ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Een aanroep van een OLE-systeemfunctie was niet succesvol Fout 3448 Een aanroep van een OLE-systeemfunctie is niet gelukt. Probeer de toepassing die de fout heeft geretourneerd opnieuw te installeren.
2. Een voorwaardelijke opmaakuitdrukking mag niet langer zijn dan 946 tekens Fout 31001 Een voorwaardelijke opmaakexpressie mag niet langer zijn dan 946 [email protected]@@[email protected]@@1.
3. Een kopie van de database is verplaatst. Fout 31627 Een kopie van de database is verplaatst naar |. Doorgaan met het openen van het huidige bestand?.
4. Een aangepaste macro in dit rapport kan niet worden uitgevoerd en verhindert dat het rapport wordt weergegeven Fout 32523 Een aangepaste macro in dit rapport is niet uitgevoerd en verhindert dat het rapport wordt [email protected]@@[email protected]@@1.
5. Een Design Master of Replica kan niet worden geconverteerd naar het Access 2007-bestandsformaat Fout 32570 Een Design Master of Replica kan niet worden geconverteerd naar het Access [email protected]@@[email protected]@@1.
6. Er ontbreekt een veldnaam Fout 2360 Er ontbreekt een [email protected] hebt een gegevenstype of een beschrijving voor een veld gedefinieerd zonder de veldnaam op te [email protected] een naam in voor het veld of verwijder de [email protected]@@@1.
7. Een formulier kan niet worden verplaatst of vergroot of verkleind als het is geminimaliseerd of gemaximaliseerd Fout 384 De eigenschappen Links, Boven, Hoogte en Breedte kunnen niet worden gewijzigd op een geminimaliseerd of gemaximaliseerd formulier.
8. Een formulier of rapport kan niet het subgegevensblad van een tabel of query zijn Fout 6001 Een formulier of rapport kan niet het subgegevensblad van een tabel of query [email protected] een tabel of query kan in een andere tabel of query worden [email protected]@[email protected]@@1.
9. Van een formulier met een subformulierobject kan de eigenschap DefaultView niet zijn ingesteld op Doorlopende formulieren Fout 8500 Een formulier met een subformulierobject kan de eigenschap DefaultView niet hebben ingesteld op Doorlopende [email protected] heeft geprobeerd een subformulier toe te voegen aan een formulier in de ontwerpweergave.Microsoft Office Access stelt de eigenschap opnieuw in op Eén [email protected]@[email protected]@@1 .
10. Een lijst met de naam '|' bestaat al Fout 31590 Een lijst met de naam '|' bestaat al. U moet een andere naam gebruiken of naar de site gaan en de lijst verwijderen.
11. Er bestaat al een lijst met de opgegeven naam Fout 31580 Er bestaat al een lijst met de opgegeven naam. Typ een andere naam en probeer het opnieuw.
12. Een macro kan zichzelf maximaal 20 keer aanroepen Fout 2525 Een macro kan zichzelf maximaal 20 keer [email protected] macro bevat een actie Macro uitvoeren die dezelfde macro meer dan 20 keer [email protected] een voorwaarde om de macro te stoppen nadat deze 20 keer is uitgevoerd, of roep een andere macro aan met de VoerMacro-actie [email protected]@@@1.
13. Er is een probleem opgetreden in uw database Fout 3428 Er is een probleem opgetreden in uw database. Corrigeer het probleem door de database te repareren en te comprimeren.
14. Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access probeerde toegang te krijgen tot het OLE-object Fout 2756 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access probeerde toegang te krijgen tot het [email protected] het Microsoft Office Access-formulier of rapport dat het OLE-object weergeeft, en sluit de OLE-server. Open vervolgens het formulier of rapport opnieuw om te zien of het OLE-object kan worden weergegeven
15. Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access probeerde toegang te krijgen tot de | object Fout 2713 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access probeerde toegang te krijgen tot de | [email protected]* Mogelijk hebt u een ongeldige bestandsnaam of een ongeldige gegevenseenheid (zoals een celbereik van een werkblad) opgegeven in het bestand voor het OLE-object.* Het bestand dat u hebt opgegeven
16. Er is een probleem opgetreden bij het openen van de | object Fout 2719 Er is een probleem opgetreden bij het openen van de | [email protected]* De OLE-server is mogelijk niet beschikbaar omdat deze zich op een netwerkserver bevindt en u de verbinding hebt verbroken. Probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.* Het OLE-object is mogelijk opgeslagen in een gekoppeld bestand, maar het bestand is niet beschikbaar
17. Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access aan het communiceren was met de OLE-server Fout 2754 Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access aan het communiceren was met de [email protected] een of meer van de volgende oplossingen: * Zorg ervoor dat u bent verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.* Sluit de OLE-server en start deze opnieuw
18. Een eigenschap- of methodeaanroep kan geen verwijzing naar een privé-object bevatten, noch als argument, noch als retourwaarde Fout 98 Privé-objecten mogen nooit buiten een project worden doorgegeven.
19. Er bestaat al een relatie Fout 10601 Er bestaat al een [email protected] u de bestaande relatie bewerken? Om een ​​nieuwe relatie aan te maken, klikt u op [email protected]@[email protected]@@2.
20. Er ontbreekt een vereiste minimum- of maximumwaarde Fout 7967 Een vereiste minimum- of maximumwaarde [email protected]@@[email protected]@@1.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018