ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Błąd wiadomości Yahoo 1032 Błąd 1032 Błąd 1032: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
2. Kod błędu książki adresowej Yahoo Messenger 100 Błąd 100 Błąd 100: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
3. Błąd historii konwersacji Yahoo Messenger 500 Błąd 500 Błąd 500: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
4. Błąd Yahoo Messenger 1013 Błąd 1013 Błąd 1013: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
5. Błąd Yahoo Messenger 1221 Błąd 1221 Błąd 1221: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
6. Błąd Yahoo Messenger 1236 Błąd 1236 Błąd 1236: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
7. Błąd Yahoo Messenger 1500 Błąd 1500 Błąd 1500: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
8. Błąd Yahoo Messenger 200 Błąd 200 Błąd 200: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
9. Błąd Yahoo Messenger 2013 Błąd 2013 Błąd 2013: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
10. Błąd Yahoo Messenger 400 Błąd 400 Błąd 400: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
11. Błąd Yahoo Messenger 401 Błąd 401 Błąd 401: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
12. Błąd Yahoo Messenger 403 Błąd 403 Błąd 403: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
13. Błąd Yahoo Messenger 404 błąd 404 Błąd 404: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
14. Błąd Yahoo Messenger 40402 Błąd 40402 Błąd 40402: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
15. Błąd Yahoo Messenger 409 Błąd 409 Błąd 409: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
16. Błąd Yahoo Messenger 502 Błąd 502 Błąd 502: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
17. Błąd Yahoo Messenger 50304 Błąd 50304 Błąd 50304: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
18. Błąd Yahoo Messenger 504 Błąd 504 Błąd 504: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
19. Błąd Yahoo Messenger 605 Błąd 605 Błąd 605: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
20. Błąd Yahoo Messenger 65 Błąd 65 Błąd 65: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
21. Błąd Yahoo Messenger 651 Błąd 651 Błąd 651: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
22. Błąd Yahoo Messenger 927 Błąd 927 Błąd 927: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
23. Błąd Yahoo Messenger 99 Błąd 99 Błąd 99: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
24. Błąd Yahoo Messenger 999 Błąd 999 Błąd 999: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
25. Kod błędu Yahoo Messenger 606 Błąd 606 Błąd 606: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
26. Yahoo Messenger Line 20 Odmowa zezwolenia na błąd Linia błędu 20 Linia błędu 20: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
27. Yahoo Messenger – Błąd skryptu – wiersz 7 Linia błędu 7 Linia błędu 7: Yahoo! Messenger napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
28. Wieśniak! Błąd komunikatora -1001 Błąd -1001 Nieprawidłowy błąd celu.
29. Wieśniak! Błąd komunikatora -1003 Błąd -1003 Błąd nieobsługiwanego typu treści.
30. Wieśniak! Błąd komunikatora -1004 Błąd -1004 Błąd identyfikatora nieobsługiwanego agenta użytkownika.
31. Wieśniak! Błąd komunikatora -1005 Błąd -1005 Nieprawidłowe argumenty / błąd nieprawidłowej wiadomości.
32. Wieśniak! Błąd komunikatora -1006 Błąd -1006 Błąd osoby nieletniej.
33. Wieśniak! Błąd komunikatora -1009 Błąd -1009 Błąd sprawdzania możliwości.
34. Wieśniak! Komunikator Błąd 12 Błąd 12 Błąd kontaktu użytkownika.
35. Wieśniak! Błąd komunikatora 2 Błąd 2 Użytkownik istnieje błąd.
36. Wieśniak! Błąd komunikatora 22 Błąd 22 Błąd kontroli rodzicielskiej Yahoo.
37. Wieśniak! Komunikator Błąd 28 Błąd 28 Błąd wygaśnięcia sesji.
38. Wieśniak! Błąd komunikatora 3 Błąd 3 Błąd użytkownika nie istnieje.
39. Wieśniak! Komunikator Błąd 30 Błąd 30 Błąd zakazu.
40. Wieśniak! Błąd komunikatora 32 Błąd 32 Błąd nieprawidłowego identyfikatora grupy.
41. Wieśniak! Błąd komunikatora 33 Błąd 33 Błąd użytkownika w liście ignorowanych.
42. Wieśniak! Błąd komunikatora 4 Błąd 4 Błąd nieprawidłowych danych logowania.
43. Wieśniak! Komunikator Błąd 42 Błąd 42 Maksymalna liczba oczekujących autoryzacji kontaktu Błąd.
44. Wieśniak! Błąd komunikatora 6 Błąd 6 Błąd maksymalnej liczby znajomych.
45. Wieśniak! Błąd komunikatora 7 Błąd 7 Maksymalny błąd grup.
46. Wieśniak! Komunikator Błąd 8 Błąd 8 Grupa istnieje błąd.
47. Przypisałeś już klawisz lub kombinację klawiszy |1 w |2 do innego makra Błąd 2070 Przypisałeś już klawisz lub kombinację klawiszy |1 w |2 do innego makra.@Wykorzystany zostanie tylko pierwszy klawisz lub kombinacja klawiszy.@@2@1@10144@1.
48. Masz już pole o nazwie „| Błąd 2362 Masz już pole o nazwie „|.”@@@1@@@1.
49. Masz już indeks o nazwie „| Błąd 2397 Masz już indeks o nazwie „|.”@@@1@@@1.
50. Masz już otwarty obiekt bazy danych o nazwie '| Błąd 2007 Masz już otwarty obiekt bazy danych o nazwie „|.”@Użyj innej nazwy dla każdego obiektu bazy danych tego samego typu.Jeśli chcesz, aby ten obiekt zastąpił oryginalny obiekt, zamknij oryginalny obiekt, a następnie zapisz ten obiekt przy użyciu tej samej imię.Więcej informacji w
51. Zamierzasz dołączyć | wydziwianie) Błąd 10506 Zamierzasz dołączyć | wiersze.@Po kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz dołączyć wybrane wiersze?@@19@@@2.
52. Zamierzasz usunąć jeden lub więcej rekordów Błąd 8540 Zamierzasz usunąć jeden lub więcej rekordów.@Jeśli klikniesz Tak, nie będzie można cofnąć tej operacji Usuń.Czy na pewno chcesz usunąć te rekordy?@@19@@@2.
53. Zamierzasz usunąć listę i wszystkie jej dane z witryny SharePoint Błąd 32515 Zamierzasz usunąć listę i wszystkie jej dane z witryny programu SharePoint. Czy chcesz kontynuować?.
54. Zamierzasz usunąć | dokumentacja) Błąd 8519 Zamierzasz usunąć | rekordy.@Jeśli klikniesz Tak, nie będzie można cofnąć tej operacji usuwania.Czy na pewno chcesz usunąć te rekordy?@@19@@@2.
55. Zamierzasz usunąć | wiersz(e) z określonej tabeli Błąd 10508 Zamierzasz usunąć | wierszy z określonej tabeli.@Po kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz usunąć wybrane rekordy?@@19@@@2.
56. Zamierzasz wkleić | dokumentacja) Błąd 8520 Zamierzasz wkleić | rekord(y).@Czy na pewno chcesz wkleić te rekordy?@@19@@@2.
57. Zamierzasz wkleić | wiersz(e) do nowej tabeli Błąd 10507 Zamierzasz wkleić | wierszy do nowej tabeli.@Kiedy klikniesz Tak, nie możesz użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz utworzyć nową tabelę z wybranymi rekordami?@@19@@@2 .
58. Za chwilę uruchomisz zapytanie definiujące dane, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli Błąd 10504 Za chwilę uruchomisz zapytanie definiujące dane, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania SQL? Jeśli nie, kliknij Nie, a następnie zmodyfikuj zapytanie lub zamknij je, aby uruchomić je później. @@19@@@2.
59. Zamierzasz uruchomić zapytanie usuwające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10503 Za chwilę uruchomisz zapytanie usuwające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego? Aby uzyskać informacje na temat zapobiegania wyświetlaniu tego komunikatu za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie funkcjonalne, kliknij przycisk Pomoc .@@21@1@9058@2.
60. Za chwilę uruchomisz zapytanie tworzące tabelę, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10502 Za chwilę uruchomisz zapytanie tworzące tabelę, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego?Aby uzyskać informacje, jak zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu przy każdym uruchomieniu zapytania funkcjonalnego, kliknij Pomoc.@@21@1@9058@2
61. Masz zamiar uruchomić zapytanie przekazujące, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli Błąd 10523 Za chwilę uruchomisz zapytanie przekazujące, które może zmodyfikować dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania SQL?Aby uzyskać informacje, jak zapobiec wyświetlaniu tego komunikatu przy każdym uruchomieniu zapytania SQL , kliknij Pomoc.@@21@1@9058@2.
62. Za chwilę uruchomisz zapytanie dołączające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10501 Za chwilę uruchomisz zapytanie dołączające, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić tego typu zapytanie funkcjonalne?Aby uzyskać informacje na temat wyłączania wiadomości potwierdzających usunięcie dokumentów, kliknij Pomoc.@@21@1@ 9058@2.
63. Za chwilę uruchomisz zapytanie aktualizujące, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli Błąd 10500 Za chwilę uruchomisz zapytanie aktualizujące, które zmodyfikuje dane w Twojej tabeli.@Czy na pewno chcesz uruchomić ten typ zapytania funkcjonalnego? Aby uzyskać informacje na temat zapobiegania wyświetlaniu tego komunikatu za każdym razem, gdy uruchamiasz zapytanie funkcjonalne, kliknij przycisk Pomoc .@@21@1@9058@2.
64. Zamierzasz zaktualizować | wydziwianie) Błąd 10505 Zamierzasz zaktualizować | wierszy.@Po kliknięciu przycisku Tak nie można użyć polecenia Cofnij, aby cofnąć zmiany.Czy na pewno chcesz zaktualizować te rekordy?@@19@@@2.
65. Próbujesz zastosować więcej tagów inteligentnych niż system może obsłużyć Błąd 31554 Próbujesz zastosować więcej tagów inteligentnych niż system może obsłużyć.@Odznacz niektóre z wybranych tagów.@@1@@@1.
66. Próbujesz pracować z plikiem Paradox, który wymaga Borland Database Engine (BDE) Błąd 3836 Próbujesz pracować z plikiem Paradox, który wymaga Borland Database Engine (BDE). Microsoft Office Access nie może załadować BDE lub BDE nie jest poprawnie zainstalowany. Aby to naprawić, uruchom program instalacyjny BDE.
67. Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ Błąd 131 Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ. Połącz się ponownie z ICQ i spróbuj ponownie. Oznacza, że ​​rzeczywiste połączenie z serwerem zostało utracone, podczas gdy połączenie internetowe jest dostępne.
68. Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ Błąd 135 Obecnie nie masz połączenia z siecią ICQ. Połącz się ponownie z ICQ i spróbuj ponownie. Oznacza, że ​​rzeczywiste połączenie z serwerem zostało utracone, podczas gdy połączenie internetowe jest dostępne.
69. Próbujesz przekonwertować bazę danych zaszyfrowaną hasłem Błąd 32547 Próbujesz przekonwertować bazę danych zaszyfrowaną hasłem. Usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Ustaw hasło bazy danych.
70. Próbujesz przekonwertować bazę danych chronioną hasłem Błąd 32545 Próbujesz przekonwertować bazę danych chronioną hasłem. Usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
71. Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych Błąd 32544 Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych. Odkoduj bazę danych, a następnie spróbuj ponownie. Aby chronić przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
72. Próbujesz przekonwertować zaszyfrowaną bazę danych, która używa hasła Błąd 32546 Próbujesz przekonwertować zakodowaną bazę danych, która używa hasła. Odszyfruj bazę danych, usuń hasło, a następnie spróbuj ponownie. Aby zabezpieczyć przekonwertowaną bazę danych, użyj polecenia Szyfruj za pomocą hasła.
73. Próbujesz otworzyć bazę danych tylko do odczytu Błąd 29029 Próbujesz otworzyć bazę danych tylko do odczytu.@Przy pierwszym otwarciu bazy danych we wcześniejszej wersji musisz mieć możliwość zapisywania zmian w bazie danych.* Może być ustawiony atrybut tylko do odczytu pliku bazy danych; wyczyść ten atrybut.* Być może wybrałeś Open R
74. Korzystasz z OTC, który nie pasuje do używanego oprogramowania Avira Błąd 555 Korzystasz z OTC, które nie pasuje do używanego oprogramowania Avira. Instalacja licencji nie powiodła się.
75. Próbowałeś utworzyć plik.mdb w witrynie SharePoint Błąd 32526 Próbowano utworzyć plik.mdb w witrynie programu SharePoint. W witrynach programu SharePoint można tworzyć tylko pliki bazy danych programu Access 2007 (accdb). Zmień typ pliku lub wybierz inną lokalizację.
76. Próbujesz połączyć lub zaimportować plik korespondencji seryjnej programu Microsoft Word Błąd 3439 Próbowałeś połączyć lub zaimportować plik korespondencji seryjnej programu Microsoft Word. Chociaż możesz eksportować takie pliki, nie możesz ich połączyć ani zaimportować.
77. Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta przez użytkownika „|2” na komputerze „|1” Błąd 3704 Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta przez użytkownika '|2' na komputerze '|1'. Spróbuj ponownie, gdy baza danych będzie dostępna.
78. Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta wyłącznie przez użytkownika „|2” na komputerze „|1” Błąd 3356 Próbowałeś otworzyć bazę danych, która jest już otwarta wyłącznie przez użytkownika '|2' na komputerze '|1'. Spróbuj ponownie, gdy baza danych będzie dostępna.
79. Możesz skopiować tylko bazę danych znajdującą się na twoim komputerze lokalnym Błąd 7843 Możesz skopiować tylko bazę danych znajdującą się na komputerze lokalnym. Aby utworzyć kopię bazy danych na zdalnym komputerze, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, wskaż Zadania serwera, a następnie kliknij Przenieś bazę danych.@@@1@@@1.
80. W tym formacie możesz zapisywać tylko zapytania wybierające, krzyżowe i składające Błąd 7798 W tym formacie można zapisywać tylko zapytania wybierające, krzyżowe i składające.@@@1@@@1.
81. Możesz wybrać do | wartości w filtrze kolumnowym dla pola wielowartościowego Błąd 2355 Możesz wybrać do | wartości w filtrze kolumnowym dla pola wielowartościowego. Usuń niektóre wartości, a następnie spróbuj ponownie.
82. Możesz ustawić poziomy grup tylko dla raportów, nie dla formularzy Błąd 2152 Możesz ustawić poziomy grup tylko dla raportów, a nie dla formularzy.@@@1@@@1.
83. Operatora Is można użyć tylko w wyrażeniu z wartością Null lub Not Null Błąd 2443 Operatora Is można używać tylko w wyrażeniu z wartością Null lub Not Null.@@@1@3@1008950@1.
84. Nie możesz dodać odniesienia do grupy roboczej Microsoft Office Access Błąd 29014 Nie możesz dodać odwołania do grupy roboczej Microsoft Office Access.@@@2@1@13780@1.
85. Nie możesz dodać referencji do otwartej bazy danych Błąd 29016 Nie możesz dodać odniesienia do otwartej bazy danych.@@@1@@@1.
86. Nie możesz teraz dodać kolejnej sekcji Błąd 2178 Nie możesz teraz dodać kolejnej sekcji.@Maksymalna całkowita wysokość wszystkich sekcji w raporcie, w tym nagłówków sekcji, wynosi 200 cali (508 cm).@Usuń lub zmniejsz wysokość co najmniej jednej sekcji, a następnie dodaj nowa sekcja.@1@@@1.
87. Nie możesz przypisać wartości do tego obiektu Błąd 2448 Nie możesz przypisać wartości do tego obiektu.@* Obiekt może być kontrolką w formularzu tylko do odczytu.* Obiekt może znajdować się w formularzu, który jest otwarty w widoku Projekt.* Wartość może być dla tego zbyt duża pole.@@1@1@9424@1.
88. Nie można obliczyć sum oznaczonych gwiazdką (*) Błąd 2324 Nie możesz obliczyć sum oznaczonych gwiazdką (*).@Ponieważ gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli, nie możesz obliczyć na niej sum.@Usuń gwiazdkę z siatki projektu zapytania. Dodaj pola, których chcesz użyć do siatki projektu, a następnie wybierz
89. Nie możesz wywołać tej funkcji, gdy otwarte jest okienko grupowania, sortowania i sumy Błąd 2154 Nie można wywołać tej funkcji, gdy otwarte jest okienko grupowania, sortowania i sumy.@@@1@@@1.
90. W chwili obecnej nie możesz wykonać tej czynności Błąd 2486 Nie możesz wykonać tej akcji w chwili obecnej.@Próbowałeś uruchomić makro lub użyłeś obiektu DoCmd w Visual Basic do wykonania akcji. Jednak Microsoft Office Access wykonuje inną czynność, która uniemożliwia wykonanie tej czynności
91. Nie można zmienić pola Autonumerowanie o losowej wartości na przyrostowe pole Autonumerowanie Błąd 7913 Nie możesz zmienić pola Autonumerowania o losowej wartości na przyrostowe pole Autonumerowania.@Wartości pól Autonumerowania o wartościach losowych nie są ciągłe.@@1@@@1.
92. Nie możesz zmienić uprawnień dla „| Błąd 2616 Nie możesz zmienić uprawnień dla '|.'@Aby zmienić uprawnienia dla tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@5@1@10222@1.
93. Nie możesz zmienić uprawnień dla „|” w replice Błąd 2619 Nie możesz zmienić uprawnień dla „|” w replice.@Uprawnienia można zmienić tylko w Design Master dla zestawu replik.@@3@@@1.
94. Nie można zmienić właściwości drukarki w zdarzeniu OnOpen raportu Błąd 2591 Nie można zmienić właściwości drukarki w zdarzeniu OnOpen raportu.@@@1@@@1.
95. Nie możesz zmienić kolumny „|” przechowywać wiele wartości; jest częścią wymuszonej relacji Błąd 7927 Nie możesz zmienić kolumny „|” przechowywać wiele wartości; jest to część wymuszonej relacji.@Jeśli chcesz zmienić kolumnę, aby przechowywać wiele wartości, najpierw usuń relację w oknie Relacje.@@1@@@1.
96. Nie możesz zmienić typu danych ani rozmiaru pola tego pola; jest częścią jednego lub więcej związków Błąd 2390 Nie możesz zmienić typu danych ani rozmiaru pola tego pola; jest częścią jednej lub więcej relacji.@Jeśli chcesz zmienić typ danych tego pola, najpierw usuń jego relacje w oknie Relacje.@@1@@@1.
97. Nie możesz zmienić klucza podstawowego Błąd 2388 Nie możesz zmienić klucza podstawowego.@Ta tabela jest tabelą podstawową w jednej lub kilku relacjach.@Jeśli chcesz zmienić lub usunąć klucz podstawowy, najpierw usuń relację w oknie Relacje.@1@@@1.
98. Nie możesz zmienić wartości tej właściwości w zdarzeniu OnPaint Błąd 32521 Nie można zmienić wartości tej właściwości w zdarzeniu OnPaint.@@@1@@@1.
99. Nie możesz przekonwertować ani włączyć pliku MDE Błąd 2031 Nie możesz przekonwertować ani włączyć pliku MDE.@@@1@@@1.
100. Nie można konwertować wartości ReplicationID na inne typy danych Błąd 7914 Nie można konwertować wartości ReplicationID na inne typy danych.@@@1@@@1.
101. Nie można konwertować, włączać ani kodować pliku projektu programu Access Błąd 7882 Nie można konwertować, włączać ani kodować pliku projektu programu Access.@@@1@@@1.
102. W replice nie można kopiować obiektów lokalnych Błąd 7745 W replice nie można kopiować obiektów lokalnych. Zmiany projektowe w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master.
103. Nie możesz utworzyć listy pól na podstawie zapytania funkcjonalnego „| Błąd 2060 Nie można utworzyć listy pól na podstawie zapytania funkcjonalnego „|.”@Kwerendy funkcjonalne nie mają pól. Formularz lub raport musi być oparty na tabeli albo na zapytaniu wybierającym lub krzyżowym.@Zmień właściwość RecordSource formularza lub raportu albo otwórz zapytanie funkcjonalne
104. Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z bazy danych w starym formacie Błąd 7800 Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z bazy danych w starym formacie. @Zamknij bazę danych i przekonwertuj ją na aktualną wersję Microsoft Office Access. Następnie utwórz bazę danych MDE.@@1@@@1.
105. Nie można utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z repliki bazy danych Błąd 2575 Nie możesz utworzyć bazy danych Microsoft Office Access MDE z repliki bazy danych.@@@1@@@1.
106. Nie możesz utworzyć modułu dla formularza lub raportu, jeśli jest on tylko do odczytu lub jeśli baza danych jest tylko do odczytu Błąd 29046 Nie możesz utworzyć modułu dla formularza lub raportu, jeśli jest on tylko do odczytu lub jeśli baza danych jest tylko do odczytu.@@@1@@@1.
107. Nie możesz utworzyć nowego wystąpienia tego formularza lub raportu, gdy jest on w widoku projektu Błąd 7782 Nie możesz utworzyć nowego wystąpienia tego formularza lub raportu, gdy jest on w widoku projektu.@@@1@@@1.
108. Nie możesz utworzyć klucza podstawowego w polu tego typu danych Błąd 2379 Nie możesz utworzyć klucza podstawowego w polu tego typu danych.@Nie możesz zdefiniować klucza podstawowego w polach z obiektem OLE, notą, załącznikiem lub wielowartościowym polem wyszukiwania.@@1@@@1 .
109. Nie można utworzyć kontrolki ActiveX w niezwiązanej ramce obiektu Błąd 2804 Nie możesz utworzyć kontrolki ActiveX w niezwiązanej ramce obiektu.@Kontrolki ActiveX są automatycznie zawarte w ramkach kontrolek ActiveX.@@1@1@11711@1.
110. Nie możesz utworzyć indeksu ani klucza podstawowego na więcej niż 10 polach Błąd 2374 Nie możesz utworzyć indeksu ani klucza podstawowego na więcej niż 10 polach.@@@1@@@1.
111. Nie możesz zdekodować bazy danych, której nie stworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem Błąd 2553 Nie możesz odkodować bazy danych, której nie utworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem.@Sprawdź właściciela bazy danych lub administratora swojej grupy roboczej.@@1@@@1.
112. Nie możesz usunąć relacji odziedziczonej z połączonej bazy danych Błąd 2652 Nie możesz usunąć relacji odziedziczonej z połączonej bazy danych.@@@1@@@1.
113. Nie możesz usunąć ani zmienić nazwy „|” w replice Błąd 7721 Nie możesz usunąć ani zmienić nazwy „|” w replice.@Te operacje nie mogą być wykonywane na replice; można je wykonać tylko u Mistrza Projektu.@@1@@@1.
114. W tej chwili nie można usunąć kolumny „|1” Błąd 2401 W tej chwili nie można usunąć kolumny „|1”. @Kolumna „|1” jest częścią klucza podstawowego tabeli „|2”. Służy do identyfikacji i przechowywania wierszy w tabeli w bazie danych. @ Nie można usunąć klucza podstawowego podczas korzystania z widoku arkusza danych. Aby usunąć t
115. Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” póki jest otwarty Błąd 2008 Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” gdy jest otwarty.@Zamknij obiekt bazy danych, a następnie go usuń.@@1@@@1.
116. Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” póki jest otwarty Błąd 2010 Nie można usunąć obiektu bazy danych „|” gdy jest otwarty.@Zamknij obiekt bazy danych, a następnie go usuń.@@1@@@1.
117. Nie możesz usunąć pola „| Błąd 2389 Nie możesz usunąć pola '|.'@Jest częścią jednej lub więcej relacji.@Jeśli chcesz usunąć to pole, najpierw usuń jego relacje w oknie Relacje.@1@@@1.
118. Nie możesz usunąć pola '|'; jest to pole systemu replikacji Błąd 7915 Nie możesz usunąć pola '|'; jest to pole systemu replikacji.@Użyj zapytania tworzącego tabelę, aby utworzyć nową tabelę, która zawiera wszystkie pola w tabeli z wyjątkiem pól systemowych. Aby uzyskać informacje na temat zapytań dotyczących tworzenia tabel, kliknij Pomoc.@@2@1@9993@1.
119. Nie możesz usunąć tabeli „|” dopóki jego relacje z innymi tabelami nie zostaną usunięte Błąd 8065 Nie możesz usunąć tabeli „|” dopóki jego relacje z innymi tabelami nie zostaną usunięte.@Czy chcesz, aby program Microsoft Office Access teraz usunął te relacje?@@19@@@2.
120. Nie możesz usunąć tabeli '|'; jest uczestniczeniem w jednym lub kilku związkach Błąd 2387 Nie możesz usunąć tabeli '|'; uczestniczy w jednej lub więcej relacji.@Jeśli chcesz usunąć tę tabelę, najpierw usuń jej relacje w oknie Relacje.@@1@@@1.
121. Nie możesz wyłączyć kontrolki, gdy ma fokus Błąd 2164 Nie możesz wyłączyć kontrolki, gdy jest na niej skupiona.@@@1@2@5250@1.
122. Nie możesz zakodować bazy danych, której nie stworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem Błąd 2552 Nie możesz zakodować bazy danych, której nie utworzyłeś lub której nie jesteś właścicielem.@Sprawdź właściciela bazy danych lub administratora swojej grupy roboczej.@@1@@@1.
123. Nie możesz teraz wyjść z Microsoft Office Access Błąd 2044 Nie możesz teraz wyjść z Microsoft Office Access.@Jeśli używasz modułu Visual Basic, który używa OLE lub DDE, być może będziesz musiał przerwać działanie modułu.@@1@@@1.
124. Nie możesz wyeksportować obiektu do siebie Błąd 7884 Nie możesz wyeksportować obiektu do samego siebie.@Wybierz inną bazę danych do eksportu lub nadaj obiektowi nową nazwę.@@1@@@1.
125. Nie możesz przejść do określonego rekordu Błąd 2105 Nie możesz przejść do określonego rekordu.@Możesz być na końcu zestawu rekordów.@@1@@@1.
126. Nie możesz mieć więcej niż siedmiu zagnieżdżonych podformularzy w głównym formularzu Błąd 2171 Nie możesz mieć więcej niż siedmiu zagnieżdżonych podformularzy w głównym formularzu.@Usuń ósmy zagnieżdżony podformularz.@@1@@@1.
127. Nie możesz ukryć kontrolki, która jest skupiona Błąd 2165 Nie możesz ukryć kontrolki, która jest skupiona.@@@1@@@1.
128. Nie możesz ukryć dokumentu „|” póki jest otwarty Błąd 2564 Nie możesz ukryć dokumentu „|” gdy jest otwarty.@Najpierw zamknij obiekt bazy danych, a następnie go ukryj.@@1@@@1.
129. Nie możesz wstawić raportu do formularza Błąd 2177 Nie możesz wstawić raportu do formularza.@Raport można wstawić tylko do raportu.@@1@@@1.
130. Nie można wstawić kontrolki ActiveX w powiązanej lub niezwiązanej ramce obiektu Błąd 2802 Nie możesz wstawić kontrolki ActiveX w powiązanej lub niezwiązanej ramce obiektu.@Kontrolki ActiveX są automatycznie zawarte w ramkach formantów ActiveX.@@1@@@1.
131. Nie możesz pozostawić właściwości Alias ​​pustej Błąd 2348 Nie możesz pozostawić właściwości Alias ​​pustej.@@@1@1@6146@1.
132. Nie możesz zablokować kontrolki, która zawiera niezapisane zmiany Błąd 2166 Nie możesz zablokować kontrolki, która zawiera niezapisane zmiany.@@@1@@@1.
133. Nie możesz modyfikować projektu „|” w replice Błąd 7704 Nie możesz modyfikować projektu „|” w replice.@Zmiany projektu w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master.Czy chcesz otworzyć go jako tylko do odczytu?@@19@@@2.
134. Nie możesz modyfikować tego pola, ponieważ jest tylko do odczytu Błąd 8501 Nie można modyfikować tego pola, ponieważ jest ono tylko do odczytu.@Niektóre pola, takie jak pole obliczeniowe, są z założenia przeznaczone tylko do odczytu. Jednak każde pole może być tylko do odczytu, jeśli jego właściwość Zablokowane jest ustawiona na Tak.@@1@1@865@1.
135. Nie możesz modyfikować tego zapytania, ponieważ zostało ono usunięte lub zmieniono jego nazwę przez innego użytkownika Błąd 2352 Nie możesz modyfikować tego zapytania, ponieważ zostało ono usunięte lub zmieniono jego nazwę przez innego użytkownika.@@@1@@@1.
136. Nie możesz teraz modyfikować tej tabeli, ponieważ używa jej ktoś inny Błąd 7908 Nie możesz teraz modyfikować tej tabeli, ponieważ używa jej ktoś inny.@@@1@@@1.
137. Nie możesz przenieść kontrolki filtru grupy do innej sekcji Błąd 2892 Nie możesz przenieść kontrolki filtru grupy do innej sekcji. Usuń kontrolkę filtru grupy z bieżącej sekcji i utwórz ją w innej sekcji.
138. Nie możesz przejść do poprzedniej kontrolki, gdy tylko jedna kontrolka ma fokus Błąd 2483 Nie możesz przejść do poprzedniej kontrolki, gdy tylko jedna kontrolka ma fokus.@Użyj właściwości PreviousControl tylko po przeniesieniu fokusu do drugiej kontrolki.@@1@1@7144@1.
139. Nie można otworzyć podformularza lub podraportu, gdy jest on również otwarty w widoku projektu Błąd 7792 Nie możesz otworzyć podformularza ani podraportu, jeśli jest on również otwarty w widoku Projekt.@@@1@@@1.
140. Nie możesz wkleić obiektu bazy danych do siebie Błąd 2543 Nie możesz wkleić do siebie obiektu bazy danych.@@@1@@@1.
141. Nie możesz wkleić poza koniec tabeli Błąd 2375 Nie możesz wkleić poza koniec tabeli.@Próbowałeś wkleić pola poza 255 wierszem w tabeli w widoku Projekt.@@1@@@1.
142. Nie możesz wkleić tego obiektu jako określonego typu Błąd 2807 Nie możesz wkleić tego obiektu jako określonego typu.@Wybierz inny typ obiektu.@@1@@@1.
143. Nie możesz umieścić w sobie formularza (ani raportu) Błąd 2133 Nie możesz umieścić formularza (lub raportu) w samym sobie.@Wybierz lub wprowadź inny formularz lub raport, który będzie służył jako podformularz lub podraport.@@1@@@1.
144. Nie możesz umieścić tej kontrolki w określonej sekcji Błąd 2919 Nie możesz umieścić tej kontrolki w określonej sekcji.@@@@@@1.
145. Nie możesz wydrukować przewijalnych (odmrożonych) kolumn w arkuszu danych Błąd 10250 Nie możesz wydrukować przewijalnych (odmrożonych) kolumn w arkuszu danych.@Zamrożone kolumny są szersze niż strona. Czy chcesz wydrukować tylko zablokowane kolumny?@Jeśli chcesz wydrukować niezamrożone kolumny, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Zmniejsz kolumnę
146. Nie możesz umieścić przycisku Domyślne lub Anuluj na stronie właściwości Błąd 379 Przycisku Domyślny lub Anuluj nie można umieścić na stronie właściwości.
147. Nie można umieścić przycisku Domyślne lub Anuluj w Kontrolce użytkownika, chyba że ustawiona jest jej właściwość DefaultCancel Błąd 399 Nie można ustawić właściwości Default lub Cancel kontrolki na True w Kontroli użytkownika, chyba że właściwość DefaultCancel kontrolki użytkownika ma wartość True.
148. Nie można odwoływać się do właściwości Parent formularza lub raportu, gdy jest ona otwarta w widoku projektu Błąd 2459 Nie można odwoływać się do właściwości nadrzędnej formularza lub raportu, gdy któryś z nich jest otwarty w widoku projektu.@@@1@@@1.
149. Nie można odwoływać się do właściwości RecordsetClone formularza otwartego w widoku projektu Błąd 2460 Nie można odwoływać się do właściwości RecordsetClone formularza otwartego w widoku projektu.@@@1@1@7393@1.
150. Nie możesz odwoływać się do właściwości lub metody dla kontrolki, chyba że kontrolka ma fokus Błąd 2185 Nie możesz odwoływać się do właściwości lub metody dla kontrolki, chyba że kontrolka ma fokus.@Wypróbuj jedną z następujących czynności: * Przenieś fokus do kontrolki przed odwołaniem się do właściwości. W kodzie Visual Basic użyj metody SetFocus. W makrze użyj GoToCo
151. Nie możesz usunąć tego odniesienia Błąd 29015 Nie możesz usunąć tego odniesienia.@Microsoft Office Access potrzebuje tego odniesienia do poprawnego działania.@@1@@@1.
152. Nie możesz usunąć tego konta użytkownika z grupy „| Błąd 2605 Nie możesz usunąć tego konta użytkownika z grupy '|.'@* Być może próbowałeś usunąć konto użytkownika z domyślnej grupy Użytkownicy. Microsoft Office Access automatycznie dodaje wszystkich użytkowników do domyślnej grupy Użytkownicy. Aby usunąć konto użytkownika z grupy Użytkownicy,
153. Nie możesz zmienić nazwy | obiekt w wersji klient/serwer Microsoft Office Access Błąd 7809 Nie możesz zmienić nazwy | obiekt w wersji klient/serwer programu Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
154. Nie możesz zmienić nazwy obiektu bazy danych '|' póki jest otwarty Błąd 2009 Nie możesz zmienić nazwy obiektu bazy danych '|' gdy jest otwarty.@Zamknij obiekt bazy danych, a następnie zmień jego nazwę.@@1@@@1.
155. Nie możesz zastąpić bieżącej wartości pola tekstem zastępczym Błąd 2139 Nie możesz zastąpić bieżącej wartości pola tekstem zastępczym.@Rozwiąż wszelkie błędy przed dokonaniem dalszych zamian.@@1@@@1.
156. Nie możesz uruchomić zapytania o aktualizację z gwiazdką (*) Błąd 2328 Nie możesz uruchomić zapytania aktualizującego z gwiazdką (*).@Ponieważ gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli, nie możesz jej zaktualizować.@Usuń gwiazdkę z siatki projektu zapytania. Dodaj pola, które chcesz zaktualizować do siatki projektu.@1@1@10001@1.
157. Nie możesz zapisać zablokowanego obiektu OLE Błąd 2792 Nie możesz zapisać zablokowanego obiektu OLE.@@@1@@@1.
158. Nie możesz zapisać obiektu, gdy jesteś w oknie Filtruj według formularza Błąd 7778 Nie możesz zapisać obiektu, gdy jesteś w oknie Filtruj według formularza.@Przełącz na widok formularza, a następnie zapisz obiekt.@@1@@@1.
159. Nie możesz zapisać zmian projektu w „|” w replice Błąd 7719 Nie możesz zapisać zmian projektu w „|” w replice.@Zmiany projektowe w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko u kierownika projektu.@@1@@@1.
160. Nie można zapisać zmian projektu do „|1” w replice Błąd 7720 Nie możesz zapisać zmian projektu do '|1' w replice.@Zmiany projektu w replikowanych obiektach można wprowadzać tylko w Design Master. Czy chcesz go zapisać jako nowy, lokalny obiekt?@@19@@@2.
161. Nie możesz zapisać modułu zajęć „|” nad standardowym modułem o tej samej nazwie Błąd 7998 Nie możesz zapisać modułu zajęć „|” zamiast standardowego modułu o tej samej nazwie.@Zapisz moduł klasy pod inną nazwą lub najpierw usuń standardowy moduł.@@1@@@1.
162. Nie możesz zapisać standardowego modułu '|' nad modułem klasy o tej samej nazwie Błąd 7997 Nie możesz zapisać standardowego modułu '|' nad modułem klasy o tej samej nazwie.@Zapisz standardowy moduł pod inną nazwą lub najpierw usuń moduł klasy.@@1@@@1.
163. Nie możesz zapisać | obiekt teraz Błąd 2734 Nie możesz zapisać | teraz obiekt.@Serwer OLE wykonuje operację lub inny użytkownik otworzył i zablokował obiekt.@Spróbuj zapisać obiekt ponownie później.@1@@@1.
164. W tej chwili nie możesz zapisać tego rekordu Błąd 2169 Nie możesz teraz zapisać tego rekordu. @Microsoft Office Access mógł napotkać błąd podczas próby zapisania rekordu.Jeśli teraz zamkniesz ten obiekt, wprowadzone zmiany danych zostaną utracone.Czy chcesz zamknąć bazę danych mimo wszystko obiekt?@@20@@@2.
165. Nie możesz przeszukać pola dla określonej wartości Błąd 2138 Nie możesz przeszukać pola pod kątem określonej wartości.@Rozwiąż błąd podany w poprzednim komunikacie o błędzie przed ponowną próbą wyszukiwania.@@1@@@1.
166. Nie możesz ustawić wartości, gdy dokument jest w podglądzie wydruku Błąd 2481 Nie możesz ustawić wartości, gdy dokument jest w podglądzie wydruku.@@@1@@@1.
167. Nie możesz ustawić kryteriów przed dodaniem pola lub wyrażenia do wiersza Pole Błąd 2321 Nie możesz ustawić kryteriów przed dodaniem pola lub wyrażenia do wiersza Pole.@Albo dodaj pole z listy pól do kolumny i wprowadź wyrażenie, albo usuń kryteria.@@1@@@1.
168. Nie możesz ustawić właściwości ColumnOrder, gdy jesteś w widoku formularza lub podglądzie wydruku Błąd 7771 Nie możesz ustawić właściwości Kolejność Kolumn, gdy jesteś w widoku formularza lub podglądzie wydruku.@@@1@@@1.
169. Nie można ustawić właściwości IgnoreNulls klucza podstawowego na Tak Błąd 2393 Nie możesz ustawić właściwości IgnoreNulls klucza podstawowego na Tak.@Klucz podstawowy z definicji nie może zezwalać na wartości null.@Jeśli chcesz w tym polu wartości null, usuń definicję klucza podstawowego, ustawiając właściwość Podstawowy do nr@1@@@1.
170. Nie możesz ustawić właściwości MenuBar, chyba że baza danych jest otwarta Błąd 7883 Nie możesz ustawić właściwości MenuBar, chyba że baza danych jest otwarta.@@@1@@@1.
171. Nie można ustawić właściwości MenuBar, gdy obiekt OLE jest aktywny w miejscu Błąd 7774 Nie można ustawić właściwości MenuBar, gdy obiekt OLE jest aktywny w miejscu.@@@1@@@1.
172. Nie można ustawić właściwości PictureData w widoku arkusza danych Błąd 2194 Nie można ustawić właściwości PictureData w widoku arkusza danych.@Aby zobaczyć prawidłowe ustawienia tej właściwości, wyszukaj w indeksie pomocy 'Właściwość PictureData'.@@1@@@1.
173. Nie można ustawić właściwości Unique klucza podstawowego na Nie Błąd 2392 Nie możesz ustawić właściwości Unique klucza podstawowego na Nie.@Klucz podstawowy z definicji zawiera tylko unikalne wartości.@Jeśli chcesz zezwolić na nieunikalne wartości w tym polu, usuń definicję klucza podstawowego, ustawiając właściwość Główny do nr@1@@@1.
174. Nie możesz ustawić | właściwość w podglądzie wydruku lub po rozpoczęciu drukowania Błąd 2191 Nie możesz ustawić | w podglądzie wydruku lub po rozpoczęciu drukowania.@Spróbuj ustawić tę właściwość w zdarzeniu OnOpen.@@1@@@1.
175. Nie możesz sortować według pola obliczeniowego w formularzu Błąd 2181 Nie możesz sortować według pola obliczeniowego w formularzu.@Możesz sortować według pola obliczeniowego tylko w zapytaniu.@Utwórz pole obliczeniowe w zapytaniu, posortuj pole, a następnie oprzyj formularz na zapytaniu.Ponieważ zapytanie musi zostać wykonane przed otwarciem formularza, formularz wi
176. Nie możesz sortować według gwiazdki (*) Błąd 2322 Nie możesz sortować według gwiazdki (*).@Ponieważ gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli bazowej lub zapytaniu, nie możesz sortować według niej.@Dodaj gwiazdkę do siatki projektu zapytania wraz z określonymi polami, które chcesz posortować. Wyczyść pole wyboru Pokaż
177. Nie możesz sortować w tym polu Błąd 2182 Nie możesz sortować według tego pola.@@@1@@@1.
178. Nie możesz określić kryteriów gwiazdki (*) Błąd 2323 Nie możesz określić kryteriów gwiazdki (*).@Ponieważ gwiazdka reprezentuje wszystkie pola w tabeli bazowej lub zapytaniu, nie możesz określić dla niej kryteriów.@Dodaj gwiazdkę do siatki projektu zapytania wraz z pola, które chcesz ustawić kryterium
179. Nie można określić kryteriów w tym samym polu, dla którego wpisano Wartość w wierszu Tabela przestawna Błąd 2337 Nie możesz określić kryteriów w tym samym polu, dla którego wpisałeś Wartość w wierszu Tabela krzyżowa.@Próbowałeś wyświetlić zapytanie krzyżowe po wprowadzeniu wartości w wierszu Tabela krzyżowa i kryteriów w wierszu Kryteria.@Jeśli chcesz, aby to pole zawierało tabela krzyżowa
180. Nie możesz określić Grupuj według, Wyrażenie lub Gdzie w wierszu Suma dla tej kolumny Błąd 2326 Nie możesz określić Grupuj według, Wyrażenie lub Gdzie w wierszu Suma dla tej kolumny.@Określ funkcję agregującą, taką jak Suma lub Liczba, dla pola lub wyrażenia wyznaczonego jako Wartość w zapytaniu krzyżowym.Więcej informacji na funkcji agregatu
181. Nie możesz określić więcej niż 10 poziomów grup Błąd 2153 Nie możesz określić więcej niż 10 poziomów grup.@@@1@@@1.
182. W tej chwili nie możesz przełączyć się na inny widok Błąd 2174 Nie możesz teraz przełączyć się na inny widok.@Kod był wykonywany, gdy próbowałeś przełączyć widoki.@Jeśli debugujesz kod, musisz zakończyć operację debugowania przed przełączeniem widoków.@1@@@1.
183. Nie możesz przełączyć się do widoku arkusza danych i nie możesz wrócić do widoku projektu Błąd 2382 Nie można przełączyć się do widoku arkusza danych i nie można wrócić do widoku projektu.@Inny użytkownik otworzył tę tabelę lub zapytanie, formularz lub raport powiązany z tą tabelą.@@1@@@1.
184. Nie możesz przełączyć się do widoku projektu, ponieważ formularz zawiera zbyt wiele obiektów OLE Błąd 2746 Nie możesz przełączyć się do widoku Projekt, ponieważ formularz zawiera zbyt wiele obiektów OLE.@Zamknij inne aplikacje, zamknij formularz, a następnie ponownie otwórz formularz w widoku Projekt. Następnie usuń niektóre obiekty OLE lub przenieś je do innej postaci.@@1@@@1.
185. Nie możesz cofnąć tego polecenia, a po jego zakończeniu nie będziesz mógł edytować tego obiektu Błąd 9509 Nie możesz cofnąć tego polecenia, a po jego zakończeniu nie będziesz mógł edytować tego obiektu.@Czy mimo to chcesz kontynuować?@@19@@@2.
186. Nie możesz odkryć obiektu bazy danych '|' póki jest otwarty Błąd 2565 Nie możesz odkryć obiektu bazy danych '|' gdy jest otwarty.@Najpierw zamknij obiekt bazy danych, a następnie odkryj go.@@1@@@1.
187. Nie można użyć akcji makra SetMenuItem w menu domyślnym Błąd 7868 Nie możesz użyć akcji makra UstawMenuItem w domyślnym menu.@SetMenuItem jest tylko dla niestandardowych menu.@@1@@@1.
188. Nie możesz użyć standardowego modułu do tej operacji Błąd 29018 Nie możesz użyć standardowego modułu do tej operacji.@@@1@@@1.
189. Nie możesz używać funkcji agregujących w nagłówku lub stopce strony Błąd 2584 Nie możesz używać funkcji agregujących w nagłówku lub stopce strony.@Nagłówek lub stopka strony raportu, którego podgląd próbowałeś wyświetlić, zawiera kontrolkę obliczeniową z funkcją agregującą w jej wyrażeniu.@Jeśli chcesz pokazać wynik agregacji funkcjonować
190. Nie możesz teraz użyć funkcji Znajdź lub zamień Błąd 2137 Nie możesz teraz użyć funkcji Znajdź lub Zamień.@Pola nie mogą być przeszukiwane z jednego z następujących powodów: * Pola są kontrolkami (takie jak przyciski lub obiekty OLE).* Pola nie zawierają danych.* Nie ma żadnych pól do szukaj.@@1@@@1.
191. Nie można użyć właściwości Action do usunięcia powiązanego obiektu OLE z tabeli lub zapytania źródłowego Błąd 2798 Nie można użyć właściwości Action do usunięcia powiązanego obiektu OLE z tabeli lub zapytania źródłowego.@Próbowano uruchomić procedurę języka Visual Basic, która usuwa obiekt w powiązanej ramce obiektu, ustawiając właściwość Action na acOLEDelete.@Usuń obiekt ja
192. Nie możesz użyć akcji Zastosuj filtr w tym oknie Błąd 2488 Nie możesz użyć akcji Zastosuj filtr w tym oknie.@* Próbowałeś użyć akcji lub metody Zastosuj filtr, ale filtr nie został zastosowany do tabeli, zapytania, formularza lub raportu.* Być może filtr został zastosowany do formularza, ale formularz nie był otwarty w formularzu lub D
193. Nie można użyć akcji lub metody PrzejdźDoRekordu lub SzukajForRekordu na obiekcie w widoku Projekt Błąd 2499 Nie możesz użyć akcji lub metody PrzejdźDoRekordu lub SzukajForRekordu na obiekcie w widoku Projekt.@Wypróbuj jedną z następujących czynności: * Przełącz się do widoku formularza lub arkusza danych dla formularza.* Przełącz się do widoku arkusza danych dla zapytania lub tabeli.* Jeśli uruchamiasz makro lub Visual Ba
194. Nie możesz użyć konstruktora właściwości hiperłącza z zaznaczoną więcej niż jedną kontrolką Błąd 7979 Nie możesz użyć kreatora właściwości hiperłącza z zaznaczoną więcej niż jedną kontrolką.@@@1@@@1.
195. Nie możesz użyć tej akcji z obiektem DoCmd Błąd 2503 Nie możesz użyć tej akcji z obiektem DoCmd.@Aby uzyskać listę akcji, których obiekt DoCmd nie obsługuje oraz kilka alternatyw dla tych akcji, kliknij Pomoc.Można użyć wszystkich akcji, których nie ma na tej liście z obiektem DoCmd.@@2@1@11313@1.
196. Nie możesz wyświetlić uprawnień tego obiektu Błąd 2604 Nie możesz przeglądać uprawnień tego obiektu.@Aby przeglądać lub zmieniać uprawnienia dla tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
197. Anulowałeś poprzednią operację Błąd 2001 Anulowałeś poprzednią operację.@@@1@2@5738@1.
198. Nie możesz dodać formularza do innego formularza, który pokazuje wiele elementów Błąd 6036 Nie możesz dodać formularza do innego formularza, który pokazuje wiele elementów.@@@1@@@1.
199. Nie możesz zmienić ścieżki dostępu do danych, gdy jest otwarta Błąd 2911 Nie możesz zmienić ścieżki dostępu do danych, gdy jest otwarta.@Zamknij stronę i spróbuj ponownie.@@@@@1.
200. Nie można zmienić atrybutu wzorca danych dla zestawu replik Błąd 3594 Nie można zmienić atrybutu wzorca danych dla zestawu replik. Pozwala na zmiany danych tylko w Design Master.
201. Nie można kompaktować otwartej bazy danych, uruchamiając makro lub kod Visual Basic Błąd 7810 Nie możesz kompaktować otwartej bazy danych, uruchamiając makro lub kod Visual Basic.@Zamiast używać makra lub kodu, kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zarządzaj, a następnie kliknij Kompaktuj i napraw bazę danych.@@1@@@1.
202. Nie można przekonwertować otwartej bazy danych na plik MDE, uruchamiając makro lub kod Visual Basic Błąd 7807 Nie można przekonwertować otwartej bazy danych na plik MDE, uruchamiając makro lub kod Visual Basic.@Zamiast używać makra lub kodu, na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij Utwórz MDE.@@1@@@ 1.
203. Nie możesz wyświetlać zapytań ani tabel połączonych w oknie Relacje dla tej bazy danych Błąd 10606 Nie możesz wyświetlać zapytań ani tabel połączonych w oknie Relacje dla tej bazy danych.@Baza danych '|' został utworzony we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access. Aby przekonwertować tę bazę danych do aktualnej wersji Microsoft Office Access, kliknij przycisk
204. Nie możesz edytować tego pola, ponieważ znajduje się ono w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel Błąd 3823 Nie możesz edytować tego pola, ponieważ znajduje się ono w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel. Możliwość edytowania danych w połączonym arkuszu kalkulacyjnym Excel została wyłączona w tej wersji programu Access.
205. Nie możesz edytować tej strony, ponieważ zawiera ramki Błąd 2890 Nie możesz edytować tej strony, ponieważ zawiera ramki.@Projektant stron dostępu do danych nie może edytować stron z ramkami.@@1@@@1.
206. Nie można filtrować według formularza, gdy źródłem rekordów formularza jest obiekt zestawu rekordów Błąd 2594 Nie można filtrować według formularza, gdy źródło rekordów formularza jest obiektem zestawu rekordów.@@@1@@@1.
207. Nie można importować obiektów do bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access Błąd 7893 Nie można importować obiektów do bazy danych utworzonej we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Access.@Aby przekonwertować bazę danych na bieżącą wersję programu Microsoft Office Access, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Konwertuj@@1@1@9029@1 .
208. Nie możesz zaimportować tego pliku Błąd 31519 Nie możesz zaimportować tego pliku.@Nie możesz zaimportować pliku tekstowego, jeśli nie ma jednego z tych rozszerzeń: |.@@1@@@1.
209. Nie możesz zaimportować tego pliku Błąd 31520 Nie możesz zaimportować tego pliku.@Nie możesz zaimportować pliku tekstowego, który ma jedno z tych rozszerzeń: |.@@1@@@1.
210. Nie możesz połączyć się z bazą danych przechowywaną w lokalizacji internetowej Błąd 32590 Nie można połączyć się z bazą danych przechowywaną w lokalizacji internetowej. Najpierw należy zapisać bazę danych w lokalizacji, która używa uniwersalnej konwencji nazewnictwa (UNC), takiej jak udział serwera, a następnie utworzyć do niej link.@@@1@@@1.
211. Nie można dokonywać zmian w obiektach bazy danych w bazie danych '| Błąd 8401 Nie można dokonywać zmian w obiektach bazy danych w bazie danych '|.'@Ta baza danych została utworzona we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Access.@Aby przekonwertować tę bazę danych na bieżącą wersję programu Microsoft Office Access, kliknij przycisk Microsoft Office,
212. Nie możesz modyfikować obiektów utworzonych we wcześniejszej wersji Microsoft Office Access Błąd 2571 Nie można modyfikować obiektów utworzonych we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Access.@Aby przekonwertować tę bazę danych do bieżącej wersji programu Microsoft Office Access, zamknij bazę danych, kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Konwertuj.@@1@@@1 .
213. Nie można umieszczać kolumn między dwiema zablokowanymi kolumnami w arkuszu danych Błąd 7754 Nie można umieszczać kolumn między dwiema zablokowanymi kolumnami w arkuszu danych.@Aby odblokować wszystkie kolumny, na karcie Narzędzia główne w grupie Rekordy kliknij opcję Więcej, a następnie kliknij opcję Odblokuj wszystkie kolumny.@@1@1@9174@1.
214. Nie możesz zapisać '|' ponieważ jest tylko do odczytu Błąd 2622 Nie możesz zapisać '|' ponieważ jest tylko do odczytu.@Aby zapisać, przełącz się do widoku projektu, kliknij przycisk Microsoft Office, wskaż Zapisz jako i wprowadź nową nazwę.@@3@@@1.
215. Nie możesz ustawić „|” do typu danych Załącznik Błąd 7924 Nie możesz ustawić „|” do typu danych Załącznik. Kolumnę można ustawić na typ danych Załącznik tylko podczas tworzenia tej kolumny.@@@1@@@1.
216. Nie można ustawić właściwości MenuBar formularza z jego makra paska menu Błąd 7779 Nie możesz ustawić właściwości MenuBar formularza z jego makra paska menu.@@1@@@1.
217. Nie można ustawić właściwości GroupInterval na 0, gdy właściwość GroupOn jest ustawiona na Interval Błąd 2582 Nie można ustawić właściwości GroupInterval na 0, gdy właściwość GroupOn jest ustawiona na Interval.@Kliknij kartę Projekt sortowania i grupowania i spróbuj wykonać jedną z następujących czynności: * Zmień ustawienie właściwości GroupInterval na liczbę wyższą niż 0. * Zmień GroupOn
218. Zmieniłeś uprawnienia '|1' na '|2 Błąd 10954 Zmieniłeś uprawnienia '|1' na '|2.'@Czy chcesz teraz przypisać te uprawnienia?@@19@@@2.
219. Wybrałeś nieprawidłowy typ kontroli do użytku z hiperłączami Błąd 7975 Wybrałeś nieprawidłowy typ kontroli do użycia z hiperłączami.@Możesz używać hiperłączy tylko z etykietami, obrazami, przyciskami poleceń lub powiązanymi polami tekstowymi.@@1@@@1.
220. Skopiowałeś dużą ilość danych do schowka Błąd 8515 Skopiowałeś dużą ilość danych do schowka.@Kiedy kopiujesz dane do schowka, kopiowane jest tylko odniesienie do obiektu. Jeśli jednak zamkniesz dokument źródłowy, Microsoft Office Access musi wkleić wszystkie dane z jego źródła. W zależności od
221. Nie określiłeś kryteriów wyszukiwania za pomocą akcji ZnajdźRekord Błąd 2143 Nie określiłeś kryteriów wyszukiwania za pomocą akcji ZnajdźRekord.@W oknie Makro wstaw akcję ZnajdźRekord przed akcją ZnajdźNastępny.@@1@1@3015@1.
222. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29066 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. W tej chwili nie można zapisać zmian w projekcie. Czy chcesz zamknąć bez zapisywania zmian?.
223. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29067 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. W tej chwili nie możesz przekonwertować tej bazy danych.
224. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29073 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Nie można kontynuować polecenia Kontrola kodu źródłowego.
225. Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 31652 Nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Obecnie nie można przenosić list programu SharePoint do trybu offline ani buforować. Spróbuj ponownie później.
226. W tej chwili nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych Błąd 29064 W tej chwili nie masz wyłącznego dostępu do bazy danych. Jeśli będziesz kontynuować wprowadzanie zmian, możesz nie być w stanie ich później zapisać.
227. Nie masz uprawnień do uruchomienia ICQ na tym komputerze Błąd 205 A Nie masz uprawnień do uruchomienia ICQ na tym komputerze. ICQ wyjdzie teraz. Aby uruchomić ICQ, poproś administratora systemu o dostęp do zapisu.
228. Nie masz uprawnień do pisania w tej witrynie SharePoint Błąd 32579 Nie masz uprawnień do zapisu w tej witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem witryny.
229. Nie masz wystarczającego dostępu do komputera, aby połączyć się z wybraną drukarką Błąd 1802 Nie masz wystarczającego dostępu do komputera, aby połączyć się z wybraną drukarką. Wystąpił błąd podczas próby użycia Kreatora drukarki Bonjour.
230. Nie masz odpowiednich uprawnień Błąd 2923 Nie masz odpowiednich uprawnień. Skontaktuj się z administratorem serwera.
231. Nie masz danych i Misc Błąd 8075 Nie masz danych i Misc. Obiekty wyrejestrowane. Nie możesz utworzyć nowej tabeli ani zapisać zmian na stronie dostępu do danych.@@@1@@@1.
232. Nie masz niezbędnych uprawnień, aby używać znaku „|” obiekt Błąd 3033 Nie masz niezbędnych uprawnień, aby używać znaku „|” obiekt. Poproś administratora systemu lub osobę, która utworzyła ten obiekt, na ustalenie odpowiednich uprawnień.
233. Nie masz | wyrejestrowany Błąd 8073 Nie masz | wyewidencjonowane.@Microsoft Office Access nie może wyewidencjonować obiektu, gdy jest on otwarty, i nie możesz wprowadzać zmian w projekcie, dopóki go nie wyrejestrujesz.@Jeśli chcesz dokonać zmian projektowych w tym obiekcie, najpierw go zamknij, sprawdź to się, a następnie ponownie
234. Nie masz uprawnień do zmiany właściciela „| Błąd 2615 Nie masz uprawnień do zmiany właściciela '|.'@Aby zmienić właściciela obiektu bazy danych, musisz mieć dla niego uprawnienia Administrowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@5@1@10222@1.
235. Nie masz uprawnień do kopiowania „| Błąd 2608 Nie masz uprawnień do kopiowania '|.'@Aby skopiować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia do odczytu projektu. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz mieć również dla niego uprawnienie do odczytu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@1
236. Nie masz uprawnień do wycinania „| Błąd 2607 Nie masz uprawnień do wycinania '|.'@Aby wyciąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienie Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1
237. Nie masz uprawnień do usunięcia „| Błąd 2609 Nie masz uprawnień do usuwania '|.'@Aby usunąć ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz mieć również dla niego uprawnienie do usuwania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc
238. Nie masz uprawnień do importowania, eksportowania ani łączenia z „| Błąd 2617 Nie masz uprawnień do importowania, eksportowania ani łączenia z „|.”@Aby zaimportować, wyeksportować lub utworzyć łącze do tego obiektu, musisz mieć dla niego uprawnienia do odczytu projektu i odczytu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
239. Nie masz uprawnień, aby wstawić ten formularz do innego formularza Błąd 2614 Nie masz uprawnień do wstawiania tego formularza do innego formularza.@Aby wstawić formularz do innego formularza jako podformularz, musisz mieć uprawnienia do odczytu projektu dla wstawianego formularza. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@
240. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 10951 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia Usuń dane i Aktualizuj dane. Czy chcesz zapisać kopię obiektu jako nowy ob
241. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 10953 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia Usuń dane i Aktualizuj dane.Czy chcesz otworzyć go w trybie tylko do odczytu?@@21@1@10222@1.
242. Nie masz uprawnień do modyfikowania '| Błąd 2602 Nie masz uprawnień do modyfikowania '|.'@Aby zmodyfikować ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Modyfikuj projekt. Jeśli obiekt jest tabelą, musisz również mieć dla niego uprawnienia do usuwania danych i aktualizacji danych.Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i osób, które mogą ustawiać
243. Nie masz uprawnień do modyfikowania projektu tej tabeli Błąd 7907 Nie masz uprawnień do modyfikowania projektu tej tabeli.@Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
244. Nie masz uprawnień, aby otworzyć „|” do wyłącznego użytku Błąd 10955 Nie masz uprawnień, aby otworzyć „|” do wyłącznego użytku.@Microsoft Office Access otwiera bazę danych dla współdzielonego dostępu.Aby otworzyć bazę danych dla wyłącznego dostępu, musisz mieć dla niej uprawnienie Otwórz na wyłączność. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i kto
245. Nie masz uprawnień do czytania „| Błąd 2601 Nie masz uprawnień do odczytu '|.'@Aby odczytać ten obiekt, musisz mieć do niego uprawnienia do odczytu projektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
246. Nie masz uprawnień do zmiany nazwy „| Błąd 2613 Nie masz uprawnień do zmiany nazwy '|.'@Aby zmienić nazwę obiektu bazy danych, musisz mieć uprawnienie Modyfikuj projekt dla obiektu. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
247. Nie masz uprawnień do uruchomienia „| Błąd 2603 Nie masz uprawnień do uruchomienia '|.'@Aby uruchomić ten obiekt, musisz mieć dla niego uprawnienia Otwórz/Uruchom. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień i tego, kto może je ustawić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
248. Nie masz uprawnień do wyświetlania tego makra Błąd 10952 Nie masz uprawnień do wyświetlania tego makra.@Aby wyświetlić makro, musisz mieć do niego uprawnienia do odczytu projektu.Czy chcesz nadal uruchamiać makro?@@21@1@10222@2.
249. Nie masz licencji wymaganej do korzystania z tej kontrolki ActiveX Błąd 2803 Nie masz licencji wymaganej do korzystania z tej kontrolki ActiveX.@Próbowałeś otworzyć formularz zawierający obiekt OLE lub kontrolkę ActiveX lub próbowałeś utworzyć kontrolkę ActiveX.@Aby uzyskać odpowiednią licencję, skontaktuj się z firmą dostarczającą Li
250. Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości | Błąd 2455 Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości |.@Właściwość może nie istnieć lub może nie dotyczyć określonego obiektu.@@2@4@2015567@1.
251. Wprowadziłeś wyrażenie, które ma nieprawidłowe odniesienie do właściwości Recordset Błąd 7964 Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości Zestaw rekordów.@Do ustawienia tej właściwości można użyć tylko zestawu dynamicznego lub zestawu rekordów migawki.@@1@1@7393@1.
252. Wprowadzono wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odniesienie do właściwości RecordsetClone Błąd 7951 Wprowadziłeś wyrażenie, które zawiera nieprawidłowe odwołanie do właściwości RecordsetClone.@Na przykład mogłeś użyć właściwości RecordsetClone z formularzem lub raportem, który nie jest oparty na tabeli lub zapytaniu.@@1@1@7393@1 .
253. Wprowadziłeś wyrażenie, które nie ma wartości Błąd 2427 Wprowadzono wyrażenie, które nie ma wartości.@Wyrażenie może odnosić się do obiektu, który nie ma wartości, takiego jak formularz, raport lub kontrolka etykiety.@@1@@@1.
254. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby strona dostępu do danych była aktywnym oknem Błąd 2022 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby strona dostępu do danych była aktywnym oknem.@@@1@2@5601@1.
255. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby formularz był aktywnym oknem Błąd 2475 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby formularz był aktywnym oknem.@@@1@2@5601@1.
256. Wprowadziłeś wyrażenie, które wymaga, aby raport był aktywnym oknem Błąd 2476 Wprowadzono wyrażenie, które wymaga, aby raport był aktywnym oknem.@@@1@2@5603@1.
257. Wprowadziłeś nieprawidłowy argument w funkcji agregującej domeny Błąd 2428 Wprowadzono nieprawidłowy argument w funkcji agregującej domeny.@* Pole w wyrażeniu znakowym może nie należeć do domeny.* Pole określone w wyrażeniu kryteriów może nie należeć do domeny.@@2@1@10931@1 .
258. Wpisałeś nieprawidłowy słownik główny Błąd 9535 Wpisałeś nieprawidłowy słownik główny.@Wybierz poprawny wpis.@@1@@@1.
259. Wpisałeś nieprawidłową nazwę projektu Błąd 7990 Wpisałeś nieprawidłową nazwę projektu.@Możliwe, że usunąłeś domyślną nazwę projektu i zapomniałeś podać nową.@@1@@@3.
260. Wprowadzono nieprawidłowe ustawienie dla właściwości Akcja Błąd 2783 Wprowadzono nieprawidłowe ustawienie dla właściwości Action.@Użyj jednej z wewnętrznych stałych Microsoft Office Access dla właściwości Action.Aby uzyskać listę prawidłowych ustawień, których możesz użyć z właściwością Action, kliknij Pomoc.@@2@1@6967@ 1.
261. Wpisałeś nazwę kontrolki „|”, która jest już używana Błąd 2104 Wprowadzono nazwę kontrolki „|”, która jest już używana.@Masz już kontrolkę w formularzu o tej nazwie lub istniejąca kontrolka ma swoją nazwę zamapowaną na tę nazwę dla Visual Basic.Visual Basic mapuje spacje w nazwach kontrolek do podkreśleń. Na przykład
262. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 120 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
263. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 121 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
264. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 122 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
265. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 123 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
266. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 124 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że zbyt często łączysz się z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do Twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a tylko po to, aby uniknąć wzrostu
267. Zbyt wiele razy próbowałeś się zalogować Błąd 129 Zbyt wiele prób logowania. Spróbuj ponownie później. Ogólny sens jest taki, że - jesteś zbyt często połączony z serwerem i jest czasowo zamknięty dostęp do twojego adresu IP, aby zapobiec ewentualnym atakom, a po prostu uniknąć wzrostu
268. Zmieniłeś „|” kolumna odnośnika do wyświetlenia przez pole tekstowe Błąd 7922 Zmieniłeś „|” kolumna odnośnika, która ma być wyświetlana w polu tekstowym. Po zapisaniu tabeli ta zmiana spowoduje, że kolumna będzie tylko do odczytu i utraci właściwości wyszukiwania.@Czy chcesz zmienić '|' być wyświetlane w polu tekstowym?@@19@@@2.
269. Zmieniłeś „|” kolumna wyszukiwania do przechowywania wielu wartości Błąd 7921 Zmieniłeś „|” kolumna wyszukiwania do przechowywania wielu wartości. Nie będzie można cofnąć tej zmiany po zapisaniu tabeli.@Czy chcesz zmienić '|' przechowywać wiele wartości?@@19@@@2.
270. Wybrałeś zmianę trybu, w którym składnia SQL będzie interpretowana w tej bazie danych Błąd 31511 Wybrałeś zmianę trybu, w którym składnia SQL będzie interpretowana w tej bazie danych. Oznacza to: @* Istniejące zapytania mogą zwracać różne wyniki lub w ogóle nie być uruchamiane.* Zmieni się zakres typów danych i słów zastrzeżonych.* Różne symbole wieloznaczne w
271. Wybrałeś trwałe usunięcie linku do strony dostępu do danych Błąd 10896 Wybrałeś trwałe usunięcie łącza do strony dostępu do danych.@ Usuń &Link Anuluj@@27@@@.
272. Nadałeś temu |1 taką samą nazwę, jak istniejąca |2 w Twojej bazie danych Błąd 2014 Nadałeś temu |1 taką samą nazwę jak istniejąca |2 w Twojej bazie danych.@Nie możesz nadać tabeli i zapytaniu tej samej nazwy.@Nadaj temu obiektowi nazwę, która nie jest już używana przez inną tabelę lub zapytanie .@1@@@1.
273. Otworzyłeś stronę, która została ostatnio zmodyfikowana w programie Access 2000 Błąd 2897 Otwarto stronę, która była ostatnio modyfikowana przy użyciu programu Access 2000. Aby móc edytować stronę, należy ją zapisać przy użyciu nowszej wersji składników Microsoft Office Web Components. Czy chcesz, aby program Access przekonwertował tę stronę, zapisując ją przy użyciu nowszej wersji?
274. Ustawiłeś właściwość Type |1 na Popup, co zmienia pasek narzędzi w menu skrótów Błąd 8081 Ustawiłeś właściwość Type |1 na Popup, co zmienia pasek narzędzi w menu skrótów.@Menu skrótów znika, ponieważ Microsoft Office Access dodaje |2 do paska narzędzi menu skrótów. Aby zakończyć menu skrótów, zamknij arkusz Właściwości paska narzędzi,
275. Określono typ transferu, który nie obsługuje argumentu Nazwa tabeli HTML Błąd 2521 Określono typ transferu, który nie obsługuje argumentu Nazwa tabeli HTML.@Pozostaw argument Nazwa tabeli HTML pusty, chyba że używasz opcji Importuj HTML lub Łącz typy transferu HTML.@@1@@@1.
276. Podałeś słowo, którego nie ma w głównym lub niestandardowym słowniku Błąd 9539 Podałeś słowo, którego nie ma w głównym lub niestandardowym słowniku.@Czy chcesz użyć tego słowa i kontynuować sprawdzanie?@@20@@@1.
277. Pomyślnie utworzyłeś plik informacyjny grupy roboczej '| Błąd 10962 Pomyślnie utworzono plik informacyjny grupy roboczej „|.”@@@1@@@4.
278. Nie wprowadziłeś identyfikatora grupy roboczej Błąd 10957 Nie wprowadziłeś identyfikatora grupy roboczej. Aby upewnić się, że plik informacyjny grupy roboczej jest niepowtarzalny, wprowadź unikalny identyfikator grupy roboczej składający się z maksymalnie 20 cyfr lub liter. Kontynuować bez identyfikatora grupy roboczej?@@@20@@@1.
279. Wywołałeś Konstruktora zapytań w tabeli Błąd 10522 Wywołałeś Konstruktora zapytań w tabeli.@Czy chcesz utworzyć zapytanie na podstawie tabeli?@@19@@@2.
280. Wykonałeś niedozwolone wywołanie funkcji Błąd 7952 Wykonałeś niedozwolone wywołanie funkcji.@Sprawdź składnię funkcji, której próbujesz użyć.@@1@@@1.
281. Do odtworzenia ścieżki dźwiękowej tego pliku może być potrzebny dodatkowy dekoder audio. Błąd 8192 „”„Do odtworzenia ścieżki dźwiękowej tego pliku może być potrzebny dodatkowy dekoder audio. Ten plik zawiera ścieżkę w formacie Dolby AC3 Audio (kod „8192””). Może być konieczne zainstalowanie dekodera DirectShow dla tego formatu audio aby usłyszeć ścieżkę dźwiękową
282. Aby tworzyć lub usuwać elementy sterujące, musisz być w widoku Projekt Błąd 2147 Musisz być w widoku Projekt, aby tworzyć lub usuwać kontrolki.@@@1@2@5054@1.
283. Musisz wybrać pole łączące dla każdego parametru Błąd 2905 Musisz wybrać pole łączące dla każdego parametru.@@@1@@@1.
284. Musisz ująć argumenty funkcji IIf w nawiasach Błąd 2440 Musisz umieścić argumenty funkcji IIf w nawiasach.@@@1@3@1012957@1.
285. Musisz podać liczbę większą niż zero dla argumentu liczby powtórzeń Błąd 2500 Musisz wprowadzić liczbę większą od zera dla argumentu Liczba powtórzeń.@Próbowałeś użyć akcji lub metody UruchomMakro, ale w argumencie Liczba powtórzeń wprowadziłeś wartość mniejszą od zera (lub wyrażenie, którego wynik jest mniejszy od zera). @Aby uruchomić makro
286. Musisz wpisać Grupuj według w wierszu Suma dla pola, które ma nagłówek kolumny w wierszu Tabela przestawna Błąd 2327 Musisz wpisać Grupuj według w wierszu Suma dla pola, które ma nagłówek kolumny w wierszu Tabela przestawna.@Wartości pochodzące z pola lub wyrażenia wyznaczonego jako nagłówek kolumny są używane do grupowania danych w zapytaniu krzyżowym.@@1 @1@9980@1.
287. Musisz podać nazwę tabeli, do której tworzysz lub dołączasz rekordy Błąd 2333 Musisz wprowadzić nazwę tabeli, którą tworzysz lub do której dołączasz rekordy.@Próbowałeś zdefiniować tworzenie tabeli lub zapytanie dołączające bez określania tabeli docelowej.@@1@@@1.
288. Musisz najpierw zapisać funkcję Błąd 10031 Musisz najpierw zapisać funkcję.@Czy chcesz teraz zapisać funkcję?@@19@@@1.
289. Musisz najpierw zapisać zapytanie Błąd 10003 Najpierw musisz zapisać zapytanie.@Czy chcesz teraz zapisać zapytanie?@@19@@@1.
290. Musisz najpierw zapisać procedurę składowaną Błąd 10002 Najpierw musisz zapisać procedurę składowaną.@Czy chcesz teraz zapisać procedurę składowaną?@@19@@@1.
291. Musisz najpierw zapisać tabelę Błąd 10000 Najpierw musisz zapisać tabelę.@Czy chcesz teraz zapisać tabelę?@@19@@@1.
292. Musisz najpierw zapisać widok Błąd 10001 Najpierw musisz zapisać widok.@Czy chcesz teraz zapisać widok?@@19@@@1.
293. Aby utworzyć niestandardowe paski narzędzi, musisz mieć otwartą bazę danych, a baza danych nie może być tylko do odczytu Błąd 7855 Aby utworzyć niestandardowe paski narzędzi, musisz mieć otwartą bazę danych, a baza danych nie może być tylko do odczytu.@@@1@@@1.
294. Musisz mieć otwartą bazę danych do wyłącznego użytku, aby ustawić lub usunąć hasło do bazy danych Błąd 2618 Musisz mieć otwartą bazę danych do wyłącznego użytku, aby ustawić lub usunąć hasło do bazy danych. @ Aby otworzyć bazę danych na wyłączność, zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie, klikając przycisk Microsoft Office i używając polecenia Otwórz. W oknie dialogowym Otwórz,
295. Musisz dopasować każde pole po lewej stronie do pola po prawej Błąd 2904 Musisz dopasować każde pole po lewej stronie do pola po prawej.@@@1@@@1.
296. Aby zmiana słownika zaczęła obowiązywać, musisz ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni Błąd 9537 Aby zmiana słownika zaczęła obowiązywać, należy ponownie uruchomić moduł sprawdzania pisowni.@@@1@@@1.
297. Musisz zapisać nowe obiekty w bazie danych, zanim będziesz mógł je zapisać w tym zewnętrznym formacie Błąd 7797 Musisz zapisać nowe obiekty w bazie danych, zanim będziesz mógł je zapisać w tym zewnętrznym formacie.@@@1@@@1.
298. Musisz zapisać bieżące pole przed uruchomieniem akcji Ponów zapytanie Błąd 2118 Przed uruchomieniem akcji Ponów zapytanie należy zapisać bieżące pole.@* Jeśli uruchamiasz makro z okienka nawigacji, najpierw zapisz pole, a następnie uruchom makro.* Jeśli nazwa makra jest ustawieniem właściwości BeforeUpdate w funkcja języka Visual Basic
299. Musisz zapisać formularz '|' zanim będziesz mógł go osadzić Błąd 7793 Musisz zapisać formularz '|' zanim będziesz mógł go osadzić.@@@1@@@1.
300. Musisz zapisać makro przed jego uruchomieniem Błąd 10750 Musisz zapisać makro przed jego uruchomieniem.@Czy chcesz teraz zapisać makro?* Aby zapisać makro, a następnie je uruchomić, kliknij Tak.* Aby powrócić do okna Makra dla tego makra lub do okna, w którym zostało wykonane Uruchom polecenie Makro z, kliknij Nie.@@19@@@2.
301. Musisz najpierw zapisać tabelę Błąd 10024 Najpierw musisz zapisać tabelę.@Microsoft Office Access nie może przetestować danych, dopóki nie zapiszesz wprowadzonych zmian w projekcie.Czy chcesz teraz zapisać tabelę?@@19@@@2.
302. Musisz zapisać | zanim będziesz mógł stworzyć na jego podstawie nowy obiekt Błąd 8003 Musisz zapisać | zanim będziesz mógł utworzyć na jego podstawie nowy obiekt.@Czy chcesz zapisać | i utworzyć nowy obiekt?@@13@@@2.
303. Musisz wybrać formularz do zapisania jako raport Błąd 2588 Musisz wybrać formularz, który chcesz zapisać jako raport.@@@1@@@1.
304. Musisz ustawić domyślny rozmiar czcionki na liczbę od |1 do |2 Błąd 7888 Musisz ustawić domyślny rozmiar czcionki na liczbę od |1 do |2.@Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości FontSize, kliknij Pomoc.@@2@2@5477@1.
305. Musisz określić właściwość lub metodę obiektu Błąd 2782 Musisz określić właściwość lub metodę dla obiektu.@Próbowałeś uruchomić procedurę Visual Basic, która odwołuje się i ustawia właściwość lub metodę dla obiektu.@Wprowadź właściwość lub metodę dla obiektu.@1@1@6968@1 .
306. Musisz określić jednostkę miary, taką jak cale (cale) lub centymetry (cm) Błąd 2265 Musisz określić jednostkę miary, taką jak cale (cale) lub centymetry (cm).@@@1@@@1.
307. Musisz określić kryteria dla wszystkich formatów warunkowych Błąd 31000 Musisz określić kryteria dla wszystkich formatów warunkowych.@@@1@@@1.
308. Poprosiłeś o nieprawidłowy plik Błąd 32558 Poprosiłeś o nieprawidłowy plik. Plik może być uszkodzony. Skontaktuj się z osobą, która utworzyła plik i poproś o nową kopię.@@@1@@@1.
309. Wybrałeś więcej rekordów, niż można jednorazowo skopiować do schowka Błąd 8516 Wybrałeś więcej rekordów, niż można jednocześnie skopiować do schowka. @ Podziel rekordy na dwie lub więcej grup, a następnie skopiuj i wklej jedną grupę na raz. Maksymalna liczba rekordów, które możesz wkleić za jednym razem, wynosi około 65 000 .@@1@@@1.
310. Nie będzie można cofnąć utworzenia lub usunięcia tego obiektu Błąd 6044 Nie będzie można cofnąć utworzenia lub usunięcia tego obiektu.@Czy nadal chcesz kontynuować?@@20@1@@4.
311. Nie będzie można cofnąć tej operacji usuwania Błąd 8521 Nie będzie można cofnąć tej operacji usuwania.@Polecenie Cofnij nie będzie dostępne, ponieważ ta operacja jest zbyt duża lub nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci.Czy chcesz usunąć te elementy?@@19@@ @2.
312. Nie będzie można cofnąć tej operacji wklejania Błąd 8544 Nie będzie można cofnąć tej operacji wklejania.@Czy chcesz kontynuować?@@19@@@2.
313. Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień Błąd 8509 Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień.@Za mało wolnej pamięci, aby użyć polecenia Cofnij.Czy chcesz kontynuować?@@19@@@2.
314. Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień Błąd 8518 Nie będzie można cofnąć tej operacji Zamień.@Czy chcesz kontynuować?@@19@@@2.
315. Próbujesz wstawić do sekcji, która nie może się wystarczająco rozrosnąć dla kontrolki, którą próbujesz dodać Błąd 7780 Próbujesz wstawić do sekcji, która nie może wystarczająco urosnąć dla kontrolki, którą próbujesz dodać.@Maksymalna wysokość całkowita wszystkich sekcji w raporcie, w tym nagłówków sekcji, wynosi 200 cali (508 cm). @Usuń lub zmniejsz wysokość co najmniej jednego
316. Nieprawidłowo użyłeś właściwości ListIndex Błąd 7777 Nieprawidłowo użyto właściwości ListIndex.@@@2@1@6997@1.
317. Twój certyfikat zawiera ten sam numer seryjny, co inny certyfikat wydany przez urząd certyfikacji Błąd sec_error_reused_issuer_and_serial Twój certyfikat zawiera ten sam numer seryjny, co inny certyfikat wydany przez urząd certyfikacji. Uzyskaj nowy certyfikat zawierający unikalny numer seryjny. (Kod błędu: sec_error_reused_issuer_and_serial). Ten błąd zwraca uwagę na
318. Twoje zmiany nie mogą zostać zapisane, ponieważ pole „|” został zaktualizowany przez innego użytkownika Błąd 6046 Twoje zmiany nie mogą zostać zapisane, ponieważ pole „|” został zaktualizowany przez innego użytkownika.@@@1@@@1.
319. Komputer wznowił działanie po trybie krytycznego zawieszenia Błąd 8098 Komputer wznowił działanie po trybie krytycznego zawieszenia. Wszelkie niezapisane zmiany mogły zostać utracone. Aby zapewnić prawidłowe działanie, zamknij i ponownie otwórz wszystkie pliki. Zalecane jest ponowne uruchomienie programu Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
320. Na Twoim komputerze nie ma miejsca na dysku Błąd 10017 Na Twoim komputerze zabrakło miejsca na dysku.@Nie będzie można cofnąć tego polecenia wklej. Czy mimo to chcesz kontynuować?@@19@@@2.
321. Twoje źródło danych zawiera ponad 255 pól (kolumn) Błąd 32605 Twoje źródło danych zawiera ponad 255 pól (kolumn). Program Access zaimportuje tylko pierwsze 255 pól.
322. Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu nie może być używany do ubiegania się o zwolnienie z dwóch oddzielnych zeznań podatkowych Błąd 512 Numer ubezpieczenia społecznego (SSN) osoby na Twoim utrzymaniu nie może być używany do ubiegania się o zwolnienie z dwóch oddzielnych zeznań podatkowych. Wnioskowałeś o osobę na utrzymaniu jako zwolnienie z zeznania podatkowego, ale ta osoba na utrzymaniu również złożyła własne zeznanie podatkowe, wnioskując o zwolnienie osobiste
323. Twój plik HTML nie zawiera żadnych danych tabelarycznych, które Microsoft Office Access może zaimportować Błąd 2531 Twój plik HTML nie zawiera żadnych danych tabelarycznych, które program Microsoft Office Access może zaimportować.@.@@1@@@1.
324. Twoja baza danych lub projekt Microsoft Office Access zawiera brakujące lub uszkodzone odniesienie do pliku Błąd 29070 Twoja baza danych lub projekt Microsoft Office Access zawiera brakujące lub uszkodzone odniesienie do pliku '|1'|2@* Aby zapewnić prawidłowe działanie bazy danych lub projektu, musisz poprawić to odniesienie. @@1@2@5043@1.
325. Twój dostęp do sieci został przerwany Błąd 3043 Twój dostęp do sieci został przerwany. Aby kontynuować, zamknij bazę danych, a następnie otwórz ją ponownie.
326. Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 108 Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany. Kliknij OK, aby ustawić serwer poczty wychodzącej (SMTP) i spróbuj ponownie wysłać wiadomość e-mail lub Twoje zaproszenie nie może zostać teraz wysłane. Spróbuj ponownie później.
327. Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany Błąd 109 Serwer poczty wychodzącej nie jest poprawnie skonfigurowany. Kliknij OK, aby ustawić serwer poczty wychodzącej (SMTP) i spróbuj ponownie wysłać wiadomość e-mail lub Twoje zaproszenie nie może zostać teraz wysłane. Spróbuj ponownie później.
328. Twoje hasło nie zostanie zaszyfrowane przed zapisaniem w pliku Błąd 30024 Twoje hasło nie zostanie zaszyfrowane przed zapisaniem w pliku.@Użytkownicy, którzy przeglądają źródłową zawartość pliku, będą mogli zobaczyć nazwę użytkownika konta i hasło. &Zapisz hasło Anuluj@@36@1@553714179@.
329. Twoja wiadomość SMS nie mogła zostać teraz wysłana Błąd 602 Twoja wiadomość SMS nie mogła zostać teraz wysłana. Spróbuj ponownie później.
330. Twój plik zeznania podatkowego jest uszkodzony lub uszkodzony Błąd 510/544 Twój plik zeznania podatkowego jest uszkodzony lub uszkodzony. Może się tak zdarzyć, jeśli zapisałeś zwrot bezpośrednio na (lub otworzyłeś go) na urządzeniu przenośnym, takim jak dysk flash.
331. Błąd pobierania YouTube 2 Błąd 2 Błąd 2: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
332. Błąd pobierania YouTube 404 błąd 404 Błąd 404: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
333. Błąd pobierania Youtube 6 Błąd 6 Błąd 6: Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
334. Błąd pobierania YouTube nie powiódł się(2) Błąd nie powiódł się(2) Błąd nie powiódł się (2): Darmowy YouTube Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
335. Błąd od początku roku 14 Błąd 14 Błąd 14: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
336. Od początku błędu 2 Błąd 2 Błąd 2: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
337. Błąd od początku roku 5 Błąd 5 Błąd 5: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
338. Błąd YTD 6 Błąd 6 Błąd 6: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
339. Błąd YTD 9 Błąd 9 Błąd 9: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
340. Błąd YTD nie powiódł się (2) Błąd nie powiódł się -2 Błąd nie powiódł się -2: YTD Video Downloader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
341. Błąd narzędzia do pobierania wideo YTD 6 Błąd 6 Pobranie nieudane.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018