ErrorVault.com

Error: Błąd 1603 - Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny. Błąd 1603 to ogólny błąd generowany przez Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) wskazujący, że wystąpił problem podczas instalacji produktu firmy Autodesk. Ten błąd nie jest specyficzny dla żadnego konkretnego


Jak naprawić Runtime Błąd 1603 Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny

Ten artykuł przedstawia błąd o numerze Błąd 1603, powszechnie znany jako Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny opisany jako Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny. Błąd 1603 to ogólny błąd generowany przez Instalator systemu Microsoft Windows (MSI) wskazujący, że wystąpił problem podczas instalacji produktu firmy Autodesk. Ten błąd nie jest specyficzny dla żadnego konkretnego


O programie Runtime Błąd 1603

Runtime Błąd 1603 zdarza się, gdy AutoCAD zawodzi lub ulega awarii podczas uruchamiania, stąd jego nazwa. Nie musi to oznaczać, że kod był w jakiś sposób uszkodzony, ale po prostu, że nie działał podczas jego uruchamiania. Ten rodzaj błędu pojawi się jako irytujące powiadomienie na ekranie, chyba że zostanie obsłużony i poprawiony. Oto objawy, przyczyny i sposoby na rozwiązanie problemu.


Definicje (Beta)

Tutaj wymieniamy kilka definicji słów zawartych w twoim błędzie, próbując pomóc ci zrozumieć problem. To jest praca w toku, więc czasami możemy zdefiniować słowo niepoprawnie, więc nie krępuj się pominąć tej sekcji!

 • Autodesk — Autodesk Inc to amerykańska międzynarodowa korporacja, która koncentruje się na oprogramowaniu do projektowania 3D do użytku w branży architektonicznej, inżynieryjnej, budowlanej, produkcyjnej, medialnej i rozrywkowej.
 • < li>Błąd krytyczny — Błąd, który powoduje przerwanie działania programu, niezależnie od języka programowania.
 • Instalacja — Proces instalacji to wdrożenie aplikacji na urządzenie w celu przyszłego uruchomienia i użycia.
 • Instalator – OGÓLNA POMOC DLA INSTALATORA JEST POZA TEMAT
 • Produkt - Produkt to towar, który można kupić lub sprzedać
 • Windows - OGÓLNE WSPARCIE WINDOWS NIE JEST TEMATEM
 • Instalator Windows - Instalator Microsoft Windows to usługa instalacji i konfiguracji dostarczana z systemem Windows
 • Ogólne - Ogólne to forma polimorfizmu parametrycznego występującego w wielu językach, w tym językach .NET, Java i w Swift.

Symptomy Błąd 1603 - Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny

Błędy w czasie rzeczywistym zdarzają się bez ostrzeżenia. Komunikat o błędzie może pojawić się na ekranie za każdym razem, gdy AutoCAD jest uruchamiany. W rzeczywistości, komunikat o błędzie lub inne okno dialogowe może pojawiać się wielokrotnie, jeśli nie zajmiemy się nim odpowiednio wcześnie.

Mogą występować przypadki usuwania plików lub pojawiania się nowych plików. Chociaż ten objaw jest w dużej mierze z powodu infekcji wirusowej, może być przypisany jako objaw błędu uruchamiania, ponieważ infekcja wirusowa jest jedną z przyczyn błędu uruchamiania. Użytkownik może również doświadczyć nagłego spadku prędkości połączenia internetowego, jednak ponownie, nie zawsze tak jest.

Fix Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny (Error Błąd 1603)
(Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny - Błąd 1603

Podczas projektowania oprogramowania programiści kodują, przewidując występowanie błędów. Nie ma jednak projektów idealnych, ponieważ błędów można się spodziewać nawet przy najlepszym projekcie programu. Błędy mogą się zdarzyć podczas uruchamiania, jeśli pewien błąd nie zostanie doświadczony i zaadresowany podczas projektowania i testowania.

Błędy runtime są generalnie spowodowane przez niekompatybilne programy działające w tym samym czasie. Mogą one również wystąpić z powodu problemu z pamięcią, złego sterownika graficznego lub infekcji wirusowej. Niezależnie od tego, co się dzieje, problem musi być rozwiązany natychmiast, aby uniknąć dalszych problemów. Oto sposoby na usunięcie tego błędu.


Metody naprawy

Błędy czasu rzeczywistego mogą być irytujące i uporczywe, ale nie jest to całkowicie beznadziejne, dostępne są metody naprawy. Oto sposoby, jak to zrobić.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

up vote 7 down vote accepted
Korzystanie z Panelu sterowania
 • W systemie Windows 7 kliknij przycisk Start, następnie Panel sterowania, a następnie Odinstaluj program
 • W systemie Windows 8 kliknij przycisk Start, przewiń w dół i kliknij Więcej ustawień, a następnie kliknij Panel sterowania > Odinstaluj program.
 • W systemie Windows 10 wystarczy wpisać Panel sterowania w polu wyszukiwania i kliknąć wynik, a następnie kliknąć Odinstaluj program
 • Po wejściu do Programów i funkcji kliknij program powodujący problem i kliknij Aktualizuj lub Odinstaluj.
 • Jeśli zdecydujesz się na aktualizację, będziesz musiał postępować zgodnie z monitem, aby zakończyć proces, jednak jeśli wybierzesz opcję Odinstaluj, zastosujesz się do monitu o odinstalowanie, a następnie ponowne pobranie lub użycie dysku instalacyjnego aplikacji do ponownej instalacji program.
Korzystanie z innych metod
 • W systemie Windows 7 listę wszystkich zainstalowanych programów można znaleźć po kliknięciu przycisku Start i przewinięciu myszy nad listą, która pojawia się na karcie. Możesz zobaczyć na tej liście narzędzie do odinstalowania programu. Możesz kontynuować i odinstalować za pomocą narzędzi dostępnych w tej zakładce.
 • W systemie Windows 10 możesz kliknąć Start, następnie Ustawienia, a następnie wybrać Aplikacje.
 • Przewiń w dół, aby zobaczyć listę aplikacji i funkcji zainstalowanych na Twoim komputerze.
 • Kliknij Program, który powoduje błąd wykonania, a następnie możesz wybrać odinstalowanie lub kliknąć Opcje zaawansowane, aby zresetować aplikację.
Gdy pojawi się błąd w czasie wykonywania, pamiętaj, że dzieje się to z powodu programów, które są ze sobą w konflikcie. Pierwszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby rozwiązać problem, jest zatrzymanie tych programów powodujących konflikty.
 • Otwórz Menedżera zadań, klikając jednocześnie Ctrl-Alt-Del. To pozwoli Ci zobaczyć listę aktualnie uruchomionych programów.
 • Przejdź do zakładki Procesy i zatrzymaj programy jeden po drugim, podświetlając każdy program i klikając przycisk Zakończ proces.
 • Musisz obserwować, czy komunikat o błędzie pojawi się ponownie za każdym razem, gdy zatrzymasz proces.
 • Po ustaleniu, który program powoduje błąd, możesz przejść do następnego kroku rozwiązywania problemów, ponownej instalacji aplikacji.
Infekcja wirusowa powodująca błąd wykonania na komputerze musi zostać natychmiast powstrzymana, poddana kwarantannie lub usunięta. Upewnij się, że aktualizujesz program antywirusowy i przeprowadzasz dokładne skanowanie komputera lub uruchom aktualizację systemu Windows, aby uzyskać najnowszą definicję wirusa i naprawić.
Możesz otrzymać błąd z powodu aktualizacji, takiej jak pakiet MS Visual C ++, który może nie zostać zainstalowany poprawnie lub całkowicie. Możesz wtedy odinstalować bieżący pakiet i zainstalować nową kopię.
 • Odinstaluj pakiet, przechodząc do Programy i funkcje, znajdź i zaznacz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++.
 • Kliknij Odinstaluj na górze listy, a po zakończeniu uruchom ponownie komputer.
 • Pobierz najnowszy pakiet redystrybucyjny od firmy Microsoft, a następnie zainstaluj go.
Możesz również napotkać błąd w czasie wykonywania z powodu bardzo małej ilości wolnego miejsca na komputerze.
 • Powinieneś rozważyć utworzenie kopii zapasowej plików i zwolnienie miejsca na dysku twardym
 • Możesz także wyczyścić pamięć podręczną i ponownie uruchomić komputer
 • Możesz również uruchomić Oczyszczanie dysku, otworzyć okno eksploratora i kliknąć prawym przyciskiem myszy katalog główny (zwykle jest to C: )
 • Kliknij Właściwości, a następnie kliknij Oczyszczanie dysku
Jeśli błąd jest związany ze złym sterownikiem graficznym, możesz wykonać następujące czynności:
 • Otwórz Menedżera urządzeń, znajdź sterownik graficzny
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik karty graficznej, a następnie kliknij Odinstaluj, a następnie uruchom ponownie komputer
Jeśli wyświetlany błąd jest związany z programem Internet Explorer, możesz wykonać następujące czynności:
 1. Zresetuj przeglądarkę.
  • W systemie Windows 7 możesz kliknąć Start, przejść do Panelu sterowania, a następnie kliknąć Opcje internetowe po lewej stronie. Następnie możesz kliknąć kartę Zaawansowane, a następnie kliknąć przycisk Resetuj.
  • W systemie Windows 8 i 10 możesz kliknąć wyszukiwanie i wpisać Opcje internetowe, a następnie przejść do karty Zaawansowane i kliknąć Resetuj.
 2. Wyłącz debugowanie skryptów i powiadomienia o błędach.
  • W tym samym oknie Opcje internetowe możesz przejść do zakładki Zaawansowane i poszukać Wyłącz debugowanie skryptów
  • Umieść znacznik wyboru na przycisku opcji
  • W tym samym czasie odznacz opcję „Wyświetl powiadomienie o każdym błędzie skryptu”, a następnie kliknij Zastosuj i OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli te szybkie poprawki nie działają, zawsze możesz wykonać kopię zapasową plików i uruchomić ponowną instalację naprawy na swoim komputerze. Możesz to jednak zrobić później, gdy wymienione tutaj rozwiązania nie zadziałały.
Inne języki:

How to fix Error 1603 (A fatal error occurred during installation) - A fatal error occurred during installation. Error 1603 is a generic error generated by the Microsoft Windows Installer (MSI) indicating that a problem occurred during the installation of your Autodesk product. This error is not specific to any particular
Wie beheben Fehler 1603 (Bei der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten) - Bei der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Fehler 1603 ist ein allgemeiner Fehler, der vom Microsoft Windows Installer (MSI) generiert wird und darauf hinweist, dass bei der Installation Ihres Autodesk-Produkts ein Problem aufgetreten ist. Dieser Fehler ist nicht spezifisch
Come fissare Errore 1603 (Si è verificato un errore fatale durante l'installazione) - Si è verificato un errore irreversibile durante l'installazione. L'errore 1603 è un errore generico generato da Microsoft Windows Installer (MSI) che indica che si è verificato un problema durante l'installazione del prodotto Autodesk. Questo errore non è specifico di nessun particolare
Hoe maak je Fout 1603 (Er is een fatale fout opgetreden tijdens de installatie) - Er is een fatale fout opgetreden tijdens de installatie. Fout 1603 is een algemene fout die wordt gegenereerd door de Microsoft Windows Installer (MSI) die aangeeft dat er een probleem is opgetreden tijdens de installatie van uw Autodesk-product. Deze fout is niet specifiek voor een bepaald
Comment réparer Erreur 1603 (Une erreur fatale s'est produite lors de l'installation) - Une erreur fatale s'est produite lors de l'installation. L'erreur 1603 est une erreur générique générée par Microsoft Windows Installer (MSI) indiquant qu'un problème s'est produit lors de l'installation de votre produit Autodesk. Cette erreur n'est pas spécifique à un
어떻게 고치는 지 오류 1603 (설치 중 치명적인 오류가 발생했습니다.) - 설치하는 동안 치명적인 오류가 발생했습니다. 오류 1603은 Autodesk 제품을 설치하는 동안 문제가 발생했음을 나타내는 Microsoft Windows Installer(MSI)에서 생성한 일반 오류입니다. 이 오류는 특정
Como corrigir o Erro 1603 (Ocorreu um erro fatal durante a instalação) - Ocorreu um erro fatal durante a instalação. O Erro 1603 é um erro genérico gerado pelo Microsoft Windows Installer (MSI), indicando que ocorreu um problema durante a instalação de seu produto Autodesk. Este erro não é específico de nenhum
Hur man åtgärdar Fel 1603 (Ett allvarligt fel inträffade under installationen) - Ett fatalt fel uppstod under installationen. Fel 1603 är ett generiskt fel som genereras av Microsoft Windows Installer (MSI) som indikerar att ett problem uppstod under installationen av din Autodesk -produkt. Detta fel är inte specifikt för någon särskild
Как исправить Ошибка 1603 (Во время установки произошла фатальная ошибка) - Во время установки произошла фатальная ошибка. Ошибка 1603 - это общая ошибка, сгенерированная установщиком Microsoft Windows (MSI), указывающая на то, что во время установки продукта Autodesk возникла проблема. Эта ошибка не относится к какой-либо конкретной
Cómo arreglar Error 1603 (Ocurrió un error fatal durante la instalación) - Ocurrió un error fatal durante la instalación. El error 1603 es un error genérico generado por Microsoft Windows Installer (MSI) que indica que se produjo un problema durante la instalación de su producto de Autodesk. Este error no es específico de ningún
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Ostatnio aktualizowane:
20/02/24 07:55 : Użytkownik Windows 10 uznał, że metoda naprawcza 2 zadziałała w jego przypadku.

Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX01680PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #86

Uaktualnij do szybszego systemu operacyjnego:

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wydajnością systemu Windows Vista lub Windows 7, zawsze możesz zaktualizować system do szybszego systemu Windows 10. Ponadto, nawet jeśli może to być uważane za ekstremalny ruch, przejście na MacOS lub Linux również może być opcją.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018