ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Obiekt już istnieje Błąd -606 Obiekt już istnieje. -606 to „obiekt już istnieje”. To jest dość powszechne. Zwykle oznacza to, że twoja pasująca zasada jest zepsuta.
2. Obiekt już załadowany Błąd 360 Formant w tablicy kontrolnej został już załadowany.
3. Obiekt nie obsługuje bieżących ustawień regionalnych Błąd 447 Nie wszystkie obiekty obsługują wszystkie ustawienia regionalne.
4. Obiekt nie obsługuje nazwanych argumentów Błąd 446 Nie wszystkie obiekty obsługują nazwane argumenty.
5. Obiekt nie obsługuje tej akcji Błąd 445 Nie wszystkie obiekty obsługują wszystkie akcje.
6. Obiekt nie obsługuje tej właściwości lub metody Błąd 438 Nie wszystkie obiekty obsługują wszystkie właściwości i metody.
7. Obiekt nie jest tablicą Błąd 343 Kontrolka, która nie jest częścią tablicy kontrolnej, jest określana tak, jakby była.
8. Obiekt wymagany Błąd 424 Odwołania do właściwości i metod często wymagają jawnego kwalifikatora obiektu.
9. Zmienna obiektu lub Zmienna blokowa nie jest ustawiona Błąd 91 Tworzenie zmiennej obiektowej składa się z dwóch kroków. Najpierw musisz zadeklarować zmienną obiektu. Następnie należy przypisać prawidłowe odwołanie do zmiennej obiektu za pomocą instrukcji Set. Podobnie blok With...End With musi zostać zainicjowany przez wykonanie
10. Obiekt został rozładowany Błąd 364 Formularz został usunięty z własnej procedury _Load.
11. Błąd zgodności specyfikacji ODBC (|) Błąd 3299 Błąd zgodności specyfikacji ODBC (|). Zgłoś ten błąd programiście swojej aplikacji.
12. ODBCDirect nie jest już obsługiwany Błąd 3847 ODBCDirect nie jest już obsługiwany. Przepisz kod, aby używać ADO zamiast DAO.
13. Office 2000 Windows 8 Błąd 1919 Błąd 1919 Błąd 1919: Microsoft Office napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
14. Kod błędu pakietu Office 2013 0X4004F00D Błąd 0x4004F00D Błąd 0x4004F00D: Microsoft Office napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
15. Błąd pakietu Office 0X402 Błąd 0x402 Błąd 0x402: Microsoft Office napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
16. Kod błędu pakietu Office 0Xc004F015 Błąd 0xC004F015 Błąd 0xC004F015: Microsoft Office napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
17. Błąd Omnipage 1324 Błąd 1324 Błąd 1324: OmniPage napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
18. Błąd Omnipage 1722 Błąd 1722 Błąd 1722: OmniPage napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
19. Jeden z parametrów jest nieprawidłowy Błąd 2628 Jeden z Twoich parametrów jest nieprawidłowy.@@@1@@@1.
20. Co najmniej jedna akcja jest nieznana i nie można jej wkleić Błąd 32005 Co najmniej jedna akcja jest nieznana i nie można jej wkleić.@@@1@@@1.
21. Jedna lub więcej bibliotek dołączanych dynamicznie do korzystania z obiektów OLE jest nieprawidłową wersją Błąd 2724 Jedna lub więcej bibliotek dołączanych dynamicznie do korzystania z obiektów OLE jest nieprawidłową wersją. @Uruchom Instalatora, aby ponownie zainstalować Microsoft Office Access. Jeśli chcesz zachować zabezpieczenia lub ustawienia niestandardowe, wykonaj kopię zapasową informacji o grupie roboczej Microsoft Office Access
22. Co najmniej jeden formularz lub raport zawiera kontrolkę ActiveX, której nie można załadować Błąd 29041 Jeden lub więcej formularzy lub raportów zawiera formant ActiveX, którego nie można było załadować.@Te formanty nie będą działać poprawnie, dopóki ich nie zarejestrujesz, nie otworzysz formularzy lub raportów w widoku Projekt i nie zapiszesz formularzy lub raportów.@@1@@@ 1.
23. Co najmniej jeden formularz lub raport zawiera kontrolkę ActiveX, której nie można załadować Błąd 29042 Jeden lub więcej formularzy lub raportów zawiera formant ActiveX, którego nie można było załadować.@Te formanty nie będą działać poprawnie, dopóki ich nie zarejestrujesz, nie otworzysz formularzy lub raportów w widoku Projekt i nie zapiszesz formularzy lub raportów.@@1@@@ 1.
24. Jeden lub więcej indeksów z „|” tabeli nie udało się naprawić i zostały usunięte Błąd 9516 Jeden lub więcej indeksów z „|” tabela nie mogła zostać naprawiona i została usunięta.@@@1@@@1.
25. Co najmniej jeden operator w wyrażeniu filtra jest nieprawidłowy Błąd 2021 Jeden lub więcej operatorów w wyrażeniu filtru jest nieprawidłowy.@Prawidłową listę operatorów można znaleźć w pliku pomocy@@1@@@1.
26. Co najmniej jednego rekordu nie można było odzyskać i zostały one usunięte z „|” Tabela Błąd 9514 Co najmniej jednego rekordu nie można było odzyskać i zostały one usunięte z „|” tabela.@@@1@@@1.
27. Jedna lub więcej wartości jest zabronionych przez regułę walidacji „|2” ustawioną dla „|1” Błąd 3317 Jedna lub więcej wartości jest zabronionych przez regułę walidacji „|2” ustawioną dla „|1”. Wprowadź wartość, którą może zaakceptować wyrażenie dla tego pola.
28. Można utworzyć tylko 256 zmiennych temp. Błąd 32537 Można utworzyć tylko 256 zmiennych TempVar. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie TempVar, które nie są potrzebne.
29. Dozwolony tylko jeden formularz MDI Błąd 426 Projekt może mieć tylko jeden MDIForm.
30. Na adres internetowy można eksportować tylko pliki XML (http: //, ftp: //) Błąd 31551 Na adres internetowy można eksportować tylko pliki XML (http: //, ftp: //). Wprowadź ścieżkę wskazującą lokalizację na Twoim komputerze lub w sieci.@@@1@@@1.
31. Z adresu internetowego można importować tylko pliki XML (http: //, ftp: //) Błąd 32599 Tylko pliki XML mogą być importowane z adresu internetowego (http: //, ftp: //). Wprowadź ścieżkę wskazującą lokalizację na Twoim komputerze lub w sieci.@@@1@@@1.
32. Otwórz błąd Błąd 10961 Błąd „„„Otwórz””.
33. Kod błędu bazy Openoffice 1000 Błąd 1000 Błąd 1000: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
34. Openoffice Basic Runtime Error 35 Błąd 35 Błąd 35: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
35. Openoffice Basic Runtime Error 91 Błąd 91 Błąd 91: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
36. Kod błędu programu Openoffice Calc 508 Błąd 508 Błąd 508: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
37. Błąd OpenOffice 1304 Błąd 1304 Błąd nieprawidłowego znaku.
38. Błąd OpenOffice 1310 Błąd 1310 Błąd zapisu do pliku.
39. Błąd OpenOffice 1316 Błąd 1316 OO3 Błąd instalacji.
40. Błąd OpenOffice 1324 Błąd 1324 Błąd nieprawidłowego znaku.
41. Błąd OpenOffice 1327 Błąd 1327 Nieprawidłowy błąd Dysku.
42. Błąd OpenOffice 1335 Błąd 1335 Błąd instalacji 1335.
43. Błąd OpenOffice 1500 Błąd 1500 Trwa już kolejna instalacja. Zakończ tę instalację przed kontynuowaniem tej instalacji.
44. Błąd OpenOffice 1606 Błąd 1606 Błąd 1606 podczas próby instalacji.
45. Błąd OpenOffice 1935 Błąd 1935 Błąd 1935 wystąpił podczas instalacji biura.
46. Błąd OpenOffice 2074 Błąd 2074 Problem z eksportem PDF.
47. Błąd OpenOffice 2203 Błąd 2203 Wystąpił błąd wewnętrzny.
48. Błąd OpenOffice 2503 Błąd 2503 Instalacja javy daje błąd wewnętrzny 2503.
49. Błąd OpenOffice 2908 Błąd 2908 Błąd „Nie można zarejestrować składnika [2]””.
50. Błąd OpenOffice 2909 Błąd 2909 Komunikat o błędzie Instalatora Windows.
51. Błąd OpenOffice 3088 Błąd 3088 Java - Openoffice3/jodconverter przestał działać.
52. Błąd OpenOffice 35 Błąd 35 Błąd wewnętrzny OpenOffice.org.
53. Błąd OpenOffice 501 Błąd 501 HTTP 501 „Nie zaimplementowano”.
54. Błąd OpenOffice 502 Błąd 502 Calc Err: 502.
55. Błąd OpenOffice 508 Błąd 508 Podczas otwierania programu Excel za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.
56. Błąd OpenOffice 509 Błąd 509 Kod błędu obliczania.
57. Błąd OpenOffice 512 Błąd 512 Błąd systemu plików 512 - nie można utworzyć nowego folderu.
58. Błąd OpenOffice 520 Błąd 520 Błąd automatycznego obliczania 520.
59. Błąd OpenOffice 522 Błąd 522 Kod błędu obliczania.
60. Błąd OpenOffice 523 Błąd 523 Nie można odczytać plików PDF ze stron internetowych.
61. Błąd Openoffice 9012 Błąd 9012 Błąd 9012: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
62. Błąd OpenOffice 91 Błąd 91 Podczas otwierania pliku — Błąd wykonania „91”: Zmienna obiektu.
63. Kod błędu Openoffice 2003 Błąd 2003 Błąd 2003: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
64. Kod błędu Openoffice 2074 Błąd 2074 Błąd 2074: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
65. Kod błędu Openoffice 283 Błąd 283 Błąd 283: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
66. Kod błędu Openoffice 504 Błąd 504 Błąd 504: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
67. Kod błędu Openoffice 525 Błąd 525 Błąd 525: OpenOffice napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
68. Kod błędu połączenia Opera 1 Błąd 1 Błąd 1: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
69. Błąd Opery 0Xffff Błąd 0xFFFF Błąd 0xFFFF: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
70. Błąd Opery 11 Błąd 11 Błąd 11: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
71. Błąd Opery 112 Błąd 112 Błąd 112: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
72. Opera Error 15 Logdoc Błąd 15 logdoc Błąd 15 logdoc: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
73. Błąd Opery 25 Błąd 25 Błąd 25: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
74. Błąd Opery 300 Błąd 300 Błąd 300: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
75. Błąd Opery 302 Błąd 302 Błąd 302: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
76. Błąd Opery 31 Błąd 31 Błąd 31: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
77. Błąd Opery 40 Błąd 40 Błąd 40: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
78. Błąd Opery 401 Błąd 401 Błąd 401: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
79. Błąd Opery 403 Błąd 403 Błąd 403: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
80. Błąd Opery 404 błąd 404 Błąd 404: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
81. Błąd Opery 409 Błąd 409 Błąd 409: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
82. Błąd Opery 45 Błąd 45 Błąd 45: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
83. Błąd Opery 49 Błąd 49 Błąd 49: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
84. Błąd Opery 500 Błąd 500 Błąd 500: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
85. Błąd Opery 502 Błąd 502 Błąd 502: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
86. Błąd Opery 503 Błąd 503 Błąd 503: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
87. Błąd Opery 552 Błąd 552 Błąd 552: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
88. Błąd Opery 554 Błąd 554 Błąd 554: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
89. Błąd Opery 7Z Błąd archiwum 7Z Błąd 7Z Archiwum: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
90. Błąd Opery 810 Błąd 810 Błąd 810: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
91. Błąd Opery 87 Błąd 87 Błąd 87: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
92. Błąd Opery 9 Błąd 9 Błąd 9: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
93. Kod błędu Opera 103 Błąd 103 Błąd 103: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
94. Kod błędu Opery 106 Błąd 106 Błąd 106: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
95. Kod błędu Opery 14 Błąd 14 Błąd 14: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
96. Kod błędu Opery 72 Błąd 72 Błąd 72: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
97. Kod błędu Opery 75 Błąd 75 Błąd 75: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
98. Kod błędu Opery 76 Błąd 76 Błąd 76: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
99. Kod błędu Opery 92 Błąd 92 Błąd 92: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
100. Moduł błędu Opera 10 Moduł błędu 10 Moduł błędu 10: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
101. Moduł błędu Opera 11 Moduł błędu 11 Moduł błędu 11: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
102. Moduł błędu Opera 15 Moduł błędu 15 Moduł błędu 15: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
103. Moduł błędu Opera 25 Moduł błędu 25 Moduł błędu 25: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
104. Moduł błędu Opera 9 Moduł błędu 9 Moduł błędu 9: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
105. Błąd Opery Non 7 Archiwum Zip Błąd w archiwum innym niż 7-Zip Błąd Non 7-Zip Archive: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
106. Błąd krytyczny Opery 47 Błąd 47 Błąd 47: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
107. Błąd krytyczny Opery 50 Błąd 50 Błąd 50: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
108. Błąd krytyczny bezpiecznego połączenia Opera (300) Błąd -300 Błąd -300: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
109. Błąd krytyczny bezpiecznego połączenia Opera (50) Błąd -50 Błąd -50: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
110. Błąd krytyczny bezpiecznego połączenia Opera (810) Błąd -810 Błąd -810: Przeglądarka internetowa Opera napotkała problem i musi zostać zamknięta. Przepraszamy za niedogodności.
111. Operacja nie może zostać zakończona, ponieważ dysk jest pełny Błąd 54 Błąd 54: Comodo Cloud Drive napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
112. Operacja nie działa na aktywnej animacji lub scenorysie Błąd 2218 Operacja nie jest prawidłowa na aktywnej animacji lub scenorysie. Root Storyboard musi zostać najpierw zatrzymany.
113. Operacja nieprawidłowa w bibliotece DLL ActiveX Błąd 369 Niektóre operacje nie są prawidłowe w projekcie ActiveX DLL lub ActiveX Control.
114. Operacja w toku Błąd 0x800CCC45 Operacja w toku. Ten błąd pojawia się, jeśli interfejs API Windows Sockets jest wywoływany podczas wykonywania funkcji blokowania. SMTP_NO_RECIPIENTS.
115. Brak pamięci Błąd 0xC0000005 Brak pamięci. Program DVD Shrink napotkał błąd i nie może kontynuować. Brak pamięci. Nie ma wystarczającej ilości pamięci, aby przetworzyć to polecenie.
116. Brak pamięci Błąd 7 Wymagane było więcej pamięci niż jest dostępne lub napotkano granicę segmentu 64 KB.
117. Brak miejsca w stosie Błąd 28 Stos jest obszarem roboczym pamięci, który rośnie i kurczy się dynamicznie wraz z wymaganiami wykonywanego programu.
118. Brak miejsca na ciąg Błąd 14 Visual Basic pozwala na używanie bardzo dużych ciągów. Jednak wymagania innych programów i sposób manipulowania ciągami mogą powodować ten błąd.
119. Komunikat o błędzie programu Outlook 7 Błąd 7 Błąd 7: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
120. Błąd programu Outlook 0X8004Df0B Błąd 0x8004DF0B Błąd 0x8004DF0B: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
121. Błąd programu Outlook 0X800C8101 Błąd 0x800C8101 Błąd 0x800C8101: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
122. Błąd programu Outlook 1000 Błąd 1000 Błąd 1000: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
123. Błąd Outlooka 1025 Błąd 1025 Błąd 1025: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
124. Błąd programu Outlook 18493 Błąd 18493 Błąd 18493: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
125. Błąd programu Outlook 2011 Błąd 2011 Błąd 2011: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
126. Błąd Outlooka 25 Błąd 25 Błąd 25: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
127. Błąd Outlooka 255 Błąd 255 Błąd 255: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
128. Błąd Outlooka 26 Błąd 26 Błąd 26: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
129. Błąd programu Outlook 27 Błąd 27 Błąd 27: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
130. Błąd programu Outlook 287 Błąd 287 Błąd 287: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
131. Błąd Outlooka 29 Błąd 29 Błąd 29: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
132. Błąd programu Outlook 30029-4 Błąd 30029-4 Błąd 30029-4: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
133. Błąd programu Outlook 3170 Błąd 3170 Błąd 3170: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
134. Błąd programu Outlook 38 Błąd 38 Błąd 38: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
135. Błąd programu Outlook 4.4.7 Błąd 4.4.7 Błąd 4.4.7: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
136. Błąd Outlooka 400 Błąd 400 Błąd 400: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
137. Błąd programu Outlook 401 Błąd 401 Błąd 401: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
138. Błąd Outlooka 4104 Błąd 4104 Błąd 4104: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
139. Błąd Outlooka 4201 Błąd 4201 Błąd 4201: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
140. Błąd programu Outlook 5.5.1 Błąd 5.5.1 Błąd 5.5.1: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
141. Błąd programu Outlook 5.7.1 Błąd 5.7.1 Błąd 5.7.1: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
142. Błąd Outlooka 550 5.7.1 Błąd 550 5.7.1 Błąd 550 5.7.1: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
143. Błąd programu Outlook 554 5.7.1 Błąd 554 5.7.1 Błąd 554 5.7.1: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
144. Błąd programu Outlook 601 Błąd 601 Błąd 601: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
145. Błąd programu Outlook 61 Błąd 61 Błąd 61: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
146. Błąd Outlooka 619 Błąd 619 Błąd 619: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
147. Błąd programu Outlook 651 Błąd 651 Błąd 651: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
148. Błąd programu Outlook 65535 Błąd 65535 Błąd 65535: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
149. Błąd programu Outlook 678 Błąd 678 Błąd 678: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
150. Błąd programu Outlook 691 Błąd 691 Błąd 691: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
151. Błąd programu Outlook 6Ba Błąd 6ba Błąd 6ba: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
152. Błąd programu Outlook 70 Błąd 70 Błąd 70: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
153. Błąd programu Outlook 7002 Błąd 7002 Błąd 7002: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
154. Błąd programu Outlook 7003 Błąd 7003 Błąd 7003: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
155. Błąd programu Outlook 70057 Błąd 70057 Błąd 70057: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
156. Błąd programu Outlook 797 Błąd 797 Błąd 797: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
157. Błąd programu Outlook 80072Efd Błąd 80072EFD Błąd 80072EFD: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
158. Błąd programu Outlook 800Ccc0F Błąd 800CCC0F Błąd 800CCC0F: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
159. Błąd programu Outlook 80C805E2 Błąd 80C805E2 Błąd 80C805E2: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
160. Błąd programu Outlook 8770 Błąd 8770 Błąd 8770: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
161. Błąd programu Outlook 9 Błąd 9 Błąd 9: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
162. Błąd programu Outlook 90 Błąd 90 Błąd 90: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
163. Kod błędu programu Outlook 17890 Błąd 17890 Błąd 17890: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
164. Kod błędu programu Outlook 2006 Błąd 2006 Błąd 2006: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
165. Kod błędu programu Outlook 2171 Błąd 2171 Błąd 2171: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
166. Kod błędu programu Outlook 23 Błąd 23 Błąd 23: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
167. Kod błędu programu Outlook 28 Błąd 28 Błąd 28: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
168. Kod błędu programu Outlook 30 Błąd 30 Błąd 30: Microsoft Outlook napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
169. Błąd programu Outlook Express 0X800Ccc67 Błąd 0x800CCC67 Błąd 0x800CCC67: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
170. Błąd programu Outlook Express 10013 Błąd 10013 Błąd 10013: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
171. Błąd programu Outlook Express 10060 Błąd 10060 Błąd 10060: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
172. Błąd programu Outlook Express 10061 Błąd 10061 Błąd 10061: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
173. Błąd programu Outlook Express 11001 Błąd 11001 Błąd 11001: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
174. Błąd programu Outlook Express 11004 Błąd 11004 Błąd 11004: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
175. Błąd programu Outlook Express 12007 Błąd 12007 Błąd 12007: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
176. Błąd programu Outlook Express 133 Błąd 133 Błąd 133: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
177. Błąd programu Outlook Express 250 Błąd 250 Błąd 250: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
178. Błąd programu Outlook Express 30 Błąd 30 Błąd 30: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
179. Błąd programu Outlook Express 32002 Błąd 32002 Błąd 32002: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
180. Błąd programu Outlook Express 3211 Błąd 3211 Błąd 3211: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
181. Błąd programu Outlook Express 3253 Błąd 3253 Błąd 3253: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
182. Błąd programu Outlook Express 3259 Błąd 3259 Błąd 3259: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
183. Błąd programu Outlook Express 3260 Błąd 3260 Błąd 3260: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
184. Błąd programu Outlook Express 3280 Błąd 3280 Błąd 3280: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
185. Błąd programu Outlook Express 34 Błąd 34 Błąd 34: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
186. Błąd programu Outlook Express 4005 Błąd 4005 Błąd 4005: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
187. Błąd programu Outlook Express 421 Błąd 421 Błąd 421: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
188. Błąd programu Outlook Express 450 Błąd 450 Błąd 450: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
189. Błąd programu Outlook Express 451 Błąd 451 Błąd 451: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
190. Błąd programu Outlook Express 452 Błąd 452 Błąd 452: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
191. Błąd programu Outlook Express 465 Błąd 465 Błąd 465: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
192. Błąd programu Outlook Express 501 Błąd 501 Błąd 501: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
193. Błąd programu Outlook Express 530 Błąd 530 Błąd 530: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
194. Błąd programu Outlook Express 54 Błąd 54 Błąd 54: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
195. Błąd programu Outlook Express 553 Błąd 553 Błąd 553: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
196. Błąd programu Outlook Express 554 Błąd 554 Błąd 554: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
197. Błąd programu Outlook Express 623 Błąd 623 Błąd 623: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
198. Błąd programu Outlook Express 678 Błąd 678 Błąd 678: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
199. Błąd programu Outlook Express 680 Błąd 680 Błąd 680: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
200. Błąd programu Outlook Express 691 Błąd 691 Błąd 691: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
201. Błąd programu Outlook Express 797 Błąd 797 Błąd 797: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
202. Błąd programu Outlook Express 92 Błąd 92 Błąd 92: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
203. Błąd programu Outlook Express 995 Błąd 995 Błąd 995: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
204. Błąd programu Outlook Express 999 Błąd 999 Błąd 999: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
205. Kod błędu programu Outlook Express 17099 Błąd 17099 Błąd 17099: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
206. Kod błędu programu Outlook Express 800Ccc03 Błąd 800CCC03 Błąd 800CCC03: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
207. Kod błędu programu Outlook Express 800Ccc0E Błąd 800CCC0E Błąd 800CCC0E: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
208. Kod błędu programu Outlook Express 800Ccc0F Błąd 800CCC0F Błąd 800CCC0F: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
209. Kod błędu programu Outlook Express 800Ccc90 Błąd 800CCC90 Błąd 800CCC90: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
210. Kod błędu programu Outlook Express Ox800Cccoe Błąd OX800CCCOE Błąd OX800CCCOE: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
211. Błąd portu 995 programu Outlook Express Błąd portu 995 Błąd portu 995: Microsoft Outlook Express napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
212. Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty przychodzącej (POP3) Błąd 0x80042108 Program Outlook nie może połączyć się z serwerem poczty przychodzącej (POP3). Jeśli nadal będziesz otrzymywać ten komunikat, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP). Być może masz włączony protokół SSL i go nie potrzebujesz lub korzystasz z programu Norton Persona
213. Błąd programu Outlook SharePoint 0X8000Ffff Błąd 0x8000FFFF Błąd 0x8000FFFF: Microsoft Sharepoint napotkał problem i musi zostać zamknięty. Przepraszamy za niedogodności.
214. POZA MIEJSCEM NA DYSKU Błąd -6 POZA MIEJSCEM. Instalator wykrył, że nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, aby zainstalować DirectX 5.0.
215. Brak informacji o formacie wyjściowym Błąd 2281 Brak informacji o formacie wyjściowym. Wygląda na to, że wystąpił problem z instalacją Microsoft Office Access. Zainstaluj ponownie Microsoft Office Access lub skontaktuj się z administratorem systemu lub przedstawicielem pomocy technicznej.@@@2@1@9015@1.
216. Przelewowy Błąd 6 Przepełnienie występuje, gdy próbujesz dokonać przypisania, które przekracza ograniczenia celu przypisania.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018