ErrorVault.com

Error: Błąd 32570 - Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access [email protected]@@[email protected]@@1.


Jak naprawić Runtime Błąd 32570 Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007

Ten artykuł przedstawia błąd o numerze Błąd 32570, powszechnie znany jako Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007 opisany jako Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access [email protected]@@[email protected]@@1.


O programie Runtime Błąd 32570

Runtime Błąd 32570 zdarza się, gdy Microsoft Access zawodzi lub ulega awarii podczas uruchamiania, stąd jego nazwa. Nie musi to oznaczać, że kod był w jakiś sposób uszkodzony, ale po prostu, że nie działał podczas jego uruchamiania. Ten rodzaj błędu pojawi się jako irytujące powiadomienie na ekranie, chyba że zostanie obsłużony i poprawiony. Oto objawy, przyczyny i sposoby na rozwiązanie problemu.


Definicje (Beta)

Tutaj wymieniamy kilka definicji słów zawartych w twoim błędzie, próbując pomóc ci zrozumieć problem. To jest praca w toku, więc czasami możemy zdefiniować słowo niepoprawnie, więc nie krępuj się pominąć tej sekcji!

 • Access — NIE UŻYWAJ tego znacznika dla programu Microsoft Access, zamiast tego użyj [ms-access]
 • Projekt — Projektuj w programowaniu jest czynnością polegającą na dokonywaniu określonych wyborów dotyczących tego, jak najlepiej ustrukturyzować program, aby osiągnąć cele niezawodności, łatwości konserwacji, poprawności lub łatwości użytkowania.
 • Plik — blok dowolnych informacji , lub zasób do przechowywania informacji, dostępny za pomocą nazwy lub ścieżki opartej na ciągach
 • Format pliku — format pliku to szczególny sposób kodowania informacji w celu przechowywania w pliku komputerowym .
 • Format — może odnosić się do formatowania tekstu, formatu treści, formatu pliku, formatu pliku dokumentu itp.
 • Dostęp - Microsoft Access, znany również jako Microsoft Office Access, to system zarządzania bazami danych firmy Microsoft, który zwykle łączy relacyjny aparat bazy danych Microsoft JetACE z graficznym interfejsem użytkownika i narzędziami do tworzenia oprogramowania

Symptomy Błąd 32570 - Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007

Błędy w czasie rzeczywistym zdarzają się bez ostrzeżenia. Komunikat o błędzie może pojawić się na ekranie za każdym razem, gdy Microsoft Access jest uruchamiany. W rzeczywistości, komunikat o błędzie lub inne okno dialogowe może pojawiać się wielokrotnie, jeśli nie zajmiemy się nim odpowiednio wcześnie.

Mogą występować przypadki usuwania plików lub pojawiania się nowych plików. Chociaż ten objaw jest w dużej mierze z powodu infekcji wirusowej, może być przypisany jako objaw błędu uruchamiania, ponieważ infekcja wirusowa jest jedną z przyczyn błędu uruchamiania. Użytkownik może również doświadczyć nagłego spadku prędkości połączenia internetowego, jednak ponownie, nie zawsze tak jest.

Fix Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007 (Error Błąd 32570)
(Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Wzorca projektu lub repliki nie można przekonwertować na format pliku programu Access 2007 - Błąd 32570

Podczas projektowania oprogramowania programiści kodują, przewidując występowanie błędów. Nie ma jednak projektów idealnych, ponieważ błędów można się spodziewać nawet przy najlepszym projekcie programu. Błędy mogą się zdarzyć podczas uruchamiania, jeśli pewien błąd nie zostanie doświadczony i zaadresowany podczas projektowania i testowania.

Błędy runtime są generalnie spowodowane przez niekompatybilne programy działające w tym samym czasie. Mogą one również wystąpić z powodu problemu z pamięcią, złego sterownika graficznego lub infekcji wirusowej. Niezależnie od tego, co się dzieje, problem musi być rozwiązany natychmiast, aby uniknąć dalszych problemów. Oto sposoby na usunięcie tego błędu.


Metody naprawy

Błędy czasu rzeczywistego mogą być irytujące i uporczywe, ale nie jest to całkowicie beznadziejne, dostępne są metody naprawy. Oto sposoby, jak to zrobić.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

Gdy pojawi się błąd w czasie wykonywania, pamiętaj, że dzieje się to z powodu programów, które są ze sobą w konflikcie. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby rozwiązać problem, jest zatrzymanie tych programów powodujących konflikty.
 • Otwórz Menedżera zadań, klikając jednocześnie Ctrl-Alt-Del. To pozwoli Ci zobaczyć listę aktualnie uruchomionych programów.
 • Przejdź do zakładki Procesy i zatrzymaj programy jeden po drugim, podświetlając każdy program i klikając przycisk Zakończ proces.
 • Musisz obserwować, czy komunikat o błędzie pojawi się ponownie za każdym razem, gdy zatrzymasz proces.
 • Po ustaleniu, który program powoduje błąd, możesz przejść do następnego kroku rozwiązywania problemów, ponownej instalacji aplikacji.
Korzystanie z Panelu sterowania
 • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie Odinstaluj program
 • W systemie Windows 8 kliknij przycisk Start, przewiń w dół i kliknij Więcej ustawień, a następnie kliknij Panel sterowania > Odinstaluj program.
 • W systemie Windows 10 wystarczy wpisać Panel sterowania w polu wyszukiwania i kliknąć wynik, a następnie kliknąć Odinstaluj program
 • Po wejściu do Programów i funkcji kliknij program powodujący problem i kliknij Aktualizuj lub Odinstaluj.
 • Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, będziesz musiał postępować zgodnie z monitem, aby zakończyć proces, jednak jeśli wybierzesz opcję Odinstaluj, zastosujesz się do monitu o odinstalowanie, a następnie ponowne pobranie lub użycie dysku instalacyjnego aplikacji do ponownej instalacji program.
Korzystanie z innych metod
 • W systemie Windows 7 listę wszystkich zainstalowanych programów można znaleźć po kliknięciu przycisku Start i przewinięciu myszy nad listą, która pojawia się na karcie. Możesz zobaczyć na tej liście narzędzie do odinstalowania programu. Możesz kontynuować i odinstalować za pomocą narzędzi dostępnych w tej zakładce.
 • W systemie Windows 10 możesz kliknąć Start, następnie Ustawienia, a następnie wybrać Aplikacje.
 • Przewiń w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i funkcji zainstalowanych na Twoim komputerze.
 • Kliknij Program, który powoduje błąd wykonania, a następnie możesz wybrać odinstalowanie lub kliknąć Opcje zaawansowane, aby zresetować aplikację.
Infekcja wirusowa powodująca błąd wykonania na komputerze musi zostać natychmiast powstrzymana, poddana kwarantannie lub usunięta. Upewnij się, że aktualizujesz program antywirusowy i przeprowadzasz dokładne skanowanie komputera lub uruchom aktualizację systemu Windows, aby uzyskać najnowszą definicję wirusa i naprawić.
Możesz otrzymać błąd z powodu aktualizacji, takiej jak pakiet MS Visual C ++, który może nie zostać zainstalowany poprawnie lub całkowicie. Możesz wtedy odinstalować bieżący pakiet i zainstalować nową kopię.
 • Odinstaluj pakiet, przechodząc do Programy i funkcje, znajdź i zaznacz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++.
 • Kliknij Odinstaluj na górze listy, a po zakończeniu uruchom ponownie komputer.
 • Pobierz najnowszy pakiet redystrybucyjny od firmy Microsoft, a następnie zainstaluj go.
Możesz również napotkać błąd w czasie wykonywania z powodu bardzo małej ilości wolnego miejsca na komputerze.
 • Powinieneś rozważyć utworzenie kopii zapasowej plików i zwolnienie miejsca na dysku twardym
 • Możesz także wyczyścić pamięć podręczną i ponownie uruchomić komputer
 • Możesz również uruchomić Oczyszczanie dysku, otworzyć okno eksploratora i kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog główny (zwykle jest to C: )
 • Kliknij Właściwości, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku
Jeśli błąd jest związany ze złym sterownikiem graficznym, możesz wykonać następujące czynności:
 • Otwórz Menedżera urządzeń, znajdź sterownik graficzny
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik karty graficznej, a następnie kliknij Odinstaluj, a następnie uruchom ponownie komputer
Jeśli wyświetlany błąd jest związany z programem Internet Explorer, możesz wykonać następujące czynności:
 1. Zresetuj przeglądarkę.
  • W systemie Windows 7 możesz kliknąć Start, przejść do Panelu sterowania, a następnie kliknąć Opcje internetowe po lewej stronie. Następnie możesz kliknąć kartę Zaawansowane, a następnie kliknąć przycisk Resetuj.
  • W systemie Windows 8 i 10 możesz kliknąć wyszukiwanie i wpisać Opcje internetowe, a następnie przejść do karty Zaawansowane i kliknąć Resetuj.
 2. Wyłącz debugowanie skryptów i powiadomienia o błędach.
  • W tym samym oknie Opcje internetowe możesz przejść do zakładki Zaawansowane i poszukać Wyłącz debugowanie skryptów
  • Umieść znacznik wyboru na przycisku opcji
  • W tym samym czasie odznacz opcję „Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu”, a następnie kliknij Zastosuj i OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli te szybkie poprawki nie działają, zawsze możesz wykonać kopię zapasową plików i uruchomić ponowną instalację naprawy na swoim komputerze. Możesz to jednak zrobić później, gdy wymienione tutaj rozwiązania nie zadziałały.
Inne języki:

How to fix Error 32570 (A Design Master or Replica cannot be converted to the Access 2007 file format) - A Design Master or Replica cannot be converted to the Access 2007 file [email protected]@@[email protected]@@1.
Wie beheben Fehler 32570 (Ein Designmaster oder ein Replikat kann nicht in das Access 2007-Dateiformat konvertiert werden) - Ein Designmaster oder ein Replikat kann nicht in das Access 2007-Dateiformat konvertiert [email protected]@@[email protected]@@1.
Come fissare Errore 32570 (Un Design Master o una replica non possono essere convertiti nel formato di file Access 2007) - Non è possibile convertire un Design Master o una replica nel formato file Access [email protected]@@[email protected]@@1.
Hoe maak je Fout 32570 (Een Design Master of Replica kan niet worden geconverteerd naar het Access 2007-bestandsformaat) - Een Design Master of Replica kan niet worden geconverteerd naar het Access [email protected]@@[email protected]@@1.
Comment réparer Erreur 32570 (Un Design Master ou Replica ne peut pas être converti au format de fichier Access 2007) - Un modèle de conception ou une réplique ne peut pas être converti au format de fichier Access [email protected]@@[email protected]@@1.
어떻게 고치는 지 오류 32570 (디자인 마스터 또는 복제본은 Access 2007 파일 형식으로 변환할 수 없습니다.) - 디자인 마스터 또는 복제본은 Access 2007 파일 형식으로 변환할 수 없습니다[email protected]@@[email protected]@@1.
Como corrigir o Erro 32570 (Um projeto mestre ou réplica não pode ser convertido para o formato de arquivo do Access 2007) - Um projeto mestre ou réplica não pode ser convertido para o formato de arquivo do Access 2007. @@@ 1 @@@ 1.
Hur man åtgärdar Fel 32570 (En Design Master eller Replica kan inte konverteras till filformatet Access 2007) - En designmästare eller kopia kan inte konverteras till filformatet Access 2007. @@@ 1 @@@ 1.
Как исправить Ошибка 32570 (Мастер дизайна или реплику нельзя преобразовать в формат файла Access 2007.) - Мастер дизайна или реплику нельзя преобразовать в формат файла Access 2007. @@@ 1 @@@ 1.
Cómo arreglar Error 32570 (Un diseño maestro o réplica no se puede convertir al formato de archivo de Access 2007) - Un diseño maestro o réplica no se puede convertir al formato de archivo de Access 2007. @@@ 1 @@@ 1.
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX01679PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #85

Usuwanie sterowników dla ukrytych urządzeń:

Sterowniki dla starych urządzeń, których już nie można łatwo odinstalować. Domyślnie urządzenia, które nie są podłączone do komputera, są ukryte w Menedżerze urządzeń. Po prostu kliknij pokaż ukryte urządzenia i zacznij odinstalowywać sterowniki.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018