ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Błąd wiadomości Yahoo 1032 Błąd 1032 Błąd 1032: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
2. Kod błędu książki adresowej Yahoo Messenger 100 Błąd 100 Błąd 100: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
3. Błąd historii konwersacji Yahoo Messenger 500 Błąd 500 Błąd 500: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
4. Błąd Yahoo Messenger 1013 Błąd 1013 Błąd 1013: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
5. Błąd Yahoo Messenger 1221 Błąd 1221 Błąd 1221: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
6. Błąd Yahoo Messenger 1236 Błąd 1236 Błąd 1236: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
7. Błąd Yahoo Messenger 1500 Błąd 1500 Błąd 1500: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
8. Błąd Yahoo Messenger 200 Błąd 200 Błąd 200: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
9. Błąd Yahoo Messenger 2013 Błąd 2013 Błąd 2013: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
10. Błąd Yahoo Messenger 400 Błąd 400 Błąd 400: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
11. Błąd Yahoo Messenger 401 Błąd 401 Błąd 401: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
12. Błąd Yahoo Messenger 403 Błąd 403 Błąd 403: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
13. Błąd Yahoo Messenger 404 błąd 404 Błąd 404: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
14. Błąd Yahoo Messenger 40402 Błąd 40402 Błąd 40402: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
15. Błąd Yahoo Messenger 409 Błąd 409 Błąd 409: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
16. Błąd Yahoo Messenger 502 Błąd 502 Błąd 502: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
17. Błąd Yahoo Messenger 50304 Błąd 50304 Błąd 50304: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
18. Błąd Yahoo Messenger 504 Błąd 504 Błąd 504: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
19. Błąd Yahoo Messenger 605 Błąd 605 Błąd 605: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
20. Błąd Yahoo Messenger 65 Błąd 65 Błąd 65: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
21. Błąd Yahoo Messenger 651 Błąd 651 Błąd 651: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
22. Błąd Yahoo Messenger 927 Błąd 927 Błąd 927: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
23. Błąd Yahoo Messenger 99 Błąd 99 Błąd 99: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
24. Błąd Yahoo Messenger 999 Błąd 999 Błąd 999: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
25. Kod błędu Yahoo Messenger 606 Błąd 606 Błąd 606: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
26. Yahoo Messenger Line 20 Odmowa zezwolenia na błąd Linia błędu 20 Linia błędu 20: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
27. Yahoo Messenger – Błąd skryptu – wiersz 7 Linia błędu 7 Linia błędu 7: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
28. Wieśniak! Błąd komunikatora -1001 Błąd -1001 Nieprawidłowy błąd celu.
29. Wieśniak! Błąd komunikatora -1003 Błąd -1003 Błąd nieobsługiwanego typu treści.
30. Wieśniak! Błąd komunikatora -1004 Błąd -1004 Błąd identyfikatora nieobsługiwanego agenta użytkownika.
31. Wieśniak! Błąd komunikatora -1005 Błąd -1005 Nieprawidłowe argumenty / błąd nieprawidłowej wiadomości.
32. Wieśniak! Błąd komunikatora -1006 Błąd -1006 Błąd osoby nieletniej.
33. Wieśniak! Błąd komunikatora -1009 Błąd -1009 Błąd sprawdzania możliwości.
34. Wieśniak! Komunikator Błąd 12 Błąd 12 Błąd kontaktu użytkownika.
35. Wieśniak! Błąd komunikatora 2 Błąd 2 Użytkownik istnieje błąd.
36. Wieśniak! Błąd komunikatora 22 Błąd 22 Błąd kontroli rodzicielskiej Yahoo.
37. Wieśniak! Komunikator Błąd 28 Błąd 28 Błąd wygaśnięcia sesji.
38. Wieśniak! Błąd komunikatora 3 Błąd 3 Błąd użytkownika nie istnieje.
39. Wieśniak! Komunikator Błąd 30 Błąd 30 Błąd zakazu.
40. Wieśniak! Błąd komunikatora 32 Błąd 32 Błąd nieprawidłowego identyfikatora grupy.
41. Wieśniak! Błąd komunikatora 33 Błąd 33 Błąd użytkownika w liście ignorowanych.
42. Wieśniak! Błąd komunikatora 4 Błąd 4 Błąd nieprawidłowych danych logowania.
43. Wieśniak! Komunikator Błąd 42 Błąd 42 Maksymalna liczba oczekujących autoryzacji kontaktu Błąd.
44. Wieśniak! Błąd komunikatora 6 Błąd 6 Błąd maksymalnej liczby znajomych.
45. Wieśniak! Błąd komunikatora 7 Błąd 7 Maksymalny błąd grup.
46. Wieśniak! Komunikator Błąd 8 Błąd 8 Grupa istnieje błąd.
47. Przypisałeś już klawisz lub kombinację klawiszy |1 w |2 do innego makra Błąd 2070 Przypisałeś już klawisz lub kombinację klawiszy |1 w |2 do innego [email protected] zostanie tylko pierwszy klawisz lub kombinacja [email protected]@[email protected]@[email protected]
48. Masz już pole o nazwie „| Błąd 2362 Masz już pole o nazwie „|.”@@@[email protected]@@1.
49. Masz już indeks o nazwie „| Błąd 2397 Masz już indeks o nazwie „|.”@@@[email protected]@@1.
50. Masz już otwarty obiekt bazy danych o nazwie '| Błąd 2007 Masz już otwarty obiekt bazy danych o nazwie „|.”@Użyj innej nazwy dla każdego obiektu bazy danych tego samego typu.Jeśli chcesz, aby ten obiekt zastąpił oryginalny obiekt, zamknij oryginalny obiekt, a następnie zapisz ten obiekt przy użyciu tej samej imię.Więcej informacji w
51. Zamierzasz dołączyć | wydziwianie) Błąd 10506 Zamierzasz dołączyć | [email protected] kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz dołączyć wybrane [email protected]@[email protected]@@2.
52. Zamierzasz usunąć jeden lub więcej rekordów Błąd 8540 Zamierzasz usunąć jeden lub więcej rekordó[email protected]śli klikniesz Tak, nie będzie można cofnąć tej operacji Usuń.Czy na pewno chcesz usunąć te [email protected]@[email protected]@@2.
53. Zamierzasz usunąć listę i wszystkie jej dane z witryny SharePoint Błąd 32515 Zamierzasz usunąć listę i wszystkie jej dane z witryny programu SharePoint. Czy chcesz kontynuować?.
54. Zamierzasz usunąć | dokumentacja) Błąd 8519 Zamierzasz usunąć | [email protected]śli klikniesz Tak, nie będzie można cofnąć tej operacji usuwania.Czy na pewno chcesz usunąć te [email protected]@[email protected]@@2.
55. Zamierzasz usunąć | wiersz(e) z określonej tabeli Błąd 10508 Zamierzasz usunąć | wierszy z określonej [email protected] kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz usunąć wybrane [email protected]@[email protected]@@2.
56. Zamierzasz wkleić | dokumentacja) Błąd 8520 Zamierzasz wkleić | rekord(y)[email protected] na pewno chcesz wkleić te [email protected]@[email protected]@@2.
57. Zamierzasz wkleić | wiersz(e) do nowej tabeli Błąd 10507 Zamierzasz wkleić | wierszy do nowej [email protected] klikniesz Tak, nie możesz użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz utworzyć nową tabelę z wybranymi [email protected]@[email protected]@@2 .
58. Za chwilę uruchomisz zapytanie definiujące dane, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli Błąd 10504 Za chwilę uruchomisz zapytanie definiujące dane, które może zmodyfikować dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania SQL? Jeśli nie, kliknij Nie, a następnie zmodyfikuj zapytanie lub zamknij je, aby uruchomić je później. @@[email protected]@@2.
59. Zamierzasz uruchomić zapytanie usuwające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10503 Za chwilę uruchomisz zapytanie usuwające, które zmodyfikuje dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego? Aby uzyskać informacje na temat zapobiegania wyświetlaniu tego komunikatu za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie funkcjonalne, kliknij przycisk Pomoc [email protected]@[email protected]@[email protected]
60. Za chwilę uruchomisz zapytanie tworzące tabelę, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10502 Za chwilę uruchomisz zapytanie tworzące tabelę, które zmodyfikuje dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego?Aby uzyskać informacje, jak zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu przy każdym uruchomieniu zapytania funkcjonalnego, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
61. Masz zamiar uruchomić zapytanie przekazujące, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli Błąd 10523 Za chwilę uruchomisz zapytanie przekazujące, które może zmodyfikować dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania SQL?Aby uzyskać informacje, jak zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu przy każdym uruchomieniu zapytania SQL , kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
62. Za chwilę uruchomisz zapytanie dołączające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10501 Za chwilę uruchomisz zapytanie dołączające, które zmodyfikuje dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić tego typu zapytanie funkcjonalne?Aby uzyskać informacje na temat wyłączania wiadomości potwierdzających usunięcie dokumentów, kliknij [email protected]@[email protected]@ [email protected]
63. Za chwilę uruchomisz zapytanie aktualizujące, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10500 Za chwilę uruchomisz zapytanie aktualizujące, które zmodyfikuje dane w Twojej [email protected] na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego? Aby uzyskać informacje na temat zapobiegania wyświetlaniu tego komunikatu za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie funkcjonalne, kliknij przycisk Pomoc [email protected]@[email protected]@[email protected]
64. Zamierzasz zaktualizować | wydziwianie) Błąd 10505 Zamierzasz zaktualizować | [email protected] kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz zaktualizować te [email protected]@[email protected]@@2.
65. Próbujesz zastosować więcej tagów inteligentnych niż system może obsłużyć Błąd 31554 Próbujesz zastosować więcej tagów inteligentnych niż system może obsłużyć[email protected] niektóre z wybranych tagó[email protected]@[email protected]@@1.
66. Próbujesz pracować z plikiem Paradox, który wymaga Borland Database Engine (BDE) Błąd 3836 Próbujesz pracować z plikiem Paradox, który wymaga Borland Database Engine (BDE). Microsoft Office Access nie może załadować BDE lub BDE nie jest poprawnie zainstalowany. Aby to naprawić, uruchom program instalacyjny BDE.
67. Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ Błąd 131 Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ. Połącz się ponownie z ICQ i spróbuj ponownie. Oznacza, że ​​rzeczywiste połączenie z serwerem zostało utracone, podczas gdy połączenie internetowe jest dostępne.
68. Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ Błąd 135 Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ. Połącz się ponownie z ICQ i spróbuj ponownie. Oznacza, że ​​rzeczywiste połączenie z serwerem zostało utracone, podczas gdy połączenie internetowe jest dostępne.
69. Próbujesz przekonwertować bazę danych zaszyfrowaną hasłem Błąd 32547 Próbujesz przekonwertować bazę danych zaszyfrowaną hasłem. Usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Ustaw hasło bazy danych.
70. Próbujesz przekonwertować bazę danych chronioną hasłem Błąd 32545 Próbujesz przekonwertować bazę danych chronioną hasłem. Usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
71. Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych Błąd 32544 Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych. Odkoduj bazę danych, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
72. Próbujesz przekonwertować zaszyfrowaną bazę danych, która używa hasła Błąd 32546 Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych, która używa hasła. Odszyfruj bazę danych, usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby zabezpieczyć przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
73. Próbujesz otworzyć bazę danych tylko do odczytu Błąd 29029 Próbujesz otworzyć bazę danych tylko do [email protected] pierwszym otwarciu bazy danych we wcześniejszej wersji musisz mieć możliwość zapisywania zmian w bazie danych.* Może być ustawiony atrybut tylko do odczytu pliku bazy danych; wyczyść ten atrybut.* Być może wybrałeś Open R
74. Korzystasz z OTC, który nie pasuje do używanego oprogramowania Avira Błąd 555 Korzystasz z OTC, które nie pasuje do używanego oprogramowania Avira. Instalacja licencji nie powiodła się.
75. Próbowałeś utworzyć plik.mdb w witrynie SharePoint Błąd 32526 Próbowano utworzyć plik.mdb w witrynie programu SharePoint. W witrynach programu SharePoint można tworzyć tylko pliki bazy danych programu Access 2007 (accdb). Zmień typ pliku lub wybierz inną lokalizację.
76. Próbujesz połączyć lub zaimportować plik korespondencji seryjnej programu Microsoft Word Błąd 3439 Próbowałeś połączyć lub zaimportować plik korespondencji seryjnej programu Microsoft Word. Chociaż możesz eksportować takie pliki, nie możesz ich połączyć ani zaimportować.
77. Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta przez użytkownika „|2” na komputerze „|1” Błąd 3704 Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta przez użytkownika '|2' na komputerze '|1'. Spróbuj ponownie, gdy baza danych będzie dostępna.
78. Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta wyłącznie przez użytkownika „|2” na komputerze „|1” Błąd 3356 Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta wyłącznie przez użytkownika '|2' na komputerze '|1'. Spróbuj ponownie, gdy baza danych będzie dostępna.
79. Możesz skopiować tylko bazę danych znajdującą się na twoim komputerze lokalnym Błąd 7843 Możesz skopiować tylko bazę danych znajdującą się na komputerze lokalnym. Aby utworzyć kopię bazy danych na zdalnym komputerze, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż Zadania serwera, a następnie kliknij Przenieś bazę [email protected]@@[email protected]@@1.
80. W tym formacie możesz zapisywać tylko zapytania wybierające, krzyżowe i składające Błąd 7798 W tym formacie można zapisywać tylko zapytania wybierające, krzyżowe i składają[email protected]@@[email protected]@@1.
81. Możesz wybrać do | wartości w filtrze kolumnowym dla pola wielowartościowego Błąd 2355 Możesz wybrać do | wartości w filtrze kolumnowym dla pola wielowartościowego. Usuń niektóre wartości, a następnie spróbuj ponownie.
82. Możesz ustawić poziomy grup tylko dla raportów, nie dla formularzy Błąd 2152 Możesz ustawić poziomy grup tylko dla raportów, a nie dla [email protected]@@[email protected]@@1.
83. Operatora Is można użyć tylko w wyrażeniu z wartością Null lub Not Null Błąd 2443 Operatora Is można używać tylko w wyrażeniu z wartością Null lub Not [email protected]@@[email protected]@[email protected]
84. Nie możesz dodać odniesienia do grupy roboczej Microsoft Office Access Błąd 29014 Nie możesz dodać odwołania do grupy roboczej Microsoft Office [email protected]@@[email protected]@[email protected]
85. Nie możesz dodać referencji do otwartej bazy danych Błąd 29016 Nie możesz dodać odniesienia do otwartej bazy [email protected]@@[email protected]@@1.
86. Nie możesz teraz dodać kolejnej sekcji Błąd 2178 Nie możesz teraz dodać kolejnej [email protected] całkowita wysokość wszystkich sekcji w raporcie, w tym nagłówków sekcji, wynosi 200 cali (508 cm)[email protected]ń lub zmniejsz wysokość co najmniej jednej sekcji, a następnie dodaj nowa [email protected]@@@1.
87. Nie możesz przypisać wartości do tego obiektu Błąd 2448 Nie możesz przypisać wartości do tego [email protected]* Obiekt może być kontrolką w formularzu tylko do odczytu.* Obiekt może znajdować się w formularzu, który jest otwarty w widoku Projekt.* Wartość może być dla tego zbyt duża [email protected]@[email protected]@[email protected]
88. Nie można obliczyć sum oznaczonych gwiazdką (*) Błąd 2324 Nie możesz obliczyć sum oznaczonych gwiazdką (*)[email protected]ż gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli, nie możesz obliczyć na niej [email protected]ń gwiazdkę z siatki projektu zapytania. Dodaj pola, których chcesz użyć do siatki projektu, a następnie wybierz
89. Nie możesz wywołać tej funkcji, gdy otwarte jest okienko grupowania, sortowania i sumy Błąd 2154 Nie można wywołać tej funkcji, gdy otwarte jest okienko grupowania, sortowania i [email protected]@@[email protected]@@1.
90. W chwili obecnej nie możesz wykonać tej czynności Błąd 2486 Nie możesz wykonać tej akcji w chwili [email protected]óbowałeś uruchomić makro lub użyłeś obiektu DoCmd w Visual Basic do wykonania akcji. Jednak Microsoft Office Access wykonuje inną czynność, która uniemożliwia wykonanie tej czynności
91. Nie można zmienić pola Autonumerowanie o losowej wartości na przyrostowe pole Autonumerowanie Błąd 7913 Nie możesz zmienić pola Autonumerowania o losowej wartości na przyrostowe pole [email protected]ści pól Autonumerowania o wartościach losowych nie są ciągł[email protected]@[email protected]@@1.
92. Nie możesz zmienić uprawnień dla „| Błąd 2616 Nie możesz zmienić uprawnień dla '|.'@Aby zmienić uprawnienia dla tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
93. Nie możesz zmienić uprawnień dla „|” w replice Błąd 2619 Nie możesz zmienić uprawnień dla „|” w [email protected] można zmienić tylko w Design Master dla zestawu [email protected]@[email protected]@@1.
94. Nie można zmienić właściwości drukarki w zdarzeniu OnOpen raportu Błąd 2591 Nie można zmienić właściwości drukarki w zdarzeniu OnOpen [email protected]@@[email protected]@@1.
95. Nie możesz zmienić kolumny „|” przechowywać wiele wartości; jest częścią wymuszonej relacji Błąd 7927 Nie możesz zmienić kolumny „|” przechowywać wiele wartości; jest to część wymuszonej [email protected]śli chcesz zmienić kolumnę, aby przechowywać wiele wartości, najpierw usuń relację w oknie [email protected]@[email protected]@@1.
96. Nie możesz zmienić typu danych ani rozmiaru pola tego pola; jest częścią jednego lub więcej związków Błąd 2390 Nie możesz zmienić typu danych ani rozmiaru pola tego pola; jest częścią jednej lub więcej [email protected]śli chcesz zmienić typ danych tego pola, najpierw usuń jego relacje w oknie [email protected]@[email protected]@@1.
97. Nie możesz zmienić klucza podstawowego Błąd 2388 Nie możesz zmienić klucza [email protected] tabela jest tabelą podstawową w jednej lub kilku [email protected]śli chcesz zmienić lub usunąć klucz podstawowy, najpierw usuń relację w oknie [email protected]@@@1.
98. Nie możesz zmienić wartości tej właściwości w zdarzeniu OnPaint Błąd 32521 Nie można zmienić wartości tej właściwości w zdarzeniu [email protected]@@[email protected]@@1.
99. Nie możesz przekonwertować ani włączyć pliku MDE Błąd 2031 Nie możesz przekonwertować ani włączyć pliku [email protected]@@[email protected]@@1.
100. Nie można konwertować wartości ReplicationID na inne typy danych Błąd 7914 Nie można konwertować wartości ReplicationID na inne typy [email protected]@@[email protected]@@1.
101. Nie można konwertować, włączać ani kodować pliku projektu programu Access Błąd 7882 Nie można konwertować, włączać ani kodować pliku projektu programu [email protected]@@[email protected]@@1.
102. W replice nie można kopiować obiektów lokalnych Błąd 7745 W replice nie można kopiować obiektów lokalnych. Zmiany projektowe w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master.
103. Nie możesz utworzyć listy pól na podstawie zapytania funkcjonalnego „| Błąd 2060 Nie można utworzyć listy pól na podstawie zapytania funkcjonalnego „|.”@Kwerendy funkcjonalne nie mają pól. Formularz lub raport musi być oparty na tabeli albo na zapytaniu wybierającym lub krzyż[email protected]ń właściwość RecordSource formularza lub raportu albo otwórz zapytanie funkcjonalne
104. Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z bazy danych w starym formacie Błąd 7800 Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z bazy danych w starym formacie. @Zamknij bazę danych i przekonwertuj ją na aktualną wersję Microsoft Office Access. Następnie utwórz bazę danych [email protected]@[email protected]@@1.
105. Nie można utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z repliki bazy danych Błąd 2575 Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z repliki bazy [email protected]@@[email protected]@@1.
106. Nie możesz utworzyć modułu dla formularza lub raportu, jeśli jest on tylko do odczytu lub jeśli baza danych jest tylko do odczytu Błąd 29046 Nie możesz utworzyć modułu dla formularza lub raportu, jeśli jest on tylko do odczytu lub jeśli baza danych jest tylko do [email protected]@@[email protected]@@1.
107. Nie możesz utworzyć nowego wystąpienia tego formularza lub raportu, gdy jest on w widoku projektu Błąd 7782 Nie możesz utworzyć nowego wystąpienia tego formularza lub raportu, gdy jest on w widoku [email protected]@@[email protected]@@1.
108. Nie możesz utworzyć klucza podstawowego w polu tego typu danych Błąd 2379 Nie możesz utworzyć klucza podstawowego w polu tego typu [email protected] możesz zdefiniować klucza podstawowego w polach z obiektem OLE, notą, załącznikiem lub wielowartościowym polem [email protected]@[email protected]@@1 .
109. Nie można utworzyć kontrolki ActiveX w niezwiązanej ramce obiektu Błąd 2804 Nie możesz utworzyć kontrolki ActiveX w niezwiązanej ramce [email protected] ActiveX są automatycznie zawarte w ramkach kontrolek [email protected]@[email protected]@[email protected]
110. Nie możesz utworzyć indeksu ani klucza podstawowego na więcej niż 10 polach Błąd 2374 Nie możesz utworzyć indeksu ani klucza podstawowego na więcej niż 10 [email protected]@@[email protected]@@1.
111. Nie możesz zdekodować bazy danych, której nie stworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem Błąd 2553 Nie możesz odkodować bazy danych, której nie utworzyłeś lub której nie jesteś właś[email protected]ź właściciela bazy danych lub administratora swojej grupy [email protected]@[email protected]@@1.
112. Nie możesz usunąć relacji odziedziczonej z połączonej bazy danych Błąd 2652 Nie możesz usunąć relacji odziedziczonej z połączonej bazy [email protected]@@[email protected]@@1.
113. Nie możesz usunąć ani zmienić nazwy „|” w replice Błąd 7721 Nie możesz usunąć ani zmienić nazwy „|” w [email protected] operacje nie mogą być wykonywane na replice; można je wykonać tylko u Mistrza [email protected]@[email protected]@@1.
114. W tej chwili nie można usunąć kolumny „|1” Błąd 2401 W tej chwili nie można usunąć kolumny „|1”. @Kolumna „|1” jest częścią klucza podstawowego tabeli „|2”. Służy do identyfikacji i przechowywania wierszy w tabeli w bazie danych. @ Nie można usunąć klucza podstawowego podczas korzystania z widoku arkusza danych. Aby usunąć t
115. Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” póki jest otwarty Błąd 2008 Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” gdy jest [email protected] obiekt bazy danych, a następnie go usuń[email protected]@[email protected]@@1.
116. Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” póki jest otwarty Błąd 2010 Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” gdy jest [email protected] obiekt bazy danych, a następnie go usuń[email protected]@[email protected]@@1.
117. Nie możesz usunąć pola „| Błąd 2389 Nie możesz usunąć pola '|.'@Jest częścią jednej lub więcej [email protected]śli chcesz usunąć to pole, najpierw usuń jego relacje w oknie [email protected]@@@1.
118. Nie możesz usunąć pola '|'; jest to pole systemu replikacji Błąd 7915 Nie możesz usunąć pola '|'; jest to pole systemu [email protected]żyj zapytania tworzącego tabelę, aby utworzyć nową tabelę, która zawiera wszystkie pola w tabeli z wyjątkiem pól systemowych. Aby uzyskać informacje na temat zapytań dotyczących tworzenia tabel, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
119. Nie możesz usunąć tabeli „|” dopóki jego relacje z innymi tabelami nie zostaną usunięte Błąd 8065 Nie możesz usunąć tabeli „|” dopóki jego relacje z innymi tabelami nie zostaną usunię[email protected] chcesz, aby program Microsoft Office Access teraz usunął te [email protected]@[email protected]@@2.
120. Nie możesz usunąć tabeli '|'; jest uczestniczeniem w jednym lub kilku związkach Błąd 2387 Nie możesz usunąć tabeli '|'; uczestniczy w jednej lub więcej [email protected]śli chcesz usunąć tę tabelę, najpierw usuń jej relacje w oknie [email protected]@[email protected]@@1.
121. Nie możesz wyłączyć kontrolki, gdy ma fokus Błąd 2164 Nie możesz wyłączyć kontrolki, gdy jest na niej [email protected]@@[email protected]@[email protected]
122. Nie możesz zakodować bazy danych, której nie stworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem Błąd 2552 Nie możesz zakodować bazy danych, której nie utworzyłeś lub której nie jesteś właś[email protected]ź właściciela bazy danych lub administratora swojej grupy [email protected]@[email protected]@@1.
123. Nie możesz teraz wyjść z Microsoft Office Access Błąd 2044 Nie możesz teraz wyjść z Microsoft Office [email protected]śli używasz modułu Visual Basic, który używa OLE lub DDE, być może będziesz musiał przerwać działanie moduł[email protected]@[email protected]@@1.
124. Nie możesz wyeksportować obiektu do siebie Błąd 7884 Nie możesz wyeksportować obiektu do samego [email protected] inną bazę danych do eksportu lub nadaj obiektowi nową nazwę[email protected]@[email protected]@@1.
125. Nie możesz przejść do określonego rekordu Błąd 2105 Nie możesz przejść do określonego [email protected]żesz być na końcu zestawu rekordó[email protected]@[email protected]@@1.
126. Nie możesz mieć więcej niż siedmiu zagnieżdżonych podformularzy w głównym formularzu Błąd 2171 Nie możesz mieć więcej niż siedmiu zagnieżdżonych podformularzy w głównym [email protected]ń ósmy zagnieżdżony [email protected]@[email protected]@@1.
127. Nie możesz ukryć kontrolki, która jest skupiona Błąd 2165 Nie możesz ukryć kontrolki, która jest [email protected]@@[email protected]@@1.
128. Nie możesz ukryć dokumentu „|” póki jest otwarty Błąd 2564 Nie możesz ukryć dokumentu „|” gdy jest [email protected] zamknij obiekt bazy danych, a następnie go [email protected]@[email protected]@@1.
129. Nie możesz wstawić raportu do formularza Błąd 2177 Nie możesz wstawić raportu do [email protected] można wstawić tylko do [email protected]@[email protected]@@1.
130. Nie można wstawić kontrolki ActiveX w powiązanej lub niezwiązanej ramce obiektu Błąd 2802 Nie możesz wstawić kontrolki ActiveX w powiązanej lub niezwiązanej ramce [email protected] ActiveX są automatycznie zawarte w ramkach formantów [email protected]@[email protected]@@1.
131. Nie możesz pozostawić właściwości Alias ​​pustej Błąd 2348 Nie możesz pozostawić właściwości Alias ​​[email protected]@@[email protected]@[email protected]
132. Nie możesz zablokować kontrolki, która zawiera niezapisane zmiany Błąd 2166 Nie możesz zablokować kontrolki, która zawiera niezapisane [email protected]@@[email protected]@@1.
133. Nie możesz modyfikować projektu „|” w replice Błąd 7704 Nie możesz modyfikować projektu „|” w [email protected] projektu w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master.Czy chcesz otworzyć go jako tylko do [email protected]@[email protected]@@2.
134. Nie możesz modyfikować tego pola, ponieważ jest tylko do odczytu Błąd 8501 Nie można modyfikować tego pola, ponieważ jest ono tylko do [email protected]óre pola, takie jak pole obliczeniowe, są z założenia przeznaczone tylko do odczytu. Jednak każde pole może być tylko do odczytu, jeśli jego właściwość Zablokowane jest ustawiona na [email protected]@[email protected]@[email protected]
135. Nie możesz modyfikować tego zapytania, ponieważ zostało ono usunięte lub zmieniono jego nazwę przez innego użytkownika Błąd 2352 Nie możesz modyfikować tego zapytania, ponieważ zostało ono usunięte lub zmieniono jego nazwę przez innego uż[email protected]@@[email protected]@@1.
136. Nie możesz teraz modyfikować tej tabeli, ponieważ używa jej ktoś inny Błąd 7908 Nie możesz teraz modyfikować tej tabeli, ponieważ używa jej ktoś [email protected]@@[email protected]@@1.
137. Nie możesz przenieść kontrolki filtru grupy do innej sekcji Błąd 2892 Nie możesz przenieść kontrolki filtru grupy do innej sekcji. Usuń kontrolkę filtru grupy z bieżącej sekcji i utwórz ją w innej sekcji.
138. Nie możesz przejść do poprzedniej kontrolki, gdy tylko jedna kontrolka ma fokus Błąd 2483 Nie możesz przejść do poprzedniej kontrolki, gdy tylko jedna kontrolka ma [email protected]żyj właściwości PreviousControl tylko po przeniesieniu fokusu do drugiej [email protected]@[email protected]@[email protected]
139. Nie można otworzyć podformularza lub podraportu, gdy jest on również otwarty w widoku projektu Błąd 7792 Nie możesz otworzyć podformularza ani podraportu, jeśli jest on również otwarty w widoku [email protected]@@[email protected]@@1.
140. Nie możesz wkleić obiektu bazy danych do siebie Błąd 2543 Nie możesz wkleić do siebie obiektu bazy [email protected]@@[email protected]@@1.
141. Nie możesz wkleić poza koniec tabeli Błąd 2375 Nie możesz wkleić poza koniec [email protected]óbowałeś wkleić pola poza 255 wierszem w tabeli w widoku [email protected]@[email protected]@@1.
142. Nie możesz wkleić tego obiektu jako określonego typu Błąd 2807 Nie możesz wkleić tego obiektu jako określonego [email protected] inny typ [email protected]@[email protected]@@1.
143. Nie możesz umieścić w sobie formularza (ani raportu) Błąd 2133 Nie możesz umieścić formularza (lub raportu) w samym [email protected] lub wprowadź inny formularz lub raport, który będzie służył jako podformularz lub [email protected]@[email protected]@@1.
144. Nie możesz umieścić tej kontrolki w określonej sekcji Błąd 2919 Nie możesz umieścić tej kontrolki w określonej [email protected]@@@@@1.
145. Nie możesz wydrukować przewijalnych (odmrożonych) kolumn w arkuszu danych Błąd 10250 Nie możesz wydrukować przewijalnych (odmrożonych) kolumn w arkuszu [email protected]żone kolumny są szersze niż strona. Czy chcesz wydrukować tylko zablokowane [email protected]śli chcesz wydrukować niezamrożone kolumny, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Zmniejsz kolumnę
146. Nie możesz umieścić przycisku Domyślne lub Anuluj na stronie właściwości Błąd 379 Przycisku Domyślny lub Anuluj nie można umieścić na stronie właściwości.
147. Nie można umieścić przycisku Domyślne lub Anuluj w Kontrolce użytkownika, chyba że ustawiona jest jej właściwość DefaultCancel Błąd 399 Nie można ustawić właściwości Default lub Cancel kontrolki na True w Kontroli użytkownika, chyba że właściwość DefaultCancel kontrolki użytkownika ma wartość True.
148. Nie można odwoływać się do właściwości Parent formularza lub raportu, gdy jest ona otwarta w widoku projektu Błąd 2459 Nie można odwoływać się do właściwości nadrzędnej formularza lub raportu, gdy któryś z nich jest otwarty w widoku [email protected]@@[email protected]@@1.
149. Nie można odwoływać się do właściwości RecordsetClone formularza otwartego w widoku projektu Błąd 2460 Nie można odwoływać się do właściwości RecordsetClone formularza otwartego w widoku [email protected]@@[email protected]@[email protected]
150. Nie możesz odwoływać się do właściwości lub metody dla kontrolki, chyba że kontrolka ma fokus Błąd 2185 Nie możesz odwoływać się do właściwości lub metody dla kontrolki, chyba że kontrolka ma [email protected]óbuj jedną z następujących czynności: * Przenieś fokus do kontrolki przed odwołaniem się do właściwości. W kodzie Visual Basic użyj metody SetFocus. W makrze użyj GoToCo
151. Nie możesz usunąć tego odniesienia Błąd 29015 Nie możesz usunąć tego [email protected] Office Access potrzebuje tego odniesienia do poprawnego dział[email protected]@[email protected]@@1.
152. Nie możesz usunąć tego konta użytkownika z grupy „| Błąd 2605 Nie możesz usunąć tego konta użytkownika z grupy '|.'@* Być może próbowałeś usunąć konto użytkownika z domyślnej grupy Użytkownicy. Microsoft Office Access automatycznie dodaje wszystkich użytkowników do domyślnej grupy Użytkownicy. Aby usunąć konto użytkownika z grupy Użytkownicy,
153. Nie możesz zmienić nazwy | obiekt w wersji klient/serwer Microsoft Office Access Błąd 7809 Nie możesz zmienić nazwy | obiekt w wersji klient/serwer programu Microsoft Office [email protected]@@[email protected]@@1.
154. Nie możesz zmienić nazwy obiektu bazy danych '|' póki jest otwarty Błąd 2009 Nie możesz zmienić nazwy obiektu bazy danych '|' gdy jest [email protected] obiekt bazy danych, a następnie zmień jego nazwę[email protected]@[email protected]@@1.
155. Nie możesz zastąpić bieżącej wartości pola tekstem zastępczym Błąd 2139 Nie możesz zastąpić bieżącej wartości pola tekstem zastę[email protected]ąż wszelkie błędy przed dokonaniem dalszych [email protected]@[email protected]@@1.
156. Nie możesz uruchomić zapytania o aktualizację z gwiazdką (*) Błąd 2328 Nie możesz uruchomić zapytania aktualizującego z gwiazdką (*)[email protected]ż gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli, nie możesz jej zaktualizować[email protected]ń gwiazdkę z siatki projektu zapytania. Dodaj pola, które chcesz zaktualizować do siatki [email protected]@[email protected]@1.
157. Nie możesz zapisać zablokowanego obiektu OLE Błąd 2792 Nie możesz zapisać zablokowanego obiektu [email protected]@@[email protected]@@1.
158. Nie możesz zapisać obiektu, gdy jesteś w oknie Filtruj według formularza Błąd 7778 Nie możesz zapisać obiektu, gdy jesteś w oknie Filtruj według [email protected]łącz na widok formularza, a następnie zapisz [email protected]@[email protected]@@1.
159. Nie możesz zapisać zmian projektu w „|” w replice Błąd 7719 Nie możesz zapisać zmian projektu w „|” w [email protected] projektowe w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko u kierownika [email protected]@[email protected]@@1.
160. Nie można zapisać zmian projektu do „|1” w replice Błąd 7720 Nie możesz zapisać zmian projektu do '|1' w [email protected] projektu w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master. Czy chcesz go zapisać jako nowy, lokalny [email protected]@[email protected]@@2.
161. Nie możesz zapisać modułu zajęć „|” nad standardowym modułem o tej samej nazwie Błąd 7998 Nie możesz zapisać modułu zajęć „|” zamiast standardowego modułu o tej samej [email protected] moduł klasy pod inną nazwą lub najpierw usuń standardowy moduł[email protected]@[email protected]@@1.
162. Nie możesz zapisać standardowego modułu '|' nad modułem klasy o tej samej nazwie Błąd 7997 Nie możesz zapisać standardowego modułu '|' nad modułem klasy o tej samej [email protected] standardowy moduł pod inną nazwą lub najpierw usuń moduł [email protected]@[email protected]@@1.
163. Nie możesz zapisać | obiekt teraz Błąd 2734 Nie możesz zapisać | teraz [email protected] OLE wykonuje operację lub inny użytkownik otworzył i zablokował [email protected]óbuj zapisać obiekt ponownie póź[email protected]@@@1.
164. W tej chwili nie możesz zapisać tego rekordu Błąd 2169 Nie możesz teraz zapisać tego rekordu. @Microsoft Office Access mógł napotkać błąd podczas próby zapisania rekordu.Jeśli teraz zamkniesz ten obiekt, wprowadzone zmiany danych zostaną utracone.Czy chcesz zamknąć bazę danych mimo wszystko [email protected]@[email protected]@@2.
165. Nie możesz przeszukać pola dla określonej wartości Błąd 2138 Nie możesz przeszukać pola pod kątem określonej wartoś[email protected]ąż błąd podany w poprzednim komunikacie o błędzie przed ponowną próbą [email protected]@[email protected]@@1.
166. Nie możesz ustawić wartości, gdy dokument jest w podglądzie wydruku Błąd 2481 Nie możesz ustawić wartości, gdy dokument jest w podglądzie [email protected]@@[email protected]@@1.
167. Nie możesz ustawić kryteriów przed dodaniem pola lub wyrażenia do wiersza Pole Błąd 2321 Nie możesz ustawić kryteriów przed dodaniem pola lub wyrażenia do wiersza [email protected] dodaj pole z listy pól do kolumny i wprowadź wyrażenie, albo usuń [email protected]@[email protected]@@1.
168. Nie możesz ustawić właściwości ColumnOrder, gdy jesteś w widoku formularza lub podglądzie wydruku Błąd 7771 Nie możesz ustawić właściwości Kolejność Kolumn, gdy jesteś w widoku formularza lub podglądzie [email protected]@@[email protected]@@1.
169. Nie można ustawić właściwości IgnoreNulls klucza podstawowego na Tak Błąd 2393 Nie możesz ustawić właściwości IgnoreNulls klucza podstawowego na [email protected] podstawowy z definicji nie może zezwalać na wartości [email protected]śli chcesz w tym polu wartości null, usuń definicję klucza podstawowego, ustawiając właściwość Podstawowy do [email protected]@@@1.
170. Nie możesz ustawić właściwości MenuBar, chyba że baza danych jest otwarta Błąd 7883 Nie możesz ustawić właściwości MenuBar, chyba że baza danych jest [email protected]@@[email protected]@@1.
171. Nie można ustawić właściwości MenuBar, gdy obiekt OLE jest aktywny w miejscu Błąd 7774 Nie można ustawić właściwości MenuBar, gdy obiekt OLE jest aktywny w [email protected]@@[email protected]@@1.
172. Nie można ustawić właściwości PictureData w widoku arkusza danych Błąd 2194 Nie można ustawić właściwości PictureData w widoku arkusza [email protected] zobaczyć prawidłowe ustawienia tej właściwości, wyszukaj w indeksie pomocy 'Właściwość PictureData'[email protected]@[email protected]@@1.
173. Nie można ustawić właściwości Unique klucza podstawowego na Nie Błąd 2392 Nie możesz ustawić właściwości Unique klucza podstawowego na [email protected] podstawowy z definicji zawiera tylko unikalne wartoś[email protected]śli chcesz zezwolić na nieunikalne wartości w tym polu, usuń definicję klucza podstawowego, ustawiając właściwość Główny do [email protected]@@@1.
174. Nie możesz ustawić | właściwość w podglądzie wydruku lub po rozpoczęciu drukowania Błąd 2191 Nie możesz ustawić | w podglądzie wydruku lub po rozpoczęciu [email protected]óbuj ustawić tę właściwość w zdarzeniu [email protected]@[email protected]@@1.
175. Nie możesz sortować według pola obliczeniowego w formularzu Błąd 2181 Nie możesz sortować według pola obliczeniowego w [email protected]żesz sortować według pola obliczeniowego tylko w [email protected]órz pole obliczeniowe w zapytaniu, posortuj pole, a następnie oprzyj formularz na zapytaniu.Ponieważ zapytanie musi zostać wykonane przed otwarciem formularza, formularz wi
176. Nie możesz sortować według gwiazdki (*) Błąd 2322 Nie możesz sortować według gwiazdki (*)[email protected]ż gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli bazowej lub zapytaniu, nie możesz sortować według [email protected] gwiazdkę do siatki projektu zapytania wraz z określonymi polami, które chcesz posortować. Wyczyść pole wyboru Pokaż
177. Nie możesz sortować w tym polu Błąd 2182 Nie możesz sortować według tego [email protected]@@[email protected]@@1.
178. Nie możesz określić kryteriów gwiazdki (*) Błąd 2323 Nie możesz określić kryteriów gwiazdki (*)[email protected]ż gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli bazowej lub zapytaniu, nie możesz określić dla niej kryterió[email protected] gwiazdkę do siatki projektu zapytania wraz z pola, które chcesz ustawić kryterium
179. Nie można określić kryteriów w tym samym polu, dla którego wpisano Wartość w wierszu Tabela przestawna Błąd 2337 Nie możesz określić kryteriów w tym samym polu, dla którego wpisałeś Wartość w wierszu Tabela krzyż[email protected]óbowałeś wyświetlić zapytanie krzyżowe po wprowadzeniu wartości w wierszu Tabela krzyżowa i kryteriów w wierszu [email protected]śli chcesz, aby to pole zawierało tabela krzyżowa
180. Nie możesz określić Grupuj według, Wyrażenie lub Gdzie w wierszu Suma dla tej kolumny Błąd 2326 Nie możesz określić Grupuj według, Wyrażenie lub Gdzie w wierszu Suma dla tej [email protected]śl funkcję agregującą, taką jak Suma lub Liczba, dla pola lub wyrażenia wyznaczonego jako Wartość w zapytaniu krzyżowym.Więcej informacji na funkcji agregatu
181. Nie możesz określić więcej niż 10 poziomów grup Błąd 2153 Nie możesz określić więcej niż 10 poziomów [email protected]@@[email protected]@@1.
182. W tej chwili nie możesz przełączyć się na inny widok Błąd 2174 Nie możesz teraz przełączyć się na inny [email protected] był wykonywany, gdy próbowałeś przełączyć [email protected]śli debugujesz kod, musisz zakończyć operację debugowania przed przełączeniem widokó[email protected]@@@1.
183. Nie możesz przełączyć się do widoku arkusza danych i nie możesz wrócić do widoku projektu Błąd 2382 Nie można przełączyć się do widoku arkusza danych i nie można wrócić do widoku [email protected] użytkownik otworzył tę tabelę lub zapytanie, formularz lub raport powiązany z tą tabelą[email protected]@[email protected]@@1.
184. Nie możesz przełączyć się do widoku projektu, ponieważ formularz zawiera zbyt wiele obiektów OLE Błąd 2746 Nie możesz przełączyć się do widoku Projekt, ponieważ formularz zawiera zbyt wiele obiektów [email protected] inne aplikacje, zamknij formularz, a następnie ponownie otwórz formularz w widoku Projekt. Następnie usuń niektóre obiekty OLE lub przenieś je do innej [email protected]@[email protected]@@1.
185. Nie możesz cofnąć tego polecenia, a po jego zakończeniu nie będziesz mógł edytować tego obiektu Błąd 9509 Nie możesz cofnąć tego polecenia, a po jego zakończeniu nie będziesz mógł edytować tego [email protected] mimo to chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@2.
186. Nie możesz odkryć obiektu bazy danych '|' póki jest otwarty Błąd 2565 Nie możesz odkryć obiektu bazy danych '|' gdy jest [email protected] zamknij obiekt bazy danych, a następnie odkryj [email protected]@[email protected]@@1.
187. Nie można użyć akcji makra SetMenuItem w menu domyślnym Błąd 7868 Nie możesz użyć akcji makra UstawMenuItem w domyślnym [email protected] jest tylko dla niestandardowych [email protected]@[email protected]@@1.
188. Nie możesz użyć standardowego modułu do tej operacji Błąd 29018 Nie możesz użyć standardowego modułu do tej [email protected]@@[email protected]@@1.
189. Nie możesz używać funkcji agregujących w nagłówku lub stopce strony Błąd 2584 Nie możesz używać funkcji agregujących w nagłówku lub stopce [email protected]łówek lub stopka strony raportu, którego podgląd próbowałeś wyświetlić, zawiera kontrolkę obliczeniową z funkcją agregującą w jej wyraż[email protected]śli chcesz pokazać wynik agregacji funkcjonować
190. Nie możesz teraz użyć funkcji Znajdź lub zamień Błąd 2137 Nie możesz teraz użyć funkcji Znajdź lub Zamień[email protected] nie mogą być przeszukiwane z jednego z następujących powodów: * Pola są kontrolkami (takie jak przyciski lub obiekty OLE).* Pola nie zawierają danych.* Nie ma żadnych pól do [email protected]@[email protected]@@1.
191. Nie można użyć właściwości Action do usunięcia powiązanego obiektu OLE z tabeli lub zapytania źródłowego Błąd 2798 Nie można użyć właściwości Action do usunięcia powiązanego obiektu OLE z tabeli lub zapytania źródł[email protected]óbowano uruchomić procedurę języka Visual Basic, która usuwa obiekt w powiązanej ramce obiektu, ustawiając właściwość Action na [email protected]ń obiekt ja
192. Nie możesz użyć akcji Zastosuj filtr w tym oknie Błąd 2488 Nie możesz użyć akcji Zastosuj filtr w tym [email protected]* Próbowałeś użyć akcji lub metody Zastosuj filtr, ale filtr nie został zastosowany do tabeli, zapytania, formularza lub raportu.* Być może filtr został zastosowany do formularza, ale formularz nie był otwarty w formularzu lub D
193. Nie można użyć akcji lub metody PrzejdźDoRekordu lub SzukajForRekordu na obiekcie w widoku Projekt Błąd 2499 Nie możesz użyć akcji lub metody PrzejdźDoRekordu lub SzukajForRekordu na obiekcie w widoku [email protected]óbuj jedną z następujących czynności: * Przełącz się do widoku formularza lub arkusza danych dla formularza.* Przełącz się do widoku arkusza danych dla zapytania lub tabeli.* Jeśli uruchamiasz makro lub Visual Ba
194. Nie możesz użyć konstruktora właściwości hiperłącza z zaznaczoną więcej niż jedną kontrolką Błąd 7979 Nie możesz użyć kreatora właściwości hiperłącza z zaznaczoną więcej niż jedną kontrolką[email protected]@@[email protected]@@1.
195. Nie możesz użyć tej akcji z obiektem DoCmd Błąd 2503 Nie możesz użyć tej akcji z obiektem [email protected] uzyskać listę akcji, których obiekt DoCmd nie obsługuje oraz kilka alternatyw dla tych akcji, kliknij Pomoc.Można użyć wszystkich akcji, których nie ma na tej liście z obiektem [email protected]@[email protected]@[email protected]
196. Nie możesz wyświetlić uprawnień tego obiektu Błąd 2604 Nie możesz przeglądać uprawnień tego [email protected] przeglądać lub zmieniać uprawnienia dla tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
197. Anulowałeś poprzednią operację Błąd 2001 Anulowałeś poprzednią operację[email protected]@@[email protected]@[email protected]
198. Nie możesz dodać formularza do innego formularza, który pokazuje wiele elementów Błąd 6036 Nie możesz dodać formularza do innego formularza, który pokazuje wiele elementó[email protected]@@[email protected]@@1.
199. Nie możesz zmienić ścieżki dostępu do danych, gdy jest otwarta Błąd 2911 Nie możesz zmienić ścieżki dostępu do danych, gdy jest [email protected] stronę i spróbuj [email protected]@@@@1.
200. Nie można zmienić atrybutu wzorca danych dla zestawu replik Błąd 3594 Nie można zmienić atrybutu wzorca danych dla zestawu replik. Pozwala na zmiany danych tylko w Design Master.
201. Nie można kompaktować otwartej bazy danych, uruchamiając makro lub kod Visual Basic Błąd 7810 Nie możesz kompaktować otwartej bazy danych, uruchamiając makro lub kod Visual [email protected] używać makra lub kodu, kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zarządzaj, a następnie kliknij Kompaktuj i napraw bazę [email protected]@[email protected]@@1.
202. Nie można przekonwertować otwartej bazy danych na plik MDE, uruchamiając makro lub kod Visual Basic Błąd 7807 Nie można przekonwertować otwartej bazy danych na plik MDE, uruchamiając makro lub kod Visual [email protected] używać makra lub kodu, na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij Utwórz [email protected]@[email protected]@@ 1.
203. Nie możesz wyświetlać zapytań ani tabel połączonych w oknie Relacje dla tej bazy danych Błąd 10606 Nie możesz wyświetlać zapytań ani tabel połączonych w oknie Relacje dla tej bazy [email protected] danych '|' został utworzony we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access. Aby przekonwertować tę bazę danych do aktualnej wersji Microsoft Office Access, kliknij przycisk
204. Nie możesz edytować tego pola, ponieważ znajduje się ono w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel Błąd 3823 Nie możesz edytować tego pola, ponieważ znajduje się ono w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel. Możliwość edytowania danych w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel została wyłączona w tej wersji programu Access.
205. Nie możesz edytować tej strony, ponieważ zawiera ramki Błąd 2890 Nie możesz edytować tej strony, ponieważ zawiera [email protected] stron dostępu do danych nie może edytować stron z [email protected]@[email protected]@@1.
206. Nie można filtrować według formularza, gdy źródłem rekordów formularza jest obiekt zestawu rekordów Błąd 2594 Nie można filtrować według formularza, gdy źródło rekordów formularza jest obiektem zestawu rekordó[email protected]@@[email protected]@@1.
207. Nie można importować obiektów do bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access Błąd 7893 Nie można importować obiektów do bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office [email protected] przekonwertować bazę danych na bieżącą wersję programu Microsoft Office Access, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk [email protected]@[email protected]@[email protected] .
208. Nie możesz zaimportować tego pliku Błąd 31519 Nie możesz zaimportować tego [email protected] możesz zaimportować pliku tekstowego, jeśli nie ma jednego z tych rozszerzeń: |[email protected]@[email protected]@@1.
209. Nie możesz zaimportować tego pliku Błąd 31520 Nie możesz zaimportować tego [email protected] możesz zaimportować pliku tekstowego, który ma jedno z tych rozszerzeń: |[email protected]@[email protected]@@1.
210. Nie możesz połączyć się z bazą danych przechowywaną w lokalizacji internetowej Błąd 32590 Nie można połączyć się z bazą danych przechowywaną w lokalizacji internetowej. Najpierw należy zapisać bazę danych w lokalizacji, która używa uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC), takiej jak udział serwera, a następnie utworzyć do niej [email protected]@@[email protected]@@1.
211. Nie można dokonywać zmian w obiektach bazy danych w bazie danych '| Błąd 8401 Nie można dokonywać zmian w obiektach bazy danych w bazie danych '|.'@Ta baza danych została utworzona we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office [email protected] przekonwertować tę bazę danych na bieżącą wersję programu Microsoft Office Access, kliknij przycisk Microsoft Office,
212. Nie możesz modyfikować obiektów utworzonych we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access Błąd 2571 Nie można modyfikować obiektów utworzonych we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office [email protected] przekonwertować tę bazę danych do bieżącej wersji programu Microsoft Office Access, zamknij bazę danych, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk [email protected]@[email protected]@@1 .
213. Nie można umieszczać kolumn między dwiema zablokowanymi kolumnami w arkuszu danych Błąd 7754 Nie można umieszczać kolumn między dwiema zablokowanymi kolumnami w arkuszu [email protected] odblokować wszystkie kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij opcję Więcej, a następnie kliknij opcję Odblokuj wszystkie [email protected]@[email protected]@[email protected]
214. Nie możesz zapisać '|' ponieważ jest tylko do odczytu Błąd 2622 Nie możesz zapisać '|' ponieważ jest tylko do [email protected] zapisać, przełącz się do widoku projektu, kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zapisz jako i wprowadź nową nazwę[email protected]@[email protected]@@1.
215. Nie możesz ustawić „|” do typu danych Załącznik Błąd 7924 Nie możesz ustawić „|” do typu danych Załącznik. Kolumnę można ustawić na typ danych Załącznik tylko podczas tworzenia tej [email protected]@@[email protected]@@1.
216. Nie można ustawić właściwości MenuBar formularza z jego makra paska menu Błąd 7779 Nie możesz ustawić właściwości MenuBar formularza z jego makra paska [email protected]@[email protected]@@1.
217. Nie można ustawić właściwości GroupInterval na 0, gdy właściwość GroupOn jest ustawiona na Interval Błąd 2582 Nie można ustawić właściwości GroupInterval na 0, gdy właściwość GroupOn jest ustawiona na I[email protected] kartę Projekt sortowania i grupowania i spróbuj wykonać jedną z następujących czynności: * Zmień ustawienie właściwości GroupInterval na liczbę wyższą niż 0. * Zmień GroupOn
218. Zmieniłeś uprawnienia '|1' na '|2 Błąd 10954 Zmieniłeś uprawnienia '|1' na '|2.'@Czy chcesz teraz przypisać te [email protected]@[email protected]@@2.
219. Wybrałeś nieprawidłowy typ kontroli do użytku z hiperłączami Błąd 7975 Wybrałeś nieprawidłowy typ kontroli do użycia z hiperłą[email protected]żesz używać hiperłączy tylko z etykietami, obrazami, przyciskami poleceń lub powiązanymi polami [email protected]@[email protected]@@1.
220. Skopiowałeś dużą ilość danych do schowka Błąd 8515 Skopiowałeś dużą ilość danych do [email protected] kopiujesz dane do schowka, kopiowane jest tylko odniesienie do obiektu. Jeśli jednak zamkniesz dokument źródłowy, Microsoft Office Access musi wkleić wszystkie dane z jego źródła. W zależności od
221. Nie określiłeś kryteriów wyszukiwania za pomocą akcji ZnajdźRekord Błąd 2143 Nie określiłeś kryteriów wyszukiwania za pomocą akcji Znajdź[email protected] oknie Makro wstaw akcję ZnajdźRekord przed akcją ZnajdźNastę[email protected]@[email protected]@[email protected]
222. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29066 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. W tej chwili nie można zapisać zmian w projekcie. Czy chcesz zamknąć bez zapisywania zmian?.
223. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29067 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. W tej chwili nie możesz przekonwertować tej bazy danych.
224. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29073 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Nie można kontynuować polecenia Kontrola kodu źródłowego.
225. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 31652 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Obecnie nie można przenosić list programu SharePoint do trybu offline ani buforować. Spróbuj ponownie później.
226. W tej chwili nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29064 W tej chwili nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Jeśli będziesz kontynuować wprowadzanie zmian, możesz nie być w stanie ich później zapisać.
227. Nie masz uprawnień do uruchomienia ICQ na tym komputerze Błąd 205 A Nie masz uprawnień do uruchomienia ICQ na tym komputerze. ICQ wyjdzie teraz. Aby uruchomić ICQ, poproś administratora systemu o dostęp do zapisu.
228. Nie masz uprawnień do pisania w tej witrynie SharePoint Błąd 32579 Nie masz uprawnień do zapisu w tej witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem witryny.
229. Nie masz wystarczającego dostępu do komputera, aby połączyć się z wybraną drukarką Błąd 1802 Nie masz wystarczającego dostępu do komputera, aby połączyć się z wybraną drukarką. Wystąpił błąd podczas próby użycia Kreatora drukarki Bonjour.
230. Nie masz odpowiednich uprawnień Błąd 2923 Nie masz odpowiednich uprawnień. Skontaktuj się z administratorem serwera.
231. Nie masz danych i Misc Błąd 8075 Nie masz danych i Misc. Obiekty wyrejestrowane. Nie możesz utworzyć nowej tabeli ani zapisać zmian na stronie dostępu do [email protected]@@[email protected]@@1.
232. Nie masz niezbędnych uprawnień, aby używać znaku „|” obiekt Błąd 3033 Nie masz niezbędnych uprawnień, aby używać znaku „|” obiekt. Poproś administratora systemu lub osobę, która utworzyła ten obiekt, na ustalenie odpowiednich uprawnień.
233. Nie masz | wyrejestrowany Błąd 8073 Nie masz | [email protected] Office Access nie może wyewidencjonować obiektu, gdy jest on otwarty, i nie możesz wprowadzać zmian w projekcie, dopóki go nie [email protected]śli chcesz dokonać zmian projektowych w tym obiekcie, najpierw go zamknij, sprawdź to się, a następnie ponownie
234. Nie masz uprawnień do zmiany właściciela „| Błąd 2615 Nie masz uprawnień do zmiany właściciela '|.'@Aby zmienić właściciela obiektu bazy danych, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
235. Nie masz uprawnień do kopiowania „| Błąd 2608 Nie masz uprawnień do kopiowania '|.'@Aby skopiować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia do odczytu projektu. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz mieć również dla niego uprawnienie do odczytu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@1
236. Nie masz uprawnień do wycinania „| Błąd 2607 Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]
237. Nie masz uprawnień do usunięcia „| Błąd 2609 Nie masz uprawnień do usuwania '|.'@Aby usunąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz mieć również dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc
238. Nie masz uprawnień do importowania, eksportowania ani łączenia z „| Błąd 2617 Nie masz uprawnień do importowania, eksportowania ani łączenia z „|.”@Aby zaimportować, wyeksportować lub utworzyć łącze do tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia do odczytu projektu i odczytu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
239. Nie masz uprawnień, aby wstawić ten formularz do innego formularza Błąd 2614 Nie masz uprawnień do wstawiania tego formularza do innego [email protected] wstawić formularz do innego formularza jako podformularz, musisz mieć uprawnienia do odczytu projektu dla wstawianego formularza. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@
240. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 10951 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia Usuń dane i Aktualizuj dane. Czy chcesz zapisać kopię obiektu jako nowy ob
241. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 10953 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia Usuń dane i Aktualizuj dane.Czy chcesz otworzyć go w trybie tylko do [email protected]@[email protected]@[email protected]
242. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 2602 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia do usuwania danych i aktualizacji danych.Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i osób, które mogą ustawiać
243. Nie masz uprawnień do modyfikowania projektu tej tabeli Błąd 7907 Nie masz uprawnień do modyfikowania projektu tej [email protected] uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
244. Nie masz uprawnień, aby otworzyć „|” do wyłącznego użytku Błąd 10955 Nie masz uprawnień, aby otworzyć „|” do wyłącznego uż[email protected] Office Access otwiera bazę danych dla współdzielonego dostępu.Aby otworzyć bazę danych dla wyłącznego dostępu, musisz mieć dla niej uprawnienie Otwórz na wyłączność. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i kto
245. Nie masz uprawnień do czytania „| Błąd 2601 Nie masz uprawnień do odczytu '|.'@Aby odczytać ten obiekt, musisz mieć do niego uprawnienia do odczytu projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
246. Nie masz uprawnień do zmiany nazwy „| Błąd 2613 Nie masz uprawnień do zmiany nazwy '|.'@Aby zmienić nazwę obiektu bazy danych, musisz mieć uprawnienie Modyfikuj projekt dla obiektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
247. Nie masz uprawnień do uruchomienia „| Błąd 2603 Nie masz uprawnień do uruchomienia '|.'@Aby uruchomić ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Otwórz/Uruchom. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
248. Nie masz uprawnień do wyświetlania tego makra Błąd 10952 Nie masz uprawnień do wyświetlania tego [email protected] wyświetlić makro, musisz mieć do niego uprawnienia do odczytu projektu.Czy chcesz nadal uruchamiać [email protected]@[email protected]@[email protected]
249. Nie masz licencji wymaganej do korzystania z tej kontrolki ActiveX Błąd 2803 Nie masz licencji wymaganej do korzystania z tej kontrolki [email protected]óbowałeś otworzyć formularz zawierający obiekt OLE lub kontrolkę ActiveX lub próbowałeś utworzyć kontrolkę [email protected] uzyskać odpowiednią licencję, skontaktuj się z firmą dostarczającą Li
250. Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości | Błąd 2455 Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości |[email protected]łaściwość może nie istnieć lub może nie dotyczyć określonego [email protected]@[email protected]@[email protected]
251. Wprowadziłeś wyrażenie, które ma nieprawidłowe odniesienie do właściwości Recordset Błąd 7964 Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości Zestaw rekordó[email protected] ustawienia tej właściwości można użyć tylko zestawu dynamicznego lub zestawu rekordów [email protected]@[email protected]@[email protected]
252. Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości RecordsetClone Błąd 7951 Wprowadziłeś wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odwołanie do właściwości [email protected] przykład mogłeś użyć właściwości RecordsetClone z formularzem lub raportem, który nie jest oparty na tabeli lub [email protected]@[email protected]@[email protected] .
253. Wprowadziłeś wyrażenie, które nie ma wartości Błąd 2427 Wprowadzono wyrażenie, które nie ma wartoś[email protected]żenie może odnosić się do obiektu, który nie ma wartości, takiego jak formularz, raport lub kontrolka [email protected]@[email protected]@@1.
254. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby strona dostępu do danych była aktywnym oknem Błąd 2022 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby strona dostępu do danych była aktywnym [email protected]@@[email protected]@[email protected]
255. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby formularz był aktywnym oknem Błąd 2475 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby formularz był aktywnym [email protected]@@[email protected]@[email protected]
256. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby raport był aktywnym oknem Błąd 2476 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby raport był aktywnym [email protected]@@[email protected]@[email protected]
257. Wprowadziłeś nieprawidłowy argument w funkcji agregującej domeny Błąd 2428 Wprowadzono nieprawidłowy argument w funkcji agregującej [email protected]* Pole w wyrażeniu znakowym może nie należeć do domeny.* Pole określone w wyrażeniu kryteriów może nie należeć do [email protected]@[email protected]@[email protected] .
258. Wpisałeś nieprawidłowy słownik główny Błąd 9535 Wpisałeś nieprawidłowy słownik głó[email protected] poprawny [email protected]@[email protected]@@1.
259. Wpisałeś nieprawidłową nazwę projektu Błąd 7990 Wpisałeś nieprawidłową nazwę [email protected]żliwe, że usunąłeś domyślną nazwę projektu i zapomniałeś podać nową[email protected]@[email protected]@@3.
260. Wprowadzono nieprawidłowe ustawienie dla właściwości Akcja Błąd 2783 Wprowadzono nieprawidłowe ustawienie dla właściwości [email protected]żyj jednej z wewnętrznych stałych Microsoft Office Access dla właściwości Action.Aby uzyskać listę prawidłowych ustawień, których możesz użyć z właściwością Action, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected] 1.
261. Wpisałeś nazwę kontrolki „|”, która jest już używana Błąd 2104 Wprowadzono nazwę kontrolki „|”, która jest już używana[email protected] już kontrolkę w formularzu o tej nazwie lub istniejąca kontrolka ma swoją nazwę zamapowaną na tę nazwę dla Visual Basic.Visual Basic mapuje spacje w nazwach kontrolek do podkreśleń. Na przykład
262. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 120 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
263. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 121 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
264. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 122 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
265. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 123 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
266. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 124 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
267. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 129 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że - jesteś zbyt często połączony z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a po prostu uniknąć wzrostu
268. Zmieniłeś „|” kolumna odnośnika do wyświetlenia przez pole tekstowe Błąd 7922 Zmieniłeś „|” kolumna odnośnika, która ma być wyświetlana w polu tekstowym. Po zapisaniu tabeli ta zmiana spowoduje, że kolumna będzie tylko do odczytu i utraci właściwości [email protected] chcesz zmienić '|' być wyświetlane w polu [email protected]@[email protected]@@2.
269. Zmieniłeś „|” kolumna wyszukiwania do przechowywania wielu wartości Błąd 7921 Zmieniłeś „|” kolumna wyszukiwania do przechowywania wielu wartości. Nie będzie można cofnąć tej zmiany po zapisaniu [email protected] chcesz zmienić '|' przechowywać wiele wartoś[email protected]@[email protected]@@2.
270. Wybrałeś zmianę trybu, w którym składnia SQL będzie interpretowana w tej bazie danych Błąd 31511 Wybrałeś zmianę trybu, w którym składnia SQL będzie interpretowana w tej bazie danych. Oznacza to: @* Istniejące zapytania mogą zwracać różne wyniki lub w ogóle nie być uruchamiane.* Zmieni się zakres typów danych i słów zastrzeżonych.* Różne symbole wieloznaczne w
271. Wybrałeś trwałe usunięcie linku do strony dostępu do danych Błąd 10896 Wybrałeś trwałe usunięcie łącza do strony dostępu do [email protected] Usuń &Link [email protected]@[email protected]@@.
272. Nadałeś temu |1 taką samą nazwę, jak istniejąca |2 w Twojej bazie danych Błąd 2014 Nadałeś temu |1 taką samą nazwę jak istniejąca |2 w Twojej bazie [email protected] możesz nadać tabeli i zapytaniu tej samej [email protected] temu obiektowi nazwę, która nie jest już używana przez inną tabelę lub zapytanie [email protected]@@@1.
273. Otworzyłeś stronę, która została ostatnio zmodyfikowana w programie Access 2000 Błąd 2897 Otwarto stronę, która była ostatnio modyfikowana przy użyciu programu Access 2000. Aby móc edytować stronę, należy ją zapisać przy użyciu nowszej wersji składników Microsoft Office Web Components. Czy chcesz, aby program Access przekonwertował tę stronę, zapisując ją przy użyciu nowszej wersji?
274. Ustawiłeś właściwość Type |1 na Popup, co zmienia pasek narzędzi w menu skrótów Błąd 8081 Ustawiłeś właściwość Type |1 na Popup, co zmienia pasek narzędzi w menu skrótó[email protected] skrótów znika, ponieważ Microsoft Office Access dodaje |2 do paska narzędzi menu skrótów. Aby zakończyć menu skrótów, zamknij arkusz Właściwości paska narzędzi,
275. Określono typ transferu, który nie obsługuje argumentu Nazwa tabeli HTML Błąd 2521 Określono typ transferu, który nie obsługuje argumentu Nazwa tabeli [email protected] argument Nazwa tabeli HTML pusty, chyba że używasz opcji Importuj HTML lub Łącz typy transferu [email protected]@[email protected]@@1.
276. Podałeś słowo, którego nie ma w głównym lub niestandardowym słowniku Błąd 9539 Podałeś słowo, którego nie ma w głównym lub niestandardowym sł[email protected] chcesz użyć tego słowa i kontynuować [email protected]@[email protected]@@1.
277. Pomyślnie utworzyłeś plik informacyjny grupy roboczej '| Błąd 10962 Pomyślnie utworzono plik informacyjny grupy roboczej „|.”@@@[email protected]@@4.
278. Nie wprowadziłeś identyfikatora grupy roboczej Błąd 10957 Nie wprowadziłeś identyfikatora grupy roboczej. Aby upewnić się, że plik informacyjny grupy roboczej jest niepowtarzalny, wprowadź unikalny identyfikator grupy roboczej składający się z maksymalnie 20 cyfr lub liter. Kontynuować bez identyfikatora grupy [email protected]@@[email protected]@@1.
279. Wywołałeś Konstruktora zapytań w tabeli Błąd 10522 Wywołałeś Konstruktora zapytań w [email protected] chcesz utworzyć zapytanie na podstawie [email protected]@[email protected]@@2.
280. Wykonałeś niedozwolone wywołanie funkcji Błąd 7952 Wykonałeś niedozwolone wywołanie [email protected]ź składnię funkcji, której próbujesz użyć[email protected]@[email protected]@@1.
281. Do odtworzenia ścieżki dźwiękowej tego pliku może być potrzebny dodatkowy dekoder audio. Błąd 8192 „”„Do odtworzenia ścieżki dźwiękowej tego pliku może być potrzebny dodatkowy dekoder audio. Ten plik zawiera ścieżkę w formacie Dolby AC3 Audio (kod „8192””). Może być konieczne zainstalowanie dekodera DirectShow dla tego formatu audio aby usłyszeć ścieżkę dźwiękową
282. Aby tworzyć lub usuwać elementy sterujące, musisz być w widoku Projekt Błąd 2147 Musisz być w widoku Projekt, aby tworzyć lub usuwać [email protected]@@[email protected]@[email protected]
283. Musisz wybrać pole łączące dla każdego parametru Błąd 2905 Musisz wybrać pole łączące dla każdego [email protected]@@[email protected]@@1.
284. Musisz ująć argumenty funkcji IIf w nawiasach Błąd 2440 Musisz umieścić argumenty funkcji IIf w [email protected]@@[email protected]@[email protected]
285. Musisz podać liczbę większą niż zero dla argumentu liczby powtórzeń Błąd 2500 Musisz wprowadzić liczbę większą od zera dla argumentu Liczba powtórzeń[email protected]óbowałeś użyć akcji lub metody UruchomMakro, ale w argumencie Liczba powtórzeń wprowadziłeś wartość mniejszą od zera (lub wyrażenie, którego wynik jest mniejszy od zera). @Aby uruchomić makro
286. Musisz wpisać Grupuj według w wierszu Suma dla pola, które ma nagłówek kolumny w wierszu Tabela przestawna Błąd 2327 Musisz wpisać Grupuj według w wierszu Suma dla pola, które ma nagłówek kolumny w wierszu Tabela [email protected]ści pochodzące z pola lub wyrażenia wyznaczonego jako nagłówek kolumny są używane do grupowania danych w zapytaniu krzyż[email protected]@1 @[email protected]@1.
287. Musisz podać nazwę tabeli, do której tworzysz lub dołączasz rekordy Błąd 2333 Musisz wprowadzić nazwę tabeli, którą tworzysz lub do której dołączasz [email protected]óbowałeś zdefiniować tworzenie tabeli lub zapytanie dołączające bez określania tabeli [email protected]@[email protected]@@1.
288. Musisz najpierw zapisać funkcję Błąd 10031 Musisz najpierw zapisać funkcję[email protected] chcesz teraz zapisać funkcję[email protected]@[email protected]@@1.
289. Musisz najpierw zapisać zapytanie Błąd 10003 Najpierw musisz zapisać [email protected] chcesz teraz zapisać [email protected]@[email protected]@@1.
290. Musisz najpierw zapisać procedurę składowaną Błąd 10002 Najpierw musisz zapisać procedurę składowaną[email protected] chcesz teraz zapisać procedurę składowaną[email protected]@[email protected]@@1.
291. Musisz najpierw zapisać tabelę Błąd 10000 Najpierw musisz zapisać tabelę[email protected] chcesz teraz zapisać tabelę[email protected]@[email protected]@@1.
292. Musisz najpierw zapisać widok Błąd 10001 Najpierw musisz zapisać [email protected] chcesz teraz zapisać [email protected]@[email protected]@@1.
293. Aby utworzyć niestandardowe paski narzędzi, musisz mieć otwartą bazę danych, a baza danych nie może być tylko do odczytu Błąd 7855 Aby utworzyć niestandardowe paski narzędzi, musisz mieć otwartą bazę danych, a baza danych nie może być tylko do [email protected]@@[email protected]@@1.
294. Musisz mieć otwartą bazę danych do wyłącznego użytku, aby ustawić lub usunąć hasło do bazy danych Błąd 2618 Musisz mieć otwartą bazę danych do wyłącznego użytku, aby ustawić lub usunąć hasło do bazy danych. @ Aby otworzyć bazę danych na wyłączność, zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, klikając przycisk Microsoft Office i używając polecenia Otwórz. W oknie dialogowym Otwórz,
295. Musisz dopasować każde pole po lewej stronie do pola po prawej Błąd 2904 Musisz dopasować każde pole po lewej stronie do pola po [email protected]@@[email protected]@@1.
296. Aby zmiana słownika zaczęła obowiązywać, musisz ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni Błąd 9537 Aby zmiana słownika zaczęła obowiązywać, należy ponownie uruchomić moduł sprawdzania [email protected]@@[email protected]@@1.
297. Musisz zapisać nowe obiekty w bazie danych, zanim będziesz mógł je zapisać w tym zewnętrznym formacie Błąd 7797 Musisz zapisać nowe obiekty w bazie danych, zanim będziesz mógł je zapisać w tym zewnętrznym [email protected]@@[email protected]@@1.
298. Musisz zapisać bieżące pole przed uruchomieniem akcji Ponów zapytanie Błąd 2118 Przed uruchomieniem akcji Ponów zapytanie należy zapisać bieżące [email protected]* Jeśli uruchamiasz makro z okienka nawigacji, najpierw zapisz pole, a następnie uruchom makro.* Jeśli nazwa makra jest ustawieniem właściwości BeforeUpdate w funkcja języka Visual Basic
299. Musisz zapisać formularz '|' zanim będziesz mógł go osadzić Błąd 7793 Musisz zapisać formularz '|' zanim będziesz mógł go osadzić[email protected]@@[email protected]@@1.
300. Musisz zapisać makro przed jego uruchomieniem Błąd 10750 Musisz zapisać makro przed jego [email protected] chcesz teraz zapisać makro?* Aby zapisać makro, a następnie je uruchomić, kliknij Tak.* Aby powrócić do okna Makra dla tego makra lub do okna, w którym zostało wykonane Uruchom polecenie Makro z, kliknij [email protected]@[email protected]@@2.
301. Musisz najpierw zapisać tabelę Błąd 10024 Najpierw musisz zapisać tabelę[email protected] Office Access nie może przetestować danych, dopóki nie zapiszesz wprowadzonych zmian w projekcie.Czy chcesz teraz zapisać tabelę[email protected]@[email protected]@@2.
302. Musisz zapisać | zanim będziesz mógł stworzyć na jego podstawie nowy obiekt Błąd 8003 Musisz zapisać | zanim będziesz mógł utworzyć na jego podstawie nowy [email protected] chcesz zapisać | i utworzyć nowy [email protected]@[email protected]@@2.
303. Musisz wybrać formularz do zapisania jako raport Błąd 2588 Musisz wybrać formularz, który chcesz zapisać jako [email protected]@@[email protected]@@1.
304. Musisz ustawić domyślny rozmiar czcionki na liczbę od |1 do |2 Błąd 7888 Musisz ustawić domyślny rozmiar czcionki na liczbę od |1 do |[email protected] uzyskać więcej informacji na temat właściwości FontSize, kliknij [email protected]@[email protected]@[email protected]
305. Musisz określić właściwość lub metodę obiektu Błąd 2782 Musisz określić właściwość lub metodę dla [email protected]óbowałeś uruchomić procedurę Visual Basic, która odwołuje się i ustawia właściwość lub metodę dla [email protected]ź właściwość lub metodę dla [email protected]@[email protected]@1 .
306. Musisz określić jednostkę miary, taką jak cale (cale) lub centymetry (cm) Błąd 2265 Musisz określić jednostkę miary, taką jak cale (cale) lub centymetry (cm)[email protected]@@[email protected]@@1.
307. Musisz określić kryteria dla wszystkich formatów warunkowych Błąd 31000 Musisz określić kryteria dla wszystkich formatów [email protected]@@[email protected]@@1.
308. Poprosiłeś o nieprawidłowy plik Błąd 32558 Poprosiłeś o nieprawidłowy plik. Plik może być uszkodzony. Skontaktuj się z osobą, która utworzyła plik i poproś o nową kopię[email protected]@@[email protected]@@1.
309. Wybrałeś więcej rekordów, niż można jednorazowo skopiować do schowka Błąd 8516 Wybrałeś więcej rekordów, niż można jednocześnie skopiować do schowka. @ Podziel rekordy na dwie lub więcej grup, a następnie skopiuj i wklej jedną grupę na raz. Maksymalna liczba rekordów, które możesz wkleić za jednym razem, wynosi około 65 000 [email protected]@[email protected]@@1.
310. Nie będzie można cofnąć utworzenia lub usunięcia tego obiektu Błąd 6044 Nie będzie można cofnąć utworzenia lub usunięcia tego [email protected] nadal chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@4.
311. Nie będzie można cofnąć tej operacji usuwania Błąd 8521 Nie będzie można cofnąć tej operacji [email protected] Cofnij nie będzie dostępne, ponieważ ta operacja jest zbyt duża lub nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci.Czy chcesz usunąć te [email protected]@[email protected]@ @2.
312. Nie będzie można cofnąć tej operacji wklejania Błąd 8544 Nie będzie można cofnąć tej operacji wkleja[email protected] chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@2.
313. Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień Błąd 8509 Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień[email protected] mało wolnej pamięci, aby użyć polecenia Cofnij.Czy chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@2.
314. Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień Błąd 8518 Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień[email protected] chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@2.
315. Próbujesz wstawić do sekcji, która nie może się wystarczająco rozrosnąć dla kontrolki, którą próbujesz dodać Błąd 7780 Próbujesz wstawić do sekcji, która nie może wystarczająco urosnąć dla kontrolki, którą próbujesz dodać[email protected] wysokość całkowita wszystkich sekcji w raporcie, w tym nagłówków sekcji, wynosi 200 cali (508 cm). @Usuń lub zmniejsz wysokość co najmniej jednego
316. Nieprawidłowo użyłeś właściwości ListIndex Błąd 7777 Nieprawidłowo użyto właściwości [email protected]@@[email protected]@[email protected]
317. Twój certyfikat zawiera ten sam numer seryjny, co inny certyfikat wydany przez urząd certyfikacji Błąd sec_error_reused_issuer_and_serial Twój certyfikat zawiera ten sam numer seryjny, co inny certyfikat wydany przez urząd certyfikacji. Uzyskaj nowy certyfikat zawierający unikalny numer seryjny. (Kod błędu: sec_error_reused_issuer_and_serial). Ten błąd zwraca uwagę na
318. Twoje zmiany nie mogą zostać zapisane, ponieważ pole „|” został zaktualizowany przez innego użytkownika Błąd 6046 Twoje zmiany nie mogą zostać zapisane, ponieważ pole „|” został zaktualizowany przez innego użytkowni[email protected]@@[email protected]@@1.
319. Komputer wznowił działanie po trybie krytycznego zawieszenia Błąd 8098 Komputer wznowił działanie po trybie krytycznego zawieszenia. Wszelkie niezapisane zmiany mogły zostać utracone. Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamknij i ponownie otwórz wszystkie pliki. Zalecane jest ponowne uruchomienie programu Microsoft Office [email protected]@@[email protected]@@1.
320. Na Twoim komputerze nie ma miejsca na dysku Błąd 10017 Na Twoim komputerze zabrakło miejsca na [email protected] będzie można cofnąć tego polecenia wklej. Czy mimo to chcesz kontynuować[email protected]@[email protected]@@2.
321. Twoje źródło danych zawiera ponad 255 pól (kolumn) Błąd 32605 Twoje źródło danych zawiera ponad 255 pól (kolumn). Program Access zaimportuje tylko pierwsze 255 pól.
322. Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu nie może być używany do ubiegania się o zwolnienie z dwóch oddzielnych zeznań podatkowych Błąd 512 Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) osoby na Twoim utrzymaniu nie może być używany do ubiegania się o zwolnienie z dwóch oddzielnych zeznań podatkowych. Wnioskowałeś o osobę na utrzymaniu jako zwolnienie z zeznania podatkowego, ale ta osoba na utrzymaniu również złożyła własne zeznanie podatkowe, wnioskując o zwolnienie osobiste
323. Twój plik HTML nie zawiera żadnych danych tabelarycznych, które Microsoft Office Access może zaimportować Błąd 2531 Twój plik HTML nie zawiera żadnych danych tabelarycznych, które program Microsoft Office Access może zaimportować[email protected]@@[email protected]@@1.
324. Twoja baza danych lub projekt Microsoft Office Access zawiera brakujące lub uszkodzone odniesienie do pliku Błąd 29070 Twoja baza danych lub projekt Microsoft Office Access zawiera brakujące lub uszkodzone odniesienie do pliku '|1'|[email protected]* Aby zapewnić prawidłowe działanie bazy danych lub projektu, musisz poprawić to odniesienie. @@[email protected]@[email protected]
325. Twój dostęp do sieci został przerwany Błąd 3043 Twój dostęp do sieci został przerwany. Aby kontynuować, zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie.
326. Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 108 Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany. Kliknij OK, aby ustawić serwer poczty wychodzącej (SMTP) i spróbuj ponownie wysłać wiadomość e-mail lub Twoje zaproszenie nie może zostać teraz wysłane. Spróbuj ponownie później.
327. Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 109 Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany. Kliknij OK, aby ustawić serwer poczty wychodzącej (SMTP) i spróbuj ponownie wysłać wiadomość e-mail lub Twoje zaproszenie nie może zostać teraz wysłane. Spróbuj ponownie później.
328. Twoje hasło nie zostanie zaszyfrowane przed zapisaniem w pliku Błąd 30024 Twoje hasło nie zostanie zaszyfrowane przed zapisaniem w [email protected]żytkownicy, którzy przeglądają źródłową zawartość pliku, będą mogli zobaczyć nazwę użytkownika konta i hasło. &Zapisz hasło [email protected]@[email protected]@[email protected]
329. Twoja wiadomość SMS nie mogła zostać teraz wysłana Błąd 602 Twoja wiadomość SMS nie mogła zostać teraz wysłana. Spróbuj ponownie później.
330. Twój plik zeznania podatkowego jest uszkodzony lub uszkodzony Błąd 510/544 Twój plik zeznania podatkowego jest uszkodzony lub uszkodzony. Może się tak zdarzyć, jeśli zapisałeś zwrot bezpośrednio na (lub otworzyłeś go) na urządzeniu przenośnym, takim jak dysk flash.
331. Błąd pobierania YouTube 2 Błąd 2 Błąd 2: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
332. Błąd pobierania YouTube 404 błąd 404 Błąd 404: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
333. Błąd pobierania Youtube 6 Błąd 6 Błąd 6: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
334. Błąd pobierania YouTube nie powiódł się(2) Błąd nie powiódł się(2) Błąd nie powiódł się (2): Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
335. Błąd od początku roku 14 Błąd 14 Błąd 14: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
336. Od początku błędu 2 Błąd 2 Błąd 2: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
337. Błąd od początku roku 5 Błąd 5 Błąd 5: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
338. Błąd YTD 6 Błąd 6 Błąd 6: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
339. Błąd YTD 9 Błąd 9 Błąd 9: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
340. Błąd YTD nie powiódł się (2) Błąd nie powiódł się -2 Błąd nie powiódł się -2: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
341. Błąd narzędzia do pobierania wideo YTD 6 Błąd 6 Pobranie nieudane.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018