ErrorVault.com

Runtime Errors
Błąd 1308 Autodesk Inc. AutoCAD Błąd 1311 Autodesk Inc. AutoCAD
1. Wywołanie funkcji systemowej OLE nie powiodło się Błąd 3448 Wywołanie funkcji systemowej OLE nie powiodło się. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację, która zwróciła błąd.
2. Wyrażenie w formacie warunkowym nie może być dłuższe niż 946 znaków Błąd 31001 Wyrażenie w formacie warunkowym nie może być dłuższe niż 946 znaków.@@@1@@@1.
3. Wystąpił błąd połączenia Błąd 53 Błąd 53: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
4. Kopia bazy danych została przeniesiona. Błąd 31627 Kopia bazy danych została przeniesiona do |. Kontynuować otwieranie bieżącego pliku?.
5. Niestandardowe makro w tym raporcie nie zostało uruchomione i uniemożliwia renderowanie raportu Błąd 32523 Niestandardowe makro w tym raporcie nie zostało uruchomione i uniemożliwia renderowanie raportu.@@@1@@@1.
6. Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007 Błąd 32570 Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007.@@@1@@@1.
7. Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny Błąd 1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny. Błąd 1603 to ogólny błąd generowany przez Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) wskazujący, że wystąpił problem podczas instalacji produktu firmy Autodesk. Ten błąd nie jest specyficzny dla żadnego konkretnego
8. Brak nazwy pola Błąd 2360 Brak nazwy pola.@Zdefiniowałeś typ danych lub opis pola bez określenia nazwy pola.@Wprowadź nazwę pola lub usuń wiersz.@1@@@1.
9. Nie można zainstalować wymaganego pliku Błąd 1330 "Błąd 1330. Nie można zainstalować wymaganego pliku, ponieważ plik CAB C: \Users\Username\AppData\LocalLow\Sun\Java\jre1.6.0_18\Data1.cab ma nieprawidłowy podpis cyfrowy. ""Błąd 1330" " podczas instalowania aktualizacji środowiska Java Runtime Environment 6. Przyczyna
10. Plik/folder jest używany przez inny program Błąd 90 Błąd 90: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
11. Nie można przenieść ani zmienić rozmiaru formularza, gdy jest zminimalizowany lub zmaksymalizowany Błąd 384 Nie można zmienić właściwości Left, Top, Height i Width w zminimalizowanym lub zmaksymalizowanym formularzu.
12. Formularz lub raport nie może być podarkuszem danych tabeli lub zapytania Błąd 6001 Formularz lub raport nie może być podarkuszem danych tabeli lub zapytania.@Do innej tabeli lub zapytania można wstawić tylko tabelę lub zapytanie.@@1@@@1.
13. Formularz z obiektem podformularza nie może mieć właściwości DefaultView ustawionej na Formularze ciągłe Błąd 8500 Formularz z obiektem podformularza nie może mieć właściwości DefaultView ustawionej na Formularze ciągłe.@Próbowano dodać podformularz do formularza w widoku projektu.Microsoft Office Access zresetuje właściwość do postaci pojedynczej.@@1@@@1 .
14. Lista o nazwie „|” już istnieje Błąd 31590 Lista o nazwie „|” już istnieje. Musisz użyć innej nazwy lub przejść do witryny i usunąć listę.
15. Lista o podanej nazwie już istnieje Błąd 31580 Lista o podanej nazwie już istnieje. Wpisz inną nazwę i spróbuj ponownie.
16. Makro może wywołać siebie maksymalnie 20 razy Błąd 2525 Makro może wywołać siebie maksymalnie 20 razy.@Twoje makro zawiera akcję Uruchommakro, która wywołuje to samo makro więcej niż 20 razy.@Użyj warunku, aby zatrzymać makro po 20-krotnym uruchomieniu lub wywołaj inne makro z Uruchom akcję Makro.@1@@@1.
17. Wystąpił błąd sieciowy podczas próby odczytu z pliku Błąd 1316 Wystąpił błąd sieciowy podczas próby odczytu z pliku: C:\WINDOWS\Installer\SZProBASE.msi.
18. Wystąpił błąd sieciowy podczas próby odczytu Błąd 1316 Błąd 1316. Wystąpił błąd sieciowy podczas próby odczytu z elementów C\windows\installer\adobe photoshop 10.msi.
19. Poprzednia dezinstalacja Javy nigdy nie została ukończona Błąd 25025 Poprzednia dezinstalacja Javy nigdy nie została ukończona. Musisz ponownie uruchomić komputer przed instalacją Javy.
20. Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu Błąd 213 8 Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu. Uruchom ponownie i ponownie uruchom produkt. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy i podaj kod błędu widoczny na dole tego ekranu.
21. Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu Błąd 213:19 Błąd 213: 19. Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu.
22. Wystąpił problem w Twojej bazie danych Błąd 3428 Wystąpił problem w Twojej bazie danych. Rozwiąż problem, naprawiając i kompaktując bazę danych.
23. Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access próbował uzyskać dostęp do obiektu OLE Błąd 2756 Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access próbował uzyskać dostęp do obiektu OLE.@Zamknij formularz lub raport Microsoft Office Access wyświetlający obiekt OLE i zamknij serwer OLE. Następnie ponownie otwórz formularz lub raport, aby sprawdzić, czy może wyświetlić obiekt OLE
24. Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access próbował uzyskać dostęp do | obiekt Błąd 2713 Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access próbował uzyskać dostęp do | obiekt.@* Mogłeś podać nieprawidłową nazwę pliku lub nieprawidłową jednostkę danych (taką jak zakres komórek z arkusza) w pliku dla obiektu OLE.* Określony plik
25. Wystąpił problem podczas uzyskiwania dostępu do | obiekt Błąd 2719 Wystąpił problem podczas uzyskiwania dostępu do | obiekt.@* Serwer OLE może być niedostępny, ponieważ znajduje się na serwerze sieciowym i połączenie zostało utracone. Spróbuj ponownie nawiązać połączenie.* Obiekt OLE może być przechowywany w połączonym pliku, ale plik nie jest ava
26. Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE Błąd 2754 Wystąpił problem, gdy program Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE.@Wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Upewnij się, że masz połączenie z serwerem sieciowym, na którym znajduje się aplikacja serwera OLE.* Zamknij serwer OLE i uruchom go ponownie
27. Wywołanie właściwości lub metody nie może zawierać odwołania do obiektu prywatnego, ani jako argumentu, ani jako wartości zwracanej Błąd 98 Obiekty prywatne nigdy nie powinny być przekazywane poza projekt.
28. Związek już istnieje Błąd 10601 Relacja już istnieje.@Czy chcesz edytować istniejącą relację? Aby utworzyć nową relację, kliknij Nie.@@13@@@2.
29. Brak wymaganej wartości minimalnej lub maksymalnej Błąd 7967 Brak wymaganej wartości minimalnej lub maksymalnej.@@@1@@@1.
30. Akcja RunSQL wymaga argumentu składającego się z instrukcji SQL Błąd 2342 Akcja RunSQL wymaga argumentu składającego się z instrukcji SQL.@Na przykład zapytanie funkcjonalne, które dołącza rekordy, zaczyna się od INSERT INTO. Kwerenda definiująca dane, która tworzy tabelę, zaczyna się od CREATE TABLE.@@1@1@3698@1.
31. Skrypt był wykonywany dłużej niż domyślny limit czasu wynoszący 15 sekund Błąd 1502 Skrypt był wykonywany dłużej niż domyślny limit czasu wynoszący 15 sekund. 1502 Skrypt został wykonany dłużej niż domyślny limit czasu 15 sekund. Skrypt wykonywany po upływie limitu czasu. (Domyślny limit czasu to 15 sekund.) Af
32. Filtr serwera nie może być zastosowany do procedury przechowywanej Record Source Błąd 30012 Filtra serwera nie można zastosować do źródła rekordów procedury składowanej. Filtr nie został zastosowany.
33. Brak podziału lub tworzenie kopii zapasowej zostało nieoczekiwanie przerwane Błąd 103 Błąd 103: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
34. Ścieżka do pliku pomocniczego dla tej strony dostępu do danych została zmieniona poza programem Access Błąd 2883 Ścieżka do pliku pomocniczego dla tej strony dostępu do danych została zmieniona poza programem Access.@Zapisz tę stronę w innej lokalizacji i upewnij się, że wszystkie pliki pomocnicze są zachowane.@@1@@@1.
35. Wystąpił błąd systemu lub nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, aby uruchomić Microsoft Office Access Błąd 2042 Wystąpił błąd systemowy lub nie ma wystarczającej ilości wolnej pamięci, aby uruchomić program Microsoft Office Access. Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.
36. Zasób systemowy niezbędny do wyświetlenia | obiekt nie jest dostępny Błąd 2690 Zasób systemowy niezbędny do wyświetlenia | obiekt nie jest dostępny.@W komputerze może brakować pamięci.@Zamknij niepotrzebne programy i spróbuj ponownie.Aby uzyskać więcej informacji na temat zwalniania pamięci, przeszukaj indeks pomocy Microsoft Windows pod hasłem „pamięć,
37. Unikalny identyfikator rekordu nie może składać się z więcej niż 10 pól Błąd 7887 Unikalny identyfikator rekordu nie może składać się z więcej niż 10 pól.@@@1@@@1.
38. Wpisana wartość argumentu typu arkusza kalkulacyjnego jest nieprawidłowa Błąd 2508 Wartość wprowadzona dla argumentu typu arkusza kalkulacyjnego jest nieprawidłowa.@Użyłeś metody TransferSpreadsheet, a wyrażenie w argumencie typu arkusza kalkulacyjnego nie daje prawidłowej wartości liczbowej.@Prawidłowe wartości to 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 i 8. Zauważ, że 1
39. Wpisana wartość w argumencie Typ przelewu jest nieprawidłowa Błąd 2506 Wartość wprowadzona w argumencie Typ przelewu jest nieprawidłowa.@Wyrażenie w argumencie Typ przelewu nie daje prawidłowej wartości liczbowej.@Prawidłowe wartości argumentu Typ przelewu są następujące: * 0, 1 i 2 dla akcja TransferDatabase
40. Błąd dostępu 2007 0 Błąd 0 Błąd 0: program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
41. Dostęp 2007: |@@@1@2@7236@1 / Dostęp 2003: |@@@1@7236@1 Błąd 7753 Dostęp 2007: |@@@1@2@7236@1 / Dostęp 2003: |@@@1@7236@1
42. Dostęp 2007: |@@@1@@@1 / Dostęp 2003: |@@@1@@1 Błąd 7845 Dostęp 2007: |@@@1@@@1 / Dostęp 2003: |@@@1@@1
43. Dostęp 2007: |@@@1@@@1 / Dostęp 2003: |@@@1@@1 Błąd 9511 Dostęp 2007: |@@@1@@@1 / Dostęp 2003: |@@@1@@1
44. Program Access nie może dodać podpisu cyfrowego do pliku utworzonego w programie Access 97 lub starszym Błąd 29075 Program Access nie może dodać podpisu cyfrowego do pliku utworzonego w programie Access 97 lub starszym.@Przekonwertuj plik do formatu programu Access 2000 lub nowszego, a następnie dodaj podpis cyfrowy.@@1@@@1.
45. Access nie mógł utworzyć „|1” Błąd 32524 Program Access nie mógł utworzyć „|1”.@|2@Upewnij się, że nazwa pliku (i lokalizacja, jeśli została podana) mają poprawny format, na przykład c: \lokalizacja\nazwa pliku.@1@@@1.
46. Program Access nie mógł załadować koperty e-mail Błąd 2859 Program Access nie mógł załadować koperty e-mail. Może to być spowodowane problemem z połączeniem sieciowym lub problemem z instalacją pakietu Office.@@@1@@@1.
47. Program Access nie mógł zapisać Twojego projektu Błąd 8092 Program Access nie mógł zapisać projektu.@Czy chcesz anulować operację zamykania?*Aby anulować operację zamykania, kliknij Tak.*Aby zamknąć bez zapisywania, kliknij Nie.@@19@@@2.
48. Brak dostępu Błąd 31654 Brak dostępu. Nie masz uprawnień do serwera SharePoint. Sprawdź uprawnienia i ponów tę operację.
49. Brak dostępu Błąd 55 Błąd 55: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
50. Brak dostępu Błąd 5 "Odmowa dostępu. Wdrożenie Bitdefender nie powiodło się z kodem błędu 5 : ""Odmowa dostępu."
51. Błąd dostępu 07002 Błąd 7002 Błąd 7002: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
52. Błąd dostępu 1004 Błąd 1004 Błąd 1004: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
53. Błąd dostępu 1013 Błąd 1013 Błąd 1013: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
54. Błąd dostępu 1206 Błąd 1206 Błąd 1206: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
55. Błąd dostępu 1517 Błąd 1517 Błąd 1517: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
56. Błąd dostępu 1524 Błąd 1524 Błąd 1524: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
57. Błąd dostępu 1611 Błąd 1611 Błąd 1611: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
58. Błąd dostępu 1907 Błąd 1907 Błąd 1907: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
59. Błąd dostępu 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
60. Błąd dostępu 2001 Błąd 2001 Błąd 2001: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
61. Błąd dostępu 2105 Błąd 2105 Błąd 2105: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
62. Błąd dostępu 2302 Błąd 2302 Błąd 2302: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
63. Błąd dostępu 2391 Błąd 2391 Błąd 2391: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
64. Błąd dostępu 2465 Błąd 2465 Błąd 2465: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
65. Błąd dostępu 2501 Błąd 2501 Błąd 2501: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
66. Błąd dostępu 3061 Błąd 3061 Błąd 3061: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
67. Błąd dostępu 3265 Błąd 3265 Błąd 3265: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
68. Błąd dostępu 400 Błąd 400 Błąd 400: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
69. Błąd dostępu 40036 Błąd 40036 Błąd 40036: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
70. Błąd dostępu 40230 Błąd 40230 Błąd 40230: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
71. Błąd dostępu 424 Błąd 424 Błąd 424: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
72. Błąd dostępu 429 Błąd 429 Błąd 429: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
73. Błąd dostępu 438 Błąd 438 Błąd 438: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
74. Błąd dostępu 459 Błąd 459 Błąd 459: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
75. Błąd dostępu 462 Błąd 462 Błąd 462: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
76. Błąd dostępu 5 Błąd 5 Błąd 5: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
77. Błąd dostępu 500 Błąd 500 Błąd 500: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
78. Błąd dostępu 503 Błąd 503 Błąd 503: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
79. Błąd dostępu 52 Błąd 52 Błąd 52: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
80. Błąd dostępu 53 Błąd 53 Błąd 53: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
81. Błąd dostępu 5941 Błąd 5941 Błąd 5941: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
82. Błąd dostępu 6 Błąd 6 Błąd 6: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
83. Błąd dostępu 6054 Błąd 6054 Błąd 6054: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
84. Błąd dostępu 62 Błąd 62 Błąd 62: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
85. Błąd dostępu 623 Błąd 623 Błąd 623: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
86. Błąd dostępu 64-bitowy Błąd 64 Błąd 64: program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
87. Błąd dostępu 64224 Błąd 64224 Błąd 64224: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
88. Błąd dostępu 70 Odmowa dostępu Błąd 70 Błąd 70: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
89. Błąd dostępu 75 Błąd 75 Błąd 75: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
90. Błąd dostępu 76 Błąd 76 Błąd 76: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
91. Błąd dostępu 7777 Błąd 7777 Błąd 7777: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
92. Błąd dostępu 7873 Błąd 7873 Błąd 7873: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
93. Błąd dostępu 7874 Błąd 7874 Błąd 7874: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
94. Błąd dostępu 7878 Błąd 7878 Błąd 7878: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
95. Błąd dostępu 7959 Błąd 7959 Błąd 7959: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
96. Błąd dostępu 7960 Błąd 7960 Błąd 7960: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
97. Błąd dostępu 80040E14 Błąd 80040E14 Błąd 80040E14: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
98. Błąd dostępu 80040E21 Błąd 80040E21 Błąd 80040E21: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
99. Błąd dostępu 8114 Błąd 8114 Błąd 8114: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
100. Błąd dostępu 8115 Błąd 8115 Błąd 8115: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
101. Błąd dostępu 85 Błąd 85 Błąd 85: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
102. Błąd dostępu 8961 Błąd 8961 Błąd 8961: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
103. Błąd dostępu 8987 Błąd 8987 Błąd 8987: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
104. Błąd dostępu 9 nie można znaleźć pola Błąd 9 Błąd 9: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
105. Błąd dostępu 91 Błąd 91 Błąd 91: program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
106. Błąd dostępu 94 Błąd 94 Błąd 94: Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
107. Błąd dostępu 942 Błąd 942 Błąd 942: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
108. Błąd dostępu 9499 Błąd 9499 Błąd 9499: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
109. Kod błędu dostępu 1017 Błąd 1017 Błąd 1017: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
110. Kod błędu dostępu 2425 Błąd 2425 Błąd 2425: Program Microsoft Access napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
111. Program Access nie mógł ocenić co najmniej jednego wyrażenia, ponieważ „|” został wymieniony w wyrażeniu Błąd 31005 Program Access nie mógł ocenić co najmniej jednego wyrażenia, ponieważ „|” został wymieniony w wyrażeniu. Tylko funkcje i właściwości, które są uważane za bezpieczne, są dozwolone w wyrażeniach, gdy program Access działa w trybie piaskownicy. @Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy,
112. Program Access nie może połączyć się z bazą danych „|1” na serwerze „|2” Błąd 30026 Program Access nie może połączyć się z bazą danych „|1” na serwerze „|2”. Upewnij się, że baza danych nadal istnieje i że serwer działa.
113. Projekty programu Access nie obsługują grup niestandardowych w okienku nawigacji Błąd 32572 Projekty programu Access nie obsługują grup niestandardowych w okienku nawigacji. Nie można importować ani eksportować grup niestandardowych z projektu programu Access.
114. Acdsee Błąd 1152 Błąd 1152 Błąd 1152: ACDSee napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
115. Acdsee Błąd 1303 Błąd 1303 Błąd 1303: ACDSee napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
116. ACDZobacz błąd 1317 Błąd 1317 Brak możliwości utworzenia katalogu w C: \ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Start\Programy.
117. ACDZobacz błąd 1324 Błąd 1324 Błąd 1324, Ścieżka Moje dokumenty zawiera nieprawidłowy znak.
118. Błąd Acdsee 1500 Błąd 1500 Błąd 1500: ACDSee napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
119. Błąd Acdsee 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: ACDSee napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
120. ACDZobacz błąd 2356 Błąd 2356 Błąd wewnętrzny 2356. Data1.cab.
121. ACDSee Błąd C0000005 Błąd C0000005 Zakończył pracę.
122. Błąd programu Acrobat 32 Błąd 32 Błąd 32: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
123. Błąd programu Acrobat 6.0 20225 Błąd 20225 Błąd 20225: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
124. Acrobat 7 Błąd 1317 Błąd 1317 Błąd 1317: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
125. Acrobat 7.0 Błąd 1310 Błąd 1310 Błąd 1310: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
126. Błąd programu Acrobat 8 Błąd 8 Błąd 8: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
127. Acrobat 8 ​​Błąd 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
128. Acrobat 9 Błąd 1301 Błąd 1301 Błąd 1301: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
129. Acrobat 9 Błąd 1324 Błąd 1324 Błąd 1324: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
130. Acrobat 9 Błąd 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
131. Błąd programu Acrobat 9 14 Błąd 14 Błąd 14: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
132. Błąd programu Acrobat 9 1602 Błąd 1602 Błąd 1602: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
133. Błąd aplikacji Acrobat 0Xc00000Fd Błąd 0xC00000FD Błąd 0xC00000FD: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
134. Błąd programu Acrobat Distiller 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
135. Błąd programu Acrobat Distiller 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
136. Błąd programu Acrobat Distiller 53 Błąd 53 Błąd 53: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
137. Błąd programu Acrobat 0 104 Błąd 0 Błąd 0: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
138. Błąd programu Acrobat 0521 Błąd 521 Błąd 521: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
139. Błąd programu Acrobat 1014 Błąd 1014 Błąd 1014: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
140. Błąd programu Acrobat 109 Błąd 109 Błąd 109: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
141. Błąd programu Acrobat 110 Błąd 110 Błąd 110: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
142. Błąd programu Acrobat 130 3 Błąd 130 Błąd 130: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
143. Błąd programu Acrobat 1303 Windows 7 Błąd 1303 Błąd 1303: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
144. Błąd programu Acrobat 131 4 Błąd 131 Błąd 131: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
145. Błąd programu Acrobat 1328 Błąd 1328 Błąd 1328: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
146. Błąd programu Acrobat 135 Błąd 135 Błąd 135: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
147. Błąd programu Acrobat 147 6 Błąd 147 Błąd 147: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
148. Błąd programu Acrobat 148 3 Błąd 148 Błąd 148: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
149. Błąd programu Acrobat 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
150. Błąd programu Acrobat 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
151. Błąd programu Acrobat 16820 Błąd 16820 Błąd 16820: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
152. Błąd programu Acrobat 213 11 Błąd 213 Błąd 213: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
153. Błąd programu Acrobat 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
154. Błąd programu Acrobat 2203.Baza danych Błąd 2203.baza danych Błąd 2203.baza danych: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
155. Błąd programu Acrobat 23 Błąd 23 Błąd 23: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
156. Błąd programu Acrobat 2379 Błąd 2379 Błąd 2379: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
157. Błąd programu Acrobat 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
158. Błąd programu Acrobat 3010 Błąd 3010 Błąd 3010: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
159. Błąd programu Acrobat 43 Błąd 43 Błąd 43: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
160. Błąd programu Acrobat 507 Błąd 507 Błąd 507: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
161. Błąd programu Acrobat 57 Błąd 57 Błąd 57: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
162. Błąd programu Acrobat 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
163. Kod błędu programu Acrobat 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
164. Kod błędu programu Acrobat 36 Błąd 36 Błąd 36: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
165. Kod głównego błędu programu Acrobat 50003 Błąd 50003 Błąd 50003: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
166. Błąd programu Acrobat Pro 4960 Błąd 4960 Błąd 4960: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
167. Błąd czytnika programu Acrobat 0 104 Błąd 0 104 Błąd 0 104: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
168. Błąd czytnika programu Acrobat 0 521 Błąd 0 521 Błąd 0 521: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
169. Kod głównego błędu programu Acrobat 50003 Błąd 103.103 Błąd 103.103: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
170. Acrobat Reader Błąd 1303 Windows 7 Błąd 1303 Błąd 1303: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
171. Błąd czytnika programu Acrobat 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
172. Błąd programu Acrobat Reader 135 Błąd 135 Błąd 135: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
173. Acrobat Reader Błąd 15 524 Błąd 15 524 Błąd 15 524: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
174. Acrobat Reader Błąd 1500 Windows 8 Błąd 1500 Błąd 1500: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
175. Błąd programu Acrobat Reader 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
176. Acrobat Reader Błąd 1935 Windows 7 Błąd 1935 Błąd 1935: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
177. Błąd programu Acrobat Reader 23 Błąd 23 Błąd 23: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
178. Błąd programu Acrobat Reader 26 Błąd 26 Błąd 26: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
179. Błąd czytnika programu Acrobat 409 Błąd 409 Błąd 409: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
180. Błąd czytnika programu Acrobat 521 Błąd 521 Błąd 521: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
181. Błąd czytnika programu Acrobat 523 Błąd 523 Błąd 523: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
182. Błąd programu Acrobat Reader 57 Błąd 57 Błąd 57: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
183. Błąd programu Acrobat Reader 6.6 Błąd 6.6 Błąd 6.6: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
184. Błąd wykonawczy programu Acrobat Reader 217 Błąd 217 Błąd 217: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
185. Błąd programu Acrobat Reader Xi 57 Błąd 57 Błąd 57: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
186. Błąd Acroexch Acrobat 9 Błąd 9 Błąd 9: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
187. Kod błędu Acronis 11 0X70021 Błąd 0x70021 Błąd 0x70021: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
188. Kod błędu Acronis 11.5 9 Błąd 9 Błąd 9: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
189. Błąd Acronisa 7B Błąd 7B Błąd 7B: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
190. Acronis Backup & Recovery 10, kod błędu 2, moduł 218 Błąd 2 Moduł 218 Błąd 2 Moduł 218: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
191. Błąd Acronis Backup & Recovery 11 65520 Błąd 65520 Błąd 65520: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
192. Acronis Backup and Recovery 11 Kod błędu 22 Moduł 309 Błąd 22 Moduł 309 Błąd 22 Moduł 309: Wystąpił problem z programem Acronis PC Backup & Recovery i należy go zamknąć. Przepraszamy za niedogodności.
193. Błąd kopii zapasowej Acronis 1326 Błąd 1326 Błąd 1326: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
194. Błąd kopii zapasowej Acronis 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
195. Błąd kopii zapasowej Acronis 22 Błąd 22 Błąd 22: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
196. Błąd kopii zapasowej Acronis 41 Błąd 41 Błąd 41: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
197. Błąd kopii zapasowej Acronis 61 Błąd 61 Błąd 61: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
198. Błąd kopii zapasowej Acronis 640 Błąd 640 Błąd 640: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
199. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 110 Błąd 110 Błąd 110: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
200. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 112 Błąd 112 Błąd 112: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
201. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 17 Błąd 17 Błąd 17: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
202. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 2 Błąd 2 Błąd 2: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
203. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 2, moduł 218 Błąd 2 Moduł 218 Błąd 2 Moduł 218: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
204. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 20 Błąd 20 Błąd 20: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
205. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 3 Błąd 3 Błąd 3: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
206. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 3, moduł 309 Błąd 3 Moduł 309 Błąd 3 Moduł 309: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
207. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 3, moduł 329 Błąd 3 Moduł 329 Błąd 3 Moduł 329: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
208. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 33 Błąd 33 Błąd 33: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
209. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 41, moduł 307 Błąd 41 Moduł 307 Błąd 41 Moduł 307: Wystąpił problem z programem Acronis PC Backup & Recovery i należy go zamknąć. Przepraszamy za niedogodności.
210. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 502 Błąd 502 Błąd 502: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
211. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 507 Błąd 507 Błąd 507: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
212. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 6 Błąd 6 Błąd 6: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
213. Kod błędu kopii zapasowej Acronis 61, moduł 309 Błąd 61 Moduł 309 Błąd 61 Moduł 309: Wystąpił problem z programem Acronis PC Backup & Recovery i należy go zamknąć. Przepraszamy za niedogodności.
214. Błąd wewnętrzny kopii zapasowej Acronis 458 Błąd 458 Błąd 458: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
215. Acronis Backup Recovery 10 Kod błędu 502 Błąd 502 Błąd 502: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
216. Acronis Backup Recovery 11 Kod błędu 768 Błąd 768 Błąd 768: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
217. Błąd Acronisa 01603 Błąd 1603 Błąd 1603: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
218. Błąd Acronisa 0X00A10007 Błąd 0x00A10007 Błąd 0x00A10007: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
219. Błąd Acronisa 0X40001 Błąd 0x40001 Błąd 0x40001: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
220. Błąd Acronisa 0X40003 Błąd 0x40003 Błąd 0x40003: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
221. Błąd Acronisa 0X4000A Błąd 0x4000A Błąd 0x4000A: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
222. Błąd Acronisa 0X4000E Błąd 0x4000E Błąd 0x4000E: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
223. Błąd Acronisa 0X70003 Błąd 0x70003 Błąd 0x70003: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
224. Błąd Acronis 0X9F2C53C72E8Bcd30 Błąd 0x9F2C53C72E8BCD30 Błąd 0x9F2C53C72E8BCD30: Wystąpił problem w programie Acronis PC Backup & Recovery i należy go zamknąć. Przepraszamy za niedogodności.
225. Błąd Acronisa 0Xb50508 Błąd 0xB50508 Błąd 0xB50508: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
226. Błąd Acronisa 0Xfff0 Błąd 0xFFF0 Błąd 0xFFF0: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
227. Błąd Acronisa 10 Błąd 10 Błąd 10: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
228. Błąd Acronisa 10093 Błąd 10093 Błąd 10093: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
229. Błąd Acronisa 1060 Błąd 1060 Błąd 1060: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
230. Błąd Acronisa 1069 Błąd 1069 Błąd 1069: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
231. Błąd Acronisa 1075 Błąd 1075 Błąd 1075: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
232. Błąd Acronisa 1314 Błąd 1314 Błąd 1314: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
233. Błąd Acronisa 1364 Błąd 1364 Błąd 1364: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
234. Błąd Acronisa 200 Błąd 200 Błąd 200: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
235. Błąd Acronisa 2356 Błąd 2356 Błąd 2356: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
236. Błąd Acronisa 26 Błąd 26 Błąd 26: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
237. Błąd Acronisa 262 Błąd 262 Błąd 262: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
238. Błąd Acronisa 262 151 Błąd 262 151 Błąd 262 151: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
239. Błąd Acronisa 267 Błąd 267 Błąd 267: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
240. Błąd Acronisa 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
241. Błąd Acronisa 32786 Błąd 32786 Błąd 32786: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
242. Błąd Acronisa 32788 Błąd 32788 Błąd 32788: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
243. Błąd Acronisa 32791 Błąd 32791 Błąd 32791: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
244. Błąd Acronisa 32821 Błąd 32821 Błąd 32821: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
245. Błąd Acronisa 32850 Błąd 32850 Błąd 32850: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
246. Błąd Acronisa 32852 Błąd 32852 Błąd 32852: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
247. Błąd Acronisa 3326 Błąd 3326 Błąd 3326: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
248. Błąd Acronisa 4 Błąd 4 Błąd 4: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
249. Błąd Acronis 41 Moduł 307 Błąd 41 Błąd 41: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
250. Błąd Acronisa 458 755 Błąd 458 755 Błąd 458 755: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
251. Błąd Acronisa 458 776 Błąd 458 776 Błąd 458 776: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
252. Błąd Acronisa 5 Błąd 5 Błąd 5: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
253. Błąd Acronisa 500 Błąd 500 Błąd 500: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
254. Błąd Acronis 50242 Błąd 50242 Błąd 50242: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
255. Błąd Acronisa 50247 Błąd 50247 Błąd 50247: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
256. Błąd Acronis 50266 Błąd 50266 Błąd 50266: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
257. Błąd Acronisa 50281 Błąd 50281 Błąd 50281: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
258. Błąd Acronisa 504 Błąd 504 Błąd 504: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
259. Błąd Acronisa 58 Błąd 58 Błąd 58: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
260. Błąd Acronisa 60 Błąd 60 Błąd 60: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
261. Błąd Acronisa 65521 Błąd 65521 Błąd 65521: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
262. Błąd Acronisa 7 Błąd 7 Błąd 7: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
263. Błąd Acronisa 70020 Błąd 70020 Błąd 70020: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
264. Błąd Acronisa 70021 Błąd 70021 Błąd 70021: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
265. Błąd Acronisa 704 Błąd 704 Błąd 704: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
266. Błąd Acronisa 71 Błąd 71 Błąd 71: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
267. Błąd Acronisa 716 Błąd 716 Błąd 716: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
268. Błąd Acronisa 78 Błąd 78 Błąd 78: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
269. Błąd Acronisa 84 Błąd 84 Błąd 84: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
270. Błąd Acronisa 87 Błąd 87 Błąd 87: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
271. Błąd Acronisa 91 Błąd 91 Błąd 91: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
272. Błąd Acronisa 92H Błąd 92H Błąd 92H: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
273. Kod błędu Acronis 01111 Błąd 1111 Błąd 1111: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
274. Kod błędu Acronis 013 Błąd 13 Błąd 13: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
275. Kod błędu Acronis 0X4001A Błąd 0x4001A Błąd 0x4001A: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
276. Kod błędu Acronis 0X9 Błąd 0x9 Błąd 0x9: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
277. Kod błędu Acronisa 1 Błąd 1 Błąd 1: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
278. Kod błędu Acronis 1002 Błąd 1002 Błąd 1002: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
279. Kod błędu Acronis 1008 Błąd 1008 Błąd 1008: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
280. Kod błędu Acronis 11 Błąd 11 Błąd 11: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
281. Kod błędu Acronis 14 Błąd 14 Błąd 14: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
282. Kod błędu Acronis 21 Błąd 21 Błąd 21: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
283. Kod błędu Acronis 218 Błąd 218 Błąd 218: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
284. Kod błędu Acronis 25 Błąd 25 Błąd 25: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
285. Kod błędu Acronis 32 Błąd 32 Błąd 32: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
286. Kod błędu Acronis 35 Błąd 35 Błąd 35: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
287. Kod błędu Acronis 36 Błąd 36 Błąd 36: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
288. Kod błędu Acronis 4001 Błąd 4001 Błąd 4001: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
289. Kod błędu Acronis 401 Błąd 401 Błąd 401: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
290. Kod błędu Acronis 402 Błąd 402 Błąd 402: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
291. Kod błędu Acronis 422 Błąd 422 Błąd 422: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
292. Kod błędu Acronis 46 Błąd 46 Błąd 46: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
293. Kod błędu Acronis 50 Błąd 50 Błąd 50: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
294. Kod błędu Acronis 53 Błąd 53 Błąd 53: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
295. Kod błędu Acronis 56 Błąd 56 Błąd 56: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
296. Kod błędu Acronis 63 Błąd 63 Błąd 63: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
297. Kod błędu Acronis 64 Błąd 64 Błąd 64: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
298. Kod błędu Acronis 65535 Błąd 65535 Błąd 65535: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
299. Kod błędu Acronis 72 Błąd 72 Błąd 72: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
300. Kod błędu Acronisa 8 Błąd 8 Błąd 8: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
301. Kod błędu Acronis 94 Błąd 94 Błąd 94: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
302. Kod błędu Acronis 96 Błąd 96 Błąd 96: Acronis PC Backup & Recovery napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
303. Błąd kopii zapasowej komputera Acronis 1 Błąd 1 Nie udało się przeanalizować kodu XML.
304. Błąd kopii zapasowej komputera Acronis 10 Błąd 10 Plik „Archive(1).xml” z metainformacjami jest uszkodzony.
305. Błąd kopii zapasowej komputera Acronis 1060 Błąd 1060 Brak operacji do wykonania.
306. Błąd kopii zapasowej komputera Acronis 20 250 685 (0x135003D) Błąd 20 250 685 (0x135003D) Polecenie „Uruchamianie planu tworzenia kopii zapasowych „StartTimeout” nie powiodło się.
307. Błąd kopii zapasowej Acronis PC 207 Błąd 207 Nie udało się utworzyć archiwum w lokalizacji „arl: /AF61C72E-D618-4FBA-9EAA-42EB160A6672/D3BDE779-FF55-48CB-971C-014630946431”.
308. Błąd kopii zapasowej na komputerze Acronis 3 Błąd 3 Kopia zapasowa nie powiodła się.
309. Błąd kopii zapasowej Acronis PC 65520 Błąd 65520 %1 nie jest prawidłową aplikacją Win32.
310. Błąd kopii zapasowej komputera Acronis 7585:E000101F4 Błąd 7585:E000101F4 Nie udało się odczytać danych z dysku.
311. Ustaw błąd 2601 Błąd 2601 Błąd 2601: Działaj! napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
312. Kod błędu aktu 3417 Błąd 3417 Błąd 3417: Działaj! napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
313. Aktywacja nie powiodła się Błąd 0009 Aktywacja nie powiodła się. Aktywacja produktu nie powiodła się.
314. Aktywacja nie powiodła się Błąd 0008 Aktywacja nie powiodła się. Aktywacja produktu nie powiodła się.
315. Komponent ActiveX nie może utworzyć obiektu Błąd 800A01AD Komponent ActiveX nie może tworzyć obiektu. To zachowanie może wystąpić, jeśli konfiguracja zdalnego skryptu WSH została wykonana niepoprawnie w systemie Windows XP.
316. Komponent ActiveX nie może utworzyć obiektu ani zwrócić odniesienia do tego obiektu Błąd 429 Tworzenie obiektów wymaga, aby klasa obiektu była zarejestrowana w rejestrze systemu i aby wszystkie powiązane biblioteki dołączane dynamicznie (DLL) były dostępne.
317. Komponent ActiveX nie działał poprawnie Błąd 338 Plik .exe składnika ActiveX nie został poprawnie uruchomiony. Może występować problem z informacjami w rejestrze.
318. Komponent ActiveX nie został poprawnie zarejestrowany Błąd 336 Składnik ActiveX nie został poprawnie zarejestrowany w rejestrze systemowym.
319. Nie znaleziono składnika ActiveX Błąd 337 Nie można znaleźć wymaganego pliku .exe lub .dll.
320. Nie znaleziono elementu kontrolki ActiveX Błąd 363 Ładowany formularz zawiera kontrolkę ActiveX, która nie jest częścią bieżącego projektu.
321. Kod błędu ładowania Activex Control 5 Błąd 5 Błąd 5: ActiveX napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
322. Błąd ActiveX 336 Błąd 336 Składnik ActiveX nie został poprawnie zarejestrowany.
323. Błąd Activex 429 Błąd 429 Błąd 429: ActiveX napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
324. Błąd Activex 6087 Błąd 6087 Błąd 6087: ActiveX napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
325. Kod błędu Activex 0X800A03Ec Błąd 0x800A03EC Błąd 0x800A03EC: ActiveX napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
326. Kod błędu Activex 800A01Ad Błąd 800A01AD Błąd 800A01AD: ActiveX napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
327. Błąd ActiveX KBA84416 Błąd KBA84416 Nie można wyświetlić co najmniej jednego formantu ActiveX, ponieważ: 1) Twoje bieżące ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają uruchamianie formantów ActiveX na tej stronie lub 2) zablokowałeś wydawcę jednej z formantów. W rezultacie strona może nie wyświetlać się poprawnie
328. Błąd świadomości reklam 1053 Błąd 1053 Błąd 1053: Ad-Aware Free Antivirus+ napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
329. Błąd świadomości reklam 1706 Błąd 1706 Błąd 1706: Ad-Aware Free Antivirus+ napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
330. Błąd świadomości reklam 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Ad-Aware Free Antivirus+ napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
331. Błąd świadomości reklam 1921 Błąd 1921 Błąd 1921: Ad-Aware Free Antivirus+ napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
332. Darmowy antywirus Ad-Aware+ Błąd 1053 Błąd 1053 Błąd 1053: Usługa nie odpowiedziała na żądanie uruchomienia lub sterowania w odpowiednim czasie.
333. Darmowy antywirus Ad-Aware+ Błąd 1814 Błąd 1814 Błąd systemu: 1814 Ad-Aware na forach dotyczących ogólnego bezpieczeństwa komputera w kategorii Forum pomocy technicznej.
334. Darmowy antywirus Ad-Aware+ Błąd 2753 Błąd 2753 Błąd wewnętrzny.
335. Adobe Acrobat 7 Błąd 1404 Błąd 1404 Błąd 1404: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
336. Kod błędu Adobe Acrobat 7 93 9 Błąd 93 9 Błąd 93 9: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
337. Błąd Adobe Acrobat 7.0 1706 Błąd 1706 Błąd 1706: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
338. Błąd Adobe Acrobat 8 ​​1500 Błąd 1500 Błąd 1500: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
339. Błąd Adobe Acrobat 9 147 6 Błąd 147 6 Błąd 147 6: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
340. Błąd Adobe Acrobat 9 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
341. Błąd Adobe Acrobat 9 1606 Błąd 1606 Błąd 1606: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
342. Kod błędu aktywacji programu Adobe Acrobat 24 24 Błąd 24 24 Błąd 24 24: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
343. Kod błędu aktywacji programu Adobe Acrobat 93 8 Błąd 93 8 Błąd 93 8: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
344. Błąd Adobe Acrobat 0 521 Błąd 0 521 Błąd 0 521: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
345. Błąd Adobe Acrobat 213 10 Błąd 213 10 Błąd 213 10: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
346. Błąd Adobe Acrobat 213 11 Błąd 213 11 Błąd 213 11: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
347. Błąd Adobe Acrobat 213 19 Błąd 213 19 Błąd 213 19: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
348. Błąd Adobe Acrobat 213 8 Błąd 213 8 Błąd 213 8: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
349. Błąd Adobe Acrobat 2503 Błąd 2503 Błąd 2503: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
350. Błąd Adobe Acrobat 26 Błąd 26 Błąd 26: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
351. Błąd Adobe Acrobat 51 Błąd 51 Błąd 51: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
352. Błąd Adobe Acrobat 523 Błąd 523 Błąd 523: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
353. Błąd Adobe Acrobat 607 Błąd 607 Błąd 607: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
354. Kod błędu Adobe Acrobat 13050 Błąd 13050 Błąd 13050: Adobe Acrobat napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
355. Błąd Adobe Acrobat Pro 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
356. Błąd Adobe Acrobat Pro 109 Błąd 109 Błąd 109: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
357. Błąd Adobe Acrobat Pro 110 Błąd 110 Błąd 110: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
358. Błąd Adobe Acrobat Pro 1327 Nieprawidłowy dysk Błąd 1327 Błąd 1327: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
359. Błąd Adobe Acrobat Pro 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
360. Błąd Adobe Acrobat Pro 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
361. Błąd Adobe Acrobat Pro 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
362. Błąd Adobe Acrobat Pro 1712 Błąd 1712 "Próbuję otworzyć plik PDF i nadal pobierać ""Aplikacja Adobe Acrobat Professional nie może zostać otwarta. -1712."
363. Błąd Adobe Acrobat Pro 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
364. Błąd Adobe Acrobat Pro 23 Błąd 23 Problem z czytaniem tego dokumentu (23).
365. Błąd Adobe Acrobat Pro 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Acrobat Pro napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
366. Błąd programu Adobe Acrobat Reader 507 Błąd 507 Błąd 507: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
367. Błąd programu Adobe Acrobat Reader 6 6 Błąd 6 6 Błąd 6 6: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
368. Błąd konfiguracji Adobe After Effects 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
369. Błąd Adobe After Effects Cs3 0 42 Błąd 0 42 Błąd 0 42: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
370. Błąd Adobe After Effects Cs3 83 4 Błąd 83 4 Błąd 83 4: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
371. Adobe After Effects Cs4 ??? Błąd 2 Błąd 2 Błąd 2: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
372. Błąd Adobe After Effects Cs4 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
373. Błąd Adobe After Effects Cs4 83 2 Błąd 83 2 Błąd 83 2: Program Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
374. Błąd Adobe After Effects Cs6 23 46 Błąd 23 46 Błąd 23 46: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
375. Błąd Adobe After Effects (4) Czytanie ramki z pliku Błąd -4 Błąd -4: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
376. Błąd Adobe After Effects 0 1 Błąd 0 1 Błąd 0 1: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
377. Błąd Adobe After Effects 0Xc00007B Błąd 0xC00007B Błąd 0xC00007B: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
378. Błąd Adobe After Effects 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
379. Błąd Adobe After Effects 107 Błąd 107 Błąd 107: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
380. Błąd Adobe After Effects 10810 Błąd 10810 Błąd 10810: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
381. Błąd Adobe After Effects 130 3 Błąd 130 3 Błąd 130 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
382. Błąd Adobe After Effects 131 4 Błąd 131 4 Błąd 131 4: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
383. Błąd Adobe After Effects 147 20 Błąd 147 20 Błąd 147 20: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
384. Błąd Adobe After Effects 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Program Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
385. Błąd Adobe After Effects 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
386. Błąd Adobe After Effects 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
387. Błąd Adobe After Effects 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
388. Błąd Adobe After Effects 17 18 Błąd 17 18 Błąd 17 18: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
389. Błąd Adobe After Effects 193 Błąd 193 Błąd 193: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
390. Błąd Adobe After Effects 3::130 Błąd 3::130 "Błąd po efektach: otwieranie pliku ""nazwa pliku"" - plik jest zajęty (usuń) (-47). (3: : 130)."
391. Błąd Adobe After Effects 4 Błąd 4 Błąd 4: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
392. Błąd Adobe After Effects 42 Błąd 42 Błąd 42: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
393. Błąd Adobe After Effects 45 35 Błąd 45 35 Błąd 45 35: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
394. Błąd Adobe After Effects 45::36 Błąd 45::36 Błąd programu After Effects: błąd formatu pliku programu Photoshop — nieoczekiwany koniec pliku (-39). (45: : 36).
395. Błąd Adobe After Effects 5065 Błąd 5065 Błąd 5065: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
396. Błąd Adobe After Effects 7 66 Błąd 7 66 Błąd 7 66: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
397. Błąd Adobe After Effects 83 :: 4 Błąd 83 :: 4 Nie można kontynuować programu After Effects: nieoczekiwana awaria podczas uruchamiania aplikacji.
398. Błąd Adobe After Effects 86 1 Błąd 86 1 Błąd 86 1: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
399. Błąd Adobe After Effects 86 2 Błąd 86 2 Błąd 86 2: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
400. Kod błędu Adobe After Effects 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
401. Kod błędu Adobe After Effects 7 Błąd 7 Błąd 7: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
402. Błąd Adobe Air 0 Błąd 0 Błąd 0: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
403. Błąd Adobe Air 1 Błąd 1 Błąd 1: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
404. Błąd Adobe Air 1009 Błąd 1009 Błąd 1009: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
405. Błąd Adobe Air 103 Błąd 103 Błąd 103: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
406. Błąd Adobe Air 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
407. Błąd Adobe Air 1606 Błąd 1606 Błąd 1606: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
408. Błąd Adobe Air 16800 Błąd 16800 Błąd 16800: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
409. Błąd Adobe Air 16820 Błąd 16820 Błąd 16820: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
410. Błąd Adobe Air 16822 Błąd 16822 Błąd 16822: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
411. Błąd Adobe Air 16824 Błąd 16824 Błąd 16824: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
412. Błąd Adobe Air 1714 Błąd 1714 Błąd 1714: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
413. Błąd Adobe Air 200 Błąd 200 Błąd 200: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
414. Błąd Adobe Air 2002 Błąd 2002 Błąd 2002: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
415. Błąd Adobe Air 2014 Błąd 2014 Błąd 2014: Adobe AIR napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
416. Błąd Adobe Air 2015 Błąd 2015 Błąd 2015: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
417. Błąd Adobe Air 2031 Błąd 2031 Błąd 2031: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
418. Błąd Adobe Air 2032 Błąd 2032 Błąd 2032: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
419. Błąd Adobe Air 2038 Błąd 2038 Błąd 2038: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
420. Błąd Adobe Air 2044 Błąd 2044 Błąd 2044: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
421. Błąd Adobe Air 24 Błąd 24 Błąd 24: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
422. Błąd Adobe Air 3001 Błąd 3001 Błąd 3001: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
423. Błąd Adobe Air 3003 Błąd 3003 Błąd 3003: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
424. Błąd Adobe Air 3013 Błąd 3013 Błąd 3013: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
425. Błąd Adobe Air 303 Błąd 303 Błąd 303: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
426. Błąd Adobe Air 304 Początkowa zawartość okna jest nieprawidłowa Błąd 304 Błąd 304: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
427. Błąd Adobe Air 3104 Błąd 3104 Błąd 3104: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
428. Błąd Adobe Air 3138 Błąd 3138 Błąd 3138: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
429. Błąd Adobe Air 3214 Błąd 3214 Błąd 3214: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
430. Błąd Adobe Air 3219 Błąd 3219 Błąd 3219: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
431. Błąd Adobe Air 403 Błąd 403 Błąd 403: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
432. Błąd Adobe Air 500 Błąd 500 Błąd 500: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
433. Błąd Adobe Air 5100 Błąd 5100 Błąd 5100: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
434. Błąd Adobe Air 63 Błąd 63 Błąd 63: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
435. Błąd Adobe Air 7 Błąd 7 Błąd 7: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
436. Błąd Adobe Air 927 Błąd 927 Błąd 927: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
437. Kod błędu Adobe Air 2 Błąd 2 Błąd 2: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
438. Błąd instalacji Adobe Air 9 Błąd 9 Błąd 9: Środowisko Adobe AIR napotkało problem i musi zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
439. Błąd wewnętrzny pakietu Adobe Creative Suite 3 2739 Błąd 2739 Błąd 2739: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
440. Błąd Adobe Creative Suite 4 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
441. Adobe Creative Suite 4 Błąd 2 Błąd 2 Błąd 2: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
442. Błąd pakietu Adobe Creative Suite 5 20 Błąd 20 Błąd 20: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
443. Błąd pakietu Adobe Creative Suite 6 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
444. Błąd pakietu Adobe Creative Suite 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
445. Adobe Creative Suite Błąd 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
446. Błąd pakietu Adobe Creative Suite 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
447. Błąd pakietu Adobe Creative Suite 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Creative Suite napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
448. Błąd konfiguracji Adobe Dreamweaver 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
449. Błąd Adobe Dreamweaver Cs4 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
450. Błąd Adobe Dreamweaver Cs4 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
451. Błąd Adobe Dreamweaver Cs4 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
452. Błąd błędu Adobe Dreamweaver Cs4 Langpack (En_Us) 2 Błąd 2 Błąd 2: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
453. Błąd Adobe Dreamweaver Cs6 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
454. Błąd Adobe Dreamweaver 0Xc00007B Błąd 0xC00007B Błąd 0xC00007B: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
455. Błąd Adobe Dreamweaver 130 3 Błąd 130 3 Błąd 130 3: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
456. Błąd Adobe Dreamweaver 148.3 Błąd 148,3 Błąd 148.3: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
457. Błąd Adobe Dreamweaver 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
458. Błąd Adobe Dreamweaver 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Dreamweaver napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
459. Błąd Adobe Fireworks 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Fireworks napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
460. Błąd Adobe Fireworks 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Fireworks napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
461. Błąd Adobe Fireworks 42 Błąd 42 "BŁĄD: 42 Nie można zlokalizować pliku w ""/Library/Preferences/com.adobe.Fireworks.11.0.0.plist""."
462. Błąd Adobe Fireworks 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Fireworks napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
463. Kod błędu Adobe Flash CS3 194 8 Błąd 194 8 Błąd 194 8: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
464. Błąd Adobe Flash 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
465. Błąd Adobe Flash 941 Błąd 941 Błąd 941: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
466. Kod błędu Adobe Flash 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
467. Adobe Flash Player 9 Błąd Activex 1904. Moduł Błąd 1904.module Błąd 1904.module: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
468. Błąd programu Adobe Flash Player 9 #1033 Błąd 1033 Błąd 1033: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
469. Błąd Adobe Flash Player 9 1009 Błąd 1009 Błąd 1009: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
470. Błąd Adobe Flash Player 9 2099 Błąd 2099 Błąd 2099: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
471. Błąd Adobe Flash Player 9.0 R115 Błąd R115 Błąd R115: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
472. Błąd Adobe Flash Playera 1010 Błąd 1010 Błąd #1010: Termin jest niezdefiniowany i nie ma właściwości.
473. Błąd Adobe Flash Playera 1013 Błąd 1013 Błąd 1013: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
474. Błąd Adobe Flash Playera 1034 Błąd 1034 Błąd typu: Błąd nr 1034.
475. Błąd Adobe Flash Playera 1041 Błąd 1041 Błąd 1041: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
476. Błąd Adobe Flash Playera 11.3R300 Błąd 11.3r300 Błąd 11.3r300: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
477. Błąd Adobe Flash Playera 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
478. Błąd Adobe Flash Playera 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
479. Błąd Adobe Flash Playera 19166 Błąd 19166 Błąd 19166: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
480. Błąd Adobe Flash Playera 200 Błąd 200 Błąd 200: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
481. Błąd Adobe Flash Player 2007 Błąd 2007 Błąd 2007: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
482. Błąd programu Adobe Flash Player 2044 Błąd 2044 Błąd 2044: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
483. Błąd programu Adobe Flash Player 2046 Błąd 2046 Błąd 2046: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
484. Błąd programu Adobe Flash Player 2048 Błąd 2048 Błąd 2048: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
485. Błąd programu Adobe Flash Player 2060 Błąd 2060 Błąd 2060: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
486. Błąd Adobe Flash Playera 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
487. Błąd Adobe Flash Playera 301 Błąd 301 Błąd 301: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
488. Błąd Adobe Flash Player 312 Błąd 312 Błąd 312: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
489. Błąd Adobe Flash Playera 400-200 Błąd 400-200 Błąd 400-200: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
490. Błąd Adobe Flash Playera 404 błąd 404 Błąd 404: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
491. Błąd Adobe Flash Playera 47 Błąd 47 Błąd 47: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
492. Błąd Adobe Flash Playera 50 Błąd 50 Błąd 50: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
493. Instalacja Adobe Flash Playera nie powiodła się z kodem błędu 30 Błąd 30 Błąd 30: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
494. Instalacja menedżera instalacji Adobe Flash Player nie powiodła się z kodem błędu 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
495. Usługa aktualizacji Adobe Flash Player 11.3 Błąd R300 Błąd R300 Błąd R300: Adobe Flash Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
496. Błąd konfiguracji programu Adobe Illustrator 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
497. Błąd konfiguracji programu Adobe Illustrator 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
498. Błąd błędu Adobe Illustrator Cs4 Langpack (En_Gb) 2 Błąd 2 Błąd 2: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
499. Błąd konfiguracji Adobe Illustrator Cs5 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
500. Identyfikator błędu Adobe Illustrator Cs5 108 Windows 7 Błąd 108 Błąd 108: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
501. Błąd programu Adobe Illustrator -4960 Błąd -4960 Illustrator_16_LS16.drr błąd -4960.
502. Błąd programu Adobe Illustrator-5006 Błąd -5006 Wystąpił błąd (-5006 0x80070035) podczas uruchamiania instalacji.
503. Błąd programu Adobe Illustrator 0Seg Błąd 0SEG Błąd 0SEG: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
504. Błąd programu Adobe Illustrator 0Xc00007B Błąd 0xC00007B Błąd 0xC00007B: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
505. Błąd programu Adobe Illustrator 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
506. Błąd programu Adobe Illustrator 131 4 Błąd 131 4 Błąd 131 4: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
507. Błąd programu Adobe Illustrator 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
508. Błąd programu Adobe Illustrator 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
509. Błąd programu Adobe Illustrator 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
510. Błąd programu Adobe Illustrator 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
511. Adobe Illustrator Błąd 1603 Instalacja Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
512. Błąd programu Adobe Illustrator 1712 Błąd 1712 Błąd 1712: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
513. Błąd programu Adobe Illustrator 194 8 Błąd 194 8 Błąd 194 8: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
514. Błąd programu Adobe Illustrator 2 Błąd 2 Adobe Illustrator CS4 LangPack (en_GB) Błąd 2.
515. Błąd programu Adobe Illustrator 201 Błąd 201 Wystąpił błąd podczas procesu instalacji: 201.
516. Błąd programu Adobe Illustrator 25712 Błąd 25712 Błąd 25712: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
517. Błąd programu Adobe Illustrator 2739 Błąd 2739 Błąd 2739: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
518. Błąd programu Adobe Illustrator 54 Błąd 54 Błąd 54: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
519. Kod błędu programu Adobe Illustrator 7 Błąd 7 Błąd 7: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
520. Identyfikator błędu programu Adobe Illustrator 43 Identyfikator błędu 43 Identyfikator błędu 43: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
521. Identyfikator błędu programu Adobe Illustrator 54 Identyfikator błędu 54 Identyfikator błędu 54: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
522. Błąd instalacji programu Adobe Illustrator 20 Błąd 20 Błąd 20: Adobe Illustrator napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
523. Kod błędu Adobe Indesign Cc 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
524. Błąd Adobe Indesign Cs4 130 3 Błąd 130 3 Błąd 130 3: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
525. Błąd Adobe Indesign Cs4 2 Błąd 2 Błąd 2: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
526. Błąd Adobe Indesign Cs4 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
527. Kod błędu Adobe Indesign Cs5 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
528. Kod błędu Adobe Indesign Cs6 4 Błąd 4 Błąd 4: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
529. Błąd Adobe Indesign 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
530. Błąd Adobe Indesign 101 Błąd 101 Błąd 101: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
531. Błąd Adobe Indesign 11 Błąd 11 Błąd 11: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
532. Błąd Adobe Indesign 14 Błąd 14 Błąd 14: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
533. Błąd Adobe Indesign 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
534. Błąd Adobe Indesign 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
535. Błąd Adobe Indesign 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
536. Błąd Adobe Indesign 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
537. Błąd Adobe Indesign 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
538. Błąd Adobe Indesign 45 Błąd 45 Błąd 45: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
539. Kod błędu Adobe Indesign 0 Błąd 0 Błąd 0: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
540. Kod błędu Adobe Indesign 11 Błąd 11 Błąd 11: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
541. Kod błędu Adobe Indesign 7 Błąd 7 Błąd 7: Adobe InDesign napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
542. Adobe Photoshop 6 Błąd 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
543. Kod Adobe Photoshop 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
544. Kod błędu Adobe Photoshop Cs 202 Błąd 202 Błąd 202: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
545. Kod błędu aktywacji Adobe Photoshop Cs2 93 8 Błąd 93 Błąd 93: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
546. Kod błędu Adobe Photoshop CS2 93 8 Błąd 93 8 Błąd 93 8: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
547. Kod błędu Adobe Photoshop CS2 93 9 Błąd 93 9 Błąd 93 9: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
548. Kod błędu Adobe Photoshop CS3 194 8 Błąd 194 8 Błąd 194 8: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
549. Kod błędu Adobe Photoshop CS4 130 3 Błąd 130 3 Błąd 130 3: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
550. Błąd Adobe Photoshop Cs5 22 Błąd 22 Błąd 22: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
551. Kod błędu Adobe Photoshop Cs5 16 Błąd 16 Błąd 16: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
552. Adobe Photoshop Elements 10 Błąd 400 Błąd 400 Błąd 400: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
553. Błąd Adobe Photoshop Elements 10 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
554. Błąd Adobe Photoshop Elements 11 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
555. Adobe Photoshop Elements 12 Błąd 2343 Błąd 2343 Błąd 2343: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
556. Adobe Photoshop Elements 8 Błąd 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
557. Błąd Adobe Photoshop Elements 9 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
558. Błąd Adobe Photoshop Elements 1 Błąd 1 Błąd 1: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
559. Błąd programu Adobe Photoshop Elements 101 Błąd 101 Błąd 101: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
560. Błąd Adobe Photoshop Elements 1316 Błąd 1316 Błąd 1316: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
561. Błąd Adobe Photoshop Elements 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
562. Błąd Adobe Photoshop Elements 147:20 Błąd 147:20 Nie można rozwiązać problemu z naprawą przez odinstalowanie i ponowną instalację, skontaktuj się z administratorem IT lub obsługą klienta firmy Adobe (147: 20).
563. Błąd Adobe Photoshop Elements 1500 Błąd 1500 Błąd 1500: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
564. Błąd Adobe Photoshop Elements 150:30 Błąd 150:30 Licencjonowanie tego produktu przestało działać.
565. Błąd Adobe Photoshop Elements 16 Błąd 16 Odinstaluj i ponownie zainstaluj produkt.
566. Błąd programu Adobe Photoshop Elements 2343 Błąd 2343 Błąd 2343: Określona ścieżka jest pusta.
567. Kod błędu Adobe Photoshop Elements 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Photoshop Elements napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
568. Błąd Adobe Photoshop 0Xc00007B Błąd 0xC00007B Błąd 0xC00007B: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
569. Błąd Adobe Photoshop 1 Błąd 1 Błąd wycofywania polecenia ARKCreateDirectoryCommand.
570. Błąd Adobe Photoshop 101 Błąd 101 Błąd 101: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
571. Błąd Adobe Photoshop 115 Błąd 115 Błąd 115: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
572. Adobe Photoshop Błąd 1311 Błąd 1311 Nie znaleziono pliku źródłowego.
573. Błąd Adobe Photoshop 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
574. Błąd Adobe Photoshop 15 Błąd 15 Błąd 15: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
575. Błąd Adobe Photoshop 1603 Błąd 1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny.
576. Błąd Adobe Photoshop 1935 Błąd 1935 Wystąpił błąd podczas instalacji komponentu zestawu.
577. Błąd Adobe Photoshop 2 Błąd 2 "Nie można utworzyć katalogu ""E: \ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5."
578. Błąd Adobe Photoshop 213 19 Błąd 213 19 Błąd 213 19: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
579. Błąd Adobe Photoshop 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
580. Błąd Adobe Photoshop 6 Błąd 6 Licencjonowanie tego produktu przestało działać.
581. Błąd Adobe Photoshop 600 Błąd 600 Błąd 600: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
582. Błąd Adobe Photoshop 93 8 Błąd 93 8 Błąd 93 8: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
583. Kod błędu Adobe Photoshop 130 3 Błąd 130 3 Błąd 130 3: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
584. Kod błędu Adobe Photoshop 150 30 Błąd 150 30 Błąd 150 30: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
585. Błąd Adobe Photoshop U44M1P6 Błąd U44M1P6 Instalacja nie powiodła się.
586. Błąd Adobe Photoshop U44M1P7 Błąd U44M1P7 Instalacja nie powiodła się.
587. Błąd Adobe Photoshop U44M2P7 Błąd U44M2P7 Instalacja nie powiodła się.
588. Błąd wewnętrzny Adobe Photoshop 2739 Błąd 2739 Błąd 2739: Adobe Photoshop napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
589. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 4 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: Adobe Photoshop Lightroom napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
590. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 0X0000000000000000 Błąd 0x0000000000000000 EXC_CRASH (SIGABRT).
591. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 1 Błąd 1 Instalator ładunku innej firmy Adobe Photoshop Lightroom 5.pkg nie powiódł się z kodem zakończenia: 1.
592. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 115 Błąd 115 Nie można zainstalować programu Lightroom 4.
593. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 1624 Błąd 1624 Instalator pakietu danych innej firmy Adobe_Lightroom_x64.msi nie powiódł się z kodem zakończenia: 1624.
594. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Plik lightroom.exe nie jest oznaczony do instalacji.
595. Błąd Adobe Photoshop Lightroom 7 Błąd 7 BŁĄD: DW006.
596. Adobe Reader 8 Błąd 20 Błąd 20 Błąd 20: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
597. Błąd programu Adobe Reader 9 109 Błąd 109 Błąd 109: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
598. Adobe Reader 9 Błąd 118 Błąd 118 Błąd 118: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
599. Adobe Reader 9 Błąd 14 Błąd 14 Błąd 14: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
600. Adobe Reader 9 Błąd 1602 Błąd 1602 Błąd 1602: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
601. Błąd programu Adobe Reader 0 104 Błąd 0 104 Błąd 0 104: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
602. Błąd programu Adobe Reader 043 Błąd 43 Błąd 43: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
603. Błąd programu Adobe Reader 0X80070Bc9 Błąd 0x80070BC9 Błąd 0x80070BC9: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
604. Błąd programu Adobe Reader 0Xc06D007E Błąd 0xC06D007E Błąd 0xC06D007E: Program Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
605. Błąd programu Adobe Reader 1014 Błąd 1014 Błąd 1014: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
606. Błąd programu Adobe Reader 110 Błąd 110 Błąd 110: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
607. Błąd Adobe Reader 1310 Windows 7 Błąd 1310 Błąd 1310: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
608. Błąd programu Adobe Reader 1311 Błąd 1311 Nie można zlokalizować źródłowego katalogu plików: [nazwa pliku].
609. Błąd Adobe Reader 1317 Windows 7 Błąd 1317 Błąd 1317: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
610. Błąd programu Adobe Reader 1327 Błąd 1327 Nieprawidłowy dysk.
611. Błąd Adobe Readera 1401 Błąd 1401 Nie można [wykonać jakiejś czynności] dla [klucza lub wartości].
612. Błąd programu Adobe Reader 1402 Błąd 1402 Nie można otworzyć klucza [nazwa klucza].
613. Błąd Adobe Readera 1404 Błąd 1404 Nie można [wykonać jakiejś czynności] dla [klucza lub wartości].
614. Błąd Adobe Readera 1406 Błąd 1406 Nie można zapisać folderów wartości do klucza [nazwa klucza].
615. Błąd programu Adobe Reader 147 6 Błąd 147 6 Błąd 147 6: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
616. Błąd programu Adobe Reader 148 3 Błąd 148 3 Błąd 148 3: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
617. Błąd programu Adobe Reader 15 3 Błąd 15 3 Błąd 15 3: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
618. Błąd Adobe Readera 1601 Błąd 1601 Brak miejsca na dysku.
619. Błąd Adobe Readera 1603 Błąd 1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny lub #_AdobeError_#1603.
620. Błąd Adobe Readera 1606 Błąd 1606 Brak dostępu do lokalizacji sieciowej.
621. Błąd Adobe Readera 1635 Błąd 1635 Nie można otworzyć tego pakietu poprawek.
622. Błąd Adobe Readera 1704 Błąd 1704 Instalacja [nazwa produktu] jest obecnie zawieszona.
623. Błąd Adobe Readera 1706 Błąd 1706 Nie znaleziono prawidłowego źródła dla [nazwa produktu].
624. Błąd programu Adobe Reader 213 19 Błąd 213 19 Błąd 213 19: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
625. Błąd czytnika Adobe 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
626. Błąd programu Adobe Reader 23 Błąd 23 Błąd 23: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
627. Błąd programu Adobe Reader 2318 Błąd 2318 Błąd 2318: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
628. Błąd programu Adobe Reader 2379 Błąd 2379 Błąd 2379: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
629. Błąd programu Adobe Reader 2502 Błąd 2502 Błąd 2502: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
630. Błąd programu Adobe Reader 2503 Błąd 2503 Błąd 2503: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
631. Błąd programu Adobe Reader 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
632. Błąd programu Adobe Reader 3 Błąd 3 Błąd 3: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
633. Błąd programu Adobe Reader 3010 Błąd 3010 Błąd 3010: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
634. Błąd programu Adobe Reader 303 Błąd 303 Błąd 303: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
635. Błąd programu Adobe Reader 4.4 Błąd 4.4 Błąd 4.4: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
636. Błąd programu Adobe Reader 4000 Błąd 4000 Błąd 4000: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
637. Błąd programu Adobe Reader 404 błąd 404 Błąd 404: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
638. Błąd programu Adobe Reader 409 Błąd 409 Błąd 409: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
639. Błąd programu Adobe Reader 5 Błąd 5 Błąd 5: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
640. Błąd programu Adobe Reader 500 Błąd 500 Błąd 500: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
641. Błąd programu Adobe Reader 6 Błąd 6 Błąd 6: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
642. Błąd programu Adobe Reader 6.6 Błąd 6.6 Błąd 6.6: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
643. Błąd programu Adobe Reader 63 Błąd 63 Błąd 63: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
644. Błąd programu Adobe Reader 80070Bc9 Błąd 80070BC9 Błąd 80070BC9: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
645. Błąd programu Adobe Reader 927 Błąd 927 Błąd 927: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
646. Błąd programu Adobe Reader 941 Błąd 941 Błąd 941: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
647. Kod błędu programu Adobe Reader 11010 Błąd 11010 Błąd 11010: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
648. Kod błędu programu Adobe Reader 13042 Błąd 13042 Błąd 13042: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
649. Kod błędu Adobe Reader 13050 Błąd 13050 Błąd 13050: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
650. Kod błędu Adobe Reader 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
651. Kod błędu programu Adobe Reader 1642 Błąd 1642 Błąd 1642: Adobe Reader napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
652. Kod błędu Adobe Shockwave 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: Shockwave Player napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
653. Aktualizacja Adobe 13 Błąd U44M1I210 Błędy aktualizacji Adobe 13.0.1.2.
654. Po połączeniu z Operations Server został zwrócony błąd Błąd 8113 i 7174 Po połączeniu z Operations Server został zwrócony błąd. Błędy 8113 i 7174 występują po wprowadzeniu identyfikatora aktywacji lub kodu zgłoszenia przed zakończeniem przetwarzania zamówienia.
655. Nie można kontynuować programu After Effects: przepraszam, program After Effects uległ awarii. Błąd 0 :: 42 Nie można kontynuować programu After Effects: przepraszam, program After Effects uległ awarii. Aby uzyskać pomoc i obsługę programu After Effects, przejdź na stronę http://www.adobe.com/go/learn_ae_support. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną Adobe (2). (0 : : 42 ). Po Effe
656. Błąd po skutkach 0X1 Błąd 0x1 Błąd 0x1: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
657. Błąd po efektach 126 Błąd 126 Błąd 126: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
658. Błąd po skutkach 14001 Błąd 14001 Błąd 14001: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
659. Błąd po skutkach 17 19 Błąd 17 19 Błąd 17 19: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
660. Błąd po skutkach 25 0 Błąd 25 0 Błąd 25 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
661. Błąd po skutkach 25 16 Błąd 25 16 Błąd 25 16: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
662. Błąd po skutkach 25 237 Błąd 25 237 Błąd 25 237: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
663. Błąd po skutkach 25 241 Błąd 25 241 Błąd 25 241: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
664. Błąd po skutkach 25 3 Błąd 25 3 Błąd 25 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
665. Błąd po skutkach 25 60 Błąd 25 60 Błąd 25 60: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
666. Błąd po skutkach 27 12 Błąd 27 12 Błąd 27 12: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
667. Błąd po skutkach 27 38 Błąd 27 38 Błąd 27 38: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
668. Błąd po skutkach 29 0 Błąd 29 0 Błąd 29 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
669. Błąd po skutkach 29 36 Błąd 29 36 Błąd 29 36: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
670. Błąd po skutkach 3 0 Błąd 3 0 Błąd 3 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
671. Błąd po efektach 3 164 Błąd 3 164 Błąd 3 164: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
672. Błąd po skutkach 3 3 Błąd 3 3 Błąd 3 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
673. Błąd po efektach 3 54 Błąd 3 54 Błąd 3 54: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
674. Błąd po efektach 30504 Błąd 30504 Błąd 30504: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
675. Błąd po skutkach 33 4 Błąd 33 4 Błąd 33 4: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
676. Błąd po skutkach 33 7 Błąd 33 7 Błąd 33 7: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
677. Błąd po skutkach 37 102 Błąd 37 102 Błąd 37 102: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
678. Błąd po skutkach 37 103 Błąd 37 103 Błąd 37 103: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
679. Błąd po skutkach 39 0 Błąd 39 0 Błąd 39 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
680. Błąd po skutkach 39 44 Błąd 39 44 Błąd 39 44: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
681. Błąd po skutkach 39 99 Błąd 39 99 Błąd 39 99: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
682. Błąd po skutkach 44 39 Błąd 44 39 Błąd 44 39: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
683. Błąd po skutkach 44 54 Błąd 44 54 Błąd 44 54: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
684. Błąd po skutkach 45 35 Błąd 45 35 Błąd 45 35: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
685. Błąd po skutkach 45 36 Błąd 45 36 Błąd 45 36: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
686. Błąd po skutkach 48 46 Błąd 48 46 Błąd 48 46: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
687. Błąd po skutkach 48 72 Błąd 48 72 Błąd 48 72: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
688. Błąd po efektach 4960 Błąd 4960 Błąd 4960: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
689. Błąd po skutkach 5027 12 Błąd 5027 12 Błąd 5027 12: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
690. Błąd po skutkach 5027 3 Błąd 5027 3 Błąd 5027 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
691. Błąd po skutkach 5027 53 Błąd 5027 53 Błąd 5027 53: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
692. Błąd po skutkach 5065 0 Błąd 5065 0 Błąd 5065 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
693. Błąd po skutkach 5070 0 Błąd 5070 0 Błąd 5070 0: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
694. Błąd po skutkach 5070 2 Błąd 5070 2 Błąd 5070 2: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
695. Błąd po efektach 512 Błąd 512 Błąd 512: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
696. Błąd po efektach 516 Błąd 516 Błąd 516: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
697. Błąd po skutkach 53 25 Błąd 25 Błąd 25: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
698. Błąd po skutkach 53 33 Błąd 33 Błąd 33: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
699. Błąd po skutkach 7 39 Błąd 7 39 Błąd 7 39: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
700. Błąd po skutkach 7 5 Błąd 7 5 Błąd 7 5: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
701. Błąd po skutkach 82 3 Błąd 82 3 Błąd 82 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
702. Błąd po efektach 83 Błąd 83 Błąd 83: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
703. Błąd po skutkach 83 3 Błąd 83 3 Błąd 83 3: Program Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
704. Błąd po skutkach 88 3 Błąd 88 3 Błąd 88 3: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
705. Błąd po efektach 998 Błąd 998 Błąd 998: Adobe After Effects napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
706. Błąd programu After Effects: nie można przekonwertować znaków Unicode. (23: : 46) Błąd 23::46 Błąd programu After Effects: nie można przekonwertować znaków Unicode. (23: : 46). Błąd występuje podczas uruchamiania programu After Effects CS3, CS4 lub CS5 lub korzystania z niego.
707. Błąd programu After Effects: nie można przydzielić miejsca na bufor obrazu o wymiarach 2603 x 5796 Błąd 7 :: 66 Błąd programu After Effects: nie można przydzielić miejsca na bufor obrazu o wymiarach 2603 x 5796. Możesz doświadczać fragmentacji. W oknie dialogowym Preferencje pamięci i pamięci podręcznej spróbuj zmniejszyć wartość maksymalnego rozmiaru pamięci podręcznej RAM i wybierz opcję Włącz pamięć podręczną dysku,
708. Błąd połączenia celowania 2012 Błąd 2012 Błąd 2012: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
709. Błąd celowania 10054 Błąd 10054 Błąd 10054: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
710. Błąd celowania 1015 Błąd 1015 Błąd 1015: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
711. Błąd celowania 302 Błąd 302 Błąd 302: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
712. Błąd celowania 400 Błąd 400 Błąd 400: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
713. Błąd celowania 401 Błąd 401 Błąd 401: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
714. Błąd celowania 408 Błąd 408 Błąd 408: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
715. Błąd celowania 420 Błąd 420 Błąd 420: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
716. Błąd celowania 500 Błąd 500 Błąd 500: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
717. Błąd celowania 602 Błąd 602 Błąd 602: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
718. Błąd celowania 603 Błąd 603 Błąd 603: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
719. Błąd celu Kategoria 1 Kod błędu 7 Kategoria błędu 1 Kod błędu 7 Kategoria błędu 1 Kod błędu 7: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
720. Kod błędu celowania 420 Fix Błąd 420 Błąd 420: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
721. Kod błędu celowania 7 Błąd 7 Błąd 7: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
722. Błąd celowania Im-0311 Błąd IM-0311 Błąd IM-0311: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
723. Aimp 3 Kod błędu 2 Błąd 2 Błąd 2: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
724. Aimp nie może zainicjować kodu błędu silnika dźwięku 23 Błąd 23 Błąd 23: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
725. Błąd pobierania Aimp 10060 Błąd 10060 Błąd 10060: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
726. Błąd celu 00000002 Błąd 00000002 Nie można otworzyć pliku.
727. Błąd celownika 00005 Błąd 5 Błąd 5: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
728. Błąd Aimp 0XC0000005 Błąd 0xC0000005 Błąd aplikacji.
729. Błąd celownika 10060 Błąd 10060 Błąd pobierania: 10060 / # 10060: Przekroczono limit czasu połączenia Socket.Read nie powiodło się.
730. Błąd celownika 2 Błąd 2 Nie można otworzyć pliku [kod: 2].
731. Błąd celownika 21 Błąd 21 Błąd 21: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
732. Błąd Aimp 2147024895 (80070001) Błąd 2147024895 (80070001) IaudioClient.Initialize.
733. Błąd celownika 23 Błąd 23 Nie można zainicjować silnika dźwięku! Kod błędu: 23.
734. Błąd celownika 41 Błąd 41 Kod: 41 (00000029) Komunikat: Nieobsługiwany format pliku.
735. Błąd celowania 5 (000000005) Błąd 5 (00000005) Nieprawidłowy uchwyt.
736. Kod błędu celownika 3 Błąd 3 Błąd 3: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
737. Kod błędu celownika 41 Błąd 41 Błąd 41: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
738. Błąd celu nie jest błędem (21) Błąd -21 Błąd -21: Aimp napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
739. Wszystkie dane były ważne dla wszystkich reguł Błąd 10026 Wszystkie dane były ważne dla wszystkich zasad.@@@1@@@1.
740. Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed synchronizacją Błąd 7717 Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed synchronizacją.@Czy chcesz, aby program Microsoft Office Access zamknął te obiekty?@@19@@@2.
741. Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed zapisaniem bazy danych Błąd 32513 Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed zapisaniem bazy danych.@Czy chcesz, aby program Microsoft Office Access zamknął wszystkie otwarte obiekty?@@19@@@2.
742. Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed utworzeniem kopii zapasowej bazy danych lub projektu Błąd 31575 Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed utworzeniem kopii zapasowej bazy danych lub projektu.@Czy chcesz, aby program Microsoft Office Access zamknął te obiekty?@@19@@@2.
743. Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed konwersją do innej wersji Błąd 31513 Wszystkie otwarte obiekty muszą zostać zamknięte przed konwersją do innej wersji.@Czy chcesz, aby program Microsoft Office Access zamknął te obiekty?@@19@@@2.
744. Wszystkie liczniki są w użyciu Błąd 8522 Wszystkie liczniki czasu są w użyciu.@Ustaw właściwość TimerInterval z powrotem na zero, aby można było uruchomić kolejny licznik czasu.@@2@1@6342@1.
745. JUŻ POŁĄCZONY Błąd 0x800CCC03 Użytkownik już połączony.
746. Błąd sterowników AMD Catalyst 0XE0434352 Błąd 0xE0434352 Proces został zakończony z powodu nieobsłużonego wyjątku.
747. Błąd sterowników AMD Catalyst 998 Błąd 998 LoadLibary nie powiodło się z powodu błędu 998: Nieprawidłowy dostęp do lokalizacji pamięci.
748. Błąd katalizatora AMD 1723 Błąd 1723 Błąd 1723: Sterowniki AMD Catalyst napotkały problem i muszą zostać zamknięte. Przepraszamy za niedogodności.
749. Akcja w grupie makr bieżącego menu globalnego nie może zmienić paska menu globalnego Błąd 2090 Akcja w grupie makr bieżącego menu globalnego nie może zmienić paska menu globalnego.@Microsoft Office Access nie może wyświetlić paska menu globalnego, ponieważ makro wywoływane przy pierwszym ustawieniu menu globalnego zawiera inną akcję, która próbuje zresetować
750. Próbowano zaimportować lub połączyć pusty plik tekstowy Błąd 3440 Próbowano zaimportować lub połączyć pusty plik tekstowy. Aby zaimportować lub połączyć plik tekstowy, plik musi zawierać dane.
751. Wystąpił błąd Błąd 3391 Wystąpił błąd. Właściwości nie zostały zapisane.
752. Wystąpił błąd podczas zmiany bazy danych grupy roboczej Błąd 2624 Wystąpił błąd podczas zmiany bazy danych grupy roboczej.@@@1@@@1.
753. Wystąpił błąd podczas uruchamiania. Komponent ActiveX nie może utworzyć obiektu. Błąd 429 Wystąpił błąd podczas uruchamiania. Numer 429 z dvd flick: Składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu. Ostatni błąd DLL: 0.
754. Wystąpił błąd podczas uruchamiania. Nie znaleziono pliku Błąd 48 Wystąpił błąd podczas uruchamiania. Numer 48 z filmu dvd. Nie znaleziono pliku Ostatni błąd DLL: 0.
755. Wystąpił błąd podczas instalowania pakietu Błąd 1620 Podczas instalacji pakietu wystąpił błąd. Instalator Windows zwrócił '1620'.
756. Wystąpił błąd podczas próby dodania jednego lub więcej odwołań z projektu kontroli kodu źródłowego Błąd 8086 Wystąpił błąd podczas próby dodania jednego lub więcej odniesień z projektu kontroli kodu źródłowego.@Biblioteka może nie być zarejestrowana na twoim komputerze. Sprawdź referencje projektu i dodaj brakujące referencje po zarejestrowaniu brakujących komponentów, które to
757. Wystąpił błąd podczas aktywacji/dezaktywacji/naprawy Błąd 50030 Wystąpił błąd podczas aktywacji/dezaktywacji/naprawy. (Kod głównego błędu 50030, kod drobnego błędu 71521, kod błędu systemowego 1. Instalacja programu Acrobat X Pro nie powiodła się.
758. Wystąpił błąd podczas uruchamiania Błąd 339 Wystąpił błąd podczas uruchamiania. Numer 339 z dvdflick: Komponent „mscomct2.ocx lub jedna z jego zależności nie jest poprawnie zarejestrowany: Brak pliku lub jest on nieprawidłowy.
759. Wystąpił błąd podczas instalacji zestawu Błąd 1935 Wystąpił błąd podczas instalacji zestawu. Błąd 1935 to ogólny błąd o wielu różnych przyczynach: naruszenia udostępniania plików, problemy z uprawnieniami do plików lub błędy rejestru związane z Microsoft.NET.
760. Wystąpił błąd podczas instalacji elementu montażowego Błąd 1935 Błąd 1935. Wystąpił błąd podczas instalacji komponentu zespołu.
761. Wystąpił błąd podczas instalacji komponentu zestawu (0x80070005). Błąd 80070005 Przywracanie systemu Windows nie powiodło się.
762. Wystąpił błąd podczas operacji z obiektem OLE Błąd 2739 Wystąpił błąd podczas operacji z obiektem OLE.@Obiekt jest używany.@@1@@@1.
763. Wystąpił błąd podczas aktualizacji (-1011) Błąd -1011 Wystąpił błąd podczas aktualizacji (-1011). Jeśli problem będzie się powtarzał, sprawdź witrynę pomocy technicznej online pod adresem: http://www.bitdefender.com.
764. Wystąpił błąd w kreatorze pól Błąd 7904 Wystąpił błąd w Konstruktorze pól.@Zamieniłeś lub zmodyfikowałeś domyślny Konstruktor pól, a Microsoft Office Access nie może uruchomić nowej wersji. Zainstaluj ponownie Microsoft Office Access, aby naprawić błąd.@@1@@185309@1.
765. Wystąpił błąd podczas zmiany kontrolki Błąd 7761 Wystąpił błąd podczas zmiany sterowania.@@@1@@@1.
766. Wystąpił błąd podczas uzyskiwania dostępu do serwera OLE Błąd 2731 Wystąpił błąd podczas dostępu do serwera OLE.@Serwer OLE może nie być zarejestrowany.@Aby zarejestrować serwer OLE, zainstaluj go ponownie.@1@@@1.
767. Wystąpił błąd podczas dodawania słowa do listy Ignoruj ​​wszystko Błąd 9520 Wystąpił błąd podczas dodawania słowa do listy Ignoruj ​​wszystko.@Słownik może być pełny.@@1@@@1.
768. Wystąpił błąd podczas dodawania tego słowa do listy Zmień wszystko Błąd 9519 Wystąpił błąd podczas dodawania tego słowa do listy Zmień wszystko.@Słownik może być pełny.@@1@@@1.
769. Wystąpił błąd podczas dodawania tego słowa do słownika niestandardowego Błąd 9518 Wystąpił błąd podczas dodawania tego słowa do słownika niestandardowego.@* Plik słownika może być tylko do odczytu.* Może wystąpić błąd dysku.@@1@@@1.
770. Wystąpił błąd podczas tworzenia sekcji przez Microsoft Office Access Błąd 7767 Wystąpił błąd podczas tworzenia sekcji przez program Microsoft Office Access.@@@1@@@1.
771. Wystąpił błąd podczas przetwarzania polecenia B2D Błąd 32 Wystąpił błąd podczas przetwarzania polecenia B2D. Dysk: InitWrite() CreateFile nie powiodło się (D: \Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Symantec\crusher D BTD Folder 2\B2D000115.bkf). Błąd=32.
772. Wystąpił błąd podczas przetwarzania polecenia B2D Błąd 5 Wystąpił błąd podczas przetwarzania polecenia B2D. spnRequest: Initialize() CreateFileMapping nie powiodło się (SPN_DeviceMemory). Błąd=5.
773. Wystąpił błąd podczas odwoływania się do obiektu Błąd 2760 Wystąpił błąd podczas odwoływania się do obiektu.@Próbowano uruchomić procedurę Visual Basic, która nieprawidłowo odwołuje się do właściwości lub metody obiektu.@@1@@@1.
774. Wystąpił błąd podczas zapisywania opcji modułu Błąd 7892 Wystąpił błąd podczas zapisywania opcji modułu.@Możesz używać Visual Basic w trybie przerwy.@Zresetuj działający kod przed zmianą opcji modułu.@1@@@1.
775. Wystąpił błąd podczas wysyłania danych do serwera OLE Błąd 2260 Wystąpił błąd podczas wysyłania danych do serwera OLE (aplikacja użyta do utworzenia obiektu).@* Być może próbowałeś wysłać zbyt dużo danych. Jeśli tworzysz wykres, który jest oparty na zapytaniu, zmodyfikuj zapytanie tak, aby wybierało mniej danych. Gdyby
776. Wystąpił błąd podczas próby dodania pary słów do listy Autokorekty Błąd 9533 Wystąpił błąd podczas próby dodania pary słów do listy Autokorekty.@@@1@@@1.
777. Wystąpił błąd podczas próby utworzenia tabeli połączonej „|” Błąd 8080 Wystąpił błąd podczas próby utworzenia tabeli połączonej '|'.@Sprawdź, czy tabela lub plik źródłowy jest dostępny, a następnie ponów operację na danych i różnych. Przedmioty.@@1@@@1.
778. Wystąpił błąd podczas próby zmodyfikowania zawartości pola '| Błąd 9530 Wystąpił błąd podczas próby zmodyfikowania zawartości pola '|.'@Pole może być zablokowane lub tylko do odczytu albo nie masz uprawnień do jego zmiany. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień bezpieczeństwa i tego, kto może je zmienić, kliknij Pomoc.@@2@1@10222@1.
779. Wystąpił błąd podczas drukowania (lub zapisywania) Twojego zwrotu Błąd 4 Wystąpił błąd podczas drukowania (lub zapisywania) Twojego zwrotu. Wystąpił błąd podczas drukowania Twojego zwrotu. Ta sytuacja nie wpłynęła na dane w Twoim zeznaniu podatkowym.
780. Wyrażenie nie może być dłuższe niż 2048 znaków Błąd 2131 Wyrażenie nie może być dłuższe niż 2048 znaków.@@@1@@@1.
781. Wyrażenie w argumencie | ma nieprawidłową wartość Błąd 2505 Wyrażenie w argumencie | ma nieprawidłową wartość.@Próbowałeś uruchomić makro lub użyłeś obiektu DoCmd w Visual Basic. Powyższy numer argumentu to pozycja argumentu, która pojawia się w oknie Makro, w oknie dialogowym Akcja nie powiodła się lub w obiekcie B
782. Wprowadzone wyrażenie jest niewłaściwym typem danych dla jednego z argumentów Błąd 2498 Wprowadzone wyrażenie jest niewłaściwym typem danych dla jednego z argumentów.@Próbowałeś uruchomić makro lub użyć metody do wykonania akcji, ale wyrażenie zostało ocenione jako niewłaściwy typ danych.Na przykład dla metody Close określił ciąg dla
783. Wystąpił błąd wewnętrzny Błąd 2203 Błąd 2203. Wystąpił błąd wewnętrzny.
784. Nieprawidłowy identyfikator IDA został przekazany do obsługi błędów programu Microsoft Office Access Błąd 7879 Do obsługi błędów programu Microsoft Office Access przekazano nieprawidłowy identyfikator IDA.@Proszę zgłosić ten błąd i kroki, które go spowodowały.@@1@@@1.
785. Nieoczekiwany błąd Błąd 2 Nieoczekiwany błąd. Może to być spowodowane różnymi przyczynami i powinno zostać zdiagnozowane przez zespół pomocy technicznej DivX.
786. Wystąpił nieznany błąd (-108) Błąd -108 Wystąpił nieznany błąd (-108). Adobe Illustrator zostanie teraz zamknięty.
787. Wystąpił nieznany błąd. Błąd: 421. NNTP_RESPONSE_ERROR Błąd 0x800CCC67 Wystąpił nieznany błąd. Błąd: 421, numer błędu: 0x800CCC67. NNTP_RESPONSE_ERROR.
788. Wystąpił nieznany błąd. INVALID_ADDRESS_LIST. Błąd 0x800CCC0B Wystąpił nieznany błąd. Konto: „[email protected]”, serwer: „poczta.twojadomena.com”, protokół: SMTP, port: 25, zabezpieczenie (SSL): nie, numer błędu: 0x800CCC0B. INVALID_ADDRESS_LIST.
789. W parametrze docelowym określono nieznany protokół Błąd 693 W parametrze docelowym dla metody AsyncRead należy określić prawidłowy protokół.
790. Wystąpił nieznany, ogólny błąd Błąd 1 Wystąpił nieznany, ogólny błąd. Serwer RPC nie mógł wystarczająco zrozumieć żądania, aby podać konkretny błąd. Sprawdź nazwy węzłów i atrybutów XML.
791. Kolejna instalacja już trwa Błąd 1500 Trwa już kolejna instalacja. Zakończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.
792. Kolejna instalacja już trwa Błąd 1618 Trwa już kolejna instalacja. Zakończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.
793. Inny użytkownik zmodyfikował tę bazę danych Błąd 29020 Inny użytkownik zmodyfikował tę bazę danych.@Aby zobaczyć aktualną wersję, zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.@@1@@@1.
794. Może być uruchomiony inny instalator Windows Błąd 0x8004FF00 Może być uruchomiony inny instalator Windows. Zwykle dzieje się tak, ponieważ masz uruchomiony inny program zabezpieczający lub brakuje niektórych wymagań wstępnych.
795. Dowolny błąd konwertera wideo 1001 Błąd 1001 Nie udało się przeanalizować adresu URL wideo! Kod błędu: 1001.
796. Dowolny błąd konwertera wideo 403 Błąd 403 Błąd 403: Dowolny konwerter wideo napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
797. Dowolny błąd konwertera wideo 404 błąd 404 Pobieranie wideo nie powiodło się: nie można połączyć się z adresem URL flv, 404.
798. Dowolny błąd konwertera wideo R6030 Błąd R6030 Błąd w czasie wykonywania.
799. Błąd Aola 11 Błąd 11 Błąd 11: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
800. Błąd AOL 12057 Błąd 12057 Błąd 12057: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
801. Błąd Aola 5 Błąd 5 Błąd 5: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
802. Błąd AOL 521 Błąd 521 Błąd 521: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
803. Błąd AOL 65-Fonl Błąd 65-fonl Błąd 65-fonl: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
804. Błąd AOL Ac-0000 Błąd AC-0000 Błąd AC-0000: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
805. Kod błędu AOL 100 Błąd 100 Błąd 100: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
806. Kod błędu AOL 102 Błąd 102 Błąd 102: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
807. Kod błędu AOL 104 Błąd 104 Błąd 104: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
808. Kod błędu AOL 17099 Błąd 17099 Błąd 17099: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
809. Kod błędu AOL 212 Błąd 212 Błąd 212: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
810. Kod błędu AOL 80072F30 Błąd 80072F30 Błąd 80072F30: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
811. Kod błędu AOL Ac 3001 Błąd AC 3001 Błąd AC 3001: AOL Instant Messenger (AIM) napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
812. Komunikator AOL Instant Messenger (AIM) Błąd 10054 Błąd 10054 "Połączenie z AIM nie powiodło się: kod błędu systemowego ""10054""."
813. Komunikator AOL Instant Messenger (AIM) Błąd 3 Błąd 3 Poprzednia wiadomość nie została odebrana przez %user% z powodu błędu: kod błędu 3 odebrany z serwera.
814. Komunikator AOL Instant Messenger (AIM) Błąd 408 Błąd 408 Błąd HTTP 408 — limit czasu żądania.
815. Komunikator AOL Instant Messenger (AIM) Błąd 7 Błąd 7 Błąd podczas logowania do AIM: nieznany kod 7.
816. Błąd słowa aplikacji 80003 Błąd 80003 Błąd 80003: Microsoft Word napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
817. Aktywuj błąd Microsoft Excel 5 Błąd 5 Błąd 5: Microsoft Excel napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
818. APPCRASH Błąd C0000005 APPCRASH. Nie można zainstalować Download Accelerator Plus (Speedbit).
819. Błąd zdefiniowany przez aplikację lub zdefiniowany przez obiekt Błąd 1004 Błąd wykonania „1004”. Błąd zdefiniowany przez aplikację lub obiekt.
820. ApplicationController: Wystąpił wyjątek instalacji MSI: błąd instalatora MS 1334 Błąd 1334 Błąd 1334: Błąd podczas instalacji C: \Program Files\Common Files\Intuit\TurboTax. ApplicationController: Wystąpił wyjątek instalacji MSI: błąd instalatora MS 1334.
821. Argument nie jest opcjonalny Błąd 449 Liczba i typy argumentów muszą być zgodne z oczekiwanymi.
822. Zapytaj o błąd paska narzędzi 1316 Błąd 1316 Błąd 1316: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
823. Zapytaj o błąd paska narzędzi 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
824. Zapytaj o błąd paska narzędzi 1720 Błąd 1720 Błąd 1720: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
825. Zapytaj o błąd paska narzędzi 1721 Błąd 1721 Błąd 1721: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
826. Zapytaj o błąd paska narzędzi 1730 Błąd 1730 Błąd 1730: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
827. Zapytaj o błąd paska narzędzi 2503 Błąd 2503 Błąd 2503: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
828. Zapytaj o błąd paska narzędzi 2738 Błąd 2738 Błąd 2738: Ask Toolbar napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
829. Co najmniej jedna kolumna jest zbyt szeroka, aby zmieścić się na stronie Błąd 10252 Co najmniej jedna kolumna jest za szeroka, aby zmieścić się na stronie. Dane w tej kolumnie zostaną obcięte.@Czy chcesz wydrukować kolumnę z niekompletnymi danymi?@Aby zapobiec obcięciu danych, wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Zmniejsz szerokość kolumny i zwiększ t
830. Pola załączników nie są obsługiwane w formatach baz danych MDB lub ADP Błąd 32606 Pola załączników nie są obsługiwane w formatach baz danych MDB lub ADP. Pola załączników są zawarte w tabeli źródłowej bazy danych i te pola nie zostaną wyeksportowane. Czy chcesz kontynuować?.
831. Pola załączników nie są obsługiwane w formatach baz danych MDB lub ADP Błąd 32607 Pola załączników nie są obsługiwane w formatach baz danych MDB lub ADP. Jeśli w tabelach źródłowej bazy danych znajdują się pola załączników, pola te nie zostaną zaimportowane. Czy chcesz kontynuować?.
832. Nie znaleziono atrybutu Błąd -603 Nie znaleziono atrybutu. -603 jest bardzo powszechne: „nie znaleziono atrybutu”. Nie jest to zbyt częste w programie Identity Manager, ale w programie iManager jest to często martwa informacja, że ​​nie ma rozszerzeń schematu, których oczekuje przystawka. D1287.
833. Błąd programu AutoCAD 2004 1.248 Błąd 1.248 Błąd 1.248: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
834. Błąd programu AutoCAD 2004 9.1.4 Błąd 9.1.4 Błąd 9.1.4: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
835. Błąd programu AutoCAD 2007 1606 Błąd 1606 Błąd 1606: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
836. Błąd programu AutoCAD 2007 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
837. Błąd programu AutoCAD 2007 7.1.29 Błąd 7.1.29 Błąd 7.1.29: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
838. Błąd wewnętrzny programu AutoCAD 2009 nr 6 Błąd 6 Błąd 6: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
839. Błąd wewnętrzny programu Autocad 2009 Keygen #6 Błąd 6 Błąd 6: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
840. Błąd kodu aktywacji programu AutoCAD 2013 0015.11 Błąd 15.11 Błąd 15.11: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
841. Błąd programu AutoCAD 2013 1603 Błąd 1603 Błąd 1603: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
842. Błąd programu AutoCAD 2014 87 Błąd 87 Błąd 87: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
843. Błąd programu AutoCAD 360 Błąd 360 Błąd 360: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
844. AutoCAD - Błąd 1308. Nie znaleziono pliku źródłowego: \
Błąd 1308 AutoCAD - Błąd 1308. Nie znaleziono pliku źródłowego: \. Sprawdź, czy plik istnieje i czy masz do niego dostęp. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że nie można znaleźć pliku na nośniku instalacyjnym lub w lokalizacji wdrożenia.
845. AutoCAD - Błąd 131. Nie znaleziono pliku źródłowego: \
Błąd 1311 AutoCAD - Błąd 1308. Nie znaleziono pliku źródłowego: \. Sprawdź, czy plik istnieje i czy masz do niego dostęp. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że nie można znaleźć pliku na nośniku instalacyjnym lub w lokalizacji wdrożenia.
846. Kod błędu Autocad Civil 3D 110 Błąd 110 Błąd 110: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
847. Błąd programu AutoCAD (800C0005) Błąd 800C0005 Błąd 800C0005: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
848. Błąd programu AutoCAD -15.570.0 Błąd -15.570.0 Błąd -15.570.0: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
849. Błąd programu AutoCAD 0.0.0 Błąd 0.0.0 Błąd 0.0.0: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
850. Błąd programu AutoCAD 0.1.0011 Błąd 0.1.0011 Błąd 0.1.0011: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
851. Błąd programu AutoCAD 0010.15 Błąd 10.15 Błąd 10.15: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
852. Błąd Autocad 0X0000 Wyjątek o godzinie 0H Błąd 0x0000 Błąd 0x0000: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
853. Błąd programu AutoCAD 0X0004 Błąd 0x0004 Błąd 0x0004: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
854. Błąd programu AutoCAD 0X0008 Błąd 0x0008 Błąd 0x0008: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
855. Błąd programu AutoCAD 0X0010 Błąd 0x0010 Błąd 0x0010: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
856. Błąd programu AutoCAD 0X0018 Błąd 0x0018 Błąd 0x0018: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
857. Błąd programu AutoCAD 0X0040 Błąd 0x0040 Błąd 0x0040: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
858. Błąd programu AutoCAD 0Xffffffff Błąd 0xFFFFFFFF Błąd 0xFFFFFFFF: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
859. Błąd programu AutoCAD 1.5 97 Błąd 1.5 97 Błąd 1.5 97: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
860. Błąd programu AutoCAD 1.5.-4 Błąd 1.5.-4 Błąd 1.5.-4: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
861. Błąd AutoCAD 104 Błąd 104 Błąd podczas dodawania roli użytkownika w bazie danych.
862. Błąd programu AutoCAD 123 Błąd 123 Błąd 123: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
863. Błąd programu AutoCAD 1317 Błąd 1317 Błąd 1317: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
864. Błąd programu AutoCAD 1324 Błąd 1324 Błąd 1324: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
865. Błąd programu AutoCAD 1325 Błąd 1325 Błąd 1325: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
866. Błąd programu AutoCAD 1327 Błąd 1327 Błąd 1327: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
867. Błąd programu AutoCAD 1406 Błąd 1406 Błąd 1406: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
868. Błąd AutoCAD 1625 Błąd 1625 Zainstaluj bibliotekę Autodesk Material Library 2011 Base Image library nie powiodła się Instalacja przerwana.
869. Błąd programu AutoCAD 20 Błąd 20 Błąd 20: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
870. Błąd programu AutoCAD 203 Błąd 203 Błąd 203: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
871. Błąd programu AutoCAD 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
872. Błąd programu AutoCAD 259 Błąd 259 Błąd 259: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
873. Błąd programu AutoCAD 30 Błąd 30 Błąd 30: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
874. Błąd programu AutoCAD 31 Błąd 31 Błąd 31: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
875. Błąd programu AutoCAD 3105 Błąd 3105 Błąd 3105: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
876. Błąd programu AutoCAD 34 Błąd 34 Błąd 34: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
877. Błąd programu AutoCAD 4.132 Błąd 4.132 Błąd 4.132: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
878. Błąd AutoCAD 400 Błąd 400 „Twoja prośba o aktywację online zwróciła błąd (400), który nie pozwala na przetworzenie Twojego żądania za pomocą naszych automatycznych systemów. Kliknij łącze „Użyj innej metody” poniżej, aby wypełnić niezbędne formularze i przesłać żądanie do lokalnego Au
879. Błąd programu AutoCAD 403 Błąd 403 Błąd 403: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
880. Błąd programu AutoCAD 41 Błąd 41 Błąd 41: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
881. Błąd AutoCAD 429 Błąd 429 Błąd wykonania 429 Składnik Activex nie może utworzyć obiektu.
882. Błąd programu AutoCAD 5.412.0 Błąd 5.412.0 Błąd 5.412.0: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
883. Błąd programu AutoCAD 501 Błąd 501 Błąd 501: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
884. Błąd programu AutoCAD 52 Błąd 52 Błąd 52: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
885. Błąd programu AutoCAD 53 Błąd 53 Błąd 53: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
886. Błąd programu AutoCAD 67 Błąd 67 Błąd 67: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
887. Błąd programu AutoCAD 7 Błąd 7 Błąd 7: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
888. Błąd programu AutoCAD 8201 Błąd 8201 Błąd 8201: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
889. Błąd programu AutoCAD 96,7 Błąd 96,7 Błąd 96.7: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
890. Błąd programu AutoCAD 998 Błąd 998 Błąd 998: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
891. Kod błędu programu AutoCAD (0X7E) Błąd (0x7E) Błąd (0x7E): AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
892. Kod błędu programu AutoCAD 104 Błąd 104 Błąd 104: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
893. Kod błędu programu AutoCAD 126 Błąd 126 Błąd 126: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
894. Kod błędu programu AutoCAD 152 Błąd 152 Błąd 152: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
895. Kod błędu programu AutoCAD 1618 Błąd 1618 Błąd 1618: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
896. Kod błędu programu AutoCAD 1624 Błąd 1624 Błąd 1624: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
897. Kod błędu programu AutoCAD 1625 Błąd 1625 Błąd 1625: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
898. Kod błędu Autocad 400 Błąd 400 Błąd 400: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
899. Kod błędu programu AutoCAD 5 Błąd 5 Błąd 5: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
900. Błąd programu AutoCAD E.49.H.602(X64) Błąd E.49.H.602(X64) Błąd E.49.H.602(X64): AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
901. Błąd programu AutoCAD E0434F4Dh Wyjątek w 7C812Afbh Błąd e0434f4dh wyjątek w 7c812afbh Błąd e0434f4dh wyjątek w 7c812afbh: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
902. Błąd programu AutoCAD E06D7363H Błąd E06D7363H BŁĄD KRYTYCZNY: Nieobsługiwany wyjątek e06d7363h pod adresem 7c812a5bh w programie AutoCAD.
903. Błąd programu AutoCAD Eregen 9 19 Błąd Eregen 9 19 Błąd Eregen 9 19: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
904. Błąd programu AutoCAD Gedit 3 Błąd Gedit 3 Błąd Gedit 3: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
905. Błąd krytyczny programu AutoCAD 7C812Afbh Błąd 7C812AFBH Błąd 7C812AFBH: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
906. Numer błędu wewnętrznego programu AutoCAD 8 Błąd 8 Błąd 8: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
907. AutoCAD kończy się pamięci systemowej Błąd 4.132.0 W programie AutoCAD kończy się pamięć systemowa. Kontynuowanie bieżącego polecenia może spowodować awarię programu lub utratę danych. Czy chcesz anulować bieżące polecenie?. Ograniczenia pamięci są ograniczeniami systemu Windows, a nie czymś, co można skonfigurować w AutoCA
908. Błąd licencji AutoCAD 5.2.2 Błąd 5.2.2 Błąd 5.2.2: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
909. Błąd licencji AutoCAD 1.1 98 Błąd 1.1.98 Błąd 1.1.98: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
910. Błąd licencji AutoCAD 5.2.1 Błąd 5.2.1 Błąd 5.2.1: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
911. Błąd rejestracji Autocad 415 Błąd 415 Błąd 415: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
912. Błąd czasu wykonywania programu AutoCAD 429 Błąd 429 Błąd 429: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
913. Nieznany kod błędu Autocad 202 Błąd 202 Błąd 202: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
914. Nieznany kod błędu Autocad 211 Błąd 211 Błąd 211: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
915. Błąd Autodesk 3 Błąd 3 Błąd 3: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
916. Błąd Autodesk 500 Błąd 500 Błąd 500: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
917. Błąd Autodesk 9 Błąd 9 Błąd 9: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
918. Błąd Autodesk 901 Błąd 901 Błąd 901: AutoCAD napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
919. Automatyczna konfiguracja aktualnej wersji Microsoft Office Access nie powiodła się Błąd 32610 Automatyczna konfiguracja bieżącej wersji Microsoft Office Access nie powiodła się. Twoja baza danych może nie działać poprawnie. Może się tak zdarzyć, jeśli nie masz uprawnień niezbędnych do zainstalowania programu Microsoft Office Access na tym komputerze.@@@1@@@1.
920. Błąd automatyzacji Błąd 440 Podczas uzyskiwania dostępu do obiektów automatyzacji mogą wystąpić określone typy błędów.
921. Obiekt automatyzacji nie ma wartości domyślnej Błąd 443 Gdy określasz nazwę obiektu bez właściwości lub metody, Visual Basic zakłada, że ​​odwołujesz się do domyślnego elementu członkowskiego obiektu (właściwości lub metody). Jednak nie wszystkie obiekty uwidaczniają domyślny element członkowski.
922. Błąd przeglądarki Avant 000000A9 Błąd 000000A9 Błąd IE # 000000A9.
923. Błąd przeglądarki Avant 403 Błąd 403 Kod błędu serwera: 403.
924. Błąd przeglądarki Avant 500 Błąd 500 Kod błędu serwera: 500.
925. Avast 8 Błąd Błąd 8 Błąd 8: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
926. Błąd Avast 9 Błąd 9 Błąd 9: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
927. Avast Wystąpił błąd 82 Błąd 82 Błąd 82: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
928. Avast Antivirus Błąd 10050 Błąd 10050 Błąd 10050: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
929. Avast Antivirus Błąd 1068 Błąd 1068 Błąd 1068: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
930. Błąd usługi Avast Antivirus 1067 Błąd 1067 Błąd 1067: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
931. Avast Błąd 0 Odradzanie Błąd 0 Błąd 0: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
932. Błąd Avasta 0X00005 Błąd 0x00005 Błąd 0x00005: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
933. Błąd Avasta 0X5 Błąd 0x5 Błąd 0x5: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
934. Avast Błąd 0X7Fff0021 Błąd 0x7FFF0021 Błąd 0x7FFF0021: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
935. Avast Błąd 0Xc06D007E Błąd 0xC06D007E Błąd 0xC06D007E: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
936. Avast Błąd 0Xe06D7363 Błąd 0xE06D7363 Błąd 0xE06D7363: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
937. Avast Błąd 10013 Błąd 10013 Błąd 10013: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
938. Avast Błąd 10044 Błąd 10044 Błąd 10044: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
939. Błąd Avasta 1006 Błąd 1006 Błąd 1006: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
940. Avast Błąd 10106 Błąd 10106 Błąd 10106: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
941. Avast Błąd 1053 Błąd 1053 Błąd 1053: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
942. Avast Błąd 127 Błąd 127 Błąd 127: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
943. Avast Błąd 1920 Błąd 1920 Błąd 1920: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
944. Błąd Avasta 2 Błąd 2 Błąd 2: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
945. Avast Błąd 21 Błąd 21 Błąd 21: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
946. Avast Błąd 212 Błąd 212 Błąd 212: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
947. Błąd Avasta 23 Błąd 23 Błąd 23: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
948. Błąd Avasta 255 Błąd 255 Błąd 255: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
949. Avast Błąd 2738 Błąd 2738 Błąd 2738: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
950. Błąd Avasta 3 Błąd 3 Błąd 3: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
951. Avast Błąd 303 Błąd 303 Błąd 303: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
952. Avast Błąd 305 Błąd 305 Błąd 305: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
953. Avast Błąd 307 Błąd 307 Błąd 307: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
954. Błąd Avasta 31 Błąd 31 Błąd 31: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
955. Błąd Avasta 32 Błąd 32 Błąd 32: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
956. Błąd Avasta 324 Błąd 324 Błąd 324: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
957. Błąd Avasta 33 Błąd 33 Błąd 33: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
958. Błąd Avasta 38 Błąd 38 Błąd 38: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
959. Avast Błąd 42006 Błąd 42006 Błąd 42006: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
960. Avast Błąd 42056 Błąd 42056 Błąd 42056: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
961. Avast Błąd 42110 Błąd 42110 Błąd 42110: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
962. Avast Błąd 42111 Błąd 42111 Błąd 42111: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
963. Avast Błąd 42120 Błąd 42120 Błąd 42120: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
964. Avast Błąd 42125 Błąd 42125 Błąd 42125: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
965. Avast Błąd 42127 Błąd 42127 Błąd 42127: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
966. Avast Błąd 43 C Błąd 43 C Błąd 43 C: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
967. Błąd Avasta 5 Błąd 5 Błąd 5: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
968. Błąd Avasta 50 Błąd 50 Błąd 50: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
969. Avast Błąd 502 Błąd 502 Błąd 502: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
970. Błąd Avasta 53 Błąd 53 Błąd 53: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
971. Błąd Avasta 5368 Błąd 5368 Błąd 5368: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
972. Błąd Avasta 555 Błąd 555 Błąd 555: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
973. Avast Błąd 557 Błąd 557 Błąd 557: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
974. Avast Błąd 60 Przekroczono limit czasu operacji Błąd 60 Błąd 60: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
975. Avast Błąd 60007 Błąd 60007 Błąd 60007: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
976. Avast Błąd 6009 Błąd 6009 Błąd 6009: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
977. Avast Błąd 63 Błąd 63 Błąd 63: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
978. Błąd Avasta 67 Błąd 67 Błąd 67: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
979. Avast Błąd 7005 Błąd 7005 Błąd 7005: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
980. Avast Błąd 7013 Błąd 7013 Błąd 7013: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
981. Avast Błąd 7015 Błąd 7015 Błąd 7015: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
982. Avast Błąd 720 Błąd 720 Błąd 720: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
983. Avast Błąd 927 Błąd 927 Błąd 927: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
984. Kod błędu Avast 112 Błąd 112 Błąd 112: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
985. Kod błędu Avast 40961 Błąd 40961 Błąd 40961: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
986. Kod błędu Avast 42144 Błąd 42144 Błąd 42144: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
987. Kod błędu Avast 451 Błąd 451 Błąd 451: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
988. Kod błędu Avast 7002 Błąd 7002 Błąd 7002: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
989. Kod błędu Avast 7051 Błąd 7051 Błąd 7051: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
990. Avast Błąd Rpc Windows 7 Błąd RPC Błąd RPC: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
991. Avast Updater nie powiódł się z kodem błędu 0X6D9 Błąd 0x6D9 Błąd 0x6D9: Avast! Program antywirusowy napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
992. Avast nie będzie w stanie chronić poczty wychodzącej (protokół SMTP) Błąd 10050 Avast nie będzie w stanie chronić poczty wychodzącej (protokół SMTP). Błąd 10050.
993. Avast! Błąd antywirusa 10013 Błąd 10013 Avast! nie będzie w stanie chronić poczty/wiadomości (błąd 10013).
994. Avast! Błąd antywirusa 1006 Błąd 1006 Wystąpił błąd 1006 (000003EE), nie można zainstalować!.
995. Avast! Błąd antywirusowy 31 (0000001F) Błąd 31 (0000001F) Wystąpił błąd 31 (0000001F) podczas ostatniej wykonywanej operacji: katalog tymczasowy.
996. Avast! Błąd antywirusa 404 błąd 404 Inny błąd HTTP.
997. Avast! Błąd antywirusa 42000 Błąd 42000 [Nieznany błąd].
998. Avast! Błąd antywirusa 42001,2 Błąd 42001,2 [Licencja jest ważna/wygasła].
999. Avast! Błąd antywirusa 42003 Błąd 42003 AVAST_UNWANTEDEXCEPTION [Znaleziono wyjątek w kodzie].
1000. Avast! Błąd antywirusa 42004 Błąd 42004 AVAST_FOLDERISFILE [Nie można utworzyć folderu -> istnieje ten sam plik.
1001. Avast! Błąd antywirusa 42005 Błąd 42005 AVAST_COMPRESSIONERROR [Błąd podczas kompresji danych].
1002. Avast! Błąd antywirusa 42006 Błąd 42006 AVAST_OFFLINEFILE [Plik nie jest obecny na dysku -> przeniesiony do urządzenia offline !!!].
1003. Avast! Błąd antywirusa 42007 Błąd 42007 AVAST_UNKNOWNOBJECT [Obiekt, jeśli nieznany w bieżącym kontekście].
1004. Avast! Błąd antywirusa 42009 Błąd 42009 AVAST_INVALIDINSTALL [Avast nie jest zainstalowany zgodnie z oczekiwaniami].
1005. Avast! Błąd antywirusa 42010 Błąd 42010 AVAST_NOTPACKED [Plik nie jest spakowany].
1006. Avast! Błąd antywirusa 42011 Błąd 42011 AVAST_OPSTOPPED [Operacja została zatrzymana].
1007. Avast! Błąd antywirusa 42016 Błąd 42016 AVAST_FILENOTSELECTED [Plik nie został przetestowany ze względu na szczegóły konfiguracji silnika].
1008. Avast! Błąd antywirusa 42017 Błąd 42017 AVAST_INVALIDLICENSE [Ciąg licencji jest nieprawidłowy.
1009. Avast! Błąd antywirusa 42018 Błąd 42018 AVAST_INPROGRESS [Operacja w toku].
1010. Avast! Błąd antywirusa 42019 Błąd 42019 AVAST_FILEEXCLUDED [Plik nie został przetestowany z powodu wykluczonych obszarów].
1011. Avast! Błąd antywirusa 42030 Błąd 42030 AVAST_SCAN_UNKNOWN [Nieznany błąd skanera].
1012. Avast! Błąd antywirusa 42031 Błąd 42031 AVAST_OT_UNKNOWN [Nieznany typ obiektu wewnętrznego].
1013. Avast! Błąd antywirusa 42040 Błąd 42040 AVAST_VPS_INVALIDCOMPRESSION [Plik VPS został zniszczony].
1014. Avast! Błąd antywirusa 42043 Błąd 42043 AVAST_VPS_ILLEGALVPS [Plik VPS jest prawidłowy, ale zaktualizowany nielegalnie - nie używa algorytmu ALWIL Software].
1015. Avast! Błąd antywirusa 42050 Błąd 42050 AVAST_PACK_UNKNOWNERROR [Nieznany błąd pakera].
1016. Avast! Błąd antywirusa 42051 Błąd 42051 AVAST_PACK_UNKNOWNVERSION.
1017. Avast! Błąd antywirusa 42052 Błąd 42052 AVAST_PACK_CORRUPTED.
1018. Avast! Błąd antywirusa 42053 Błąd 42053 AVAST_PACK_UNKNOWNCOMPRESSION.
1019. Avast! Błąd antywirusa 42054 Błąd 42054 AVAST_PACK_DECOMPRESSFAIL.
1020. Avast! Błąd antywirusa 42055 Błąd 42055 AVAST_PACK_COMPRESSFAIL.
1021. Avast! Błąd antywirusa 42056 Błąd 42056 AVAST_PACK_ENCRYPTED.
1022. Avast! Błąd antywirusa 42057 Błąd 42057 AVAST_PACK_FILETOOBIG.
1023. Avast! Błąd antywirusa 42058 Błąd 42058 AVAST_PACK_NOTEMPSPACE.
1024. Avast! Błąd antywirusa 42059 Błąd 42059 AVAST_PACK_DELETEPARENT.
1025. Avast! Błąd antywirusa 42060 Błąd 42060 AVAST_REPAIR_NOTREPAIRED [Plik nie został naprawiony].
1026. Avast! Błąd antywirusa 42061 Błąd 42061 AVAST_REPAIR_MAYBEREPAIRED [Nie jesteśmy pewni, czy plik został naprawiony (WORD97)].
1027. Avast! Błąd antywirusa 42070 Błąd 42070 AVAST_MAPI_ATTSKIP_REFERENCE [MAPI dołączanie pominięte ze względu na nieznaną metodę przechowywania].
1028. Avast! Błąd antywirusa 42071 Błąd 42071 AVAST_MAPI_ATTSKIP_REFRESOLVE.
1029. Avast! Błąd antywirusa 42072 Błąd 42072 AVAST_MAPI_ATTSKIP_REFONLY.
1030. Avast! Błąd antywirusa 42073 Błąd 42073 AVAST_MAPI_ATTSKIP_EMBEDDEDMSG.
1031. Avast! Błąd antywirusa 42074 Błąd 42074 AVAST_MAPI_ATTSKIP_OLE.
1032. Avast! Błąd antywirusa 42075 Błąd 42075 AVAST_MAPI_ATTSKIP_UNKNOWN.
1033. Avast! Błąd antywirusa 42100 Błąd 42100 AVAST_POLYVIR_EXCEPTION [Wyjątek w kodzie wirusów polimorficznych].
1034. Avast! Błąd antywirusa 42101 Błąd 42101 AVAST_POLYVIR_ERROR [Błąd w kodzie wirusów polimorficznych].
1035. Avast! Błąd antywirusa 42102 Błąd 42102 AVAST_MACROVIR_EXCEPTION [Wyjątek w kodzie makrowirusów].
1036. Avast! Błąd antywirusa 42103 Błąd 42103 AVAST_MACROVIR_ERROR [Błąd w kodzie makrowirusów].
1037. Avast! Błąd antywirusa 42120 Błąd 42120 AVAST_PACK_ARJ_CORRUPTED [ARJ jest uszkodzony].
1038. Avast! Błąd antywirusa 42121 Błąd 42121 AVAST_PACK_EXEC_CORRUPTED [DosExec].
1039. Avast! Błąd antywirusa 42122 Błąd 42122 AVAST_PACK_MAPI_CORRUPTED.
1040. Avast! Błąd antywirusa 42123 Błąd 42123 AVAST_PACK_MIME_CORRUPTED.
1041. Avast! Błąd antywirusa 42124 Błąd 42124 AVAST_PACK_STREAMS_CORRUPTED [strumienie NTFS].
1042. Avast! Błąd antywirusa 42125 Błąd 42125 AVAST_PACK_ZIP_CORRUPTED.
1043. Avast! Błąd antywirusa 42126 Błąd 42126 AVAST_PACK_RAR_CORRUPTED.
1044. Avast! Błąd antywirusa 42127 Błąd 42127 AVAST_PACK_CAB_CORRUPTED.
1045. Avast! Błąd antywirusa 42128 Błąd 42128 AVAST_PACK_TAR_CORRUPTED.
1046. Avast! Błąd antywirusa 42129 Błąd 42129 AVAST_PACK_GZ_CORRUPTED.
1047. Avast! Błąd antywirusa 42130 Błąd 42130 AVAST_PACK_BZIP2_CORRUPTED.
1048. Avast! Błąd antywirusa 42131 Błąd 42131 AVAST_PACK_ACE_CORRUPTED.
1049. Avast! Błąd antywirusa 42132 Błąd 42132 AVAST_PACK_EXEC_UPX_CORRUPTED [WinExec/UPX].
1050. Avast! Błąd antywirusa 42133 Błąd 42133 AVAST_PACK_ARC_CORRUPTED.
1051. Avast! Błąd antywirusa 42134 Błąd 42134 AVAST_PACK_ZOO_CORRUPTED.
1052. Avast! Błąd antywirusa 42135 Błąd 42135 AVAST_PACK_LHARC_CORRUPTED.
1053. Avast! Błąd antywirusa 42136 Błąd 42136 AVAST_PACK_CHM_CORRUPTED [Plik pomocy Windows].
1054. Avast! Błąd antywirusa 42137 Błąd 42137 AVAST_PACK_CPIO_CORRUPTED.
1055. Avast! Błąd antywirusa 42138 Błąd 42138 AVAST_PACK_RPM_CORRUPTED [archiwum RedHat].
1056. Avast! Błąd antywirusa 42139 Błąd 42139 AVAST_PACK_7ZIP_CORRUPTED.
1057. Avast! Błąd antywirusa 42140 Błąd 42140 AVAST_PACK_DEB_CORRUPTED [Archiwum Debiana].
1058. Avast! Błąd antywirusa 42141 Błąd 42141 AVAST_PACK_ISO_CORRUPTED [ISO + obraz NeroBurning Rom].
1059. Avast! Błąd antywirusa 42149 Błąd 42149 AVAST_PACK_DECOMPRESSIONBOMB [Plik jest bombą dekompresyjną].
1060. Avast! Błąd antywirusa 42150 Błąd 42150 AVAST_KEY_EXPIRED [klucz rejestracji wygasł].
1061. Avast! Błąd antywirusa 42151 Błąd 42151 AVAST_KEY_INVALID [nieprawidłowy klucz].
1062. Avast! Błąd antywirusa 42152 Błąd 42152 AVAST_KEY_INSUFFICIENTCOUNT [niewystarczająca liczba licencji].
1063. Avast! Błąd antywirusa 42400 - 415 Błąd 42400 - 415 AVAST_RSA_* [Błędy RSA].
1064. Avast! Błąd antywirusa 5 Błąd 5 Błąd: odmowa dostępu (5).
1065. Avast! Błąd bezpłatnego antywirusa 0X80046401 Błąd 0x80046401 Avast! program antywirusowy jest wyłączony: Start.
1066. Avast! Błąd bezpłatnego antywirusa 0XC0070643 Błąd 0xC0070643 Ogólny błąd wewnętrzny.
1067. Avast! Błąd bezpłatnego antywirusa 0XE001D02B Błąd 0xE001D02B Produkt AVG nie jest zainstalowany, żądanie odinstalowania zostało zignorowane.
1068. Avast! Błąd bezpłatnego antywirusa 1006 (000003EE) Błąd 1006 (000003EE) Pobieranie jest uszkodzone.
1069. Avast! Darmowy antywirus Błąd 2 (0x00000002) Błąd 2 (0x00000002) Wystąpił błąd krytyczny podczas analizowania wyodrębnionych pakietów, instalator samorozpakowujący jest uszkodzony.
1070. Avast! Błąd darmowego antywirusa 5 Błąd 5 Odmowa dostępu.
1071. Avast! Błąd bezpłatnego antywirusa 82 (00000052) Błąd 82 (00000052) Setup Selfextract: Wystąpił błąd 82 (00000052), Ostatnią wykonaną operacją było: wyodrębnienie głównego pliku exe.
1072. Avast! Błąd krytyczny konfiguracji Błąd 7 Avast! Błąd krytyczny konfiguracji. Błąd odczytu danych produktu z „C: \Program Files\AVAST Software\Avast\setup\”. Nie można kontynuować konfiguracji.
1073. Avast! nie będzie w stanie chronić poczty przychodzącej (protokół SMTP) Błąd 10106 Avast!: ostrzeżenie skanera poczty (avast nie będzie w stanie chronić poczty przychodzącej (protokół IMAP) i (protokół POP3), błąd 10106. Błędy Avast (10106) i inne krytyczne awarie mogą wystąpić, gdy system operacyjny Windows zostanie przeciążony nieprawidłowymi
1074. Błąd antywirusa AVG 0XE0018E28 Błąd 0xE0018E28 Wystąpił nieoczekiwany błąd w czasie wykonywania.
1075. Średni błąd 0Xe001C046 Błąd 0xE001C046 Błąd 0xE001C046: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1076. Średni błąd 0Xe1003D Błąd 0xE1003D Błąd 0xE1003D: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1077. Średni błąd 10053 Błąd 10053 Błąd 10053: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1078. Średni błąd 1317 Błąd 1317 Błąd 1317: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1079. Średni błąd 1330 Błąd 1330 Błąd 1330: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1080. Średni błąd 1406 Błąd 1406 Błąd 1406: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1081. Średni błąd 1719 Błąd 1719 Błąd 1719: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1082. Średni błąd 1723 Błąd 1723 Błąd 1723: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1083. Średni błąd 1921 Błąd 1921 Błąd 1921: program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1084. Średni błąd 1922 Błąd 1922 Błąd 1922: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1085. Średni błąd 1935 Błąd 1935 Błąd 1935: program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1086. Średni błąd 2203 Błąd 2203 Błąd 2203: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1087. Średni błąd 2318 Błąd 2318 Błąd 2318: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1088. Średni błąd 27023 Błąd 27023 Błąd 27023: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1089. Średni błąd 27025 Błąd 27025 Błąd 27025: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1090. Średni błąd 27028 Błąd 27028 Błąd 27028: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1091. Średni błąd 27037 Błąd 27037 Błąd 27037: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1092. Średni błąd 27046 Błąd 27046 Błąd 27046: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1093. Średni błąd 27054 Błąd 27054 Błąd 27054: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1094. Średni błąd 2755 Błąd 2755 Błąd 2755: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1095. Średni błąd 403 Błąd 403 Błąd 403: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1096. Średni błąd 404 błąd 404 Błąd 404: program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1097. Średni błąd 651 Błąd 651 Błąd 651: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1098. Średni błąd 70643 Błąd 70643 Błąd 70643: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1099. Średni błąd 927 Błąd 927 Błąd 927: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1100. Średni kod błędu 0X0020 Błąd 0x0020 Błąd 0x0020: program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1101. Średni kod błędu 0Xc 70643 Błąd 0xC 70643 Błąd 0xC 70643: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1102. Średni kod błędu 0Xc 70656 Błąd 0xC 70656 Błąd 0xC 70656: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1103. Średni kod błędu 0Xc00 Błąd 0xC00 Błąd 0xC00: program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1104. Średni kod błędu 2330 Błąd 2330 Błąd 2330: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1105. Średni kod błędu 2502 Błąd 2502 Błąd 2502: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1106. Średni kod błędu 2711 Błąd 2711 Błąd 2711: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1107. Średni kod błędu 2753 Błąd 2753 Błąd 2753: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1108. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG 0XC0070643 Błąd 0xC0070643 Ogólny błąd wewnętrzny.
1109. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG 0XE001004F Błąd 0xE001004F Nie można utworzyć pliku, jeśli ten plik już istnieje.
1110. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG 0XE001C008 Błąd 0xE001C008 Nie udało się rozwiązać hosta.
1111. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG 0XE001D02B Błąd 0xE001D02B Produkt AVG nie jest zainstalowany, żądanie odinstalowania zostało zignorowane.
1112. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG 27046 Błąd 27046 Instalacja sterownika nie powiodła się.
1113. Błąd bezpłatnego antywirusa AVG EXE001C046 Błąd EXE001C046 Nie można pobrać programu AVG Free Antivirus.
1114. Średni pobranie ostatniego błędu 5 Błąd 5 Błąd 5: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1115. Błąd AVG Internet Security 0XC0070643 Błąd 0xC0070643 Ogólny błąd wewnętrzny.
1116. Błąd AVG Internet Security 0XE0018D32 Błąd 0xE0018D32 Nie można znaleźć żądania pliku.
1117. Błąd programu AVG Internet Security 0XE001C00D Błąd 0xE001C00D Błąd zapisu danych.
1118. Konfiguracja lub aktualizacja AVG jest już uruchomiona Błąd 0xE001D026 Konfiguracja lub aktualizacja AVG jest już uruchomiona. Komunikat o błędzie: usługa MFA jest już uruchomiona i jednocześnie dozwolone jest tylko jedno wystąpienie.
1119. Średni błąd odinstalowywania 70645 Błąd 70645 Błąd 70645: Program AVG Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1120. Błąd Avid FreeDV -8088 Błąd -8088 Błąd: (-8088) kopiowanie /Downloads/AvidFreeDV_1.6.1/Avid Free DV.
1121. Błąd Avid FreeDV 6003 Błąd 6003 Instalator napotkał błąd.
1122. Avira Antivir Błąd 7 Błąd 7 Błąd 7: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1123. Kod błędu Avira Antivir 12 Błąd 12 Błąd 12: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1124. Kod błędu Avira Antivir 14 Błąd 14 Błąd 14: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1125. Nie można aktywować Avira Antivir Premium Błąd 559 Nie można aktywować Avira Antivir Premium. [Błąd: 559]. Instalacja licencji nie powiodła się.
1126. Błąd antywirusowy Avira 559 Błąd 559 Błąd 559: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1127. Kod błędu antywirusa Avira 20 Błąd 20 Błąd 20: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1128. Kod błędu programu Avira Antivirus 8 Błąd 8 Błąd 8: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1129. Błąd Aviry 10004 Błąd 10004 Błąd 10004: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1130. Błąd Aviry 10005 Błąd 10005 Błąd 10005: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1131. Błąd Aviry 10008 Błąd 10008 Błąd 10008: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1132. Błąd Aviry 10061 Błąd 10061 Błąd 10061: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1133. Błąd Aviry 10100 Błąd 10100 Błąd 10100: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1134. Błąd Aviry 1053 Błąd 1053 Błąd 1053: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1135. Błąd Aviry 1067 Błąd 1067 Błąd 1067: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1136. Błąd Aviry 1068 Błąd 1068 Błąd 1068: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1137. Błąd Aviry 112 Błąd 112 Błąd 112: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1138. Błąd Aviry 1316 Błąd 1316 Błąd 1316: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1139. Błąd Aviry 2 Błąd 2 Błąd 2: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1140. Błąd Aviry 21 Błąd 21 Błąd 21: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1141. Błąd Aviry 23 Błąd 23 Błąd 23: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1142. Błąd Aviry 24 Błąd 24 Błąd 24: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1143. Błąd Aviry 258 Błąd 258 Błąd 258: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1144. Błąd Aviry 303 Błąd 303 Błąd 303: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1145. Błąd Aviry 306 Błąd 306 Błąd 306: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1146. Błąd Aviry 307 Błąd 307 Błąd 307: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1147. Avira Błąd 34244 Błąd 34244 Błąd 34244: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1148. Błąd Aviry 4 Błąd 4 Błąd 4: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1149. Błąd Aviry 404 błąd 404 Błąd 404: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1150. Błąd Aviry 407 Błąd 407 Błąd 407: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1151. Błąd Aviry 5 Błąd 5 Błąd 5: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1152. Błąd Aviry 500 Błąd 500 Błąd 500: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1153. Błąd Aviry 532 Błąd 532 Błąd 532: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1154. Błąd Aviry 550 Błąd 550 Błąd 550: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1155. Błąd Aviry 563 Błąd 563 Błąd 563: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1156. Kod błędu Avira 1060 Błąd 1060 Błąd 1060: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1157. Kod błędu Avira 14 Błąd 14 Błąd 14: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1158. Kod błędu Avira 16 Błąd 16 Błąd 16: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1159. Kod błędu Avira 17 Błąd 17 Błąd 17: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1160. Kod błędu Avira 19 Błąd 19 Błąd 19: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1161. Kod błędu Avira 22 Błąd 22 Błąd 22: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1162. Kod błędu Avira 23 Błąd 23 Błąd 23: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1163. Kod błędu Avira 24 Błąd 24 Błąd 24: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1164. Kod błędu Avira 24005 Błąd 24005 Błąd 24005: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1165. Kod błędu Avira 7 Odinstaluj Błąd 7 Błąd 7: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1166. Kod błędu Avira 9 Błąd 9 Błąd 9: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1167. Port błędu Avira 7000 Błąd portu 7000 Błąd portu 7000: Avira Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1168. Błąd bezpłatnego antywirusa Avira 0X00000019 Błąd 0x00000019 BAD_POOL_HEADER.
1169. Błąd bezpłatnego antywirusa Avira 0X80070424 Błąd 0x80070424 Pojawia się kod błędu, który mówi, że zapora nie jest dostępna.
1170. Błąd bezpłatnego antywirusa Avira 8 Błąd 8 Odinstaluj bezpłatną wersję Avira.
1171. Kod błędu Avira Free Antivirus 7 Błąd 7 Błąd 7: Avira Free Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1172. Darmowy kod błędu Avira 20 Błąd 20 Błąd 20: Avira Free Antivirus napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
1173. Błąd bezpieczeństwa internetowego Avira 0X8004210A Błąd 0x8004210A Upłynął czas operacji.
1174. Błąd bezpieczeństwa internetowego Avira 183 Błąd 183 Błąd systemowy 183: Nie można utworzyć pliku, gdy ten plik już istnieje.
1175. Błąd bezpieczeństwa internetowego Avira 551 Błąd 551 Nie można aktywować zabezpieczeń internetowych Avira.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018