ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Tabela „|” jest tabelą połączoną, której projektu nie można modyfikować Błąd 10010 Tabela „|” to tabela połączona, której projektu nie można modyfikować. Jeśli chcesz dodać lub usunąć pola lub zmienić ich właściwości lub typy danych, musisz to zrobić w źródłowej bazie danych.@Czy mimo to chcesz ją otworzyć?@@19@@@2.
2. Tabela „|” jest w użyciu Błąd 31528 Tabela „|” jest w użyciu. Zamknij tabelę i ponów import.@@@1@@@1.
3. Zadanie — wysyłanie zgłosił błąd (0x8004210B): Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera wysyłającego (SMTP) Błąd 0x8004210B Zadanie — wysyłanie ' zgłosiło błąd (0x8004210B): Przekroczono limit czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera wysyłającego (SMTP). Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten komunikat, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP). Zwykle występuje w
4. Zadanie_2 nie powiodło się! Błąd=105 Błąd 105 "Zadanie_2 nie powiodło się! Błąd=105. Kody błędów są generowane podczas kopiowania (""Zadanie 1"") części procesu."
5. Teamviewer 7 Kod błędu 5 Błąd 5 Błąd 5: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
6. Kod błędu Teamviewer 7 Oczekiwanie na połączenie nie powiodło się Błąd oczekiwania na połączenie nieudane Błąd waitforconnectfailed: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
7. Błąd Teamviewera 10047 Błąd 10047 Błąd 10047: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
8. Błąd TeamViewer 10054 Błąd 10054 Błąd gniazda 10054 (nie można odczytać z gniazda sterującego).
9. Błąd TeamViewer 10060 Błąd 10060 Przekroczono limit czasu połączenia (10060).
10. Błąd TeamViewer 10061 Błąd 10061 Kod błędu TCP 10061.
11. Błąd Teamviewera 1067 Błąd 1067 Błąd 1067: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
12. Błąd Teamviewera 1072 Błąd 1072 Błąd 1072: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
13. Błąd TeamViewer 11004 Błąd 11004 Błąd modemu 11004.
14. Błąd Teamviewera 12019 Błąd 12019 Błąd 12019: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
15. Błąd Teamviewera 12029 Błąd 12029 Błąd 12029: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
16. Błąd Teamviewer 12175 Błąd 12175 Błąd 12175: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
17. Błąd Teamviewera 22 Błąd 22 Błąd 22: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
18. Błąd TeamViewer 36 Błąd 36 Nie można znaleźć błędu TeamViewer.exe.
19. Błąd TeamViewer 5 Błąd 5 Błąd Teamviewer: Nie można nawiązać połączenia.
20. Błąd Teamviewera 600 Błąd 600 Błąd 600: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
21. Błąd Teamviewera 927 Błąd 927 Błąd 927: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
22. Błąd TeamViewer 99 Błąd 99 Nie można połączyć.
23. Błąd Teamviewera 997 Błąd 997 Błąd 997: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
24. Kod błędu Teamviewer 10035 Błąd 10035 Błąd 10035: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
25. Kod błędu Teamviewer 1008 Błąd 1008 Błąd 1008: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
26. Kod błędu Teamviewer 122 Błąd 122 Błąd 122: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
27. Kod błędu Teamviewer 170 Błąd 170 Błąd 170: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
28. Kod błędu Teamviewer 2 Błąd 2 Błąd 2: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
29. Kod błędu Teamviewer 60 Błąd 60 Błąd 60: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
30. Kod błędu Teamviewer 99 Błąd 99 Błąd 99: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
31. Kod błędu Teamviewer=12002 Kod błędu=12002 Kod błędu=12002: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
32. Kod błędu Teamviewer = 36 Kod błędu = 36 Kod błędu = 36: TeamViewer napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
33. Nie można utworzyć instancji szablonu „|1” Błąd 31629 Nie można utworzyć instancji szablonu „|1”.@|2@@@@@3.
34. czasowo niedostępny Błąd 147 Błąd 147: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
35. TempVars może przechowywać tylko dane Błąd 32538 TempVars może przechowywać tylko dane. Nie mogą przechowywać przedmiotów.
36. To hasło jest nieprawidłowe Błąd 2621 To hasło jest nieprawidłowe.@Możesz użyć średnika.@@1@@@1.
37. Ta strona już nie istnieje (HTTP 410) Błąd 410 Ta strona już nie istnieje (HTTP 410). Internet Explorer może połączyć się z witryną, ale nie można jej znaleźć. W przeciwieństwie do błędu HTTP 404, ten błąd jest trwały i został włączony przez administratora witryny. Czasami jest używany do ograniczonego t
38. Polecenie „Dodaj z Outlooka” nie powiodło się Błąd 32509 Polecenie „Dodaj z Outlooka” nie powiodło się.@@@1@@@1.
39. Polecenie „Zapisz jako kontakt programu Outlook” nie powiodło się Błąd 32508 Polecenie „Zapisz jako kontakt programu Outlook” nie powiodło się.@@@1@@@1.
40. Znak „|” nie można modyfikować pola, ponieważ jest to pole tylko do odczytu Błąd 9532 Znak „|” pole nie może być modyfikowane, ponieważ jest to pole tylko do odczytu.@@@1@@@1.
41. Znak „|” kolumna odnośnika została zmieniona, aby przechowywać wiele wartości Błąd 7920 Znak „|” kolumna odnośnika została zmieniona, aby przechowywać wiele wartości. Nie można odwrócić tego ustawienia.@@@1@@@1.
42. Znak „|” Akcja makra nie może być uruchomiona w trybie wyłączonym Błąd 2538 Znak „|” Akcja makra nie może być uruchomiona w trybie wyłączonym.@@@1@@@1.
43. Znak „|” moduł jest otwarty; Microsoft Office Access nie może ustawić uprawnień w otwartym module Błąd 29032 Znak „|” moduł jest otwarty; Microsoft Office Access nie może ustawić uprawnień do otwartego modułu.@@@1@@@1.
44. Znak „|” RunCommand nie można uruchomić w trybie wyłączonym Błąd 32001 Znak „|” RunCommand nie można uruchomić w trybie wyłączonym.@@@1@@@1.
45. Znak „|” stół został obcięty; dane zostały utracone Błąd 9515 Znak „|” tabela została obcięta; dane zostały utracone.@@@1@@@1.
46. Forma „|1” nie istnieje Błąd 6033 Formularz '|1' nie istnieje.@Wprowadź nazwę istniejącego formularza we właściwości formularza edycji elementów listy kontrolki '|2' lub pozostaw właściwość pustą.@@1@@@1.
47. Nie można otworzyć projektu Access Błąd 30022 Nie można otworzyć projektu Access. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień lub projekt może być tylko do odczytu.
48. Polecenie acCmdExport dla RunCommand zostało przestarzałe Błąd 32575 Polecenie acCmdExport dla RunCommand jest przestarzałe. Użyj akcji OutputTo lub jednej z bardziej szczegółowych RunCommands, takich jak acCmdExportExcel, acCmdExportRTF i acCmdExportText.
49. Polecenie acCmdImport dla RunCommand zostało przestarzałe Błąd 32576 Polecenie acCmdImport dla RunCommand jest przestarzałe. Użyj jednego z bardziej szczegółowych RunCommands, takich jak acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel i acCmdImportAttachText.
50. Polecenie acCmdLinkTables dla RunCommand zostało przestarzałe Błąd 32577 Polecenie acCmdLinkTables dla RunCommand jest przestarzałe. Użyj jednego z bardziej szczegółowych RunCommands, takich jak acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel i acCmdImportAttachText.
51. Nazwa konta jest nieprawidłowa Błąd 2612 Nazwa konta jest nieprawidłowa.@Aby uzyskać informacje na temat konwencji nazewnictwa, kliknij Pomoc.@@2@1@10213@1.
52. Czynność lub metoda jest nieprawidłowa, ponieważ formularz lub raport nie są powiązane z tabelą lub zapytaniem Błąd 2491 Akcja lub metoda jest nieprawidłowa, ponieważ formularz lub raport nie są powiązane z tabelą lub zapytaniem.@Próbowano użyć akcji lub metody ZastosujFilter lub SzukajForRekordu. Jednak formularz lub raport, do którego zastosowano filtr, nie jest oparty na tabeli lub zapytaniu, więc
53. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa kontrolki Błąd 2514 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa kontrolki.@Próbowałeś użyć akcji lub metody IdźDoKontroli, ale pozostawiłeś nazwę kontrolki pustą.@W argumencie Nazwa kontrolki wprowadź nazwę kontrolki lub pola z aktywnego formularza lub arkusza danych.@ 1@1@11313@1.
54. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa strony dostępu do danych Błąd 2534 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa strony dostępu do danych.@Próbowałeś użyć akcji lub metody OpenDataAccessPage, ale pozostawiłeś argument Nazwa strony dostępu do danych pusty.@W argumencie Nazwa strony dostępu do danych wprowadź nazwę dostępu do danych strona w
55. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa pliku Błąd 2522 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa pliku.@Próbowałeś użyć akcji lub metody TransferArkuszKartowy lub TransferTekstu.@W argumencie Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku.@1@1@11313@1.
56. Akcja lub metoda wymaga argumentu Form Name Błąd 2494 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa formularza.@Próbowałeś użyć akcji lub metody OtwórzFormularz, ale pozostawiłeś argument Nazwa formularza pusty.@W argumencie Nazwa formularza wprowadź nazwę formularza w bieżącej bazie danych.@1 @1@11313@1.
57. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa makra Błąd 2502 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa makra.@* Próbowano użyć akcji lub metody Uruchommakro, ale argument Nazwa makra pozostawiono pusty.* Program Microsoft Office Access próbował utworzyć niestandardowy pasek menu dla formularza lub raportu, ale Nazwa makra menu arg
58. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa modułu lub procedury Błąd 2520 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa modułu lub procedury.@Próbowałeś użyć akcji lub metody OpenModule, ale nie wprowadziłeś nazwy ani w argumencie Nazwa modułu, ani w argumencie Nazwa procedury w oknie Makra.@Wprowadź prawidłową imię w jednym z
59. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa zapytania Błąd 2496 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa zapytania.@Próbowałeś użyć akcji lub metody OpenQuery, ale pozostawiłeś argument Nazwa zapytania pusty.@W argumencie Nazwa zapytania wprowadź nazwę zapytania.@1@@@1.
60. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa raportu Błąd 2497 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa raportu.@Próbowałeś użyć akcji lub metody Otwórz raport, ale pozostawiłeś argument Nazwa raportu pusty.@W argumencie Nazwa raportu wprowadź nazwę raportu.@1@@@1 .
61. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa specyfikacji Błąd 2511 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa specyfikacji.@Próbowałeś użyć akcji lub metody PrzenieśTekst i określiłeś argument Typ przesyłania, ale pozostawiłeś argument Nazwa specyfikacji pusty.@W argumencie Nazwa specyfikacji wprowadź istniejący
62. Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa tabeli Błąd 2495 Akcja lub metoda wymaga argumentu Nazwa tabeli.@Próbowałeś użyć akcji lub metody OpenTable, TransferSpreadsheet lub TransferText, ale pozostawiłeś argument Nazwa tabeli pusty.@W argumencie Nazwa tabeli wprowadź nazwę tabeli, która jest w cu
63. Akcja lub metoda wymaga co najmniej | argumenty) Błąd 2504 Akcja lub metoda wymaga co najmniej | argument(y).@Próbowano uruchomić makro zawierające akcję lub użyto metody lub akcji z obiektem DoCmd, ale nie ustawiono wymaganej liczby argumentów.Na przykład, jeśli używasz akcji PrzenieśRozmiar, musisz
64. Kod aktywacyjny nie został poprawnie włożony Błąd 551 Kod aktywacyjny nie został prawidłowo wstawiony. Instalacja licencji nie powiodła się.
65. Formant ActiveX, który próbowałeś wstawić, nie jest zarejestrowany Błąd 2794 Formant ActiveX, który próbowałeś wstawić, nie jest zarejestrowany.@Aby uzyskać informacje na temat rejestracji formantu ActiveX, kliknij Pomoc.@@2@1@12639@1.
66. Informacje o typie projektanta ActiveX nie są zgodne z tym, co zostało zapisane. Nie można załadować Błąd 370 Projektant ActiveX nie mógł odtworzyć zapisanych informacji i nie zostanie załadowany.
67. W aplikacji (C: \PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE) wystąpił krytyczny błąd aplikacji Błąd C0000005 „Aplikacja (C: \PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE) napotkała krytyczny błąd aplikacji. Kod: C0000005 (ACCESS_VIOLATION), Adres: 77E42DFC, Flagi: 00000000. Próby uruchomienia wyniku rejestracji interfejsu API IBM Rational Robot w " „śmiertelna aplikacja
68. Aplikacja nie została poprawnie zainicjalizowana (0xc015004) Błąd 0xC015004 Nie udało się poprawnie zainicjować aplikacji (0xc015004). Kod błędu systemu operacyjnego.
69. Aplikacja nie mogła się poprawnie uruchomić (0x000007b) Błąd 0x000007B Aplikacja nie mogła się poprawnie uruchomić (0x000007b). Kliknij OK, aby zamknąć aplikację.
70. Aplikacja nie mogła się poprawnie uruchomić (0xc000007b). Błąd 0xC000007B Błąd podczas instalacji BitDefendera.
71. Akcja Zastosuj filtr zawiera nazwę filtru, której nie można zastosować Błąd 2535 Akcja Zastosuj filtr zawiera nazwę filtru, której nie można zastosować.@Nazwa filtru nie jest prawidłowym argumentem w akcji Zastosuj filtr na serwerze klienta.@@1@1@11313@1.
72. Akcję lub metodę Zastosuj filtr można wykonać tylko z makra Otwórz lub procedury zdarzenia Otwórz Błąd 2583 Akcję lub metodę Zastosuj filtr można wykonać tylko z poziomu makra Otwórz lub procedury zdarzenia Otwórz.@* Możliwe, że próbowano uruchomić makro lub procedurę zawierającą akcję lub metodę Zastosuj filtr z właściwości raportu innej niż właściwość Przy otwarciu.*
73. Akcja Zastosuj filtr wymaga poprawnej nazwy kontrolnej odpowiadającej podformularzowi lub podraportowi Błąd 32003 Akcja Zastosuj filtr wymaga prawidłowej nazwy kontrolnej, która odpowiada podformularzowi lub podraportowi.@@@1@@@1.
74. Akcja Zastosuj filtr wymaga ustawienia argumentu Nazwa filtru lub Warunek Gdzie Błąd 2533 Akcja Zastosuj filtr wymaga ustawienia argumentu Nazwa filtru lub Warunek Gdzie.@Próbowano uruchomić makro zawierające akcję Zastosuj filtr, ale nie ustawiono wymaganych argumentów.@@1@1@11313@1.
75. Operacja obiektu Automation nie jest dostępna dla | obiekt Błąd 2748 Operacja obiektu Automation nie jest dostępna dla | obiekt.@Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje o tym, jakie operacje są dostępne dla obiektu automatyzacji.@@1@@@1.
76. Usługa Backup Exec Server nie została uruchomiona Błąd 4313 Usługa Backup Exec Server nie została uruchomiona. Wystąpił błąd wewnętrzny (4313) w obiekcie -1.
77. Określona mapa bitowa nie jest w formacie mapy bitowej niezależnej od urządzenia (.dib) Błąd 2192 Określona mapa bitowa nie jest w formacie mapy bitowej niezależnej od urządzenia (.dib).@Próbowano ustawić właściwość PictureData formularza, raportu, przycisku lub kontrolki obrazu.@@1@@@1.
78. Powiązana lub niezwiązana ramka obiektu, którą próbowałeś edytować, nie zawiera obiektu OLE Błąd 2771 Powiązana lub niezwiązana ramka obiektu, którą próbowałeś edytować, nie zawiera obiektu OLE.@Kliknij ramkę prawym przyciskiem myszy, kliknij Wstaw obiekt, a następnie użyj okna dialogowego, aby zlokalizować i dodać lub połączyć z obiektem z pliku, który nie jest pusty.@@1@1@9360@1.
79. Plik szafy 'modules cab' wymagany do tej instalacji jest uszkodzony i nie można go użyć Błąd 2350 Plik szafy 'modules cab' wymagany do tej instalacji jest uszkodzony i nie można go użyć. Podczas instalowania programu ESET Smart Security wyświetlany jest komunikat „Kod błędu 2350”.
80. Plik CAB '[nazwa_pliku]' wymagany do tej instalacji jest uszkodzony i nie można go użyć Błąd 1335 Plik CAB „[nazwa_pliku]” wymagany do tej instalacji jest uszkodzony i nie można go użyć. Ten błąd może wskazywać na błąd sieci, błąd odczytu z dysku CD-ROM lub problem z tym pakietem.
81. Kategoria „|” wpisałeś jest nieprawidłowy Błąd 32501 Kategoria „|” wprowadzony przez Ciebie jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
82. Certyfikat wygasł dnia (data) Błąd sec_error_expired_certificate (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat wygasł dnia (data). (Kod błędu: sec_error_expired_certificate). Certyfikat wygasł dnia (data). Ten błąd występuje, gdy wygasł certyfikat tożsamości witryny.
83. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany Błąd sec_error_ca_cert_invalid (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_ca_cert_invalid). Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.
84. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany Błąd sec_error_untrusted_issuer (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany. (Kod błędu: sec_error_untrusted_issuer). Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ jest samopodpisany.
85. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ wygasł certyfikat wystawcy Błąd sec_error_expired_issuer_certificate (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ wygasł certyfikat wystawcy. Certyfikat nie będzie ważny do (data). (Kod błędu: sec_error_expired_issuer_certificate). Certyfikat nie będzie ważny
86. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wydawcy jest nieznany Błąd sec_error_unknown_issuer (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat nie jest zaufany, ponieważ certyfikat wystawcy jest nieznany. (Kod błędu: sec_error_unknown_issuer).
87. Certyfikat jest ważny tylko dla (nazwa strony) Błąd ssl_error_bad_cert_domain (nazwa witryny) używa nieprawidłowego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat jest ważny tylko dla (nazwa strony). (Kod błędu: ssl_error_bad_cert_domain). Ten błąd informuje, że certyfikat wysłany do Ciebie przez witrynę dotyczy w rzeczywistości innej witryny.
88. Wprowadzonych zmian nie można zapisać Błąd 2111 Wprowadzone zmiany nie mogą zostać zapisane.@Operacja zapisywania mogła się nie powieść z powodu tymczasowego zablokowania rekordów przez innego użytkownika.* Kliknij OK, aby spróbować ponownie. Może być konieczne kilkukrotne kliknięcie OK (lub poczekanie, aż inny użytkownik zamknie stół).* Kliknij opcję Can
89. Klient połączył się Błąd 0x81000319 Klient połączył się. Jest to zwracane w przypadkach, gdy klient powinien być w trybie offline. IM_e_server_unavailable.
90. Schowek jest niedostępny Błąd 2694 Schowek nie jest dostępny.@Schowek może być używany przez inną aplikację lub komputer może mieć mało pamięci.@Jeśli w komputerze jest mało pamięci, zamknij niepotrzebne programy, a następnie spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na uwolnienie pamięci,
91. Schowek nie odpowiada, więc program Microsoft Office Access nie może wkleić zawartości schowka Błąd 2226 Schowek nie odpowiada, więc program Microsoft Office Access nie może wkleić zawartości schowka.@* Inna aplikacja może korzystać ze schowka.* Może brakować wolnej pamięci do operacji wklejania.Zamknij wszystkie inne aplikacje, a następnie skopiuj oraz
92. Kod zawiera błąd składni lub potrzebna funkcja Microsoft Office Access jest niedostępna Błąd 2189 Kod zawiera błąd składni lub potrzebna funkcja Microsoft Office Access jest niedostępna.@Jeśli składnia jest poprawna, sprawdź podklucz Control Wizards lub Libraries w sekcji Microsoft Office Access w Rejestrze Windows, aby sprawdzić, czy
93. Nagłówek kolumny jest zbyt wysoki, aby zmieścić się na stronie Błąd 10251 Nagłówek kolumny jest zbyt wysoki, aby zmieścić się na stronie. Część nagłówka zostanie obcięta.@Czy chcesz wydrukować niekompletny nagłówek?@Aby zapobiec obcięciu nagłówków, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Zmień orientację strony na Pionową w
94. Nazwa polecenia nie może być pusta Błąd 2053 Nazwa polecenia nie może być pusta.@Proszę wybrać nazwę.@@1@@@1.
95. Nazwa polecenia musi być krótsza niż 255 znaków Błąd 2062 Nazwa polecenia musi być krótsza niż 255 znaków.@Proszę wybrać nazwę.@@1@@@1.
96. Polecenie lub akcja '|' nie jest teraz dostępny Błąd 2046 Polecenie lub akcja '|' nie jest teraz dostępny.@* Być może znajdujesz się w bazie danych tylko do odczytu lub w nieprzekonwertowanej bazie danych z wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Access.* Typ obiektu, którego dotyczy akcja, nie jest aktualnie wybrany lub nie znajduje się w aktywny vi
97. Podane polecenie nie jest dostępne w pliku an.mde Błąd 7802 Określone polecenie nie jest dostępne w bazie danych an.mde,.accde lub.ade.@@@1@@@1.
98. Komponent nie obsługuje automatyzacji Błąd 2774 Komponent nie wspiera automatyzacji.@Próbowałeś uruchomić procedurę Visual Basic, która odwołuje się do obiektu automatyzacji.@Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje, czy obsługuje on automatyzację.@1@@@1.
99. Ciąg połączenia jest za długi Błąd 3210 Ciąg połączenia jest za długi. Ciąg połączenia nie może przekraczać 255 znaków.
100. Ciąg połączenia tej strony określa ścieżkę bezwzględną Błąd 8097 Ciąg połączenia tej strony określa ścieżkę bezwzględną. Strona może nie być w stanie połączyć się z danymi przez sieć. Aby połączyć się przez sieć, edytuj ciąg połączenia, aby określić ścieżkę sieciową (UNC).@&Nie pokazuj ponownie tego ostrzeżenia@5537
101. Połączenie z serwerem nie powiodło się Błąd 0x800CCC0E Połączenie z serwerem nie powiodło się. Konto: „twoje_konto”, serwer: „mail.isot.com”, protokół: SMTP, port: 25, zabezpieczenie (SSL): NIE, błąd gniazda: 10061, numer błędu: 0x800ccc0e. SICILY_LOGON_FAILED.
102. Wprowadzona stała dla typu kontroli jest nieprawidłowa Błąd 2149 Stała wprowadzona dla typu kontrolki jest nieprawidłowa.@Aby uzyskać listę prawidłowych stałych, których możesz użyć do utworzenia kontrolki, kliknij Pomoc.@@2@1@10905@1.
103. Zawartość schowka została usunięta i nie można jej wkleić Błąd 2541 Zawartość schowka została usunięta i nie można jej wkleić. @ Niektóre aplikacje nie umieszczają dużych obiektów w schowku. Zamiast tego umieszczają wskaźnik do obiektu w schowku. Wskaźnik może zniknąć przed wklejeniem.@@1@@@1.
104. Kontrolka „|” makro próbuje przeszukać, nie można przeszukiwać Błąd 2173 Kontrolka „|” makro próbuje przeszukać, nie można przeszukać.@Wypróbuj jedną z następujących czynności: * Dodaj akcję PrzejdźDoSterowania przed akcją ZnajdźRekord.* W przypadku akcji ZnajdźRekord zmień argument akcji Tylko bieżące pole z Tak na Nie.* Zmień F
105. Identyfikator kontroli „|” jest już w użyciu Błąd 2908 Identyfikator kontroli „|” jest już w użyciu. Podaj inny identyfikator kontrolki.@@@@@@1.
106. Nazwa kontrolki „|” jest błędnie napisany lub odnosi się do kontrolki, która nie istnieje Błąd 32004 Nazwa kontrolki „|” jest błędnie napisany lub odnosi się do kontrolki, która nie istnieje.@Jeżeli nieprawidłowa nazwa kontrolki znajduje się w makrze, okno dialogowe Akcja nie powiodło się wyświetli nazwę makra i argumenty makra po kliknięciu OK. Otwórz okno Makro i wprowadź
107. Wprowadzona nazwa kontrolki nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 2123 Wprowadzona nazwa kontrolna nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów programu Microsoft Office Access.@@@2@1@11734@1.
108. Podany numer kontrolny jest większy niż liczba kontrolek Błąd 2458 Określony numer kontrolny jest większy niż liczba kontrolek.@Użyj właściwości Count, aby policzyć kontrolki w formularzu lub raporcie, a następnie sprawdź, czy numer kontrolki, który cytujesz, mieści się w zakresie istniejących kontrolek.@@1@4@ 2019460@1.
109. Kontrolka lub kontrolka podformularza jest za duża dla tej lokalizacji Błąd 2100 Kontrolka lub kontrolka podformularza jest zbyt duża dla tej lokalizacji.@Liczba wprowadzona dla właściwości Lewo, Góra, Wysokość lub Szerokość jest zbyt duża lub jest liczbą ujemną.@Zmniejsz rozmiar kontrolki lub kontrolki podformularza lub wprowadź liczba dodatnia.@1@@@1.
110. Polecenie Utwórz z makra działa tylko wtedy, gdy w okienku nawigacji jest zaznaczone makro Błąd 2081 Polecenie Utwórz z makra działa tylko wtedy, gdy w okienku nawigacji zaznaczono makro.@@@1@@@1.
111. Aktualna baza danych '|' ma więcej niż jeden plik danych i nie można go skopiować Błąd 7833 Aktualna baza danych '|' zawiera więcej niż jeden plik danych i nie można go skopiować.@@@1@@@1.
112. Aktualna baza danych '|' jest replikowany i nie można go skopiować, dopóki nie wyłączysz replikacji Błąd 7832 Aktualna baza danych '|' jest replikowany i nie można go skopiować, dopóki nie wyłączysz replikacji. Użyj programu Microsoft SQL Server Enterprise Manager, aby usunąć publikacje i subskrypcje przed skopiowaniem pliku bazy danych.@@@1@@@1.
113. Bieżąca baza danych '|1' ma |2 aktywne połączenia Błąd 7827 Bieżąca baza danych '|1' ma |2 aktywne połączenia. Microsoft Office Access musi odłączyć wszystkie aplikacje przed skopiowaniem pliku bazy danych. Co chcesz zrobić ze wszystkimi aktywnymi połączeniami? &Odłącz Anuluj@@@35@@@.
114. Obecny format pliku nie obsługuje już zabezpieczeń na poziomie użytkownika Błąd 3832 Obecny format pliku nie obsługuje już zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Proces konwersji lub kompaktowania usunął wszelkie uprawnienia na poziomie użytkownika.
115. Bieżący rekord w |1 |2 musi zostać zapisany przed zakończeniem tej operacji Błąd 6030 Bieżący rekord w |1 |2 musi zostać zapisany przed zakończeniem tej operacji.@Czy chcesz zapisać bieżący rekord w |1 |2?@@3@@@1.
116. Obecny rekord nie był wyjątkowy Błąd 10808 Obecny rekord nie był wyjątkowy. Wszystkie identyczne rekordy zostały wyeksportowane.
117. Obecny wybór nie zawiera żadnych pól, które można sprawdzić pod kątem błędów pisowni Błąd 9534 Bieżący wybór nie zawiera żadnych pól, które można sprawdzić pod kątem błędów pisowni.@Pisownię kontrolek pola tekstowego można sprawdzić za pomocą typów danych Tekst lub Nota.@@1@@@1.
118. Bieżące konto użytkownika nie ma uprawnień do konwersji lub włączenia tej bazy danych Błąd 29024 Bieżące konto użytkownika nie ma uprawnień do konwertowania lub włączania tej bazy danych.@Aby przekonwertować lub włączyć bazę danych, upewnij się, że: * Musisz dołączyć do grupy roboczej, która definiuje konta użytkowników używane do uzyskania dostępu do bazy danych.* Twoje konto użytkownika musi h
119. Bieżące konto użytkownika nie ma uprawnień do tworzenia pliku MDE z tej bazy danych Błąd 29051 Bieżące konto użytkownika nie ma uprawnień do utworzenia pliku MDE z tej bazy danych.@Aby utworzyć plik MDE, wykonaj następujące czynności: * Dołącz do grupy roboczej, która definiuje konta użytkowników używane do uzyskania dostępu do bazy danych.* Upewnij się, że konto użytkownika ma Open/Run i O
120. Nie można załadować biblioteki DLL powiązania danych „item”. Błąd 523 Nie można załadować określonej biblioteki DLL wiązania danych. Upewnij się, że biblioteka DLL jest zainstalowana w twoim systemie.
121. Definicja danych tej strony dostępu do danych została uszkodzona i nie można jej naprawić Błąd 2876 Definicja danych na tej stronie dostępu do danych została uszkodzona i nie można jej naprawić. Musisz odtworzyć stronę. Zapisywanie zostało wyłączone.
122. Dane zostały zmienione Błąd 7878 Dane zostały zmienione.@Inny użytkownik edytował ten rekord i zapisał zmiany przed próbą zapisania zmian.@Ponowna edycja rekordu.@1@@@1.
123. Dane w schowku nie są rozpoznawalne; Microsoft Office Access nie może wkleić obiektu OLE Błąd 2243 Dane w schowku nie są rozpoznawalne; Microsoft Office Access nie może wkleić obiektu OLE.@@@1@@@1.
124. Dane w schowku są uszkodzone, więc Microsoft Office Access nie może ich wkleić Błąd 2227 Dane w schowku są uszkodzone, więc Microsoft Office Access nie może ich wkleić.@Może występować błąd w schowku lub może brakować wolnej pamięci. Spróbuj wykonać operację ponownie.@@1@@@1.
125. Typ danych dla pola „|” jest typu Załącznik i nie można go zmienić Błąd 7923 Typ danych dla pola „|” jest typu Załącznik i nie można go zmienić.@@@1@@@1.
126. Baza danych „|” nie można go naprawić lub nie jest plikiem bazy danych Microsoft Office Access Błąd 2317 Baza danych „|” nie można naprawić lub nie jest plikiem bazy danych Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
127. Baza danych „|” jest już używany przez inną osobę lub proces Błąd 3196 Baza danych „|” jest już używany przez inną osobę lub proces. Gdy baza danych będzie dostępna, ponów operację.
128. Baza danych „|” jest już otwarta jako baza danych biblioteki Błąd 2274 Baza danych „|” jest już otwarta jako baza danych biblioteki.@@@1@@@1.
129. Baza danych „|” jest tylko do odczytu Błąd 2083 Baza danych „|” jest tylko do odczytu.@Nie możesz zapisać zmian wprowadzonych do definicji danych lub obiektów w tej bazie danych.@@1@@@1.
130. Baza danych „|” jest tylko do odczytu Błąd 8400 Baza danych „|” jest tylko do odczytu.@Nie będziesz mógł zapisać zmian wprowadzonych do definicji danych lub obiektów w tej bazie danych.@@3@1@9033@1.
131. Baza danych „|” próbowałeś usunąć i zastąpić jest tylko do odczytu i nie można go usunąć ani zastąpić Błąd 2547 Baza danych „|” próba usunięcia i zastąpienia jest tylko do odczytu i nie można jej usunąć ani zastąpić.@Wprowadź inną nazwę nowej bazy danych.@@1@@@1.
132. Nie udało się załadować lub zainicjować składników administracyjnych bazy danych Błąd 7746 Nie udało się załadować lub zainicjować składników administracyjnych bazy danych. Sprawdź, czy składniki są zainstalowane i zarejestrowane lokalnie.
133. Nie można otworzyć bazy danych, ponieważ nie można odczytać zawartego w niej projektu VBA Błąd 29081 Nie można otworzyć bazy danych, ponieważ nie można odczytać zawartego w niej projektu VBA. Bazę danych można otworzyć tylko wtedy, gdy projekt VBA zostanie najpierw usunięty. Usunięcie projektu VBA usuwa cały kod z modułów, formularzy i raportów. Powinieneś wykonać kopię zapasową swojego d
134. Plik bazy danych '|' jest już otwarty Błąd 7817 Plik bazy danych '|' jest już otwarty. Nie możesz kodować do otwartego pliku.@@@1@@@1.
135. Baza danych musi zostać zamknięta przed synchronizacją Błąd 7716 Baza danych musi zostać zamknięta przed synchronizacją.@Czy chcesz, aby Microsoft Office Access zamknął bazę danych i zsynchronizował z '|'?@@19@@@2.
136. Nazwa bazy danych dla załączonego pliku bazy danych jest pusta Błąd 30028 Nazwa bazy danych dla dołączonego pliku bazy danych jest pusta. Wpisz nazwę swojej bazy danych.
137. Typ obiektu bazy danych nie jest obsługiwany przez operację transferu Microsoft Office Access Błąd 7826 Typ obiektu bazy danych nie jest obsługiwany przez operację transferu Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
138. Operacja transferu bazy danych nie powiodła się Błąd 7840 Operacja transferu bazy danych nie powiodła się. Docelowa baza danych „|” została utworzona i jest w nieznanym stanie. Co chcesz zrobić z docelową bazą danych? &Zachowaj &Usuń@@@35@@@.
139. Baza danych | jest już otwarty Błąd 2577 Baza danych | jest już otwarta.@Zamknij bazę danych przed wykonaniem polecenia Utwórz plik MDE.@@1@@@1.
140. Baza danych | został stworzony we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access Błąd 29017 Baza danych | został utworzony we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Access.@Konwertuj tę bazę danych do bieżącej wersji programu Microsoft Office Access za pomocą polecenia Konwertuj bazę danych w menu Narzędzia (podmenu Narzędzia bazy danych).@@1@@@1.
141. Wybrany domyślny typ danych nie jest obsługiwany we wszystkich wersjach Microsoft SQL Server Błąd 7919 Wybrany domyślny typ danych nie jest obsługiwany we wszystkich wersjach Microsoft SQL Server.@Jeśli serwer nie obsługuje wybranego typu danych, zamiast niego zostanie użyty typ danych varchar.@@1@@@1 .
142. Domyślny sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 2204 Domyślny sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany.@Aby uzyskać informacje na temat ustawiania drukarki domyślnej, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „drukarka domyślna, ustawienie”.@@1@@@1.
143. Domyślny sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 2205 Domyślny sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany.@Aby uzyskać informacje na temat ustawiania drukarki domyślnej, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „drukarka domyślna, ustawienie”.@@1@@@1.
144. Plik docelowy „|” już istnieje Błąd 7841 Plik docelowy „|” już istnieje. Ustaw flagę Overwrite na TRUE, jeśli chcesz zastąpić istniejący plik.@@@1@@@1.
145. Obecnie nie można ustawić właściwości Docking na „|1” Błąd 2071 Właściwość Dokowania nie może być w tej chwili ustawiona na '|1'.@Jeśli chcesz ustawić właściwość Dokowania na '|2', przesuń pasek narzędzi z jego bieżącej pozycji i spróbuj ponownie.@@1@@@1 .
146. Commdlg biblioteki dołączanej dynamicznie nie powiodło się: kod błędu „0x|” Błąd 2203 Commdlg biblioteki dołączanej dynamicznie nie powiodło się: kod błędu '0x|'.@Sterownik wybranej drukarki może być nieprawidłowo zainstalowany.Aby uzyskać informacje na temat wyboru innej drukarki lub ponownej instalacji tej drukarki z systemu Microsoft Windows, przeszukaj Pomoc systemu Windows i
147. Podane pole adresu e-mail nie zawiera żadnych poprawnych adresów Błąd 31661 Podane pole adresu e-mail nie zawiera żadnych poprawnych adresów. Określ inne pole.
148. Procedura zdarzenia „|” nie może być procedurą Function; to musi być procedura Sub Błąd 2479 Procedura zdarzenia „|” nie może być procedurą Function; musi to być procedura Sub.@Jeśli chcesz uruchomić procedurę Function po wystąpieniu zdarzenia, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności: * Ustaw właściwość zdarzenia na nazwę makra zawierającego akcję UruchomKod, która jest uruchamiana
149. Wyjątek nieznany wyjątek oprogramowania (0x0eedfade) wystąpił w aplikacji w lokalizacji 0x7c59bbf3 Błąd 0x0EEDFADE Wyjątek nieznany wyjątek oprogramowania (0x0eedfade) wystąpił w aplikacji w lokalizacji 0x7c59bbf3. Błędy przeglądarki Avant podczas usuwania rekordów.
150. Istniejące dane naruszają właściwość „|1” pola „|2 Błąd 10028 Istniejące dane naruszają właściwość „|1” pola „|2.”@Jeśli będziesz kontynuować testowanie, program Microsoft Office Access poinformuje Cię, jeśli dane naruszają jakiekolwiek inne ustawienia właściwości w tabeli.Czy chcesz kontynuować testowanie?@@19 @@@2.
151. Istniejące | zostanie usunięty przed uruchomieniem zapytania Błąd 10513 Istniejące | zostanie usunięty przed uruchomieniem zapytania.@Czy mimo to chcesz kontynuować?@@20@@@2.
152. Operacja wyjścia lub aktualizacji nie powiodła się Błąd 2751 Operacja Exit lub Update nie powiodła się.@Nacisnąłeś klawisz ESC (lub inny klawisz używany na serwerze OLE do zatrzymania operacji), podczas gdy Microsoft Office Access zapisywał zmiany wprowadzone w obiekcie OLE w formularzu lub raporcie.@Spróbuj wyjdź lub zaktualizuj ponownie.@1@@@
153. Wyrażenie „|” jest nieważny Błąd 2589 Wyrażenie „|” jest nieważne.@Funkcje agregujące są dozwolone tylko w polach wyjściowych źródła rekordów. @@1@@@1.
154. Wyrażenie „|” wpisałeś jest nieprawidłowy Błąd 2055 Wyrażenie „|” wprowadzony przez Ciebie jest nieprawidłowy.@@@1@1@11732@1.
155. Wyrażenie, którego próbujesz użyć dla właściwości DefaultValue, jest nieprawidłowe, ponieważ „|” Błąd 3406 Wyrażenie, którego próbujesz użyć dla właściwości DefaultValue, jest nieprawidłowe, ponieważ „|”. Użyj prawidłowego wyrażenia, aby ustawić tę właściwość.
156. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię Błąd 2431 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię.@Możesz wprowadzić przecinek bez poprzedzającej wartości lub identyfikatora.@@1@@@1.
157. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię Błąd 2433 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię.@Możesz wprowadzić operator, taki jak operator +, w wyrażeniu bez odpowiedniego operandu.@@1@@@1.
158. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię Błąd 2434 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię.@Możesz wprowadzić operand bez operatora.@@1@@@1.
159. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię Błąd 2438 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię.@Pominąłeś operand lub operator, wpisałeś nieprawidłowy znak lub przecinek albo wpisałeś tekst bez otaczania go cudzysłowami.@@2@1@11732@1.
160. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię lub musisz ująć dane tekstowe w cudzysłów Błąd 2432 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłową składnię lub musisz ująć dane tekstowe w cudzysłów.@Możesz wprowadzić nieprawidłowy przecinek lub pominąć cudzysłowy.Na przykład, jeśli właściwość Wartość domyślna pola tekstowego to „Huey, Louie i Deweya,''
161. Wprowadzone wyrażenie przekracza limit 1024 znaków dla siatki projektu zapytania Błąd 2340 Wprowadzone wyrażenie przekracza limit 1024 znaków dla siatki projektu zapytania.@@@1@@@1.
162. Wprowadzone wyrażenie ma funkcję zawierającą niewłaściwą liczbę argumentów Błąd 2439 Wprowadzone wyrażenie zawiera funkcję zawierającą nieprawidłową liczbę argumentów.@@@1@@@1.
163. Wprowadzone wyrażenie ma nazwę funkcji, której program Microsoft Office Access nie może znaleźć Błąd 2425 Wprowadzone wyrażenie ma nazwę funkcji, której program Microsoft Office Access nie może znaleźć.@@@1@@@1.
164. Wprowadzone wyrażenie jest nieprawidłowe Błąd 2423 Wprowadzone wyrażenie jest nieprawidłowe. (kropka) lub ! operator lub nieprawidłowe nawiasy.@Możesz wprowadzić nieprawidłowy identyfikator lub wpisać nawiasy następujące po stałej Null.@@2@1@11736@1.
165. Wprowadzone wyrażenie ma nieprawidłową wartość daty Błąd 2421 Wprowadzone wyrażenie ma nieprawidłową wartość daty.@@@2@1@11729@1.
166. Wprowadzone wyrażenie ma nieprawidłową liczbę Błąd 2420 Wprowadzone wyrażenie ma nieprawidłową liczbę.@@@2@1@11732@1.
167. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości Dynaset Błąd 2466 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe odwołanie do właściwości Dynaset.@Na przykład można użyć właściwości Dynaset z formularzem, który nie jest oparty na tabeli lub zapytaniu.@@1@@@1.
168. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości Parent Błąd 2452 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe odwołanie do właściwości Parent.@Na przykład możesz używać właściwości Parent z kontrolką w formularzu głównym lub raporcie, a nie z kontrolką w podformularzu lub podraporcie.@@2@1@ 4852@1.
169. Wprowadzone wyrażenie ma nieprawidłowy ciąg Błąd 2422 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowy ciąg.@Ciąg może mieć do 2048 znaków, łącznie z cudzysłowami otwierającymi i zamykającymi.@@1@@@1.
170. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe nawiasy Błąd 2442 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe nawiasy.@Możliwe, że użyłeś składni nawiasów dla identyfikatora w zapytaniu. Użyj standardowej składni identyfikatora: Forms![Form]![Control].@@1@1@11729@1.
171. Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe pionowe kreski (|) Błąd 2437 Wprowadzone wyrażenie zawiera nieprawidłowe pionowe kreski (|).@@@1@@@1.
172. Wprowadzone wyrażenie zawiera zbyt wiele nawiasów zamykających Błąd 2435 Wprowadzone wyrażenie zawiera zbyt wiele nawiasów zamykających.@@@1@@@1.
173. Wyrażenie wprowadzone w argumencie Nazwa specyfikacji przekracza limit 64 znaków Błąd 2510 Wyrażenie wprowadzone w argumencie Nazwa specyfikacji przekracza limit 64 znaków.@Wybierz jedną z istniejących nazw specyfikacji z pola listy argumentów podczas korzystania z akcji Przenieś tekst w makrze lub wprowadź nazwę w języku Visual Basic, która f
174. W wprowadzonym wyrażeniu brakuje nawiasu zamykającego, nawiasu kwadratowego (]) lub pionowej kreski (|) Błąd 2436 W wprowadzonym wyrażeniu brakuje nawiasu zamykającego, nawiasu kwadratowego (]) lub pionowej kreski (|).@@@1@@@1.
175. Wprowadzone wyrażenie jest zbyt złożone Błąd 2445 Wprowadzone wyrażenie jest zbyt złożone.@@@2@1@11732@1.
176. Wprowadzone wyrażenie odnosi się do obiektu, który jest zamknięty lub nie istnieje Błąd 2467 Wprowadzone wyrażenie odnosi się do obiektu, który jest zamknięty lub nie istnieje.@Na przykład możesz przypisać formularz do zmiennej obiektu Formularz, zamknąć formularz, a następnie odnieść się do zmiennej obiektu.@@1@@ @1.
177. Wprowadzone wyrażenie wymaga, aby kontrolka znajdowała się w aktywnym oknie Błąd 2474 Wprowadzone wyrażenie wymaga, aby kontrolka znajdowała się w aktywnym oknie.@Spróbuj jedną z następujących czynności: * Otwórz lub wybierz formularz lub raport zawierający kontrolkę.* Utwórz nową kontrolkę w aktywnym oknie i spróbuj wykonać operację ponownie.@ @1@@@1.
178. Wprowadzone wyrażenie wymaga, aby kontrolka znajdowała się w aktywnym oknie Błąd 7954 Wprowadzone wyrażenie wymaga, aby kontrolka znajdowała się w aktywnym oknie.@Spróbuj jedną z poniższych czynności: * Otwórz lub wybierz formularz lub raport zawierający kontrolkę.* Utwórz nową kontrolkę w aktywnym oknie i spróbuj ponownie wykonać operację.@ @1@@@1.
179. Wyrażenie |2 wprowadzone jako ustawienie właściwości zdarzenia spowodowało następujący błąd: |1 Błąd 2473 Wyrażenie |2 wprowadzone jako ustawienie właściwości zdarzenia spowodowało następujący błąd: |1.@* Wyrażenie może nie skutkować nazwą makra, nazwą funkcji zdefiniowanej przez użytkownika lub [Procedura zdarzenia].* Istnieje mógł być błędem w ocenie f
180. Wyrażenie |2 wprowadzone we właściwości ValidationRule kontrolki formularza zawiera błąd |1 Błąd 2469 Wyrażenie |2 wprowadzone we właściwości ValidationRule formantu formularza zawiera błąd |1.@Microsoft Office Access nie może przeanalizować wprowadzonego wyrażenia ValidationRule. Na przykład, jeśli wprowadzisz wyrażenie =MyFunction() w ValidationRule
181. Funkcja „|” nie jest dostępna, gdy baza danych jest otwarta w trybie wyłączonym Błąd 2537 Funkcja „|” nie jest dostępna, gdy baza danych jest otwarta w trybie wyłączonym.@@@1@@@1.
182. Nie można użyć tej funkcji Błąd 1000 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
183. Nie można użyć tej funkcji Błąd 501 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
184. Nie można użyć tej funkcji Błąd 502 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
185. Nie można użyć tej funkcji Błąd 503 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
186. Nie można użyć tej funkcji Błąd 504 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
187. Nie można użyć tej funkcji Błąd 505 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
188. Nie można użyć tej funkcji Błąd 601 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
189. Nie można użyć tej funkcji Błąd 602 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
190. Nie można użyć tej funkcji Błąd 603 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
191. Nie można użyć tej funkcji Błąd 604 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
192. Nie można użyć tej funkcji Błąd 605 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
193. Nie można użyć tej funkcji Błąd 606 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
194. Nie można użyć tej funkcji Błąd 607 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
195. Nie można użyć tej funkcji Błąd 608 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
196. Nie można użyć tej funkcji Błąd 609 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
197. Nie można użyć tej funkcji Błąd 610 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
198. Nie można użyć tej funkcji Błąd 611 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
199. Nie można użyć tej funkcji Błąd 612 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
200. Nie można użyć tej funkcji Błąd 613 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
201. Nie można użyć tej funkcji Błąd 614 Nie można użyć tej funkcji. Taki komunikat może się pojawić, jeśli ICQ nie jest w stanie ustalić tej lub innej opcji, którą chcesz dodać.
202. Pole jest za małe, aby zaakceptować ilość danych, które próbowałeś dodać Błąd 3163 Pole jest za małe, aby zaakceptować ilość danych, które próbowałeś dodać. Spróbuj wstawić lub wkleić mniej danych.
203. Brak nazwy pola w wierszu | Błąd 10602 Brak nazwy pola w wierszu |.@Nie wybrałeś pasującego pola dla tej relacji w każdym wierszu siatki.@Wybierz pola, aby siatka miała taką samą liczbę pól po lewej i prawej stronie, a następnie spróbuj ponownie stworzyć związek
204. Nazwa pola jest nieprawidłowa Błąd 2372 Nazwa pola jest nieprawidłowa.@Upewnij się, że nazwa nie zawiera kropki (.), wykrzyknika (!), nawiasu ([]), spacji wiodącej lub znaku niedrukowalnego, takiego jak powrót karetki. Jeśli wkleiłeś nazwę z innej aplikacji, spróbuj nacisnąć
205. Wprowadzona nazwa pola przekracza limit 64 znaków właściwości LinkMasterFields Błąd 2325 Wprowadzona nazwa pola przekracza limit 64 znaków właściwości LinkMasterFields.@Gdy używasz polecenia Relacje (na karcie Narzędzia bazy danych, kliknij Relacje), aby zdefiniować relację między tabelami leżącymi u podstaw formularza i podformularza,
206. Plik „item” jest nieaktualny. Ten program wymaga nowszej wersji Błąd 368 Stwierdzono, że formant ActiveX jest nieaktualny.
207. Plik '|' już istnieje Błąd 10958 Plik '|' już istnieje. Zastąpić istniejący plik?@@@20@@@1.
208. Plik '|' już istnieje Błąd 2308 Plik '|' już istnieje.@Czy chcesz zastąpić istniejący plik?@@20@@@2.
209. Plik '|' już istnieje Błąd 32611 Plik '|' już istnieje.@Czy chcesz zaktualizować istniejący plik?@@20@@@2.
210. Plik '|' już istnieje Błąd 8402 Plik '|' już istnieje.@Czy chcesz zastąpić istniejący plik?Jeśli chcesz skompaktować lub przekonwertować plik na inną nazwę, kliknij Nie. Wprowadź nową nazwę pliku po opcji /compact lub /convert w wierszu poleceń i uruchom polecenie ponownie.@@20@@
211. Plik '|' nie można otworzyć, ponieważ został zablokowany przez innego użytkownika Błąd 8417 Plik '|' nie można otworzyć, ponieważ został zablokowany przez innego użytkownika.@Spróbuj ponownie, gdy plik będzie dostępny.@@3@@@1.
212. Plik '|' nie istnieje Błąd 7889 Plik '|' nie istnieje.@@@1@@@1.
213. Plik '|' nie zawiera żadnych danych Błąd 7890 Plik '|' nie zawiera żadnych danych.@Nie możesz importować z pustego arkusza kalkulacyjnego ani tworzyć do niego linku.@@1@@@1.
214. Plik '|' jest niezgodny Błąd 2058 Plik '|' jest niezgodny. Microsoft Office Access musi zostać ponownie zainstalowany.@Uruchom Instalatora, aby ponownie zainstalować Microsoft Office Access. Jeśli chcesz zachować zabezpieczenia lub ustawienia niestandardowe, wykonaj kopię zapasową pliku informacyjnego grupy roboczej Microsoft Office Access.Więcej informacji
215. Plik '|' nie jest odczytywany przez silnik bazy danych Access Błąd 9504 Plik '|' nie jest odczytywany przez aparat bazy danych programu Access. @Jeśli uważasz, że masz prawidłową bazę danych Access, najprawdopodobniej jest to spowodowane niedawną zmianą formatu pliku. Czy chcesz spróbować uaktualnić format bazy danych?@@19@@@2.
216. Nie można zainstalować pliku Błąd 1334 BŁĄD 1334. Nie można zainstalować pliku „Global_VC_CPPRT60_f0.51D569E3_8A28_11D2_B962_006097C4DE24”.
217. Nie udało się skopiować pliku Błąd 5 Nie udało się skopiować pliku. Kod błędu: 5.
218. Plik ma nieprawidłowy format dla projektu Microsoft Office Access Błąd 2025 Plik ma nieprawidłowy format dla projektu Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
219. Nazwa pliku „|” jest za długi Błąd 2223 Nazwa pliku „|” jest za długa.@Wprowadź nazwę pliku, która ma 256 znaków lub mniej.@@1@@@1.
220. Argument nazwy pliku w funkcji GetObject uruchomionej procedury Visual Basic jest nieprawidłowy Błąd 2711 Argument nazwy pliku w funkcji GetObject uruchomionej procedury Visual Basic jest nieprawidłowy.@* Możliwe, że nie wprowadziłeś lub błędnie napisałeś nazwę pliku.* Jednostka danych (np. zakres komórek z arkusza ) może nie być prawidłowy.@Wypróbuj jeden z
221. Rozszerzenie nazwy pliku „|” nie jest prawidłowy dla formatu, do którego próbujesz eksportować Błąd 32592 Rozszerzenie nazwy pliku „|” nie dotyczy formatu, do którego próbujesz wyeksportować. Ta czynność jest potencjalnie niebezpieczna. Czy chcesz kontynuować? @@@20@@@2.
222. Podana ścieżka do pliku jest nieprawidłowa Błąd 32591 Podana ścieżka do pliku jest nieprawidłowa. Podaj pełną ścieżkę do pliku.@@@1@@@1.
223. Podany plik jest nieaktualny. Ten program wymaga nowszej wersji Błąd 368 Stwierdzono, że formant ActiveX jest nieaktualny.
224. Określony plik nie zawiera prawidłowych danych ikony Błąd 2245 Określony plik nie zawiera prawidłowych danych ikony.@Podaj prawidłowy plik ikony.@@1@1@829@1.
225. Plik „InstallAX64.exe” nie jest oznaczony do instalacji Błąd 2753 Plik „InstallAX64.exe” nie jest oznaczony do instalacji. Błąd instalacji programu Adobe Flash Player.
226. Operacja filtrowania została anulowana Błąd 7769 Operacja filtrowania została anulowana. Filtr byłby za długi.@@@1@@@1.
227. Zmieniono filtry definiujące replikę częściową Błąd 3570 Zmieniono filtry definiujące replikę częściową. Replika częściowa musi zostać ponownie wypełniona.
228. Akcja ZnajdźRekord wymaga argumentu Znajdź Co Błąd 2142 Akcja ZnajdźRekord wymaga argumentu Znajdź.@Próbowałeś uruchomić makro ustawione na jedną z bieżących właściwości pola, ale pozostawiłeś pusty argument Znajdź.@Kiedy klikniesz OK, okno dialogowe Niepowodzenie akcji wyświetli nazwę makra i makro
229. Wystąpiły następujące błędy: Błąd 32518 Wystąpiły następujące błędy: .
230. Nazwa formularza „|” jest błędnie napisany lub odnosi się do formularza, który nie istnieje Błąd 2102 Nazwa formularza „|” jest błędnie napisany lub odnosi się do formularza, który nie istnieje.@Jeśli nieprawidłowa nazwa formularza znajduje się w makrze, po kliknięciu OK w oknie dialogowym Operacja nie powiodła się wyświetlona zostanie nazwa makra i argumenty makra. Otwórz okno Makro i wprowadź corr
231. Wprowadzona nazwa formularza nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 2124 Wprowadzona nazwa formularza nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów programu Microsoft Office Access.@@@2@1@11734@1.
232. Formularz lub raport „|” ma za dużo kontroli Błąd 29055 Formularz lub raport „|” ma zbyt wiele kontrolek.@Zmniejsz liczbę kontrolek w formularzu lub raporcie przed użyciem ich w tej wersji Microsoft Office Access.@@1@@@1.
233. Formularz lub raport zawiera więcej obiektów OLE niż Microsoft Office Access może wyświetlić jednocześnie Błąd 2680 Formularz lub raport zawiera więcej obiektów OLE niż Microsoft Office Access może wyświetlić jednocześnie.@Usuń niektóre powiązane lub niezwiązane ramki obiektów.@@1@@@1.
234. Szablon formularza lub raportu jest otwarty w widoku Projekt Błąd 6018 Szablon formularza lub raportu jest otwarty w widoku Projekt. Przed utworzeniem nowego formularza lub raportu zamknij odpowiedni szablon.@@@1@@@1.
235. Podany numer warunku formatu jest większy niż liczba warunków formatu Błąd 7966 Podany numer warunku formatu jest większy niż liczba warunków formatu.@Użyj właściwości Count, aby policzyć warunki formatu dla kontrolki, a następnie sprawdź, czy cytowany numer warunku formatu mieści się w zakresie istniejącego formatu
236. Określony operator warunku formatu jest nieprawidłowy Błąd 7969 Określony operator warunku formatu jest nieprawidłowy.@Prawidłowe wartości właściwości Operator to od 0 do 7.@@1@@@1.
237. Określony typ warunku formatu jest nieprawidłowy Błąd 7968 Określony typ warunku formatu jest nieprawidłowy.@Prawidłowe wartości właściwości Typ to 0 do 2 dla pierwszego warunku i 0 do 1 dla wszystkich pozostałych warunków formatu.@@1@@@1.
238. Format, w którym próbujesz wyprowadzić bieżący obiekt, jest niedostępny Błąd 2282 Format, w którym próbujesz wyprowadzić bieżący obiekt, nie jest dostępny.@ Albo próbujesz wyprowadzić bieżący obiekt w formacie, który nie jest prawidłowy dla jego typu obiektu, albo formatów, które umożliwiają wyprowadzanie danych jako Microsoft Były
239. Specyfikacja formatu dla „|” jest nieważny Błąd 2283 Specyfikacja formatu dla „|” jest nieprawidłowy.@Nie możesz zapisać danych wyjściowych do pliku w tym formacie, dopóki nie poprawisz ustawień formatu w Rejestrze Windows. Uruchom Instalatora, aby ponownie zainstalować Microsoft Office Access lub, jeśli znasz ustawienia
240. Wywołanie funkcji jest nieprawidłowe Błąd 97 Błąd 97: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
241. Nazwa funkcji jest za długa Błąd 29010 Nazwa funkcji jest za długa.@Microsoft Office Access skróci nazwę funkcji do 255 znaków.@@1@1@11738@1.
242. W tej chwili nie można uzyskać dostępu do funkcji, której próbujesz użyć Błąd 222 A W tej chwili nie można uzyskać dostępu do funkcji, której próbujesz użyć. ICQ wyjdzie teraz. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj zamknąć inne otwarte aplikacje lub ponownie uruchomić system Windows.
243. Wprowadzona funkcja nie może być użyta w tym wyrażeniu Błąd 2426 Wprowadzona funkcja nie może być użyta w tym wyrażeniu.@* W wyrażeniu mogła zostać użyta funkcja DoEvents, LBound, UBound, Spc lub Tab.* Możliwe, że w wyrażeniu została użyta funkcja agregująca, taka jak Count, siatkę projektu lub w kontrolce obliczeniowej lub polu
244. Podana zakładka była nieprawidłowa Błąd 527 Próbowałeś ustawić zakładkę na nieprawidłowy ciąg.
245. Grupa „|” wpisałeś jest nieprawidłowy Błąd 32500 Grupa „|” wprowadzony przez Ciebie jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
246. Poziom grupowania, który próbujesz usunąć, ma sekcję nagłówka lub stopki grupy Błąd 8529 Poziom grupowania, który próbujesz usunąć, zawiera sekcję nagłówka lub stopki grupy. Sekcja zawiera kontrolki, które również zostaną usunięte.@Czy chcesz kontynuować?@@20@@@2.
247. Konwerter Hangul Hanja nie może kontynuować Błąd 9543 Konwerter Hangul Hanja nie może kontynuować. Nie ma danych Hangul ani Hanja do konwersji.@@@1@@@1.
248. Plik HTML powiązany z tym linkiem został przeniesiony, przemianowany lub usunięty Błąd 8415 Plik HTML powiązany z tym łączem został przeniesiony, przemianowany lub usunięty.@Plik: „|” &Aktualizuj łącze Anuluj@@35@@@2.
249. Właściwość HyperlinkAddress lub HyperlinkSubAddress jest tylko do odczytu dla tego hiperłącza Błąd 7980 Właściwość HyperlinkAddress lub HyperlinkSubAddress jest tylko do odczytu dla tego hiperłącza.@@@1@@@1.
250. Nie można uzyskać dostępu do usługi IMVU Błąd 11001 Nie można uzyskać dostępu do usługi IMVU. Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie. .
251. Wprowadzony operator In wymaga nawiasów Błąd 2429 Wprowadzony operator In wymaga nawiasów.@@@1@@@1.
252. Indeks działania lub właściwości Verb dla | obiekt jest nieprawidłowy Błąd 2715 Indeks działania lub właściwości Verb dla | obiekt jest nieprawidłowy.@Wprowadzone ustawienie może być liczbą ujemną lub może być zbyt duże.@@1@1@6967@1.
253. Nazwa indeksu jest nieprawidłowa Błąd 2394 Nazwa indeksu jest nieprawidłowa.@Nazwa indeksu może być zbyt długa (ponad 64 znaki) lub zawierać nieprawidłowe znaki.@@1@@@1.
254. Numer indeksu użyty w odniesieniu do modułu jest nieprawidłowy Błąd 7962 Numer indeksu, którego użyłeś do odniesienia się do modułu, jest nieprawidłowy.@Użyj właściwości Count, aby policzyć otwarte moduły i upewnij się, że numer modułu nie jest większy niż liczba otwartych modułów minus 1.@@1@@@1.
255. Ciąg wejściowy jest za długi Błąd 2315 Ciąg wejściowy jest za długi.@@@1@@@1.
256. Instrukcja INSERT INTO zawiera następującą nieznaną nazwę pola: „|” Błąd 3127 Instrukcja INSERT INTO zawiera następującą nieznaną nazwę pola: „|”. Upewnij się, że wpisałeś nazwę poprawnie i ponów operację.
257. Plik instalacyjny jest uszkodzony lub niekompletny Błąd #13 Plik instalacyjny jest uszkodzony lub niekompletny. Plik instalacyjny jest uszkodzony lub niekompletny. Musisz go ponownie pobrać.
258. Źródło instalacji tego produktu jest niedostępne Błąd 1612, 1635 Źródło instalacji tego produktu jest niedostępne. Sprawdź, czy źródło istnieje i czy masz do niego dostęp. Nie można otworzyć tego pakietu poprawek. Sprawdź, czy pakiet poprawek istnieje i czy masz do niego dostęp. Lub skontaktuj się z vendo aplikacji
259. Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu Błąd 2324 Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to 2324. Firefox nie uruchomi się po aktualizacji.
260. Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu Błąd 2753 Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to 2753.
261. Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu Błąd 2878 Instalator napotkał nieoczekiwany błąd podczas instalowania tego pakietu. Może to wskazywać na problem z tym pakietem. Kod błędu to 2878.
262. Instalator ma niewystarczające uprawnienia dostępu do tego katalogu Błąd 1303 Błąd 1303. Instalator ma niewystarczające uprawnienia dostępu do tego katalogu: C\Program Files\Common Files\Corel\Shared\Shell Extension. Instalacja nie może być kontynuowana. Zaloguj się jako Administrator lub skontaktuj się z administratorem systemu.
263. Instalator ma niewystarczające uprawnienia do modyfikacji tego pliku: c: \Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect Błąd 1321 Instalator ma niewystarczające uprawnienia do modyfikacji tego pliku: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg.
264. Instrukcja pod adresem 0x00117186 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x79e0b805 Błąd 0x00117186 Instrukcja pod adresem 0x00117186 odwołuje się do pamięci pod adresem 0x79e0b805. Nie udało się odczytać pamięci. Kliknij OK, aby zakończyć program.
265. Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia] Błąd 21 „IPhone „iPhone”” nie mógł zostać przywrócony. Wystąpił nieznany błąd (21).”
266. Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia] Błąd 4005 Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia]. Wystąpił nieznany błąd (4005).
267. Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia] Błąd 4013 Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia]. Wystąpił nieznany błąd (4013).
268. Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia] Błąd 4014 Nie można przywrócić iPhone'a [nazwa urządzenia]. Wystąpił nieznany błąd (4014).
269. Nie można wkleić elementu ze schowka do tego elementu sterującego Błąd 2112 Elementu ze schowka nie można wkleić do tej kontrolki.@@@1@@@1.
270. Klawisz lub kombinacja klawiszy |1 w |2 ma nieprawidłową składnię lub jest niedozwolona Błąd 2069 Klawisz lub kombinacja klawiszy |1 w |2 ma nieprawidłową składnię lub jest niedozwolona.@Użyj składni SendKeys, aby określić klawisz lub kombinacje klawiszy.Dla dozwolonych klawiszy lub kombinacji klawiszy, kliknij Pomoc.@@2@1@10144@ 1.
271. Układ okna Relacje zostanie wyczyszczony Błąd 10605 Układ okna Relacje zostanie wyczyszczony.@Czy chcesz kontynuować?@@19@@@2.
272. Okres licencji wprowadzonego OTC wygasł Błąd 556 Okres licencji wprowadzonego OTC wygasł. Instalacja licencji nie powiodła się.
273. Lista |1 jest już używana przez |2 tabelę łączy Błąd 32600 Lista |1 jest już używana przez tabelę połączeń |2. Wybierz inną listę.
274. Nie można uruchomić Kreatora konwersji makr Błąd 7881 Nie można uruchomić Kreatora konwersji makr.@Ten kreator może nie być zainstalowany lub ten kreator został wyłączony.@Aby ponownie włączyć tego kreatora, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij Opcje dostępu. Kliknij Dodatki, a następnie na liście Zarządzaj kliknij
275. Ustawienie maksymalnej liczby rekordów nie może być liczbą ujemną Błąd 6023 Ustawienie Maksymalna liczba rekordów nie może być liczbą ujemną.@@@1@@@1.
276. Ustawienie Maksymalna liczba rekordów nie może zawierać tekstu — wprowadź liczbę Błąd 6024 Ustawienie Maksymalna liczba rekordów nie może zawierać tekstu — wprowadź liczbę.@@@1@@@1.
277. Wartość paska menu „|” jest nieważny Błąd 2064 Wartość paska menu „|” jest nieprawidłowy.@Dostarczyłeś argument do metody DoMenuItem, który odnosi się do paska menu, który jest nieprawidłowy.@Użyj wewnętrznej stałej lub wartości liczbowej, która odnosi się do prawidłowej wartości paska menu, takiej jak acFormbar.@1@1@11895@ 1.
278. Nie można wysłać wiadomości na serwer SMTP Błąd 0x800CCC15 Nie można wysłać wiadomości do serwera SMTP. Kod błędu transportu to 0x800ccc15. Odpowiedź serwera była niedostępna. Problemy z SMTP na serwerze z programem McAfee VirusScan 8.0.
279. Treść wiadomości jest za długa, więc nie została wysłana Błąd 2292 Treść wiadomości jest za długa, więc nie została wysłana.@@@1@@@1.
280. Metoda, którą próbowałeś wywołać na obiekcie, nie powiodła się Błąd 2759 Metoda, którą próbowałeś wywołać na obiekcie, nie powiodła się.@* Mogłeś podać za dużo lub za mało argumentów dla właściwości lub metody obiektu. Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje o właściwościach i metodach udostępnianych dla Auto
281. Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie może znaleźć tabeli wejściowej lub zapytania „|” Błąd 3078 Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie może znaleźć tabeli wejściowej lub zapytania „|”. Upewnij się, że istnieje i że jego nazwa jest poprawnie napisana.
282. Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie może otwierać ani zapisywać w pliku „|” Błąd 3051 Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie może otwierać ani zapisywać w pliku „|”. Jest już otwarty wyłącznie przez innego użytkownika lub potrzebujesz uprawnień do przeglądania i zapisywania jego danych.
283. Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie mógł znaleźć obiektu „|” Błąd 3011 Aparat bazy danych Microsoft Office Access nie mógł znaleźć obiektu „|”. Upewnij się, że obiekt istnieje i że poprawnie wpisujesz jego nazwę i ścieżkę.
284. Dodatek Microsoft Office Access Outlook jest wyłączony w Microsoft Office Outlook 2007 Błąd 32596 Dodatek Microsoft Office Access Outlook jest wyłączony w programie Microsoft Office Outlook 2007. Aby zbierać dane za pomocą wiadomości e-mail w programie Microsoft Office Access 2007, sprawdź, czy ten dodatek jest zainstalowany i włączony w programie Office Outlook 2007.
285. Nie można uruchomić dodatku Microsoft Office Access Source Code Control Błąd 7992 Nie można uruchomić dodatku kontroli kodu źródłowego pakietu Microsoft Office Access.@@@1@@@3.
286. Nazwa modułu '|' jest nieważny Błąd 29019 Nazwa modułu '|' jest nieprawidłowy.@* Nazwa modułu może zaczynać się od prefiksu Form_ lub Report_.* Moduł nie może mieć nazwy Forms, Reports, Modules, Application, Screen, Assistant, CommandBars, References lub DoCmd.* Nazwa modułu może mieć za dużo znaków
287. Nazwa modułu '|' jest błędnie napisany lub odnosi się do modułu, który nie istnieje Błąd 29062 Nazwa modułu '|' jest błędnie napisany lub odnosi się do modułu, który nie istnieje.@Jeżeli nieprawidłowa nazwa modułu znajduje się w makrze, okno dialogowe Akcja nie powiodło się wyświetli nazwę makra i argumenty makra po kliknięciu OK. Otwórz okno Makro i wprowadź
288. Nazwa „|” jest już w użyciu Błąd 31603 Nazwa „|” jest już w użyciu. Wprowadź inną nazwę lub kliknij przycisk Zarządzaj zadaniami danych, aby zmienić nazwę istniejącej specyfikacji. @@@1@@@1.
289. Nazwa „|” jest już w użyciu Błąd 32598 Nazwa „|” jest już w użyciu. Wpisz inną nazwę. @@@1@@@1.
290. Wprowadzona nazwa menu, polecenia lub podkomendy jest nieprawidłowa Błąd 2065 Wprowadzona nazwa menu, polecenia lub podkomendy jest nieprawidłowa.@Dostarczyłeś argument do metody DoMenuItem, który odnosi się do nazwy menu, polecenia lub podkomendy, która jest nieprawidłowa.@Użyj wewnętrznej stałej lub wartości liczbowej, która odnosi się do ważne m
291. Nazwa tej zmiennej TempVar jest za długa Błąd 32540 Nazwa tej zmiennej TempVar jest za długa. Nazwy TempVar muszą mieć 256 znaków lub mniej. Użyj krótszej nazwy.
292. Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego obiektu tego samego typu w tej bazie danych Błąd 8000 Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego obiektu tego samego typu w tej bazie danych.@Czy chcesz zastąpić istniejącą |?@@20@@@2.
293. Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego obiektu tego samego typu w tej bazie danych Błąd 8006 Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego obiektu tego samego typu w tej bazie danych.@Czy chcesz zastąpić istniejące |? Nie będzie można cofnąć tej operacji.@@20@@@2.
294. Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego skrótu w tej grupie Błąd 8412 Wprowadzona nazwa już istnieje dla innego skrótu w tej grupie. @Czy chcesz zastąpić istniejący skrót '|?'@@20@@@2.
295. Podane przez Ciebie imię jest słowem zastrzeżonym Błąd 8104 Podana nazwa jest słowem zastrzeżonym. Słowa zastrzeżone mają określone znaczenie dla Microsoft Office Access lub aparatu bazy danych Microsoft Office Access. @Jeśli użyjesz słowa zastrzeżonego, możesz otrzymać błąd podczas odwoływania się do tego pola.@@5@1@141675@
296. Połączenie sieciowe z Backup Exec Remote Agent zostało utracone Błąd 0x00084F8 Połączenie sieciowe z Backup Exec Remote Agent zostało utracone. Sprawdź błędy sieciowe. Kategoria błędu końcowego: Błędy zasobów.
297. Menedżer licencji sieciowej nie mógł uzyskać ważnej licencji Błąd 1.5.-15 Menedżer licencji sieciowej nie mógł uzyskać ważnej licencji. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem systemu. Błąd [1.5.-15]. Podczas próby uruchomienia oprogramowania opartego na programie AutoCAD® wyświetlany był komunikat o błędzie. Ten błąd wskazuje
298. Lokalizacja sieci jest nieosiągalna Błąd 0xE0060006 Nie można osiągnąć lokalizacji sieciowej. Wypróbuj Pomoc systemu Windows. Nie można zainstalować AVG Free 2014.
299. Nowe hasło nie jest zgodne z wartością hasła weryfikacji Błąd 2634 Nowe hasło nie jest zgodne z wartością hasła weryfikacji.@@@1@@@1.
300. Podana nowa nazwa procedury jest nieprawidłowa Błąd 29004 Podana nazwa nowej procedury jest nieprawidłowa.@@@2@1@11738@1.
301. Liczba jest za duża Błąd 2263 Liczba jest za duża.@@@1@@@1.
302. wpisany numer jest nieprawidłowy Błąd 2200 Wprowadzony numer jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
303. Numer użyty w odniesieniu do strony dostępu do danych jest nieprawidłowy Błąd 2019 Numer, którego użyłeś w odniesieniu do strony dostępu do danych, jest nieprawidłowy.@Użyj właściwości Count, aby policzyć strony dostępu do otwartych danych i upewnij się, że numer strony nie jest większy niż liczba stron dostępu do otwartych danych minus jeden.@@1 @4@2019460@1.
304. Numer, którego użyłeś w odniesieniu do formularza, jest nieprawidłowy Błąd 2456 Numer, którego użyłeś do odniesienia się do formularza, jest nieprawidłowy.@Użyj właściwości Count, aby policzyć otwarte formularze i upewnij się, że numer formularza nie jest większy niż liczba otwartych formularzy minus jeden.@@1@4@2019460@1 .
305. Numer użyty w odniesieniu do formularza lub sekcji raportu jest nieprawidłowy Błąd 2148 Numer użyty w odniesieniu do sekcji formularza lub raportu jest nieprawidłowy.@Upewnij się, że liczba ta jest mniejsza niż liczba sekcji w formularzu lub raporcie.@@1@@@1.
306. Numer, którego użyłeś do odniesienia się do raportu, jest nieprawidłowy Błąd 2457 Numer, którego użyłeś do odniesienia się do raportu, jest nieprawidłowy.@Użyj właściwości Count, aby zliczyć otwarte raporty i upewnij się, że numer raportu nie jest większy niż liczba otwartych raportów.@@1@4@2019460@1.
307. Liczba użyta do odniesienia się do elementu w tablicy wykracza poza granice tablicy Błąd 2768 Liczba użyta do odniesienia do elementu w tablicy jest poza granicami tablicy.@Na przykład tablica ma wartość od 0 do 10, a wprowadzono -1 lub 11.@Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje na temat właściwości i metody to m
308. Obiekt '|' już istnieje Błąd 10803 Obiekt '|' już istnieje.@Czy chcesz zastąpić istniejący obiekt tym, który eksportujesz?Jeśli chcesz wyeksportować ten obiekt bez zastępowania istniejącego, kliknij Nie. Następnie możesz wybrać nową nazwę w oknie dialogowym Eksportuj.@@ 20@@@2.
309. Obiekt '|' nie jest prawidłowym obiektem bazy danych Microsoft SQL Server Błąd 7828 Obiekt '|' nie jest prawidłowym obiektem bazy danych Microsoft SQL Server. Microsoft Office Access nie może przenieść tego obiektu.@@@1@@@1.
310. Obiekt '|' nie jest otwarty Błąd 2489 Obiekt '|' nie jest otwarte.@* Uruchamiane makro (bezpośrednio lub pośrednio) zawiera akcję PrzejdźDoRekordu, OdświeżObject lub WybierzObiekt, ale argument Nazwa obiektu nazywa obiekt, który jest zamknięty.* Argument nazwa obiektu dla funkcji PrzejdźDoRekordu, Odśwież
311. Obiekt nie zawiera obiektu Automation '| Błąd 2766 Obiekt nie zawiera obiektu Automation '|.'@Próbowano uruchomić procedurę Visual Basic, aby ustawić właściwość lub metodę obiektu. Jednak komponent nie udostępnia właściwości ani metody dla operacji automatyzacji. @Sprawdź komponent'
312. Obiekt nie posiada typu danych obiektu OLE Błąd 2685 Obiekt nie posiada typu danych obiektu OLE.@Związana ramka obiektu zawierająca obiekt, który próbowałeś edytować nie jest powiązana z polem z typem danych obiektu OLE.@Jeśli chcesz wyświetlić obiekt OLE, ustaw Właściwość ControlSource dla powiązanego obiektu
313. Obiekt nie obsługuje amerykańskiego języka angielskiego; został opracowany w innym języku Błąd 2767 Obiekt nie obsługuje amerykańskiego języka angielskiego; został opracowany przy użyciu innego języka.@Użyj wersji obiektu opracowanej w Visual Basic, która obsługuje używany język.@@1@@@1.
314. Nazwa obiektu „|” wpisałeś nie jest zgodny z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 2006 Nazwa obiektu „|” wprowadzony przez Ciebie nie jest zgodny z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access.@Aby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa obiektów, kliknij Pomoc.@@2@1@553714184@1.
315. Nazwa obiektu „|” wpisałeś po ! operator w wyrażeniu jest nieprawidłowy Błąd 2454 Nazwa obiektu „|” wpisałeś po ! operator w wyrażeniu jest nieprawidłowy.@Można na przykład próbować wprowadzić identyfikator z dwiema nazwami kontrolnymi oddzielonymi znakiem ! operator.@@2@1@11736@1.
316. Obiekt, który wybrałeś w panelu Zależności obiektów nie istnieje już w bazie danych Błąd 31567 Obiekt wybrany w panelu Zależności obiektów nie istnieje już w bazie danych.@@@1@@@1.
317. Argument Typ obiektu dla akcji lub metody jest pusty lub nieprawidłowy Błąd 2487 Argument Typ obiektu dla akcji lub metody jest pusty lub nieprawidłowy.@* W przypadku akcji Zamknij, PrzejdźDoRekordu, SzukajForRekordu lub OdświeżObiekt wprowadź wartości dla obu argumentów lub pozostaw oba puste, aby wykonać akcję na aktywnym obiekcie.* Dla UsuńObiekt.
318. Typ obiektu jest nieprawidłowy Błąd 2606 Typ obiektu jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
319. Obiekt, który próbowałeś wczytać z tekstu, ma nieprawidłową wartość właściwości „|1” na |2 Błąd 2188 Obiekt, który próbowałeś wczytać z tekstu, ma nieprawidłową wartość właściwości „|1” w |2.@@@1@@@1.
320. Wprowadzony obiekt nie jest prawidłową właściwością Recordset Błąd 7965 Wprowadzony obiekt nie jest prawidłową właściwością zestawu rekordów.@Na przykład mogłeś użyć zestawu rekordów tylko do przodu lub spróbować ustawić go na null.@@1@1@7393@1.
321. Wybrany obiekt jest już otwarty do projektowania jako podformularz lub podraport Błąd 7784 Wybrany obiekt jest już otwarty do projektowania jako podformularz lub podraport. Aby otworzyć ten obiekt w widoku projektu, wybierz podformularz lub podraport w obiekcie, w którym jest już otwarty, a następnie na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Podformularz
322. Obiekt, do którego odwołujesz się w procedurze Visual Basic jako obiekt OLE, nie jest obiektem OLE Błąd 2770 Obiekt, do którego odwołujesz się w procedurze Visual Basic jako obiekt OLE, nie jest obiektem OLE.@@@1@@@1.
323. Obiekt | jest obecnie zaewidencjonowany i dlatego jest tylko do odczytu Błąd 7993 Obiekt | jest aktualnie zaewidencjonowany i dlatego jest tylko do odczytu.@Aby zmodyfikować obiekt, najpierw go zamknij, a następnie wyrejestruj i ponownie otwórz.@@1@@@1.
324. Nie można ustawić właściwości lub metody obiektu Błąd 2764 Nie można ustawić właściwości lub metody obiektu.@Próbowałeś uruchomić procedurę Visual Basic, aby ustawić właściwość lub zastosować metodę dla obiektu. Jednak właściwość lub metoda nie obsługuje nazwanych argumentów.@Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje
325. Obiekt/urządzenie jest zajęte Błąd 15 Błąd 15: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
326. Serwer OCSP nie ma statusu certyfikatu Błąd sec_error_ocsp_unknown_cert Wystąpił błąd podczas połączenia z (nazwa witryny). Serwer OCSP nie ma statusu certyfikatu. (Kod błędu: sec_error_ocsp_unknown_cert). Serwer OCSP nie ma statusu certyfikatu.
327. Ustawienie interwału odświeżania ODBC musi wynosić od 1 do 32 766 sekund Błąd 2085 Ustawienie interwału odświeżania ODBC musi wynosić od 1 do 32 766 sekund.@@@1@@@1.
328. Nie można usunąć starszej wersji wtyczki Google Talk Błąd 1714 Nie można usunąć starszej wersji wtyczki Google Talk. Wtyczka Google Talk — błąd.
329. Nie można usunąć starszej wersji [nazwa produktu] Błąd 1714 Nie można usunąć starszej wersji [nazwa produktu]. Skontaktuj się z grupą wsparcia technicznego.
330. Obiekt OLE nie może być aktywowany po otrzymaniu fokusu Błąd 2799 Obiekt OLE nie może być aktywowany po otrzymaniu fokusa.@Jeśli wybrałeś obiekt OLE lub wykres, a właściwość AutoActivate dla tej kontrolki jest ustawiona na GetFocus, obiekt lub wykres OLE powinien być aktywowany automatycznie po otrzymaniu fokusa .
331. Obiekt OLE nie utrwalił się sam Błąd 6028 Obiekt OLE nie utrwalił się sam. Nie będzie można cofnąć tej operacji.@@@1@@@1.
332. Obiekt OLE jest pusty Błąd 2684 Obiekt OLE jest pusty.@Nie możesz edytować powiązanej ramki obiektu, jeśli pole w tabeli poniżej nie zawiera obiektu OLE.@Kliknij pole prawym przyciskiem myszy, kliknij Wstaw obiekt i użyj okna dialogowego, aby zlokalizować i dodaj obiekt do pola.@1@1@9360@1.
333. Obiekt OLE nie jest ładowany, ponieważ niepowiązany formant ActiveX nie został zainicjowany Błąd 2801 Obiekt OLE nie jest ładowany, ponieważ niezwiązany formant ActiveX nie został zainicjowany.@@@1@1@9015@1.
334. Nie można uzyskać dostępu do obiektu OLE, który próbowałeś edytować Błąd 2733 Nie można uzyskać dostępu do obiektu OLE, który próbowałeś edytować.@Nie masz uprawnień do zmiany obiektu lub inny użytkownik otworzył i zablokował obiekt.@@1@@@1.
335. Obiekt OLE, który próbowałeś edytować, jest zajęty Błąd 2729 Obiekt OLE, który próbowałeś edytować, jest zajęty.@Spróbuj ponownie później.@@1@@@1.
336. Serwer OLE nie może wyświetlić | obiekt Błąd 2747 Serwer OLE nie może wyświetlić | obiektu.@Wystąpił problem z plikiem zawierającym obiekt OLE lub nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci.@Otwórz serwer OLE poza Microsoft Office Access, a następnie otwórz plik obiektu OLE.Jeśli możesz to zrobić, th
337. Serwer OLE nie obsługuje łączenia Błąd 2786 Serwer OLE nie obsługuje łączenia.@Próbowałeś uruchomić procedurę Visual Basic używając właściwości Action. Podałeś jednak niewystarczające informacje, aby ustanowić łącze.@@1@@@1.
338. Serwer OLE dla obiektu OLE, który próbowałeś utworzyć, jest już otwarty Błąd 2701 Serwer OLE dla obiektu OLE, który próbowałeś utworzyć, jest już otwarty. @ Przejdź do okna serwera OLE i zamknij je. Następnie spróbuj ponownie utworzyć lub edytować obiekt OLE.@@1@@@1.
339. Serwer OLE nie jest zarejestrowany Błąd 2725 Serwer OLE nie jest zarejestrowany.@Aby zarejestrować serwer OLE, zainstaluj go ponownie.@@1@@@1.
340. Serwer OLE nie mógł otworzyć obiektu Błąd 2785 Serwer OLE nie mógł otworzyć obiektu.@* Serwer OLE może nie być zainstalowany.* Możliwe, że określono nieprawidłowe ustawienie właściwości SourceDoc lub SourceItem w arkuszu właściwości, makrze lub procedurze Visual Basic. @Aby zobaczyć prawidłowe ustawienia
341. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 117 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Spróbuj ponownie lub Twoja prośba nie może zostać w tej chwili przetworzona. Proszę spróbuj ponownie.
342. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 132 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Spróbuj ponownie lub Twoja prośba nie może zostać w tej chwili przetworzona. Proszę spróbuj ponownie.
343. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 133 A Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Proszę spróbuj ponownie.
344. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 136 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Spróbuj ponownie lub Twoja prośba nie może zostać w tej chwili przetworzona. Proszę spróbuj ponownie.
345. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 257 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Domyślne ustawienia ICQ zostaną teraz przywrócone.
346. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 258 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Domyślne ustawienia ICQ zostaną teraz przywrócone.
347. Operacja nie może zostać zakończona w tej chwili Błąd 259 Operacja nie może zostać w tej chwili zakończona. Domyślne ustawienia ICQ zostaną teraz przywrócone.
348. Nie można ukończyć operacji, ponieważ tag inteligentny „|” nie jest rozpoznawany przez Twój system Błąd 2098 Nie można ukończyć operacji, ponieważ tag inteligentny „|” nie jest rozpoznawany przez Twój system.@@@1@@@1.
349. Nie można wykonać operacji, ponieważ usługa została zatrzymana Błąd 176 Błąd 176: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
350. Operacja nie powiodła się Błąd 3626 Operacja nie powiodła się. W tabeli „|” jest zbyt wiele indeksów. Usuń niektóre indeksy z tabeli i ponów operację.
351. Upłynął limit czasu operacji Błąd 12 Upłynął limit czasu operacji. Ten błąd występuje, jeśli miejsce docelowe kopii zapasowej ma długi czas inicjalizacji. Może to być w środowiskach takich jak SAN lub złożone konfiguracje RAID lub dysków dynamicznych.
352. Operacja jest prawidłowa tylko na stronie dostępu do danych otwartej w widoku projektu Błąd 2896 Operacja jest prawidłowa tylko na stronie dostępu do danych otwartej w widoku projektu.@Przełącz stronę do widoku projektu i spróbuj ponownie.@@1@@@1.
353. Operacja na | obiekt nie powiódł się Błąd 2750 Operacja na | obiekt nie powiódł się.@Serwer OLE może nie być zarejestrowany.@Aby zarejestrować serwer OLE, zainstaluj go ponownie.@1@@@1.
354. Wyrażenie ORDER BY (|) zawiera pola, które nie zostały wybrane przez zapytanie Błąd 3351 Wyrażenie ORDER BY (|) zawiera pola, które nie zostały wybrane przez zapytanie. W wyrażeniu ORDER BY można uwzględnić tylko pola wymagane w pierwszym zapytaniu.
355. Strona nie może zostać znaleziona błąd 404 Strona nie może zostać znaleziona. Strona, której szukasz, mogła zostać usunięta, miała zmienioną nazwę lub jest tymczasowo niedostępna. HTTP 404 — Nie znaleziono pliku.
356. Wprowadzony numer strony jest nieprawidłowy Błąd 2206 Wprowadzony numer strony jest nieprawidłowy.@Na przykład może to być liczba ujemna lub nieprawidłowy zakres, na przykład od 6 do 3.@@1@@@1.
357. Kontrola nadrzędna nie może zawierać wybranego typu kontroli Błąd 2151 Kontrolka nadrzędna nie może zawierać wybranego typu kontrolki.@Na przykład użyłeś funkcji CreateControl do wyznaczenia grupy opcji jako rodzica pola tekstowego.@@1@@@1.
358. Hasło jest nieprawidłowe; wiadomość nie została wysłana Błąd 2296 Hasło jest nieprawidłowe; wiadomość nie została wysłana.@@@1@@@1.
359. Hasło wprowadzone w polu Stare hasło jest nieprawidłowe Błąd 2620 Hasło wprowadzone w polu Stare hasło jest nieprawidłowe.@Wprowadź prawidłowe hasło dla tego konta.@@1@@@1.
360. Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe Błąd 141 A Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Upewnij się, że Caps Lock i selektor języka są prawidłowo ustawione.
361. Ścieżka C: lub wolumin jest nieprawidłowy Błąd 1324 Ścieżka C: lub wolumin jest nieprawidłowy. Wprowadź go ponownie.
362. Ścieżka wprowadzona dla ustawienia właściwości SourceDoc dla połączonego obiektu OLE jest zbyt długa Błąd 2784 Ścieżka wprowadzona dla ustawienia właściwości SourceDoc dla połączonego obiektu OLE jest zbyt długa.@Przenieś plik do lokalizacji o krótszej ścieżce.@@1@1@6973@1.
363. Ciąg wzorca jest nieprawidłowy Błąd 7762 Ciąg wzorca jest nieprawidłowy.@@@2@1@10109@1.
364. Zmieniono klucz podstawowy Błąd 2398 Klucz podstawowy został zmieniony.@Ta tabela jest tabelą podstawową w jednej lub kilku relacjach. Zmiany w kluczu podstawowym nie zostaną zapisane.@@1@@@1.
365. Procedura „|” już istnieje Błąd 29005 Procedura „|” już istnieje.@Wybierz inną nazwę procedury.@@1@@@1.
366. Proces nie powiódł się, ponieważ nie ma zainstalowanej drukarki Błąd 7796 Proces nie powiódł się, ponieważ nie ma zainstalowanej drukarki. @ Ponieważ Microsoft Office Access zapisuje ustawienia drukarki z każdym formularzem lub raportem, drukarka jest potrzebna do konwertowania, włączania, kopiowania i wklejania, importowania lub eksportowania formularzy lub raportów. Aby zainstalować pr
367. Profil „|” podany w wierszu poleceń nie istnieje w rejestrze systemu Windows Błąd 7860 Profil „|” podany w wierszu poleceń nie istnieje w rejestrze systemu Windows.@@@1@@@1.
368. Program firefox.exe w wersji 17 Błąd 1002 Program firefox.exe w wersji 17.0.1.4715 przestał współpracować z systemem Windows i został zamknięty. Aby sprawdzić, czy dostępnych jest więcej informacji o problemie, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum akcji.
369. Nie można przekonwertować projektu do tego formatu Błąd 32532 Projektu nie można przekonwertować do tego formatu. Projekt można przekonwertować tylko na format programu Access 2000 lub nowszy.
370. Nie można uzupełnić zapytania Błąd 3183 Nie można ukończyć zapytania. Albo rozmiar wyniku zapytania jest większy niż maksymalny rozmiar bazy danych (2 GB) albo na dysku nie ma wystarczającej ilości tymczasowego miejsca do przechowywania wyniku zapytania.
371. Źródło rekordu „|” określony w tym formularzu lub raport nie istnieje Błąd 2580 Źródło rekordu „|” określony w tym formularzu lub raporcie nie istnieje. @Nazwa źródła rekordów może być błędna, źródło rekordów zostało usunięte lub zmieniono jego nazwę, lub źródło rekordów istnieje w innej bazie danych.@W widoku formularza lub projektu raportu wyświetl
372. Zdalne dane nie są dostępne Błąd 8525 Zdalne dane nie są dostępne.@Próbowałeś otworzyć formularz lub raport, który zawiera funkcję DDE lub DDESend w kontrolce obliczeniowej, która określa aplikację serwera OLE.Czy chcesz uruchomić aplikację |?@@19@@@ 2.
373. Zdalny serwer nie istnieje lub jest niedostępny Błąd 462 Funkcja CreateObject wymaga prawidłowego serwera.
374. Operacja naprawy została anulowana Błąd 32520 Operacja naprawy została anulowana. Aby naprawić plik ręcznie, w menu Plik wskaż polecenie Zarządzaj bazą danych, a następnie kliknij Kompaktuj i napraw bazę danych.
375. Raport ma nadal więcej niż jedną stronę Błąd 8100 Raport ma nadal więcej niż jedną stronę szerokości.@Aby zmieścić raport na jednej stronie, zmniejsz szerokość raportu lub zwiększ szerokość strony.@Możesz zmniejszyć szerokość raportu, wybierając każdą kontrolkę najbardziej po prawej stronie i przesuwając ją do lewo i usuwanie
376. Raport ma nadal więcej niż jedną stronę Błąd 8101 Raport ma nadal więcej niż jedną stronę szerokości.@Aby zmieścić raport na jednej stronie, zmniejsz szerokość raportu lub zwiększ szerokość strony.@Możesz zmniejszyć szerokość raportu, wybierając każdą kontrolkę najbardziej po lewej stronie i przesuwając ją do prawo i usuwanie
377. Czynności Ponów zapytanie nie można użyć na kontrolce „| Błąd 2119 Akcja Ponów zapytanie nie może być używana w kontrolce „|.”@Niektóre kontrolki, takie jak etykiety i prostokąty, nie mogą otrzymać fokusu; dlatego nie możesz zastosować wobec nich akcji Ponów zapytanie.@@1@1@3033@1.
378. Akcja Ponów zapytanie nie może być użyta na kontrolce powiązanej z zestawem rekordów Błąd 6025 Czynności Ponów zapytanie nie można użyć na kontrolce powiązanej z zestawem rekordów.@@@1@@@1.
379. Żądanie nie zostało jeszcze zrealizowane Błąd 47 Błąd 47: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
380. Brakuje wymaganego elementu w formacie o stałej szerokości i dla formatu o stałej szerokości Błąd 31604 Brakuje wymaganego elementu w formacie i dla formatu o stałej szerokości.@@@1@@@1.
381. Wiersz został usunięty od czasu rozpoczęcia aktualizacji Błąd 542 Nie można zaktualizować rekordu, ponieważ został wcześniej usunięty.
382. Wysokość wiersza przekracza odstęp między górnym i dolnym marginesem Błąd 10253 Wysokość wiersza przekracza odstęp między górnym i dolnym marginesem.@Czy chcesz wydrukować kolumny z niekompletnymi danymi?@Aby zapobiec obcięciu danych, wypróbuj jedną lub więcej z następujących czynności: * Zwiększ szerokość kolumny i zmniejsz wysokość wiersza.* Cha
383. Właściwość RowSourceType musi być ustawiona na „Tabela/zapytanie”, aby można było użyć tej metody Błąd 6026 Właściwość RowSourceType musi być ustawiona na „Tabela/zapytanie”, aby użyć tej metody.@@@1@@@1.
384. Właściwość RowSourceType musi być ustawiona na „Lista wartości”, aby można było użyć tej metody Błąd 6014 Właściwość RowSourceType musi być ustawiona na „Lista wartości”, aby użyć tej metody.@@@1@@@1.
385. Polecenie Zapisz jako nie może przetworzyć żadnych podformularzy zawartych w raporcie Błąd 9517 Polecenie Zapisz jako nie może przetworzyć żadnych podformularzy zawartych w raporcie.@Czy mimo to chcesz kontynuować?@@19@@@2.
386. Operacja zapisywania nie powiodła się Błąd 29028 Operacja zapisu nie powiodła się.@@@1@@@1.
387. Zmienił się schemat tej tabeli Błąd 3851 Zmienił się schemat tej tabeli. Musisz odświeżyć tabelę przed edycją lub dodaniem nowych rekordów.
388. Wprowadzona nazwa sekcji nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 2195 Wprowadzona nazwa sekcji nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access.@@@2@1@11734@1.
389. Wprowadzony numer sekcji jest nieprawidłowy Błąd 2462 Wprowadzony numer sekcji jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
390. Wybrany element jest dostosowany i nie ma pomocy kontekstowej Błąd 2068 Wybrany element jest dostosowany i nie zawiera Pomocy kontekstowej.@Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia Pomocy niestandardowej dla formularza, raportu lub kontrolki, kliknij Pomoc.@@2@1@10930@1.
391. Wybrany plik transformacji '|' nie może być znalezione Błąd 31501 Wybrany plik transformacji '|' nie może być znalezione. Wybierz inną transformację.
392. Nie można znaleźć wybranego pliku transformacji Błąd 31506 Nie można znaleźć wybranego pliku transformacji. Wybierz inną transformację lub usuń transformację. Następnie spróbuj ponownie wyeksportować.
393. Metoda SelectObject nie może być używana w raporcie, który jest aktualnie drukowany Błąd 2530 Metoda SelectObject nie może być używana w raporcie, który jest aktualnie drukowany.@@@1@@@1.
394. Akcja SendKeys wymaga załadowania dodatku Microsoft Office Access Utility Błąd 2526 Akcja SendKeys wymaga załadowania dodatku Microsoft Office Access Utility.@Uruchom ponownie Microsoft Office Access lub Instalator Microsoft Office, aby ponownie zainstalować Microsoft Office Access i dodatek Microsoft Office Access Utility.@@1@@185309@1.
395. Serwer nie może znaleźć żądanego użytkownika Błąd 0x8100030A Serwer nie może znaleźć żądanego użytkownika. Może to być spowodowane tym, że użytkownik nie istnieje, nazwa użytkownika jest nieprawidłowa lub dodanie użytkownika nie powiodło się po stronie serwera. IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE.
396. Nie można znaleźć serwera. SOCKET_CONNECT_ERROR Błąd 0x800CCC0D Nie można znaleźć serwera. (Konto: nazwa konta, POPserver: „poczta”, Numer błędu: 0x800ccc0d). SOCKET_CONNECT_ERROR.
397. Wprowadzona nazwa serwera nie może zostać znaleziona w sieci (może być chwilowo wyłączona) Błąd 0x80040900 Zadanie „pop.isot.com — Odbieranie” zgłosiło błąd (0x80040900): „Wprowadzona nazwa serwera nie może zostać znaleziona w sieci (może być tymczasowo wyłączona). Sprawdź, czy jesteś w trybie online i czy nazwa serwera jest poprawna.'. Nieprawidłowe ustawienia konta.
398. Serwer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, rozróżnia wielkość liter Błąd 30008 Serwer, do którego próbujesz uzyskać dostęp, rozróżnia wielkość liter. Obiekty o tej samej nazwie, ale o różnej wielkości liter nie są obsługiwane. Korzystanie z tych obiektów może spowodować utratę danych.
399. Tabela MSysConf serwera istnieje, ale ma nieprawidłowy format Błąd 3407 Tabela MSysConf serwera istnieje, ale ma niepoprawny format. Skontaktuj się z administratorem systemu.
400. Akcja SetMenuItem nie ma wystarczających informacji do wykonania Błąd 7869 Akcja SetMenuItem nie ma wystarczającej ilości informacji do wykonania.@Argument jest nieprawidłowy lub nie ma wystarczającej liczby argumentów.@@1@@@1.
401. Akcja lub metoda SetProperty nie powiodła się, ponieważ nie było kontekstu formularza lub raportu Błąd 32602 Akcja lub metoda SetProperty nie powiodła się, ponieważ nie było kontekstu formularza lub raportu.@Aby ustalić poprawny kontekst dla SetProperty, wywołaj OpenForm lub OpenReport przed wywołaniem SetProperty lub wywołaj SetProperty ze zdarzenia w formularzu lub raporcie.@@1@@@ 1.
402. Ustawienie właściwości ColumnCount musi wynosić od 1 do 255 Błąd 2126 Ustawienie właściwości ColumnCount musi wynosić od 1 do 255.@@@1@1@936@1.
403. Ustawienie właściwości DecimalPlaces musi wynosić od 0 do 15 lub 255 dla Auto (domyślnie) Błąd 2132 Ustawienie właściwości DecimalPlaces musi wynosić od 0 do 15 lub 255 dla Auto (domyślnie).@@@1@@@1.
404. Ustawienie właściwości FieldSize musi wynosić od 0 do 255 Błąd 2373 Ustawienie właściwości Rozmiar pola musi wynosić od 0 do 255.@@@1@@@1.
405. Ustawienie właściwości FieldSize musi wynosić od 1 do 8000 Błąd 2399 Ustawienie właściwości Rozmiar pola musi wynosić od 1 do 8000.@@@1@@@1.
406. Ustawienie właściwości FontSize musi wynosić od 1 do 127 Błąd 2125 Ustawienie właściwości FontSize musi wynosić od 1 do 127.@@@1@1@12551@1.
407. Ustawienie właściwości ListRows musi wynosić od 1 do 255 Błąd 2144 Ustawienie właściwości ListRows musi wynosić od 1 do 255.@@@1@1@4055@1.
408. Ustawienie właściwości Dokładność musi wynosić od 1 do 28 Błąd 6003 Ustawienie właściwości Dokładność musi wynosić od 1 do 28.@@@1@@@1.
409. Ustawienie argumentu Zakres nie może być dłuższe niż 255 znaków Błąd 2509 Ustawienie argumentu Zakres nie może być dłuższe niż 255 znaków.@@@1@1@4781@1.
410. Ustawienie właściwości Scale musi wynosić od 0 do 28 Błąd 6004 Ustawienie właściwości Skala musi wynosić od 0 do 28.@@@1@@@1.
411. Ustawienie interwału ponawiania aktualizacji musi wynosić od 0 do 1000 milisekund Błąd 2272 Ustawienie Interwału ponawiania aktualizacji musi wynosić od 0 do 1000 milisekund.@@@1@@@1.
412. Ustawienie tej właściwości jest za długie Błąd 2176 Ustawienie dla tej właściwości jest za długie.@Możesz wprowadzić do 255 lub 2048 znaków dla tej właściwości, w zależności od typu danych.@@1@@@1.
413. Ustawienie tej właściwości jest za długie Błąd 31003 Ustawienie dla tej właściwości jest za długie.@Możesz wprowadzić do 255 lub 2048 znaków dla tej właściwości, w zależności od typu danych.@@1@@@1.
414. Ustawienie ponownych prób aktualizacji musi wynosić od 0 do 10 Błąd 2273 Ustawienie ponownych prób aktualizacji musi wynosić od 0 do 10.@@@1@@@1.
415. Wprowadzone ustawienie jest nieprawidłowe Błąd 8403 Wprowadzone ustawienie jest nieprawidłowe.@Nie można zaktualizować kolejności sortowania bazy danych.Ustawienie wprowadzone dla opcji Nowa kolejność sortowania bazy danych (kategoria Personalizuj) w oknie dialogowym Opcje programu Access (kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Access
416. Wprowadzone ustawienie jest nieprawidłowe dla tej usługi Błąd 2101 Wprowadzone ustawienie nie jest prawidłowe dla tej właściwości.@Aby zobaczyć prawidłowe ustawienia dla tej właściwości, wyszukaj w indeksie pomocy nazwę właściwości.@@1@@@1.
417. Ustawienia właściwości GridX i GridY muszą wynosić od 1 do 64 Błąd 2130 Ustawienia właściwości GridX i GridY muszą wynosić od 1 do 64.@@@1@@@1.
418. Procedury konfiguracji dla kodu błędu sterownika Microsoft Excel 126 Błąd 126 Błąd 126: Microsoft Excel napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
419. Skrót „|” musi zostać odtworzony Błąd 2312 Skrót „|” musi zostać ponownie utworzony.@Plik może brakować, być uszkodzony lub mieć starszy format, którego nie można odczytać.@@1@@@1.
420. Kod błędu The Sims 2 12 Błąd 12 Błąd 12: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
421. Błąd The Sims 3 0X0175Dcbb Fix Błąd 0x0175DCBB Błąd 0x0175DCBB: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
422. Błąd The Sims 3 0X065D0274 Błąd 0x065D0274 Błąd 0x065D0274: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
423. Błąd The Sims 3 0X8000Ffff Błąd 0x8000FFFF Błąd 0x8000FFFF: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
424. Błąd The Sims 3 16 Błąd 16 Błąd 16: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
425. Błąd 403 w The Sims™ Błąd 403 Błąd 403: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
426. Błąd 404 w The Sims 3 błąd 404 Błąd 404: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
427. Błąd The Sims 3 5001 Błąd 5001 Błąd 5001: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
428. Błąd The Sims 3 5005 Błąd 5005 Błąd 5005: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
429. Błąd The Sims 3 5006 Błąd 5006 Błąd 5006: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
430. Błąd The Sims 3 6000 Błąd 6000 Błąd 6000: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
431. Kod błędu The Sims 3 0X024E424F Błąd 0x024E424F Błąd 0x024E424F: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
432. Kod błędu The Sims 3 0X039E8474 Błąd 0x039E8474 Błąd 0x039E8474: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
433. Kod błędu The Sims 3 13 Błąd 13 Błąd 13: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
434. Kod błędu The Sims 3 15 Błąd 15 Błąd 15: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
435. Kod błędu 2 w The Sims 3 Błąd 2 Błąd 2: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
436. Kod błędu The Sims 3 3 Błąd 3 Błąd 3: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
437. Kod błędu The Sims 3 6 Błąd 6 Błąd 6: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
438. Błąd The Sims 500 Błąd 500 Błąd 500: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
439. Napraw kod błędu The Sims 12 Błąd 12 Błąd 12: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
440. Kod błędu The Sims 17 Błąd 17 Błąd 17: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
441. The Sims Średniowieczny kod błędu 24576 Błąd 24576 Błąd 24576: The Sims napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
442. Podana witryna nie zawiera żadnych list Błąd 31562 Podana witryna nie zawiera żadnych list. Sprawdź adres witryny lub skontaktuj się z administratorem witryny.
443. Określona witryna nie obsługuje importowania danych z bazy danych Microsoft Office Access Błąd 31586 Określona witryna nie obsługuje importowania danych z bazy danych Microsoft Office Access. W witrynie musi być uruchomiony program Windows SharePoint Services firmy Microsoft.
444. Określona witryna nie obsługuje importowania danych do bazy danych Microsoft Office Access Błąd 31561 Określona witryna nie obsługuje importowania danych do bazy danych Microsoft Office Access. W witrynie musi być uruchomiony program Microsoft Windows SharePoint Services.
445. Podana witryna nie obsługuje łączenia z bazą danych Microsoft Office Access Błąd 31560 Określona witryna nie obsługuje łączenia z bazą danych Microsoft Office Access. W witrynie musi być uruchomiony program Windows SharePoint Services firmy Microsoft.
446. Wartość właściwości tagu inteligentnego nie może przekraczać 1024 znaków Błąd 31553 Wartość właściwości tagu inteligentnego nie może przekraczać 1024 znaków.@@@1@@@1.
447. Aplikacja źródłowa nie odpowiada Błąd 8063 Aplikacja źródłowa nie odpowiada. Czy chcesz kontynuować czekanie?@Kanał DDE został ustanowiony, ale wymiana danych nie została zakończona w czasie określonym w ustawieniu Limit czasu OLE/DDE w oknie dialogowym Opcje dostępu (kliknij
448. Brak nazwy źródłowej lub docelowej bazy danych Błąd 7823 Brak nazwy źródłowej lub docelowej bazy danych. Operacja transferu nie może być kontynuowana.@@@1@@@1.
449. Brak nazwy serwera źródłowego lub docelowego Błąd 7824 Brak nazwy serwera źródłowego lub docelowego. Operacja transferu nie może być kontynuowana.@@@1@@@1.
450. Podana wartość źródła jest nieprawidłowa Błąd 32587 Podana wartość źródła jest nieprawidłowa.@@@1@@@1.
451. Specyfikacja nie zawiera opisu Błąd 31601 Specyfikacja nie zawiera opisu. '|'.@@@1@@@1.
452. Nie udało się wykonać specyfikacji Błąd 31612 Wykonanie specyfikacji nie powiodło się. Spróbuj ponownie utworzyć specyfikację.
453. Specyfikacja z podanym indeksem nie istnieje Błąd 31602 Specyfikacja z określonym indeksem nie istnieje. Określ inny indeks. '|'.@@@1@@@1.
454. Nie udało się zweryfikować specyfikacji XML względem schematu Błąd 31597 Nie udało się zweryfikować specyfikacji XML względem schematu. W następującym wierszu dokumentu XML występuje błąd: |.@@@1@@@1.
455. Nie udało się zweryfikować specyfikacji XML względem schematu Błąd 31598 Nie udało się zweryfikować specyfikacji XML względem schematu. Wystąpił błąd w następującym ciągu XML specyfikacji: |1 Możliwa wartość może być jedną z następujących „|2”.@@@1@@@1.
456. Określone polecenie (OutputTo) nie jest teraz dostępne Błąd 32536 Określone polecenie (OutputTo) nie jest teraz dostępne. Zamknij obiekty otwarte w widoku projektu lub widoku układu i spróbuj ponownie.@@@1@@@1.
457. Określony opis „|” jest za długi Błąd 31600 Określony opis „|” jest za długi. Opis nie może przekraczać 255 znaków.@@@1@@@1.
458. Podana nazwa pliku nie mogła zostać użyta do utworzenia bazy danych Błąd 32582 Podana nazwa pliku nie mogła zostać użyta do utworzenia bazy danych. Podaj inną nazwę bazy danych.
459. Określona nazwa „|” nie można ustawić z jednego z następujących powodów: Błąd 31599 Określona nazwa „|” nie można ustawić z jednego z następujących powodów: .
460. Określony obiekt nie może być użyty jako formularz właściciela dla Show() Błąd 371 Określono nieprawidłowy obiekt dla parametru OwnerForm metody Show.
461. Podana ścieżka jest nieprawidłowa Błąd 2630 Podana ścieżka jest nieprawidłowa.@@@1@@@1.
462. Podana ścieżka jest za długa Błąd 2631 Określona ścieżka jest za długa.@@@1@@@1.
463. Określone źródło rekordów zawiera zduplikowane nazwy niektórych pól wyjściowych Błąd 30015 Określone źródło rekordów zawiera zduplikowane nazwy niektórych pól wyjściowych. Użyj aliasów w instrukcji SELECT, aby nadać każdemu polu unikatową nazwę.
464. Określony szablon nie może zostać utworzony w określonym formacie pliku Błąd 32562 Nie można utworzyć określonego szablonu w określonym formacie pliku. Określ inny format pliku dla nowej bazy danych.
465. Określona transformacja nie zakończyła pomyślnie konwersji danych Błąd 31503 Określona transformacja nie przekonwertowała danych pomyślnie. Wybierz inną transformację.
466. Określona transformacja nie zakończyła pomyślnie konwersji danych Błąd 31555 Określona transformacja nie przekonwertowała danych pomyślnie. Czy chcesz zapisać kopię danych do wyeksportowania pod adresem „|” do rozwiązywania problemów?.
467. Podane słowo jest za duże Błąd 9521 Podane słowo jest za duże.@Słowa nie mogą przekraczać 64 znaków.@@1@@@1.
468. Aparat mowy zwrócił następujący błąd: 164 Błąd 164 Aparat mowy zwrócił następujący błąd: 164. Profil Dragon, którego próbujesz użyć, jest uszkodzony i nie nadaje się już do użytku.
469. Sprawdzanie pisowni zakończone Błąd 9536 Sprawdzanie pisowni zostało zakończone.@@@1@@@1.
470. Moduł sprawdzania pisowni nie może cofnąć ostatniej zmiany Błąd 9541 Moduł sprawdzania pisowni nie może cofnąć ostatniej zmiany.@Dane w polu '|' został zmodyfikowany przez innego użytkownika. Aby wznowić sprawdzanie pisowni, kliknij OK.@@1@@@1.
471. Sprawdzanie pisowni działa tylko w polach tekstowych zawierających dane tekstowe Błąd 9526 Sprawdzanie pisowni działa tylko w przypadku pól tekstowych zawierających dane tekstowe.@Próbujesz sprawdzić pole z typem danych innym niż Tekst lub Notatka.@@1@@@1.
472. Skrypt SQL używany do tworzenia obiektu bazy danych '|' jest uszkodzony Błąd 7830 Skrypt SQL używany do tworzenia obiektu bazy danych '|' jest uszkodzony. Microsoft Office Access nie może utworzyć nowego obiektu.@@@1@@@1.
473. Skrypt SQL używany do tworzenia obiektów bazy danych jest uszkodzony Błąd 7829 Skrypt SQL używany do tworzenia obiektów bazy danych jest uszkodzony. Microsoft Office Access nie może tworzyć nowych obiektów.@@@1@@@1.
474. Nie można wykonać instrukcji SQL, ponieważ zawiera niejednoznaczne sprzężenia zewnętrzne Błąd 3258 Nie można wykonać instrukcji SQL, ponieważ zawiera niejednoznaczne sprzężenia zewnętrzne. Aby wymusić wykonanie jednego ze sprzężeń jako pierwsze, utwórz oddzielne zapytanie, które wykona pierwsze sprzężenie, a następnie uwzględnij to zapytanie w instrukcji SQL.
475. Akcja uruchamiania związana z tym plikiem może nie być bezpieczna Błąd 31542 Akcja uruchamiania skojarzona z tym plikiem może nie być bezpieczna. Czy chcesz wykonać akcję uruchamiania podczas otwierania pliku?@@@22@@@1.
476. Akcja uruchamiania związana z tym plikiem może nie być bezpieczna Błąd 31543 Akcja uruchamiania skojarzona z tym plikiem może nie być bezpieczna. Jeśli zdecydujesz się nie wykonywać akcji uruchamiania, program Microsoft Office Access nie otworzy pliku. Czy chcesz wykonać akcję startową i otworzyć plik?@@@22@@@1.
477. Łańcuch zwrócony przez konstruktora był za długi Błąd 2275 Ciąg zwrócony przez konstruktora był za długi.@Wynik zostanie obcięty.@@1@@@1.
478. Dostarczony obiekt DisplayObject musi być dzieckiem wywołującego Błąd 2025 Podany DisplayObject musi być elementem podrzędnym wywołującego. Aplikacja lub komponent może próbować usunąć DisplayObject lub komponent, ale nie można go zlokalizować. Wszystkie obiekty wyświetlane, takie jak MovieClip i Sprite, dziedziczą z klasy DisplayObject
479. Synchronizacja została zakończona pomyślnie Błąd 7730 Synchronizacja została pomyślnie zakończona.@@@1@@@1.
480. Synchronizator lub Menedżer replikacji znalazł nieprzeczytane dane w pamięci współdzielonej Błąd 3529 Synchronizator lub Menedżer replikacji znalazł nieprzeczytane dane w pamięci współdzielonej. Istniejące dane zostaną nadpisane.
481. Składnia podzapytania w tym wyrażeniu jest niepoprawna Błąd 7956 Składnia podzapytania w tym wyrażeniu jest nieprawidłowa.@Sprawdź składnię podzapytania i umieść podzapytanie w nawiasach.@@2@1@9989@1.
482. System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku Błąd 110 110. System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.
483. System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku Błąd 2755 System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku. Instalacja kończy się niepowodzeniem z kodem zakończenia 2755 podczas instalowania programu ESET Remote Administrator 3.x w systemie Windows Server 2000/2003/2008.
484. Tabela „|” już istnieje Błąd 7875 Tabela „|” już istnieje.@Utworzyłeś lub zmieniłeś nazwę tabeli, a następnie próbowałeś ją zapisać. Zanim program Microsoft Office Access mógł zapisać tabelę, inny użytkownik utworzył tabelę lub zmienił jej nazwę, używając tej samej nazwy.@@1@@@1.
485. Nie można wyeksportować tabeli, ponieważ nie masz wystarczających uprawnień Błąd 31579 Nie można wyeksportować tabeli, ponieważ nie masz wystarczających uprawnień. Skontaktuj się z administratorem witryny.
486. Wprowadzona nazwa tabeli nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 7871 Wprowadzona nazwa tabeli nie jest zgodna z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access.@Aby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa obiektów, kliknij Pomoc.@@2@1@11734@1.
487. Eksportowana tabela lub zapytanie zawiera więcej niż jedną kolumnę załącznika Błąd 7925 Eksportowana tabela lub zapytanie zawiera więcej niż jedną kolumnę załącznika. Microsoft Windows SharePoint Services obsługuje tylko jedną kolumnę załączników. Usuń wszystkie oprócz jednej kolumny załącznika, a następnie spróbuj ponownie wyeksportować tabelę lub zapytanie.
488. Tabela, do której próbujesz dołączyć, jest obecnie otwarta i musi zostać zamknięta przed kontynuowaniem Błąd 32588 Tabela, do której próbujesz dołączyć, jest obecnie otwarta i musi zostać zamknięta przed kontynuowaniem. Czy chcesz zapisać zmiany i zamknąć tabelę?@@@20@@@2.
489. Zmienna środowiskowa TEMP nie jest zdefiniowana Błąd 7821 Zmienna środowiskowa TEMP nie jest zdefiniowana. Microsoft Office Access nie może znaleźć katalogu plików tymczasowych.@@@1@@@1.
490. Specyfikacja pliku tekstowego „|” nie istnieje Błąd 3625 Specyfikacja pliku tekstowego „|” nie istnieje. Za pomocą specyfikacji nie można importować, eksportować ani łączyć.
491. Właściwość Format tekstu pola powiązanego „|” nie jest obecnie zwykłym tekstem Błąd 9551 Właściwość Format tekstu pola powiązanego „|” nie jest obecnie zwykłym tekstem. Przed zmianą właściwości tej kontrolki należy zmienić właściwość Format tekstu pola tabeli. Jeśli zmienisz właściwość Format tekstu tej kontrolki na Zwykły tekst
492. Właściwość Format tekstu pola powiązanego „|” nie jest obecnie sformatowanym tekstem Błąd 9550 Właściwość Format tekstu pola powiązanego „|” nie jest obecnie tekstem sformatowanym. Przed zmianą właściwości tej kontrolki należy zmienić właściwość Format tekstu pola tabeli. Jeśli zmienisz właściwość Format tekstu tej kontrolki na Tekst sformatowany b
493. Tekst jest za długi, aby można go było edytować Błąd 2221 Tekst jest za długi do edycji.@@@1@@@1.
494. Wpisany tekst lub wyrażenie nie pasuje do typu danych, których szukasz Błąd 2161 Wprowadzony tekst lub wyrażenie nie pasuje do typu danych, których szukasz.@Zmień tekst lub wyrażenie albo wyszukaj w innym polu.@@1@@@1.
495. Wpisany tekst nie jest pozycją na liście Błąd 2237 Wprowadzony tekst nie jest elementem listy.@Wybierz element z listy lub wprowadź tekst, który pasuje do jednego z wymienionych elementów.@@1@@@1.
496. Wpisany tekst nie jest pozycją na liście Błąd 32504 Wprowadzony tekst nie jest pozycją na liście.@Czy chcesz edytować pozycje na liście?@@20@@@4.
497. Pasek narzędzi „|” jest częściowo nieczytelny Błąd 8060 Pasek narzędzi „|” jest częściowo nieczytelny. Microsoft Office Access nie może wyświetlić wszystkich przycisków paska narzędzi. Określony pasek narzędzi może mieć inny format niż paski narzędzi w bieżącej wersji Microsoft Office Access.@Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe,
498. Argument paska narzędzi nie może być dłuższy niż 64 znaki Błąd 2529 Argument paska narzędzi nie może być dłuższy niż 64 znaki.@@@1@@@1.
499. Nazwa paska narzędzi „|” wpisałeś już istnieje Błąd 7851 Nazwa paska narzędzi „|” wprowadzony przez Ciebie już istnieje.@Wprowadź unikalną nazwę dla tego paska narzędzi.@@1@@@1.
500. Nazwa paska narzędzi „|” wpisałeś nie jest zgodny z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access Błąd 7852 Nazwa paska narzędzi „|” wprowadzony przez Ciebie nie jest zgodny z regułami nazewnictwa obiektów Microsoft Office Access.@Aby uzyskać więcej informacji na temat nazewnictwa obiektów, kliknij Pomoc.@@2@1@11734@1.
501. Pasek narzędzi lub menu | już istnieje Błąd 2080 Pasek narzędzi lub menu | już istnieje.@Czy chcesz zastąpić istniejący pasek narzędzi lub menu?@@19@@@2.
502. Opcja Śledź informacje autokorekty nazw generuje mapy nazw dla obiektów w bazie danych Błąd 31558 Opcja Śledź informacje autokorekty nazw generuje mapy nazw dla obiektów w bazie danych. Może to potrwać kilka minut.@Czy chcesz pozostawić tę opcję włączoną?@@3@@@1.
503. Kreator transferu bazy danych nie dostarczył wystarczających informacji do wykonania operacji transferu Błąd 7834 Kreator transferu bazy danych nie dostarczył wystarczających informacji do wykonania operacji transferu.@@@1@@@1.
504. Operacja przelewu została anulowana Błąd 7848 Operacja transferu została anulowana. Docelowa baza danych „|” została utworzona i jest w nieznanym stanie. Co chcesz zrobić z docelową bazą danych? &Zachowaj &Usuń@@@35@@@.
505. Metoda UpdateDependencyInfo nie mogła zaktualizować jednego lub więcej obiektów Błąd 31666 Metoda UpdateDependencyInfo nie może zaktualizować co najmniej jednego obiektu. Program Microsoft Office Access utworzył tabelę Błędy zapisu autokorekty nazw w bieżącej bazie danych z dodatkowymi informacjami na temat obiektów, które uległy uszkodzeniu.@@@2@1@553713744@1.
506. Nie można dodać wartości do tego nowego wiersza, dopóki wiersz nie zostanie zatwierdzony Błąd 3822 Nie można dodać wartości do tego nowego wiersza, dopóki wiersz nie zostanie zatwierdzony. Najpierw zatwierdź wiersz, a następnie spróbuj dodać wartość.
507. Nie można pobrać wartości pola (AutoNumber) przed zapisaniem Błąd 31004 Nie można pobrać wartości pola (Autonumerowanie) przed zapisaniem.Zapisz rekord zawierający pole (Autonumerowanie) przed wykonaniem tej czynności.@@@1@@@1.
508. Wartość określona dla parametru Typ jest nieprawidłowa Błąd 32519 Wartość określona dla parametru Typ jest nieprawidłowa. Określ jedno z następujących: Raport, Formularz, Zapytanie lub Tabela.
509. Wartość narusza regułę walidacji dla pola lub rekordu Błąd 2116 Wartość narusza regułę walidacji dla pola lub rekordu.@Można na przykład zmienić regułę walidacji bez sprawdzania, czy istniejące dane pasują do nowej reguły walidacji.@Kliknij Cofnij, aby przywrócić poprzednią wartość, lub wprowadź nową wartość
510. Wprowadzona wartość nie jest zgodna z regułą walidacji zdefiniowaną dla pola lub kontrolki Błąd 2107 Wprowadzona wartość nie jest zgodna z regułą walidacji zdefiniowaną dla pola lub kontrolki.@Aby zobaczyć regułę walidacji, przełącz się do widoku Projekt, kliknij odpowiednie pole, a następnie, jeśli arkusz właściwości nie jest otwarty, naciśnij klawisz F4. Następnie kliknij kartę Dane w
511. Wprowadzona wartość nie odpowiada wymaganemu typowi Błąd 7953 Wprowadzona wartość nie jest zgodna z wymaganym typem.@* Zmienna, właściwość lub obiekt mogą nie być właściwego typu.* Być może użyłeś konstrukcji If TypeOf z czymś innym niż kontrolka.@@1@@ @1.
512. Wprowadzona wartość przekracza limit 64 znaków właściwości Alias Błąd 2343 Wprowadzona wartość przekracza limit 64 znaków właściwości Alias.@@@1@1@6146@1.
513. Wartość wprowadzona dla argumentu interwału, liczby lub daty w funkcji jest nieprawidłowa Błąd 2468 Wprowadzona wartość argumentu interwału, liczby lub daty w funkcji jest nieprawidłowa.@Sprawdź argument, aby upewnić się, że wpisałeś go poprawnie.Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowych wartości argumentów, wyszukaj w indeksie pomocy 'DatePart function,' „DataA”
514. Wpisana wartość argumentu show jest nieprawidłowa Błąd 2523 Wartość wprowadzona dla argumentu show jest nieprawidłowa.@Użyłeś metody ShowToolbar.@Prawidłowe wartości tego argumentu to acToolbarYes, acToolbarWhereApprop i acToolbarNo lub odpowiadające im wartości liczbowe 0, 1 i 2.@1@1@12446 @1.
515. Wprowadzona wartość jest nieprawidłowym typem danych dla tego pola Błąd 7880 Wprowadzona wartość jest nieprawidłowym typem danych dla tego pola.@Wprowadź liczbę całkowitą.@@1@@@1.
516. Wprowadzona wartość nie jest odpowiednia dla maski wprowadzania „|” określone dla tego pola Błąd 2279 Wprowadzona wartość nie jest odpowiednia dla maski wprowadzania „|” określone dla tego pola.@@@2@1@9118@1.
517. Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa w polu „|” Błąd 32502 Wprowadzona wartość nie jest prawidłowa dla pola „|”.@Na przykład w polu numerycznym mógł zostać wprowadzony tekst lub liczba większa niż pozwala na to ustawienie Rozmiar pola.@@1@@@1.
518. Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa dla tego pola Błąd 2113 Wprowadzona wartość nie jest prawidłowa dla tego pola.@Na przykład mogłeś wprowadzić tekst w polu numerycznym lub liczbę większą niż dopuszcza ustawienie Rozmiar pola.@@1@@@1.
519. Wprowadzona wartość jest nieprawidłowa dla tego pola Błąd 6032 Wprowadzona wartość nie jest prawidłowa dla tego pola.@Na przykład mogłeś wprowadzić wartość pustą.@@1@@@1.
520. Wartość użyta dla właściwości TabIndex jest nieprawidłowa Błąd 2184 Wartość użyta dla właściwości TabIndex jest nieprawidłowa. Prawidłowe wartości to od 0 do |.@@@2@1@6348@1.
521. Wartości „Nazwa pliku lub strony internetowej” i/lub „Tekst do wyświetlenia” są za długie Błąd 7981 Wartości 'Nazwa pliku lub strony internetowej' i/lub 'Tekst do wyświetlenia' są zbyt długie.@Wartości zostaną obcięte. Aby zachować oryginalne wartości, kliknij Anuluj w oknie dialogowym Edytuj hiperłącze.@@1@@@1.
522. Funkcje agregujące Var i VarP nie są obsługiwane w projekcie Access Błąd 2590 Funkcje agregujące Var i VarP nie są obsługiwane w projekcie Access.@@@1@@@1.
523. Plik VBA (VBAJET.dll dla wersji 16-bitowych lub VBAJET32 Błąd 3446 Brakuje pliku VBA (VBAJET.dll dla wersji 16-bitowych lub VBAJET32.dll dla wersji 32-bitowych). Spróbuj ponownie zainstalować aplikację, która zwróciła błąd.
524. Plik VBA (VBAJET.dll dla wersji 16-bitowych lub VBAJET32 Błąd 3447 Wywołanie pliku VBA (VBAJET.dll dla wersji 16-bitowych lub VBAJET32.dll dla wersji 32-bitowych) nie powiodło się. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację, która zwróciła błąd.
525. Wygląda na to, że moduły VBA w tej bazie danych zostały zapisane z błędami Błąd 29080 Wygląda na to, że moduły VBA w tej bazie danych zostały zapisane z błędami. Program Access może odzyskać moduły, ale najpierw należy wykonać kopię zapasową bazy danych. Aby anulować, aby móc wykonać kopię zapasową bazy danych, kliknij Anuluj. Następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych
526. Nie można wykryć wersji programu Access użytej do zapisania tej bazy danych Błąd 29082 Nie można wykryć wersji programu Access użytej do zapisania tej bazy danych. Nie można rozwiązać tego problemu, ponieważ baza danych jest tylko do odczytu. Kliknij OK, a po zamknięciu bazy danych wykonaj kopię zapasową bazy danych. Następnie otwórz bazę danych za pomocą pe do odczytu/zapisu
527. Załadowana wersja AceRecr.DLL była zbyt stara Błąd 3796 Załadowana wersja AceRecr.DLL była zbyt stara. Uruchom ponownie program instalacyjny, aby uzyskać poprawną wersję tego pliku.
528. Witryna nie może wyświetlić strony (HTTP 405) Błąd 405 Witryna nie może wyświetlić strony (HTTP 405). Internet Explorer może połączyć się z witryną internetową, ale nie można pobrać zawartości strony internetowej na komputer. Jest to zwykle spowodowane problemem w sposobie zaprogramowania strony internetowej.
529. Witryna jest zbyt zajęta, aby ją wyświetlić (HTTP 408) Błąd 408 Witryna jest zbyt zajęta, aby wyświetlić stronę internetową (HTTP 408). Serwerowi zajęło zbyt dużo czasu wyświetlenie strony internetowej lub zbyt wiele osób żądało tej samej strony. Spróbuj ponownie później.
530. Witryna jest zbyt zajęta, aby wyświetlić stronę internetową (HTTP 409) Błąd 409 Witryna jest zbyt zajęta, aby wyświetlić stronę internetową (HTTP 409). Serwerowi zajęło zbyt dużo czasu wyświetlenie strony internetowej lub zbyt wiele osób żądało tej samej strony. Spróbuj ponownie później.
531. Witryna nie może wyświetlić strony internetowej (HTTP 501) Błąd 501 Witryna nie może wyświetlić strony internetowej (HTTP 501). Not Implemented) oznacza, że ​​odwiedzana witryna nie jest skonfigurowana do wyświetlania treści żądanych przez przeglądarkę. Na przykład przeglądarka prosi o plik z rozszerzeniem wideo (.AVI), b
532. Witryna nie może wyświetlić strony internetowej (HTTP 505) Błąd 505 Witryna nie może wyświetlić strony internetowej (HTTP 505). Wersja nieobsługiwana) oznacza, że ​​witryna nie obsługuje wersji protokołu HTTP używanej przez przeglądarkę do żądania strony internetowej (najczęściej HTTP/1.1).
533. Atrybut Szerokość jest wymagany dla wszystkich elementów w formacie lub dla formatu o stałej szerokości Błąd 31605 Atrybut Szerokość jest wymagany dla wszystkich elementów w formacie lub dla formatu o stałej szerokości.@@@1@@@1.
534. Żądany kreator nie jest zainstalowany lub jest w złym stanie Błąd 7850 Żądany kreator nie jest zainstalowany lub jest w złym stanie. Zainstaluj lub ponownie zainstaluj kreatora. Jeśli nie masz uprawnień, aby to zrobić na swoim komputerze, skontaktuj się z przedstawicielem działu pomocy technicznej.@@@1@1@153723@1.
535. Właściwości schematu XML nie pasują do istniejących struktur tabel Błąd 31536 Właściwości schematu XML nie są zgodne z istniejącymi strukturami tabel.@Zastąpić istniejące struktury?@@19@@@1.
536. | akcja została anulowana Błąd 2501 | akcja została anulowana.@Użyłeś metody obiektu DoCmd do wykonania akcji w Visual Basic, ale następnie kliknąłeś Anuluj w oknie dialogowym. Na przykład użyłeś metody Close do zamknięcia zmienionego formularza, a następnie kliknąłeś Anuluj w okno dialogowe z pytaniem
537. | obiekt nie obsługuje próby operacji Błąd 2723 | obiekt nie obsługuje próby wykonania operacji.@Obiekt OLE został zmieniony na obraz lub łącze do obiektu zostało zerwane.@Jeśli chcesz wykonać operację, usuń obiekt OLE, a następnie ponownie go osadź lub połącz. @1@1@9360@1.
538. | obiekt nie obsługuje czasowników, które mogą być wykonywane na obiekcie OLE, takich jak play lub edit Błąd 2714 | obiekt nie obsługuje czasowników, które mogą być wykonywane na obiekcie OLE, takich jak odtwarzanie lub edycja. @ Sprawdź dokumentację serwera OLE w celu uzyskania informacji o czasownikach obsługiwanych przez obiekt OLE lub użyj właściwości ObjectVerbs lub ObjectVerbsCount, aby
539. | obiekt nie ma informacji, które można wyświetlić Błąd 2717 | obiekt nie zawiera informacji, które można wyświetlić.@Próbowałeś wykonać operację na powiązanej lub niezwiązanej ramce obiektu zawierającej obiekt OLE, ale obiekt OLE jest pusty.@Kliknij ramkę prawym przyciskiem myszy, kliknij Wstaw obiekt, a następnie użyj okno dialogowe do l
540. | obiekt jest przechowywany w formacie niezgodnym z wersją OLE na Twoim komputerze Błąd 2743 | obiekt jest przechowywany w formacie, który jest niezgodny z wersją OLE na Twoim komputerze.@@@1@@@1.
541. | obiekt nie jest połączonym obiektem Błąd 2788 | obiekt nie jest obiektem połączonym.@Właściwość, którą próbowałeś ustawić w Visual Basic, dotyczy tylko obiektów połączonych.@@1@@@1.
542. | obiekt nie jest zarejestrowany Błąd 2702 | obiekt nie jest zarejestrowany.@Obiekt może wywoływać aplikację, która nie jest zainstalowana.@Aby zarejestrować aplikację, zainstaluj ją ponownie.@1@@@1.
543. | obiekt, który próbowałeś utworzyć lub edytować, jest zbyt duży, aby go zapisać Błąd 2698 | obiekt, który próbowałeś utworzyć lub edytować, jest zbyt duży, aby go zapisać.@* Twoja baza danych może nie zawierać wystarczającej ilości miejsca dla obiektu.* Na komputerze może brakować miejsca na dysku.Aby uzyskać informacje na temat zwalniania miejsca na dysku, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod kątem „dysk sp”
544. | obiekt, który próbowałeś edytować, nie ma żadnych możliwych do wyświetlenia informacji Błąd 2704 | obiekt, który próbowałeś edytować, nie ma żadnych możliwych do wyświetlenia informacji.@@@2@1@9360@1.
545. | type nie jest zainstalowanym typem bazy danych lub nie obsługuje wybranej operacji Błąd 2507 | type nie jest zainstalowanym typem bazy danych lub nie obsługuje wybranej operacji.@Użyłeś metody TransferDatabase, ale wyrażenie w argumencie databasetype nie jest oceniane jako prawidłowy typ bazy danych do importowania, eksportowania lub łączenia.Dla
546. Nie można odczytać |0 '|1' z pliku szablonu Błąd 32565 Nie można odczytać |0 '|1' z pliku szablonu. Obiekt może mieć nierozpoznany format lub zawierać nieprawidłowe dane.
547. Nie można załadować |0 '|1' w szablonie z tekstu z powodu błędu analizowania Błąd 32567 Nie można załadować |0 '|1' w szablonie z tekstu z powodu błędu analizy. |2.
548. W modułach tej bazy danych znajdują się odwołania do 16-bitowych bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) Błąd 29023 Istnieją wywołania 16-bitowych bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) w modułach w tej bazie danych.@Nie będą one działać w systemie Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows NT.@Zmień swój kod, aby wywoływał równoważne 32-bitowe biblioteki dołączane dynamicznie (.dll).@2@1@11961@1.
549. W modułach tej bazy danych znajdują się odwołania do 16-bitowych bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll) Błąd 29025 W modułach tej bazy danych znajdują się wywołania 16-bitowych bibliotek dołączanych dynamicznie (.dll).@Nie będą one działać pod Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows NT.@Przetłumacz te wywołania na równoważne 32-bitowe biblioteki dołączane dynamicznie. @2@1@11961@.
550. Obecnie na Twoim komputerze nie zainstalowano żadnych drukarek Błąd 2202 "Obecnie na twoim komputerze nie ma zainstalowanych drukarek. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz najpierw zainstalować drukarkę w systemie Windows.@Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania drukarki, wyszukaj hasło ""zainstaluj drukarkę"" w Pomocy systemu Windows.@@ 1@@@1."
551. Na Twoim koncie nie ma wystarczających środków Błąd 204 Na Twoim koncie nie ma wystarczających środków. Użyj innej karty kredytowej. (Kod 204).
552. Na tym komputerze nie ma zainstalowanych klientów MAPI Błąd 3804 Na tym komputerze nie ma zainstalowanych klientów MAPI. Zainstaluj klienta MAPI (takiego jak Outlook) na tym komputerze.
553. Nie ma zarejestrowanych kreatorów tego typu Błąd 2015 Nie ma zarejestrowanych kreatorów tego typu. @ Uruchom ponownie program Microsoft Office Access lub Instalator pakietu Microsoft Office, aby ponownie zainstalować kreatory. Jeśli chcesz zachować ustawienia zabezpieczeń lub ustawienia niestandardowe, wykonaj kopię zapasową pliku informacyjnego grupy roboczej Microsoft Office Access
554. Nie ma konfliktów synchronizacji do rozwiązania Błąd 7703 Nie ma konfliktów synchronizacji do rozwiązania.@@@1@@@1.
555. Nie ma wystarczających zasobów systemowych do wyprowadzenia danych Błąd 2301 Nie ma wystarczających zasobów systemowych do wyprowadzenia danych. @Zamknij jedno lub więcej okien Microsoft Office Access i zamknij inne aplikacje. Następnie spróbuj ponownie wyprowadzić dane.@@1@@@1.
556. Istnieje kilka stołów o tej nazwie Błąd 3298 Istnieje kilka stołów o tej nazwie. Określ właściciela w formacie „właściciel.tabela”.
557. W formularzu jest zbyt wiele kontrolek, aby umożliwić filtrowanie według formularza Błąd 7775 W formularzu jest zbyt wiele kontrolek, aby umożliwić filtrowanie według formularza.@@@1@@@1.
558. Jest za dużo załączników do wiadomości; wiadomość nie została wysłana Błąd 2291 Jest za dużo załączników do wiadomości; wiadomość nie została wysłana.@@@1@@@1.
559. Wystąpił drobny błąd Błąd 3213 Wystąpił drobny błąd. Kliknij OK, aby kontynuować.
560. Wystąpił drobny błąd Błąd 3217 Wystąpił drobny błąd. Kliknij OK, aby kontynuować.
561. Wystąpił problem z Adobe/Readerem Błąd 1014:1014 Wystąpił problem z programem Adobe/Reader. Jeśli działa, wyjdź i spróbuj ponownie. (1014: 1014). Program Acrobat nie odczytuje łączy do plików PDF online.
562. Wystąpił problem z tym pakietem Instalatora Windows Błąd 1722 Adobe Flash Player 11 ActiveX -- Błąd 1722. Wystąpił problem z pakietem Instalatora Windows. Program uruchomiony w ramach konfiguracji nie zakończył się zgodnie z oczekiwaniami. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej lub dostawcą pakietu. Akcja NewCustomAction1, lokalizacja: C: \Use
563. Wystąpił problem z tym pakietem Instalatora Windows Błąd 1723 Wystąpił problem z tym pakietem Instalatora Windows. Nie można uruchomić biblioteki DLL wymaganej do ukończenia tej instalacji. Skontaktuj się z personelem pomocy technicznej lub dostawcą pakietu.
564. Jest z tym chronionym dokumentem pdf Błąd 013 Jest z tym chronionym dokumentem pdf. Może być uszkodzony lub naruszony. Skontaktuj się z wydawcą, aby uzyskać czysty plik. Niezgodna wersja FOXIT.
565. Jest (n) '|' we właściwości ValidationRule kontrolki formularza Błąd 2470 Istnieje (n) '|' we właściwości ValidationRule formantu formularza.@ Aby pomóc w tworzeniu wyrażeń jako argumentów w Visual Basic, użyj Konstruktora wyrażeń. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj w indeksie pomocy „Konstruktor wyrażeń”.@@1@1@11805@1.
566. W tej grupie istnieje już skrót o nazwie „|1” do obiektu „|2” Błąd 31621 W tej grupie istnieje już skrót o nazwie „|1” do obiektu „|2”.@@@1@@@1.
567. Istnieje już baza danych o podanej nazwie Błąd 7865 Istnieje już baza danych o podanej nazwie. Nadaj nowej bazie danych unikalną nazwę.
568. Istnieje już obiekt o nazwie „|” w bazie danych Błąd 31537 Istnieje już obiekt o nazwie „|” w bazie danych.@@@1@@@1.
569. Istnieje nieprawidłowy wpis dodatku dla „| Błąd 2309 Istnieje nieprawidłowy wpis dodatku dla „|.”@W rejestrze systemu Windows występuje błąd dotyczący tego dodatku. Popraw ustawienie i uruchom ponownie Microsoft Office Access. Aby uzyskać informacje o Rejestrze, kliknij Pomoc.@@2@1@9015@1.
570. W wyrażeniu znajduje się nieprawidłowa metoda Błąd 2449 W wyrażeniu występuje nieprawidłowa metoda.@Na przykład mogłeś próbować użyć metody Print z obiektem innym niż Report lub Debug.@@2@4@2015551@1.
571. Nieprawidłowe użycie Błąd 2447 Jest nieprawidłowe użycie. (kropka) lub ! operator lub nieprawidłowe nawiasy.@Możesz wprowadzić nieprawidłowy identyfikator lub wpisać nawiasy następujące po stałej Null.@@2@1@11736@1.
572. Brak aktywnego arkusza danych Błąd 2484 Brak aktywnego arkusza danych.@@@1@@@1.
573. Brak bieżącego obiektu kontekstu kodu Błąd 7955 Brak bieżącego obiektu kontekstu kodu.@@@1@@@1.
574. Nie ma pola o nazwie „|” w aktualnym rekordzie Błąd 2109 Nie ma pola o nazwie „|” w aktualnym rejestrze.@@@1@@@1.
575. W tej kontroli nie ma obiektu Błąd 2683 W tej kontroli nie ma żadnego obiektu.@@@1@@@1.
576. Nie zdefiniowano klucza podstawowego Błąd 10005 Nie ma zdefiniowanego klucza podstawowego. @ Chociaż klucz podstawowy nie jest wymagany, jest wysoce zalecany. Tabela musi mieć klucz podstawowy, aby można było zdefiniować relację między tą tabelą a innymi tabelami w bazie danych.Czy chcesz teraz utworzyć klucz podstawowy?@
577. Nie zdefiniowano klucza podstawowego Błąd 10030 Nie ma zdefiniowanego klucza podstawowego. @ Chociaż klucz podstawowy nie jest wymagany, jest wysoce zalecany. Tabela musi mieć klucz podstawowy, aby można było zdefiniować relacje między tą tabelą a innymi tabelami w bazie danych. Czy chcesz wrócić do projektu tabeli i
578. Dla użytego numeru poziomu grupy nie zdefiniowano pola ani wyrażenia sortowania ani grupowania Błąd 2464 Dla użytego numeru poziomu grupy nie zdefiniowano żadnego pola ani wyrażenia sortowania ani grupowania. @ Prawidłowy numer poziomu grupy może wynosić od 0 (dla pierwszego pola lub wyrażenia, które sortujesz lub grupujesz) do 9 (dla dziesiątego). Policz poziomy grup w rep
579. W tej kontrolce nie ma zapisanego hiperłącza Błąd 7976 W tej kontrolce nie ma przechowywanego hiperłącza.@@@1@@@1.
580. Za mało miejsca na dysku, aby utworzyć tymczasowy plik bufora do drukowania Błąd 2267 Nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, aby utworzyć tymczasowy plik bufora do drukowania.@Zwolnij trochę miejsca na dysku, aby zrobić miejsce na tymczasowy plik bufora.@@1@@@1.
581. Za mało miejsca na dysku lub pamięci, aby cofnąć zmiany danych, które ma wprowadzić to zapytanie funkcjonalne Błąd 10519 Nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku lub pamięci, aby cofnąć zmiany danych, które ma wprowadzić to zapytanie funkcjonalne.@Czy mimo to chcesz uruchomić to zapytanie funkcjonalne?Aby uzyskać informacje na temat zwalniania miejsca na dysku lub zwalniania pamięci, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows „spa dyskowe”
582. Za mało wolnej pamięci, aby kontynuować operację wyszukiwania Błąd 2175 Nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, aby kontynuować operację wyszukiwania. @Zamknij niepotrzebne programy. Następnie spróbuj ponownie wykonać operację wyszukiwania.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@3.
583. Za mało wolnej pamięci, aby otworzyć plik '| Błąd 2048 Nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, aby otworzyć plik '|.'@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem 'pamięć, rozwiązywanie problemów'.@@1@@@1 .
584. Za mało wolnej pamięci, aby uruchomić Microsoft Office Access Błąd 2005 Nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, aby uruchomić Microsoft Office Access.@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać informacje na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@3.
585. Za mało wolnej pamięci, aby zaktualizować wyświetlacz Błąd 2052 Za mało wolnej pamięci, aby zaktualizować wyświetlacz. Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.
586. Za mało dostępnej pamięci do wykonania tego obliczenia Błąd 2446 Nie ma wystarczającej ilości dostępnej pamięci, aby wykonać te obliczenia.@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@1.
587. Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby zakończyć operację obiektu automatyzacji na | obiekt Błąd 2749 Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby zakończyć operację obiektu automatyzacji na | obiekt.@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@
588. Za mało pamięci, aby zakończyć operację Błąd 2738 Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby zakończyć operację.@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@1.
589. Za mało pamięci, aby utworzyć obszar wejściowy Błąd 29000 Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby utworzyć obszar wejściowy. @Zamknij niepotrzebne programy. Następnie spróbuj ponownie utworzyć obszar wprowadzania.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „pamięć, rozwiązywanie problemów”.@@1@@@1.
590. Za mało pamięci do wykonania makra aktualizującego aktywny filtr Błąd 8507 Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby wykonać makro, które aktualizuje aktywny filtr. @ Microsoft Office Access zamyka okno Filtr. Zamknij niepotrzebne programy. Następnie spróbuj ponownie, aby otworzyć okno Filtr.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj Micros
591. Za mało pamięci do wykonania tej operacji Błąd 2004 Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Zamknij niepotrzebne programy i ponów operację.
592. Za mało pamięci, aby pobrać dane dla pola listy Błąd 2170 Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby pobrać dane dla pola listy. @Zamknij niepotrzebne programy. Następnie zamknij i ponownie otwórz aktywny formularz, a następnie ponownie kliknij pole listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „pamięć, problemy
593. Za mało pamięci do uruchomienia procedury zdarzenia NotInList Błąd 2311 Za mało pamięci do uruchomienia procedury zdarzenia NotInList.@@@1@@@1.
594. Za mało pamięci stosu, aby wykonać operację Błąd 2057 Nie ma wystarczającej ilości pamięci stosu, aby wykonać operację. @ Operacja jest zbyt skomplikowana. Spróbuj uprościć operację.@@1@@@3.
595. Nie ma wystarczającej ilości tymczasowego miejsca na dysku, aby zakończyć operację Błąd 7876 Nie ma wystarczającej ilości tymczasowego miejsca na dysku, aby zakończyć operację.@Zwolnij miejsce na dysku, a następnie spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania tymczasowego miejsca na dysku, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „miejsce na dysku, zwalnianie”. na
596. Wystąpił błąd inicjalizacji czcionki Błąd 2277 Wystąpił błąd inicjalizacji czcionki.@@@1@@@1.
597. Wystąpił problem z dostępem do właściwości lub metody obiektu OLE Błąd 2757 Wystąpił problem z dostępem do właściwości lub metody obiektu OLE.@Wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Sprawdź, czy serwer OLE jest poprawnie zarejestrowany, instalując go ponownie.* Upewnij się, że komputer jest podłączony do serwera, na którym znajduje się OLE aplikacja serwera
598. Wystąpił problem z komunikacją z serwerem OLE Błąd 2730 Wystąpił problem z komunikacją z serwerem OLE.@Spróbuj ponownie później. Jeśli nadal nie możesz uzyskać dostępu do obiektu, spróbuj wykonać jedną lub więcej z poniższych czynności: * Zwolnij pamięć systemową. Aby uzyskać informacje na temat zwalniania pamięci, wyszukaj w indeksie Pomocy systemu Microsoft Windows hasło „pamięć”.
599. Wystąpił problem z komunikacją z dodatkiem kontroli kodu źródłowego Błąd 7994 Wystąpił problem z komunikacją z dodatkiem kontroli kodu źródłowego.@@@1@@@3.
600. Wystąpił problem podczas ładowania | obiekt Błąd 2697 Wystąpił problem podczas ładowania | obiekt.@Obiekt, który próbowałeś utworzyć lub edytować nie jest prawidłowym obiektem OLE.@Utwórz obiekt ponownie, a następnie ponownie go osadź lub połącz.@1@1@9360@1.
601. Podczas czytania tego dokumentu wystąpił problem (109) Błąd 109 Wystąpił problem z odczytaniem tego dokumentu (109). Uszkodzony lub nieczytelny plik PDF. Możliwe, że jeśli podczas otwierania pliku PDF pojawia się błąd 109, plik jest uszkodzony.
602. Wystąpił problem z odwoływaniem się do właściwości lub metody obiektu Błąd 2761 Wystąpił problem z odwoływaniem się do właściwości lub metody obiektu.@Sprawdź dokumentację komponentu, aby uzyskać informacje o właściwościach i metodach, które udostępnia dla operacji automatyzacji.@@1@@@1.
603. Wystąpił problem z odwoływaniem się do właściwości lub metody obiektu Błąd 2755 Wystąpił problem z odwoływaniem się do właściwości lub metody obiektu.@Próbowałeś uruchomić procedurę języka Visual Basic, która odwołuje się do właściwości lub metody obiektu.@Spróbuj co najmniej jednego z poniższych: * Upewnij się, że komponent jest prawidłowo zarejestrowany.* Wykonaj pewnie twój
604. Podczas pobierania informacji z drukarki wystąpił problem Błąd 2214 Podczas pobierania informacji z drukarki wystąpił problem. Nowa drukarka nie została ustawiona.@@@1@@@1.
605. Wystąpił problem podczas pobierania informacji o drukarce dla |1 na |2 Błąd 2201 Wystąpił problem podczas pobierania informacji o drukarce dla |1 na |2. Obiekt mógł zostać wysłany do drukarki, która jest niedostępna.@@@@@@.
606. Podczas pobierania informacji o drukarce dla tego obiektu wystąpił problem Błąd 2213 Wystąpił problem podczas pobierania informacji o drukarce dla tego obiektu. Obiekt mógł zostać wysłany do drukarki, która jest niedostępna.@@@1@@@1.
607. Wystąpił problem z certyfikatem cyfrowym Błąd 29076 Wystąpił problem z certyfikatem cyfrowym. Nie udało się podpisać projektu VBA. Podpis zostanie odrzucony.@@@1@@@1.
608. Wystąpił błąd podczas kompilowania tej funkcji Błąd 7960 Wystąpił błąd podczas kompilowania tej funkcji.@Moduł Visual Basic zawiera błąd składni.@Sprawdź kod, a następnie skompiluj go ponownie.@1@@@1.
609. Wystąpił błąd podczas tworzenia |1 Błąd 7791 Wystąpił błąd podczas tworzenia |1.@Niektóre pola mogły zostać pominięte, ponieważ wystąpił błąd podczas pobierania informacji na ich temat lub ponieważ nie pasowały do ​​|2.@@1@@@1.
610. Wystąpił błąd podczas wyświetlania wiadomości e-mail Błąd 32548 Wystąpił błąd podczas wyświetlania wiadomości e-mail. Upewnij się, że w Outlooku nie ma otwartych okien dialogowych i spróbuj ponownie.
611. Wystąpił błąd podczas wyświetlania zadania Błąd 32551 Wystąpił błąd podczas wyświetlania zadania. Upewnij się, że w Outlooku nie ma otwartych okien dialogowych i spróbuj ponownie.
612. Wystąpił błąd podczas pobierania zakupionej muzyki Błąd -50 Wystąpił błąd podczas pobierania zakupionej muzyki. Wystąpił nieznany błąd (-50).
613. Wystąpił błąd podczas ładowania pliku Błąd 25930 Podczas ładowania pliku wystąpił błąd. Odmowa dostępu do pliku. Upewnij się, że masz dostęp do odczytu do wybranego pliku.
614. Wystąpił błąd w aplikacji Błąd 6111 Wystąpił błąd w aplikacji. Ten błąd jest związany z blokowaniem plików Adobe Flash (SWF) przez filtr treści, zaporę sieciową lub serwer proxy.
615. Wystąpił błąd podczas ładowania kontrolki ActiveX w jednym z Twoich formularzy lub raportów Błąd 2805 Wystąpił błąd podczas ładowania formantu ActiveX w jednym z formularzy lub raportów.@Upewnij się, że wszystkie używane formanty są prawidłowo zarejestrowane. Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania kontrolki ActiveX, kliknij Pomoc.@@2@1@12639@1.
616. Wystąpił błąd podczas ładowania pliku danych XML „|1” Błąd 31540 Wystąpił błąd podczas ładowania pliku danych XML „|1”. Upewnij się, że plik jest prawidłowo sformatowanym plikiem XML. |2.
617. Wystąpił błąd podczas ładowania pliku transformacji XSL „|1” Błąd 31539 Wystąpił błąd podczas ładowania pliku transformacji XSL „|1”. Upewnij się, że plik jest prawidłowo sformatowanym plikiem XSL i jest poprawnym plikiem do użycia z dostarczonymi danymi. |2.
618. Wystąpił błąd podczas publikowania Twojej bazy danych Błąd 32604 Wystąpił błąd podczas publikowania Twojej bazy danych. Sprawdź adres URL publikowania i uprawnienia, a następnie spróbuj ponownie.
619. Podczas konwersji lub włączania tej bazy danych wystąpiły błędy kompilacji Błąd 29022 Podczas konwersji lub włączania tej bazy danych wystąpiły błędy kompilacji.@Baza danych nie została zapisana w stanie skompilowanym. Wydajność tej bazy danych ulegnie pogorszeniu, ponieważ program Microsoft Office Access będzie musiał ponownie skompilować bazę danych
620. Podczas konwersji lub włączania tej bazy danych wystąpiły błędy kompilacji Błąd 29061 Podczas konwersji lub włączania tej bazy danych wystąpiły błędy kompilacji.@Może to być spowodowane starą składnią DAO, która nie jest już obsługiwana.Aby zobaczyć przykład, jak naprawić kod, kliknij Pomoc. @@2@1@11705@1.
621. Wystąpiły błędy podczas operacji przenoszenia bazy danych Błąd 7838 Podczas operacji przenoszenia bazy danych wystąpiły błędy. Otwórz plik dziennika transferu, aby uzyskać szczegółowe informacje.@@@1@@@1.
622. Było zbyt wielu odbiorców wiadomości; wiadomość nie została wysłana Błąd 2290 Było zbyt wielu odbiorców wiadomości; wiadomość nie została wysłana.@@@1@@@1.
623. Za mało miejsca na dysku Błąd 2627 Za mało miejsca na dysku.@@@1@@@1.
624. Ta akcja nie może być wykonana podczas przetwarzania zdarzenia formularza lub raportu Błąd 2585 Tej akcji nie można wykonać podczas przetwarzania zdarzenia formularza lub raportu.@Makro określone jako ustawienie właściwości Przy otwarciu, Przy załadowaniu, Przy zamknięciu, Przy formatowaniu, Przy wycofaniu, Na stronie lub Przy drukowaniu zawiera nieprawidłową akcję dla tej właściwości.@Po kliknięciu OK, akcja
625. To działanie dotyczy tylko produktów, które są aktualnie zainstalowane Błąd 1605 Ta akcja jest prawidłowa tylko dla produktów, które są aktualnie zainstalowane. Błąd podczas odinstalowywania systemu AVG z Panelu sterowania.
626. Ta akcja wymaga argumentu Nazwa obiektu Błąd 2493 Ta akcja wymaga argumentu Nazwa obiektu.@@@1@@@1.
627. Ta akcja zresetuje bieżący kod w trybie przerwania Błąd 29013 Ta akcja zresetuje bieżący kod w trybie przerwania.@Czy chcesz zatrzymać działający kod?@* Aby zatrzymać wykonywanie programu i zamknąć okno Module, wybierz Tak.* Aby pozostawić kod w obecnym stanie , wybierz Nie.@20@@@1.
628. Ten formant ActiveX nie jest włączony w widoku formularza Błąd 7758 Ta kontrolka ActiveX nie jest włączona w widoku formularza.@Nie można ustawić właściwości Enabled lub TabStop na True.@@1@@@1.
629. Ta kontrolka ActiveX nie jest widoczna w widoku formularza Błąd 7759 Ta kontrolka ActiveX nie jest widoczna w widoku formularza.@Nie można ustawić właściwości Widoczny lub TabStop na Prawda.@@1@@@1.
630. Ta aplikacja nie została uruchomiona, ponieważ konfiguracja aplikacji jest nieprawidłowa Błąd konfiguracji Side-by-Side Ta aplikacja nie została uruchomiona, ponieważ konfiguracja aplikacji jest nieprawidłowa. Ten błąd dotyczy tylko interfejsu użytkownika. Program AVG Free Antivirus działa dobrze, ale użytkownik nie może wyświetlać interfejsu użytkownika ani uzyskiwać dostępu do raportów skanowania.
631. Ta tablica jest stała lub tymczasowo zablokowana Błąd 10 Nie wszystkie tablice można zmienić. Nawet tablice specjalnie zadeklarowane jako dynamiczne i tablice w zmiennych Variant są czasami tymczasowo blokowane.
632. To polecenie nie jest dostępne, gdy baza danych jest otwierana z serwera WWW Błąd 32552 To polecenie nie jest dostępne, gdy baza danych jest otwierana z serwera sieci Web. Czy chcesz zapisać lokalną kopię bazy danych?.
633. Ten komponent nie obsługuje tego zestawu zdarzeń Błąd 459 Nie każdy składnik obsługuje pochłanianie zdarzeń przez klienta.
634. Ten plik połączenia odnosi się do dostawcy nieobsługiwanego przez strony dostępu do danych Błąd 2910 Ten plik połączenia odnosi się do dostawcy, który nie jest obsługiwany przez strony dostępu do danych.@Wybierz inny plik połączenia.@@@@@1.
635. Tej kontrolki nie można zmienić na żądany typ Błąd 7766 Tej kontrolki nie można zmienić na żądany typ.@@@1@@@1.
636. Ta kontrolka jest tylko do odczytu i nie można jej modyfikować Błąd 2222 Ta kontrolka jest tylko do odczytu i nie można jej modyfikować.@@@1@@@1.
637. Ta baza danych zawiera łącza do list w wybranej witrynie SharePoint Błąd 32597 Ta baza danych zawiera łącza do list w wybranej witrynie programu SharePoint.Czy chcesz mieć możliwość dodawania skrótów do menu Widok każdej listy? Umożliwi to innym osobom otwieranie formularzy i raportów ze strony sieci Web programu SharePoint.
638. Ta baza danych nie ma projektu Visual Basic, więc nie można jej przekształcić w plik MDE Błąd 7806 Ta baza danych nie ma projektu Visual Basic, więc nie można jej przekształcić w plik MDE.@Otwórz bazę danych w programie Microsoft Office Access, aby utworzyć projekt Visual Basic.@@1@@@1.
639. Ta baza danych została uaktualniona do formatu pliku programu Access 2007 Błąd 9549 Ta baza danych została uaktualniona do formatu pliku programu Access 2007. Nowej bazy danych nie można udostępniać użytkownikom programu Access 2003 lub wcześniejszych wersji.@Aby uzyskać więcej informacji na temat konwersji, kliknij przycisk Pomoc.@@2@1@553714162@1.
640. Ta baza danych jest repliką utworzoną w innej wersji programu Access Błąd 2573 Ta baza danych jest repliką utworzoną w innej wersji programu Access. @Tę replikę można przekonwertować tylko poprzez synchronizację z jej Design Master. @Konwertuj wzorzec projektu tego zestawu replik, a następnie zsynchronizuj replikę z wzorcem projektu.@1@@@1.
641. Ta baza danych jest dostępna do publikacji Błąd 8091 Ta baza danych jest dostępna do publikacji.@Czy chcesz usunąć istniejące publikacje i usunąć bazę danych?@@19@@@2.
642. Ta baza danych jest w nieoczekiwanym stanie i program Microsoft Office Access nie może jej otworzyć Błąd 2572 Ta baza danych jest w nieoczekiwanym stanie i program Microsoft Office Access nie może jej otworzyć.@Ta baza danych została przekonwertowana z poprzedniej wersji programu Microsoft Office Access przy użyciu metody DAO CompactDatabase zamiast polecenia Konwertuj bazę danych (kliknij
643. Ta baza danych ma nierozpoznany format Błąd 7801 Ta baza danych ma nierozpoznany format. @ Baza danych mogła zostać utworzona z nowszą wersją Microsoft Office Access niż ta, której używasz. Uaktualnij swoją wersję Microsoft Office Access do aktualnej, a następnie otwórz tę bazę danych.@@1@@@1.
644. Ta baza danych musi zostać zamknięta przed utworzeniem repliki Błąd 9542 Ta baza danych musi zostać zamknięta przed utworzeniem repliki. @Czy chcesz, aby Microsoft Office Access zamknął tę bazę danych i utworzył replikę? Jeśli będziesz kontynuować, Microsoft Office Access zamknie twoją bazę danych i przekonwertuje ją na Design Master. Baza danych
645. Ten obiekt bazy danych nie może zostać zapisany jako raport Błąd 32586 Tego obiektu bazy danych nie można zapisać jako raportu.@@@1@@@1.
646. Ta baza danych została utworzona przy użyciu poprzedniej wersji Microsoft Office Access Błąd 8405 Ta baza danych została utworzona przy użyciu poprzedniej wersji Microsoft Office Access.@- Możesz udostępnić bazę danych użytkownikom poprzednich wersji Microsoft Office Access, jednak niektóre ulepszenia będą niedostępne.- Możesz otworzyć bazę danych, przeglądać obiekty
647. Ta baza danych została zapisana w Microsoft Access | format pliku Błąd 31595 Ta baza danych została zapisana w Microsoft Access | format pliku.@Aby uzyskać informacje na temat importowania danych z tej bazy danych do nowego pliku, kliknij pozycję Microsoft Office Online na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access.@@1@@@1.
648. Ten dysk jest chroniony przed zapisem Błąd 2735 Ten dysk jest chroniony przed zapisem. Nie możesz zapisać | sprzeciwić się temu.@@@1@@@1.
649. Nie udało się zapisać tego dokumentu Błąd 14 „Nie można zapisać tego dokumentu. Wystąpił problem z odczytaniem tego dokumentu (14). W niektórych przypadkach z powodu uszkodzonego pliku danych może pojawić się komunikat o błędzie „Nie można zapisać tego dokumentu. Wystąpił problem podczas czytania tego dokumentu dokument (14)."" kiedy
650. Ten dokument był wcześniej sformatowany dla drukarki „|1 na |2”, ale ta drukarka nie jest dostępna Błąd 10701 Ten dokument był wcześniej sformatowany dla drukarki „|1 na |2”, ale ta drukarka nie jest dostępna. Ustawienia strony pokazane w oknie dialogowym Ustawienia drukowania dotyczą bieżącej drukarki domyślnej „|3”.@Czy chcesz kontynuować?@@19@@@1.
651. Ten dokument był wcześniej sformatowany dla drukarki |1 na |2, ale ta drukarka nie jest dostępna Błąd 10700 Ten dokument był wcześniej sformatowany dla drukarki |1 na |2, ale ta drukarka nie jest dostępna. Czy chcesz użyć domyślnej drukarki |3?@@@19@@@1.
652. To nie wygląda na plik szablonu Błąd 32564 To nie wygląda na plik szablonu. Plik mógł ulec uszkodzeniu lub format pakietu może zawierać błąd.
653. Ten błąd wskazuje, że plik, który próbujesz przekonwertować, zawiera szyfrowanie DRM w celu ochrony praw autorskich Błąd 27 Ten błąd wskazuje, że plik, który próbujesz przekonwertować, zawiera szyfrowanie DRM w celu ochrony praw autorskich. Konwerter DivX Plus nie może konwertować żadnych plików zawierających szyfrowanie DRM.
654. To wyrażenie jest wpisane niepoprawnie lub jest zbyt złożone, aby można je było oszacować Błąd 3071 To wyrażenie jest wpisane niepoprawnie lub jest zbyt złożone, aby można je było oszacować. Na przykład wyrażenie liczbowe może zawierać zbyt wiele skomplikowanych elementów. Spróbuj uprościć wyrażenie, przypisując części wyrażenia do zmiennych.
655. Ta funkcja nie jest dostępna w MDB ani ACCDB Błąd 2593 Ta funkcja nie jest dostępna w bazie danych MDB ani ACCDB.@@@1@@@1.
656. Ta funkcja jest dostępna tylko w ADP Błąd 32585 Ta funkcja jest dostępna tylko w ADP.@@@1@@@1.
657. Ta funkcja nie jest zainstalowana lub została wyłączona Błąd 7763 Ta funkcja nie jest zainstalowana lub została wyłączona.@Aby zainstalować tę funkcję, uruchom ponownie program Microsoft Office Access lub Instalator pakietu Microsoft Office lub, jeśli używasz dodatku innej firmy, zainstaluj go ponownie. Aby ponownie włączyć tego kreatora, kliknij Microso
658. To pole zostanie przekonwertowane na zwykły tekst, a całe formatowanie w polu zostanie usunięte Błąd 10032 To pole zostanie przekonwertowane na zwykły tekst, a całe formatowanie w polu zostanie usunięte.@Czy chcesz przekonwertować kolumnę na zwykły tekst?@@20@@@2.
659. To pole zostanie przekonwertowane na tekst sformatowany, a wszystkie zawarte w nim dane będą zakodowane w formacie HTML Błąd 10033 To pole zostanie przekonwertowane na Rich Text, a wszystkie zawarte w nim dane będą zakodowane w formacie HTML.@Jeśli Twoje dane zawierają już prawidłowy Rich Text HTML, możesz usunąć dodatkowe kodowanie HTML za pomocą funkcji PlainText w zapytaniu aktualizującym. Czy chcesz kon
660. Ten plik został utworzony w poprzedniej wersji beta programu Excel 2007 Błąd 3850 Ten plik został utworzony w poprzedniej wersji beta programu Excel 2007. Otwórz plik w programie Excel 2007, aby zapisać go w najnowszej wersji formatu pliku programu Excel 2007 przed otwarciem pliku w programie Access 2007.
661. Ten formularz lub raport jest oparty na zapytaniu, które przekracza limit danych w pojedynczym rekordzie Błąd 7799 Ten formularz lub raport jest oparty na zapytaniu, które przekracza limit danych w pojedynczym rekordzie.@Wyklucz z zapytania wszelkie niepotrzebne pola lub zmień niektóre typy pól na Nota w oryginalnych tabelach.@@1@@@1 .
662. Ten format nie obsługuje obiektów o nazwie „|” Błąd 6020 Ten format nie obsługuje obiektów o nazwie „|”. Zmień nazwę obiektu i spróbuj ponownie.@@@1@@@1.
663. Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego Błąd 1619 Nie można otworzyć tego pakietu instalacyjnego. Sprawdź, czy pakiet istnieje i czy masz do niego dostęp, lub skontaktuj się z dostawcą aplikacji, aby sprawdzić, czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
664. To nie jest błąd krytyczny Błąd 0x80073B01 To nie jest błąd krytyczny. Twój komputer jest nadal chroniony.
665. To już jest baza danych MDE Błąd 7805 To już jest baza danych MDE.@@@1@@@1.
666. Ten klucz jest już powiązany z elementem tej kolekcji Błąd 457 Klucz to ciąg określony w metodzie Add, który jednoznacznie identyfikuje określony element członkowski kolekcji.
667. Ta połączona tabela ma indeksy, które używają nieobsługiwanej kolejności sortowania Błąd 8064 Ta połączona tabela ma indeksy, które używają nieobsługiwanej kolejności sortowania.@Jeśli zmodyfikujesz tę tabelę, aparat bazy danych Microsoft Office Access nie będzie w stanie poprawnie utrzymywać indeksów tabeli. W rezultacie Twoje dane mogą pojawiać się w złej kolejności, a funkcje, które
668. Ten członek zestawu replik ma konflikty spowodowane synchronizacją zmian z innymi członkami Błąd 7705 Ten członek zestawu replik ma konflikty spowodowane synchronizacją zmian z innymi członkami.@Czy chcesz teraz rozwiązać te konflikty?@@19@@@2.
669. Ten członek zestawu replik jest teraz mistrzem projektowania Błąd 7711 Ten członek zestawu replik jest teraz Mistrzem Projektowania. Microsoft Office Access zamknie teraz i ponownie otworzy bazę danych, aby zmiany zaczęły obowiązywać.@@@1@@@1.
670. Ta metoda nie jest obsługiwana w przypadku kontrolek załączników w bieżącym formacie pliku bazy danych Błąd 31006 Ta metoda nie jest obsługiwana w przypadku kontrolek załączników w bieżącym formacie pliku bazy danych.@@@1@@@1.
671. Ten obiekt jest zablokowany Błąd 2800 Ten obiekt jest zablokowany. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną odrzucone po zamknięciu formularza.@Kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zapisz jako i zapisz obiekt pod inną nazwą.@@1@@@1.
672. Ten obiekt został zapisany w niepoprawnym formacie i nie można go odczytać Błąd 6037 Ten obiekt został zapisany w niepoprawnym formacie i nie można go odczytać.@@@1@@@1.
673. Ten obiekt zostanie usunięty z lokalnej bazy danych, ale nie z kontroli kodu źródłowego Błąd 8078 Ten obiekt zostanie usunięty z lokalnej bazy danych, ale nie z kontroli kodu źródłowego. @ Następnym razem, gdy uzyskasz tę bazę danych z kontroli kodu źródłowego, obiekt pojawi się ponownie. Czy na pewno chcesz usunąć lokalny obiekt?@@20@@@2.
674. Ten obiekt OLE został utworzony we wcześniejszej wersji OLE, więc nie może być wyświetlany jako ikona Błąd 2797 Ten obiekt OLE został utworzony we wcześniejszej wersji OLE, więc nie może być wyświetlany jako ikona. @ Aby uzyskać efekt podobny do wyświetlania obiektu jako ikony, dodaj kontrolkę obrazu do formularza i dodaj ikonę dla aplikacji do kontroli obrazu. Następnie ustaw
675. Ta operacja nie jest obsługiwana dla sparametryzowanych zapytań lub obiektów opartych na sparametryzowanych zapytaniach Błąd 32529 Ta operacja nie jest obsługiwana w przypadku sparametryzowanych zapytań lub obiektów opartych na sparametryzowanych zapytaniach.@@@1@@@1.
676. Ta operacja nie jest obsługiwana w przypadku tabel połączonych programu SharePoint Błąd 31672 Ta operacja nie jest obsługiwana w przypadku tabel połączonych programu SharePoint. Aby zarządzać tabelami połączonymi programu SharePoint, w menu Dane wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij pozycję Lista programu SharePoint.
677. Ta operacja nie jest obsługiwana w ramach transakcji Błąd 2074 Ta operacja nie jest obsługiwana w transakcjach.@@@1@@@1.
678. Ta operacja nie jest dostępna, gdy moduł jest w trybie przerwy Błąd 29021 Ta operacja nie jest dostępna, gdy moduł jest w trybie przerwania.@Zresetuj wykonywany kod i spróbuj ponownie.@@1@@@1.
679. Ta operacja wymaga otwartej bazy danych Błąd 2075 Ta operacja wymaga otwartej bazy danych.@@@1@@@1.
680. Ta operacja wymaga zainstalowania na lokalnym komputerze co najmniej Microsoft SQL Server 2000 Błąd 7842 Ta operacja wymaga zainstalowania na komputerze lokalnym co najmniej Microsoft SQL Server 2000.@@@1@@@1.
681. Ta strona korzysta z bazy danych, która nie jest obsługiwana Błąd 2885 Ta strona korzysta z bazy danych, która nie jest obsługiwana. Nie będziesz mógł dokonywać zmian danych, dopóki nie połączysz się z obsługiwaną bazą danych.
682. Ta platforma nie jest obsługiwana przez ten pakiet instalacyjny Błąd 0xE001D027 Ta platforma nie jest obsługiwana przez ten pakiet instalacyjny. Upewnij się, że pobierasz właściwy pakiet.
683. Ten produkt napotkał problem, który wymaga ponownego uruchomienia komputera przed jego uruchomieniem Błąd 130:3 Ten produkt napotkał problem, który wymaga ponownego uruchomienia komputera przed jego uruchomieniem. Błąd 130: 3 wskazuje, że oprogramowanie firmy Adobe nie może zweryfikować, czy korzystasz z prawidłowo licencjonowanej wersji oprogramowania.
684. Ta nieruchomość została zastąpiona przez nową nieruchomość; zamiast tego użyj nowej właściwości Błąd 2190 Ta nieruchomość została zastąpiona przez nową nieruchomość; zamiast tego użyj nowej właściwości.@@@1@@@1.
685. Ta właściwość jest dostępna tylko w widoku projektu Błąd 2187 Ta właściwość jest dostępna tylko w widoku Projekt.@@@1@@@1.
686. Ta właściwość jest zablokowana i nie można jej zmienić Błąd 7760 Ta właściwość jest zablokowana i nie można jej zmienić.@@@1@@@1.
687. Ta właściwość jest dostępna tylko dla kontrolek załączników powiązanych z polami załączników Błąd 6034 Ta właściwość jest dostępna tylko dla kontrolek załączników powiązanych z polami załączników.@@@1@@@1.
688. Ta właściwość jest tylko do odczytu i nie można jej modyfikować Błąd 2167 Ta właściwość jest tylko do odczytu i nie można jej modyfikować.@@@1@@@1.
689. Ta właściwość jest tylko do odczytu i nie można jej ustawić Błąd 2135 Ta właściwość jest tylko do odczytu i nie można jej ustawić.@@@1@@@1.
690. Ta właściwość nie jest dostępna w widoku projektu Błąd 2186 Ta właściwość nie jest dostępna w widoku projektu.@Przełącz na widok formularza, aby uzyskać dostęp do tej właściwości, lub usuń odwołanie do właściwości.@@1@@@1.
691. Ten związek został już usunięty przez innego użytkownika Błąd 10604 Ta relacja została już usunięta przez innego użytkownika.@Aby zaktualizować widok, kliknij OK.@@1@@@1.
692. Ten etap procesu konwersji jest zakończony Błąd 7748 Ten etap procesu konwersji jest zakończony. Aby zakończyć proces konwersji, zsynchronizuj tę replikę z (przekonwertowanym) Design Master.
693. Ta tabela zawiera co najmniej jedno pole odnośnika Błąd 8549 Ta tabela zawiera co najmniej jedno pole odnośnika. Wyświetlanych wartości pól odnośnika nie można zmienić za pomocą operacji Zamień.@@@1@1@865@1.
694. Ta tabela jest tylko do odczytu Błąd 2378 Ta tabela jest tylko do odczytu.@Użyj innej nazwy w oknie dialogowym Zapisz jako, aby zapisać zmiany.@@1@@@1.
695. Nie można otworzyć tej tabeli lub zapytania, ponieważ nie ma widocznych pól Błąd 2316 Ta tabela lub zapytanie nie może zostać otwarte, ponieważ nie ma widocznych pól.@Może to spowodować, że tabela lub zapytanie zawiera tylko pola systemowe, a opcja Pokaż obiekty systemowe jest wyłączona.@Aby włączyć opcję Pokaż obiekty systemowe, kliknij Opcje w menu Narzędzia, kliknij
696. Nie można użyć tego szablonu, ponieważ wymaga on nowszej wersji programu Microsoft Office Access Błąd 31637 Nie można użyć tego szablonu, ponieważ wymaga on nowszej wersji programu Microsoft Office Access. Zobacz Microsoft Office Online, aby zapoznać się z najnowszymi szablonami, których można używać w bieżącej wersji programu Microsoft Office Access.
697. Ten szablon wymaga witryny SharePoint z nowszą wersją usług Windows SharePoint Błąd 32574 Ten szablon wymaga witryny programu SharePoint z nowszą wersją usług programu Windows SharePoint. Określ inną witrynę.
698. Ten rodzaj kontroli nie może zawierać innych elementów sterujących Błąd 2150 Ten typ kontroli nie może zawierać innych kontrolek.@@@1@@@1.
699. Ta wartość musi być liczbą Błąd 2262 Ta wartość musi być liczbą.@@@1@@@1.
700. Ta strona internetowa zawiera przestrzenie nazw XML, które mogą powodować konflikty z przestrzeniami nazw programu Access Błąd 2881 Ta strona internetowa zawiera przestrzenie nazw XML, które mogą powodować konflikty z przestrzeniami nazw programu Access. Należy edytować źródło HTML, aby upewnić się, że wszystkie przestrzenie nazw mają unikalny prefiks.
701. Spowoduje to wyczyszczenie całej zawartości tabel systemowych MSysNavPaneXXX Błąd 31620 Spowoduje to wyczyszczenie całej zawartości tabel systemowych MSysNavPaneXXX.@Czy chcesz kontynuować?@@3@@@1.
702. Błąd Thunderbirda 1460 Błąd 1460 Błąd 1460: Mozilla Thunderbird napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
703. Błąd Thunderbirda 5.7.1 Błąd 5.7.1 Błąd 5.7.1: Mozilla Thunderbird napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
704. Kod błędu Thunderbirda 10060 Błąd 10060 Błąd 10060: Mozilla Thunderbird napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
705. Kod błędu Thunderbirda 12263 Błąd 12263 Błąd 12263: Mozilla Thunderbird napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
706. KONIEC CZASU Błąd 0x800CCC19 Błąd 0x800CCC19: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
707. Błąd przekroczenia limitu czasu Błąd 100 Błąd 100 : Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
708. Limit czasu oczekiwania na odpowiedź DDE Błąd 286 Inna aplikacja w konwersacji DDE nie odpowiedziała w czasie określonym przez właściwość LinkTimeout.
709. Naruszenie TLV Błąd 3716 Naruszenie TLV. Ten rekord zawiera wartość pola, która nie spełnia ograniczenia walidacji na poziomie tabeli. Zaktualizuj wartość pola, która narusza regułę sprawdzania poprawności, a następnie ponownie prześlij ten rekord konfliktu lub usuń ten rekord konfliktu.
710. Aby utworzyć relację, przeciągnij myszą pole z jednej tabeli do drugiej Błąd 10608 Aby utworzyć relację, przeciągnij myszą pole z jednej tabeli do drugiej.@@@1@@@1.
711. Aby wygenerować zależności obiektów, opcja Śledź informacje autokorekty nazw musi być włączona Błąd 31564 Aby wygenerować zależności obiektów, opcja Śledź informacje autokorekty nazw musi być włączona.@Włączyć autokorektę nazw i kontynuować?@@5@1@553713744@1.
712. Aby ustawić tę właściwość, otwórz formularz lub raport w widoku projektu Błąd 2136 Aby ustawić tę właściwość, otwórz formularz lub raport w widoku projektu.@Aby uzyskać więcej informacji na temat tej właściwości, wyszukaj w indeksie pomocy nazwę właściwości.@@1@@@1.
713. Aby wyświetlić informacje o zależnościach, musisz wybrać tabelę, zapytanie, formularz lub raport Błąd 31569 Aby wyświetlić informacje o zależnościach, musisz wybrać tabelę, zapytanie, formularz lub raport.@@@1@1@553713742@1.
714. Za mało parametrów Błąd 3061 Za mało parametrów. Oczekiwane |.
715. Za dużo sesji użytkowników CCloud Błąd 235 Błąd 235: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
716. Zbyt wielu klientów aplikacji DLL Błąd 47 Biblioteka dołączana dynamicznie (DLL) dla Visual Basic może obsługiwać dostęp tylko przez 50 aplikacji hosta naraz.
717. Za dużo plików Błąd 67 Istnieje ograniczenie liczby plików na dysku, które można otworzyć jednocześnie.
718. Menu najwyższego poziomu lub nieprawidłowe menu określone jako domyślne menu PopupMenu Błąd 490 Określono domyślny element w metodzie PopupMenu, ale ten element nie był prawidłowym elementem menu.
719. Błąd Tora 404 błąd 404 Błąd 404: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
720. Błąd Tora 503 Błąd 503 Błąd 503: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
721. Błąd przeglądarki Tor 126 Błąd 126 Błąd 126: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
722. Błąd przeglądarki Tor 403 Błąd 403 Błąd 403: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
723. Błąd Tora 1003 Błąd 1003 Błąd 1003: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
724. Błąd Tora 10055 Błąd 10055 Błąd 10055: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
725. Błąd Tora 127 Błąd 127 Błąd 127: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
726. Błąd Tora 2005 Błąd 2005 Błąd 2005: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
727. Błąd Tora 208 Błąd 208 Błąd 208: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
728. Błąd Tora 4001 Błąd 4001 Błąd 4001: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
729. Błąd Tora 407 Błąd 407 Błąd 407: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
730. Błąd Tora 500 Błąd 500 Błąd 500: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
731. Błąd Tora 502 Błąd 502 Błąd 502: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
732. Błąd Tora 504 Błąd 504 Błąd 504: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
733. Błąd Tora 514 Wymagane uwierzytelnienie Błąd 514 Błąd 514: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
734. Błąd Tora 6 Błąd 6 Błąd 6: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
735. Błąd Tora 9000 Błąd 9000 Błąd 9000: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
736. Błąd Tora w wierszu 1 Linia błędu 1 Linia błędu 1: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
737. Błąd Tora w wierszu 3 Linia błędu 3 Błąd Line3: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
738. Kod błędu Tora 16 Błąd 16 Błąd 16: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
739. Kod błędu Tora C7 Błąd C7 Błąd C7: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
740. Wiersz błędu Tora 3 Linia błędu 3 Linia błędu 3: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
741. Błąd sieci Tor 310 Błąd 310 Błąd 310: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
742. Błąd serwera proxy nadrzędnego Tora(4) Host nieosiągalny Błąd 4 Błąd 4: Tor napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
743. Błąd przeglądarki palnika 102 Błąd 102 Ta strona jest niedostępna.
744. Błąd przeglądarki palnika 15 Błąd 15 (net: ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED): Nieznany błąd.
745. Całkowity błąd dowódcy 10054 Błąd 10054 Błąd gniazda 10054.
746. Całkowity błąd dowódcy 2 Błąd 2 Nie można połączyć się z serwerem.
747. Całkowity błąd dowódcy 29 Błąd 29 Błąd podczas wykonywania programu.
748. Całkowity błąd dowódcy 3 Błąd 3 Problem z połączeniem wtyczki FTP.
749. Całkowity błąd dowódcy 31 Błąd 31 Błąd podczas wykonywania programu!.
750. Całkowity błąd dowódcy 5 Błąd 5 Błąd 5: Total Commander napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
751. Całkowity błąd dowódcy 500 Błąd 500 Błąd HTTP 500: Wewnętrzny błąd serwera.
752. Całkowity błąd dowódcy 550 Błąd 550 Błąd FTP 550 podczas próby skopiowania pliku.
753. Całkowity błąd dowódcy 553 Błąd 553 553 Nie można utworzyć pliku.
754. Całkowity błąd dowódcy podczas wykonywania programu (5) Błąd -5 Błąd -5: Total Commander napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
755. Całkowity błąd dowódcy podczas wykonywania programu 29 Błąd 29 Błąd 29: Total Commander napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
756. Całkowity błąd dowódcy podczas wykonywania programu 31 Błąd 31 Błąd 31: Total Commander napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
757. Train Simulator 2012 linia błędu 113 Linia błędu 113 Linia błędu 113: Train Simulator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
758. Błąd Trend Micro 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
759. Błąd Trend Micro 20559 Błąd 20559 Błąd 20559: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
760. Błąd Trend Micro 302 Błąd 302 Błąd 302: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
761. Kod błędu Trend Micro 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
762. Kod błędu Trend Micro 1618 Błąd 1618 Błąd 1618: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
763. Kod błędu Trend Micro 215 Błąd 215 Błąd 215: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
764. Kod błędu Trend Micro 221 Błąd 221 Błąd 221: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
765. Kod błędu Trend Micro 331 Błąd 331 Błąd 331: Firma Trend Micro MaximumSecurity napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
766. Formularz podatkowy Turbo 6252 Błąd Formularz błędu 6252 Formularz błędu 6252: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
767. Turbo formularz podatkowy 8824 Błąd Formularz błędu 8824 Formularz błędu 8824: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
768. Turbo formularz podatkowy 8888 Błąd Formularz błędu 8888 Formularz błędu 8888: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
769. Turbotax 2008 Błąd 65535 Błąd 65535 Błąd 65535: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
770. Turbotax 2011 Błąd 7284 Błąd 7284 Błąd 7284: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
771. Turbotax 2012 Błąd 42002 Błąd 42002 Błąd 42002: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
772. Kod błędu Turbotax 2012 5639 Błąd 5639 Błąd 5639: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
773. Kod błędu Turbotax 2013 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
774. Błąd Turbotax 529 Błąd 529 Błąd 529: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
775. Błąd Turbotax 5405 Błąd 5405 Błąd 5405: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
776. Błąd Turbotax 8829 Błąd 8829 Błąd 8829: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
777. Błąd Turbotax 8863 Błąd 8863 Błąd 8863: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
778. Błąd Turbotax 8889 Błąd 8889 Błąd 8889: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
779. Błąd Turbotax 8949 Błąd 8949 Błąd 8949: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
780. Błąd Turbotax 0019 Błąd 19 Błąd 19: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
781. Błąd Turbotax 0510 Błąd 510 Błąd 510: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
782. Błąd Turbotax 0511 Błąd 511 Błąd 511: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
783. Błąd TurboTax 113 Błąd 113 Instalowanie pliku turbo tax 2010 błąd i/o 113.
784. Błąd Turbotax 1334 Błąd 1334 Błąd 1334: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
785. Błąd TurboTax 14501 Błąd 14501 GetTax1099 nie powiodło się z kodem błędu = 14501.
786. Błąd TurboTax 146 Błąd 146 Błąd 146: Błąd podczas zapisywania lub ładowania pliku.
787. Błąd TurboTax 1601 Błąd 1601 Błąd 1601 Instalator Windows jest niedostępny.
788. Błąd TurboTax 1603 Błąd 1603 Błąd Instalatora Windows 1603.
789. Błąd TurboTax 19 Błąd 19 Odrzucenia zwrotu podatku — kod błędu, błąd w naprawie online.
790. Błąd TurboTax 1921 Błąd 1921 Aktualizuję kod błędu 1921.
791. Błąd Turbotax 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
792. Błąd TurboTax 2 Błąd 2 Kod błędu 2 może wystąpić w kilku różnych obszarach TurboTax, na przykład podczas próby połączenia z Internetem w celu aktualizacji, importu informacji finansowych lub przesłania zwrotu podczas wypełniania lub pobierania.
793. Błąd Turbotax 2012 Błąd 2012 Błąd 2012: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
794. Błąd Turbotax 2013 Błąd 2013 Błąd 2013: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
795. Błąd TurboTax 209 Błąd 209 Błąd 209 wyświetlany podczas uruchamiania lub uruchamiania TurboTax.
796. Błąd Turbotax 214 Błąd 214 Błąd 214: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
797. Błąd TurboTax 2203 Błąd 2203 Błąd instalatora Microsoft 2203.
798. Błąd TurboTax 2502 Błąd 2502 2502 to błąd instalacji MS.
799. Błąd Turbotax 25300 Błąd 25300 Błąd 25300: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
800. Błąd Turbotax 25930 Błąd 25930 Błąd 25930: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
801. Błąd Turbotax 26013 Błąd 26013 Błąd 26013: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
802. Błąd TurboTax 36 Błąd 36 Kod błędu instalacji Turbotax -36.
803. Błąd Turbotax 4 Błąd 4 Błąd 4: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
804. Błąd TurboTax 42001 Błąd 42001 Usługa rozpoznawania nazw nie może rozpoznać nazwy hosta podczas próby aktualizacji TurboTax.
805. Błąd TurboTax 42006 Błąd 42006 Niespodziewany błąd.
806. Błąd TurboTax 42014 Błąd 42014 Błąd 42014: Nie otrzymano odpowiedzi w okresie limitu czasu dla żądania.
807. Błąd TurboTax 42015 Błąd 42015 Błąd 42015: Nie można połączyć się z witryną aktualizacji.
808. Błąd TurboTax 42016 Błąd 42016 Błąd 42016: otrzymano nieoczekiwaną zawartość.
809. Błąd TurboTax 503 Błąd 503 Numer ITIN Kod odrzucenia IRS 0503.
810. Błąd TurboTax 511 Błąd 511 Zwrot odrzucony.
811. Błąd Turbotax 512 Błąd 512 Błąd 512: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
812. Błąd TurboTax 539 Błąd 539 Błąd 539 podczas otwierania lub zapisywania zeznania podatkowego.
813. Błąd TurboTax 5405 Błąd 5405 Formularz błędu 5405: Data zwolnienia musi być w bieżącym roku.
814. Błąd TurboTax 543 Błąd 543 Błąd 543 występuje podczas próby zapisania pliku danych zeznania podatkowego, zwykle dlatego, że lokalizacja, w której chcesz zapisać, jest niedostępna, na przykład sieć lub dysk wymienny.
815. Błąd TurboTax 5639 Błąd 5639 Błąd 5639: Nie można skonfigurować systemu aktualizacji produktu.
816. Błąd TurboTax 5640 Błąd 5640 Błąd 5640: Nie można skonfigurować systemu aktualizacji produktu.
817. Błąd TurboTax 5641 Błąd 5641 Podczas próby instalacji i aktualizacji TurboTax lub podczas próby pobrania programu stanowego może pojawić się komunikat o błędzie 5641.
818. Błąd Turbotax 6 Błąd 6 Błąd 6: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
819. Błąd Turbotax 601 Błąd 601 Błąd 601: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
820. Błąd TurboTax 604 Błąd 604 Uszkodzony plik zeznania podatkowego.
821. Błąd TurboTax 65535 Błąd 65535 "Kod błędu 65535: ""Nieoczekiwany błąd""."
822. Błąd Turbotax 70001 Błąd 70001 Błąd 70001: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
823. Błąd TurboTax 7284 Błąd 7284 Ten błąd pojawia się z powodu uszkodzonych lub brakujących czcionek w systemie.
824. Błąd TurboTax 906 Błąd 906 Przekroczono limit instalacji.
825. Kod błędu Turbotax 10 Błąd 10 Błąd 10: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
826. Kod błędu Turbotax 1305 Błąd 1305 Błąd 1305: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
827. Kod błędu Turbotax 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
828. Kod błędu Turbotax 1335 Błąd 1335 Błąd 1335: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
829. Kod błędu Turbotax 1620 Błąd 1620 Błąd 1620: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
830. Kod błędu Turbotax 2318 Błąd 2318 Błąd 2318: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
831. Kod błędu Turbotax 2350 Błąd 2350 Błąd 2350: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
832. Kod błędu Turbotax 2908 Błąd 2908 Błąd 2908: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
833. Kod błędu Turbotax Ind 031 Błąd IND 31 Błąd IND 31: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
834. Kod błędu Turbotax Ind 032 Błąd IND 32 Błąd IND 32: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
835. Błąd 8829 formularza Turbotax Formularz błędu 8829 Formularz błędu 8829: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
836. Błąd 8889 formularza Turbotax Formularz błędu 8889 Formularz błędu 8889: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
837. Błąd 8891 formularza Turbotax Formularz błędu 8891 Formularz błędu 8891: TurboTax napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
838. Niezgodność typu Błąd 7789 Wpisz niezgodność.@@@1@@@1.
839. Niezgodność typu Błąd 13 Visual Basic może konwertować i wymusić wiele wartości w celu wykonania przypisań typów danych, które nie były możliwe we wcześniejszych wersjach.
840. TypeError: Error #1009: Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody odwołania do obiektu o wartości null Błąd 1009 TypeError: Błąd nr 1009: Nie można uzyskać dostępu do właściwości lub metody odwołania do obiektu o wartości null. w town_fla: : Button_237/frame1().
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018