ErrorVault.com

Error: Fout 2607 - U heeft geen toestemming om '|.'@Om dit object te knippen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u er ook de machtiging Gegevens voor verwijderen voor hebben. Voor meer informatie over machtigingen en wie ze kan instellen, klikt u op Help.@@2@1


Hoe de Runtime Fout 2607 U heeft geen toestemming om '| . te knippen te herstellen

Dit artikel gaat over foutnummer Fout 2607, algemeen bekend als U heeft geen toestemming om '| . te knippen beschreven als U heeft geen toestemming om '|.'@Om dit object te knippen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u er ook de machtiging Gegevens voor verwijderen voor hebben. Voor meer informatie over machtigingen en wie ze kan instellen, klikt u op Help.@@2@1


Over Runtime Fout 2607

Runtime Fout 2607 treedt op wanneer Microsoft Access faalt of crasht terwijl het wordt uitgevoerd, vandaar de naam. Het betekent niet noodzakelijk dat de code corrupt was, maar gewoon dat het niet werkte tijdens de run-time. Dit soort fouten verschijnt als een vervelende melding op uw scherm, tenzij ze behandeld en gecorrigeerd worden. Hier zijn symptomen, oorzaken en manieren om het probleem op te lossen.


Definities (Beta)

Hier vindt u een lijst met definities van de woorden die in uw fout voorkomen, in een poging u te helpen uw probleem te begrijpen. Dit is een werk in uitvoering, dus soms kunnen we een woord verkeerd definiëren, dus voel je vrij om deze sectie over te slaan!

 • Klik - In gebruikersinterfaces verwijst klikken naar het indrukken van een muisknop of soortgelijk invoerapparaat.
 • Knippen - A Unix shell-commando dat invoer opdeelt in velden, die kunnen worden geselecteerd voor uitvoer, op basis van een scheidingsteken.
 • Ontwerp - Ontwerpen in programmeren is het maken van bepaalde keuzes over hoe het beste om een ​​programma te structureren, om doelen van betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, correctheid of gebruiksgemak te bereiken.
 • Object - Een object is elke entiteit die kan worden gemanipuleerd door commando's in een programmeertaal
 • Machtigingen - Machtigingen definiëren de bewerkingen die geverifieerde gebruikers mogen uitvoeren op bestandssystemen, databases en andere computersystemen.
 • Instellen - Een verzameling is een verzameling waarin geen enkel element wordt herhaald, die in staat kan zijn om de elementen op te sommen volgens een volgordecriterium een ​​"geordende set" of geen volgorde kan behouden een "ongeordende set".
 • Tabel - GEBRUIK DEZE TAG NIET; het is dubbelzinnig

Symptomen van Fout 2607 - U heeft geen toestemming om '| . te knippen

Runtime fouten treden op zonder waarschuwing. De foutmelding kan op het scherm komen wanneer Microsoft Access wordt gestart. In feite kan de foutmelding of een ander dialoogvenster steeds weer verschijnen als er niet in een vroeg stadium iets aan wordt gedaan.

Er kunnen gevallen zijn van bestanden die worden verwijderd of nieuwe bestanden die verschijnen. Hoewel dit symptoom grotendeels te wijten is aan virus infectie, kan het worden toegeschreven als een symptoom voor runtime error, als virus infectie is een van de oorzaken voor runtime error. De gebruiker kan ook een plotselinge daling in de snelheid van de internetverbinding ervaren, maar ook dit is niet altijd het geval.


Fix U heeft geen toestemming om '| . te knippen (Fout Fout 2607)
(Alleen ter illustratie)Oorzaken van U heeft geen toestemming om '| . te knippen - Fout 2607

Tijdens het ontwerpen van software anticiperen programmeurs op het optreden van fouten. Er zijn echter geen perfecte ontwerpen, want zelfs met het beste programmaontwerp zijn fouten te verwachten. Er kunnen tijdens runtime fouten optreden als een bepaalde fout niet wordt ervaren en aangepakt tijdens het ontwerpen en testen.

Runtime fouten worden over het algemeen veroorzaakt door incompatibele programma's die op hetzelfde moment draaien. Het kan ook optreden als gevolg van geheugenproblemen, een slechte grafische driver of virus infectie. Wat het geval ook is, het probleem moet onmiddellijk worden opgelost om verdere problemen te voorkomen. Hier zijn manieren om de fout te verhelpen.


Herstel methodes

Runtime fouten kunnen vervelend en hardnekkig zijn, maar het is niet helemaal hopeloos, reparaties zijn beschikbaar. Hier zijn manieren om het te doen.

Als een reparatiemethode voor u werkt, klik dan op de upvote knop links van het antwoord, dit zal andere gebruikers laten weten welke reparatiemethode op dit moment het beste werkt.

Let op: Noch ErrorVault.com, noch haar schrijvers zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de acties die ondernomen worden door gebruik te maken van één van de herstel methodes die op deze pagina vermeld staan - u voert deze stappen op eigen risico uit.

up vote 1 down vote accepted
Als de fout die u krijgt te maken heeft met Internet Explorer, kunt u het volgende doen:
 1. Reset je browser.
  • Voor Windows 7 kunt u op Start klikken, naar Configuratiescherm gaan en vervolgens aan de linkerkant op Internet-opties klikken. Klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op de knop Opnieuw instellen.
  • Voor Windows 8 en 10 kunt u op zoeken klikken en Internetopties typen, vervolgens naar het tabblad Geavanceerd gaan en op Opnieuw instellen klikken.
 2. Schakel foutopsporing en foutmeldingen uit.
  • In hetzelfde venster met internetopties kunt u naar het tabblad Geavanceerd gaan en zoeken naar Foutopsporing in scripts uitschakelen
  • Zet een vinkje bij het keuzerondje
  • Verwijder tegelijkertijd het vinkje bij "Een melding over elke scriptfout weergeven" en klik vervolgens op Toepassen en OK, en start vervolgens uw computer opnieuw op.
Als deze snelle oplossingen niet werken, kunt u altijd een back-up van bestanden maken en reparatie opnieuw installeren op uw computer. U kunt dat echter later doen wanneer de hier vermelde oplossingen niet hebben gewerkt.
Wanneer u een runtime-fout krijgt, moet u er rekening mee houden dat dit wordt veroorzaakt door programma's die met elkaar in conflict zijn. Het eerste dat u kunt doen om het probleem op te lossen, is deze conflicterende programma's te stoppen.
 • Open Taakbeheer door tegelijkertijd op Ctrl-Alt-Del te klikken. Hiermee ziet u de lijst met programma's die momenteel worden uitgevoerd.
 • Ga naar het tabblad Processen en stop de programma's één voor één door elk programma te markeren en op de knop Proces beëindigen te klikken.
 • U moet nagaan of de foutmelding elke keer dat u een proces stopt opnieuw verschijnt.
 • Zodra u weet welk programma de fout veroorzaakt, kunt u doorgaan met de volgende stap voor probleemoplossing, het opnieuw installeren van de toepassing.
Configuratiescherm gebruiken
 • Klik voor Windows 7 op de Start-knop, klik vervolgens op Configuratiescherm en vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik voor Windows 8 op de Start-knop, scrol omlaag en klik op Meer instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm > Een programma verwijderen.
 • Voor Windows 10 typt u Configuratiescherm in het zoekvak, klikt u op het resultaat en klikt u vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik in Programma's en onderdelen op het probleemprogramma en klik op Bijwerken of Verwijderen.
 • Als u ervoor kiest om te updaten, hoeft u alleen maar de prompt te volgen om het proces te voltooien, maar als u ervoor kiest om de installatie ongedaan te maken, volgt u de prompt om de installatie ongedaan te maken en vervolgens opnieuw te downloaden of gebruik de installatieschijf van de applicatie om opnieuw te installeren het programma.
Andere methoden gebruiken
 • Voor Windows 7 vindt u mogelijk de lijst met alle geïnstalleerde programma's wanneer u op Start klikt en met uw muis over de lijst schuift die op het tabblad verschijnt. Mogelijk ziet u in die lijst een hulpprogramma voor het verwijderen van het programma. U kunt doorgaan en de installatie ongedaan maken met behulp van hulpprogramma's die beschikbaar zijn op dit tabblad.
 • Voor Windows 10 kunt u op Start klikken, vervolgens op Instellingen en vervolgens Apps kiezen.
 • Scroll omlaag om de lijst met apps en functies te zien die op uw computer zijn geïnstalleerd.
 • Klik op het programma dat de runtime-fout veroorzaakt, dan kunt u ervoor kiezen om de toepassing te verwijderen of op Geavanceerde opties te klikken om de toepassing opnieuw in te stellen.
Virusinfectie die een runtime-fout op uw computer veroorzaakt, moet onmiddellijk worden voorkomen, in quarantaine worden geplaatst of verwijderd. Zorg ervoor dat u uw virusprogramma bijwerkt en een grondige scan van de computer uitvoert of Windows-update uitvoert zodat u de nieuwste virusdefinitie en -oplossing kunt krijgen.
Mogelijk krijgt u de fout vanwege een update, zoals het MS Visual C++-pakket dat mogelijk niet correct of volledig is geïnstalleerd. Wat u dan kunt doen, is het huidige pakket verwijderen en een nieuwe kopie installeren.
 • Verwijder het pakket door naar Programma's en onderdelen te gaan, zoek en markeer het Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
 • Klik bovenaan de lijst op Verwijderen en start uw computer opnieuw op wanneer dit is gebeurd.
 • Download het nieuwste herdistribueerbare pakket van Microsoft en installeer het vervolgens.
Mogelijk ondervindt u ook een runtime-fout vanwege een zeer lage vrije ruimte op uw computer.
 • U kunt overwegen een back-up van uw bestanden te maken en ruimte op uw harde schijf vrij te maken
 • U kunt ook uw cache wissen en uw computer opnieuw opstarten
 • U kunt ook Schijfopruiming uitvoeren, uw verkennervenster openen en met de rechtermuisknop op uw hoofdmap klikken (dit is meestal C: )
 • Klik op Eigenschappen en vervolgens op Schijfopruiming
Als de fout te maken heeft met een slecht grafisch stuurprogramma, kunt u het volgende doen:
 • Open Apparaatbeheer, zoek het grafische stuurprogramma
 • Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma van de videokaart, klik vervolgens op Verwijderen en start uw computer opnieuw op
Andere talen:

How to fix Error 2607 (You don't have permission to cut '|) - You don't have permission to cut '|.'@To cut this object, you must have Modify Design permission for it. If the object is a table, you must also have Delete Data permission for it. For more information on permissions and who can set them, click Help.@@2@1
Wie beheben Fehler 2607 (Du hast keine Berechtigung zum Schneiden von '|) - Sie haben keine Berechtigung zum Ausschneiden von '|.'@Um dieses Objekt auszuschneiden, müssen Sie die Berechtigung Design ändern dafür haben. Wenn das Objekt eine Tabelle ist, müssen Sie auch über die Berechtigung zum Löschen von Daten verfügen. Für weitere Informationen zu Berechtigungen und wer sie festlegen kann, klicken Sie auf Hilfe.@@2@1
Come fissare Errore 2607 (Non hai il permesso di tagliare '|) - Non hai l'autorizzazione per tagliare '|.'@Per tagliare questo oggetto, devi avere l'autorizzazione Modifica disegno per esso. Se l'oggetto è una tabella, è necessario disporre anche dell'autorizzazione Elimina dati per esso. Per ulteriori informazioni sui permessi e su chi può impostarli, fare clic su Aiuto.@@2@1
Comment réparer Erreur 2607 (Vous n'avez pas la permission de couper '|) - Vous n'avez pas l'autorisation de couper '|.'@Pour couper cet objet, vous devez avoir l'autorisation Modifier la conception pour lui. Si l'objet est une table, vous devez également disposer de l'autorisation Supprimer les données pour celui-ci. Pour plus d'informations sur les autorisations et qui peut les définir, cliquez sur Aide.@@2@1
어떻게 고치는 지 오류 2607 ('|자를 수 있는 권한이 없습니다.) - '|.'@이 개체를 잘라낼 권한이 없습니다. 이 개체를 잘라내려면 해당 개체에 대한 디자인 수정 권한이 있어야 합니다. 개체가 테이블인 경우 해당 개체에 대한 데이터 삭제 권한도 있어야 합니다. 권한 및 권한을 설정할 수 있는 사람에 대한 자세한 내용은 Help.@@2@1을 클릭하십시오.
Como corrigir o Erro 2607 (Você não tem permissão para cortar '|) - Você não tem permissão para cortar'|.'@Para cortar este objeto, você deve ter permissão para Modificar Design para ele. Se o objeto for uma tabela, você também deve ter permissão para Excluir Dados para ele. Para obter mais informações sobre as permissões e quem pode defini-las, clique em Ajuda. @@ 2 @ 1
Hur man åtgärdar Fel 2607 (Du har inte behörighet att klippa '|) - Du har inte behörighet att klippa'|.'@För att klippa detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1
Как исправить Ошибка 2607 (У вас нет разрешения на резку »|) - У вас нет разрешения на вырезание'|.'@ Чтобы вырезать этот объект, у вас должно быть разрешение на изменение дизайна. Если объект представляет собой таблицу, у вас также должно быть разрешение на удаление данных для нее. Для получения дополнительных сведений о разрешениях и о том, кто может их устанавливать, щелкните «Справка». @@ 2 @ 1
Jak naprawić Błąd 2607 (Nie masz uprawnień do wycinania „|) - Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1
Cómo arreglar Error de 2607 (No tienes permiso para cortar '|) - No tiene permiso para cortar'|.'@Para cortar este objeto, debe tener el permiso Modificar diseño para él. Si el objeto es una tabla, también debe tener el permiso Eliminar datos para él. Para obtener más información sobre los permisos y quién puede establecerlos, haga clic en Ayuda. @@ 2 @ 1
The Author Over de auteur: Phil Hart is een Microsoft Community Contributor sinds 2010. Met een huidige puntenscore van meer dan 100.000, heeft hij meer dan 3000 antwoorden bijgedragen in de Microsoft Support forums en heeft hij bijna 200 nieuwe help-artikelen gemaakt in de Technet Wiki.


Volg ons: Facebook Youtube Twitter
Laatst bijgewerkt:
01/12/23 04:42 : Een Unknown OS Platform gebruiker stemde dat reparatiemethode 7 voor hem werkte.

Aanbevolen reparatiegereedschap:


Deze reparatietool kan veel voorkomende computerproblemen oplossen, zoals blauwe schermen, crashen en bevriezen, ontbrekende DLL-bestanden, alsmede malware/virusschade herstellen en meer door beschadigde en ontbrekende systeembestanden te vervangen.

STAP 1:
Klik hier om te downloaden en installeer het Windows reparatieprogramma.

STAP 2:
Klik op Start scan en laat het uw apparaat analyseren.

STAP 3:
Klik op Alles herstellen om alle gedetecteerde problemen op te lossen.

NU DOWNLOAD

Verenigbaarheid

Vereisten
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Deze download biedt gratis onbeperkte scans van uw Windows-pc. Volledige systeemherstellingen beginnen bij $19,95.

Artikel ID: ACX013779NL

Geldt voor: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Help iemand anders met deze fout en Deel deze pagina:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Versnellen Tip #8

Fancy Windows visuele effecten uitschakelen:

Als je meer om snelheid dan om esthetiek geeft, kun je die mooie visuele effecten in Windows altijd uitschakelen. U kunt dat doen door naar de Prestatie-opties in uw Geavanceerde systeeminstellingen van Windows te gaan. Vink gewoon die mooie knoppen, schuifmenu's en glanzende pictogrammen aan om de prestaties van uw computer te verbeteren.

Klik hier voor een andere manier om uw Windows PC te versnellen
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fouten in alfabetische volgorde:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden met Microsoft, noch beweert het een dergelijke relatie. Deze pagina kan definities bevatten van https://stackoverflow.com/tags onder de CC-BY-SA-licentie. De informatie op deze pagina is alleen voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018