ErrorVault.com

Error: Błąd 2607 - Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1


Jak naprawić Runtime Błąd 2607 Nie masz uprawnień do wycinania „|

Ten artykuł przedstawia błąd o numerze Błąd 2607, powszechnie znany jako Nie masz uprawnień do wycinania „| opisany jako Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1


O programie Runtime Błąd 2607

Runtime Błąd 2607 zdarza się, gdy Microsoft Access zawodzi lub ulega awarii podczas uruchamiania, stąd jego nazwa. Nie musi to oznaczać, że kod był w jakiś sposób uszkodzony, ale po prostu, że nie działał podczas jego uruchamiania. Ten rodzaj błędu pojawi się jako irytujące powiadomienie na ekranie, chyba że zostanie obsłużony i poprawiony. Oto objawy, przyczyny i sposoby na rozwiązanie problemu.


Definicje (Beta)

Tutaj wymieniamy kilka definicji słów zawartych w twoim błędzie, próbując pomóc ci zrozumieć problem. To jest praca w toku, więc czasami możemy zdefiniować słowo niepoprawnie, więc nie krępuj się pominąć tej sekcji!

 • Kliknięcie — W interfejsach użytkownika kliknięcie oznacza naciśnięcie przycisku myszy lub podobnego urządzenia wejściowego.
 • Wytnij — A Polecenie powłoki uniksowej, które dzieli dane wejściowe na pola, które można wybrać jako dane wyjściowe, na podstawie ogranicznika.
 • Projektowanie - Projektowanie w programowaniu polega na dokonywaniu określonych wyborów dotyczących tego, jak najlepiej ustrukturyzować program, aby osiągnąć cele niezawodności, łatwości konserwacji, poprawności lub łatwości użytkowania.
 • Obiekt — obiekt to dowolna jednostka, którą można manipulować za pomocą poleceń w języku programowania
 • Uprawnienia — Uprawnienia definiują operacje, które uwierzytelnieni użytkownicy mogą wykonywać na systemach plików, bazach danych i innych systemach komputerowych.
 • Ustaw - Zbiór to zbiór, w którym żaden element się nie powtarza, co może być w stanie wyliczyć swoje elementy według kryterium porządkowania jako „zestaw uporządkowany” lub zachować brak kolejności jako „zestaw nieuporządkowany”.
 • Tabela — NIE UŻYWAJ TEGO TAGU; to jest niejednoznaczne

Symptomy Błąd 2607 - Nie masz uprawnień do wycinania „|

Błędy w czasie rzeczywistym zdarzają się bez ostrzeżenia. Komunikat o błędzie może pojawić się na ekranie za każdym razem, gdy Microsoft Access jest uruchamiany. W rzeczywistości, komunikat o błędzie lub inne okno dialogowe może pojawiać się wielokrotnie, jeśli nie zajmiemy się nim odpowiednio wcześnie.

Mogą występować przypadki usuwania plików lub pojawiania się nowych plików. Chociaż ten objaw jest w dużej mierze z powodu infekcji wirusowej, może być przypisany jako objaw błędu uruchamiania, ponieważ infekcja wirusowa jest jedną z przyczyn błędu uruchamiania. Użytkownik może również doświadczyć nagłego spadku prędkości połączenia internetowego, jednak ponownie, nie zawsze tak jest.

Fix Nie masz uprawnień do wycinania „| (Error Błąd 2607)
(Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Nie masz uprawnień do wycinania „| - Błąd 2607

Podczas projektowania oprogramowania programiści kodują, przewidując występowanie błędów. Nie ma jednak projektów idealnych, ponieważ błędów można się spodziewać nawet przy najlepszym projekcie programu. Błędy mogą się zdarzyć podczas uruchamiania, jeśli pewien błąd nie zostanie doświadczony i zaadresowany podczas projektowania i testowania.

Błędy runtime są generalnie spowodowane przez niekompatybilne programy działające w tym samym czasie. Mogą one również wystąpić z powodu problemu z pamięcią, złego sterownika graficznego lub infekcji wirusowej. Niezależnie od tego, co się dzieje, problem musi być rozwiązany natychmiast, aby uniknąć dalszych problemów. Oto sposoby na usunięcie tego błędu.


Metody naprawy

Błędy czasu rzeczywistego mogą być irytujące i uporczywe, ale nie jest to całkowicie beznadziejne, dostępne są metody naprawy. Oto sposoby, jak to zrobić.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

up vote 1 down vote accepted
Jeśli wyświetlany błąd jest związany z programem Internet Explorer, możesz wykonać następujące czynności:
 1. Zresetuj przeglądarkę.
  • W systemie Windows 7 możesz kliknąć Start, przejść do Panelu sterowania, a następnie kliknąć Opcje internetowe po lewej stronie. Następnie możesz kliknąć kartę Zaawansowane, a następnie kliknąć przycisk Resetuj.
  • W systemie Windows 8 i 10 możesz kliknąć wyszukiwanie i wpisać Opcje internetowe, a następnie przejść do karty Zaawansowane i kliknąć Resetuj.
 2. Wyłącz debugowanie skryptów i powiadomienia o błędach.
  • W tym samym oknie Opcje internetowe możesz przejść do zakładki Zaawansowane i poszukać Wyłącz debugowanie skryptów
  • Umieść znacznik wyboru na przycisku opcji
  • W tym samym czasie odznacz opcję „Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu”, a następnie kliknij Zastosuj i OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli te szybkie poprawki nie działają, zawsze możesz wykonać kopię zapasową plików i uruchomić ponowną instalację naprawy na swoim komputerze. Możesz to jednak zrobić później, gdy wymienione tutaj rozwiązania nie zadziałały.
Gdy pojawi się błąd w czasie wykonywania, pamiętaj, że dzieje się to z powodu programów, które są ze sobą w konflikcie. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby rozwiązać problem, jest zatrzymanie tych programów powodujących konflikty.
 • Otwórz Menedżera zadań, klikając jednocześnie Ctrl-Alt-Del. To pozwoli Ci zobaczyć listę aktualnie uruchomionych programów.
 • Przejdź do zakładki Procesy i zatrzymaj programy jeden po drugim, podświetlając każdy program i klikając przycisk Zakończ proces.
 • Musisz obserwować, czy komunikat o błędzie pojawi się ponownie za każdym razem, gdy zatrzymasz proces.
 • Po ustaleniu, który program powoduje błąd, możesz przejść do następnego kroku rozwiązywania problemów, ponownej instalacji aplikacji.
Korzystanie z Panelu sterowania
 • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie Odinstaluj program
 • W systemie Windows 8 kliknij przycisk Start, przewiń w dół i kliknij Więcej ustawień, a następnie kliknij Panel sterowania > Odinstaluj program.
 • W systemie Windows 10 wystarczy wpisać Panel sterowania w polu wyszukiwania i kliknąć wynik, a następnie kliknąć Odinstaluj program
 • Po wejściu do Programów i funkcji kliknij program powodujący problem i kliknij Aktualizuj lub Odinstaluj.
 • Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, będziesz musiał postępować zgodnie z monitem, aby zakończyć proces, jednak jeśli wybierzesz opcję Odinstaluj, zastosujesz się do monitu o odinstalowanie, a następnie ponowne pobranie lub użycie dysku instalacyjnego aplikacji do ponownej instalacji program.
Korzystanie z innych metod
 • W systemie Windows 7 listę wszystkich zainstalowanych programów można znaleźć po kliknięciu przycisku Start i przewinięciu myszy nad listą, która pojawia się na karcie. Możesz zobaczyć na tej liście narzędzie do odinstalowania programu. Możesz kontynuować i odinstalować za pomocą narzędzi dostępnych w tej zakładce.
 • W systemie Windows 10 możesz kliknąć Start, następnie Ustawienia, a następnie wybrać Aplikacje.
 • Przewiń w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i funkcji zainstalowanych na Twoim komputerze.
 • Kliknij Program, który powoduje błąd wykonania, a następnie możesz wybrać odinstalowanie lub kliknąć Opcje zaawansowane, aby zresetować aplikację.
Infekcja wirusowa powodująca błąd wykonania na komputerze musi zostać natychmiast powstrzymana, poddana kwarantannie lub usunięta. Upewnij się, że aktualizujesz program antywirusowy i przeprowadzasz dokładne skanowanie komputera lub uruchom aktualizację systemu Windows, aby uzyskać najnowszą definicję wirusa i naprawić.
Możesz otrzymać błąd z powodu aktualizacji, takiej jak pakiet MS Visual C ++, który może nie zostać zainstalowany poprawnie lub całkowicie. Możesz wtedy odinstalować bieżący pakiet i zainstalować nową kopię.
 • Odinstaluj pakiet, przechodząc do Programy i funkcje, znajdź i zaznacz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++.
 • Kliknij Odinstaluj na górze listy, a po zakończeniu uruchom ponownie komputer.
 • Pobierz najnowszy pakiet redystrybucyjny od firmy Microsoft, a następnie zainstaluj go.
Możesz również napotkać błąd w czasie wykonywania z powodu bardzo małej ilości wolnego miejsca na komputerze.
 • Powinieneś rozważyć utworzenie kopii zapasowej plików i zwolnienie miejsca na dysku twardym
 • Możesz także wyczyścić pamięć podręczną i ponownie uruchomić komputer
 • Możesz również uruchomić Oczyszczanie dysku, otworzyć okno eksploratora i kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog główny (zwykle jest to C: )
 • Kliknij Właściwości, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku
Jeśli błąd jest związany ze złym sterownikiem graficznym, możesz wykonać następujące czynności:
 • Otwórz Menedżera urządzeń, znajdź sterownik graficzny
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik karty graficznej, a następnie kliknij Odinstaluj, a następnie uruchom ponownie komputer
Inne języki:

How to fix Error 2607 (You don't have permission to cut '|) - You don't have permission to cut '|.'@To cut this object, you must have Modify Design permission for it. If the object is a table, you must also have Delete Data permission for it. For more information on permissions and who can set them, click Help.@@2@1
Wie beheben Fehler 2607 (Du hast keine Berechtigung zum Schneiden von '|) - Sie haben keine Berechtigung zum Ausschneiden von '|.'@Um dieses Objekt auszuschneiden, müssen Sie die Berechtigung Design ändern dafür haben. Wenn das Objekt eine Tabelle ist, müssen Sie auch über die Berechtigung zum Löschen von Daten verfügen. Für weitere Informationen zu Berechtigungen und wer sie festlegen kann, klicken Sie auf Hilfe.@@2@1
Come fissare Errore 2607 (Non hai il permesso di tagliare '|) - Non hai l'autorizzazione per tagliare '|.'@Per tagliare questo oggetto, devi avere l'autorizzazione Modifica disegno per esso. Se l'oggetto è una tabella, è necessario disporre anche dell'autorizzazione Elimina dati per esso. Per ulteriori informazioni sui permessi e su chi può impostarli, fare clic su Aiuto.@@2@1
Hoe maak je Fout 2607 (U heeft geen toestemming om '| . te knippen) - U heeft geen toestemming om '|.'@Om dit object te knippen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u er ook de machtiging Gegevens voor verwijderen voor hebben. Voor meer informatie over machtigingen en wie ze kan instellen, klikt u op Help.@@2@1
Comment réparer Erreur 2607 (Vous n'avez pas la permission de couper '|) - Vous n'avez pas l'autorisation de couper '|.'@Pour couper cet objet, vous devez avoir l'autorisation Modifier la conception pour lui. Si l'objet est une table, vous devez également disposer de l'autorisation Supprimer les données pour celui-ci. Pour plus d'informations sur les autorisations et qui peut les définir, cliquez sur Aide.@@2@1
어떻게 고치는 지 오류 2607 ('|자를 수 있는 권한이 없습니다.) - '|.'@이 개체를 잘라낼 권한이 없습니다. 이 개체를 잘라내려면 해당 개체에 대한 디자인 수정 권한이 있어야 합니다. 개체가 테이블인 경우 해당 개체에 대한 데이터 삭제 권한도 있어야 합니다. 권한 및 권한을 설정할 수 있는 사람에 대한 자세한 내용은 Help.@@2@1을 클릭하십시오.
Como corrigir o Erro 2607 (Você não tem permissão para cortar '|) - Você não tem permissão para cortar'|.'@Para cortar este objeto, você deve ter permissão para Modificar Design para ele. Se o objeto for uma tabela, você também deve ter permissão para Excluir Dados para ele. Para obter mais informações sobre as permissões e quem pode defini-las, clique em Ajuda. @@ 2 @ 1
Hur man åtgärdar Fel 2607 (Du har inte behörighet att klippa '|) - Du har inte behörighet att klippa'|.'@För att klippa detta objekt måste du ha modifieringsdesignbehörighet för det. Om objektet är en tabell måste du också ha behörigheten Radera data för det. För mer information om behörigheter och vilka som kan ställa in dem, klicka på Hjälp. @@ 2@1
Как исправить Ошибка 2607 (У вас нет разрешения на резку »|) - У вас нет разрешения на вырезание'|.'@ Чтобы вырезать этот объект, у вас должно быть разрешение на изменение дизайна. Если объект представляет собой таблицу, у вас также должно быть разрешение на удаление данных для нее. Для получения дополнительных сведений о разрешениях и о том, кто может их устанавливать, щелкните «Справка». @@ 2 @ 1
Cómo arreglar Error de 2607 (No tienes permiso para cortar '|) - No tiene permiso para cortar'|.'@Para cortar este objeto, debe tener el permiso Modificar diseño para él. Si el objeto es una tabla, también debe tener el permiso Eliminar datos para él. Para obtener más información sobre los permisos y quién puede establecerlos, haga clic en Ayuda. @@ 2 @ 1
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Ostatnio aktualizowane:
01/12/23 04:42 : Użytkownik Unknown OS Platform uznał, że metoda naprawcza 7 zadziałała w jego przypadku.

Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX013779PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #8

Wyłącz fantazyjne efekty wizualne systemu Windows:

Jeśli zależy Ci bardziej na szybkości niż na estetyce, zawsze możesz wyłączyć te fantazyjne efekty wizualne w systemie Windows. Możesz to zrobić, przechodząc do opcji wydajności w zaawansowanych ustawieniach systemu Windows. Po prostu odznacz te fantazyjne przyciski, przesuwane menu i błyszczące ikony, aby zwiększyć wydajność komputera.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018