ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Objektet finns redan Fel -606 Objektet finns redan. -606 är "objektet finns redan". Detta är ganska vanligt. Det betyder vanligtvis att din matchningsregel är trasig.
2. Objektet har redan laddats Fel 360 Kontrollen i kontrollmatrisen har redan laddats.
3. Objekt stöder inte aktuell lokalinställning Fel 447 Alla objekt stöder inte alla språkinställningar.
4. Objekt stöder inte namngivna argument Fel 446 Alla objekt stöder inte namngivna argument.
5. Objekt stöder inte den här åtgärden Fel 445 Alla objekt stöder inte alla handlingar.
6. Objekt stöder inte den här egenskapen eller metoden Fel 438 Alla objekt stöder inte alla egenskaper och metoder.
7. Objekt inte en array Fel 343 En kontroll som inte är en del av en kontrollmatris kallas som om den vore.
8. Objekt krävs Fel 424 Hänvisningar till egenskaper och metoder kräver ofta en uttrycklig objektkvalificering.
9. Objektvariabel eller Med blockvariabel ej inställd Fel 91 Det finns två steg för att skapa en objektvariabel. Först måste du deklarera objektvariabeln. Sedan måste du tilldela en giltig referens till objektvariabeln med Set -satsen. På samma sätt måste ett With ... End With block initieras genom att köra
10. Objektet lossades Fel 364 Ett formulär laddades ur sitt eget _Load -förfarande.
11. ODBC-specifikationsöverensstämmelsefel (|) Fel 3299 ODBC -specifikation Konformitetsfel (|). Rapportera detta fel till utvecklaren av din applikation.
12. ODBCDirect stöds inte längre Fel 3847 ODBCDirect stöds inte längre. Skriv om koden för att använda ADO istället för DAO.
13. Office 2000 Windows 8 Fel 1919 Fel 1919 Fel 1919: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
14. Office 2013 Felkod 0X4004F00D Fel 0x4004F00D Fel 0x4004F00D: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
15. Office-fel 0X402 Fel 0x402 Fel 0x402: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. Office-felkod 0Xc004F015 Fel 0xC004F015 Fel 0xC004F015: Microsoft Office har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
17. Omnipage Error 1324 Fel 1324 Fel 1324: OmniPage har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
18. Omnipage Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: OmniPage har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
19. En av dina parametrar är ogiltig Fel 2628 En av dina parametrar är ogiltig. @@@ 1 @@@ 1.
20. En eller flera åtgärder är okända och kan inte klistras in Fel 32005 En eller flera åtgärder är okända och kan inte klistras in. @@@ 1 @@@ 1.
21. Ett eller flera dynamiska länkbibliotek som krävs för att använda OLE-objekt är en felaktig version Fel 2724 Ett eller flera dynamiska länkbibliotek som krävs för att använda OLE-objekt är en felaktig version.@Kör installationsprogrammet för att installera om Microsoft Office Access igen. Om du vill bevara din säkerhet eller anpassade inställningar, säkerhetskopiera information om arbetsgruppen för Microsoft Office Access
22. Ett eller flera formulär eller rapporter innehåller en ActiveX-kontroll som inte kunde läsas in Fel 29041 Ett eller flera formulär eller rapporter innehåller en ActiveX -kontroll som inte kunde laddas.@Dessa kontroller fungerar inte korrekt förrän du registrerar dem, öppnar formulär eller rapporter i designvyn och sparar formulär eller rapporter. @@ 1 @@@ 1.
23. Ett eller flera formulär eller rapporter innehåller en ActiveX-kontroll som inte kunde läsas in Fel 29042 Ett eller flera formulär eller rapporter innehåller en ActiveX -kontroll som inte kunde laddas.@Dessa kontroller fungerar inte korrekt förrän du registrerar dem, öppnar formulär eller rapporter i designvyn och sparar formulär eller rapporter. @@ 1 @@@ 1.
24. Ett eller flera index från '|' Tabellen kunde inte repareras och raderades Fel 9516 Ett eller flera index från '|' tabellen kunde inte repareras och raderades. @@@ 1 @@@ 1.
25. En eller flera operatorer i filteruttrycket är ogiltiga Fel 2021 En eller flera operatörer i filteruttrycket är ogiltiga.@En giltig lista över operatörer finns i hjälpfilen @@ 1 @@@ 1.
26. En eller flera poster gick inte att återställa och raderades från '|' tabell Fel 9514 En eller flera poster kunde inte återvinnas och raderades från '|' tabell. @@@ 1 @@@ 1.
27. Ett eller flera värden är förbjudna av valideringsregeln '|2' inställd för '|1' Fel 3317 Ett eller flera värden är förbjudna med valideringsregeln '| 2' som är inställd på '| 1'. Ange ett värde som uttrycket för det här fältet kan acceptera.
28. Endast 256 TempVars kan skapas Fel 32537 Endast 256 TempVars kan skapas. Var noga med att ta bort alla TempVars som inte behövs.
29. Endast ett MDI-formulär tillåtet Fel 426 Ett projekt kan bara ha en MDIForm.
30. Endast XML-filer kan exporteras till en internetadress (http: //, ftp: //) Fel 31551 Endast XML -filer kan exporteras till en internetadress (http: //, ftp: //). Ange en sökväg som pekar på en plats på din dator eller i nätverket. @@@ 1 @@@ 1.
31. Endast XML-filer kan importeras från en internetadress (http: //, ftp: //) Fel 32599 Endast XML -filer kan importeras från en internetadress (http: //, ftp: //). Ange en sökväg som pekar på en plats på din dator eller i nätverket. @@@ 1 @@@ 1.
32. Öppna Error Fel 10961 "" "Öppna" "Fel."
33. Openoffice Base Error Code 1000 Fel 1000 Fel 1000: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. Openoffice Basic Runtime Error 35 Fel 35 Fel 35: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
35. Openoffice Basic Runtime Error 91 Fel 91 Fel 91: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
36. Openoffice Calc Error Code 508 Fel 508 Fel 508: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
37. OpenOffice-fel 1304 Fel 1304 Ogiltigt teckenfel.
38. OpenOffice-fel 1310 Fel 1310 Fel vid skrivning till fil.
39. OpenOffice-fel 1316 Fel 1316 OO3 Installationsfel.
40. OpenOffice-fel 1324 Fel 1324 Ogiltigt teckenfel.
41. OpenOffice-fel 1327 Fel 1327 Ogiltigt enhetsfel.
42. OpenOffice-fel 1335 Fel 1335 Installationsfel 1335.
43. OpenOffice Error 1500 Fel 1500 En annan installation pågår redan. Slutför installationen innan du fortsätter med installationen.
44. OpenOffice-fel 1606 Fel 1606 Fel 1606 vid installation.
45. OpenOffice-fel 1935 Fel 1935 Fel 1935 uppstod under installationskontoret.
46. OpenOffice-fel 2074 Fel 2074 PDF -exportproblem.
47. OpenOffice Error 2203 Fel 2203 Ett internt fel uppstod.
48. OpenOffice Error 2503 Fel 2503 Installera java ger internt fel 2503.
49. OpenOffice-fel 2908 Fel 2908 "Det gick inte att registrera komponent [2]" "fel."
50. OpenOffice-fel 2909 Fel 2909 Felmeddelande för Windows Installer.
51. OpenOffice-fel 3088 Fel 3088 Java - Openoffice3/jodconverter slutade fungera.
52. OpenOffice-fel 35 Fel 35 OpenOffice.org internt fel.
53. OpenOffice Error 501 Fel 501 HTTP 501 "Ej implementerad".
54. OpenOffice Error 502 Fel 502 Calc Err: 502.
55. OpenOffice Error 508 Fel 508 När du öppnar Excel med VLOOKUP.
56. OpenOffice Error 509 Fel 509 Calc Felkod.
57. OpenOffice Error 512 Fel 512 Filsystemfel 512 - kan inte skapa en ny mapp.
58. OpenOffice Error 520 Fel 520 Auto Calc Error 520.
59. OpenOffice Error 522 Fel 522 Calc Error Code.
60. OpenOffice Error 523 Fel 523 Kan inte läsa pdf -filer från webbplatser.
61. Openoffice-fel 9012 Fel 9012 Fel 9012: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
62. OpenOffice-fel 91 Fel 91 Vid öppning av fil - körtidsfel '91': objektvariabel.
63. Openoffice felkod 2003 Fel 2003 Fel 2003: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
64. Openoffice felkod 2074 Fel 2074 Fel 2074: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
65. Openoffice felkod 283 Fel 283 Fel 283: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
66. Openoffice felkod 504 Fel 504 Fel 504: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
67. Openoffice felkod 525 Fel 525 Fel 525: OpenOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
68. Opera Connection Felkod 1 Fel 1 Fel 1: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
69. Operafel 0Xffff Fel 0xFFFF Fel 0xFFFF: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
70. Operafel 11 Fel 11 Fel 11: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
71. Operafel 112 Fel 112 Fel 112: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
72. Opera Error 15 Logdoc Fel 15 logdoc Fel 15 logdoc: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
73. Operafel 25 Fel 25 Fel 25: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
74. Opera fel 300 Fel 300 Fel 300: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
75. Operafel 302 Fel 302 Fel 302: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
76. Operafel 31 Fel 31 Fel 31: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
77. Operafel 40 Fel 40 Fel 40: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
78. Operafel 401 Fel 401 Fel 401: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
79. Operafel 403 Fel 403 Fel 403: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Operafel 404 Fel 404 Fel 404: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Operafel 409 Fel 409 Fel 409: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
82. Operafel 45 Fel 45 Fel 45: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Operafel 49 Fel 49 Fel 49: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
84. Opera Error 500 Fel 500 Fel 500: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
85. Operafel 502 Fel 502 Fel 502: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
86. Operafel 503 Fel 503 Fel 503: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Operafel 552 Fel 552 Fel 552: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Operafel 554 Fel 554 Fel 554: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Operafel 7Z Fel 7Z Arkiv Fel 7Z Arkiv: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
90. Operafel 810 Fel 810 Fel 810: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Operafel 87 Fel 87 Fel 87: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
92. Operafel 9 Fel 9 Fel 9: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Opera felkod 103 Fel 103 Fel 103: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Opera felkod 106 Fel 106 Fel 106: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
95. Opera felkod 14 Fel 14 Fel 14: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Opera felkod 72 Fel 72 Fel 72: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
97. Opera felkod 75 Fel 75 Fel 75: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Opera felkod 76 Fel 76 Fel 76: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
99. Opera felkod 92 Fel 92 Fel 92: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
100. Opera Error Module 10 Felmodul 10 Felmodul 10: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
101. Opera Error Module 11 Felmodul 11 Felmodul 11: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
102. Opera Error Module 15 Felmodul 15 Felmodul 15: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
103. Opera Error Module 25 Felmodul 25 Felmodul 25: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
104. Opera Error Module 9 Felmodul 9 Felmodul 9: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
105. Opera Error Non 7 Zip Archive Fel Icke 7-zip-arkiv Fel Non 7-Zip Archive: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
106. Opera Fatal Error 47 Fel 47 Fel 47: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
107. Opera Fatal Error 50 Fel 50 Fel 50: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
108. Opera Secure Connection Fatal Error (300) Fel -300 Fel -300: Opera -webbläsaren har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
109. Opera Secure Connection Fatal Error (50) Fel -50 Fel -50: Opera Web Browser har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
110. Opera Secure Connection Fatal Error (810) Fel -810 Fel -810: Opera -webbläsaren har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
111. Åtgärden kan inte slutföras eftersom disken är full Fel 54 Fel 54: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
112. Operationen är inte giltig på en aktiv animering eller storyboard Fel 2218 Funktionen är inte giltig på en aktiv animering eller storyboard. Root Storyboard måste stoppas först.
113. Åtgärden är inte giltig i en ActiveX DLL Fel 369 Vissa operationer är inte giltiga i ett ActiveX DLL- eller ActiveX Control -projekt.
114. Operation pågår nu Fel 0x800CCC45 Driften pågår nu. Det här felet visas om ett Windows Sockets API anropas medan en blockeringsfunktion pågår. SMTP_NO_RECIPIENTS.
115. Slut på minne Fel 0xC0000005 Slut på minne. Det uppstod ett fel på DVD Shrink och kan inte fortsätta. Slut på minne. Det finns inte tillräckligt med lagringsutrymme för att bearbeta det här kommandot.
116. Slut på minne Fel 7 Mer minne krävdes än tillgängligt, eller en 64K segmentgräns påträffades.
117. Slut på stackutrymme Fel 28 Stacken är ett arbetsområde för minne som växer och krymper dynamiskt med kraven i ditt körprogram.
118. Slut på strängutrymme Fel 14 Med Visual Basic kan du använda mycket stora strängar. Kraven för andra program och hur du manipulerar dina strängar kan dock orsaka detta fel.
119. Outlook 7-felmeddelande Fel 7 Fel 7: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
120. Outlook-fel 0X8004Df0B Fel 0x8004DF0B Fel 0x8004DF0B: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
121. Outlook-fel 0X800C8101 Fel 0x800C8101 Fel 0x800C8101: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
122. Outlook-fel 1000 Fel 1000 Fel 1000: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
123. Outlook-fel 1025 Fel 1025 Fel 1025: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
124. Outlook-fel 18493 Fel 18493 Fel 18493: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
125. Outlook-fel 2011 Fel 2011 Fel 2011: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
126. Outlook-fel 25 Fel 25 Fel 25: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
127. Outlook-fel 255 Fel 255 Fel 255: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
128. Outlook-fel 26 Fel 26 Fel 26: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
129. Outlook-fel 27 Fel 27 Fel 27: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
130. Outlook-fel 287 Fel 287 Fel 287: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
131. Outlook-fel 29 Fel 29 Fel 29: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
132. Outlook-fel 30029-4 Fel 30029-4 Fel 30029-4: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
133. Outlook-fel 3170 Fel 3170 Fel 3170: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
134. Outlook-fel 38 Fel 38 Fel 38: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. Outlook-fel 4.4.7 Fel 4.4.7 Fel 4.4.7: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
136. Outlook-fel 400 Fel 400 Fel 400: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
137. Outlook-fel 401 Fel 401 Fel 401: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
138. Outlook-fel 4104 Fel 4104 Fel 4104: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
139. Outlook-fel 4201 Fel 4201 Fel 4201: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Outlook-fel 5.5.1 Fel 5.5.1 Fel 5.5.1: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. Outlook-fel 5.7.1 Fel 5.7.1 Fel 5.7.1: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
142. Outlook Error 550 5.7.1 Fel 550 5.7.1 Fel 550 5.7.1: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Outlook-fel 554 5.7.1 Fel 554 5.7.1 Fel 554 5.7.1: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
144. Outlook-fel 601 Fel 601 Fel 601: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Outlook-fel 61 Fel 61 Fel 61: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
146. Outlook-fel 619 Fel 619 Fel 619: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
147. Outlook-fel 651 Fel 651 Fel 651: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
148. Outlook-fel 65535 Fel 65535 Fel 65535: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
149. Outlook-fel 678 Fel 678 Fel 65535: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
150. Outlook-fel 691 Fel 691 Fel 691: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
151. Outlook-fel 6Ba Fel 6ba Fel 6ba: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
152. Outlook-fel 70 Fel 70 Fel 70: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
153. Outlook-fel 7002 Fel 7002 Fel 7002: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
154. Outlook-fel 7003 Fel 7003 Fel 7003: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
155. Outlook-fel 70057 Fel 70057 Fel 70057: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
156. Outlook-fel 797 Fel 797 Fel 797: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
157. Outlook-fel 80072Efd Fel 80072EFD Fel 80072EFD: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
158. Outlook-fel 800Ccc0F Fel 800CCC0F Fel 800CCC0F: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
159. Outlook-fel 80C805E2 Fel 80C805E2 Fel 80C805E2: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
160. Outlook-fel 8770 Fel 8770 Fel 8770: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
161. Outlook-fel 9 Fel 9 Fel 9: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
162. Outlook-fel 90 Fel 90 Fel 90: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
163. Outlook felkod 17890 Fel 17890 Fel 17890: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
164. Outlook felkod 2006 Fel 2006 Fel 2006: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
165. Outlook felkod 2171 Fel 2171 Fel 2171: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
166. Outlook felkod 23 Fel 23 Fel 23: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
167. Outlook felkod 28 Fel 28 Fel 28: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
168. Outlook felkod 30 Fel 30 Fel 30: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
169. Outlook Express-fel 0X800Ccc67 Fel 0x800CCC67 Fel 0x800CCC67: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
170. Outlook Express-fel 10013 Fel 10013 Fel 10013: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
171. Outlook Express-fel 10060 Fel 10060 Fel 10060: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
172. Outlook Express-fel 10061 Fel 10061 Fel 10061: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
173. Outlook Express-fel 11001 Fel 11001 Fel 11001: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
174. Outlook Express-fel 11004 Fel 11004 Fel 11004: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
175. Outlook Express-fel 12007 Fel 12007 Fel 12007: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
176. Outlook Express-fel 133 Fel 133 Fel 133: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
177. Outlook Express-fel 250 Fel 250 Fel 250: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
178. Outlook Express-fel 30 Fel 30 Fel 30: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
179. Outlook Express-fel 32002 Fel 32002 Fel 32002: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
180. Outlook Express-fel 3211 Fel 3211 Fel 3211: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
181. Outlook Express-fel 3253 Fel 3253 Fel 3253: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
182. Outlook Express-fel 3259 Fel 3259 Fel 3259: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
183. Outlook Express-fel 3260 Fel 3260 Fel 3260: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
184. Outlook Express-fel 3280 Fel 3280 Fel 3280: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
185. Outlook Express-fel 34 Fel 34 Fel 34: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
186. Outlook Express-fel 4005 Fel 4005 Fel 4005: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
187. Outlook Express-fel 421 Fel 421 Fel 421: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
188. Outlook Express-fel 450 Fel 450 Fel 450: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
189. Outlook Express-fel 451 Fel 451 Fel 451: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
190. Outlook Express-fel 452 Fel 452 Fel 452: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
191. Outlook Express-fel 465 Fel 465 Fel 465: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
192. Outlook Express-fel 501 Fel 501 Fel 501: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
193. Outlook Express-fel 530 Fel 530 Fel 530: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
194. Outlook Express-fel 54 Fel 54 Fel 54: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
195. Outlook Express-fel 553 Fel 553 Fel 553: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
196. Outlook Express-fel 554 Fel 554 Fel 554: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
197. Outlook Express-fel 623 Fel 623 Fel 623: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
198. Outlook Express-fel 678 Fel 678 Fel 678: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
199. Outlook Express-fel 680 Fel 680 Fel 680: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
200. Outlook Express-fel 691 Fel 691 Fel 691: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
201. Outlook Express-fel 797 Fel 797 Fel 797: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
202. Outlook Express-fel 92 Fel 92 Fel 92: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
203. Outlook Express-fel 995 Fel 995 Fel 995: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
204. Outlook Express-fel 999 Fel 999 Fel 999: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
205. Outlook Express felkod 17099 Fel 17099 Fel 17099: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
206. Outlook Express felkod 800Ccc03 Fel 800CCC03 Fel 800CCC03: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
207. Outlook Express felkod 800Ccc0E Fel 800CCC0E Fel 800CCC0E: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
208. Outlook Express felkod 800Ccc0F Fel 800CCC0F Fel 800CCC0F: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
209. Outlook Express felkod 800Ccc90 Fel 800CCC90 Fel 800CCC90: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
210. Outlook Express felkod Ox800Cccoe Fel OX800CCCOE Fel OX800CCCOE: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
211. Outlook Express Port 995-fel Fel port 995 Felport 995: Microsoft Outlook Express har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
212. Outlook kan inte ansluta till din inkommande (POP3) e-postserver Fel 0x80042108 Outlook kan inte ansluta till din inkommande (POP3) e-postserver. Kontakta din serveradministratör eller internetleverantör (ISP) om du fortsätter att få detta meddelande. Du kan ha SSL aktiverat och behöver det inte eller så kör du Norton Persona
213. Outlook Sharepoint-fel 0X8000Ffff Fel 0x8000FFFF Fel 0x8000FFFF: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
214. OUTOFDISKSPACE Fel -6 OUTOFDISKSPACE. Installationen upptäckte att det inte fanns tillräckligt med diskutrymme för att installera DirectX 5.0.
215. Information om utdataformat saknas Fel 2281 Information om utdataformat saknas. Det verkar vara ett problem med din Microsoft Office Access -installation. Installera om Microsoft Office Access eller kontakta systemadministratören eller helpdeskrepresentanten. @@@ 2@1@9015@1.
216. Svämma över Fel 6 Ett överflöd resulterar när du försöker göra en uppgift som överskrider begränsningarna för uppgiftens mål.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018