är felaktig eller saknas för denna SQL/Microsoft Office Access -databasreplikatset.
1293. Microsoft Access-fel 3779 Fel 3779 Det går inte att ändra spårningsegenskapen för kolumnnivå på objekt som redan är replikerbara.
1294. Microsoft Access Error 3780 Fel 3780 Ogiltig SQL -syntax - förväntat visningsnamn.
1295. Microsoft Access-fel 3781 Fel 3781 Ogiltig SQL -syntax - förväntas ett procedurnamn.
1296. Microsoft Access-fel 3782 Fel 3782 Ogiltig SQL -syntax - för närvarande är endast en kontrollbegränsning på kolumnnivå tillåten.
1297. Microsoft Access-fel 3783 Fel 3783 Ogiltig SQL -syntax - kan inte använda flera kolumner i en kontrollbegränsning på kolumnnivå.
1298. Microsoft Access-fel 3784 Fel 3784 Databasen är redan replikerbar.
1299. Microsoft Access-fel 3785 Fel 3785 Ogiltig SQL -syntax - förväntad token: Databas.
1300. Microsoft Access-fel 3786 Fel 3786 Ogiltig SQL -syntax - förväntas ha en databasrättighet, till exempel CREATEDB eller CONNECT.
1301. Microsoft Access-fel 3787 Fel 3787 Denna åtgärd är inte tillåten i underfrågor.
1302. Microsoft Access-fel 3788 Fel 3788 Det går inte att skapa ett index för denna MAPI -mapp/adressbok.
1303. Microsoft Access-fel 3789 Fel 3789 Olaglig begränsning på kolumnnivå.
1304. Microsoft Access Error 3790 Fel 3790 Detta objekt kräver en nyare version av Microsoft Office Access -databasmotorn.
1305. Microsoft Access-fel 3791 Fel 3791 Detta index kräver Microsoft Office Access -databasmotor |.
1306. Microsoft Access-fel 3792 Fel 3792 Indexet '| 2' kräver databasmotor för Microsoft Office Access | 1.
1307. Microsoft Access-fel 3793 Fel 3793 Kolumnen '| 2' kräver Microsoft Office Access -databasmotor | 1.
1308. Microsoft Access-fel 3794 Fel 3794 Denna tabell kräver Microsoft Office Access -databasmotor |.
1309. Microsoft Access Error 3795 Fel 3795 Tabellen '| 2' kräver databasmotor för Microsoft Office Access | 1.
1310. Microsoft Access-fel 3797 Fel 3797 SQL/Microsoft Office Access -databasmotorutbytet misslyckades, titta i SQLServer Agent -historiken för mer information.
1311. Microsoft Access-fel 3798 Fel 3798 CHECK -begränsningar är inte tillåtna på replikerbara databaser.
1312. Microsoft Access-fel 3799 Fel 3799 Det gick inte att hitta fältet '|'.
1313. Microsoft Access Error 380 Fel 380 Ogiltigt fastighetsvärde.
1314. Microsoft Access Error 3800 Fel 3800 | ' är inte ett index i denna tabell.
1315. Microsoft Access Error 3801 Fel 3801 Objektet (|) kan inte användas i en CHECK -begränsningsklausul.
1316. Microsoft Access Error 3803 Fel 3803 DDL kan inte slutföras på den här tabellen eftersom det refereras av begränsning | på bordet |.
1317. Microsoft Access Error 3806 Fel 3806 Det går inte att ställa in flera NULL, NOT NULL -attribut.
1318. Microsoft Access Error 3808 Fel 3808 Behöver en systemdatabas i version 4.x eller större för att utföra denna operation.
1319. Microsoft Access Error 3809 Fel 3809 Fråga | skapades med en senare version av Microsoft Office Access -databasmotorn och kan ha syntax som denna version av Microsoft Office Access -databasmotorn inte kan köras. Denna fråga kan bara köras med versionen av Microsoft Office Acces
1320. Microsoft Access Error 381 Fel 381 Ogiltigt fastighetsmatrisindex.
1321. Microsoft Access Error 3810 Fel 3810 Okänt sökord NÄR.
1322. Microsoft Access-fel 3811 Fel 3811 Frågan kunde inte köras.
1323. Microsoft Access-fel 3812 Fel 3812 Du kan inte uppdatera det här fältet eftersom värdet du försöker tillämpa inte är giltigt eller skulle bryta mot en dataintegritetsregel. Korrigera och försök igen.
1324. Microsoft Access-fel 3813 Fel 3813 SQL pass -through -frågor är inaktiverade.
1325. Microsoft Access-fel 3814 Fel 3814 Kolumner som accepterar flera värden för en post kan inte inkluderas i en flerkolumnrelation.
1326. Microsoft Access-fel 3815 Fel 3815 Kolumner som accepterar flera värden för en post kan inte inkluderas i ett flerkolumnindex.
1327. Microsoft Access-fel 3816 Fel 3816 Det unika indexet på '|' kolumnen kan inte tas bort.
1328. Microsoft Access-fel 3817 Fel 3817 Fältet med flera värden '|' är inte giltig i en CROSSTAB -fråga.
1329. Microsoft Access-fel 3818 Fel 3818 Åtgärden kan inte slutföras i denna databas eftersom den använder bilagor eller uppslagningsfält med flera värden.
1330. Microsoft Access-fel 3819 Fel 3819 Sök kan inte köras på kolumner som accepterar flera värden för en post.
1331. Microsoft Access Error 382 Fel 382 Uppsättningen stöds inte vid körning.
1332. Microsoft Access Error 3820 Fel 3820 Du kan inte ange det värdet eftersom det duplicerar ett befintligt värde i fältet med flera värderingar eller bilagor. Flervärdesuppslagnings- eller bilagefält kan inte innehålla dubblettvärden.
1333. Microsoft Access-fel 3821 Fel 3821 Du kan inte ändra ett uppslagningsfält med flera värden till den valda datatypen.
1334. Microsoft Access-fel 3824 Fel 3824 En INSERT INTO-fråga kan inte innehålla ett fält med flera värden.
1335. Microsoft Access Error 3825 Fel 3825 SELECT * kan inte användas i en INSERT INTO-fråga när käll- eller destinationstabellen innehåller ett värde med flera värden.
1336. Microsoft Access-fel 3826 Fel 3826 En UPDATE- eller DELETE-fråga kan inte innehålla ett fält med flera värden.
1337. Microsoft Access-fel 3827 Fel 3827 Det går inte att utföra en aggregerad funktion i en kolumn med flera värden när en JOIN-sats innehåller en annan kolumn med flera värden.
1338. Microsoft Access-fel 3828 Fel 3828 Det går inte att referera till en tabell med ett värde med flera värden med hjälp av en IN-sats som hänvisar till en annan databas.
1339. Microsoft Access-fel 3829 Fel 3829 Fältet med flera värden '|' kan inte användas i en ORDER BY -klausul.
1340. Microsoft Access Error 383 Fel 383 Uppsättningen stöds inte (skrivskyddad egenskap).
1341. Microsoft Access Error 3830 Fel 3830 Flervärdefältet '|' kan inte användas i en GROUP BY -klausul.
1342. Microsoft Access-fel 3831 Fel 3831 Fältet med flera värden '|' kan inte användas i en WHERE eller HAVING -klausul.
1343. Microsoft Access-fel 3833 Fel 3833 Fältet med flera värden '|' är inte giltig i den angivna JOIN -klausulen.
1344. Microsoft Access-fel 3834 Fel 3834 Fältet med flera värden '| 1' är inte giltigt i uttrycket '| 2'.
1345. Microsoft Access-fel 3835 Fel 3835 Nyckelordet DISTINCT kan inte användas med det flervärda fältet '|'.
1346. Microsoft Access-fel 3837 Fel 3837 Fältet med flera värden '|' kan inte användas i en UNION -fråga.
1347. Microsoft Access-fel 3838 Fel 3838 Flervärdefält är inte tillåtna i SELECT INTO-uttalanden.
1348. Microsoft Access-fel 3839 Fel 3839 Den angivna filen finns redan.
1349. Microsoft Access Error 3840 Fel 3840 Bilagan du lägger till överskrider tillgängliga systemresurser.
1350. Microsoft Access-fel 3842 Fel 3842 Uttrycket '|' måste vara en del av en aggregerad funktion.
1351. Microsoft Access-fel 3843 Fel 3843 En INSERT INTO -fråga som innehåller ett fält med flera värden kan inte innehålla ett annat fält.
1352. Microsoft Access-fel 3844 Fel 3844 Det går inte att referera till ett fält med flera värden i en UPDATE- eller DELETE-sats som innehåller andra fält.
1353. Microsoft Access Error 3845 Fel 3845 Microsoft Office Access stöder inte länkning till en Access -databas eller Microsoft Office Excel -arbetsbok sparad i ett format som är en senare version än det aktuella databasformatet.
1354. Microsoft Access-fel 3846 Fel 3846 Fältet med flera värden '|' i en ORDER BY måste också visas i SELECT -listan.
1355. Microsoft Access-fel 3848 Fel 3848 Du kan inte registrera dina ändringar eftersom ett värde du angav bryter mot inställningarna som definierats för fältet | (till exempel är ett värde mindre än lägsta eller större än max). Åtgärda felet och försök igen.
1356. Microsoft Access Error 385 Fel 385 Behöver fastighetsmatrisindex.
1357. Microsoft Access-fel 3853 Fel 3853 Microsoft Office Access kan inte skapa databasen i det angivna formatet på grund av en grupprincip som din administratör har angett. Skapa databasen med ett annat filformat eller kontakta din administratör.
1358. Microsoft Access-fel 3854 Fel 3854 Den här åtgärden misslyckas eftersom textfilen du ska importera innehåller mer än 255 kolumner. Vi rekommenderar att du först gör en säkerhetskopia av din källfil, minskar antalet kolumner till 255 eller mindre och försöker sedan igen.
1359. Microsoft Access Error 387 Fel 387 Set ej tillåtet.
1360. Microsoft Access Error 393 Fel 393 Få inte stöd under körning.
1361. Microsoft Access Error 394 Fel 394 Få inte stöd (egenskap som bara kan skrivas).
1362. Microsoft Access Error 422 Fel 422 Fastigheten hittades inte.
1363. Microsoft Access Error 423 Fel 423 Egendom eller metod hittades inte.
1364. Microsoft Access Error 424 Fel 424 Objekt krävs.
1365. Microsoft Access Error 429 Fel 429 ActiveX -komponenten kan inte skapa objekt.
1366. Microsoft Access Error 430 Fel 430 Klassen stöder inte automatisering eller stöder inte förväntat gränssnitt.
1367. Microsoft Access-fel 432 Fel 432 Filnamn eller klassnamn hittades inte under automatisering.
1368. Microsoft Access Error 438 Fel 438 Objektet stöder inte den här egenskapen eller metoden.
1369. Microsoft Access Error 440 Fel 440 Automatiseringsfel.
1370. Microsoft Access-fel 443 Fel 443 Automatiseringsobjektet har inte ett standardvärde.
1371. Microsoft Access Error 445 Fel 445 Object stöder inte den här åtgärden.
1372. Microsoft Access-fel 446 Fel 446 Objekt stöder inte namngivna argument.
1373. Microsoft Access Error 447 Fel 447 Objektet stöder inte aktuell lokalinställning.
1374. Microsoft Access-fel 448 Fel 448 Namngivet argument hittades inte.
1375. Microsoft Access-fel 449 Fel 449 Argument inte valfritt.
1376. Microsoft Access Error 450 Fel 450 Fel antal argument eller ogiltig egenskapstilldelning.
1377. Microsoft Access Error 451 Fel 451 Fastighetshanteringsproceduren har inte definierats och fastighetshämtningsproceduren returnerade inte ett objekt.
1378. Microsoft Access Error 452 Fel 452 Ogiltig ordinal.
1379. Microsoft Access Error 453 Fel 453 Specificerad DLL -funktion hittades inte.
1380. Microsoft Access Error 454 Fel 454 Kodresurs hittades inte.
1381. Microsoft Access Error 455 Fel 455 Kodresurslåsfel.
1382. Microsoft Access Error 457 Fel 457 Den här nyckeln är redan associerad med ett element i den här samlingen.
1383. Microsoft Access Error 458 Fel 458 Variabel använder en Automation -typ som inte stöds i Visual Basic.
1384. Microsoft Access Error 459 Fel 459 Objekt eller klass stöder inte uppsättningen händelser.
1385. Microsoft Access Error 460 Fel 460 Ogiltigt urklippsformat.
1386. Microsoft Access Error 461 Fel 461 Metod eller datamedlem hittades inte.
1387. Microsoft Access Error 462 Fel 462 Fjärrservermaskinen finns inte eller är inte tillgänglig.
1388. Microsoft Access Error 463 Fel 463 Klass inte registrerad på lokal maskin.
1389. Microsoft Access Error 47 Fel 47 För många DLL -applikationsklienter.
1390. Microsoft Access-fel 48 Fel 48 Fel vid inläsning av DLL.
1391. Microsoft Access Error 481 Fel 481 Ogiltig bild.
1392. Microsoft Access Error 482 Fel 482 Skrivarfel.
1393. Microsoft Access-fel 49 Fel 49 Dålig DLL -samtalskonvention.
1394. Microsoft Access Error 5 Fel 5 Ogiltigt proceduranrop eller argument.
1395. Microsoft Access Error 51 Fel 51 Internt fel.
1396. Microsoft Access Error 52 Fel 52 Dåligt filnamn eller nummer.
1397. Microsoft Access Error 53 Fel 53 Filen hittades inte.
1398. Microsoft Access Error 54 Fel 54 Dåligt filläge.
1399. Microsoft Access Error 55 Fel 55 Filen är redan öppen.
1400. Microsoft Access Error 5500 Fel 5500 Fel 5500: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1401. Microsoft Access Error 57 Fel 57 Enhetens I/O -fel.
1402. Microsoft Access Error 58 Fel 58 Filen finns redan.
1403. Microsoft Access Error 59 Fel 59 Dålig rekordlängd.
1404. Microsoft Access Error 6 Fel 6 Svämma över.
1405. Microsoft Access Error 6005 Fel 6005 Tabellen eller förfrågan '|' du angav antingen egendomsarket eller makrot är felstavat eller hänvisar till en tabell eller fråga som inte finns.@Om det ogiltiga namnet finns i ett makro kommer en åtgärd misslyckad dialogruta att visa makronamnet och makrons argument
1406. Microsoft Access Error 6011 Fel 6011 Vill du spara dataändringarna på formuläret '|'? @@@ 13 @@@ 4.
1407. Microsoft Access Error 6016 Fel 6016 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1408. Microsoft Access Error 6019 Fel 6019 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1409. Microsoft Access Error 6021 Fel 6021 Microsoft Office Access kan inte bygga ett formulär eller en rapport baserad på data som returneras av funktionsobjektet som du har valt för närvarande. @Välj en tabell, fråga, formulär eller rapport och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
1410. Microsoft Access Error 6022 Fel 6022 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1411. Microsoft Access Error 6027 Fel 6027 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1412. Microsoft Access Error 6029 Fel 6029 | @@@ 1 @@@ 1.
1413. Microsoft Access Error 6031 Fel 6031 Du kan inte ändra strukturen i tabellen '|', eftersom den redan används av en annan person eller process. @@@ 1 @@@ 1.
1414. Microsoft Access Error 6039 Fel 6039 Vill du spara databladet så att det blir tillgängligt för andra formulär och rapporter? @@@ 33@1@151798@4.
1415. Microsoft Access Error 6040 Fel 6040 Eftersom beroendekontroll inte är aktiverad i denna databas kan Access inte verifiera om detta datablad används på andra formulär eller rapporter.@Vill du spara databladet så att det blir tillgängligt för andra formulär och rapporter? @@ 33@ 1@151798@4.
1416. Microsoft Access Error 6042 Fel 6042 Om du tar bort kontrollen | 1 tas permanent bort filter-, grupperings- eller sorteringsinställningar som baseras på kontrollen från formuläret eller rapporten. Är du säker på att du vill radera | 1 -kontrollen?. @@@ 20@1@5833@4.
1417. Microsoft Access Error 6043 Fel 6043 Om du raderar de valda kontrollerna tas filter, grupperingar eller sorteringsorderinställningar som är baserade på dessa kontroller bort från formuläret eller rapporten permanent. Är du säker på att du vill ta bort kontrollerna?. @@@ 20@1@5833@4.
1418. Microsoft Access Error 6045 Fel 6045 Microsoft Office Access kan inte spara formuläret eller rapporten eftersom det visar tecken från ett språk som inte kan sparas i din nuvarande systemplats.@Byt systemets språkinställning till språket i formuläret eller rapporten och försök igen. @@ 1@ 2@5054@1.
1419. Microsoft Access Error 6047 Fel 6047 Antalet fält från din för närvarande valda tabell eller fråga överskrider den maximala höjden i Microsoft Office Access -formulär.@Microsoft Office Access skapar ett nytt formulär utan fält och öppnar fältlistan så att du individuellt kan välja fält för annons
1420. Microsoft Access Error 6048 Fel 6048 Antalet fält från din för närvarande valda tabell eller fråga överskrider den maximala bredden i Microsoft Office Access -formulär och -rapporter.@Microsoft Office Access skapar ett nytt formulär eller en rapport utan fält och öppnar fältlistan så att du kan individuellt
1421. Microsoft Access Error 6049 Fel 6049 Eftersom databaser i det aktuella formatet inte stöder bilagekontrollen kommer du inte att kunna slutföra denna åtgärd. @@@ 1 @@@ 1.
1422. Microsoft Access Error 61 Fel 61 Disk full.
1423. Microsoft Access Error 62 Fel 62 Ange förbi slutet av filen.
1424. Microsoft Access Error 63 Fel 63 Dåligt rekordnummer.
1425. Microsoft Access Error 67 Fel 67 För många filer.
1426. Microsoft Access Error 68 Fel 68 Enheten är inte tillgänglig.
1427. Microsoft Access Error 7 Fel 7 Slut på minne.
1428. Microsoft Access Error 70 Fel 70 Åtkomst nekad.
1429. Microsoft Access Error 71 Fel 71 Disken är inte klar.
1430. Microsoft Access Error 735 Fel 735 Det går inte att spara filen i TEMP.
1431. Microsoft Access Error 74 Fel 74 Kan inte byta namn med annan enhet.
1432. Microsoft Access Error 744 Fel 744 Söktexten hittades inte.
1433. Microsoft Access Error 746 Fel 746 För långa byten.
1434. Microsoft Access Error 75 Fel 75 Sökväg/filåtkomstfel.
1435. Microsoft Access Error 76 Fel 76 Sökvägen hittades inte.
1436. Microsoft Access-fel 7702 Fel 7702 Den användarlevererade funktionen med namnet '|', programmet som hjälper dig att lösa konflikter, kunde inte hittas.@Kontakta författaren till detta anpassade databasprogram. @@ 1 @@@ 3.
1437. Microsoft Access-fel 7706 Fel 7706 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1438. Microsoft Access-fel 7707 Fel 7707 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1439. Microsoft Access-fel 7709 Fel 7709 För att göra den här kopian till Design Master för replikuppsättningen, på fliken Databasverktyg, i gruppen Databasverktyg, klicka på Replikeringsalternativ, klicka på Synkronisera nu, ange sökvägen till '|' (nuvarande Design Master) och välj sedan Make. Designen M.
1440. Microsoft Access Error 7710 Fel 7710 För att göra denna kopia till Design Master för replikuppsättningen, synkroniserar du först kopian med alla andra kopior i uppsättningen.@Detta säkerställer att den här repliken innehåller alla designändringar som gjorts på den tidigare Design Master. Om du redan har synkroniserat t
1441. Microsoft Access-fel 7711 Fel 7711 Fel 7711: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1442. Microsoft Access-fel 7712 Fel 7712 Den här medlemmen i replikuppsättningen har överskridit det maximala antalet dagar som är tillåtet mellan synkroniseringar och kan inte synkroniseras med någon annan medlem i replikuppsättningen.@Ta bort den här kopiauppsättningen och skapa en ny kopia. @@ 1 @@@ 1 .
1443. Microsoft Access-fel 7713 Fel 7713 Denna medlem i replikuppsättningen upphör att gälla i | dagar eftersom den inte har synkroniserats med en annan medlem i replikuppsättningen.@Om medlemmen får gå ut kan den inte längre synkroniseras med någon annan medlem i replikuppsättningen.@Du bör synkronisera
1444. Microsoft Access-fel 7715 Fel 7715 Microsoft Office Access kan inte slutföra den här åtgärden eftersom den inte kan hitta eller initiera biblioteket med dynamiska länkar AceRclr.@Kör om Microsoft Office Access eller Microsoft Office Setup igen för att installera om Microsoft Briefcase Replication. Klicka på Annons under installationen
1445. Microsoft Access-fel 7718 Fel 7718 Microsoft Office Access kan inte synkronisera den här medlemmen i replikuppsättningen eftersom ett eller flera objekt är öppna.@Eftersom synkronisering kan innebära uppdatering av data i eller design av databasen måste alla objekt stängas innan du synkroniserar.@Stäng alla o
1446. Microsoft Access-fel 7722 Fel 7722 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1447. Microsoft Access-fel 7723 Fel 7723 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1448. Microsoft Access-fel 7725 Fel 7725 Microsoft Office Access har konverterat '| 1' till Design Master för replikuppsättningen och har skapat en kopia på '| 2'.@Endast Design Master kan acceptera ändringar i databasstrukturen; dataändringar kan dock göras hos Design Master eller någon repli
1449. Microsoft Access-fel 7727 Fel 7727 Microsoft Office Access kan inte skapa en kopia eftersom den här databasen redan är öppen i exklusivt läge.@Vill du att Microsoft Office Access ska stänga databasen? @@ 19 @@@ 2.
1450. Microsoft Access-fel 7729 Fel 7729 Microsoft Office Access kan inte skapa en ny kopia på '|' eftersom källan har samma sökväg och filnamn.@Välj en annan sökväg eller filnamn för den nya kopian. @@ 1 @@@ 1.
1451. Microsoft Access-fel 7731 Fel 7731 Microsoft Office Access kan inte synkronisera denna medlem i replikuppsättningen eftersom den är öppen i exklusivt läge. @För att öppna databasen i delat läge, stäng och öppna databasen igen. @@ 1 @@@ 1.
1452. Microsoft Access-fel 7733 Fel 7733 Synkroniseringsbegäran har tagits emot och synkroniseraren kommer att slutföra processen när resurser blir tillgängliga.@Se till att synkroniseraren för den här medlemmen i replikuppsättningen körs. Det kan ta flera minuter innan synkroniseringen
1453. Microsoft Access-fel 7734 Fel 7734 Microsoft Office Access har sparat utformningen av tabellen '|,' men den kommer inte att replikeras förrän tabellfönstret stängs. @@@ 1 @@@ 1.
1454. Microsoft Access-fel 7736 Fel 7736 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1455. Microsoft Access-fel 7737 Fel 7737 Microsoft Office Access har konverterat '| 1' till Design Master för replikuppsättningen och har skapat en kopia på '| 2'.@Den nya kopian visas inte i listan över potentiella synkroniseringspartners förrän databasen stängs och öppnas igen. @Vill du
1456. Microsoft Access-fel 7741 Fel 7741 Microsoft Office Access kan inte skapa en ny kopia på '|' eftersom värdet som anges för prioritet ligger utanför intervallet.@Prioritet för nya kopior bör ligga inom intervallet 0-100. @@ 1 @@@ 1.
1457. Microsoft Access-fel 7742 Fel 7742 Microsoft Office Access kan inte replikera en lösenordsskyddad databas.
1458. Microsoft Access-fel 7743 Fel 7743 Säkerhetskopiering, återställning och släpp av databasoperationer är endast tillgängliga när du har minst Microsoft SQL Server 2000 installerat på din lokala dator.
1459. Microsoft Access-fel 7744 Fel 7744 Microsoft Office Access kan inte skapa en ny kopia på '|' eftersom värdet som anges för prioritet ligger utanför intervallet.@Prioritet för anonyma repliker bör vara 0. @@ 1 @@@ 1.
1460. Microsoft Access-fel 7747 Fel 7747 Databasrepliker kan inte konverteras till tidigare versioner av Microsoft Office Access.
1461. Microsoft Access-fel 7748 Fel 7748 Fel 7748: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1462. Microsoft Access-fel 7749 Fel 7749 Öppna Design Master och synkronisera med denna replika innan du öppnar.
1463. Microsoft Access Error 7750 Fel 7750 I databladvyn kan du inte ställa in en kontrollegenskap om kontrollen är en del av en alternativgrupp. @@@ 1 @@@ 1.
1464. Microsoft Access-fel 7751 Fel 7751 I designvyn kan du inte hämta värdet på egenskapen ObjectPalette för ett OLE -objekt i en bunden objektram.@Microsoft Office Access visar inte OLE -objektet i objektramen i designvyn.@Ta bort referensen till ObjectPa
1465. Microsoft Access-fel 7756 Fel 7756 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1466. Microsoft Access-fel 7757 Fel 7757 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1467. Microsoft Access-fel 7764 Fel 7764 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1468. Microsoft Access-fel 7765 Fel 7765 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1469. Microsoft Access-fel 7768 Fel 7768 För att ändra data genom detta formulär måste fokus vara i ett bundet fält som kan ändras. @@@ 1 @@@ 1.
1470. Microsoft Access-fel 7778 Fel 7778 Fel 7778: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1471. Microsoft Access-fel 7787 Fel 7787 Fel 7787: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1472. Microsoft Access-fel 7788 Fel 7788 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1473. Microsoft Access-fel 7795 Fel 7795 Det anpassade verktygsfältet '|' är fel typ (meny, genvägsmeny eller verktygsfält) för egenskapen den används i. @@@ 1 @@@ 1.
1474. Microsoft Access Error 7804 Fel 7804 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1475. Microsoft Access-fel 7808 Fel 7808 Microsoft Office Access kan inte ersätta en befintlig fil till följd av konvertering av Microsoft Office Access -databasen. Du måste välja ett nytt filnamn. @@@ 1 @@@ 1.
1476. Microsoft Access-fel 7812 Fel 7812 Microsoft Office Access -projekt kan bara anslutas till Microsoft SQL Server.
1477. Microsoft Access-fel 7813 Fel 7813 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1478. Microsoft Access-fel 7814 Fel 7814 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1479. Microsoft Access-fel 7816 Fel 7816 Microsoft Office Access kräver att denna installation av Microsoft SQL Server 6.5 uppgraderas till service pack 5 för att ansluta till den här servern. @@@ 1 @@@ 1.
1480. Microsoft Access-fel 7818 Fel 7818 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1481. Microsoft Access-fel 7819 Fel 7819 Du har valt en databasmallfil som inte stöds i den aktuella versionen av Microsoft Office Access.@Om du vill skapa en databas med databasguiden klickar du på fliken Databaser i dialogrutan Ny och dubbelklickar sedan på en databasikon. @@ 1 @@@ 1.
1482. Microsoft Access Error 7820 Fel 7820 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1483. Microsoft Access-fel 7844 Fel 7844 Microsoft Office Access kan inte kopiera databasfilen eftersom det finns aktiva anslutningar till den aktuella databasen. @@@ 1 @@@ 1.
1484. Microsoft Access-fel 7849 Fel 7849 Reparationen har avbrutits eftersom Microsoft Office Access inte kunde skapa en säkerhetskopia av filen. Du kanske inte har tillräckliga behörigheter eller tillräckligt med diskutrymme för att skapa säkerhetskopian. Klicka på Microsoft Office B för att reparera filen manuellt
1485. Microsoft Access-fel 7853 Fel 7853 Standardkolumnbredden måste vara minst 0,1 tum. @@@ 1 @@@ 1.
1486. Microsoft Access-fel 7854 Fel 7854 Du kan inte exportera databasobjekt (utom tabeller) från den aktuella versionen av Microsoft Office Access till tidigare versioner av Microsoft Office Access. @@@ 1 @@@ 1.
1487. Microsoft Access-fel 7858 Fel 7858 Inställningen Flikbredd i dialogrutan Alternativ (menyn Verktyg) för modul- eller felsökningsfönstret måste vara från 1 till 32. @@@ 1 @@@ 1.
1488. Microsoft Access-fel 7859 Fel 7859 Microsoft Office Access kan inte startas eftersom det inte finns någon licens för den på den här datorn.
1489. Microsoft Access-fel 7863 Fel 7863 Länkar kan bara skapas mellan Microsoft Office Access -databasfiler.
1490. Microsoft Access-fel 7864 Fel 7864 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1491. Microsoft Access-fel 7866 Fel 7866 Microsoft Office Access kan inte öppna databasen eftersom den saknas eller öppnas uteslutande av en annan användare, eller om det inte är en ADP -fil.
1492. Microsoft Access-fel 7867 Fel 7867 Du har redan databasen öppen.
1493. Microsoft Access-fel 7872 Fel 7872 Denna postuppsättning kan inte uppdateras.
1494. Microsoft Access-fel 7885 Fel 7885 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1495. Microsoft Access-fel 7891 Fel 7891 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1496. Microsoft Access-fel 7912 Fel 7912 När du har sparat ändringen i datatypen i den här kolumnen kommer du inte att kunna återgå till den tidigare datatypen.@Är du säker på att du vill ändra datatypen? @@ 20 @@@ 2.
1497. Microsoft Access-fel 7918 Fel 7918 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1498. Microsoft Access-fel 7926 Fel 7926 Du kan inte ändra kolumnen '|' att lagra flera värden; det är en del av en multipelkolumnrelation.@Om du vill ändra kolumnen för att lagra flera värden tar du först bort relationen i fönstret Relationer. @@ 1 @@@ 1.
1499. Microsoft Access Error 7950 Fel 7950 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1500. Microsoft Access-fel 7957 Fel 7957 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1501. Microsoft Access-fel 7958 Fel 7958 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1502. Microsoft Access-fel 7959 Fel 7959 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1503. Microsoft Access-fel 7961 Fel 7961 Microsoft Office Access kan inte hitta modulen '|' hänvisas till i ett makrouttryck eller Visual Basic -kod.@Modulen du hänvisade till kan vara stängd eller kanske inte finns i denna databas, eller så kan namnet vara felstavat. @@ 1 @@@ 1.
1504. Microsoft Access Error 7970 Fel 7970 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1505. Microsoft Access-fel 7973 Fel 7973 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1506. Microsoft Access-fel 7982 Fel 7982 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1507. Microsoft Access-fel 7991 Fel 7991 Tillägget för kontroll av källkodskontroll för Microsoft Office Access är inte tillgängligt. detta objekt öppnas skrivskyddat. @@@ 1 @@@ 3.
1508. Microsoft Access-fel 7995 Fel 7995 Menyerna i ditt formulär eller din rapport som är baserade på makron i Microsoft Office Access kommer inte att synas när dialogrutan Anpassa är öppen.@För att få full effekt av meny- eller verktygsfältanpassning, konvertera dina makrobaserade menyer till menyer eller verktygsfält. Kvickhet
1509. Microsoft Access Error 8001 Fel 8001 | ' har ändrats sedan förra gången du öppnade den, antingen av en annan användare eller för att en annan instans av den öppnades på din egen maskin.@Vill du ersätta de ändringar som du eller en annan användare gjorde?@* Vill du spara den senaste ändringar och diskar
1510. Microsoft Access Error 8002 Fel 8002 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1511. Microsoft Access Error 8004 Fel 8004 Layouten för '|' har ändrats sedan förra gången du öppnade den, antingen av en annan användare eller för att en annan instans av den öppnades på din egen maskin.@Vill du ersätta de ändringar som du eller en annan användare gjorde?@* Vill du spara den senaste cha
1512. Microsoft Access Error 8005 Fel 8005 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1513. Microsoft Access Error 8007 Fel 8007 Du kan inte komma in i exklusivt läge just nu eftersom denna databas öppnas av andra användare eller för att du inte har behörighet att enbart öppna. @@@ 1 @@@ 1.
1514. Microsoft Access Error 8008 Fel 8008 Den lagrade proceduren kördes framgångsrikt men returnerade inte poster.
1515. Microsoft Access Error 8050 Fel 8050 Vill du spara ändringar i utformningen av |? @@@ 13 @@@ 2.
1516. Microsoft Access-fel 8051 Fel 8051 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1517. Microsoft Access-fel 8052 Fel 8052 Vill du ta bort | och tömma Urklipp? @Du försökte ta bort ett databasobjekt som för närvarande finns i Microsoft Office Access Urklipp. Om du tar bort det från din databas kan du inte klistra in det senare. @@ 20 @@@ 2.
1518. Microsoft Access-fel 8054 Fel 8054 Vill du avsluta Microsoft Office Access och tömma Urklipp? @@@ 19 @@@ 2.
1519. Microsoft Access-fel 8058 Fel 8058 Vill du spara ändringar i layouten för |? @@@ 13 @@@ 2.
1520. Microsoft Access-fel 8059 Fel 8059 Vill du ta bort länken till |?@Om du tar bort länken raderar du bara den information som Microsoft Office Access använder för att öppna tabellen, inte själva tabellen. @@ 19 @@@ 2.
1521. Microsoft Access-fel 8061 Fel 8061 Är du säker på att du vill återställa standardinställningarna till det inbyggda verktygsfältet eller menyraden |?@Om du tidigare anpassat, flyttat, ändrat synligheten eller på annat sätt ändrat verktygsfältet eller menyraden eller någon av menyerna det, Microsoft Off
1522. Microsoft Access-fel 8071 Fel 8071 Vill du ta bort den komprimerade databasen från källkodskontroll? @@@ 19 @@@ 2.
1523. Microsoft Access-fel 8076 Fel 8076 För att importera tabeller, relationer, menyer, verktygsfält, import-/exportspecifikationer eller sidor för datatillgång måste du ha data och diverse. Objekt utcheckade. @@@ 1 @@@ 2.
1524. Microsoft Access-fel 8077 Fel 8077 Är du säker på att du vill klippa av |? @@@ 19 @@@ 2.
1525. Microsoft Access-fel 8079 Fel 8079 Microsoft Office Access kunde inte lägga till en referens till typbiblioteket för den här kontrollen eftersom Data and Misc. Objekt är inte utcheckade.@Kolla in data och diverse. Objekt och lägg till en referens till biblioteket '|'. @@ 1 @@@ 1.
1526. Microsoft Access Error 8090 Fel 8090 Är du säker på att du vill radera konflikttabellen |? @Du kommer inte att kunna ångra den här åtgärden. @@ 19 @@@ 2.
1527. Microsoft Access-fel 8093 Fel 8093 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1528. Microsoft Access-fel 8094 Fel 8094 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1529. Microsoft Access-fel 8095 Fel 8095 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1530. Microsoft Access Error 8103 Fel 8103 Vill du slänga de väntande ändringarna och ta bort länken till listan |?@Den länkade listan du försöker ta bort har ändringar som inte har sparats på servern. Vill du fortfarande ta bort den länkade listan och förlora dessa väntande ändringar? @@ 19@
1531. Microsoft Access Error 8105 Fel 8105 Du måste stänga och öppna den aktuella databasen igen för att det angivna alternativet ska träda i kraft.
1532. Microsoft Access-fel 8404 Fel 8404 Du kan inte öppna '|' för exklusiv användning eftersom en annan användare har databasen öppen eller för att du inte har behörighet att enbart öppna.@Microsoft Office Access öppnar databasen för delad åtkomst. @@ 3 @@@ 1.
1533. Microsoft Access-fel 8406 Fel 8406 Innehåller den första raden i dina data kolumnrubriker? @@@ 20 @@@ 1.
1534. Microsoft Access-fel 8407 Fel 8407 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1535. Microsoft Access-fel 8408 Fel 8408 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1536. Microsoft Access Error 8410 Fel 8410 Microsoft Office Access lyckades återställa databasen | 1 från sin säkerhetskopia på | 2.
1537. Microsoft Access-fel 8411 Fel 8411 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1538. Microsoft Access-fel 8413 Fel 8413 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1539. Microsoft Access Error 8505 Fel 8505 Vill du fortsätta att söka eller ersätta? @@@ 19 @@@ 2.
1540. Microsoft Access Error 8506 Fel 8506 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1541. Microsoft Access-fel 8511 Fel 8511 Registreringar som Microsoft Office Access inte kunde klistra in har infogats i en ny tabell som heter'|.'@ I navigeringsfönstret öppnar du den nya tabellen för att se de opastade posterna. och klistra in th
1542. Microsoft Access-fel 8514 Fel 8514 Vill du undertrycka ytterligare felmeddelanden om varför poster inte kan klistras in? Om du klickar på Nej visas ett meddelande för varje post som inte kan klistras in. @@ 13 @@@ 2.
1543. Microsoft Access-fel 8517 Fel 8517 Vill du undertrycka ytterligare felmeddelanden som berättar varför poster inte kan raderas? @Om du klickar på Nej visas ett meddelande för varje post som inte kan raderas. @@ 13 @@@ 2.
1544. Microsoft Access-fel 8523 Fel 8523 Vill du radera den anpassade palettinformationen från det här formuläret eller rapportera och återgå till standardpaletten? @@@ 20 @@@ 2.
1545. Microsoft Access-fel 8524 Fel 8524 Vill du ta bort den här bilden från den här kontrollen? @@@ 20 @@@ 2.
1546. Microsoft Access-fel 8526 Fel 8526 Microsoft Office Access stötte på ett problem när du försökte byta vy och måste stänga det här fönstret. @@@ 1 @@@ 1.
1547. Microsoft Access-fel 8527 Fel 8527 Vill du ta bort gruppavsnittet för databasobjektet '|' och dess innehåll?@Grupprubriken eller sidfoten du vill ta bort innehåller kontroller som kommer att raderas tillsammans med avsnittet. @@ 20 @@@ 2.
1548. Microsoft Access-fel 8530 Fel 8530 Förhållanden som anger raderande raderande är på väg att orsaka | post (er) i denna tabell och i relaterade tabeller som ska raderas.@Är du säker på att du vill ta bort dessa poster? @@ 21@1@9096@2.
1549. Microsoft Access-fel 8531 Fel 8531 Sektionsbredden är större än sidbredden och det finns inga objekt i det extra utrymmet, så vissa sidor kan vara tomma.@Rapportbredden kan till exempel vara bredare än sidbredden. @@ 3 @@@ 1.
1550. Microsoft Access-fel 8532 Fel 8532 Vill du ta bort den här bilden från formuläret? @@@ 20 @@@ 2.
1551. Microsoft Access-fel 8538 Fel 8538 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1552. Microsoft Access-fel 8539 Fel 8539 Förhållanden som anger raderande raderande är på väg att orsaka att post (er) i denna tabell och i relaterade tabeller raderas.@Är du säker på att du vill ta bort dessa poster? @@ 21@1@9096@2.
1553. Microsoft Access-fel 8543 Fel 8543 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1554. Microsoft Access-fel 8545 Fel 8545 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1555. Microsoft Access-fel 8547 Fel 8547 Vill du spara ändringarna i makrot och uppdatera fastigheten? @@@ 13@1@4309@2.
1556. Microsoft Access-fel 8548 Fel 8548 För att slutföra åtgärden måste Access ändra egenskapen RecordSource för det aktuella formuläret eller rapporten.@Access skapar en ny fråga och bäddar in den direkt i formulärets eller rapportens RecordSource -egenskap. Formuläret eller rapporten kommer inte längre att baseras på t
1557. Microsoft Access-fel 8550 Fel 8550 En tabell eller fråga som behövs för att skapa det nya formuläret, rapporten eller frågan är för närvarande öppen i designvyn.@Spara eller kassera ändringarna i denna tabell eller fråga och öppna den i databladvyn, försök sedan igen. @@ 1@ @@ 1.
1558. Microsoft Access-fel 8551 Fel 8551 Vill du ta bort den här bilden från rapporten? @@@ 20 @@@ 2.
1559. Microsoft Access-fel 9 Fel 9 Prenumeration utanför intervallet.
1560. Microsoft Access Error 91 Fel 91 Objektvariabel eller Med blockvariabel inte inställd.
1561. Microsoft Access Error 93 Fel 93 Ogiltig mönstersträng.
1562. Microsoft Access-fel 9505 Fel 9505 Microsoft Office Access har upptäckt att denna databas befinner sig i ett inkonsekvent tillstånd och kommer att försöka återställa databasen. Under denna process kommer en säkerhetskopia av databasen att göras och alla återställda objekt placeras i en ny databas. Acce
1563. Microsoft Access Error 9510 Fel 9510 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1564. Microsoft Access-fel 9512 Fel 9512 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1565. Microsoft Access-fel 9513 Fel 9513 Microsoft Office Access kunde inte helt reparera '|' tabell och raderade några Memo-, OLE -objekt- eller hyperlänkfältvärden.@För att återställa data, återställ från din säkerhetskopia av databasen. Observera att data i det raderade fältet kan ha varit da
1566. Microsoft Access-fel 9527 Fel 9527 Stavningskontrollen kan inte fortsätta; du måste först välja data från en tabell, fråga, vy, lagrad procedur eller formulär. @@@ 1 @@@ 1.
1567. Microsoft Access-fel 9529 Fel 9529 Microsoft Office Access kan inte köra stavningskontrollen eftersom data i det här formuläret eller frågan inte kan uppdateras. @@@ 2@1@9932@1.
1568. Microsoft Access-fel 9531 Fel 9531 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1569. Microsoft Access-fel 9538 Fel 9538 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1570. Microsoft Access-fel 9540 Fel 9540 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1571. Microsoft Access-fel 9545 Fel 9545 När du har konverterat den här filen till Access 2002 - 2003 filformat kan den nya filen inte delas med Access 2000 -användare eller Access 97 -användare.@För mer information om konvertering, klicka på Hjälp. @@ 2@1@553714162@1.
1572. Microsoft Access-fel 9546 Fel 9546 Programdefinierat eller objektdefinierat fel.
1573. Microsoft Access-fel 9547 Fel 9547 När du har konverterat den här filen till Access 2000 -filformat kan den nya filen inte delas med Access 97 -användare. @Alla funktioner som är specifika för Access 2002 eller senare kommer inte att finnas tillgängliga i Access 2000.@Klicka på Hjälp för mer information om konvertering.
1574. Microsoft Access-fel 9548 Fel 9548 När du har konverterat den här filen till Access 97 -filformat går alla funktioner som är specifika för Access 2000 eller senare förlorade.@För mer information om konvertering, klicka på Hjälp. @@ 2@1@553714162@1.
1575. Microsoft Access Error 96 Fel 96 Det går inte att sjunka objekthändelser eftersom objektet redan avfyrar händelser till det maximala antalet händelsemottagare som det stöder.
1576. Microsoft Access Error 97 Fel 97 Kan inte anropa vänfunktion på objekt som inte är en instans för att definiera klass.
1577. Microsoft Access Error 98 Fel 98 Ett fastighets- eller metodanrop kan inte inkludera en referens till ett privat objekt, antingen som ett argument eller som ett returvärde.
1578. Microsoft Access felkod 3050 Fel 3050 Fel 3050: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1579. Microsoft Access felkod 3072 Fel 3072 En valideringsregel på tabellnivå som refererar till en numerisk datatyp måste ha en numerisk valideringsklausul. Om en strängvalideringsklausul används kommer detta fel att returneras.
1580. Microsoft Access felkod 3078 Fel 3078 Fel 3078: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1581. Microsoft Access felkod 3085 Fel 3085 Fel 3085: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1582. Microsoft Access felkod 31665 Fel 31665 Okänt fel.
1583. Microsoft Access felkod 31671 Fel 31671 Okänt fel.
1584. Microsoft Access felkod 3193 Fel 3193 (Okänt fel.
1585. Microsoft Access felkod 3194 Fel 3194 (Okänt fel.
1586. Microsoft Access felkod 3195 Fel 3195 (uttryck) fel.
1587. Microsoft Access felkod 3197 Fel 3197 Fel 3197: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1588. Microsoft Access felkod 3209 Fel 3209 Okänt fel.
1589. Microsoft Access felkod 3316 Fel 3316 Okänt fel.
1590. Microsoft Access felkod 3369 Fel 3369 Okänt fel.
1591. Microsoft Access felkod 3395 Fel 3395 Okänt fel.
1592. Microsoft Access felkod 3416 Fel 3416 Okänt fel.
1593. Microsoft Access felkod 8057 Fel 8057 Okänt fel.
1594. Microsoft Access INF-filfel Fel 10801 Microsoft Office Access -indexinformationsfilen (.inf) för '|' finns redan.@Vill du ersätta den befintliga Microsoft Office Access.inf -filen för dBASE- eller Microsoft FoxPro -filen som du länkar?@* Om du vill skapa en ny.inf -fil klickar du på Ja.* Om du vill använda den
1595. Microsoft Access Runtime Error 5174 Fel 5174 Fel 5174: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1596. Microsoft Error 5 Åtkomst nekad Fel 5 Fel 5: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1597. Microsoft felkod 0X0 Fel 0x0 Fel 0x0: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1598. Microsoft felkod 0X4Ff02 Fel 0x4FF02 Fel 0x4FF02: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1599. Microsoft felkod 0X643 Fel 0x643 Fel 0x643: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1600. Microsoft felkod 0X80072F8F Fel 0x80072F8F Fel 0x80072F8F: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1601. Microsoft felkod 0X80073B01 Fel 0x80073B01 Fel 0x80073B01: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1602. Microsoft felkod 0X800B0101 Fel 0x800B0101 Fel 0x800B0101: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1603. Microsoft felkod 0Xc004C020 Fel 0xC004C020 Fel 0xC004C020: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1604. Microsoft felkod 0Xc004E003 Fel 0xC004E003 Fel 0xC004E003: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1605. Microsoft felkod 0Xc004F074 Fel 0xC004F074 Fel 0xC004F074: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1606. Microsoft felkod 1 Fel 1 Fel 1: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1607. Microsoft felkod 10 Fel 10 Fel 10: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1608. Microsoft felkod 1086 Fel 1086 Fel 1086: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1609. Microsoft felkod 1603 Fel 1603 Fel 1603: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1610. Microsoft felkod 19 Fel 19 Fel 19: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1611. Microsoft felkod 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1612. Microsoft felkod 2 Fel 2 Fel 2: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1613. Microsoft felkod 2203 Fel 2203 Fel 2203: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1614. Microsoft felkod 25004 Fel 25004 Fel 25004: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1615. Microsoft felkod 2738 Fel 2738 Fel 2738: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1616. Microsoft felkod 2753 Fel 2753 Fel 2753: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1617. Microsoft felkod 28 Fel 28 Fel 28: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1618. Microsoft felkod 2908 Fel 2908 Fel 2908: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1619. Microsoft felkod 29506 Fel 29506 Fel 29506: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1620. Microsoft felkod 3 Fel 3 Fel 3: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1621. Microsoft felkod 30066 Fel 30066 Fel 30066: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1622. Microsoft felkod 3010 Fel 3010 Fel 3010: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1623. Microsoft felkod 30225 Fel 30225 Fel 30225: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1624. Microsoft felkod 31 Fel 31 Fel 31: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1625. Microsoft felkod 31 Vista Fel 31 Fel 31: Windows Vista har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1626. Microsoft Error Code 32 4 Fel 32 4 Fel 32 4: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1627. Microsoft felkod 3417 Fel 3417 Fel 3417: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1628. Microsoft felkod 37 Fel 37 Fel 37: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1629. Microsoft felkod 4 Fel 4 Fel 4: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1630. Microsoft felkod 40 Fel 40 Fel 40: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1631. Microsoft Error Code 400 Fel 400 Fel 400: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1632. Microsoft felkod 403 Fel 403 Fel 403: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1633. Microsoft felkod 404 Fel 404 Fel 404: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1634. Microsoft felkod 41 Fel 41 Fel 41: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1635. Microsoft felkod 43 Fel 43 Fel 43: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1636. Microsoft Error Code 43 Windows 7 Fel 43 Fel 43: Windows 7 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1637. Microsoft felkod 45 Fel 45 Fel 45: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1638. Microsoft felkod 490 Fel 490 Fel 490: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1639. Microsoft Error Code 500 Fel 500 Fel 500: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1640. Microsoft felkod 51 Fel 51 Fel 51: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1641. Microsoft felkod 5100 Fel 5100 Fel 5100: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1642. Microsoft felkod 52 Fel 52 Fel 52: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1643. Microsoft felkod 53762 Fel 53762 Fel 53762: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1644. Microsoft felkod 57 Fel 57 Fel 57: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1645. Microsoft felkod 57A Fel 57A Fel 57A: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1646. Microsoft felkod 57E Fel 57E Fel 57E: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1647. Microsoft felkod 58 Fel 58 Fel 58: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1648. Microsoft felkod 641 Fel 641 Fel 641: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1649. Microsoft felkod 642 Fel 642 Fel 642: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1650. Microsoft felkod 643 Fel 643 Fel 643: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1651. Microsoft felkod 643 Vista Fel 643 Fel 643: Windows Vista har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1652. Microsoft Error Code 643 Windows 7 Fel 643 Fel 643: Windows 7 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1653. Microsoft felkod 646 Fel 646 Fel 646: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1654. Microsoft felkod 64C Fel 64c Fel 64c: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1655. Microsoft Error Code 64C Fix Fel 64c Fel 64c: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1656. Microsoft felkod 651 Fel 651 Fel 651: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1657. Microsoft felkod 66A Fel 66a Fel 66a: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1658. Microsoft felkod 7 Fel 7 Fel 7: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1659. Microsoft felkod 700 Fel 700 Fel 700: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1660. Microsoft felkod 7001 Fel 7001 Fel 7001: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1661. Microsoft felkod 7023 Fel 7023 Fel 7023: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1662. Microsoft felkod 720 Fel 720 Fel 720: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1663. Microsoft felkod 740 Fel 740 Fel 740: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1664. Microsoft felkod 75550 Fel 75550 Fel 75550: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1665. Microsoft felkod 78F Fel 78F Fel 78F: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1666. Microsoft felkod 797 Fel 797 Fel 797: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1667. Microsoft felkod 80070Bc9 Fel 80070BC9 Fel 80070BC9: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1668. Microsoft felkod 80072Ee2 Fel 80072EE2 Fel 80072EE2: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1669. Microsoft felkod 80072Ef3 Fel 80072EF3 Fel 80072EF3: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1670. Microsoft felkod 80072Efd Fel 80072EFD Fel 80072EFD: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1671. Microsoft felkod 80072F8F Fel 80072F8F Fel 80072F8F: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1672. Microsoft felkod 800B0001 Fel 800B0001 Fel 800B0001: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1673. Microsoft felkod 800B0100 Fel 800B0100 Fel 800B0100: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1674. Microsoft felkod 8015D002 Fel 8015D002 Fel 8015D002: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1675. Microsoft felkod 8015D003 Fel 8015D003 Fel 8015D003: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1676. Microsoft felkod 8015D02E Fel 8015D02E Fel 8015D02E: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1677. Microsoft felkod 9 Fel 9 Fel 9: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1678. Microsoft felkod 9009 Fel 9009 Fel 9009: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1679. Microsoft felkod 904 Fel 904 Fel 904: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1680. Microsoft felkod 91 Fel 91 Fel 91: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1681. Microsoft felkod 99 Fel 99 Fel 99: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1682. Microsoft felkod 9C47 Fel 9C47 Fel 9C47: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1683. Microsoft felkod 9C48 Fel 9C48 Fel 9C48: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1684. Microsoft felkod 9C57 Fel 9C57 Fel 9C57: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1685. Microsoft felkod 9C59 Fel 9C59 Fel 9C59: Microsoft har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1686. Microsoft Excel Automation Error (fel 440) Fel 440 Fel 440: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1687. Microsoft Excel Error 1001 Få fönsterupplösning Fel 1001 Fel 1001: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1688. Microsoft Excel-fel 1309 Fel 1309 Fel 1309: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1689. Microsoft Excel-fel 1706 Fel 1706 Setup kan inte hitta de nödvändiga filerna ”felmeddelande när du reparerar eller installerar en funktion i Office.
1690. Microsoft Excel-fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1691. Microsoft Excel-fel 25090 Fel 25090 Fel 25090: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1692. Microsoft Excel-fel 30600 Fel 30600 Orsakas av felkonfigurerade systemfiler.
1693. Microsoft Excel-fel 520 Fel 520 Fel 520: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1694. Microsoft Excel-fel Stdole32.Tlb Fel STDOLE32.TLB Fel STDOLE32.TLB: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1695. Microsoft Excel Runtime Error 48 Fel 48 Fel 48: Microsoft Excel har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1696. Microsoft Flight Simulator Error 1305 Fel 1305 Fel 1305: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1697. Microsoft Flight Simulator Error 1311 Fel 1311 Fel 1311: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1698. Microsoft Flight Simulator Error 1335 Fel 1335 Fel 1335: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1699. Microsoft Flight Simulator Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1700. Microsoft Flight Simulator Error 1607 Fel 1607 Fel 1607: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1701. Microsoft Flight Simulator Error 1628 Fel 1628 Fel 1628: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1702. Microsoft Flight Simulator Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1703. Microsoft Flight Simulator Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1704. Microsoft Flight Simulator Error Id 25 Fel-ID 25 Fel -ID 25: Microsoft Flight Simulator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1705. Microsoft hjälper till att skydda detta Visual Basic for Applications-projekt med ett lösenord Fel 2017 Microsoft hjälper till att skydda detta Visual Basic for Applications -projekt med ett lösenord. Du måste ange lösenordet i Visual Basic Editor innan du kan utföra denna åtgärd. @@@ 1 @@@ 1.
1706. Microsoft Money Error 1017 Fel 1017 Fel 1017: Microsoft Money har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1707. Microsoft Office 2010 aktiveringsfelkod 0Xc004C032 Fel 0xC004C032 Fel 0xC004C032: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1708. Microsoft Office 2010 Fel 0X80070Bc9 Fel 0x80070BC9 Fel 0x80070BC9: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1709. Microsoft Office 2010 Fel 0X80072Ee7 Fel 0x80072EE7 Fel 0x80072EE7: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1710. Microsoft Office 2010 Fel 0X80072Efd Fel 0x80072EFD Fel 0x80072EFD: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1711. Microsoft Office 2010 Fel 0X80072F8F Fel 0x80072F8F Fel 0x80072F8F: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1712. Microsoft Office 2010 fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1713. Microsoft Office 2010 Felkod 0Xc004F056 Fel 0xC004F056 Fel 0xC004F056: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1714. Microsoft Office 2010 felkod 1310 Fel 1310 Fel 1310: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1715. Microsoft Office 2010 felkod 1402 Fel 1402 Fel 1402: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1716. Microsoft Office 2010 felkod 1603 Fel 1603 Fel 1603: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1717. Microsoft Office 2010 felkod 1606 Fel 1606 Fel 1606: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1718. Microsoft Office 2010 Felkod 1704 Fel 1704 Fel 1704: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1719. Microsoft Office 2010 Felkod 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1720. Microsoft Office 2010 Felkod 2203 Fel 2203 Fel 2203: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1721. Microsoft Office 2010 Felkod 25004 Fel 25004 Fel 25004: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1722. Microsoft Office 2010 Felkod 2908 Fel 2908 Fel 2908: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1723. Microsoft Office 2010 installationsfel 64 bitar Fel 64 Fel 64: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1724. Microsoft Office Access tillåter endast ett autonumreringsfält per tabell Fel 2363 Microsoft Office Access tillåter endast ett AutoNumber -fält per tabell.@Använd datatypen Nummer för liknande fält. @@ 1 @@@ 1.
1725. Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i skapa tabell-frågan Fel 10517 Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i make-tabellfrågan.@Den ställde in | 1 fält (er) till Null på grund av ett fel i typkonvertering. Ett typkonverteringsfel orsakas när data i ett eller flera fält inte matchar inte egenskapen DataType eller FieldSize
1726. Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i uppdateringen eller lägga till frågan Fel 10511 Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i uppdateringen eller lägga till frågan.@Den ställer in | 1 fält till Null på grund av ett fel i typkonverteringen. Ett typkonverteringsfel orsakas när data i ett eller flera fält inte matchar inte datatypen eller FieldSize pr
1727. Microsoft Office Access kan inte lägga till ytterligare en kolumn i den här tabellen Fel 7909 Microsoft Office Access kan inte lägga till ytterligare en kolumn i tabellen.@Du kan ha upp till 255 kolumner i tabellen. @@ 1 @@@ 1.
1728. Microsoft Office Access kan inte lägga till referenser till en replikerad databas; ändringar kommer att ignoreras Fel 29033 Microsoft Office Access kan inte lägga till referenser till en replikerad databas; ändringar ignoreras. @@@ 1 @@@ 1.
1729. Microsoft Office Access kan inte lägga till, byta namn på eller ta bort kontrollerna du begärde Fel 29054 Microsoft Office Access kan inte lägga till, byta namn på eller ta bort kontrollerna du begärde. @@@ 1 @@@ 1.
1730. Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i tilläggsfrågan Fel 10510 Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i tilläggsfrågan.@Microsoft Office Access set | 1 fält (er) till Null på grund av fel i typkonvertering och det har inte lagts till | 2 poster i tabellen på grund av nyckelöverträdelser, | 3 rekord på grund av låsbrott
1731. Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i tabellen Fel 10516 Microsoft Office Access kan inte lägga till alla poster i tabellen.@Microsoft Office Access set | 1 fält till Null på grund av fel i typkonvertering och det har inte lagts till | 2 poster på grund av viktiga överträdelser , | 3 rekord på grund av brott mot lås, och | 4 rekord (er)
1732. Microsoft Office Access kan inte bifoga objektet; meddelandet skickades inte Fel 2294 Microsoft Office Access kan inte bifoga objektet; meddelandet skickades inte.@* Nätverket kanske inte fungerar. Vänta tills nätverket fungerar och försök sedan igen.* Du kan ha slut på minne. Stäng ett eller flera Microsoft Office Access -fönster, stäng andra a
1733. Microsoft Office Access kan inte startas Fel 7899 Microsoft Office Access kan inte startas.@Microsoft Office Access kunde inte initiera Windows -registret.@Kör om Microsoft Office Access eller Microsoft Office Setup för att installera om Microsoft Office Access.@1 @@ 185309@3.
1734. Microsoft Office Access kan inte ändra datatypen Fel 2383 Microsoft Office Access kan inte ändra datatypen.@Det finns inte tillräckligt med diskutrymme eller minne. @@ 1 @@@ 1.
1735. Microsoft Office Access kan inte ändra arbetskatalogen till '| Fel 8055 Microsoft Office Access kan inte ändra arbetskatalogen till'|.'@ Verifiera att enheten är giltig och sökvägen är 260 tecken eller mindre. @@ 1 @@@ 1.
1736. Microsoft Office Access kan inte ändra arbetskatalogen till '| Fel 8096 Microsoft Office Access kan inte ändra arbetskatalogen till'|.'@Vänligen ange en annan plats än Internet. @@ 1 @@@ 1.
1737. Microsoft Office Access kan inte ändra dessa fältdatatyper Fel 7905 Microsoft Office Access kan inte ändra dessa fältdatatyper.@Vissa data i denna tabell bryter mot postvalideringsregeln.@Innan några datatyper kan ändras, ta bort postvalideringsregeln eller korrigera data.@1 @@@ 1.
1738. Microsoft Office Access kan inte stänga filen Fel 2286 Microsoft Office Access kan inte stänga filen.@* Nätverket kanske inte fungerar. Vänta tills nätverket fungerar och försök igen.* Du kan ha slut på minne. Stäng ett eller flera Microsoft Office Access -fönster, stäng andra program och försök sedan igen
1739. Microsoft Office Access kan inte kommunicera med OLE-servern Fel 2691 Microsoft Office Access kan inte kommunicera med OLE -servern.@OLE -servern kanske inte är registrerad.@Om du vill registrera OLE -servern installerar du om den.@1 @@@ 1.
1740. Microsoft Office Access kan inte komprimera och reparera den aktuella databasen Fel 7846 Microsoft Office Access kan inte komprimera och reparera den aktuella databasen. @@@ 1 @@@ 1.
1741. Microsoft Office Access kan inte slutföra utdataoperationen Fel 2587 Microsoft Office Access kan inte slutföra Output -operationen.@Visual Basic -koden du angav innehåller ett syntaxfel eller att Output -procedurerna inte är tillgängliga.@Se till att det inte finns något syntaxfel i koden. Om syntaxen är korrekt kör du Setup to re
1742. Microsoft Office Access kan inte konvertera databasen eftersom den inte kan skapa en feltabell Fel 7900 Microsoft Office Access kan inte konvertera databasen eftersom den inte kan skapa en tabell. @@@ 1 @@@ 1.
1743. Microsoft Office Access kan inte konvertera databasen eftersom den inte kan skriva till feltabellen Fel 7901 Microsoft Office Access kan inte konvertera databasen eftersom den inte kan skriva till tabellen. @@@ 1 @@@ 1.
1744. Microsoft Office Access kan inte kopiera databasfilen eftersom ett eller flera objekt är öppna Fel 7835 Microsoft Office Access kan inte kopiera databasfilen eftersom ett eller flera objekt är öppna. Vill du stänga alla objekt? @@@ 1 @@@ 1.
1745. Microsoft Office Access kan inte kopiera databasfilen eftersom ett eller flera objekt är öppna Fel 7836 Microsoft Office Access kan inte kopiera databasfilen eftersom ett eller flera objekt är öppna. Stäng alla objekt och försök igen. @@@ 1 @@@ 1.
1746. Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel Fel 2371 Microsoft Office Access kan inte skapa en huvudnyckel. Dina ändringar sparades inte. @@@ 1 @@@ 1.
1747. Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel Fel 2376 Microsoft Office Access kan inte skapa en huvudnyckel.@Du har valt för många fält för en huvudnyckel med flera fält. @@ 1 @@@ 1.
1748. Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel eftersom inga fält har valts Fel 2380 Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel eftersom inga fält har valts.@Du har valt en rad utan några fält definierade.@Placera infogningspunkten någonstans i raden i fältet som du vill definiera som primärnyckel.@ 1 @@@ 1.
1749. Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel eftersom fältet inte har något namn Fel 2381 Microsoft Office Access kan inte skapa en primärnyckel eftersom fältet inte har ett namn.@Ge fältet ett namn och definiera det sedan som ett primärnyckelfält. @@ 1 @@@ 1.
1750. Microsoft Office Access kan inte skapa en tillfällig länk Fel 2339 Microsoft Office Access kan inte skapa en tillfällig länk.@Du har nått gränsen för antalet länkar i din databas. Microsoft Office Access måste skapa en tillfällig länk för att importera ditt ODBC -bord.@Ta bort alla onödiga länkar eller tabeller.@1 @@@ 1.
1751. Microsoft Office Access kan inte skapa ett index eller en primärnyckel Fel 2396 Microsoft Office Access kan inte skapa ett index eller en primär nyckel.@Ett eller flera fältnamn saknas.@Ange eller välj minst ett fält i kolumnen Fältnamn för varje index du namnger.@1 @@@ 1.
1752. Microsoft Office Access kan inte skapa ett objekt av den efterfrågade typen Fel 2183 Microsoft Office Access kan inte skapa ett objekt av den begärda typen.@Du försöker antingen skapa ett formulär från en rapport som har sparats som text eller skapa en rapport från ett sparat formulär. @@ 1 @@@ 1 .
1753. Microsoft Office Access kan inte skapa fler kontroller i det här formuläret eller rapporten Fel 29053 Microsoft Office Access kan inte skapa fler kontroller på det här formuläret eller den här rapporten.@Om du tidigare har tagit bort kontroller från det här formuläret eller rapporten kan du kanske byta namn på formuläret eller rapporten och sedan lägga till fler kontroller i det.@ @1 @@@ 1.
1754. Microsoft Office Access kan inte skapa eller öppna den begärda databasen nu Fel 29031 Microsoft Office Access kan inte skapa eller öppna den begärda databasen nu.@Databasen kan uteslutande låsas av en annan användare. @@ 1 @@@ 1.
1755. Microsoft Office Access kan inte skapa filen '|' Fel 7831 Microsoft Office Access kan inte skapa filen '|'. @@@ 1 @@@ 1.
1756. Microsoft Office Access kan inte skapa utdatafilen Fel 2285 Microsoft Office Access kan inte skapa utdatafilen.@* Du kan ha slut på diskutrymme på destinationsenheten.* Nätverket kanske inte fungerar. Vänta tills nätverket fungerar och försök igen.* Du kan ha slut på minne. Stäng en eller flera Microsoft O
1757. Microsoft Office Access kan inte skapa |1 Fel 7790 Microsoft Office Access kan inte skapa | 1.@Antingen uppstod ett fel när information hämtades från tabellen eller frågan du valde, eller så kunde en ny | 2 inte skapas. @@ 1 @@@ 1.
1758. Microsoft Office Access kan inte skapa denna relation och upprätthålla referensintegritet Fel 2646 Microsoft Office Access kan inte skapa denna relation och genomdriva referensintegritet.@Data i tabellen '|' bryter mot referensregler. Till exempel kan det finnas poster som rör en anställd i den relaterade tabellen, men ingen post för emplet
1759. Microsoft Office Access kan inte skapa denna relation och upprätthålla referensintegritet Fel 2650 Microsoft Office Access kan inte skapa denna relation och genomdriva referensintegritet.@* Fälten du valde kan ha olika datatyper.* Fälten kan ha datatypen Number men inte samma FieldSize -egendomsinställning.@Prova något av följande
1760. Microsoft Office Access kan inte ta bort alla poster i raderingsfrågan Fel 10518 Microsoft Office Access kan inte ta bort alla poster i raderingsfrågan.@Microsoft Office Access raderade inte | 2 poster på grund av viktiga överträdelser och | 3 poster på grund av låsningsbrott. För en förklaring av orsakerna till överträdelsen, klicka på Hjälp. @@ 2@1@
1761. Microsoft Office Access kan inte ta bort den här kolumnen Fel 7910 Microsoft Office Access kan inte ta bort den här kolumnen.@Tabeller måste ha minst en kolumn. @@ 1 @@@ 1.
1762. Microsoft Office Access kan inte ta bort detta index Fel 7911 Microsoft Office Access kan inte ta bort detta index.@Den här tabellen deltar i en eller flera relationer.@Radera dess relationer i fönstret Relationer först.@1 @@@ 1.
1763. Microsoft Office Access kan inte ta bort denna relation eftersom du inte har Data och Övrigt Fel 7999 Microsoft Office Access kan inte ta bort den här relationen eftersom du inte har data och diverse. Objekt utcheckade.@Kolla in data och diverse. Objekt och ta bort relationen. @@ 1 @@@ 1.
1764. Microsoft Office Access kan inte ta bort |1 efter att ha komprimerat den Fel 2549 Microsoft Office Access kan inte ta bort | 1 efter komprimering. Den komprimerade databasen har fått namnet | 2.@Om du komprimerar en databas med samma namn skapar Microsoft Office Access en ny komprimerad databas och raderar sedan den ursprungliga databasen.
1765. Microsoft Office Access kan inte ta bort |1 efter avkodning Fel 2551 Microsoft Office Access kan inte ta bort | 1 efter avkodning. Den avkodade databasen har fått namnet | 2.@Om du avkodar en databas med samma namn skapar Microsoft Office Access en ny avkodad databas och raderar sedan den ursprungliga databasen. I det här fallet, h
1766. Microsoft Office Access kan inte ta bort |1 efter att ha kodat den Fel 2550 Microsoft Office Access kan inte ta bort | 1 efter att ha kodat det. Den kodade databasen har fått namnet | 2.@Om du kodar en databas med samma namn skapar Microsoft Office Access en ny kodad databas och raderar sedan den ursprungliga databasen. I det här fallet, h
1767. Microsoft Office Access kan inte visa undermenyn Tillägg Fel 2087 Microsoft Office Access kan inte visa undermenyn Tillägg.@Uttrycket 'Tillägg' i undermenyn du angav överskrider gränsen på 256 tecken.@Korta ner makronamnet eller funktionsnamnuttrycket i menytilläggstangenten i Windows-registerinställningen och sedan r
1768. Microsoft Office Access kan inte visa dialogrutan Databasegenskaper Fel 2561 Microsoft Office Access kan inte visa dialogrutan Egenskaper för databaser. @@@ 1 @@@ 1.
1769. Microsoft Office Access kan inte visa fältet som du angav Var på raden Totalt Fel 2320 Microsoft Office Access kan inte visa det fält som du angav var i raden Total.@Avmarkera kryssrutan Visa för det fältet. Om du vill att det här fältet ska visas i sökresultaten lägger du till det i designrutan två gånger. För fältet som kommer att visas
1770. Microsoft Office Access kan inte visa samma meny mer än en gång i en menyrad Fel 2089 Microsoft Office Access kan inte visa samma meny mer än en gång i en menyrad. @@@ 1@1@3704@1.
1771. Microsoft Office Access kan inte upprätthålla referensintegritet för detta förhållande Fel 2649 Microsoft Office Access kan inte genomdriva referensintegritet för den här relationen.@Se till att fälten du drar är primärnyckelfält eller unikt indexerade och att det unika indexet eller primärnyckeln är korrekt inställd. Om du vill skapa relationen wi
1772. Microsoft Office Access kan inte upprätta en referens till den angivna databasen Fel 29030 Microsoft Office Access kan inte upprätta en referens till den angivna databasen.@Den refererade databasen kan inte hittas, eller så är den uteslutande låst av en annan användare så att den inte kan öppnas.@Återställ den refererade databasen från en säkerhetskopia eller fråga användaren tha
1773. Microsoft Office Access kan inte hitta '| Fel 8508 Microsoft Office Access kan inte hitta'|.'@ Textsträngen du angav i rutan Sök efter kan inte utvärderas mot det aktuella fältet.@Ange textsträngen igen så att den överensstämmer med datatypen i fältet.@ 1 @@@ 1.
1774. Microsoft Office Access kan inte hitta Active Accessibility dynamic-link library (DLL) OleAcc Fel 2808 Microsoft Office Access kan inte hitta Active Accessibility dynamic-link library (DLL) OleAcc.@Kör programmet Microsoft Office Access Setup igen. @@ 1 @@@ 3.
1775. Microsoft Office Access kan inte hitta databasen '| Fel 7870 Microsoft Office Access kan inte hitta databasen'|.'@Kontrollera databasnamnet (och sökvägen, om den anges) för att vara säker på att du har angett den korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1776. Microsoft Office Access kan inte hitta databasen som innehåller den länkade tabellen '| Fel 10019 Microsoft Office Access kan inte hitta databasen som innehåller den länkade tabellen'|.'@ Egenskaperna i Microsoft Office Access för den länkade tabellen kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta med konverteringen ändå? @@ 19 @@@ 2 .
1777. Microsoft Office Access kan inte hitta databasfilen '| Fel 2043 Microsoft Office Access kan inte hitta databasfilen'|.'@Kontrollera att du har angett rätt sökväg och filnamn. @@ 1 @@@ 1.
1778. Microsoft Office Access kan inte hitta dynamic-link library (DLL) Mso Fel 7886 Microsoft Office Access kan inte hitta dynamiska länkbiblioteket (DLL) Mso.@Kör programmet Microsoft Office Access eller Microsoft Office Setup igen. @@ 1 @@@ 3.
1779. Microsoft Office Access kan inte hitta fältet '|' hänvisas till i ditt uttryck Fel 2465 Microsoft Office Access kan inte hitta fältet '|' som du hänvisar till i ditt uttryck.@Du kan ha felstavat fältnamnet, eller så kan fältet ha bytt namn eller tagit bort det. @@ 1@1@11730@1.
1780. Microsoft Office Access kan inte hitta makrot '|2' i makrogruppen '|1 Fel 2492 Microsoft Office Access kan inte hitta makrot '| 2' i makrogruppen'|1.'@Du använde syntaxen makrogruppnamn.makronamn för att ange ett makro. Du försökte sedan köra makrot (direkt eller indirekt), eller så använde du RunMacro -metoden för att köra makrot. dock
1781. Microsoft Office Access kan inte hitta makrot eller underproceduren '| Fel 2532 Microsoft Office Access kan inte hitta makro- eller delproceduren'|.'@Det angivna makrot, makrogruppen eller delproceduren finns inte.@Observera att när du anger makrogruppnamn.makronamnssyntax i ett argument måste du ange namnet makrot makro g
1782. Microsoft Office Access kan inte hitta Microsoft Office International dynamic-link library (DLL) Fel 31502 Microsoft Office Access kan inte hitta Microsoft Office internationella dynamiska länkbibliotek (DLL).@Installera om Microsoft Office. @@ 1 @@@ 3.
1783. Microsoft Office Access kan inte hitta modulen '| Fel 2516 Microsoft Office Access kan inte hitta modulen'|.'@Du försökte använda OpenModule -åtgärden eller -metoden, men Microsoft Office Access kan inte hitta modulen du angav i argumentet Modulnamn.@Ange ett giltigt modulnamn från nuvarande databas.@1 @@@ 1.
1784. Microsoft Office Access kan inte hitta namnet '|' du skrev in i uttrycket Fel 2482 Microsoft Office Access kan inte hitta namnet '|' du angav i uttrycket.@Du kan ha angett en kontroll som inte fanns på det aktuella objektet utan att ange rätt formulär eller rapportkontext.@För att hänvisa till en kontroll på ett annat formulär eller en rapport, gå före
1785. Microsoft Office Access kan inte hitta objektet '| Fel 2485 Microsoft Office Access kan inte hitta objektet'|.'@If '|' är en ny makro- eller makrogrupp, se till att du har sparat det och att du har skrivit namnet korrekt. @@ 1@1@10183@1.
1786. Microsoft Office Access kan inte hitta objektet '|' Fel 7874 Microsoft Office Access kan inte hitta objektet '|'.@* Du stavade objektnamnet fel. Kontrollera om det saknas understreck (_) eller annan skiljetecken och se till att du inte kom in i ledande mellanslag.* Du försökte öppna en länkad tabell, men filen som innehåller ta
1787. Microsoft Office Access kan inte hitta OLE-servern Fel 2744 Microsoft Office Access kan inte hitta OLE -servern.@Inställningen för SourceDoc -egenskapen kan vara ogiltig eller filen kan ha tagits bort, bytt namn eller flyttats. @@ 1@1@6973@1.
1788. Microsoft Office Access kan inte hitta proceduren '| Fel 2517 Microsoft Office Access kan inte hitta proceduren'|.'@* Du kanske har använt Run -metoden i Visual Basic men angett ett ogiltigt procedurnamn, eller så har du använt Run -metoden utan att först öppna en databas.* Du försökte använda OpenModule -åtgärd eller -metod,
1789. Microsoft Office Access kan inte hitta servern '|' Fel 7825 Microsoft Office Access kan inte hitta servern '|'. @@@ 1 @@@ 1.
1790. Microsoft Office Access kan inte hitta genvägsdatabasen '| Fel 2314 Microsoft Office Access kan inte hitta genvägsdatabasen'|.'@ Skapa genvägen med rätt plats för databasen. @@ 2@1@9032@1.
1791. Microsoft Office Access kan inte hitta genvägsdatabaserna '|1' eller '|2 Fel 2313 Microsoft Office Access kan inte hitta genvägsdatabaserna '| 1' eller'|2.'@Re-create the shortcut with the correct locations of the databases. @@ 2@1@9032@1.
1792. Microsoft Office Access kan inte hitta texten du angav i rutan Hitta vad Fel 2141 Microsoft Office Access kan inte hitta texten du angav i rutan Hitta vad. @@@ 1 @@@ 1.
1793. Microsoft Office Access kan inte hitta guiden Fel 7862 Microsoft Office Access kan inte hitta guiden. Den här guiden har inte installerats, eller om det finns en felaktig inställning i Windows -registret, eller så har den här guiden inaktiverats. @För att återaktivera den här guiden klickar du på Microsoft Office -knappen och klickar på Access Op
1794. Microsoft Office Access kan inte hitta arbetsgruppsfilen '| Fel 2611 Microsoft Office Access kan inte hitta arbetsgruppsfilen '|.' Vill du använda standardarbetsgruppsfilen? @@@ 20 @@@ 1.
1795. Microsoft Office Access kan inte följa hyperlänken Fel 7983 Microsoft Office Access kan inte följa hyperlänken. @@@ 1 @@@ 1.
1796. Microsoft Office Access kan inte följa hyperlänken till '|' Fel 7971 Microsoft Office Access kan inte följa hyperlänken till '|'.@Verifiera destinationen. @@ 1 @@@ 1.
1797. Microsoft Office Access kan inte initiera överföringsobjektet Fel 7822 Microsoft Office Access kan inte initiera överföringsobjektet. Se till att du har Microsoft SQL Server eller Microsoft SQL Server Desktop Engine installerad på den lokala datorn. @@@ 1 @@@ 1.
1798. Microsoft Office Access kan inte infoga det här fältet Fel 7903 Microsoft Office Access kan inte infoga detta fält.@Det finns för många fält i tabellen. Gränsen är 255. @@ 1 @@@ 1.
1799. Microsoft Office Access kan inte anropa programmet med åtgärden RunApp Fel 2524 Microsoft Office Access kan inte anropa programmet med åtgärden RunApp.@Sökvägen till programmet är ogiltig eller en komponent i programmet saknas.@Kontrollera sökvägen i Utforskaren eller Filhanteraren.@1 @@@ 1.
1800. Microsoft Office Access kan inte länka OLE-objektet eller den bundna eller obundna objektramen Fel 2791 Microsoft Office Access kan inte länka OLE -objektet eller den bundna eller obundna objektramen.@Egenskapen OLETypeAllowed för den bundna eller obundna objektramen är inställd på Inbäddad.@Bädda in objektet eller ställ in egenskapen OLETypeAllowed till länkad eller antingen, och de
1801. Microsoft Office Access kan inte ladda '|' formatera Fel 2288 Microsoft Office Access kan inte ladda '|' format.@Inställningen för detta format i Windows -registret är felaktig. Du kan inte spara utdata till en fil i det här formatet förrän du har rättat inställningen i registret.@Kör installationsprogrammet för att installera om Microsoft Of
1802. Microsoft Office Access kan inte ladda det dynamiska länkbiblioteket | Fel 31510 Microsoft Office Access kan inte ladda dynamiskt länkbiblioteket |. @Du måste lösa felet och starta Access igen. @@ 1 @@@ 3.
1803. Microsoft Office Access kan inte matcha fälten du lade till med asterisken (*) i tilläggsfrågan Fel 2332 Microsoft Office Access kan inte matcha de fält du lade till med hjälp av asterisken (*) i tilläggsfrågan.@Eftersom asterisken representerar alla fält i den underliggande tabellen eller frågan kan du inte lägga till en asterisk i ett fält eller uttryck, och du kan inte ap
1804. Microsoft Office Access kan inte ändra kontrollens villkorliga format just nu Fel 31002 Microsoft Office Access kan inte ändra kontrollens villkorliga format just nu.@Ditt program försökte ändra villkorsformatet för en kontroll medan det villkorliga formatet utvärderades. @@ 1 @@@ 1.
1805. Microsoft Office Access kan inte flytta fokus till kontrollen | Fel 2110 Microsoft Office Access kan inte flytta fokus till kontrollen..** Kontrollen kan vara en typ som inte kan ta emot fokus, till exempel en etikett.* Kontrollens synliga egenskap kan vara inställd på Nej. Kontrollen är aktiverad egenskapen kan vara inställd på nr@@1@1@3016@1.
1806. Microsoft Office Access kan inte öppna eller konvertera den här tidigare versionsdatabasen Fel 2567 Microsoft Office Access kan inte öppna eller konvertera den här tidigare databasen.@Databasen skapades i en tidigare version av Microsoft Office Access. Du har inte lämpliga säkerhetstillstånd för att öppna eller konvertera databaser som skapats i tidigare version
1807. Microsoft Office Access kan inte öppna '|' anpassad ordbok Fel 9523 Microsoft Office Access kan inte öppna '|' anpassad ordlista. @@@ 1 @@@ 1.
1808. Microsoft Office Access kan inte öppna filen '|' Fel 2220 Microsoft Office Access kan inte öppna filen '|'. @@@ 1 @@@ 1.
1809. Microsoft Office Access kan inte öppna filen som innehåller OLE-objektet Fel 2707 Microsoft Office Access kan inte öppna filen som innehåller OLE -objektet.@* Du kan ha angett ett ogiltigt filnamn eller en ogiltig dataenhet (t.ex. ett cellintervall från ett kalkylblad) i filen för OLE -objektet.* Filen du angav kanske inte
1810. Microsoft Office Access kan inte öppna formuläret '| Fel 2121 Microsoft Office Access kan inte öppna formuläret'|.'@Det innehåller data som Microsoft Office Access inte känner igen. Skapa formuläret igen eller, om du behåller säkerhetskopior av din databas, hämta en kopia av formuläret.@ @1 @@@ 1.
1811. Microsoft Office Access kan inte öppna e-postsessionen Fel 2287 Microsoft Office Access kan inte öppna e -postsessionen.@Kontrollera din e -postapplikation för att se till att den fungerar korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1812. Microsoft Office Access kan inte öppna e-postsessionen Fel 2297 Microsoft Office Access kan inte öppna e -postsessionen.@Du kan ha slut på minne. Stäng ett eller flera Microsoft Office Access -fönster, stäng andra program och försök sedan igen. Du kanske också vill kontrollera din e -postapplikation för att se till att den fungerar pr
1813. Microsoft Office Access kan inte öppna e-postsessionen Fel 31512 Microsoft Office Access kan inte öppna e-postsessionen.@Du kanske inte har konfigurerat en e-postklient på den här datorn. Se till att din e-postprogramvara har installerats och konfigurerats korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1814. Microsoft Office Access kan inte öppna huvudordboksfilen Fel 9525 Microsoft Office Access kan inte öppna huvudordlistan.@Kontrollera att filen har installerats korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1815. Microsoft Office Access kan inte öppna tabellen i databladsvy Fel 2364 Microsoft Office Access kan inte öppna tabellen i databladvyn. @@@ 1 @@@ 1.
1816. Microsoft Office Access kan inte öppna Zoom-rutan Fel 2299 Microsoft Office Access kan inte öppna Zoom-rutan.@Tilläggsprogrammet Microsoft Office Access Utility saknas eller har ändrats. Kör om Microsoft Office Access eller Microsoft Office Setup för att installera om Microsoft Office Access och Microsoft Office Access Utility -annonsen
1817. Microsoft Office Access kan inte mata ut data nu Fel 2303 Microsoft Office Access kan inte mata ut data nu.@* Nätverket kanske inte fungerar. Vänta tills nätverket fungerar och försök igen.* Du kan ha slut på diskutrymme. Frigör diskutrymme och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
1818. Microsoft Office Access kan inte mata ut modulen i det begärda formatet Fel 2289 Microsoft Office Access kan inte mata ut modulen i det begärda formatet. @@@ 1 @@@ 1.
1819. Microsoft Office Access kan inte skriva över '|': repliken kan inte skapas på den här platsen Fel 7728 Microsoft Office Access kan inte skriva över '|': kopian kan inte skapas på den här platsen.@Filen du försöker skriva över kan vara öppen.@Stäng alla andra program som kan använda den här filen.@1 @@ @1.
1820. Microsoft Office Access kan inte analysera uttrycket: '|' Fel 2512 Microsoft Office Access kan inte analysera uttrycket: '|'.@Klicka på OK för att återgå till åtgärdsargumentet eller villkorligt uttryck där detta uttryck visas och korrigera sedan syntaxen. @@ 1 @@@ 1.
1821. Microsoft Office Access kan inte klistra in OLE-objektet Fel 2234 Microsoft Office Access kan inte klistra in OLE -objektet. @@@ 1 @@@ 1.
1822. Microsoft Office Access kan inte skriva ut '|' eftersom det är en åtgärdsfråga Fel 2334 Microsoft Office Access kan inte skriva ut '|' eftersom det är en åtgärdsfråga.@Eftersom åtgärdsfrågor inte producerar en postuppsättning kan du inte skriva ut en databladvy av dem. Observera att en utropstecken (!) gick med en frågeikon i navigeringsfönstret markerar en handling
1823. Microsoft Office Access kan inte skriva ut makron Fel 2207 Microsoft Office Access kan inte skriva ut makron.@Du försökte använda åtgärden eller metoden PrintOut, men det aktiva objektet är ett makro.@Om du vill skriva ut ett annat objekt än ett makro använder du åtgärden eller metoden SelectObject för att välja önskat objekt före dig
1824. Microsoft Office Access kan inte skriva ut eller förhandsgranska felsökningsfönstret Fel 2211 Microsoft Office Access kan inte skriva ut eller förhandsgranska felsökningsfönstret. @@@ 1 @@@ 1.
1825. Microsoft Office Access kan inte skriva ut eller förhandsgranska sidan Fel 2210 Microsoft Office Access kan inte skriva ut eller förhandsgranska sidan eftersom sidstorleken du valde är större än 22,75 tum. @@@ 1 @@@ 1.
1826. Microsoft Office Access kan inte läsa OLE-objektet Fel 2696 Microsoft Office Access kan inte läsa OLE-objektet.@Ta bort objektet i den bundna objektramen och skapa det sedan igen. @@ 1 @@@ 1.
1827. Microsoft Office Access kan inte läsa | objekt Fel 2732 Microsoft Office Access kan inte läsa | objekt.@Kommunikationen mellan Microsoft Office Access och OLE -servern avbröts.@Se till att din dator är ansluten till den nätverksserver som OLE -servern finns på.@1 @@@ 1.
1828. Microsoft Office Access kan inte läsa | objekt eftersom kommunikationen avbröts Fel 2703 Microsoft Office Access kan inte läsa | objekt eftersom kommunikationen avbröts.@Om OLE -serverprogrammet finns på en nätverksserver, se till att din dator är ansluten till den. @@ 1 @@@ 1.
1829. Microsoft Office Access kan inte registrera '|' anpassad ordbok Fel 9544 Microsoft Office Access kan inte registrera '|' anpassad ordlista. @@@ 1 @@@ 1.
1830. Microsoft Office Access kan inte byta namn på |1 till |2 Fel 7803 Microsoft Office Access kan inte byta namn | 1 till | 2. Konverteringen misslyckades. @@@ 1 @@@ 1.
1831. Microsoft Office Access kan inte representera en implicit VALUES-sats i frågedesignrutnätet Fel 2351 Microsoft Office Access kan inte representera en implicit VALUES -klausul i frågeformuläret.@Redigera detta i SQL -vy. @@ 1 @@@ 1.
1832. Microsoft Office Access kan inte representera join-uttrycket | i designvy Fel 2330 Microsoft Office Access kan inte representera kopplingsuttrycket | i designvyn.@* Ett eller flera fält kan ha tagits bort eller bytt namn.* Namnet på ett eller flera fält eller tabeller som anges i kopplingsuttrycket kan vara felstavat.* Joinen kan använda en operato
1833. Microsoft Office Access kan inte hämta värdet på den här egenskapen Fel 2196 Microsoft Office Access kan inte hämta värdet för den här egenskapen.@Egenskapen är inte tillgänglig från vyn där du kör makrot eller Visual Basic -koden, eller så uppstod ett fel i Microsoft Office Access när värdet på egenskapen skulle hämtas
1834. Microsoft Office Access kan inte köras Fel 2040 Microsoft Office Access kan inte köras. @@@ 1 @@@ 3.
1835. Microsoft Office Access kan inte köra makrot eller återuppringningsfunktionen '|' Fel 7963 Microsoft Office Access kan inte köra makro- eller återuppringningsfunktionen '|'.@Se till att makrot eller funktionen finns och tar rätt parametrar. @@ 1 @@@ 1.
1836. Microsoft Office Access kan inte köra säkerhetsguiden eftersom databasen använder ett lösenord Fel 2556 Microsoft Office Access kan inte köra säkerhetsguiden eftersom databasen använder ett lösenord.@Ta bort databaslösenordet genom att klicka på Avaktivera databaslösenord i gruppen Databasverktyg på fliken Databasverktyg. @@ 1 @@@ 1.
1837. Microsoft Office Access kan inte spara utdata till den angivna filen Fel 2304 Microsoft Office Access kan inte spara utdata till den angivna filen.@Se till att du har tillräckligt med ledigt diskutrymme på din destinationsenhet. @@ 1 @@@ 1.
1838. Microsoft Office Access kan inte spara egenskapsändringar för länkade tabeller Fel 10013 Microsoft Office Access kan inte spara egendomsändringar för länkade tabeller.@Vill du ändå fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
1839. Microsoft Office Access kan inte spara den aktuella posten Fel 8510 Microsoft Office Access kan inte spara den aktuella posten.@Vill du ångra ändringarna i posten och fortsätta klistra in operationen? @@ 19 @@@ 2.
1840. Microsoft Office Access kan inte spara utdata till filen du har valt Fel 2302 Microsoft Office Access kan inte spara utdata till den fil du har valt.@* Filen kan vara öppen. Om så är fallet, stäng den och spara sedan utdata till filen igen.* Om du använder en mall, kontrollera att mallen finns.* Om filen är
1841. Microsoft Office Access kan inte spara frågan Fel 2350 Microsoft Office Access kan inte spara frågan.@* Frågan är en genomgående fråga och kan inte representeras som en enkel SQL-sträng. Spara frågan som en namngiven fråga från Query Builder. När du stänger Query Builder fylls Microsoft Office Access
1842. Microsoft Office Access kan inte spara den här tabellen Fel 2361 Microsoft Office Access kan inte spara tabellen.@Det finns inga fält i tabellen.@Definiera minst ett fält genom att ange ett fältnamn och välja en datatyp.@1 @@@ 1.
1843. Microsoft Office Access kan inte spara dina ändringar av detta bundna OLE-objekt Fel 2278 Microsoft Office Access kan inte spara dina ändringar i detta bundna OLE -objekt.@Antingen har du inte behörighet att skriva till posten där objektet är lagrat eller så är posten låst av en annan användare. Kopiera objektet till Urklipp (välj objektet an
1844. Microsoft Office Access kan inte skicka detta e-postmeddelande Fel 2293 Microsoft Office Access kan inte skicka det här e-postmeddelandet.@Innan du försöker skicka ett e-postmeddelande från Microsoft Office Access ska du lösa problemet som identifierades i föregående meddelande eller konfigurera din dator för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. @@ 1 @@@
1845. Microsoft Office Access kan inte skicka detta format i ett e-postmeddelande Fel 31500 Microsoft Office Access kan inte skicka detta format i ett e -postmeddelande.@Om du vill skicka detta format i ett e -postmeddelande klickar du på Exportera på Arkiv -menyn eller använder OutputTo -metoden för att skapa filerna och bifoga dem till ett e -postmeddelande. @@ 1 @@@ 1.
1846. Microsoft Office Access kan inte ställa in egenskapen LimitToList till No just nu Fel 7773 Microsoft Office Access kan inte ställa in egenskapen LimitToList till Nej just nu.@Den första synliga kolumnen, som bestäms av egenskapen ColumnWidths, är inte lika med den bundna kolumnen.@Justera egenskapen ColumnWidths först och ställ sedan in LimitToList sid
1847. Microsoft Office Access kan inte ställa in den här egenskapen till Nej just nu Fel 6012 Microsoft Office Access kan inte ställa den här egenskapen till Nej just nu.@Du kan inte ställa in Tillåt formulärvy, Tillåt databladvy, Tillåt pivottabellvy och Tillåt pivottabellvyer till Nej samtidigt.@Ställ in en av de andra egenskaperna till Ja före 3 kap
1848. Microsoft Office Access kan inte sortera på memo, OLE-objekt eller hyperlänk '|' Fel 7877 Microsoft Office Access kan inte sortera på Memo, OLE Object eller Hyperlink '|'.@ORDER BY -satsen i en SQL -sats kan inte innehålla några Memo-, OLE Object- eller Hyperlink -fält. @@ 1 @@@ 1 .
1849. Microsoft Office Access kan inte starta diagramguiden Fel 7755 Microsoft Office Access kan inte starta diagramguiden.@Guiden kanske inte är installerad, eller om den här guiden har inaktiverats.@Om du vill installera diagramguiden kör du om Microsoft Office Access eller installationsprogrammet för Microsoft Office genom att klicka på Lägg till/ta bort, och välj sedan
1850. Microsoft Office Access kan inte starta OLE-servern Fel 2229 Microsoft Office Access kan inte starta OLE -servern.@Du försökte använda ett formulär, en rapport eller ett datablad som innehåller ett OLE -objekt, men OLE -servern (programmet som används för att skapa objektet) kanske inte registreras korrekt. Installera om OLE -servern för att registrera
1851. Microsoft Office Access kan inte starta stavningskontrollen eftersom den inte är installerad Fel 9524 Microsoft Office Access kan inte starta stavningskontrollen eftersom den inte är installerad. @@@ 1 @@@ 1.
1852. Microsoft Office Access kan inte starta guiden, byggaren eller tillägget Fel 2298 Microsoft Office Access kan inte starta guiden, byggaren eller tillägget.@* Biblioteksdatabasen som innehåller guiden, byggaren eller tillägget kanske inte installeras. Peka på Tillägg på Verktyg-menyn och klicka sedan på Tilläggshanteraren för att se om biblioteksdatabasen är
1853. Microsoft Office Access kan inte tillhandahålla sammanhangskänslig hjälp Fel 2056 Microsoft Office Access kan inte tillhandahålla kontextkänslig hjälp. @@@ 1 @@@ 1.
1854. Microsoft Office Access kan inte synkronisera med Synchronizer '|1 Fel 7701 Microsoft Office Access kan inte synkronisera med Synchronizer'|1.'@En möjlig anledning till att synkronisera med '| 1' är att både Synchronizer och Microsoft Office Access försökte skriva till den aktuella databasen samtidigt. Prova synkronisera
1855. Microsoft Office Access kan inte överföra den användardefinierade funktionen '|' Fel 31524 Microsoft Office Access kan inte överföra den användardefinierade funktionen '|'. Användardefinierade funktioner kan endast överföras mellan Microsoft SQL-servrar som är version 8.0 eller högre. @@@ 1 @@@ 1.
1856. Microsoft Office Access kan inte ångra den här åtgärden Fel 2568 Microsoft Office Access kan inte ångra den här åtgärden.@Det finns redan ett objekt med samma namn. En annan användare kan ha skapat ett objekt som heter '|' efter att du hade utfört denna operation på ett objekt med samma namn. @@ 1 @@@ 1.
1857. Microsoft Office Access kan inte uppdatera alla poster i uppdateringsfrågan Fel 10509 Microsoft Office Access kan inte uppdatera alla poster i uppdateringsfrågan.@Microsoft Office Access uppdaterades inte | 1 fält på grund av fel i typkonvertering | 2 poster på grund av viktiga överträdelser | 3 poster (s) på grund av brott mot lås, och | 4 rekord (er) pga
1858. Microsoft Office Access kan inte skriva till filen Fel 2284 Microsoft Office Access kan inte skriva till filen.@* Nätverket kanske inte fungerar. Vänta tills nätverket fungerar och försök igen.* Du kan ha slut på minne. Stäng ett eller flera Microsoft Office Access -fönster, stäng andra program och försök sedan
1859. Microsoft Office Access kan inte tillämpa filtret eftersom alla poster är låsta Fel 7752 Microsoft Office Access kan inte använda filtret eftersom alla poster är låsta.@Antingen egenskapen RecordLocks för formuläret eller rapporten eller alternativet Standardpostlåsning i avsnittet Avancerat i dialogrutan Åtkomstalternativ (klicka på Microsoft
1860. Microsoft Office Access kan inte säkerhetskopiera denna databas eller detta projekt eftersom ett eller flera objekt är öppna Fel 31576 Microsoft Office Access kan inte säkerhetskopiera den här databasen eller projektet eftersom ett eller flera objekt är öppna.@Stäng alla objekt och försök igen. @@ 1 @@@ 3.
1861. Microsoft Office Access kan inte stänga databasen för närvarande Fel 7714 Microsoft Office Access kan inte stänga databasen just nu.@Se till att det inte finns någon Visual Basic -kod som körs i den aktuella databasen. Du kan behöva köra installationen igen för att korrekt installera portföljreplikation. @@ 1 @@@ 1.
1862. Microsoft Office Access kan inte slutföra den här åtgärden Fel 29068 Microsoft Office Access kan inte slutföra den här åtgärden. Du måste stoppa koden och försöka igen.
1863. Microsoft Office Access kan inte skapa den här filen Fel 31538 Microsoft Office Access kan inte skapa den här filen. För att skapa filen måste du ge filen ett unikt namn, ange en giltig anslutningssträng och användar -ID, och du måste ha nödvändiga behörigheter för anslutning och filskapande. @@@ 1 @@@ 1.
1864. Microsoft Office Access kan inte expandera detta underdatablad eftersom alla poster är låsta Fel 6002 Microsoft Office Access kan inte expandera detta underdatablad eftersom alla poster är låsta. @Antingen egenskapen RecordLocks för formuläret eller rapporten eller alternativet Standardpostlåsning i avsnittet Avancerat i dialogrutan Åtkomstalternativ (klicka på
1865. Microsoft Office Access kan inte exportera en tabell till XML när den är öppen i Design Fel 31548 Microsoft Office Access kan inte exportera en tabell till XML när den är öppen i Design. Stäng objektet och försök igen. @@@ 1 @@@ 1.
1866. Microsoft Office Access kan inte exportera detta objekt till XML när det är öppet i Förhandsgranskning Fel 31547 Microsoft Office Access kan inte exportera detta objekt till XML när det är öppet i förhandsgranskning av utskrift. Stäng objektet och försök igen. @@@ 1 @@@ 1.
1867. Microsoft Office Access kan inte hitta objektet '|' Fel 2059 Microsoft Office Access kan inte hitta objektet '|'.@Se till att objektet finns och att du stavar namnet korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1868. Microsoft Office Access kan inte hitta verktygsfältet '| Fel 2094 Microsoft Office Access kan inte hitta verktygsfältet'|.'@Du försökte köra ett makro som innehåller en ShowToolbar -åtgärd eller en Visual Basic for Applications -procedur som innehåller en ShowToolbar -metod.* Verktygsfältets namn kan vara felstavat eller hänvisa till ett ben
1869. Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för ett nytt osparat objekt Fel 31572 Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för ett nytt osparat objekt. Spara det nya objektet och kolla sedan efter objektberoenden. @@@ 2@1@553713744@1.
1870. Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för objekt i ett projekt Fel 31573 Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för objekt i ett projekt. @@@ 1 @@@ 1.
1871. Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för objekt i en replikdatabas Fel 31582 Microsoft Office Access kan inte generera beroendeinformation för objekt i en replikdatabas. @@@ 1 @@@ 1.
1872. Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen Fel 31541 Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen.@Den här filen finns utanför ditt intranät eller på en webbplats som inte är betrodd. Microsoft Office Access öppnar inte filen på grund av potentiella säkerhetsproblem. @För att öppna filen, kopiera den till din maskin eller ett accessib
1873. Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen Fel 31544 Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen.@Författaren till den här filen har ställt in den att öppna endast när en startåtgärd har utförts och Microsoft Office Access är för närvarande inaktiverat för startåtgärder.@För att åtgärda problemet, kontakta författaren till f
1874. Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen Fel 31545 Microsoft Office Access kan inte öppna den här filen.@Internet Security Zone Manager saknas eller är inte korrekt installerat och därför kan inte filens säkerhet verifieras.@För att åtgärda problemet installerar du om Windows Internet Explorer eller den lämpliga
1875. Microsoft Office Access kan inte öppnas | på grund av säkerhetsrestriktioner Fel 2639 Microsoft Office Access kan inte öppna | på grund av säkerhetsrestriktioner.@Säkerhetsinställningar begränsar åtkomsten till filen eftersom den inte är digitalt signerad. @@ 2@1@553714138@2.
1876. Microsoft Office Access kan inte skriva ut denna pivottabell Fel 2215 Microsoft Office Access kan inte skriva ut den här pivottabellen eftersom dess | 1 överstiger 22,75 tum.@Minska | 1 genom att göra ändringar i formateringen eller inkluderade data i pivottabellvyn och försök sedan skriva ut igen. @@ 1 @@@ 1.
1877. Microsoft Office Access kan inte hämta fältegenskaper från systemtabellerna Fel 10012 Microsoft Office Access kan inte hämta fältegenskaper från systemtabellerna.@Den här databasen måste repareras. Om du klickar på Ja öppnar Microsoft Office Access tabellen i designvyn. Inställningarna för fältnamn, datatyp, fältstorlek, indexerad,
1878. Microsoft Office Access kan inte spara den digitala signaturen för närvarande Fel 29069 Microsoft Office Access kan inte spara den digitala signaturen just nu.@* Du kan vara i en databas under källkodskontroll.* Du kan vara i en databas som är skrivskyddad.* Databasen använder antingen* .accdb eller* .accde filnamnstillägg. Att skriva under sådana
1879. Microsoft Office Access kan inte ställa in den här egenskapen när egenskapen DefaultSize är inställd på True Fel 2595 Microsoft Office Access kan inte ställa in den här egenskapen när egenskapen DefaultSize är satt till True. @@@ 1 @@@ 1.
1880. Microsoft Office Access kan inte synkronisera med en databas från en tidigare version Fel 7740 Microsoft Office Access kan inte synkronisera med en databas från en tidigare version.@Konvertera databasen du försöker synkronisera med innan du synkroniserar. @@ 1 @@@ 1.
1881. Microsoft Office Access kan inte uppdatera beroendeinformation eftersom ett eller flera objekt är öppna Fel 31557 Microsoft Office Access kan inte uppdatera beroendeinformation eftersom ett eller flera objekt är öppna.@Stäng alla objekt och försök igen. @@ 1 @@@ 3.
1882. Microsoft Office Access ändrade egenskaperna MoveLayout och NextRecord till True från False Fel 2586 Microsoft Office Access ändrade Egenskaperna MoveLayout och NextRecord till True from False.@Makro- eller Visual Basic -funktionen som körs av egenskapen OnFormat i ett av delarna i rapporten ställer in både MoveLayout och NextRecord -egenskaperna till False. H
1883. Microsoft Office Access kunde inte ansluta till webbplatsen du angav Fel 31559 Microsoft Office Access kunde inte ansluta till den webbplats du angav. Verifiera webbplatsens adress eller kontakta din webbplatsadministratör.
1884. Microsoft Office Access kunde inte ansluta till webbplatsen du angav Fel 31577 Microsoft Office Access kunde inte ansluta till den webbplats du angav. Verifiera webbplatsens adress eller kontakta din webbplatsadministratör.
1885. Microsoft Office Access kunde inte skapa en säkerhetskopia av din ursprungliga sida Fel 2899 Microsoft Office Access kunde inte skapa en säkerhetskopia av din ursprungliga sida. Den här sidan kan inte öppnas.
1886. Microsoft Office Access kunde inte skapa ett distributionspaket med den aktuella databasen Fel 32554 Microsoft Office Access kunde inte skapa ett distributionspaket med den aktuella databasen. Kontrollera sökvägen till filen. @@@ 1 @@@ 1.
1887. Microsoft Office Access kunde inte skapa Data och Övrigt Fel 7996 Microsoft Office Access kunde inte skapa data och diverse. objekt eftersom den länkade tabellen '|' kunde inte hittas.@För att skapa data och diverse objekt, använd länkade tabellhanteraren (på fliken Databasverktyg, i gruppen databasverktyg) för att uppdatera
1888. Microsoft Office Access kunde inte ladda ned den paketerade databasen Fel 32557 Microsoft Office Access kunde inte ladda ner den paketerade databasen. Nätverksproblem eller problem med webbplatsen kan ha förhindrat nedladdning. Starta nedladdningen igen eller bläddra till webbplatsen och se till att den fungerar. @@@ 1 @@@ 1.
1889. Microsoft Office Access kunde inte aktivera namn AutoCorrect Fel 31563 Microsoft Office Access kunde inte aktivera namnet Autokorrigering för ett eller flera objekt eftersom Access inte kunde öppna och spara objekten. En öppen eller spara åtgärd kan ha misslyckats på grund av en eller flera av följande orsaker - objektet är redan öppet, du
1890. Microsoft Office Access kunde inte extrahera databasen Fel 32556 Microsoft Office Access kunde inte extrahera databasen. Kontrollera filnamnet och sökvägen till filen. @@@ 1 @@@ 1.
1891. Microsoft Office Access kunde inte hitta databasen på servern Fel 30001 Microsoft Office Access kunde inte hitta databasen på servern. Kontrollera att databasnamnet är korrekt.
1892. Microsoft Office Access kunde inte hitta den angivna SQL-servern Fel 30000 Microsoft Office Access kunde inte hitta den angivna SQL -servern. Kontrollera att servernamnet är korrekt.
1893. Microsoft Office Access kunde inte länka till en anslutningsfil Fel 2914 Microsoft Office Access kunde inte länka till en anslutningsfil.@En anslutningssträng kommer att bäddas in på sidan. @@@@@ 1.
1894. Microsoft Office Access kunde inte ladda Access-databasmotorn Fel 32578 Microsoft Office Access kunde inte ladda Access -databasmotorn. Kör installationen igen och starta om programmet. @@@ 1 @@@ 1.
1895. Microsoft Office Access kunde inte logga in på servern Fel 30002 Microsoft Office Access kunde inte logga in på servern. Kontrollera att inloggningsinformationen är korrekt.
1896. Microsoft Office Access kunde inte utföra namn AutoCorrect under denna operation Fel 2037 Microsoft Office Access kunde inte utföra namnet AutoCorrect under den här åtgärden. Alternativet "Lognamn autokorrigering" är inställt, men data och diverse. Objekt är inte utcheckade. @@@ 1 @@@ 3.
1897. Microsoft Office Access kunde inte utföra raderingsåtgärden Fel 8541 Microsoft Office Access kunde inte utföra raderingen. Ett fel uppstod under radering, inga poster raderades.
1898. Microsoft Office Access kunde inte signera den aktuella databasen Fel 32555 Microsoft Office Access kunde inte signera den aktuella databasen. Se till att det digitala certifikatet som används för att signera databasen är giltigt. @@@ 1 @@@ 1.
1899. Microsoft Office Access kunde inte uppgradera Office Web Components på din sida Fel 2900 Microsoft Office Access kunde inte uppgradera Office -webbkomponenterna på din sida. Den här sidan kan inte öppnas.
1900. Microsoft Office Access kunde inte stänga databasen '| Fel 9508 Microsoft Office Access kunde inte stänga databasen'|.'@Din senaste ändring kanske inte har sparats eftersom en intern buffert var låst av en annan användare (vars namn angavs i föregående meddelande). För att undvika att förlora data, vänta på den andra användaren slutför usin
1901. Microsoft Office Access kunde inte skapa lagringsutrymme för en Visual Basic-modul Fel 29008 Microsoft Office Access kunde inte skapa lagringsutrymme för en Visual Basic -modul.@Om din databas finns på en nätverksenhet, kontrollera din nätverksanslutning och försök igen. @@ 1 @@@ 3.
1902. Microsoft Office Access kunde inte skapa det anpassade verktygsfältet '| Fel 8069 Microsoft Office Access kunde inte skapa det anpassade verktygsfältet '|.' @@@ 1 @@@ 3.
1903. Microsoft Office Access kunde inte skapa grafiken eller texten Fel 2160 Microsoft Office Access kunde inte skapa grafiken eller texten.@Ett fel uppstod vid utskriftsmetoden eller en av rapportgrafikmetoderna (Circle, Line, PSet, Scale).@Stäng onödiga program och försök igen att skriva ut eller förhandsgranska rapport. För
1904. Microsoft Office Access kunde inte hitta filen '|' Fel 2041 Microsoft Office Access kunde inte hitta filen '|'. Den här filen krävs för att starta.
1905. Microsoft Office Access kunde inte hitta verktygsfältet '|' Fel 7794 Microsoft Office Access kunde inte hitta verktygsfältet '|'. @@@ 1 @@@ 1.
1906. Microsoft Office Access kunde inte starta sökguiden eller så har den här guiden inaktiverats Fel 7906 Microsoft Office Access kunde inte starta uppslagsguiden, eller så har den här guiden inaktiverats.@Kör om Microsoft Office Access eller installationsprogrammet för Microsoft Office, klicka på Lägg till/ta bort och markera kryssrutan Guider. Klicka på Mi. För att återaktivera den här guiden
1907. Microsoft Office Access kunde inte öppna Urklipp Fel 2225 Microsoft Office Access kunde inte öppna Urklipp.@Urklipp svarar inte, förmodligen för att ett annat program använder det. Stäng alla andra applikationer och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
1908. Microsoft Office Access kunde inte öppna lagringsutrymmet för en Visual Basic-modul Fel 29009 Microsoft Office Access kunde inte öppna lagringsutrymmet för en Visual Basic -modul.@Datorn kan ha lite ledigt diskutrymme. Om du vill ha information om hur du frigör minne eller diskutrymme kan du söka i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning" eller "hårddisk" Plats
1909. Microsoft Office Access kunde inte skriva ut ditt objekt Fel 2212 Microsoft Office Access kunde inte skriva ut ditt objekt.@Kontrollera att den angivna skrivaren är tillgänglig. För information om hur du ställer in en standardskrivare, sök i Windows Hjälpindex efter "standardskrivare, inställning". @@ 1 @@@ 1.
1910. Microsoft Office Access Database Engine-fel '80040E4D' Fel 80040E4D Fel 80040E4D: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1911. Microsoft Office Access raderad | index på de konverterade fälten Fel 10023 Microsoft Office Access raderad | index på de konverterade fälten.@Vissa data konverterades inte korrekt. @@ 1 @@@ 1.
1912. Microsoft Office Access upptäckte inget samband mellan de fält du har valt Fel 8542 Microsoft Office Access upptäckte inte ett samband mellan de fält du har valt. @Vill du att en relation ska skapas åt dig nu? @@ 19 @@@ 3.
1913. Microsoft Office Access tillämpade inte filtret Fel 7770 Microsoft Office Access använde inte filtret.@Microsoft Office Access kanske inte kan använda filtret om du angav en ogiltig datatyp i ett av fälten. Vill du ändå stänga filtret? @Om du klickar på Ja, Microsoft Office Access kommer bu
1914. Microsoft Office Access byggde inte filtret Fel 7785 Microsoft Office Access byggde inte filtret.@Det finns ett fel i det aktuella fältet. Vill du ändå stänga filtret? @Om du klickar på Ja kommer Microsoft Office Access att ångra ändringarna i filtret och sedan stänga fönstret Filtrera efter formulär.@19 @@@
1915. Microsoft Office Access kände inte igen måttenheten Fel 2264 Microsoft Office Access kände inte igen måttenheten.@Skriv en giltig enhet, till exempel tum (tum) eller centimeter (cm). @@ 1 @@@ 1.
1916. Microsoft Office Access stöder inte öppning av HTML-sidor Fel 31668 Microsoft Office Access stöder inte att öppna HTML -sidor. @För att öppna en dataåtkomstsida, använd Windows Internet Explorer eller Microsoft Office Access 2003 eller tidigare. @@ 2 @@ 4294967294@1.
1917. Microsoft Office Access stöder inte denna operation för dataåtkomstsidor Fel 31670 Microsoft Office Access stöder inte den här åtgärden för datatillgångssidor. För att utföra denna åtgärd, använd Microsoft Office Access 2003 eller tidigare. @@@ 1 @@@ 1.
1918. Microsoft Office Access tillåter inte att du använder den här metoden i den aktuella vyn Fel 2478 Microsoft Office Access tillåter dig inte att använda den här metoden i den aktuella vyn.@De flesta metoder, inklusive SetFocus- och Requery -metoderna, kan inte användas i form eller rapportdesign. @@ 2@4@2015551@1.
1919. Microsoft Office Access stöder inte formatet för filen '|' eller så är filen för stor Fel 2114 Microsoft Office Access stöder inte formatet för filen '|,' eller filen är för stor. Prova att konvertera filen till BMP -format. @@@ 1 @@@ 1.
1920. Microsoft Office Access stöder inte den begärda egenskapen för den här typen av databasobjekt Fel 6017 Microsoft Office Access stöder inte den begärda egenskapen för denna typ av databasobjekt.@Egenskaperna DateCreated och DateModified stöds inte för tabeller, frågor, lagrade procedurer, databasdiagram och funktioner i en klientserverdata
1921. Microsoft Office Access stöder inte den här ActiveX-kontrollen Fel 2806 Microsoft Office Access stöder inte denna ActiveX -kontroll. @@@ 1 @@@ 1.
1922. Microsoft Office Access stötte på ett fel när din anslutning stängdes Fel 6008 Ett fel uppstod i Microsoft Office Access när din anslutning stängdes. @Stäng alla applikationsfönster innan du försöker igen. @@ 1 @@@ 1.
1923. Microsoft Office Access stötte på ett fel vid försök att stänga tabellen Fel 32589 Ett fel uppstod i Microsoft Office Access när du försökte stänga bordet. @@@ 1 @@@ 1.
1924. Microsoft Office Access stötte på ett fel när dialogrutan Hyperlänk skulle visas Fel 7972 Ett fel uppstod i Microsoft Office Access när du försökte visa dialogrutan Hyperlänk. @@@ 1 @@@ 1.
1925. Microsoft Office Access stötte på fel vid konvertering av data Fel 10011 Microsoft Office Access stötte på fel vid konvertering av data.@Innehållet i fält i | 1 post (er) raderades. Vill du fortsätta ändå? @@ 19 @@@ 2.
1926. Microsoft Office Access stötte på fel vid import av |1 Fel 2128 Microsoft Office Access stötte på fel vid import | 1.@Mer detaljerad felinformation finns i filen '| 2'. @@ 1 @@@ 1.
1927. Microsoft Office Access stötte på ett eller flera fel under konverteringen Fel 8414 Microsoft Office Access stötte på ett eller flera fel under konverteringen. Om du vill se en sammanfattning av dessa fel öppnar du "|" tabell. @@@ 2@1@553714191@1.
1928. Microsoft Office Access kunde inte konvertera eller aktivera dina kodmoduler Fel 29003 Microsoft Office Access lyckades inte konvertera eller aktivera dina kodmoduler.@Datorn kan ha lågt diskutrymme eller minne. @@ 1 @@@ 1.
1929. Microsoft Office Access kunde inte skapa ett verktygsfält för felsökningsfönster Fel 29006 Det gick inte att skapa ett verktygsfält för felsökning i Microsoft Office Access.@Systemet kan ha slut på resursminne.@Stäng onödiga program och försök igen. För mer information om frigöring av minne, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning"
1930. Microsoft Office Access kunde inte skapa SharePoint-listan Fel 32531 Microsoft Office Access lyckades inte skapa SharePoint -listan. Detta kan bero på att du inte har nödvändiga behörigheter.
1931. Microsoft Office Access kunde inte skapa Visual Basic-modulen Fel 29074 Microsoft Office Access lyckades inte skapa Visual Basic -modulen.@Om din databas finns på en nätverksenhet, kontrollera din nätverksanslutning och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
1932. Microsoft Office Access kunde inte skapa Visual Basic-modulen '| Fel 29002 Microsoft Office Access lyckades inte skapa Visual Basic -modulen'|.'@Om din databas finns på en nätverksenhet, kontrollera din nätverksanslutning och försök igen. @@ 1 @@@ 1.
1933. Microsoft Office Access kunde inte infoga en hyperlänk på den aktuella platsen Fel 7974 Microsoft Office Access kunde inte infoga en hyperlänk på den aktuella platsen. @@@ 1 @@@ 1.
1934. Microsoft Office Access kunde inte spara modulen '| Fel 29001 Microsoft Office Access lyckades inte spara modulen'|.'@Din dator kan ha lite ledigt diskutrymme. För information om hur du frigör minne eller diskutrymme, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning" eller "diskutrymme, frigör". @@ 1 @@@ 3.
1935. Microsoft Office Access kunde inte spara databasen Fel 29011 Microsoft Office Access lyckades inte spara databasen.@Datorn kan ha lite ledigt diskutrymme. För information om hur du frigör minne eller diskutrymme, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning" eller "diskutrymme, frigör". @@ 1 @@@ 3.
1936. Microsoft Office Access har lagt till indexet '| Fel 10800 Microsoft Office Access har lagt till indexet'|.'@Lägg till ett annat index från dialogrutan Välj indexfiler eller klicka på Stäng. @@ 1 @@@ 1.
1937. Microsoft Office Access avslutade genomsökningen av posterna Fel 8504 Microsoft Office Access har sökt i posterna. Sökobjektet hittades inte. @@@ 1 @@@ 1.
1938. Microsoft Office Access har avbrutit Klistra in Fel 2117 Microsoft Office Access har avbrutit klistra in åtgärden.@Texten på Urklipp är för lång för att klistra in i formuläret. Du kan till exempel ha klistrat in för mycket text i en etikett eller skrivit in för mycket text i egenskapen ColumnWidths.@Klistra in mindre sektion
1939. Microsoft Office Access har konverterat '|1' till Design Master för replikuppsättningen Fel 7724 Microsoft Office Access har konverterat '| 1' till Design Master för replikuppsättningen.@Endast Design Master kan acceptera ändringar i databasstrukturen; dataändringar kan dock göras hos Design Master eller någon kopia. @@ 1 @@@ 1.
1940. Microsoft Office Access har konverterat koden till '|' till din nuvarande version av Visual Basic Fel 29043 Microsoft Office Access har konverterat koden till '|' till din nuvarande version av Visual Basic.@För att förbättra prestanda för denna databas, gör följande: 1. Öppna valfri modul i denna databas i designvyn.2. Klicka på Kompilera och spara A. på felsökningsmenyn
1941. Microsoft Office Access har skapat en säkerhetskopia av din ursprungliga sida Fel 2898 Microsoft Office Access har skapat en säkerhetskopia av din originalsida. Denna sida kan användas om du vill återgå till Office 2000 Web Components. Namnet på säkerhetskopieringssidan är: '|'.
1942. Microsoft Office Access har skapat en säkerhetskopia av din ursprungliga sida Fel 2922 Microsoft Office Access har skapat en säkerhetskopia av din originalsida. Denna sida kan användas om du vill återgå till Office XP Web Components. Namnet på säkerhetskopieringssidan är: '|'.
1943. Microsoft Office Access har skapat en replik på '|2' Fel 7726 Microsoft Office Access har skapat en kopia på '| 2'. @@@ 1 @@@ 1.
1944. Microsoft Office Access har tagit bort '|' och tog bort den från replikuppsättningen Fel 7739 Microsoft Office Access har tagit bort '|' och tog bort den från replikuppsättningen.@Den här ändringen återspeglas inte förrän databasen stängs och öppnas igen.@Stäng och öppna databasen igen när du är klar med att synkronisera kopior.@1 @@@ 1.
1945. Microsoft Office Access har upptäckt korruption i den här filen Fel 29072 Microsoft Office Access har upptäckt korruption i den här filen. För att försöka reparera korruptionen, gör först en säkerhetskopia av filen. Klicka på Microsoft Office -knappen, peka på Hantera och klicka sedan på Compact and Repair Database. Om du för närvarande försöker
1946. Microsoft Office Access har stött på ett fel vid bearbetning av XML-schemat i filen '|1' Fel 31593 Microsoft Office Access har stött på ett fel vid bearbetning av XML -schemat i filen '| 1'. | 2 @@@ 1 @@@ 1.
1947. Microsoft Office Access har importerat "Favoriter" och andra grupper till den konverterade databasen Fel 31623 Microsoft Office Access har importerat "Favoriter" och andra grupper till den konverterade databasen. Om du ändrar de importerade grupperna i Access 2007 ser du inte dessa ändringar om du öppnar databasen i en äldre version av Access. Om du ändrar
1948. Microsoft Office Access har gjort en säkerhetskopia av databasen |1 vid |2 Fel 8409 Microsoft Office Access har gjort en säkerhetskopia av databasen | 1 på | 2. Obs! Endast serverrelaterade objekt har säkerhetskopierats. För att säkerhetskopiera ditt projekt, klicka på Säkerhetskopiera projekt på Arkiv -menyn.
1949. Microsoft Office Access har nått början av posterna Fel 8503 Microsoft Office Access har nått början av posterna.@Vill du fortsätta söka från slutet? @@ 19 @@@ 2.
1950. Microsoft Office Access har nått slutet av journalen Fel 8502 Microsoft Office Access har nått slutet av posterna.@Vill du fortsätta söka från början? @@ 19 @@@ 2.
1951. Microsoft Office Access har återställt denna databas Fel 32505 Microsoft Office Access har återställt denna databas. Undersök databasen för att verifiera att det inte saknas databasobjekt. @@@ 1 @@@ 1.
1952. Microsoft Office Access har framgångsrikt skapat en replik på '|2' Fel 7738 Microsoft Office Access har framgångsrikt skapat en kopia på '| 2'.@Den nya kopian visas dock inte i listan över potentiella synkroniseringspartners förrän databasen stängs och öppnas igen.@Vill du att Microsoft Office Access ska stängas och återupptas
1953. Microsoft Office Access kan för närvarande inte byta namn på formuläret, rapporten eller modulen till '|' Fel 29040 Microsoft Office Access kan för närvarande inte byta namn på formuläret, rapporten eller modulen till '|'.@Stäng databasen, öppna den igen och försök sedan byta namn igen. @@ 1 @@@ 1.
1954. Microsoft Office Access kan inte lägga till den aktuella hyperlänken till favoritmappen Fel 7978 Microsoft Office Access kan inte lägga till den aktuella hyperlänken till favoritmappen. @@@ 1 @@@ 1.
1955. Microsoft Office Access kan inte slutföra åtgärden Fel 7700 Microsoft Office Access kan inte slutföra åtgärden.@Försök åtgärden igen. Om felet kvarstår startar du om Microsoft Office Access. @@ 1 @@@ 1.
1956. Microsoft Office Access kan inte visa den konverterade | objekt Fel 2695 Microsoft Office Access kan inte visa den konverterade | objekt.@Radera objektet i den bundna objektramen och skapa det sedan igen. @@ 1 @@@ 1.
1957. Microsoft Office Access kan inte importera modulen från källrepliken Fel 29034 Microsoft Office Access kan inte importera modulen från källreplikan.@Synkronisera källdatabasen. @@ 1 @@@ 1.
1958. Microsoft Office Access kan inte ladda databasegenskaperna Fel 2560 Microsoft Office Access kan inte ladda databasegenskaperna. @@@ 1 @@@ 3.
1959. Microsoft Office Access kan inte ladda databasschemat Fel 2920 Microsoft Office Access kan inte ladda databasschemat. Spara har inaktiverats. Antingen reparera eller installera om Microsoft Office.
1960. Microsoft Office Access kan inte klistra in data på urklipp som en hyperlänk Fel 7977 Microsoft Office Access kan inte klistra in data på Urklipp som en hyperlänk. @@@ 1 @@@ 1.
1961. Microsoft Office Access kan inte hämta filen: | Fel 2818 Microsoft Office Access kan inte hämta filen: |.@Antingen är filen inte tillgänglig eller så har du inte tillräckligt med diskutrymme för att kopiera filen. @@ 1 @@@.
1962. Microsoft Office Access kan inte spara databasegenskaperna Fel 2562 Microsoft Office Access kan inte spara databasegenskaperna. @@@ 1 @@@ 1.
1963. Microsoft Office Access kan inte spara | objekt Fel 2686 Microsoft Office Access kan inte spara | objekt.@Din dator fick slut på diskutrymme medan Microsoft Office Access sparade OLE -objektet. För information om hur du frigör diskutrymme, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "diskutrymme, frigör". @@
1964. Microsoft Office Access kan inte ställa in programmets ikon till filen '|' Fel 2566 Microsoft Office Access kan inte ställa in programmets ikon på filen '|'.@Se till att filen är en giltig ikonfil (.ico). Om du använder Microsoft Windows kan du också använda .bmp -filer. @@ 1 @@@ 1.
1965. Microsoft Office Access kan inte starta Lookup Wizard Fel 7916 Microsoft Office Access kan inte starta uppslagsguiden.@Sökguiden gäller inte för fält av denna datatyp. @@ 1 @@@ 1.
1966. Microsoft Office Access kan inte ta dina listor offline Fel 31653 Microsoft Office Access kan inte ta dina listor offline. Ett cirkulärt förhållande upptäcktes.
1967. Microsoft Office Access måste stänga | för att slutföra denna operation Fel 8072 Microsoft Office Access måste stänga | för att slutföra denna åtgärd.@Vill du att Microsoft Office Access ska stänga den nu? @@ 19 @@@ 1.
1968. Microsoft Office Access måste spara | för att slutföra denna operation Fel 8074 Microsoft Office Access måste spara | för att slutföra åtgärden.@Vill du att Microsoft Office Access ska spara det nu? @@ 19 @@@ 1.
1969. Microsoft Office Access måste spara | till den aktuella databasen för att slutföra denna operation Fel 8082 Microsoft Office Access måste spara | till den aktuella databasen för att slutföra åtgärden.@Vill du att Microsoft Office Access ska spara den nu? @@ 19 @@@ 2.
1970. Microsoft Office Access kräver Microsoft SQL Server 6.5 eller senare för Access-projekt Fel 7811 Microsoft Office Access kräver Microsoft SQL Server 6.5 eller senare för Access -projekt. Du måste uppgradera den valda SQL -databasen till Microsoft SQL Server 6.5 eller senare. @@@ 1 @@@ 1.
1971. Microsoft Office Access trunkerade uttrycket du angav Fel 2338 Microsoft Office Access avkortade uttrycket du angav.@Uttrycket '|' överskrider gränsen på 1 024 tecken för frågeformuläret. @@ 1 @@@ 1.
1972. Microsoft Office Access kunde inte uppdatera värdelistan Fel 6038 Microsoft Office Access kunde inte uppdatera värdelistan.@Tabellen kan vara låst av en annan användare, den kan vara skrivskyddad eller så kan du inte ha behörighet att ändra tabellen. @@ 1 @@@ 1.
1973. Microsoft Office Access kunde inte visa modulen Fel 29059 Microsoft Office Access kunde inte visa modulen. @@@ 1 @@@ 1.
1974. Microsoft Office Access kunde inte lägga till alla data i tabellen Fel 10014 Microsoft Office Access kunde inte lägga till all data i tabellen.@Innehållet i fält i | 1 post (er) raderades och | 2 poster (t) förlorades på grund av viktiga kränkningar.* Om data raderades data som du klistrade in eller importerade matchar inte fältet da
1975. Microsoft Office Access kunde inte lägga till alla data i tabellen Fel 10018 Microsoft Office Access kunde inte lägga till all data i tabellen.@Innehållet i fält i | 1 post (er) raderades och | 2 poster (t) förlorades på grund av viktiga kränkningar.* Om data raderades data som du klistrade in eller importerade matchar inte fältet da
1976. Microsoft Office Access kunde inte skapa ett fönster Fel 7895 Microsoft Office Access kunde inte skapa ett fönster.@Systemet har slut på resurser eller minne.@Stäng onödiga program och försök igen. För mer information om frigöring av minne, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "minne, felsökning".@1 @@@ 3.
1977. Microsoft Office Access kunde inte skapa en ADE-databas Fel 7815 Microsoft Office Access kunde inte skapa en ADE -databas. @@@ 1 @@@ 1.
1978. Microsoft Office Access kunde inte skapa fler filer Fel 2742 Microsoft Office Access kunde inte skapa fler filer.@Datorn kan ha lite minne eller diskutrymme.@Stäng onödiga program och försök igen. För information om hur du frigör minne eller diskutrymme, sök i Microsoft Windows Hjälpindex efter "mig
1979. Microsoft Office Access kunde inte skapa tabellen Fel 2386 Microsoft Office Access kunde inte skapa tabellen. @@@ 1 @@@ 1.
1980. Microsoft Office Access kunde inte exportera data Fel 31532 Microsoft Office Access kunde inte exportera data. @@@ 1 @@@ 1.
1981. Microsoft Office Access kunde inte exportera XML-data till '|' Fel 31594 Microsoft Office Access kunde inte exportera XML -data till '|'. @@@ 1 @@@ 1.
1982. Microsoft Office Access kunde inte ladda alla biblioteksmoduler Fel 9507 Microsoft Office Access kunde inte ladda alla biblioteksmoduler. @@@ 1 @@@ 1.
1983. Microsoft Office Access kunde inte öppna filen '|' Fel 31523 Microsoft Office Access kunde inte öppna filen '|'. Filen är kanske inte en Access -fil, sökvägen eller filnamnet kan vara felaktigt eller filen kan inte öppnas exklusivt. För att reparera filen manuellt, peka på Hantera databaser på Arkiv -menyn
1984. Microsoft Office Access kunde inte öppna Visual Basic-projektet för den här databasen Fel 29047 Microsoft Office Access kunde inte öppna Visual Basic -projektet för denna databas.@En annan användare sparar projektet nu. Vill du försöka igen? @@ 23 @@@ 1.
1985. Microsoft Office Access kunde inte analysera dokumentegenskaperna för denna dataåtkomstsida Fel 2854 Microsoft Office Access kunde inte analysera dokumentegenskaperna för denna dataåtkomstsida.@De kan vara skadade. @@ 1 @@@ 1.
1986. Microsoft Office Access kunde inte spara fältbeställningen Fel 2366 Microsoft Office Access kunde inte spara fältbeställningen. Alla andra ändringar sparades.@Klicka på Microsoft Office -knappen, peka på Hantera och klicka sedan på Compact and Repair Database. @@ 1 @@@ 1.
1987. Microsoft Office Access kunde inte spara projektet Fel 29027 Microsoft Office Access kunde inte spara projektet.@En annan användare sparar projektet nu. Vill du försöka igen? @@ 23 @@@ 1.
1988. Microsoft Office Access kunde inte uppdatera alla poster i uppdateringsfrågan Fel 10515 Microsoft Office Access kunde inte uppdatera alla poster i uppdateringsfrågan.@Microsoft Office Access uppdaterades inte | på grund av brott mot lås, och | 4 rekord (er)
1989. Microsoft Office Access kommer inte att kunna ångra den här åtgärden eller efterföljande åtgärder Fel 9502 Microsoft Office Access kan inte ångra den här åtgärden eller efterföljande åtgärder. För att göra fler resurser tillgängliga så att Access kan spela in ytterligare designåtgärder, stäng och öppna det här fönstret igen. @Vill du ändå fortsätta? @@ 19 @@@ 2.
1990. Microsoft Office-program kan inte stängas av medan du har dokument öppna från en nätverksplats Fel 2029 Microsoft Office -program kan inte stängas av när du har dokument öppna från en nätverksplats. Avsluta programmen eller stäng de öppna dokumenten och försök igen.
1991. Microsoft Office Communicator Web Access Felkod 0-1-482 Fel 0-1-482 Fel 0-1-482: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1992. Microsoft Office-fel 0X4004F00C Fel 0x4004F00C Fel 0x4004F00C: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1993. Microsoft Office-fel 0X80072Ee2 Fel 0x80072EE2 Fel 0x80072EE2: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1994. Microsoft Office-fel 0X800Ccc0D Fel 0x800CCC0D Fel 0x800CCC0D: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1995. Microsoft Office-fel 0X800Ccc0E Fel 0x800CCC0E Fel 0x800CCC0E: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1996. Microsoft Office-fel 0X800Ccc0F Fel 0x800CCC0F Fel 0x800CCC0F: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1997. Microsoft Office-felkod 0X15 Fel 0x15 Fel 0x15: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1998. Microsoft Office-felkod 0X40 Fel 0x40 Fel 0x40: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
1999. Microsoft Office-felkod 0Xc004F038 Fel 0xC004F038 Fel 0xC004F038: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2000. Microsoft Office Outlook kunde inte startas Fel 31655 Microsoft Office Outlook kunde inte startas. Se till att Outlook är installerat och korrekt installerat på din dator.
2001. Microsoft Office Outlook-felkod 20 Fel 20 Fel 20: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2002. Microsoft Office Outlook-felkod 8 Fel 8 Fel 8: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2003. Microsoft Office Update Error 57A Fel 57A Fel 57A: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2004. Microsoft Office Visio Error 607 Fel 607 Fel 607: Microsoft Visio har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2005. Microsoft Office Visio Error 906 Fel 906 Fel 906: Microsoft Visio har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2006. Microsoft Outlook 2010 Fel 623 Fel 623 Fel 623: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2007. Microsoft Outlook 2010 Felkod 0X800Cccdd Fel 0x800CCCDD Fel 0x800CCCDD: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2008. Microsoft Outlook 2011 Fel 3253 Fel 3253 Fel 3253: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2009. Microsoft Outlook 2011 felkod 3259 Fel 3259 Fel 3259: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2010. Microsoft Outlook 2011 felkod 3260 Fel 3260 Fel 3260: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2011. Microsoft Outlook Connector Felkod 2203 Fel 2203 Fel 2203: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2012. Microsoft Outlook-fel 0X80040119 Fel 0x80040119 Skicka och ta emot rapporterat fel (0x80040119): 'Okänt fel 0x80040119' uppstår om PST -filen är skadad eller modifierad.
2013. Microsoft Outlook-fel 0X800Cc0F Fel 0x800CC0F Fel 0x800CC0F: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2014. Microsoft Outlook-fel 0X800Ccc1A Fel 0x800CCC1A Fel 0x800CCC1A: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2015. Microsoft Outlook-fel 0X800Ccc6F Fel 0x800CCC6F Fel 0x800CCC6F: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2016. Microsoft Outlook-fel 0X800Ccc80 Fel 0x800CCC80 Fel 0x800CCC80: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2017. Microsoft Outlook-fel 0X800Ccc90 Fel 0x800CCC90 Fel 0x800CCC90: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2018. Microsoft Outlook-fel 0X800Ccc92 Fel 0x800CCC92 Fel 0x800CCC92: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2019. Microsoft Outlook-fel 10060 Fel 10060 Fel 10060: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2020. Microsoft Outlook-fel 1026 Fel 1026 Fel 1026: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2021. Microsoft Outlook-fel 1402 Fel 1402 Fel 1402: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2022. Microsoft Outlook-fel 1706 Fel 1706 Fel 1706: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2023. Microsoft Outlook-fel 17092 Fel 17092 Fel 17092: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2024. Microsoft Outlook-fel 17099 Fel 17099 Fel 17099: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2025. Microsoft Outlook-fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2026. Microsoft Outlook-fel 17199 Fel 17199 Fel 17199: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2027. Microsoft Outlook-fel 17997 Fel 17997 Fel 17997: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2028. Microsoft Outlook-fel 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2029. Microsoft Outlook-fel 20 Fel 20 Fel 20: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2030. Microsoft Outlook Error 300 Fel 300 Fel 300: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2031. Microsoft Outlook-fel 3176 Fel 3176 Fel 3176: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2032. Microsoft Outlook-fel 3210 Fel 3210 Fel 3210: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2033. Microsoft Outlook-fel 404 Fel 404 Fel 404: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2034. Microsoft Outlook-fel 4102 Fel 4102 Fel 4102: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2035. Microsoft Outlook-fel 4202 Fel 4202 Fel 4202: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2036. Microsoft Outlook-fel 421 Fel 421 Fel 421: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2037. Microsoft Outlook-fel 42108 Fel 42108 Fel 42108: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2038. Microsoft Outlook-fel 4363 Fel 4363 Fel 4363: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2039. Microsoft Outlook-fel 450 Fel 450 Fel 450: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2040. Microsoft Outlook-fel 451 Fel 451 Fel 451: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2041. Microsoft Outlook-fel 452 Fel 452 Fel 452: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2042. Microsoft Outlook-fel 503 Fel 503 Fel 503: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2043. Microsoft Outlook-fel 505 Fel 505 Fel 505: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2044. Microsoft Outlook-fel 5102 Fel 5102 Fel 5102: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2045. Microsoft Outlook-fel 530 Fel 530 Fel 530: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2046. Microsoft Outlook-fel 533 Fel 533 Fel 533: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2047. Microsoft Outlook Error 550 Fel 550 Fel 550: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2048. Microsoft Outlook Error 550 Åtkomst nekad Fel 550 Fel 550: Microsoft Access har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2049. Microsoft Outlook-fel 552 Fel 552 Fel 552: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2050. Microsoft Outlook-fel 554 Fel 554 Fel 554: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2051. Microsoft Outlook Error 554 5.7.1 Fel 554 5.7.1 Fel 554 5.7.1: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2052. Microsoft Outlook-fel 7001 Fel 7001 Fel 7001: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2053. Microsoft Outlook-fel 800Ccc92 Fel 800CCC92 Fel 800CCC92: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2054. Microsoft Outlook-fel 81 Fel 81 Fel 81: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2055. Microsoft Outlook-fel 8De00002 Fel 8DE00002 Fel 8DE00002: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2056. Microsoft Outlook-fel 91 Fel 91 Fel 91: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2057. Microsoft Outlook-fel 999 Fel 999 Fel 999: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2058. Microsoft Outlook felkod 0 Fel 0 Fel 0: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2059. Microsoft Outlook-felkod 0X800Ccc13 Fel 0x800CCC13 Fel 0x800CCC13: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2060. Microsoft Outlook-felkod 0X800Ccc18 Fel 0x800CCC18 Fel 0x800CCC18: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2061. Microsoft Outlook-felkod 0Xc004F074 Fel 0xC004F074 Fel 0xC004F074: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2062. Microsoft Outlook felkod 10 Fel 10 Fel 10: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2063. Microsoft Outlook felkod 16999 Fel 16999 Fel 16999: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2064. Microsoft Outlook felkod 17900 Fel 17900 Fel 17900: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2065. Microsoft Outlook felkod 17983 Fel 17983 Fel 17983: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2066. Microsoft Outlook-felkod 18 Fel 18 Fel 18: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2067. Microsoft Outlook felkod 18500 Fel 18500 Fel 18500: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2068. Microsoft Outlook felkod 19907 Fel 19907 Fel 19907: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2069. Microsoft Outlook felkod 19992 Fel 19992 Fel 19992: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2070. Microsoft Outlook-felkod 2 Fel 2 Fel 2: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2071. Microsoft Outlook felkod 2016 Fel 2016 Fel 2016: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2072. Microsoft Outlook felkod 40 Fel 40 Fel 40: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2073. Microsoft Outlook felkod 50 Fel 50 Fel 50: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2074. Microsoft Outlook felkod 500 Fel 500 Fel 500: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2075. Microsoft Outlook felkod 553 Fel 553 Fel 553: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2076. Microsoft Outlook Express-fel 0X800C0133 Fel 0x800C0133 Fel 0x800C0133: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2077. Microsoft Outlook Express-fel 0X800CCC0D Fel 0x800CCC0D Kan inte hitta servern. OGILTIGT KONTO.
2078. Microsoft Outlook Express-fel 0X800CCC0E Fel 0x800CCC0E Kan inte kontakta server. PAUS.
2079. Microsoft Outlook Express-fel 0X800CCC0F Fel 0x800CCC0F Anslutningen stängd. POP3_INVALID_PASSWORD.
2080. Microsoft Outlook Express-fel 0X800Ccc78 Fel 0x800CCC78 Fel 0x800CCC78: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2081. Microsoft Outlook Express-fel 0X800Ccc79 Fel 0x800CCC79 Fel 0x800CCC79: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2082. Microsoft Outlook Express-fel 0X800Ccc90 Fel 0x800CCC90 Fel 0x800CCC90: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2083. Microsoft Outlook Express-fel 0X800Ccc92 Fel 0x800CCC92 Fel 0x800CCC92: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2084. Microsoft Outlook Express-fel 0X800CCCD6 Fel 0x800CCCD6 Buffertgränsen har överskridits. NNTP_POST_FAILED.
2085. Microsoft Outlook Express-fel 0X800CCCD9 Fel 0x800CCCD9 Anslutning inte tillåten. NNTP_HEADERS_FAILED.
2086. Microsoft Outlook Express-fel 10053 Fel 10053 Fel 10053: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2087. Microsoft Outlook Express Error 550 Fel 550 Fel 550: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2088. Microsoft Powerpoint-fel 108 Fel 108 Fel 108: Microsoft Powerpoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2089. Microsoft Powerpoint-fel 1712 Fel 1712 Fel 1712: Microsoft Powerpoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2090. Microsoft Powerpoint-fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Powerpoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2091. Microsoft Powerpoint-fel 400066 Fel 400066 Det gick inte att komma åt C: \ documents and settings \ username \ Presentation.pptx.
2092. Microsoft Project Activation Error 0Xc004C032 Fel 0xC004C032 Fel 0xC004C032: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2093. Microsoft Project Error 0X8C04001B Fel 0x8C04001B Fel 0x8C04001B: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2094. Microsoft Project Error 1004 Fel 1004 Fel 1004: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2095. Microsoft Project Error 1101 Fel 1101 Fel 1101: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2096. Microsoft Project Error 12015 Fel 12015 Fel 12015: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2097. Microsoft Project Error 1402 Fel 1402 Fel 1402: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2098. Microsoft Project Error 1406 Fel 1406 Fel 1406: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2099. Microsoft Project Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2100. Microsoft Project Error 1706 Fel 1706 Fel 1706: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2101. Microsoft Project Error 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2102. Microsoft Project Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2103. Microsoft Project Error 25004 Fel 25004 Fel 25004: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2104. Microsoft Project Error 9000 Fel 9000 Fel 9000: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2105. Microsoft Project Error 9000(0X2328) Fel 9000(0x2328) Fel 9000 (0x2328): Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2106. Microsoft Project Felkod 0Xc004F074 Fel 0xC004F074 Fel 0xC004F074: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2107. Microsoft Project Fel-ID 12015 Fel-ID 12015 Fel -ID 12015: Microsoft Project har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2108. Microsoft Publisher Error 1706 Fel 1706 Fel 1706: Microsoft Publisher har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2109. Microsoft Publisher-fel 1713 Fel 1713 Fel 1713: Microsoft Publisher har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2110. Microsoft Publisher Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Publisher har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2111. Microsoft Security Essentials Error 0X4Ff02 Fel 0x4FF02 Fel 0x4FF02: Microsoft Security Essentials har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2112. Microsoft Security Essentials Error 0X8004Ff01 Fel 0x8004FF01 Fel 0x8004FF01: Microsoft Security Essentials har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2113. Microsoft Security Essentials Error 0X8004FF06 Fel 0x8004FF06 Du kanske har en nyare version av programvaran installerad.
2114. Microsoft Security Essentials Error 0X8004Ff07 Fel 0x8004FF07 Fel 0x8004FF07: Microsoft Security Essentials har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2115. Microsoft Security Essentials Error 0X8004Ff56 Windows 7 Fel 0x8004FF56 Fel 0x8004FF56: Microsoft Security Essentials har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2116. Microsoft Security Essentials Error 0X8004FF81 Fel 0x8004FF81 Skadlig programvara kan hindra din säkerhetsprogram från att installeras korrekt.
2117. Microsoft Security Essentials Error 0X80070002 Fel 0x80070002 Det kan finnas ett problem att söka efter uppdateringar.
2118. Microsoft Security Essentials Error 0X80070005 Fel 0x80070005 Du kanske inte har rätt behörighet att fortsätta med den här åtgärden - du kan behöva logga in som administratör.
2119. Microsoft Security Essentials Error 0X8007043C Fel 0x8007043C Ett program du försöker köra fungerar inte i säkert läge.
2120. Microsoft Security Essentials Error 0X80070490 Fel 0x80070490 Skadlig programvara hindrar din dator från att installera eller köra uppdateringar.
2121. Microsoft Security Essentials Error 0X800705B4 Fel 0x800705B4 Det kan finnas ett problem med din antivirusuppdatering.
2122. Microsoft Security Essentials Error 0X80070643 Fel 0x80070643 Detta är en generisk felkod - det kan finnas ett odiagnostiserat problem med din säkerhetsprogramvara.
2123.