ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Błąd odinstalowywania programu antywirusowego Ca 9039 Błąd 9039 Błąd 9039: Program CA Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
2. Błąd Camfrog 63 Błąd 63 Błąd 63: Camfrog Video Chat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
3. Camfrog Błąd 66 Błąd 66 Błąd 66: Camfrog Video Chat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
4. Błąd Camfrog 69 Błąd 69 Błąd 69: Camfrog Video Chat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
5. Błąd Camfrog 73 Błąd 73 Błąd 73: Camfrog Video Chat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
6. Błąd Camfrog 81 Błąd 81 Błąd 81: Camfrog Video Chat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
7. Błąd kodeka Camtasia Mp3 Kodek błędu Kodek błędu: Camtasia napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
8. Błąd Camtasia 1500 Błąd 1500 Błąd 1500: Camtasia napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
9. Błąd Camtasia 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Program Camtasia napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
10. Błąd Camtasia 1723 Błąd 1723 Błąd 1723: Program Camtasia napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
11. Błąd Camtasia 8581 Błąd 8581 Błąd 8581: Camtasia napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
12. Nie można nawiązać połączenia Błąd 400 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
13. Nie można nawiązać połączenia Błąd 401 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
14. Nie można nawiązać połączenia Błąd 402 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
15. Nie można nawiązać połączenia Błąd 403 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
16. Nie można nawiązać połączenia błąd 404 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
17. Nie można nawiązać połączenia Błąd 405 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
18. Nie można nawiązać połączenia Błąd 406 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
19. Nie można nawiązać połączenia Błąd 407 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
20. Nie można nawiązać połączenia Błąd 408 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
21. Nie można nawiązać połączenia Błąd 409 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
22. Nie można nawiązać połączenia Błąd 410 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
23. Nie można nawiązać połączenia Błąd 411 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
24. Nie można nawiązać połączenia Błąd 412 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
25. Nie można nawiązać połączenia Błąd 413 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
26. Nie można nawiązać połączenia Błąd 414 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
27. Nie można nawiązać połączenia Błąd 415 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
28. Nie można nawiązać połączenia Błąd 416 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
29. Nie można nawiązać połączenia Błąd 801 Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź połączenie internetowe lub ICQ i spróbuj ponownie. Wskazuje, że klient ICQ zainstalowany na komputerze nie może połączyć się z serwerem ICQ.
30. Nie możesz dodać tego elementu Błąd 6015 Nie można dodać tego elementu. Indeks jest za duży.@@@1@@@1.
31. Nie można wywołać procedury Friend na obiekcie, który nie jest instancją klasy definiującej Błąd 97 Procedurę Friend można wywołać z modułu, który znajduje się poza klasą, ale jest częścią projektu, w którym zdefiniowano klasę.
32. Nie można połączyć się bezpiecznie, ponieważ witryna korzysta ze starszej, niezabezpieczonej wersji protokołu SSL Błąd ssl_error_ssl2_disabled Wystąpił błąd podczas połączenia z (nazwa witryny). Nie można połączyć się bezpiecznie, ponieważ witryna korzysta ze starszej, niezabezpieczonej wersji protokołu SSL. Witryna korzysta ze starszej, niezabezpieczonej wersji protokołu SSL.
33. Nie można bezpiecznie połączyć się, ponieważ protokół SSL został wyłączony Błąd ssl_error_ssl_disabled Wystąpił błąd podczas połączenia z (nazwa witryny). Nie można połączyć się bezpiecznie, ponieważ protokół SSL został wyłączony. (Kod błędu: ssl_error_ssl_disabled). Protokół SSL został wyłączony.
34. Nie można połączyć się z serwerami Hotspot Shield Błąd 1013 Nie można połączyć się z serwerami Hotspot Shield. Kod błędu: 1013.
35. Nie można utworzyć obrazu automatycznego przerysowania Błąd 480 Visual Basic nie może utworzyć trwałej mapy bitowej do automatycznego odrysowywania formularza lub obrazu.
36. Nie można utworzyć potrzebnego pliku tymczasowego Błąd 322 Utworzenie pliku wykonywalnego wymaga utworzenia plików tymczasowych.
37. Nie można opróżnić schowka Błąd 520 Schowek został otwarty, ale nie można go opróżnić.
38. Nie można znaleźć lub załadować wymaganego pliku urlmon.dll Błąd 690 Ten błąd występuje, jeśli próbujesz wywołać metodę AsyncRead i nie masz pliku urlmon.dll. Kreator Package and Deployment Wizard dystrybuuje plik urlmon.dll podczas dystrybucji aplikacji.
39. Nie możesz znaleźć podanej bazy danych lub w ogóle nie określiłeś bazy danych Błąd 2554 Nie można znaleźć określonej bazy danych lub w ogóle nie określiłeś bazy danych.@Podaj prawidłową nazwę bazy danych w wierszu poleceń i dołącz ścieżkę, jeśli to konieczne.@@1@1@10283@1.
40. Nie mogę zainstalować Skype'a Błąd 2738 Nie można zainstalować Skype'a z błędem 2738. Komunikat o błędzie 2738 oznacza, że ​​VBScript nie jest włączony na twoim komputerze.
41. Nie można załadować (lub zarejestrować) kontrolki ActiveX: „element” Błąd 367 Nie można załadować ani zarejestrować określonej kontrolki ActiveX.
42. Nie można załadować ani wyładować tego obiektu Błąd 361 Instrukcja Load lub Unload odwołuje się do nieprawidłowego obiektu lub kontrolki.
43. Nie można wczytać, zwolnić ani ustawić właściwości Widoczne dla menu najwyższego poziomu, gdy są one scalone Błąd 397 Właściwość Visible nie może być ustawiona dla menu najwyższego poziomu, gdy menu składnika ActiveX jest scalone z menu formularza kontenera.
44. Nie można otworzyć schowka Błąd 521 Schowek został już otwarty przez inną aplikację.
45. Nie można wykonać żądanej operacji Błąd 17 Nie można wykonać operacji, która unieważniłaby aktualny stan projektu.
46. Nie można wydrukować obrazu formularza na tego typu drukarce Błąd 486 Nie można wydrukować formularza na tego typu drukarce.
47. Nie można zmienić nazwy na inny dysk Błąd 74 Instrukcja Name musi zmienić nazwę pliku na bieżący dysk.
48. Nie można zapisać pliku w katalogu TEMP Błąd 735 Komponenty często wymagają zapisywania tymczasowych informacji na dysku.
49. Nie można ustawić LinkMode; nieprawidłowy temat linku Błąd 297 Próbowano i nie udało się ustawić właściwości LinkMode kontrolki.
50. Nie można ustawić właściwości Visible z menu nadrzędnego Błąd 388 Właściwość Visible elementu podmenu nie może być ustawiona z kodu menu nadrzędnego.
51. Nie można wyświetlić formularza niemodalnego, gdy wyświetlany jest formularz modalny Błąd 401 Gdy wyświetlany jest formularz modalny, nie można wyświetlić innego formularza niemodalnego.
52. Nie można usunąć kontrolek utworzonych w czasie projektowania Błąd 362 Tylko element tablicy kontrolnej załadowany w czasie wykonywania może zostać zwolniony.
53. Nie można używać nazw urządzeń znakowych w nazwach plików Błąd 320 Z poziomu Visual Basic nie można nadać plikowi takiej samej nazwy, jak sterownik urządzenia znakowego.
54. Nie można używać nazw urządzeń znakowych w nazwach plików: „element” Błąd 320 Z poziomu Visual Basic nie można nadać plikowi takiej samej nazwy, jak sterownik urządzenia znakowego.
55. Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody odwołania do obiektu zerowego Błąd #1009 Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody odwołania do obiektu o wartości null. Błąd odtwarzacza Flash 1009 zasadniczo mówi, że próbujesz odwołać się do czegoś, na przykład klipu filmowego, którego jeszcze nie ma.
56. Nie można dodać nowej kolumny do tabeli konfliktów „|” Błąd 3740 Nie można dodać nowej kolumny do tabeli konfliktów „|”. Usuń przestarzałe kolumny i kompaktuj bazę danych.
57. Nie można dołączyć Błąd 3367 Nie można dołączyć. Obiekt o tej nazwie już istnieje w kolekcji.
58. Nie można zmienić pola „|” Błąd 3720 Nie można zmienić pola „|”. Jest częścią jednego lub więcej związków.
59. Nie można skompilować projektu Błąd 2034 Nie można skompilować projektu.@@@1@@@1.
60. Nie można połączyć się z iTunes Store, kod błędu 0 Błąd 0 Błąd 0: iTunes napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
61. Nie można połączyć się z witryną SharePoint „|” Błąd 3841 Nie można połączyć się z witryną Sharepoint „|”. Spróbuj ponownie później.
62. Nie można tworzyć obiektów typu „|” w stosunku do obecnego zaplecza SQL Błąd 30018 Nie można tworzyć obiektów typu „|” w stosunku do aktualnego zaplecza SQL. Sprawdź swoje uprawnienia i konfigurację serwera.
63. Nie można utworzyć relacji Błąd 3373 Nie można utworzyć relacji. Wspomniana tabela „|” nie ma klucza podstawowego.
64. Nie można tworzyć relacji w celu wymuszenia integralności referencyjnej Błąd 3379 Nie można tworzyć relacji w celu wymuszenia integralności referencyjnej. Istniejące dane w tabeli „|2” naruszają reguły integralności referencyjnej w tabeli „|1”.
65. Nie można usunąć pola „|” Błąd 3383 Nie można usunąć pola „|”. Jest częścią jednego lub więcej związków.
66. Nie można usunąć tego pola Błąd 3303 Nie można usunąć tego pola. Jest częścią jednego lub więcej związków.
67. Nie można usunąć tego indeksu lub tabeli Błąd 3281 Nie można usunąć tego indeksu lub tabeli. Jest to albo bieżący indeks, albo jest używany w relacji.
68. Nie można nawiązać połączenia z serwerem Błąd 31521 Nie można nawiązać połączenia z serwerem.@|@@1@@@1.
69. Nie można jawnie zmodyfikować kolekcji podrzędnej Panelu używanej jako ItemsPanel dla ItemsControl Błąd 4012 Nie można jawnie zmodyfikować kolekcji podrzędnej Panel używanej jako ItemsPanel dla ItemsControl. ItemsControl generuje elementy podrzędne dla Panelu.
70. Nie można znaleźć bazy danych lub niektórych obiektów bazy danych, do których odnosi się ta strona Błąd 2884 Nie można znaleźć bazy danych lub niektórych obiektów bazy danych, do których odnosi się ta strona. Zaktualizuj informacje o połączeniu strony lub popraw odwołania do brakujących obiektów bazy danych.
71. Nie można znaleźć biblioteki DLL Błąd 3463 Nie można znaleźć pliku.dll '|2'.
72. Nie można znaleźć określonego pliku schematu „|” Błąd 31592 Nie można znaleźć określonego pliku schematu „|”. Usuń lub zaktualizuj odwołanie do pliku i spróbuj ponownie zaimportować.@@@1@@@1.
73. Nie może mieć wielu wartości Błąd -612 Nie może mieć wielu wartości. -612 to „nie może mieć wielu wartości”. Może się tak zdarzyć, jeśli spróbujesz dodać atrybut do już wypełnionego atrybutu jednowartościowego.E1291.
74. Nie można zainstalować błędu antywirusowego Comodo 1601 Błąd 1601 Błąd 1601: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
75. Nie można zainstalować błędu antywirusowego Comodo 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
76. Nie można zainstalować zapory COMODO Błąd 13 Nie można zainstalować zapory COMODO. Błąd: 13. Dane są nieprawidłowe.
77. Nie można zainstalować Comodo Firewall Błąd 1603 Nie można zainstalować Comodo Firewall. Błąd: 1603 Błąd krytyczny podczas instalacji.
78. Nie można zainstalować COMODO Internet Security Błąd 1601 Nie można zainstalować COMODO Internet Security. Błąd: 1601. Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Może się tak zdarzyć, jeśli Instalator Windows nie jest poprawnie zainstalowany.
79. Nie można załadować projektu w złej wersji Błąd 2035 Nie można załadować projektu w złej wersji.@@@1@@@1.
80. Nie można załadować specyfikacji „|” Błąd 31596 Nie można załadować specyfikacji „|”. Spróbuj odtworzyć specyfikację.@@@1@@@1.
81. Nie można zmienić struktury tabeli Błąd 3422 Nie można modyfikować struktury tabeli. Inny użytkownik ma otwarty stół.
82. Nie można zmienić projektu tabeli „|” Błąd 3370 Nie można zmienić projektu tabeli „|”. Znajduje się w bazie danych tylko do odczytu.
83. Nie można otworzyć „|” Błąd 3418 Nie można otworzyć „|”. Inny użytkownik otworzył tabelę przy użyciu innego pliku kontroli sieci lub stylu blokowania.
84. Nie można otworzyć formularza powiązanego z procedurą składowaną w filtrze serwera w trybie formularza Błąd 6007 Nie można otworzyć formularza powiązanego z procedurą składowaną w filtrze serwera w trybie formularza.@@@1@@@1.
85. Nie można otworzyć bazy danych „|” Błąd 3049 Nie można otworzyć bazy danych „|”. Może to nie być baza danych rozpoznawana przez aplikację lub plik może być uszkodzony.
86. Nie można otworzyć lub uruchomić makra '|', ponieważ jest ono nieprawidłowe Błąd 32002 Nie można otworzyć lub uruchomić makra '|', ponieważ jest ono nieprawidłowe.@@@1@@@1.
87. Nie można otworzyć docelowej bazy danych Błąd 31606 Nie można otworzyć docelowej bazy danych. Jeśli baza danych jest otwarta, zamknij ją i spróbuj ponownie.@@@1@@@1.
88. Nie można otworzyć tego paradoksu 4 Błąd 3419 Nie można otworzyć tej tabeli Paradox 4.x lub 5.x, ponieważ ParadoxNetStyle jest ustawiona na 3.x w rejestrze systemu Windows.
89. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3396 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Ponieważ powiązane rekordy istnieją w tabeli „|”, reguły integralności referencyjnej zostałyby naruszone.
90. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3397 Nie można wykonać operacji kaskadowej. W tabeli „|” musi znajdować się powiązany rekord.
91. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3398 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Spowodowałoby to zerowy klucz w tabeli „|”.
92. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3399 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Spowodowałoby to zduplikowany klucz w tabeli „|”.
93. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3400 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Spowodowałoby to dwie aktualizacje pola „|2” w tabeli „|1”.
94. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3401 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Spowodowałoby to pole '|' stać się Null, co jest niedozwolone.
95. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3402 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Spowodowałoby to pole '|' stać się ciągiem o zerowej długości, co jest niedozwolone.
96. Nie można wykonać operacji kaskadowej Błąd 3404 Nie można wykonać operacji kaskadowej. Wprowadzona wartość jest zabroniona przez regułę walidacji „|2” ustawioną na „|1”.
97. Nie można wykonać ograniczenia łączenia, grupowania, sortowania lub indeksowania Błąd 3392 Nie można wykonać ograniczenia łączenia, grupowania, sortowania lub indeksowania. Przeszukiwana lub sortowana wartość jest za długa.
98. Nie można wykonać ograniczenia łączenia, grupowania, sortowania lub indeksowania Błąd 3393 Nie można wykonać ograniczenia łączenia, grupowania, sortowania lub indeksowania. Przeszukiwana lub sortowana wartość jest za długa.
99. Nie można zmienić rozmiaru głośności Błąd 75 Nie można zmienić rozmiaru woluminu. Dyski źródłowe są większe niż 127 GB. Microsoft Virtual PC nie obsługuje dysków większych niż 127 GB. Podczas konwersji program Acronis Backup próbuje zmienić rozmiar woluminów. Jeśli dane w kopii zapasowej zajmują w woluminie więcej niż 127 GB, v
100. Nie można zapisać pod adresem URL z zakładką Błąd 2913 Nie można zapisać pod adresem URL z zakładką.@Podaj prawidłową ścieżkę.@@@@@1.
101. Nie można uruchomić aplikacji Błąd 3028 Nie można uruchomić aplikacji. Brakuje pliku informacyjnego grupy roboczej lub został on otwarty wyłącznie przez innego użytkownika.
102. Nie można przenieść pobierania pliku do internetowego menedżera pobierania Błąd 0x80004002 Nie można przenieść pobierania pliku do internetowego menedżera pobierania. Błąd: 0x80004002.
103. Nie można przenieść pobierania pliku do internetowego menedżera pobierania Błąd 0x80070005 Nie można przesłać pliku do Internet Download Managera. Błąd 0x80070005.
104. Nie można zaktualizować Błąd 3027 Nie można zaktualizować. Baza danych lub obiekt jest tylko do odczytu.
105. Nie można zaktualizować pola wielowartościowego, jeśli jego nadrzędny zestaw rekordów nie jest w trybie edycji Błąd 3852 Nie można zaktualizować pola wielowartościowego, jeśli jego nadrzędny zestaw rekordów nie jest w trybie edycji. Aby umieścić nadrzędny zestaw rekordów w trybie edycji, użyj metody AddNew lub Edit.
106. Nie można użyć paska separatora jako nazwy menu dla tej kontrolki Błąd 395 Podpisu menu zawierającego podmenu nie można zmienić na pasek rozdzielający.
107. CANTFINDIR Błąd -8 CANTFINDIR. Instalator nie mógł znaleźć folderu potrzebnego do zainstalowania DirectX 5.0.
108. CANTFININD Błąd -7 CANTFINDINF. Instalator nie mógł znaleźć jednego z plików.inf użytych do zainstalowania programu DirectX 5.0 (na przykład pliku Directx.inf lub Ddraw.inf).
109. CANT_FIND_HOST Błąd 0x800CCC08 Niedostępne. CANT_FIND_HOST.
110. CANT_FIND_HOST Błąd 0x800CCC0D Nie można zlokalizować serwera.
111. Nie można zapisać ilustracji Błąd -54 Nie można zapisać ilustracji. Plik może być tylko do odczytu, plik jest używany przez inną aplikację lub nie masz wymaganych uprawnień. Zapisz dokument pod inną nazwą lub w innym folderze lub katalogu. -54.
112. Błąd Carbon Copy Cloner 1056 Błąd 1056 Błąd 1056: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
113. Błąd Carbon Copy Cloner 324 Błąd 324 Błąd 324: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
114. Kod błędu Carbon Copy Cloner 1059 Błąd 1059 Błąd 1059: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
115. Kod błędu Carbon Copy Cloner 131 Błąd 131 Błąd 131: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
116. Kod błędu Carbon Copy Cloner 140 Błąd 140 Błąd 140: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
117. Kod błędu Carbon Copy Cloner 42 Błąd 42 Błąd 42: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
118. Kod błędu Carbon Copy Cloner 51 Błąd 51 Błąd 51: Carbon Copy Cloner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
119. Błąd CCleanera 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Serwer RPC jest niedostępny.
120. Błąd CCleanera 193 Błąd 193 Błąd 193: Ccleaner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
121. Błąd CCleanera 2 Błąd 2 Błąd 2: Ccleaner napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
122. Błąd CCleanera 216 Błąd 216 Błąd wykonania 216 pod adresem 019B3306.
123. Błąd CCleanera 5 Błąd 5 Błąd 5: Nieprawidłowe wywołanie procedury lub argument.
124. Błąd CCleanera C000021A Błąd C000021A C000021a (błąd krytyczny systemu) Proces systemowy inicjowania menedżera sesji został nieoczekiwanie zakończony.
125. Błąd CCleaner R6002 Błąd R6002 Błąd w czasie wykonywania! Program: C: \Program files\CCleaner\CCleaner.exe - R6002 - obsługa zmiennoprzecinkowa nie została załadowana.
126. Problem z połączeniem z serwerem CCloud Błąd 185 Błąd 185: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
127. Błąd wewnętrzny serwera CCloud Błąd 217 Błąd 217: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
128. Pamięć CCloud pełna Błąd 211 Błąd 211: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
129. Zmiany w tej bazie danych zostały wprowadzone przez starszą wersję programu Access lub przez źródło zewnętrzne Błąd 31673 Zmiany w tej bazie danych zostały wprowadzone przez starszą wersję programu Access lub przez źródło zewnętrzne. Aby móc korzystać z grupy Tabele i widoki pokrewne w okienku nawigacji, należy odbudować drzewo zależności. Może to potrwać kilka chwil.@Czy chcesz kontynuować
130. Zmiany w tym obiekcie można wprowadzać tylko u Design Master Błąd 7735 Zmiany w tym obiekcie mogą być dokonywane tylko w Design Master.@Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odrzucone po zamknięciu formularza.@Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zapisz jako, a następnie zapisz obiekt w inna nazwa.@1@@@1
131. Zmiana na ten typ danych wymaga usunięcia jednego lub więcej indeksów Błąd 10006 Zmiana na ten typ danych wymaga usunięcia jednego lub więcej indeksów.@Nie możesz używać indeksów w polach z typem danych Nota, Obiekt OLE lub Hiperłącze. Jeśli klikniesz Tak, Microsoft Office Access usunie indeksy zawierające to pole
132. Zmiana na ten typ danych wymaga usunięcia klucza podstawowego Błąd 10015 Zmiana na ten typ danych wymaga usunięcia klucza podstawowego.@Czy mimo to chcesz kontynuować?@@19@@@2.
133. Sprawdź ograniczenia w tabeli | nie zostaną przeniesione do tej tabeli Błąd 3805 Sprawdź ograniczenia w tabeli | nie zostaną przeniesione do tej tabeli. Ograniczenia CHECK można tworzyć tylko za pomocą instrukcji SQL DDL.
134. Sprawdź kod błędu dysku 3 Błąd 3 Błąd 3: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
135. Sprawdź, czy Twój komputer jest połączony z Internetem i spróbuj ponownie Błąd 4320 Sprawdź, czy komputer jest połączony z Internetem i spróbuj ponownie. Błąd 4320.
136. Błąd Chkdsk 50 Błąd 50 Błąd 50: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
137. Kod błędu Chkdsk 0X0 Błąd 0x0 Błąd 0x0: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
138. Kod błędu Chkdsk 0X1F Błąd 0x1F Błąd 0x1F: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
139. Kod błędu Chkdsk 128 Błąd 128 Błąd 128: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
140. Błąd Chkdsk w indeksie $I30 Błąd $i30 Błąd $i30: Windows Chkdsk napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
141. Błąd aplikacji Chrome 0Xc06D007E Błąd 0xC06D007E Błąd 0xC06D007E: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
142. Błąd Chrome 0 Błąd 0 Błąd 0: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
143. Błąd Chrome 00005 Błąd 5 Błąd 5: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
144. Błąd Chrome 0X800 Błąd 0x800 Błąd 0x800: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
145. Błąd Chrome 0X80040B00 Błąd 0x80040B00 Błąd 0x80040B00: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
146. Błąd Chrome 0Xc Błąd 0xC Błąd 0xC: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
147. Błąd Chrome 0Xc00000A5 Błąd 0xC00000A5 Błąd 0xC00000A5: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
148. Błąd Chrome 1 Błąd 1 Błąd 1: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
149. Błąd Chrome 10 Błąd 10 Błąd 10: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
150. Błąd Chrome 102 Błąd 102 Błąd 102: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
151. Błąd Chrome 118 Błąd 118 Błąd 118: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
152. Błąd Chrome 137 Błąd 137 Błąd 137: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
153. Błąd Chrome 138 Windows 8 Błąd 138 Błąd 138: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
154. Błąd Chrome 2 Błąd 2 Błąd 2: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
155. Błąd Chrome 20 Błąd 20 Błąd 20: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
156. Błąd Chrome 200 Błąd 200 Błąd 200: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
157. Błąd Chrome 2032 Błąd 2032 Błąd 2032: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
158. Błąd Chrome 2046 Błąd 2046 Błąd 2046: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
159. Błąd Chrome 207 Błąd 207 Błąd 207: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
160. Błąd Chrome 21 Błąd 21 Błąd 21: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
161. Błąd Chrome 21 Zmieniono sieć Błąd 21 Błąd 21: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
162. Błąd Chrome 22 Błąd 22 Błąd 22: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
163. Błąd Chrome 3 Błąd 3 Błąd 3: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
164. Błąd Chrome 310 Błąd 310 Błąd 310: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
165. Błąd Chrome 312 Błąd 312 Błąd 312: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
166. Błąd Chrome 320 Błąd 320 Błąd 320: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
167. Błąd Chrome 324 Net Err_Empty_Response Błąd 324 err_empty_response Błąd 324 err_empty_response: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
168. Błąd Chrome 330 Błąd 330 Błąd 330: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
169. Błąd Chrome 349 Błąd 349 Błąd 349: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
170. Błąd Chrome 4 Błąd 4 Błąd 4: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
171. Błąd Chrome 400 Błąd 400 Błąd 400: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
172. Błąd Chrome 401 Błąd 401 Błąd 401: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
173. Błąd Chrome 403 Błąd 403 Błąd 403: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
174. Błąd Chrome 404 błąd 404 Błąd 404: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
175. Błąd Chrome 408 Błąd 408 Błąd 408: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
176. Błąd Chrome 414 Błąd 414 Błąd 414: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
177. Błąd Chrome 500 Błąd 500 Błąd 500: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
178. Błąd Chrome 501 Niepewna odpowiedź Błąd 501 Błąd 501: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
179. Błąd Chrome 502 Błąd 502 Błąd 502: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
180. Błąd Chrome 503 Błąd 503 Błąd 503: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
181. Błąd Chrome 504 Błąd 504 Błąd 504: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
182. Błąd Chrome 505 Błąd 505 Błąd 505: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
183. Błąd Chrome 522 Błąd 522 Błąd 522: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
184. Błąd Chrome 6 Błąd 6 Błąd 6: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
185. Błąd Chrome 601 Błąd 601 Błąd 601: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
186. Błąd Chrome 651 Błąd 651 Błąd 651: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
187. Błąd Chrome 7 Błąd 7 Błąd 7: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
188. Błąd Chrome 9 Błąd 9 Błąd 9: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
189. Błąd Chrome 919 Błąd 919 Błąd 919: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
190. Kod błędu Chrome 102 Ipad Błąd 102 Błąd 102: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
191. Kod błędu Chrome 103 Błąd 103 Błąd 103: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
192. Kod błędu Chrome 502 Błąd 502 Błąd 502: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
193. Błąd Chrome SSL 61 Błąd 61 Błąd 61: Google Chrome napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
194. Kod błędu klienta Cisco Anyconnect VPN 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
195. Błąd klienta VPN Cisco Systems 6 Błąd 6 Błąd 6: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
196. Cisco VPN Client 5.0 07 Błąd 27850 Windows 7 Błąd 27850 7 Błąd 27850 7: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
197. Błąd klienta 64 VPN Cisco 27850 Błąd 27850 Błąd 27850: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
198. Błąd klienta Cisco VPN 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
199. Błąd klienta Cisco VPN 1406 Błąd 1406 Błąd 1406: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
200. Błąd klienta Cisco VPN 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
201. Błąd klienta VPN Cisco 17 Błąd 17 Błąd 17: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
202. Błąd klienta Cisco VPN 1706 Błąd 1706 Błąd 1706: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
203. Błąd klienta Cisco VPN 1720 Błąd 1720 Błąd 1720: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
204. Błąd klienta Cisco VPN 1721 Błąd 1721 Błąd 1721: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
205. Błąd klienta Cisco VPN 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
206. Błąd klienta Cisco VPN 22 Nie można zaimportować wpisu połączenia Błąd 22 Błąd 22: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
207. Błąd klienta Cisco VPN 2738 Błąd 2738 Błąd 2738: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
208. Błąd klienta Cisco VPN 27848 Windows 7 Błąd 27848 Błąd 27848: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
209. Błąd klienta Cisco VPN 27854 Błąd 27854 Błąd 27854: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
210. Błąd klienta Cisco VPN 28000 Błąd 28000 Błąd 28000: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
211. Błąd klienta Cisco VPN 28011 Błąd 28011 Błąd 28011: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
212. Błąd klienta VPN Cisco 31 Błąd 31 Błąd 31: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
213. Błąd klienta Cisco VPN 32 Błąd 32 Błąd 32: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
214. Błąd klienta Cisco VPN 33 Nie można usunąć certyfikatu Błąd 33 Błąd 33: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
215. Błąd klienta Cisco VPN 36 Nie można wyeksportować certyfikatu Błąd 36 Błąd 36: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
216. Błąd klienta Cisco VPN 39 Błąd 39 Błąd 39: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
217. Błąd klienta Cisco VPN 412 Błąd 412 Błąd 412: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
218. Błąd klienta Cisco VPN 414 Błąd 414 Błąd 414: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
219. Błąd klienta Cisco VPN 422 Błąd 422 Błąd 422: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
220. Błąd klienta Cisco VPN 427 Błąd 427 Błąd 427: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
221. Błąd klienta Cisco VPN 429 Błąd 429 Błąd 429: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
222. Błąd klienta Cisco VPN 433 Błąd 433 Błąd 433: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
223. Błąd klienta Cisco VPN 440 Błąd 440 Błąd 440: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
224. Błąd klienta Cisco VPN 442 Błąd 442 Błąd 442: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
225. Błąd klienta Cisco VPN 443 Błąd 443 Błąd 443: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
226. Błąd klienta VPN Cisco 5 Błąd 5 Błąd 5: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
227. Błąd klienta VPN Cisco 51 Błąd 51 Błąd 51: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
228. Błąd klienta Cisco VPN 56 Błąd 56 Błąd 56: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
229. Błąd klienta VPN Cisco 619 Błąd 619 Błąd 619: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
230. Błąd klienta Cisco VPN 678 Błąd 678 Błąd 678: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
231. Błąd klienta Cisco VPN 691 Błąd 691 Błąd 691: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
232. Błąd klienta Cisco VPN 720 Błąd 720 Błąd 720: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
233. Błąd klienta Cisco VPN 721 Błąd 721 Błąd 721: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
234. Błąd klienta VPN Cisco 734 Błąd 734 Błąd 734: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
235. Błąd klienta Cisco VPN 789 Błąd 789 Błąd 789: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
236. Błąd klienta Cisco VPN 800 Błąd 800 Błąd 800: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
237. Kod błędu klienta Cisco VPN 14 Błąd 14 Błąd 14: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
238. Kod błędu klienta Cisco VPN 160 Błąd 160 Błąd 160: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
239. Kod błędu klienta Cisco VPN 403 Błąd 403 Błąd 403: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
240. Kod błędu klienta Cisco VPN 413 Błąd 413 Błąd 413: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
241. Kod błędu klienta Cisco VPN 87 Błąd 87 Błąd 87: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
242. Błąd instalacji klienta Cisco VPN 740 Błąd 740 Błąd 740: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
243. Klient Cisco VPN nie może uruchomić kodu błędu Vpn Gui 1 Błąd 1 Błąd 1: Klient Cisco VPN napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
244. Błąd Cisco Webex 20006 Błąd 20006 Błąd 20006: WebEx napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
245. Błąd Cisco Webex 20007 Błąd 20007 Błąd 20007: WebEx napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
246. Błąd Cisco Webex 7 Błąd 7 Błąd 7: WebEx napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
247. Błąd systemu Cisco Webex 4016 Błąd 4016 Błąd 4016: WebEx napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
248. Błąd Citrix Visio 507 Błąd 507 Błąd 507: Microsoft Visio napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
249. Klasa nie obsługuje automatyzacji Błąd 430 Nie wszystkie obiekty udostępniają interfejs automatyzacji.
250. Klasa nie jest ustawiona Błąd 31018 Jeśli nie określisz dokumentu źródłowego (właściwość SourceDoc) podczas ustawiania Action = 0 (metoda CreateEmbed), właściwość Class musi być ustawiona na nazwę klasy dostępnej w systemie.
251. Klasa niezarejestrowana na komputerze lokalnym Błąd 463 Funkcja CreateObject wymaga prawidłowego serwera.
252. ClassFactory nie może dostarczyć żądanej klasy Błąd 2147221231 ClassFactory nie może dostarczyć żądanej klasy Sprawdź, czy w folderze „[Windows]\System32” znajdują się następujące trzy biblioteki dll: msxml3.dll msxml3a.dll msxml3r.dll. Błąd aktywacji licencji.
253. Witryna klienta niedostępna Błąd 398 Kontrola użytkownika lub dokument użytkownika nie może pobrać informacji ze swojego kontenera.
254. CNtfs::LoadMft#32 ReadSector nie powiódł się z kodem błędu 87. Błąd 87 „Występuje podczas przeprowadzania „„Analiza”” lub „„Defrag”” za pomocą Defraggler”.
255. Błąd blokady zasobów kodu Błąd 455 Ten błąd może wystąpić tylko na komputerach Macintosh. Gdy uzyskujesz dostęp do zasobu kodu, musisz go zablokować.
256. Nie znaleziono zasobu kodu Błąd 454 Ten błąd może wystąpić tylko na komputerach Macintosh.
257. Polecenie „Tworzenie kopii zapasowej” nie powiodło się Błąd 61 Polecenie „Tworzenie kopii zapasowej” nie powiodło się. Ten błąd występuje, jeśli miejsce docelowe kopii zapasowej ma długi czas inicjalizacji. Może to być w środowiskach takich jak SAN lub złożone konfiguracje RAID lub dysków dynamicznych.
258. Błąd antywirusa Comodo 0X800705AA Błąd 0x800705AA Aktualizacja nieudana.
259. Błąd antywirusa Comodo 10022 Błąd 10022 Nie można utworzyć gniazda TCP/IP (10022).
260. Błąd antywirusa Comodo 113 Błąd 113 Błąd 113: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
261. Błąd antywirusa Comodo 1625 Błąd 1625 Nie można zainstalować programu COMODO Antivirus.
262. Błąd antywirusa Comodo 2146697208 Błąd 2146697208 Błąd aktywacji.
263. Błąd antywirusa Comodo 2146697211 Błąd 2146697211 Błąd aktywacji.
264. Błąd antywirusa Comodo 216 Błąd 216 Błąd w czasie wykonywania.
265. Błąd kopii zapasowej Comodo 10 Błąd 10 Nieprawidłowe urządzenie.
266. Błąd kopii zapasowej Comodo 100 Błąd 100 Błąd przekroczenia limitu czasu.
267. Błąd kopii zapasowej Comodo 103 Błąd 103 Brak podziału lub tworzenie kopii zapasowej zostało nieoczekiwanie przerwane.
268. Błąd kopii zapasowej Comodo 108 Błąd 108 Nieprawidłowe żądanie http do serwera.
269. Błąd kopii zapasowej Comodo 111 Błąd 111 Plik jest za duży.
270. Błąd kopii zapasowej Comodo 147 Błąd 147 Czasowo niedostępny.
271. Błąd kopii zapasowej Comodo 15 Błąd 15 Obiekt/urządzenie jest zajęte.
272. Błąd kopii zapasowej Comodo 176 Błąd 176 Nie można wykonać operacji, ponieważ usługa została zatrzymana.
273. Błąd kopii zapasowej Comodo 177 Błąd 177 Zasób zablokowany (element jest używany przez inny program).
274. Błąd kopii zapasowej Comodo 185 Błąd 185 Problem z połączeniem z serwerem CCloud.
275. Błąd kopii zapasowej Comodo 221 Błąd 221 W trybie serwisowym nie można uzyskać dostępu do zasobów sieciowych.
276. Błąd kopii zapasowej Comodo 233 Błąd 233 Ścieżka jest za długa.
277. Błąd kopii zapasowej Comodo 234 Błąd 234 Wyjątek wewnętrzny serwera.
278. Błąd kopii zapasowej Comodo 235 Błąd 235 Za dużo sesji użytkowników CCloud.
279. Błąd kopii zapasowej Comodo 24 Błąd 24 Błąd 24: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
280. Błąd kopii zapasowej Comodo 29 Błąd 29 Błąd 29: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
281. Błąd kopii zapasowej Comodo 30 Błąd 30 Napisz błąd.
282. Błąd kopii zapasowej Comodo 33 Błąd 33 Błąd 33: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
283. Błąd kopii zapasowej Comodo 4 Błąd 4 Ogólny kod błędu.
284. Błąd kopii zapasowej Comodo 46 Błąd 46 Ścieżka jest nieprawidłowa.
285. Błąd kopii zapasowej Comodo 47 Błąd 47 Żądanie nie zostało jeszcze zrealizowane.
286. Błąd kopii zapasowej Comodo 49 Błąd 49 Urządzenie nie jest gotowe.
287. Błąd kopii zapasowej Comodo 5 Błąd 5 Nie znaleziono wymaganego obiektu.
288. Błąd kopii zapasowej Comodo 53 Błąd 53 Wystąpił błąd połączenia.
289. Błąd kopii zapasowej Comodo 54 Błąd 54 Operacja nie może zostać zakończona, ponieważ dysk jest pełny.
290. Błąd kopii zapasowej Comodo 55 Błąd 55 Brak dostępu.
291. Błąd kopii zapasowej Comodo 59 Błąd 59 Uszkodzona kopia zapasowa.
292. Błąd kopii zapasowej Comodo 64 Błąd 64 Używany plik/folder.
293. Błąd kopii zapasowej Comodo 67 Błąd 67 Nie znaleziono określonego pliku.
294. Błąd kopii zapasowej Comodo 8 Błąd 8 Nieprawidłowe hasło.
295. Błąd kopii zapasowej Comodo 80 Błąd 80 Zła nazwa użytkownika bądź hasło.
296. Błąd kopii zapasowej Comodo 84 Błąd 84 „Znaleziono nieprawidłowy plik „„podział””.
297. Błąd kopii zapasowej Comodo 89 Błąd 89 Niewystarczające zasoby.
298. Błąd kopii zapasowej Comodo 90 Błąd 90 Plik/folder jest używany przez inny program.
299. Błąd kopii zapasowej Comodo 92 Błąd 92 Brak zawartości.
300. Błąd kopii zapasowej Comodo 97 Błąd 97 Wywołanie funkcji jest nieprawidłowe.
301. Kod błędu kopii zapasowej Comodo 1 Błąd 1 Błąd 1: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
302. Kod błędu kopii zapasowej Comodo 180 Błąd 180 Błąd 180: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
303. Kod błędu kopii zapasowej Comodo 3 Błąd 3 Błąd 3: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
304. Kod błędu kopii zapasowej Comodo 63 Błąd 63 Błąd 63: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
305. Kod błędu kopii zapasowej Comodo 90 Błąd 90 Błąd 90: Comodo BackUp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
306. Błąd Comodo 0X80072Ee2 Błąd 0x80072EE2 Błąd 0x80072EE2: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
307. Błąd Comodo 0X80072Ee7 Błąd 0x80072EE7 Błąd 0x80072EE7: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
308. Błąd Comodo 0X80072Efd Błąd 0x80072EFD Błąd 0x80072EFD: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
309. Błąd Comodo 0X80072F76 Błąd 0x80072F76 Błąd 0x80072F76: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
310. Błąd Comodo 103 Błąd 103 Błąd 103: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
311. Błąd Comodo 137 Błąd 137 Błąd 137: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
312. Błąd Comodo 1612 Błąd 1612 Błąd 1612: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
313. Błąd Comodo 1638 Błąd 1638 Błąd 1638: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
314. Błąd Comodo 2 Błąd 2 Błąd 2: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
315. Błąd Comodo 207 Błąd 207 Błąd 207: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
316. Błąd Comodo 21 Błąd 21 Błąd 21: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
317. Błąd Comodo 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
318. Błąd Comodo 2318 Błąd 2318 Błąd 2318: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
319. Błąd Comodo 4 Błąd 4 Błąd 4: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
320. Błąd Comodo 46 Błąd 46 Błąd 46: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
321. Błąd Comodo 502 Błąd 502 Błąd 502: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
322. Błąd Comodo 55 Błąd 55 Błąd 55: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
323. Błąd Comodo 80 Błąd 80 Błąd 80: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
324. Błąd Comodo 80072Efd Błąd 80072EFD Błąd 80072EFD: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
325. Kod błędu Comodo 180 Błąd 180 Błąd 180: Comodo Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
326. Błąd zapory Comodo 113 Błąd 113 Błąd 113: Comodo Firewall napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
327. Błąd zapory Comodo 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Comodo Firewall napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
328. Błąd bezpieczeństwa internetowego Comodo 0X80072EFD Błąd 0x80072EFD Cmdagent.exe: Błąd 0x80072efd.
329. Błąd bezpieczeństwa internetowego Comodo 113 Błąd 113 Błąd 113: Comodo Internet Security napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
330. Comodo Internet Security Błąd 1601 Błąd 1601 Błąd 1601: Comodo Internet Security napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
331. Comodo Internet Security Błąd 1603 Błąd 1603 Błąd krytyczny.
332. Jednoczesne zmiany schematu spowodowały niepowodzenie operacji tworzenia repliki Błąd 3763 Współbieżne zmiany schematu spowodowały niepowodzenie operacji tworzenia repliki. Spróbuj ponownie.
333. Błąd konfiguracji Błąd 16 Błąd konfiguracji. ponownie zainstaluj produkt, jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe, kod błędu 16. Acrobat Pro 11 zainstalowany w systemie Windows 8.1. Po uruchomieniu programu pojawia się ten komunikat o błędzie.
334. Błąd konfiguracji Błąd 3 Błąd konfiguracji 3, zainstaluj ponownie produkt. Błąd konfiguracji programu After Effects CS5 3.
335. Błąd konfiguracji Błąd 6 Błąd konfiguracji. Odinstaluj i ponownie zainstaluj produkt. Jeśli ten problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe, aby uzyskać pomoc i podaj kod błędu widoczny na dole tego ekranu. Błąd konfiguracji podczas przeglądania plików PDF.
336. Komunikat o błędzie konfliktu Błąd 3 Początek akcji 13:52:23: ConflictErrorMessage. MSI (s) (6C: 14) [13: 52: 23: 775]: Produkt: ESET Smart Security -- 1. Akcja zakończona 13: 52: 23: ConflictErrorMessage. Wartość zwrotu 3.
337. CONN Błąd 0x800CCC04 Błąd 0x800CCC04: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
338. Utracono połączenie z biblioteką typów lub biblioteką obiektów dla procesu zdalnego Błąd 442 Utracono połączenie z biblioteką typów lub biblioteką obiektów dla procesu zdalnego. Naciśnij OK, aby otworzyć okno dialogowe, aby usunąć odniesienie.
339. Utracono połączenie z biblioteką typów lub biblioteką obiektów dla zdalnego procesu Błąd 442 Podczas zdalnego dostępu (czyli podczas uzyskiwania dostępu do obiektu będącego częścią innego procesu lub działającego na innym komputerze) połączenie z biblioteką zawierającą informacje o obiekcie zostało przerwane.
340. Połączenie nie zostało nawiązane Błąd 1024 Połączenie nie zostało nawiązane. Proszę spróbuj ponownie.
341. CONNECTION_DROPPED Błąd 0x800CCC0A Pobieranie wiadomości nie zostało ukończone. CONNECTION_DROPPED.
342. CONNECTION_DROPPED Błąd 0x800CCC0F Połączenie zamknięte.
343. CONN_RECV Błąd 0x800CCC05 Brak połączenia z serwerem. CONN_RECV.
344. CONN_RECV Błąd 0x800CCC09 Błąd 0x800CCC09: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
345. CONN_SEND Błąd 0x800CCC03 Użytkownik już połączony. CONN_SEND.
346. CONN_SEND Błąd 0x800CCC06 Błąd 0x800CCC06: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
347. Nie znaleziono elementu sterującego Błąd 423 Dostęp do nieprawidłowego obiektu VBControl (lub ControlTemplate). Kontrolka, do której odwołuje się ten obiekt, może już nie istnieć lub może być w nieprawidłowym stanie.
348. Element tablicy kontrolnej „element” nie istnieje Błąd 340 Użyłeś nieprawidłowej wartości indeksu, aby odwołać się do elementu w tablicy kontrolnej.
349. Corel Draw 6 Kod błędu 998 Błąd 998 Błąd 998: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
350. Błąd rysowania Corel 127 Błąd 127 Błąd 127: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
351. Błąd rysowania Corel 1305 Błąd 1305 Błąd 1305: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
352. Błąd rysowania Corel 193 Błąd 193 Błąd 193: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
353. Błąd rysowania Corel 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
354. Corel Draw Błąd 24 Fix Błąd 24 Błąd 24: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
355. Corel Draw kod błędu 126 Błąd 126 Błąd 126: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
356. Corel Draw kod błędu 14001 Błąd 14001 Błąd 14001: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
357. Corel Draw kod błędu 38 Błąd 38 Błąd 38: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
358. Corel Draw kod błędu 998 Fix Błąd 998 Błąd 998: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
359. Błąd programu Corel Draw X5 2908 Błąd 2908 Błąd 2908: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
360. Corel Draw X5 Błąd 4 Błąd 4 Błąd 4: CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
361. Błąd programu Corel Painter X3 38 Błąd 38 Błąd 38: Painter X3 napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
362. Błąd programu Corel PaintShop Pro 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Nieprawidłowy dysk x: \.
363. Błąd programu Corel PaintShop Pro 1554 Błąd 1554 Nieobsługiwany wyjątek w InitInstance, kod = 1554, what = błąd dostępu do rejestru.
364. Błąd programu Corel PaintShop Pro 1935 Błąd 1935 Wystąpił błąd podczas instalacji zestawu.
365. Błąd programu Corel PaintShop Pro 200 Błąd 200 Nieobsługiwany wyjątek: kod = 200, what = nie można utworzyć pliku.
366. Błąd programu Corel PaintShop Pro 565 Błąd 565 Wystąpił niezdefiniowany błąd - 565.
367. Corel Windvd kod błędu 1 Błąd 1 Błąd 1: WinDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
368. Błąd Corel Wordperfect 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Program Corel WordPerfect napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
369. Błąd Corel Wordperfect 38 Błąd 38 Błąd 38: Program Corel WordPerfect napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
370. Błąd 1 programu CorelDRAW Błąd 1 Błędy Corel Draw Error 1' i inne krytyczne awarie mogą wystąpić, gdy system operacyjny Windows zostanie przeciążony nieprawidłowymi odniesieniami systemowymi, a także uszkodzonymi i usuniętymi plikami rejestru.
371. Błąd Coreldraw 1303 Błąd 1303 Błąd 1303: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
372. Błąd Coreldraw 1311 Błąd 1311 Błąd 1311: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
373. Błąd Coreldraw 1330 Błąd 1330 Błąd 1330: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
374. Błąd Coreldraw 1719 Błąd 1719 Błąd 1719: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
375. Błąd programu CorelDRAW 1935 Błąd 1935 Wystąpił błąd podczas instalacji komponentu zespołu.
376. Błąd programu CorelDRAW 998 Błąd 998 Nie można załadować pliku CorelDraw.dll o kodzie błędu: 998.
377. Kod błędu Coreldraw 988 Błąd 988 Błąd 988: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
378. Błąd wewnętrzny Coreldraw 2738 Błąd 2738 Błąd 2738: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
379. Błąd wykonawczy Coreldraw 611 Błąd 611 Błąd 611: Program CorelDRAW napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
380. Uszkodzona kopia zapasowa Błąd 59 Błąd 59: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
381. Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej Błąd 1606 „Nie można uzyskać dostępu do lokalizacji sieciowej. W przypadku użycia opcji „Uruchom jako” z menu skrótów w systemie Windows w celu uruchomienia instalatora produktu lub skryptu instalacyjnego instalacja nie powiodła się i został wyświetlony komunikat o błędzie. Ten problem występuje, ponieważ instalator
382. Nie można uzyskać dostępu do rejestru systemowego Błąd 335 Próba odczytu lub zapisu w rejestrze systemowym nie powiodła się.
383. Nie można uzyskać dostępu do żądanej kolumny Błąd 537 Formant nie mógł uzyskać dostępu do żądanej kolumny.
384. Nie można uzyskać dostępu do środowiska wykonawczego VBScript dla akcji niestandardowej Błąd 2738 Nie można uzyskać dostępu do środowiska wykonawczego VBScript dla akcji niestandardowej. Podczas próby zainstalowania lub odinstalowania produktu w systemie Windows Vista lub Windows 7 pojawił się błąd i instalacja lub dezinstalacja nie była kontynuowana.
385. Nie można połączyć się z usługą Google Talk (błąd 0) Błąd 0 Nie można połączyć się z usługą Google Talk (błąd 0). Błąd 0 oznacza, że ​​nie masz połączenia z Internetem.
386. Nie można połączyć się z usługą Google Talk (błąd 1) Błąd 1 Nie można połączyć się z usługą Google Talk (błąd 1). Błąd 1 oznacza, że ​​masz połączenie z Internetem, ale zapora w Twoim systemie nie pozwala Google Talkowi połączyć się z serwerem.
387. Nie można pobrać aplikacji Silverlight Błąd 2104 Nie można pobrać aplikacji Silverlight. Sprawdź ustawienia serwera WWW.
388. Nie można włączyć niektórych składników ochrony Błąd 80000070 Nie udało się włączyć niektórych składników ochrony. Błąd 80000070.
389. Nie można zaimportować tabeli lub zapytania Błąd 3297 Nie udało się zaimportować tabeli lub zapytania. Nie znaleziono rekordów lub wszystkie rekordy zawierają błędy.
390. Nie można załadować bazy antywirusowej: [80000001] Nie znaleziono pliku Błąd 80000001 Nie można załadować baz antywirusowych: [80000001] Nie znaleziono pliku. Nie można uruchomić Kaspersky Anti-Virus, ponieważ nie znaleziono baz wirusów.
391. Nie można zablokować bazy danych Błąd 536 Nie można zablokować pliku bazy danych.
392. Nie można otworzyć klucza [nazwa klucza] Błąd 1402 Nie można otworzyć klucza [nazwa klucza]. Podczas instalowania programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader 7 lub nowszego w systemie Windows pojawia się ten błąd i instalacja zostaje zakończona.
393. Nie można otworzyć pliku grupy roboczej Błąd 2629 Nie można otworzyć pliku grupy roboczej. To jest katalog.@@@1@@@1.
394. Nie można uruchomić Skanera Dr.Web Błąd 1717 Nie można uruchomić Skanera Dr.Web. Aplikacja zostanie zamknięta. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną Doctor Web. Kod błędu: 1717. Wystąpił błąd podczas uruchamiania Skanera Dr.Web.
395. Nie udało się rozpocząć sesji Błąd 3198 Nie udało się rozpocząć sesji. Zbyt wiele aktywnych sesji.
396. Nie można zapisać wartości Foldery do klucza [nazwa klucza] Błąd 1406 Nie można zapisać wartości Foldery do klucza [nazwa klucza]. Podczas instalowania programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader 7 lub nowszego w systemie Windows pojawia się ten błąd i instalacja zostaje zakończona.
397. Nie można wyświetlić wyników: Błąd gniazda nr 11004 Błąd 11004 Zapora systemu Windows lub innej firmy blokująca MediaMonkey.
398. Awaria w foxitr~1.ocx Błąd C0000005 Błąd w foxitr~1.ocx (1.0.0.1) błąd: c0000005 pod adresem: 0x2c8e. [WinQual] Awaria wtyczki czytnika Foxit.
399. Krytyczny błąd połączenia: przekroczenie limitu czasu połączenia, kod błędu: 1022 Błąd 1022 Błąd połączenia Krytyczny błąd połączenia: przekroczenie limitu czasu połączenia, kod błędu: 1022.
400. Wykryto błąd krytyczny c0000374 Błąd C0000374 Manga Studio ulega awarii z kodem błędu c0000374.
401. Kod błędu kryształu 717 Błąd 717 Błąd 717: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
402. Kod błędu kryształu 997 Błąd 997 Błąd 997: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
403. Błąd raportu kryształowego 3621 Błąd 3621 Błąd 3621: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
404. Błąd raportu Crystal 372 Błąd 372 Błąd 372: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
405. Błąd Crystal Report 64-bitowy Błąd 64 Błąd 64: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
406. Błąd raportu Crystal 6550 Błąd 6550 Błąd 6550: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
407. Kod błędu raportu Crystal 20515 Błąd 20515 Błąd 20515: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
408. Kod błędu raportu Crystal 500 Błąd 500 Błąd 500: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
409. Kod błędu raportu Crystal 545 Błąd 545 Błąd 545: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
410. Kod dostawcy bazy danych Crystal Report Error 8114 Błąd 8114 Błąd 8114: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
411. Kod dostawcy bazy danych Crystal Report Error 942 Błąd 942 Błąd 942: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
412. Crystal Reports 8 Błąd 20599 Błąd 20599 Błąd 20599: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
413. Crystal Reports 8.5 Błąd 20534 Błąd 20534 Błąd 20534: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
414. Crystal Reports 8.5 Błąd 534 Błąd 534 Błąd 534: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
415. Crystal Reports 8.5 Błąd 599 Błąd 599 Błąd 599: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
416. Crystal Reports Ado kod błędu 0X Błąd 0x Błąd 0x: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
417. Crystal Reports Ado Error Code 0X80040E14 Błąd 0x80040E14 Błąd 0x80040E14: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
418. Kod błędu Crystal Reports Ado 0X80040E21 Błąd 0x80040E21 Błąd 0x80040E21: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
419. Crystal Reports Ado Error Code 0X80040E4D Błąd 0x80040E4D Błąd 0x80040E4D: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
420. Crystal Raporty Błąd Bapi 0 Błąd 0 Błąd 0: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
421. Błąd złącza bazy danych Crystal Reports 07009 Błąd 7009 Błąd 7009: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
422. Błąd raportów Crystal 08001 Błąd 8001 Błąd 8001: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
423. Błąd raportów kryształowych 08S01 Błąd 08S01 Błąd 08S01: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
424. Crystal Reports Błąd 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
425. Błąd raportów Crystal 1606 Błąd 1606 Błąd 1606: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
426. Błąd raportów Crystal 17 Błąd 17 Błąd 17: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
427. Crystal Reports Błąd 1706 Błąd 1706 Błąd 1706: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
428. Błąd raportów Crystal 18456 Błąd 18456 Błąd 18456: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
429. Błąd raportów Crystal 1904 Błąd 1904 Błąd 1904: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
430. Błąd Crystal Reports 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
431. Błąd raportów Crystal 20507 Błąd 20507 Błąd 20507: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
432. Błąd raportów Crystal 20525 Błąd 20525 Błąd 20525: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
433. Błąd raportów Crystal 20532 Błąd 20532 Błąd 20532: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
434. Błąd raportów Crystal 20997 Błąd 20997 Błąd 20997: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
435. Crystal Reports Błąd 2343 Określona ścieżka jest pusta Błąd 2343 Błąd 2343: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
436. Crystal Reports Błąd 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
437. Błąd raportów Crystal 339 Błąd 339 Błąd 339: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
438. Błąd raportów Crystal 404 błąd 404 Błąd 404: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
439. Błąd raportów Crystal 4060 Błąd 4060 Błąd 4060: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
440. Błąd raportów Crystal 4096 Błąd 4096 Błąd 4096: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
441. Crystal Reports Błąd 4104 Błąd 4104 Błąd 4104: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
442. Błąd raportów Crystal 42000 Błąd 42000 Błąd 42000: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
443. Błąd raportów Crystal 429 Błąd 429 Błąd 429: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
444. Błąd raportów Crystal 42S02 Błąd 42S02 Błąd 42S02: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
445. Błąd raportów Crystal 42S22 Błąd 42S22 Błąd 42S22: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
446. Crystal Reports Błąd 4353 Błąd 4353 Błąd 4353: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
447. Crystal Reports Błąd 4413 Błąd 4413 Błąd 4413: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
448. Błąd raportów Crystal 507 Błąd 507 Błąd 507: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
449. Błąd raportów Crystal 512 Błąd 512 Błąd 512: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
450. Błąd raportów Crystal 513 Błąd 513 Błąd 513: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
451. Błąd raportów Crystal 515 Błąd 515 Błąd 515: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
452. Błąd raportów Crystal 525 Błąd 525 Błąd 525: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
453. Błąd raportów Crystal 536 Błąd 536 Błąd 536: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
454. Błąd raportów Crystal 567 Błąd 567 Błąd 567: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
455. Błąd raportów Crystal 656 Błąd 656 Błąd 656: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
456. Błąd raportów Crystal 692 Błąd 692 Błąd 692: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
457. Crystal Reports Błąd 70 Odmowa zezwolenia Błąd 70 Błąd 70: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
458. Błąd raportów Crystal 706 Błąd 706 Błąd 706: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
459. Błąd raportów Crystal 707 Błąd 707 Błąd 707: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
460. Błąd raportów Crystal 709 Błąd 709 Błąd 709: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
461. Błąd raportów Crystal 723 Błąd 723 Błąd 723: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
462. Błąd raportów Crystal 728 Błąd 728 Błąd 728: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
463. Błąd raportów Crystal 756 Błąd 756 Błąd 756: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
464. Błąd raportów Crystal 772 Błąd 772 Błąd 772: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
465. Crystal Reports Error 9 Indeks dolny poza zakresem Błąd 9 Błąd 9: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
466. Błąd raportów Crystal 904 Błąd 904 Błąd 904: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
467. Błąd Crystal Reports 91 Błąd 91 Błąd 91: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
468. Błąd raportów Crystal 916 Błąd 916 Błąd 916: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
469. Błąd raportów Crystal 933 Błąd 933 Błąd 933: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
470. Błąd raportów Crystal 998 Błąd 998 Błąd 998: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
471. Błąd raportów Crystal 999 Błąd 999 Błąd 999: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
472. Kod błędu raportów Crystal 0X8000Ffff Błąd 0x8000FFFF Błąd 0x8000FFFF: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
473. Kod błędu raportów Crystal 0X800A0Cb3 Błąd 0x800A0CB3 Błąd 0x800A0CB3: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
474. Kod błędu raportów Crystal 11503 Błąd 11503 Błąd 11503: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
475. Kod błędu raportów Crystal 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
476. Kod błędu raportów Crystal 207 Błąd 207 Błąd 207: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
477. Kod błędu raportów Crystal 208 Błąd 208 Błąd 208: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
478. Kod błędu raportów Crystal 229 Błąd 229 Błąd 229: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
479. Kod błędu Crystal Reports 2908 Błąd 2908 Błąd 2908: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
480. Kod błędu Crystal Reports 541 Błąd 541 Błąd 541: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
481. Crystal Reports Kod dostawcy bazy danych błędów 156 Błąd 156 Błąd 156: Crystal Reports napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
482. Błąd Cureita 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Dr.Web CureIt! napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
483. Błąd Cureita 1825 Błąd 1825 Błąd 1825: Dr.Web CureIt! napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
484. Bieżący obiekt musi być najpierw zapisany przed eksportem danych do XML Błąd 8546 Bieżący obiekt należy najpierw zapisać przed wyeksportowaniem danych do XML. @Czy chcesz zapisać „|” a następnie kontynuować?@@19@@@2.
485. CUSTOM_ERROR Błąd 0x100000D1 CUSTOM_ERROR. Sterownik COMODO Internet Security Helper. Jako prawdopodobną główną przyczynę tego błędu systemowego zidentyfikowano sterownik innej firmy. Sugeruje się poszukanie aktualizacji dla następującego sterownika: cmdhlp.sys (sterownik COMODO Internet Security Helper,
486. Błąd CutePDF 0X000000002 Błąd 0x000000002 Nie można ukończyć operacji (0x000000002).
487. Błąd CutePDF 106 Błąd 106 Błąd instalacji Cutepdf nie powiódł się 106.
488. Błąd CutePDF 126 Błąd 126 Błąd 126 Niepowodzenie instalacji sterownika drukarki CutePDF.
489. Błąd CutePDF 1798 Błąd 1798 Błąd zapisu CutePDF.
490. Błąd CutePDF 202 Błąd 202 Unistall CutePDF nie powiodło się (err-202).
491. Błąd Cutepdf 216 Błąd 216 Błąd 216: CutePDF napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
492. Błąd Cyberlink 0012 Błąd 12 Błąd 12: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
493. Błąd Cyberlink 0024 Błąd 24 Błąd 24: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
494. Błąd Cyberlink 0102 Błąd 102 Błąd 102: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
495. Błąd Cyberlink 0107 Błąd 107 Błąd 107: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
496. Cyberlink Błąd 0110 Błąd 110 Błąd 110: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
497. Błąd Cyberlink 0121 Błąd 121 Błąd 121: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
498. Błąd cyberlinku 0122 Błąd 122 Błąd 122: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
499. Błąd Cyberlink 0Xeb020B88 Błąd 0xEB020B88 Błąd 0xEB020B88: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
500. Błąd Cyberlink 0Xeb020Ba0 Błąd 0xEB020BA0 Błąd 0xEB020BA0: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
501. Błąd Cyberlink 101 Błąd 101 Błąd 101: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
502. Błąd Cyberlinka 1158 Błąd 1158 Błąd 1158: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
503. Błąd Cyberlinka 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
504. Błąd Cyberlinka 1334 Błąd 1334 Błąd 1334: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
505. Cyberlink Błąd 1618 Błąd 1618 Błąd 1618: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
506. Błąd Cyberlink 1628 nie mógł ukończyć instalacji Błąd 1628 Błąd 1628: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
507. Błąd Cyberlink 1633 Błąd 1633 Błąd 1633: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
508. Cyberlink Błąd 1904 Błąd 1904 Błąd 1904: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
509. Cyberlink Błąd 1905 Błąd 1905 Błąd 1905: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
510. Błąd Cyberlinka 2932 Błąd 2932 Błąd 2932: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
511. Kod błędu Cyberlink 0Xeb020B9C Błąd 0xEB020B9C Błąd 0xEB020B9C: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
512. Cyberlink Powerdirector 11 Kod błędu 2 Błąd 2 Błąd 2: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
513. Cyberlink Powerdirector Błąd 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
514. Błąd CyberLink PowerDirector 2 Błąd 2 Błąd źródła nośnika (kod błędu 2).
515. Kod błędu Cyberlink Powerdirector 3 Błąd 3 Błąd 3: CyberLink PowerDirector napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
516. Błąd CyberLink PowerDirector EFB130581 Błąd EFB130581 Kody błędów podczas nagrywania płyty DVD.
517. Kod błędu Cyberlink Powerdvd 10 0012 Błąd 12 Błąd 12: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
518. Cyberlink Powerdvd 10 kod błędu 0102 Błąd 102 Błąd 102: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
519. Kod błędu Cyberlink Powerdvd 12 101 Błąd 101 Błąd 101: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
520. Cyberlink Powerdvd 9 kod błędu 0110 Błąd 110 Błąd 110: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
521. Cyberlink Powerdvd 9.5 Kod błędu 0024 Błąd 24 Błąd 24: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
522. Cyberlink Powerdvd Błąd 0107 Błąd 107 Błąd 107: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
523. Cyberlink Powerdvd Błąd 0110 Błąd 110 Błąd 110: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
524. Cyberlink Powerdvd Błąd 0121 Błąd 121 Błąd 121: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
525. Cyberlink Powerdvd Błąd 0122 Błąd 122 Błąd 122: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
526. Cyberlink Powerdvd Błąd 1334 Błąd 1334 Błąd 1334: Cyberlink PowerDVD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018