ErrorVault.com

Error: Błąd 2754 - Wystąpił problem, gdy program Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE.@Wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Upewnij się, że masz połączenie z serwerem sieciowym, na którym znajduje się aplikacja serwera OLE.* Zamknij serwer OLE i uruchom go ponownie


Jak naprawić Runtime Błąd 2754 Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE

Ten artykuł przedstawia błąd o numerze Błąd 2754, powszechnie znany jako Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE opisany jako Wystąpił problem, gdy program Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE.@Wypróbuj jedną lub więcej z poniższych czynności: * Upewnij się, że masz połączenie z serwerem sieciowym, na którym znajduje się aplikacja serwera OLE.* Zamknij serwer OLE i uruchom go ponownie


O programie Runtime Błąd 2754

Runtime Błąd 2754 zdarza się, gdy Microsoft Access zawodzi lub ulega awarii podczas uruchamiania, stąd jego nazwa. Nie musi to oznaczać, że kod był w jakiś sposób uszkodzony, ale po prostu, że nie działał podczas jego uruchamiania. Ten rodzaj błędu pojawi się jako irytujące powiadomienie na ekranie, chyba że zostanie obsłużony i poprawiony. Oto objawy, przyczyny i sposoby na rozwiązanie problemu.


Definicje (Beta)

Tutaj wymieniamy kilka definicji słów zawartych w twoim błędzie, próbując pomóc ci zrozumieć problem. To jest praca w toku, więc czasami możemy zdefiniować słowo niepoprawnie, więc nie krępuj się pominąć tej sekcji!

 • Access — NIE UŻYWAJ tego tagu dla Microsoft Access, zamiast tego użyj [ms-access]
 • Ole — Automatyzacja OLE, jest mechanizmem komunikacji między procesami opartym na Component Object Model COM.
 • Uruchom ponownie - Ponowne uruchomienie odnosi się do procesu, w którym program lub system jest systematycznie i najlepiej łagodnie zamykany, a następnie automatycznie wywoływane do pełnej funkcjonalności bez interwencji użytkownika.
 • Serwer — serwer to uruchomiona instancja aplikacji, która może akceptować żądania od klienta i odpowiednio udzielać odpowiedzi.
 • Access — Microsoft Access, znany również jako Microsoft Office Access, to system zarządzania bazami danych firmy Microsoft, który zwykle łączy relacyjny aparat bazy danych Microsoft JetACE z graficznym interfejsem użytkownika i narzędziami do tworzenia oprogramowania
 • Sieć — w przypadku większości pytań dotyczących programowania użyj tagu [programowanie sieciowe]
 • Microsoft office — Microsoft Office to zastrzeżona kolekcja aplikacji desktopowych przeznaczonych do użytku przez pracowników wiedzy na komputerach z systemem Windows i Macintosh

Symptomy Błąd 2754 - Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE

Błędy w czasie rzeczywistym zdarzają się bez ostrzeżenia. Komunikat o błędzie może pojawić się na ekranie za każdym razem, gdy Microsoft Access jest uruchamiany. W rzeczywistości, komunikat o błędzie lub inne okno dialogowe może pojawiać się wielokrotnie, jeśli nie zajmiemy się nim odpowiednio wcześnie.

Mogą występować przypadki usuwania plików lub pojawiania się nowych plików. Chociaż ten objaw jest w dużej mierze z powodu infekcji wirusowej, może być przypisany jako objaw błędu uruchamiania, ponieważ infekcja wirusowa jest jedną z przyczyn błędu uruchamiania. Użytkownik może również doświadczyć nagłego spadku prędkości połączenia internetowego, jednak ponownie, nie zawsze tak jest.

Fix Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE (Error Błąd 2754)
(Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Wystąpił problem, gdy Microsoft Office Access komunikował się z serwerem OLE - Błąd 2754

Podczas projektowania oprogramowania programiści kodują, przewidując występowanie błędów. Nie ma jednak projektów idealnych, ponieważ błędów można się spodziewać nawet przy najlepszym projekcie programu. Błędy mogą się zdarzyć podczas uruchamiania, jeśli pewien błąd nie zostanie doświadczony i zaadresowany podczas projektowania i testowania.

Błędy runtime są generalnie spowodowane przez niekompatybilne programy działające w tym samym czasie. Mogą one również wystąpić z powodu problemu z pamięcią, złego sterownika graficznego lub infekcji wirusowej. Niezależnie od tego, co się dzieje, problem musi być rozwiązany natychmiast, aby uniknąć dalszych problemów. Oto sposoby na usunięcie tego błędu.


Metody naprawy

Błędy czasu rzeczywistego mogą być irytujące i uporczywe, ale nie jest to całkowicie beznadziejne, dostępne są metody naprawy. Oto sposoby, jak to zrobić.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

Gdy pojawi się błąd w czasie wykonywania, pamiętaj, że dzieje się to z powodu programów, które są ze sobą w konflikcie. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby rozwiązać problem, jest zatrzymanie tych programów powodujących konflikty.
 • Otwórz Menedżera zadań, klikając jednocześnie Ctrl-Alt-Del. To pozwoli Ci zobaczyć listę aktualnie uruchomionych programów.
 • Przejdź do zakładki Procesy i zatrzymaj programy jeden po drugim, podświetlając każdy program i klikając przycisk Zakończ proces.
 • Musisz obserwować, czy komunikat o błędzie pojawi się ponownie za każdym razem, gdy zatrzymasz proces.
 • Po ustaleniu, który program powoduje błąd, możesz przejść do następnego kroku rozwiązywania problemów, ponownej instalacji aplikacji.
Korzystanie z Panelu sterowania
 • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie Odinstaluj program
 • W systemie Windows 8 kliknij przycisk Start, przewiń w dół i kliknij Więcej ustawień, a następnie kliknij Panel sterowania > Odinstaluj program.
 • W systemie Windows 10 wystarczy wpisać Panel sterowania w polu wyszukiwania i kliknąć wynik, a następnie kliknąć Odinstaluj program
 • Po wejściu do Programów i funkcji kliknij program powodujący problem i kliknij Aktualizuj lub Odinstaluj.
 • Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, będziesz musiał postępować zgodnie z monitem, aby zakończyć proces, jednak jeśli wybierzesz opcję Odinstaluj, zastosujesz się do monitu o odinstalowanie, a następnie ponowne pobranie lub użycie dysku instalacyjnego aplikacji do ponownej instalacji program.
Korzystanie z innych metod
 • W systemie Windows 7 listę wszystkich zainstalowanych programów można znaleźć po kliknięciu przycisku Start i przewinięciu myszy nad listą, która pojawia się na karcie. Możesz zobaczyć na tej liście narzędzie do odinstalowania programu. Możesz kontynuować i odinstalować za pomocą narzędzi dostępnych w tej zakładce.
 • W systemie Windows 10 możesz kliknąć Start, następnie Ustawienia, a następnie wybrać Aplikacje.
 • Przewiń w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i funkcji zainstalowanych na Twoim komputerze.
 • Kliknij Program, który powoduje błąd wykonania, a następnie możesz wybrać odinstalowanie lub kliknąć Opcje zaawansowane, aby zresetować aplikację.
Infekcja wirusowa powodująca błąd wykonania na komputerze musi zostać natychmiast powstrzymana, poddana kwarantannie lub usunięta. Upewnij się, że aktualizujesz program antywirusowy i przeprowadzasz dokładne skanowanie komputera lub uruchom aktualizację systemu Windows, aby uzyskać najnowszą definicję wirusa i naprawić.
Możesz otrzymać błąd z powodu aktualizacji, takiej jak pakiet MS Visual C ++, który może nie zostać zainstalowany poprawnie lub całkowicie. Możesz wtedy odinstalować bieżący pakiet i zainstalować nową kopię.
 • Odinstaluj pakiet, przechodząc do Programy i funkcje, znajdź i zaznacz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++.
 • Kliknij Odinstaluj na górze listy, a po zakończeniu uruchom ponownie komputer.
 • Pobierz najnowszy pakiet redystrybucyjny od firmy Microsoft, a następnie zainstaluj go.
Możesz również napotkać błąd w czasie wykonywania z powodu bardzo małej ilości wolnego miejsca na komputerze.
 • Powinieneś rozważyć utworzenie kopii zapasowej plików i zwolnienie miejsca na dysku twardym
 • Możesz także wyczyścić pamięć podręczną i ponownie uruchomić komputer
 • Możesz również uruchomić Oczyszczanie dysku, otworzyć okno eksploratora i kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog główny (zwykle jest to C: )
 • Kliknij Właściwości, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku
Jeśli błąd jest związany ze złym sterownikiem graficznym, możesz wykonać następujące czynności:
 • Otwórz Menedżera urządzeń, znajdź sterownik graficzny
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik karty graficznej, a następnie kliknij Odinstaluj, a następnie uruchom ponownie komputer
Jeśli wyświetlany błąd jest związany z programem Internet Explorer, możesz wykonać następujące czynności:
 1. Zresetuj przeglądarkę.
  • W systemie Windows 7 możesz kliknąć Start, przejść do Panelu sterowania, a następnie kliknąć Opcje internetowe po lewej stronie. Następnie możesz kliknąć kartę Zaawansowane, a następnie kliknąć przycisk Resetuj.
  • W systemie Windows 8 i 10 możesz kliknąć wyszukiwanie i wpisać Opcje internetowe, a następnie przejść do karty Zaawansowane i kliknąć Resetuj.
 2. Wyłącz debugowanie skryptów i powiadomienia o błędach.
  • W tym samym oknie Opcje internetowe możesz przejść do zakładki Zaawansowane i poszukać Wyłącz debugowanie skryptów
  • Umieść znacznik wyboru na przycisku opcji
  • W tym samym czasie odznacz opcję „Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu”, a następnie kliknij Zastosuj i OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli te szybkie poprawki nie działają, zawsze możesz wykonać kopię zapasową plików i uruchomić ponowną instalację naprawy na swoim komputerze. Możesz to jednak zrobić później, gdy wymienione tutaj rozwiązania nie zadziałały.
Inne języki:

How to fix Error 2754 (A problem occurred while Microsoft Office Access was communicating with the OLE server) - A problem occurred while Microsoft Office Access was communicating with the OLE server.@Try one or more of the following: * Make sure you're connected to the network server where the OLE server application is located.* Close the OLE server and restart it
Wie beheben Fehler 2754 (Bei der Kommunikation von Microsoft Office Access mit dem OLE-Server ist ein Problem aufgetreten) - Bei der Kommunikation von Microsoft Office Access mit dem OLE-Server ist ein Problem aufgetreten.@Versuchen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte: * Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Netzwerkserver verbunden sind, auf dem sich die OLE-Serveranwendung befindet.* Schließen Sie den OLE-Server und starten Sie ihn neu
Come fissare Errore 2754 (Si è verificato un problema durante la comunicazione di Microsoft Office Access con il server OLE) - Si è verificato un problema durante la comunicazione di Microsoft Office Access con il server OLE.@Prova una o più delle soluzioni seguenti: * Assicurati di essere connesso al server di rete in cui si trova l'applicazione del server OLE.* Chiudi il server OLE e riavvialo
Hoe maak je Fout 2754 (Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access aan het communiceren was met de OLE-server) - Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access aan het communiceren was met de OLE-server.@Probeer een of meer van de volgende oplossingen: * Zorg ervoor dat u bent verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.* Sluit de OLE-server en start deze opnieuw
Comment réparer Erreur 2754 (Un problème s'est produit pendant que Microsoft Office Access communiquait avec le serveur OLE) - Un problème s'est produit pendant que Microsoft Office Access communiquait avec le serveur OLE.@Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : * Assurez-vous que vous êtes connecté au serveur réseau sur lequel se trouve l'application serveur OLE.* Fermez le serveur OLE et redémarrez-le
어떻게 고치는 지 오류 2754 (Microsoft Office Access가 OLE 서버와 통신하는 동안 문제가 발생했습니다.) - Microsoft Office Access가 OLE 서버와 통신하는 동안 문제가 발생했습니다.@다음 중 하나 이상을 시도하십시오. * OLE 서버 응용 프로그램이 있는 네트워크 서버에 연결되어 있는지 확인하십시오.* OLE 서버를 닫고 다시 시작하십시오.
Como corrigir o Erro 2754 (Ocorreu um problema enquanto o Microsoft Office Access estava se comunicando com o servidor OLE) - Ocorreu um problema enquanto o Microsoft Office Access estava se comunicando com o servidor OLE. @ Tente um ou mais dos seguintes procedimentos: * Certifique-se de estar conectado ao servidor de rede onde o aplicativo do servidor OLE está localizado. * Feche o servidor OLE e reinicie-o
Hur man åtgärdar Fel 2754 (Ett problem uppstod när Microsoft Office Access kommunicerade med OLE-servern) - Ett problem uppstod när Microsoft Office Access kommunicerade med OLE -servern.@Prova med ett eller flera av följande: * Se till att du är ansluten till nätverksservern där OLE -serverprogrammet finns. * Stäng OLE -servern och starta om den
Как исправить Ошибка 2754 (Возникла проблема, когда Microsoft Office Access обменивался данными с сервером OLE.) - Возникла проблема, когда Microsoft Office Access обменивался данными с сервером OLE. @ Попробуйте одно или несколько из следующих действий: * Убедитесь, что вы подключены к сетевому серверу, на котором находится приложение сервера OLE. * Закройте сервер OLE и перезапустите его
Cómo arreglar Error 2754 (Ocurrió un problema mientras Microsoft Office Access se comunicaba con el servidor OLE) - Ocurrió un problema mientras Microsoft Office Access se comunicaba con el servidor OLE. @ Pruebe una o más de las siguientes opciones: * Asegúrese de estar conectado al servidor de red donde se encuentra la aplicación del servidor OLE. * Cierre el servidor OLE y reinícielo
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX01699PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #6

Popraw wydajność pliku stronicowania:

System Windows domyślnie kontroluje rozmiar pliku stronicowania. W rezultacie powoduje fragmentację dysku twardego. Zacznij poprawiać wydajność pliku stronicowania, upewniając się, że znajduje się on na innej partycji na dysku twardym niż partycja rozruchowa.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018