ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Dostarczenie komunikatu o błędzie komunikatu XMPP nie powiodło się: (kod 503) Błąd 503 Dostarczenie komunikatu o błędzie komunikatu XMPP nie powiodło się: (kod 503). Kontakt Google Talk jest wyświetlany jako dostępny, jednak po wysłaniu wiadomości pojawia się kod błędu XMPP „503”.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018