ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Layoutcykel upptäckt Fel 4008 Layoutcykel upptäckt. Layouten kunde inte slutföras.
2. Layoutvyn är inte tillgänglig för denna | Fel 6035 Layoutvy är inte tillgänglig för detta |. @@@ 1 @@@ 1.
3. Libreoffice-fel 1303 Fel 1303 Fel 1303: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. Libreoffice-fel 1335 Fel 1335 Fel 1335: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
5. Libreoffice Error 1500 Fel 1500 Fel 1500: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
6. Libreoffice Error 501 Fel 501 Fel 501: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
7. Libreoffice-fel 502 Fel 502 Fel 502: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
8. Libreoffice felkod 2074 Fel 2074 Fel 2074: LibreOffice har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
9. Licensinformation för denna komponent hittades inte. Du har inte en lämplig licens för att använda den här funktionen i designmiljön Fel 429 Du är inte en licensierad användare av ActiveX -kontrollen.
10. Licensinstallationen misslyckas Fel 407 Det är inte möjligt att ansluta till aktiveringsservern. En proxy används för internetanslutning. Licensinstallation misslyckas.
11. Licensiering av produkten har slutat fungera Fel 148:3 Licensiering för produkten har slutat fungera. Felmeddelandet dyker upp när du försöker öppna Adobe Photoshop CS4 Extended (gäller även Photoshop CS6 och CS5) eller andra Adobe -produkter, det betyder i allmänhet att din Adobe -licensieringstjänst har
12. Licensiering för denna produkt har slutat fungera Fel 148:3 Licensiering för denna produkt har slutat fungera. Om du använder licensierade Adobe -produkter kan du stöta på ett fel när du startar produkten visar en dialogruta som säger "Licensiering för denna produkt har slutat fungera" och i meddelandet du vill
13. Live Mail 0X800C013E Fel 0x800C013E Fel 0x800C013E: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
14. Live Mail 0X800Ccc79 Fel 0x800CCC79 Fel 0x800CCC79: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
15. Live Mail 0X800Ccc90 Fel 0x800CCC90 Fel 0x800CCC90: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. Live Mail 0X8Ccc0003 Fel 0x8CCC0003 Fel 0x8CCC0003: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
17. Live Mail 0X8De20003 Fel 0x8DE20003 Fel 0x8DE20003: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
18. Live Mail 0X8E5E0247 Fel 0x8E5E0247 Fel 0x8E5E0247: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
19. Live Mail-fel 0X800Ccc6F Fel 0x800CCC6F Fel 0x800CCC6F: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
20. Live Mail-fel 0X800Ccc78 Fel 0x800CCC78 Fel 0x800CCC78: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
21. Live Mail-fel 0X800Ccc92 Fel 0x800CCC92 Fel 0x800CCC92: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
22. Live Mail-fel 10013 Fel 10013 Fel 10013: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
23. Live Mail-fel 10053 Fel 10053 Fel 10053: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
24. Live Mail Error 10060 Fel 10060 Fel 10060: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
25. Live Mail-fel 10061 Fel 10061 Fel 10061: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
26. Live Mail-fel 11004 Fel 11004 Fel 11004: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
27. Live Mail Error 250 Fel 250 Fel 250: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
28. Live Mail Error 3203 Fel 3203 Fel 3203: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
29. Live Mail Error 3204 Fel 3204 Fel 3204: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
30. Live Mail Error 4102 Fel 4102 Fel 4102: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
31. Live Mail-fel 4104 Fel 4104 Fel 4104: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
32. Live Mail Error 4201 Fel 4201 Fel 4201: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
33. Live Mail Error 421 Fel 421 Fel 421: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. Live Mail Error 450 Fel 450 Fel 450: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
35. Live Mail Error 451 Fel 451 Fel 451: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
36. Live Mail Error 452 Fel 452 Fel 452: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
37. Live Mail-fel 48820 Fel 48820 Fel 48820: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
38. Live Mail Error 503 Fel 503 Fel 503: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
39. Live Mail Error 5102 Fel 5102 Fel 5102: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
40. Live Mail Error 530 Fel 530 Fel 530: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
41. Live Mail Error 550 Fel 550 Fel 550: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
42. Live Mail Error 553 Fel 553 Fel 553: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
43. Live Mail Error 554 Fel 554 Fel 554: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
44. Live Mail-fel 800Ccc0E Fel 800CCC0E Fel 800CCC0E: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
45. Live Mail-fel 800Ccc0F Fel 800CCC0F Fel 800CCC0F: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
46. Live Mail Error 8De20003 Fel 8DE20003 Fel 8DE20003: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
47. Live Mail-fel 8E5E0247 Fel 8E5E0247 Fel 8E5E0247: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
48. Live Mail Fel-ID 0X800Ccc0B Fel-ID 0x800CCC0B Fel -ID 0x800CCC0B: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
49. Live Mail Fel-ID 0X800Ccc0D Fel-ID 0x800CCC0D Fel -ID 0x800CCC0D: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
50. Live Mail Fel-ID 0X800Ccc0E Fel-ID 0x800CCC0E Fel -ID 0x800CCC0E: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
51. Live Mail Fel-ID 0X800Ccc0F Fel-ID 0x800CCC0F Fel -ID 0x800CCC0F: Windows Live Mail har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
52. Live Messenger-fel 0X0 Fel 0x0 Fel 0x0: Windows Live Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
53. Live Messenger-fel 0X8Ac70907 Fel 0x8AC70907 Fel 0x8AC70907: Windows Live Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
54. Live Messenger Error 302 Fel 302 Fel 302: Windows Live Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
55. Live Messenger-fel 80072F0D Fel 80072F0D Fel 80072F0D: Windows Live Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
56. Live Messenger-felkod 80072Eff Fel 80072EFF Fel 80072EFF: Windows Live Messenger har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
57. Livescribe felkod 1924 Fel 1924 Fel 1924: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
58. Livescribe felkod 2 Fel 2 Fel 2: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
59. Livescribe felkod 259 Fel 259 Fel 259: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
60. Livescribe felkod 263 Fel 263 Fel 263: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
61. Livescribe felkod 3 Fel 3 Fel 3: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
62. Livescribe felkod 31 Fel 31 Fel 31: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
63. Livescribe felkod 6 Fel 6 Fel 6: Livescribe har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
64. Laddning aldrig slutförd Fel 2036 Lasten har aldrig slutförts. Annonsen slutade inte ladda eftersom ett fel uppstod under försök att ladda SWF-, FLV- eller bildfiler. Resurser eller tillgångar kan inte visas på grund av ett fel vid laddning.
65. Laddar nästa skärm Fel 5211 Läser in nästa skärm. Detta fel orsakas av att säkerhetsprogramvara blockerar en eller flera filer som ingår i språkträningens innehåll.
66. LOAD_SICILY_FAILED Fel 0x800CCC00 Autentiseringen laddades inte.
67. Lokala formulär, rapporter, makron och moduler i denna replik kommer inte att konverteras Fel 2579 Lokala formulär, rapporter, makron och moduler i denna replik kommer inte att konverteras. @För att behålla dessa objekt, var noga med att importera dem till Design Master från den ursprungliga kopian. @@ 1 @@@ 1.
68. Lokal maskin: installationen misslyckades Fel 0x80070005 Lokal maskin: installationen misslyckades. Åtgärden misslyckades för registernyckeln HKLM \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ Windows: skapa registernyckel.
69. Låst bord Fel 3714 Låst bord. Den här posten kunde inte tillämpas under synkronisering eftersom tabellen var låst av en annan användare. Skicka in denna konfliktpost igen.
70. Lotus Notes-fel (4) Kan inte kopplas till bearbetning Fel -4 Fel -4: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
71. Lotus Notes-fel 0 Fel 0 Fel 0: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
72. Lotus Notes-fel 0C 02 Fel 0C 2 Fel 0C 2: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
73. Lotus Notes-fel 0C 03 Fel 0C 3 Fel 0C 3: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
74. Lotus Notes-fel 0C E9 Fel 0C E9 Fel 0C E9: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
75. Lotus Notes-fel 0X1007 Fel 0x1007 Fel 0x1007: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
76. Lotus Notes-fel 0X107 Fel 0x107 Fel 0x107: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
77. Lotus Notes-fel 0X115 Fel 0x115 Fel 0x115: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
78. Lotus Notes-fel 0X143 Fel 0x143 Fel 0x143: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
79. Lotus Notes-fel 0X1B1 Fel 0x1B1 Fel 0x1B1: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Lotus Notes Error 101 Fel 101 Fel 101: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Lotus Notes-fel 13 Fel 13 Fel 13: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
82. Lotus Notes-fel 1325 Fel 1325 Fel 1325: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Lotus Notes-fel 1327 Ogiltig enhet Fel 1327 Fel 1327: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
84. Lotus Notes Error 1330 Fel 1330 Fel 1330: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
85. Lotus Notes Error 1500 En annan installation pågår Fel 1500 Fel 1500: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
86. Lotus Notes Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Lotus Notes Error 1606 Fel 1606 Fel 1606: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Lotus Notes Error 1904 Fel 1904 Fel 1904: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Lotus Notes Error 207 Fel 207 Fel 207: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
90. Lotus Notes Error 208 Fel 208 Fel 208: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Lotus Notes Error 213 Fel 213 Fel 208: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
92. Lotus Notes Error 217 Fel 217 Fel 217: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Lotus Notes Error 219 Fel 219 Fel 219: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Lotus Notes Error 221 Fel 221 Fel 221: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
95. Lotus Notes-fel 2351 Fel 2351 Fel 208: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Lotus Notes Error 28 Out of Stack Space Fel 28 Fel 28: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
97. Lotus Notes-fel 28363 Fel 28363 Fel 28363: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Lotus Notes Error 32K Fel 32k Fel 32k: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
99. Lotus Notes-fel 3A F2 Fel 3A F2 Fel 3A F2: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
100. Lotus Notes Error 4000 Fel 4000 Fel 4000: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
101. Lotus Notes Error 4005 Fel 4005 Fel 4005: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
102. Lotus Notes Error 404 Fel 404 Fel 404: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
103. Lotus Notes Error 4060 Fel 4060 Fel 4060: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
104. Lotus Notes-fel 4063 Fel 4063 Fel 4063: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
105. Lotus Notes-fel 4091 Fel 4091 Fel 4091: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
106. Lotus Notes-fel 4294 Fel 4294 Fel 4294: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
107. Lotus Notes-fel 4295 Fel 4295 Fel 4295: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
108. Lotus Notes-fel 4412 Fel 4412 Fel 4412: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
109. Lotus Notes Error 5 Illegal Function Call Fel 5 Fel 5: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
110. Lotus Notes Error 500 Fel 500 Fel 500: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
111. Lotus Notes Error 501 Fel 501 Fel 501: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
112. Lotus Notes Error 550 Fel 550 Fel 550: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
113. Lotus Notes Error 550 5.7.1 Fel 550 5.7.1 Fel 550 5.7.1: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
114. Lotus Notes Error 552 Fel 552 Fel 552: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
115. Lotus Notes Error 553 Fel 553 Fel 553: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
116. Lotus Notes Error 554 Fel 554 Fel 554: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
117. Lotus Notes Error 582 Fel 582 Fel 582: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
118. Lotus Notes-fel 6 Fel 6 Fel 6: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
119. Lotus Notes Error 6402 Fel 6402 Fel 6: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
120. Lotus Notes Error 6408 Fel 6408 Fel 6408: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
121. Lotus Notes-fel 6649 Fel 6649 Fel 6649: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
122. Lotus Notes Error 69 Fel 69 Fel 69: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
123. Lotus Notes Error 70 Fel 70 Fel 70: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
124. Lotus Notes Error 7000 Fel 7000 Fel 7000: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
125. Lotus Notes Error 720 Fel 720 Fel 720: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
126. Lotus Notes-fel 73 Fel 73 Fel 73: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
127. Lotus Notes Error 75 Fel 75 Fel 75: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
128. Lotus Notes-fel 76 Fel 76 Fel 76: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
129. Lotus Notes-fel 79 Fel 79 Fel 79: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
130. Lotus Notes-fel 8096 Fel 8096 Fel 8096: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
131. Lotus Notes-fel 8427 Fel 8427 Fel 8427: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
132. Lotus Notes Error 850 Fel 850 Fel 850: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
133. Lotus Notes Error 87 Fel 87 Fel 87: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
134. Lotus Notes-fel 9 Fel 9 Fel 9: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. Lotus Notes Error 91 Fel 91 Fel 91: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
136. Lotus Notes Error 94 Ogiltig användning av Null Fel 94 Fel 94: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
137. Lotus Notes Error 997 Fel 997 Fel 997: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
138. Lotus Notes felkod 1126 Fel 1126 Fel 1126: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
139. Lotus Notes felkod 126 Fel 126 Fel 126: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Lotus Notes felkod 2051 Fel 2051 Fel 2051: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. Lotus Notes Error-Log-0.Xml Fel Error-log-0.xml Fel Error-log-0.xml: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
142. Lotus Notes Ras-fel 623 Fel 623 Fel 623: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Lotus Notes Traveler Error 32 Fel 32 Fel 32: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
144. Lotus Notessql felkod 193 Fel 193 Fel 193: Lotus Notes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Lotus Organizer Error 1327 Fel 1327 Fel 1327: Lotus Organizer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018