ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Safari 6.0.2-fel Fel 6.0.2 Fel 6.0.2: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2. Safari 6.0.4 Fel 3072 Fel 3072 Fel 3072: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
3. Safari Citrix Ssl-fel 61 Fel 61 Fel 61: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. Safari-domänfel 2 Fel 2 Fel 2: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
5. Safari-fel 0 Fel 0 Fel 0: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
6. Safari-fel 1003 Fel 1003 Fel 1003: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
7. Safari-fel 1004 Fel 1004 Fel 1004: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
8. Safari-fel 10054 Fel 10054 KCFErrorDomainWinSock: 10054.
9. Safari-fel 10055 Fel 10055 Fel 10055: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
10. Safari-fel 101 Fel 101 Fel 101: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
11. Safari-fel 102 Fel 102 Fel 102 (netto:: ERR_CONNECTION_REFUSED): Okänt fel.
12. Safari-fel 10810 Fel 10810 Fel 10810: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
13. Safari-fel 1205 Fel 1205 Klientcertifikat avvisat / NSURLErrorDomain: -1205.
14. Safari-fel 1712 Fel 1712 Appen Safari kan inte öppnas.
15. Safari-fel 183 Fel 183 Fel 183: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. Safari-fel 2032 Fel 2032 Fel #2032: Stream -fel.
17. Safari-fel 2044 Fel 2044 ActionScript -fel #2044.
18. Safari-fel 2048 Fel 2048 Fel -2048: Quicktime vägrar att öppna jobb.
19. Safari-fel 2203 Fel 2203 Fel 2203: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
20. Safari-fel 2330 Fel 2330 Fel 2330: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
21. Safari-fel 3001 Fel 3001 Programuppdateringsfel (-3001).
22. Safari-fel 302 Fel 302 Fel 302: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
23. Safari-fel 303 Fel 303 Tråd kCFErrorDomainCFNätverksfel 303.
24. Safari-fel 306 Fel 306 Safari -fel CFURLErrorDomain: 306.
25. Safari-fel 324 Fel 324 Fel 324 (net:: ERR_EMPTY_RESPONSE): Okänt fel.
26. Safari-fel 34384 Fel 34384 Fel 34384: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
27. Safari-fel 400 Fel 400 Dålig förfrågan.
28. Safari-fel 401 Fel 401 HTTP -fel 401 Obehörigt.
29. Safari-fel 403 Fel 403 403 Förbjudet fel.
30. Safari-fel 404 Fel 404 HTTP -fel 404.
31. Safari-fel 409 Fel 409 HTTP -fel 409 Konflikt.
32. Safari-fel 413 Fel 413 Fel 413: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
33. Safari-fel 443 Fel 443 Fel 443: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. Safari Error 500 Fel 500 500 internt serverfel.
35. Safari-fel 501 Fel 501 Fel 501: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
36. Safari-fel 501/505 Fel 501/505 HTTP 501/505 -fel.
37. Safari-fel 502 Fel 502 502 Proxy -fel på viss webbplats.
38. Safari-fel 503 Fel 503 503 Service otillgängligt fel.
39. Safari-fel 504 Fel 504 504 Gateway Timeout -fel.
40. Safari-fel 505 Fel 505 Fel 505: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
41. Safari-fel 600 Fel 600 Fel 600: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
42. Safari-fel 999 Fel 999 Fel vid försök att komma åt e -post.
43. Safari Error Code 407 Proxy-autentisering krävs Fel 407 Fel 407: Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
44. Safari-feldomän 0 Fel domän 0 Feldomän 0: Safari har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
45. Safari Error Domain 306 Fel CFURLErrorDomain:306) Fel CFURLErrorDomain: 306): Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
46. Safari Update Error (-3001) Fel (-3001) Fel (-3001): Safari har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
47. Sage Act Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: agera! har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
48. Sage ACT Pro-fel 17058 Fel 17058 Microsoft SQL Server - Felkod 17058.
49. Sage ACT Pro-fel 17113 Fel 17113 SQL Server -fel.
50. Sage ACT Pro-fel 3414 Fel 3414 SQL Server -fel.
51. Skanningen avslutades med fel Fel 41 Skanningen slutade med fel. Fel 41.
52. Skanningsfel: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of C: \Documents and Settings\User\Application Data\SUPERAntiSpyware Fel 0000A413 Skanningsfel: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of C: \ Documents and Settings \ User \ Application Data \ SUPERAntiSpyware.com \ SUPERAntiSpyware \ PROCESSLIST.BIN misslyckades, 0000A413.
53. Scansoft Paperport 11 Fel 1721 Fel 1721 Fel 1721: Scansoft PaperPort har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
54. Söktext hittades inte Fel 744 Texten du angav hittades inte. Texten finns inte.
55. SECURE_CONNECT_FAILED Fel 0x800CCC0E Löser ett Windows Live Mail -fel -ID 0x800ccc0e. SECURE_CONNECT_FAILED.
56. SECURE_CONNECT_FAILED Fel 0x800CCC1A Det gick inte att ansluta med SSL.
57. Security Essentials Error 8004Ff80 Fel 8004FF80 Fel 8004FF80: Microsoft Security Essentials har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
58. Säkerhetsbrott Fel 8 Säkerhetsbrott. Metoden är inte tillåten i RPC.
59. Välj ett databasobjekt i navigeringsfönstret innan du kör makrot som innehåller | handling Fel 2546 Välj ett databasobjekt i navigeringsfönstret innan du kör makrot som innehåller | åtgärd. @@@ 2@1@3009@1.
60. Skicka SMS-meddelandet kan inte slutföras Fel 119 Skicka SMS kan inte slutföras. Vänligen försök igen senare.
61. Serverfel 550 Fel 550 Serverfel 550. Skicka och ta emot blockerad. Server Charter kan inte åtgärdas. Rekommenderar den här webbplatsen att fixa.
62. Serverns interna undantag Fel 234 Fel 234: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
63. Server avvisad på webben Fel 17 "" "Servern avvisades" "på webben."
64. Serverbegäran misslyckades. Fel 6 DAEMON Tools kraschar under installationen.
65. Serverbegäran misslyckades. Felkod: 87 Fel 87 DAEMON Tools kraschar under installationen.
66. SERVER_OR_MAILDROP_IS_BUSY Fel 0x800CCC06 Inte tillgänglig. SERVER_OR_MAILDROP_IS_BUSY.
67. Tjänsten är inte tillgänglig Fel 421 Tjänsten är inte tillgänglig. Servern stängs av.
68. Tjänsten ProtexisLicensing (ProtexisLicensing) kunde inte starta Fel 1920 Fel 1920. Service.ProtexisLicensing (ProtexisLicensing) kunde inte startas. Kontrollera att du har tillräckliga behörigheter för att starta systemtjänster.
69. Services.exe har avslutats Fel 203 Services.exe har avslutats. systemet stängs inte av. felkod 203.
70. Installationen kan inte hitta programkatalogen [Felkod: 17] Fel 17 Setup kan inte hitta programkatalogen [Felkod: 17]. Det gick inte att avinstallera eller uppdatera Avira Free Antivirus.
71. Installationen kunde inte fastställa funktionskontrollfilen eller kunde inte läsa den korrekt Fel 7 Setup kunde inte avgöra funktionskontrollfilen eller kunde inte läsa den korrekt. I vissa fall kan det hända att Avira -avinstallationsrutinen på grund av en Windows -systemåterställning skadas.
72. Installationen upptäckte ett internt fel Fel -9 INRE. Installationen upptäckte ett internt fel.
73. Installationsfel uppstod under installationen Fel 000D Det uppstod ett fel under installationen. Felkod 000D. Förekommer vid installation av programvara.
74. Installationen påträffade ett fel under installationen Fel 641 Ett fel uppstod vid installationen. Förekommer vid installation av programvara.
75. Installationsprogrammet har upptäckt en redan installerad version av Avira Antivir Personal - Gratis antivirus Fel 23 Setup har upptäckt en redan installerad version av Avira Antivir Personal - Free antivirus. Avinstallera den här versionen innan du anger installationen igen [Felkod: 23].
76. Installationen har stött på ett fel och kan inte fortsätta Fel 2739 Ett fel har uppstått vid installationen och kan inte fortsätta. Kontakta Adobes kundsupport för hjälp. Internt fel 2739. nedladdningsfel.
77. Setup Selfextract Ett fel 0 (00000000) har inträffat Fel 0 Setup Selfextract Ett fel 0 (00000000) har uppstått. Senast utförda åtgärd var: gytning.
78. Allvarlighetsfel: Denna plattform stöds inte av detta installationspaket Fel 0xE001D027 Allvarlighetsfel: Denna plattform stöds inte av detta installationspaket. Se till att du har laddat ner rätt paket.
79. Sharepoint 2007 Fel 0X80040E14 Fel 0x80040E14 Fel 0x80040E14: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Sharepoint 2007 Fel 997 Fel 997 Fel 997: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Sharepoint 2010 kan inte ta bort filfelkod 6404 Fel 6404 Fel 6404: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
82. Sharepoint 2010 felkod 16389 Fel 16389 Fel 16389: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Sharepoint 2010 Felkod 403 förbjuden Fel 403 förbjudet Fel 403 förbjudet: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
84. Sharepoint 2010 Felkod 64 Värd ej tillgänglig Fel 64 Fel 64: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
85. Sharepoint 2013 Felkod 101 Fel 101 Fel 101: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
86. Sharepoint 2013 Felkod 1603 Fel 1603 Fel 1603: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Sharepoint Skapa Store File Error.. Win32 Error Code=5 Fel 5 Fel 5: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Sharepoint-fel 0 Fel 0 Fel 0: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Sharepoint Error 1000 Fel 1000 Fel 1000: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
90. Sharepoint Error 10016 Fel 10016 Fel 10016: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Sharepoint-fel 104 Fel 104 Fel 104: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
92. Sharepoint-fel 1053 Fel 1053 Fel 1053: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Sharepoint-fel 1069 Fel 1069 Fel 1069: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Sharepoint-fel 1387 Fel 1387 Fel 1387: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
95. Sharepoint Error 17300 Fel 17300 Fel 17300: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Sharepoint-fel 18053 Fel 18053 Fel 18053: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
97. Sharepoint-fel 18456 Fel 18456 Fel 18456: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Sharepoint Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
99. Sharepoint Error 2137 Fel 2137 Fel 2137: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
100. Sharepoint Error 2138 Fel 2138 Fel 2138: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
101. Sharepoint Error 2158 Fel 2158 Fel 2158: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
102. Sharepoint-fel 2159 Fel 2159 Fel 2159: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
103. Sharepoint-fel 2424 Fel 2424 Fel 2424: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
104. Sharepoint-fel 2436 Fel 2436 Fel 2436: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
105. Sharepoint-fel 27745 Fel 27745 Fel 27745: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
106. Sharepoint Error 3005 Fel 3005 Fel 3005: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
107. Sharepoint Error 30140 Fel 30140 Fel 30140: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
108. Sharepoint Error 302 Fel 302 Fel 302: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
109. Sharepoint-fel 33002 Fel 33002 Fel 33002: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
110. Sharepoint-fel 3351 Fel 3351 Fel 3351: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
111. Sharepoint-fel 3355 Fel 3355 Fel 3355: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
112. Sharepoint-fel 338 Fel 338 Fel 338: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
113. Sharepoint-fel 3758 Fel 3758 Fel 3758: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
114. Sharepoint-fel 3759 Fel 3759 Fel 3759: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
115. Sharepoint Error 3760 Fel 3760 Fel 3760: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
116. Sharepoint Error 400 Fel 400 Fel 400: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
117. Sharepoint Error 401 Fel 401 Fel 401: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
118. Sharepoint Error 401 Unauthorized Fel 401 obehörig Fel 401 Obehörig: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
119. Sharepoint Error 403 Fel 403 Fel 403: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
120. Sharepoint Error 404 Fel 404 Fel 404: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
121. Sharepoint Error 409 Conflict Fel 409 Fel 409: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
122. Sharepoint-fel 40986 Fel 40986 Fel 40986: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
123. Sharepoint-fel 4625 Fel 4625 Fel 4625: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
124. Sharepoint Error 500 Fel 500 Fel 500: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
125. Sharepoint Error 502 Fel 502 Fel 502: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
126. Sharepoint-fel 5538 Fel 5538 Fel 5538: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
127. Sharepoint-fel 5566 Fel 5566 Fel 5566: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
128. Sharepoint-fel 5567 Fel 5567 Fel 5567: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
129. Sharepoint-fel 5586 Fel 5586 Fel 5586: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
130. Sharepoint-fel 5617 Fel 5617 Fel 5617: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
131. Sharepoint-fel 6481 Fel 6481 Fel 6481: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
132. Sharepoint-fel 6482 Fel 6482 Fel 6482: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
133. Sharepoint Error 6610 Fel 6610 Fel 6610: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
134. Sharepoint-fel 6644 Fel 6644 Fel 6644: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. Sharepoint-fel 6772 Fel 6772 Fel 6772: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
136. Sharepoint Error 6800 Fel 6800 Fel 6800: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
137. Sharepoint-fel 6875 Fel 6875 Fel 6875: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
138. Sharepoint Error 70 Fel 70 Fel 70: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
139. Sharepoint Error 701 Fel 701 Fel 701: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Sharepoint-fel 7043 Fel 7043 Fel 7043: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. Sharepoint-fel 7362 Fel 7362 Fel 7362: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
142. Sharepoint-fel 7363 Fel 7363 Fel 7363: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Sharepoint-fel 7397 Fel 7397 Fel 7397: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
144. Sharepoint-fel 7493 Fel 7493 Fel 7493: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Sharepoint-fel 7888 Fel 7888 Fel 7888: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
146. Sharepoint-fel 7893 Fel 7893 Fel 7893: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
147. Sharepoint-fel 7894 Fel 7894 Fel 7894: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
148. Sharepoint-fel 8031 Fel 8031 Fel 8031: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
149. Sharepoint-fel 8059 Fel 8059 Fel 8059: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
150. Sharepoint-fel 8088 Fel 8088 Fel 8088: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
151. Sharepoint-fel 8214 Fel 8214 Fel 8214: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
152. Sharepoint-fel 8306 Fel 8306 Fel 8306: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
153. Sharepoint-fel 8311 Fel 8311 Fel 8311: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
154. Sharepoint-fel 8313 Fel 8313 Fel 8313: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
155. Sharepoint-fel 8317 Fel 8317 Fel 8317: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
156. Sharepoint-fel 8321 Fel 8321 Fel 8321: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
157. Sharepoint-fel 96177 Fel 96177 Fel 96177: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
158. Sharepoint-felkod 0X7 Kdc_Err_S_Principal_Unknown Fel 0x7 KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN Fel 0x7 KDC_ERR_S_PRINCIPAL_UNKNOWN: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
159. Sharepoint felkod 10054 Anslutning återställs av server Fel 10054 Fel 10054: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
160. Sharepoint felkod 10061 Fel 10061 Fel 10061: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
161. Sharepoint felkod 12202 Fel 12202 Fel 12202: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
162. Sharepoint felkod 158 Fel 158 Fel 158: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
163. Sharepoint felkod 16388 Fel 16388 Fel 16388: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
164. Sharepoint-fel undantag från Hresult 0X80040E14 Fel HRESULT 0x80040E14 Fel HRESULT 0x80040E14: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
165. Sharepoint-fel Http 0 Fel HTTP 0 Fel HTTP 0: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
166. Sharepoint intern felkod 28 Fel 28 Fel 28: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
167. Sharepoint intern felkod 46 Fel 46 Fel 46: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
168. Sharepoint intern felkod 61 Fel 61 Fel 61: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
169. SharePoint List-data kommer att cachelagras i denna databas Fel 32603 SharePoint -listdata cachas i denna databas. Om denna databas delas kommer användare som inte har behörighet att se denna data att kunna se den.
170. Sharepoint rapporterat fel 0X0000Ffff Fel 0x0000FFFF Fel 0x0000FFFF: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
171. Sharepoint-sökmetod misslyckades med oväntad felkod 3 Fel 3 Fel 3: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
172. Sharepoint Unexpected Query Execution Failure Felkod 3621 Fel 3621 Fel 3621: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
173. Sharepoint Workspace Csi-fel 97 Fel 97 Fel 97: Microsoft Sharepoint har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
174. Shockwave Error 1714 Fel 1714 Fel 1714: Shockwave Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
175. Shockwave Error 2753 Fel 2753 Fel 2753: Shockwave Player har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
176. SICILY_LOGON_FAILED Fel 0x800CCC18 Inloggningsförsök misslyckades.
177. SIGSEGV (0xb) Fel SIGSEGV (0xb) Ett dödligt fel har upptäckts av Java Runtime Environment: SIGSEGV (0xb) på pc = 0x00007fb6dfde2b12, pid = 7968, tid = 140422621538064.
178. Silverlight 5-fel Fel 5 Fel 5: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
179. Silverlight 5 Error 2110 Fel 2110 Fel 2110: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
180. Silverlight Catastrophic Failure Error 0X1709 Fel 0x1709 Fel 0x1709: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
181. Silverlight-fel 0X1Aa6 Fel 0x1AA6 Fel 0x1AA6: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
182. Silverlight Error 1002 Fel 1002 Fel 1002: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
183. Silverlight Error 1612 Fel 1612 Fel 1612: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
184. Silverlight Error 1618 Fel 1618 Fel 1618: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
185. Silverlight Error 3000 Fel 3000 Fel 3000: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
186. Silverlight Error 3001 Fel 3001 Fel 3001: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
187. Silverlight Error 3050 Fel 3050 Fel 3050: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
188. Silverlight Error 3137 Fel 3137 Fel 3137: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
189. Silverlight Error 3142 Fel 3142 Fel 3142: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
190. Silverlight Error 3157 Fel 3157 Fel 3157: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
191. Silverlight Error 3159 Fel 3159 Fel 3159: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
192. Silverlight Error 3192 Fel 3192 Fel 3192: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
193. Silverlight Error 3304 Fel 3304 Fel 3304: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
194. Silverlight Error 4004 Managedruntimeerror Fel 4004 managedruntimeerror Fel 4004 managedruntimeerror: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
195. Silverlight Error 4005 Fel 4005 Fel 4005: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
196. Silverlight Error 4008 Fel 4008 Fel 4008: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
197. Silverlight Error 4009 Fel 4009 Fel 4009: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
198. Silverlight Error 500 Fel 500 Fel 500: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
199. Silverlight Error 5000 Fel 5000 Fel 5000: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
200. Silverlight Error 525 Fel 525 Fel 525: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
201. Silverlight Error 6000 Fel 6000 Fel 6000: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
202. Silverlight Error 6205 Fel 6205 Fel 6205: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
203. Silverlight Error 8001 Fel 8001 Fel 8001: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
204. Silverlight-fel 8151 Fel 8151 Fel 8151: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
205. Silverlight felkod 1516 Fel 1516 Fel 1516: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
206. Silverlight felkod 1648 Fel 1648 Fel 1648: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
207. Silverlight felkod 2013 Fel 2013 Fel 2013: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
208. Silverlight Felkod 2014 Fel 2014 Fel 2014: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
209. Silverlight Felkod 2105 Safari Fel 2105 Fel 2105: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
210. Silverlight felkod 3305 Fel 3305 Fel 3305: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
211. Silverlight felkod 6002 Fel 6002 Fel 6002: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
212. Silverlight felkod 6036 Fel 6036 Fel 6036: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
213. Silverlight felkod 6037 Fel 6037 Fel 6037: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
214. Silverlight felkod 663 Fel 663 Fel 663: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
215. Silverlight felkod 8010 Fel 8010 Fel 8010: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
216. Silverlight Felkod N8010 Fel N8010 Fel N8010: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
217. Silverlight Error Line 0 Position 0 Fellinje 0 Position 0 Felrad 0 Position 0: Microsoft Silverlight har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
218. Sims felkod 0 Fel 0 Fel 0: The Sims har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
219. Sims felkod 282 Fel 282 Fel 282: Sims har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
220. Sims felkod 289 Fel 289 Fel 289: Sims har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
221. Sims felkod 5002 Fel 5002 Fel 5002: Sims har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
222. Sims felkod 80 Fel 80 Fel 80: Sims har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
223. Enradsuppdatering/borttagning påverkade mer än en rad i en länkad tabell Fel 3362 Uppdatering/radering av en rad påverkade mer än en rad i en länkad tabell. Unikt index innehåller dubblettvärden.
224. Skype 5.10-fel Fel 5.1 Fel 5.1: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
225. Skype-datafel 3 Fel 3 Fel 3: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
226. Skype-nedladdningsfel 500 Fel 500 Fel 500: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
227. Skype Dx-fel 0X Fel 0x Fel 0x: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
228. Skype Dx-fel 0X88 Fel 0x88 Fel 0x88: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
229. Skype-fel 00Ad892D Fel 00AD892D Fel 00AD892D: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
230. Skype-fel 0X0Eedfade Fel 0x0EEDFADE Fel 0x0EEDFADE: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
231. Skype-fel 0X80072F78 Fel 0x80072F78 Fel 0x80072F78: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
232. Skype-fel 0X80073CF9 Fel 0x80073CF9 Den här appen installerades inte från Windows Store.
233. Skype-fel 0X80073D05 Fel 0x80073D05 Fel 0x80073D05: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
234. Skype-fel 1/0 Fel 1/0 Fel 1/0: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
235. Skype-fel 1009 Fel 1009 TypeError: Fel #1009: Kan inte komma åt en egenskap eller metod för en null -objektreferens.
236. Skype-fel 1461 Fel 1461 Ogiltigt bildskärmshandtag.
237. Skype-fel 1601 Fel 1601 Det gick inte att installera Skype; kod 1601.
238. Skype-fel 1603 Fel 1603 Skype misslyckades med att installera fel 1603.
239. Skype-fel 1604 Fel 1604 Fel 1604: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
240. Skype-fel 1618 Fel 1618 Det gick inte att installera Skype; kod 1618.
241. Skype-fel 1620 Fel 1620 Det gick inte att installera Skype; fel 1620.
242. Skype-fel 1625 Fel 1625 Det gick inte att installera Skype; Kod 1625.
243. Skype-fel 1638 Fel 1638 Det gick inte att installera Skype; kod 1638.
244. Skype-fel 1683 Fel 1683 Fel 1683: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
245. Skype-fel 2 Fel 2 Fel 2: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
246. Skype-fel 2060 Fel 2060 Fel 2060: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
247. Skype-fel 2203 Fel 2203 Fel 2203: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
248. Skype-fel 2330 Fel 2330 Det här installationsprogrammet har stött på ett oväntat fel när det här paketet installerades.
249. Skype-fel 24 Fel 24 Fel 24: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
250. Skype-fel 2503 Fel 2503 Fel 2503: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
251. Skype-fel 26 Fel 26 Fel 26: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
252. Skype-fel 2738 Fel 2738 Fel 2738: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
253. Skype-fel 2902 Fel 2902 Fel 2902: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
254. Skype-fel 32 Fel 32 Fel 32: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
255. Skype-fel 3728 Fel 3728 Fel 3728: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
256. Skype-fel 400 odefinierat Fel 400 odefinierat Fel 400 Odefinierat: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
257. Skype-fel 403 Fel 403 403 -fel beror på att du inte skickar samtalet från ett Skype Connect -konto.
258. Skype-fel 404 Fel 404 HTTP -fel 404 - Fil eller katalog hittades inte.
259. Skype-fel 408 Fel 408 Fel 408: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
260. Skype-fel 42127 Fel 42127 Fel 42127: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
261. Skype-fel 491 Fel 491 Fel 491: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
262. Skype-fel 492 Fel 492 Fel 492: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
263. Skype-fel 495 Fel 495 Fel 495: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
264. Skype-fel 497 Fel 497 Fel 497: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
265. Skype-fel 498 Fel 498 Fel 498: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
266. Skype-fel 501 Fel 501 Fel 501: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
267. Skype-fel 502 Fel 502 Fel 502: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
268. Skype-fel 503 Fel 503 Fel 503: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
269. Skype-fel 504 Fel 504 Fel 504: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
270. Skype-fel 52 Fel 52 Fel 52: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
271. Skype-fel 53 Fel 53 Fel 53: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
272. Skype-fel 6.18 Fel 6.18 Fel 6.18: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
273. Skype-fel 600 Fel 600 Fel 600: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
274. Skype-fel 601 Fel 601 Fel 601: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
275. Skype-fel 606 Fel 606 Fel 606: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
276. Skype-fel 61 Fel 61 Fel 61: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
277. Skype-fel 6103 Fel 6103 Fel 6103: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
278. Skype-fel 619 Fel 619 Fel 619: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
279. Skype-fel 643 Fel 643 Felkod 643 och uppdatering KB2727727 kunde inte installeras.
280. Skype-fel 651 Fel 651 Fel 651: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
281. Skype-fel 68 Fel 68 Fel 68: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
282. Skype-fel 7238 Fel 7238 Fel 7238: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
283. Skype-fel 80 Fel 80 Okänt serverfel: 80 förkontroll cm registreringsfel.
284. Skype-fel 87 Fel 87 Fel 87 parametern är felaktig.
285. Skype-fel 919 Fel 919 "Okänd felkod vid applikationsinstallation:" "-24" "."
286. Skype-fel 921 Fel 921 Fel 921: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
287. Skype-fel 923 Fel 923 Fel 923: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
288. Skype-fel 927 Fel 927 Fel 927: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
289. Skype-fel 9407 Fel 9407 Fel 9407: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
290. Skype-fel 941 Fel 941 Fel 941: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
291. Skype-fel 9503 Fel 9503 Fel 9503: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
292. Skype-fel 960 Fel 960 Fel 960: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
293. Skype-fel 961 Fel 961 Fel 961: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
294. Skype-fel 998 Fel 998 Ogiltig åtkomstminnesplats (998).
295. Skype felkod 1009 Fel 1009 Fel 1009: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
296. Skype felkod 1620 Fel 1620 Fel 1620: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
297. Skype felkod 2330 Fel 2330 Fel 2330: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
298. Skype felkod 2378 Fel 2378 Fel 2378: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
299. Skype-felkod 5 Fel 5 Fel 5: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
300. Skype-felkod 8 Fel 8 Fel 8: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
301. Skype Error Line 3 Fel rad 3 Felrad 3: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
302. Skype Error Line 52 Fel rad 52 Felrad 52: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
303. Skype-fel Stackhash_0A9E Fel StackHash_0a9e Fel StackHash_0a9e: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
304. Skype I/0-fel Fel i/0 Fel i/0: Skype har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
305. Skype installationsfel Fel 2203, 1603 Skype -installationsfel. Standardanvändarens tillfälliga mapp (%temp%) har otillräckliga behörigheter tilldelade den.
306. Skype Kernel32-fel Fel Kernel32 Fel Kernel32: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
307. Skype Runtime Error 722 Fel 722 Fel 722: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
308. Skype-systemfelkod 6 Fel 6 Fel 6: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
309. Skype-systemfelkod 998 Fel 998 Fel 998: Skype har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
310. SMTP -> FEL: E-POST accepteras inte från servern: 501: avsändaradress Fel 501 501: avsändarens adress måste innehålla en domän SMTP -> ERROR: MAIL accepteras inte från servern: 501: avsändaradress.
311. SMTP_421_NOT_AVAILABLE Fel 0x800CCC67 Kommando inte tillgängligt.
312. SMTP_450_MAILBOX_BUSY Fel 0x800CCC15 Det gick inte att öppna Windows Socket. SMTP_450_MAILBOX_BUSY.
313. SMTP_450_MAILBOX_BUSY Fel 0x800CCC68 Postlådan är låst och upptagen.
314. SMTP_451_ERROR_PROCESSING Fel 0x800CCC16 Användarkonto känns inte igen. SMTP_451_ERROR_PROCESSING.
315. SMTP_451_ERROR_PROCESSING Fel 0x800CCC6A Fel vid behandling av begäran.
316. SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE Fel 0x800CCC17 Användaren avbröt operationen. SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE.
317. SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE Fel 0x800CCC6C Inget utrymme att lagra meddelanden.
318. SMTP_500_SYNTAX_ERROR Fel 0x800CCC12 Det gick inte att skicka Winsock -begäran. SMTP_500_SYNTAX_ERROR.
319. SMTP_500_SYNTAX_ERROR Fel 0x800CCC62 Syntaxfel returneras.
320. SMTP_501_PARAM_SYNTAX Fel 0x800CCC13 Det gick inte att läsa Winsock -svaret. SMTP_501_PARAM_SYNTAX.
321. SMTP_501_PARAM_SYNTAX Fel 0x800CCC63 Parametersyntaxen är felaktig.
322. SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Fel 0x800CCC13 Det gick inte att läsa Winsock -svaret. SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL.
323. SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Fel 0x800CCC64 Kommandot har inte genomförts.
324. SMTP_503_COMMAND_SEQ Fel 0x800CCC14 Det gick inte att initiera Winsock. SMTP_503_COMMAND_SEQ.
325. SMTP_503_COMMAND_SEQ Fel 0x800CCC65 Felaktig kommandosekvens.
326. SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Fel 0x800CCC14 Det gick inte att initiera Winsock. SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL.
327. SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Fel 0x800CCC66 Kommandot har inte genomförts.
328. SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Fel 0x800CCC15 Det gick inte att öppna Windows Socket. SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND.
329. SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Fel 0x800CCC69 Postlåda hittades inte.
330. SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Fel 0x800CCC16 Användarkonto känns inte igen. SMTP_551_USER_NOT_LOCAL.
331. SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Fel 0x800CCC6B Användarens postlåda är känd, men postlådan finns inte på den här servern.
332. SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Fel 0x800CCC17 Användaren avbröt operationen. SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW.
333. SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Fel 0x800CCC6D Lagringsgränsen har överskridits.
334. SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Fel 0x800CCC18 Inloggningsförsök misslyckades. SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX.
335. SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Fel 0x800CCC6E Ogiltig postboxnamnssyntax.
336. SMTP_554_TRANSACT_FAILED Fel 0x800CCC18 Inloggningsförsök misslyckades. SMTP_554_TRANSACT_FAILED.
337. SMTP_554_TRANSACT_FAILED Fel 0x800CCC6F Transaktionen misslyckades.
338. SMTP_NO_RECIPIENTS Fel 0x800CCC7B Inga mottagare anges.
339. SMTP_NO_SENDER Fel 0x800CCC1A Det gick inte att ansluta med Secure Sockets Layer (SSL). SMTP_NO_SENDER.
340. SMTP_NO_SENDER Fel 0x800CCC7A Ingen avsändaradress har angetts.
341. SMTP_REJECTED_RECIPIENTS Fel 0x800CCC1A Det gick inte att ansluta med SSL. SMTP_REJECTED_RECIPIENTS.
342. SMTP_REJECTED_RECIPIENTS Fel 0x800CCC79 Server avvisade mottagare.
343. SMTP_REJECTED_SENDER Fel 0x800CCC19 Inte tillgänglig. SMTP_REJECTED_SENDER.
344. SMTP_REJECTED_SENDER Fel 0x800CCC78 Okänd avsändare. Detta beror på att du har fel e-postadress i fältet Svara till.
345. SMTP_RESPONSE_ERROR Fel 0x800CCC11 E -postlista inte känd på servern. SMTP_RESPONSE_ERROR.
346. SMTP_RESPONSE_ERROR Fel 0x800CCC60 Ogiltigt svar.
347. SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE Fel 0x800CCC12 Det gick inte att skicka Winsock -begäran. SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE.
348. SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE Fel 0x800CCC61 Okänd felkod.
349. SOCKET_CONNECT_ERROR Fel 0x800CCC15 Det gick inte att öppna Windows Socket.
350. SOCKET_INIT_ERROR Fel 0x800CCC0C Inte tillgänglig. SOCKET_INIT_ERROR.
351. SOCKET_INIT_ERROR Fel 0x800CCC14 Det gick inte att initiera Winsock.
352. SOCKET_READ_ERROR Fel 0x800CCC0B Server eller maildrop är upptagen. SOCKET_READ_ERROR.
353. SOCKET_READ_ERROR Fel 0x800CCC12 Det gick inte att skicka Winsock -begäran.
354. SOCKET_WRITE_ERROR Fel 0x800CCC0B Server- eller e -postsläpp är upptagen. SOCKET_WRITE_ERROR.
355. SOCKET_WRITE_ERROR Fel 0x800CCC13 Det gick inte att läsa Winsock -svaret.
356. Solidworks 2012 felkod 1603 Fel 1603 Fel 1603: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
357. Solidworks 2013 Vault Error 40 Fel 40 Fel 40: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
358. Solidworks aktiveringsfel 60 Fel 60 Fel 60: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
359. Solidworks Api Runtime Error 91 Fel 91 Fel 91: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
360. Solidworks-fel (-1 359 2) Fel (-1 359 2) Fel (-1 359 2): Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
361. Solidworks-fel (-25 147 0) Fel (-25 147 0) Fel (-25 147 0): Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
362. Solidworks-fel (-85 147 0) Fel (-85 147 0) Fel (-85 147 0): Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
363. Solidworks-fel (-96 491 0) Fel (-96 491 0) Fel (-96 491 0): Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
364. Solidworks Error 126 Fel 126 Fel 126: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
365. Solidworks Error 1309 Fel 1309 Fel 1309: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
366. Solidworks Error 1324 Fel 1324 Fel 1324: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
367. Solidworks Error 1406 Fel 1406 Fel 1406: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
368. Solidworks Error 1706 Fel 1706 Fel 1706: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
369. Solidworks Error 1721 Fel 1721 Fel 1721: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
370. Solidworks Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
371. Solidworks Error 1903 Fel 1903 Fel 1903: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
372. Solidworks Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
373. Solidworks Error 200 Fel 200 Fel 200: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
374. Solidworks Error 200-Se Fel 200-se Fel 200-se: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
375. Solidworks Error 21 Fel 21 Fel 21: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
376. Solidworks Error 2203 Fel 2203 Fel 2203: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
377. Solidworks Error 2349 Fel 2349 Fel 2349: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
378. Solidworks Error 2711 Fel 2711 Fel 2711: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
379. Solidworks Error 27502 Fel 27502 Fel 27502: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
380. Solidworks Error 2753 Fel 2753 Fel 2753: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
381. Solidworks Error 50 Fel 50 Fel 50: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
382. Solidworks Error 501 Fel 501 Fel 501: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
383. Solidworks Error 53 Fel 53 Fel 53: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
384. Solidworks Error 87 Fel 87 Fel 87: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
385. Solidworks Error 9 Fel 9 Fel 9: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
386. Solidworks Error A100 68 Fel A100 68 Fel A100 68: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
387. Solidworks Error A100 72 Fel A100 72 Fel A100 72: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
388. Solidworks felkod 1 Fel 1 Fel 1: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
389. Solidworks felkod 1305 Fel 1305 Fel 1305: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
390. Solidworks felkod 1327 Fel 1327 Fel 1327: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
391. Solidworks felkod 1620 Fel 1620 Fel 1620: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
392. Solidworks Simulation Error 8 Fel 8 Fel 8: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
393. Solidworks Statuskod 8 File_Error Fel 8 File_error Fel 8 File_error: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
394. Solidworks Vault Error 0 Fel 0 Fel 0: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
395. Solidworks Vault Error 41 Fel 41 Fel 41: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
396. Solidworks Vault Error 702 Fel 702 Fel 702: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
397. Solidworks Vault Error 85 Fel 85 Fel 85: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
398. Solidworks Vault Error 900 Fel 900 Fel 900: Solidworks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
399. Vissa data kan gå förlorade Fel 10016 Vissa data kan gå förlorade.@Inställningen för egenskapen FieldSize för ett eller flera fält har ändrats till en kortare storlek. Om data går förlorade kan valideringsregler kränkas som ett resultat. Vill du fortsätta ändå? @@ 20 @@@ 2.
400. Vissa data kanske inte visas Fel 8533 Vissa data kanske inte visas.@Det finns inte tillräckligt med horisontellt utrymme på sidan för det antal kolumner och kolumnavstånd du angav.@Klicka på Sidinställningar på Arkiv -menyn, klicka på fliken Kolumner och minska sedan antalet kolumner eller storleken på
401. Vissa biblioteksdatabaser kunde inte laddas eftersom för många angavs Fel 2269 Vissa biblioteksdatabaser kunde inte laddas eftersom för många angavs.@Om du vill ändra biblioteksdatabasreferenser klickar du på Referenser på menyn Verktyg. @@ 1@1@9017@1.
402. Vissa av fältnamnen för de data du försökte klistra in matchar inte fältnamnen i formuläret Fel 8513 Några av fältnamnen för data som du försökte klistra in matchar inte fältnamn i formuläret.@Microsoft Office Access behandlar data på första raden i Urklipp som fältnamn. I det här fallet matchar några av dessa fältnamn inte fältnamnen på f
403. Vissa av makroåtgärderna du försöker spara kan inte utföras i Access 97 Fel 10751 Några av de makroåtgärder du försöker spara kan inte utföras i Access 97. Dessa åtgärder raderas permanent från makrot i Access 97 -versionen av din databas. @@@ 1 @@@ 1.
404. Sony Movie Studio Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Sony Movie Studio har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
405. Sophos Antivirus Error 1327.Invalid Drive H Fel 1327 Fel 1327: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
406. Sophos Antivirus Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
407. Sophos Antivirus Error 1721 Fel 1721 Fel 1721: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
408. Sophos Antivirus Fel 1722 Fel 1722 Fel 1722: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
409. Sophos Antivirus Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
410. Sophos Antivirus Error 25010 Fel 25010 Fel 25010: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
411. Sophos Antivirus Error 3004 Fel 3004 Fel 3004: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
412. Sophos Antivirus Error 3005 Fel 3005 Fel 3005: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
413. Sophos Antivirus Service Error 1053 Fel 1053 Fel 1053: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
414. Sophos Error 0X02 Fel 0x02 Fel 0x02: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
415. Sophos Error 0X8000Ffff Fel 0x8000FFFF Fel 0x8000FFFF: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
416. Sophos-fel 0Xe03D02F0 Fel 0xE03D02F0 Fel 0xE03D02F0: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
417. Sophos Error 14001 Fel 14001 Fel 14001: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
418. Sophos Error 1606 Fel 1606 Fel 1606: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
419. Sophos Error 1920 Fel 1920 Fel 1920: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
420. Sophos Error 1923 Fel 1923 Fel 1923: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
421. Sophos Error 25007 Fel 25007 Fel 25007: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
422. Sophos Error 25008 Fel 25008 Fel 25008: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
423. Sophos Error 25012 Fel 25012 Fel 25012: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
424. Sophos Error 25200 Fel 25200 Fel 25200: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
425. Sophos Error 25300 Fel 25300 Fel 25300: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
426. Sophos Error 2738 Fel 2738 Fel 2738: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
427. Sophos-fel 29287 Fel 29287 Fel 29287: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
428. Sophos Error 2E Fel 2E Fel 2E: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
429. Sophos Error 3000 Fel 3000 Fel 3000: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
430. Sophos Error 3051 Fel 3051 Fel 3051: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
431. Sophos Error 3057 Fel 3057 Fel 3057: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
432. Sophos Error 3059 Fel 3059 Fel 3059: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
433. Sophos Error 3061 Fel 3061 Fel 3061: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
434. Sophos Error 4 Lba Fel 4 Fel 4: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
435. Sophos Error 4005 Fel 4005 Fel 4005: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
436. Sophos Error 49 Fel 49 Fel 49: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
437. Sophos Error 5 Fel 5 Fel 5: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
438. Sophos Error 5001 Fel 5001 Fel 5001: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
439. Sophos Error 5002 Fel 5002 Fel 5002: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
440. Sophos Error 5009 Fel 5009 Fel 5009: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
441. Sophos Error 5013 Fel 5013 Fel 5013: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
442. Sophos Error 5014 Fel 5014 Fel 5014: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
443. Sophos Error 5016 Fel 5016 Fel 5016: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
444. Sophos Error 503 Fel 503 Fel 503: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
445. Sophos Error 53 Fel 53 Fel 53: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
446. Sophos Error 62 Fel 62 Fel 62: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
447. Sophos-fel 65535 Fel 65535 Fel 65535: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
448. Sophos Error 67 Fel 67 Fel 67: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
449. Sophos Error 6B Fel 6b Fel 6b: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
450. Sophos Error 7000 Fel 7000 Fel 7000: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
451. Sophos Error 7031 Fel 7031 Fel 7031: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
452. Sophos Error 71 Fel 71 Fel 71: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
453. Sophos Error 8004 Fel 8004 Fel 8004: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
454. Sophos Error 8005 Fel 8005 Fel 8005: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
455. Sophos Error 8006 Fel 8006 Fel 8006: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
456. Sophos Error 86 Fel 86 Fel 86: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
457. Sophos felkod 00002 E Fel 2 E Fel 2 E: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
458. Sophos felkod 1038 Fel 1038 Fel 1038: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
459. Sophos felkod 1219 Fel 1219 Fel 1219: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
460. Sophos felkod 1610 Fel 1610 Fel 1610: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
461. Sophos felkod 1612 Fel 1612 Fel 1612: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
462. Sophos felkod 1618 Fel 1618 Fel 1618: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
463. Sophos felkod 1624 Fel 1624 Fel 1624: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
464. Sophos felkod 1909 Fel 1909 Fel 1909: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
465. Sophos felkod 37 Fel 37 Fel 37: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
466. Sophos-installation fångade fel 6A Fel 6a Fel 6a: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
467. Sophos installationsfel 00002E Fel 00002E Fel 00002E: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
468. Sophos installationsfel 0X80041F08 Fel 0x80041F08 Fel 0x80041F08: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
469. Sophos Safeguard Error=0X20 Error Error=0x20 Fel Fel = 0x20: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
470. Sophos Windows Error 64 Fel 64 Fel 64: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
471. Sophos Windows Error 87 Fel 87 Fel 87: Sophos Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
472. Tyvärr kunde vi inte ansluta till MSN Messenger Fel 80072F19 Vi kunde tyvärr inte ansluta till MSN messenger. Igen senare.
473. Tyvärr, begäran misslyckades: Det går inte att aktivera prova, felkod: 1005 Fel 1029 Tyvärr, begäran misslyckades: Kan inte aktivera provning, felkod: 1005. Försök igen senare. Felkod: 1029.
474. Tyvärr, vi kunde inte logga in dig på MSN Messenger just nu Fel 80072EEB Vi kunde tyvärr inte logga in på MSN Messenger just nu. Vänligen försök igen senare.
475. Tyvärr, din film kan inte sparas Fel 0x87260103 Din film kan tyvärr inte sparas. Hitta alla saknade filer eller ta bort de obrukbara objekten från ditt projekt och försök sedan igen. IM_e_proxy_auth.
476. Sound Forge Error 1603 Fel 1603 Fel 1603: Sound Forge har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
477. Källfilen hittades inte Fel 1311 Källfilen hittades inte: C: \ Documents and Settings \ äöäöäöä \ Application Data \ Sun \ Java \ jre1.7.0_04 \ Data1.cab, kontrollera att filen finns och du kan komma åt den.
478. KÄLLFILEN HITTADES INTE Fel -2 KÄLLFILEN HITTADES INTE. Setup kunde inte hitta någon av DirectX -filerna som den försöker installera i källmappen.
479. Angiven ActiveX-kontroll är inte registrerad Fel 6087 Angiven ActiveX -kontroll är inte registrerad eller. OCX -filen flyttades från där den registrerades. Fel uppstod i proceduren: (6087). OCX -filen är på rätt plats. Fel 6087 uppstod när du försökte köra eller skapa ett förfarande
480. Angiven ActiveX-kontroll hittades inte Fel 363 Formuläret som laddas innehåller en ActiveX -kontroll som inte ingår i det aktuella projektet.
481. Angiven DLL-funktion hittades inte Fel 453 Dynamiskt länkbibliotek (DLL) i en användarbiblioteksreferens hittades, men den angivna DLL-funktionen hittades inte i DLL: n.
482. Den angivna filen hittades inte Fel 0xE001003D Specificerad fil hittades inte. En ogiltig kontrollfil har tagits emot. Vänligen försök igen senare.
483. Den angivna filen hittades inte Fel 67 Fel 67: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
484. Det angivna formatet matchar inte dataformatet Fel 461 Det angivna Urklippsformatet är inkompatibelt med metoden som körs.
485. Angiven system-DLL kunde inte laddas Fel 298 En .dll -fil från operativsystemet; till exempel hittades inte DDEML.DLL, VERSION.DLL eller WINSPOOL.DRV.
486. Den angivna omvandlingen misslyckades med att omvandla dina data Fel 31589 Den angivna transformationen lyckades inte omvandla dina data. |.
487. Ange databasnamnet på kommandoraden så att Microsoft Office Access kan hitta makrot Fel 2542 Ange databasnamnet på kommandoraden så att Microsoft Office Access kan hitta makrot. @@@ 1 @@@ 1.
488. Spotify 802 felkod Felkod 802 Felkod 802: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
489. Spotify-anslutningsfel 802 Fel 802 Fel 802: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
490. Spotify-fel 0 Fel 0 Fel 0: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
491. Spotify-fel 101 Fel 101 Fel 101: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
492. Spotify-fel 112 Fel 112 Fel 112: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
493. Spotify-fel 114 Fel 114 Fel 114: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
494. Spotify-fel 117 Fel 117 Fel 117: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
495. Spotify-fel 127 Fel 127 Fel 127: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
496. Spotify-fel 13 Fel 13 Fel 13: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
497. Spotify-fel 17 Fel 17 Fel 17: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
498. Spotify-fel 2 Fel 2 Fel 2: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
499. Spotify-fel 21 Fel 21 Fel 21: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
500. Spotify-fel 24 Fel 24 Fel 24: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
501. Spotify-fel 3 Fel 3 Fel 3: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
502. Spotify Error 301 Fel 301 Fel 301: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
503. Spotify-fel 302 Fel 302 Fel 302: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
504. Spotify-fel 308 Fel 308 Fel 308: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
505. Spotify-fel 309 Fel 309 Fel 309: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
506. Spotify-fel 336 Fel 336 Fel 336: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
507. Spotify-fel 4 Fel 4 Fel 4: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
508. Spotify Error 401 Fel 401 Fel 401: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
509. Spotify-fel 404 Fel 404 Fel 404: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
510. Spotify-fel 406 Fel 406 Fel 406: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
511. Spotify-fel 408 Fel 408 Fel 408: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
512. Spotify Error 410 Fel 410 Fel 410: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
513. Spotify-fel 412 Fel 412 Fel 412: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
514. Spotify-fel 50 Fel 50 Fel 50: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
515. Spotify Error 500 Fel 500 Fel 500: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
516. Spotify Error 502 Fel 502 Fel 502: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
517. Spotify Error 503 Fel 503 Fel 503: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
518. Spotify Error 504 Fel 504 Fel 504: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
519. Spotify-fel 51 Fel 51 Fel 51: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
520. Spotify-fel 52 Fel 52 Fel 52: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
521. Spotify-fel 53 Fel 53 Fel 53: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
522. Spotify-fel 54 Fel 54 Fel 54: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
523. Spotify-fel 7 Fel 7 Fel 7: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
524. Spotify-fel 8 Fel 8 Fel 8: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
525. Spotify-fel 803 Fel 803 Fel 803: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
526. Spotify-fel 804 Fel 804 Fel 804: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
527. Spotify-fel 9 Fel 9 Fel 9: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
528. Spotify Error 9 Proxy Fel 9 proxy Fel 9 Proxy: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
529. Spotify-fel 904 Fel 904 Fel 904: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
530. Spotify-fel 908 Fel 908 Fel 908: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
531. Spotify Error 910 Fel 910 Fel 910: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
532. Spotify-fel 913 Fel 913 Fel 913: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
533. Spotify-fel 919 Fel 919 Fel 919: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
534. Spotify-fel 923 Fel 923 Fel 923: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
535. Spotify-fel 927 Fel 927 Fel 927: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
536. Spotify felkod 14 Fel 14 Fel 14: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
537. Spotify Error Code 17 Fix Fel 17 Fel 17: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
538. Spotify felkod 18 Fel 18 Fel 18: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
539. Spotify felkod 403 Fel 403 Fel 403: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
540. Spotify felkod 409 Fel 409 Fel 409: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
541. Spotify felkod 501 Fel 501 Fel 501: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
542. Spotify felkod 505 Fel 505 Fel 505: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
543. Spotify Error Code 53 Fix Fel 53 Fel 53: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
544. Spotify fel-id 3 Fel-ID 3 Fel -ID 3: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
545. Spotify Error-01 Fel Fel-01 Fel Fel-01: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
546. Spotify TV-fel-ID 2 Fel-ID 2 Fel -ID 2: Spotify har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
547. Spybot Error 403 Fel 403 Fel 403: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
548. Spybot Error 404 Fel 404 Fel 404: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
549. Spybot Error 5 Fel 5 Fel 5: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
550. Spybot felkod 1060 Fel 1060 Fel 1060: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
551. Spybot Runtime Error 216 Fel 216 Fel 216: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
552. Spybot Runtime Error 217 Fel 217 Fel 217: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
553. SpyBot Search and Destroy Error 1060 Fel 1060 Systemfel.
554. SpyBot Search and Destroy Error 11004 Fel 11004 Socket Error 11004.
555. SpyBot Search and Destroy Error 216 Fel 216 Körtidsfel.
556. SpyBot Search and Destroy Error 217 Fel 217 Körtidsfel.
557. SpyBot Search and Destroy Error 403 Fel 403 HTTP 403 -fel.
558. SpyBot Search and Destroy Error 5 Fel 5 Systemfel: kod 5.
559. Spybot Search And Destroy-fel under kontroll Win32.Autorun.Cfto Fel win32.autorun.cfto Fel win32.autorun.cfto: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
560. Spybot Sidebyside Error 63 Fel 63 Fel 63: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
561. Spybot System Felkod 5 Åtkomst nekad Fel 5 Åtkomst nekad Fel 5 Åtkomst nekad: SpyBot Search and Destroy har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
562. Ssl stöds inte, kontrollera din servers konfiguration, felkod: 1 Fel 1 Ssl stöds inte, kontrollera serverns konfiguration, errorCode: 1. Använd Foxmail som e-postklient och kan inte skicka e-post från Hotmail-konto.
563. Star Wars Knights Of The Old Republic Felkod 80 Fel 80 Fel 80: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
564. Star Wars Old Republic Error 4001 Fel 4001 Fel 4001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
565. Star Wars Old Republic felkod 9000 Fel 9000 Fel 9000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
566. Star Wars The Old Republic Connection Error 1003 Fel 1003 Fel 1003: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
567. Star Wars The Old Republic Connection Error 208 Fel 208 Fel 208: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
568. Star Wars The Old Republic nedladdningsfel 310 Fel 310 Fel 310: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
569. Star Wars The Old Republic Error 1005 Fel 1005 Fel 1005: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
570. Star Wars The Old Republic Error 16 Fel 16 Fel 16: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
571. Star Wars The Old Republic Error 1935 Fel 1935 Fel 1935: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
572. Star Wars The Old Republic Error 2 Fel 2 Fel 2: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
573. Star Wars The Old Republic Error 2005 Fel 2005 Fel 2005: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
574. Star Wars The Old Republic Error 206 Fel 206 Fel 206: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
575. Star Wars The Old Republic Error 3001 Fel 3001 Fel 3001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
576. Star Wars The Old Republic Error 3002 Fel 3002 Fel 3002: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
577. Star Wars The Old Republic Error 3003 Fel 3003 Fel 3003: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
578. Star Wars The Old Republic Error 304 Fel 304 Fel 304: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
579. Star Wars The Old Republic Error 309 Fel 309 Fel 309: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
580. Star Wars The Old Republic Error 311 Fel 311 Fel 311: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
581. Star Wars The Old Republic Error 5 Fel 5 Fel 5: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
582. Star Wars The Old Republic Error 7 Fel 7 Fel 7: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
583. Star Wars The Old Republic Felkod 10 Fel 10 Fel 10: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
584. Star Wars The Old Republic Felkod 14 Fel 14 Fel 14: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
585. Star Wars The Old Republic Felkod 15 Fel 15 Fel 15: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
586. Star Wars The Old Republic Felkod 18 Fel 18 Fel 18: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
587. Star Wars The Old Republic Felkod 2004 Fel 2004 Fel 2004: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
588. Star Wars The Old Republic Felkod 4 Fel 4 Fel 4: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
589. Star Wars The Old Republic Felkod 6 Fel 6 Fel 6: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
590. Star Wars The Old Republic Felkod 9 Fel 9 Fel 9: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
591. Star Wars The Old Republic Error Finding Codex 0 Fel 0 Fel 0: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
592. Startup.ocm misslyckades på grund av fel 31 Fel 31 Startup.ocm misslyckades på grund av fel 31. Detta beror på en föråldrad version av filen COMCTL32.DLL i katalogen c: \ windows \ system.
593. Steam-applikationsfel 0X03 Fel 0x03 Fel 0x03: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
594. Steam-fel -130 Fel -130 Fel -130: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
595. Steam-fel 0 Fel 0 Fel 0: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
596. Steam-fel 04 Fel 4 Fel 4: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
597. Steam-fel 0X02 Fel 0x02 Fel 0x02: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
598. Steam-fel 101 Fel 101 Fel 101: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
599. Steam-fel 102 Fel 102 Fel 102: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
600. Steam-fel 103 Fel 103 Fel 103: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
601. Steam-fel 105 Fel 105 Fel 105: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
602. Steam-fel 11 Fel 11 Fel 11: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
603. Steam-fel 118 Fel 118 Fel 118: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
604. Steam-fel 138 Fel 138 Fel 138: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
605. Steam-fel 15 Fel 15 Fel 15: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
606. Steam-fel 16 Fel 16 Fel 16: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
607. Steam-fel 2 Fel 2 Fel 2: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
608. Steam Error 2001 Fel 2001 Fel 2001: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
609. Steam-fel 20501 Fel 20501 Fel 20501: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
610. Steam-fel 21 Fel 21 Fel 21: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
611. Steam-fel 25 Fel 21 Fel 25: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
612. Steam-fel 26 Fel 26 Fel 26: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
613. Steam-fel 28 Fel 28 Fel 28: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
614. Steam-fel 3 Fel 3 Fel 3: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
615. Steam Error 301 Fel 301 Fel 301: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
616. Steam-fel 302 Fel 302 Fel 302: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
617. Steam Error 305 Fel 305 Fel 305: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
618. Steam Error 310 Fel 310 Fel 310: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
619. Steam-fel 324 Fel 324 Fel 324: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
620. Steam-fel 32512 Fel 32512 Fel 32512: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
621. Steam-fel 35 Fel 35 Fel 35: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
622. Steam-fel 37 Fel 37 Fel 37: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
623. Steam Error 400 Fel 400 Fel 400: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
624. Steam Error 401 Fel 401 Fel 401: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
625. Steam Error 403 Fel 403 Fel 403: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
626. Steam Error 404 Fel 404 Fel 404: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
627. Steam-fel 41 Fel 41 Fel 41: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
628. Steam-fel 42 Fel 42 Fel 42: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
629. Steam-fel 429 Fel 429 Fel 429: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
630. Steam Error 5 0000 Fel 5 0 Fel 5 0: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
631. Steam Error 500 Fel 500 Fel 500: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
632. Steam Error 503 Fel 503 Fel 503: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
633. Steam-fel 51 Fel 51 Fel 51: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
634. Steam-fel 52 Fel 52 Fel 52: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
635. Steam-fel 53 Fel 53 Fel 53: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
636. Steam-fel 54 Fel 54 Fel 54: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
637. Steam-fel 6 Fel 6 Fel 6: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
638. Steam-fel 65432 Fel 65432 Fel 65432: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
639. Steam-fel 65434 Fel 65434 Fel 65434: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
640. Steam Error 6800 Fel 6800 Fel 6800: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
641. Steam-fel 7 Fel 7 Fel 7: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
642. Steam Error 740 Fel 740 Fel 740: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
643. Steam-fel 77 Fel 77 Fel 77: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
644. Steam-fel 772 Fel 772 Fel 772: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
645. Steam-fel 8 Fel 8 Fel 8: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
646. Steam Error 80 Fel 80 Fel 80: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
647. Steam-fel 83 Fel 83 Fel 83: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
648. Steam-fel 86 Fel 86 Fel 86: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
649. Steam-fel 87 Fel 87 Fel 87: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
650. Steam-fel 88 Fel 88 Fel 88: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
651. Steam-fel 9 Fel 9 Fel 9: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
652. Steam Error 9000 Fel 9000 Fel 9000: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
653. Steam-fel 97 Fel 97 Fel 97: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
654. Steam-fel 998 Fel 998 Fel 998: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
655. Steam-fel 999 Fel 999 Fel 999: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
656. Steam felkod 103 Fel 103 Fel 103: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
657. Steam felkod 137 Fel 137 Fel 137: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
658. Steam felkod 20 Fel 20 Fel 20: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
659. Steam felkod 24 Fel 24 Fel 24: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
660. Steam felkod 2503 Fel 2503 Fel 2503: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
661. Steam-felkod 3 offline Fel 3 Fel 3: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
662. Steam felkod 30 Fel 30 Fel 30: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
663. Steam felkod 35 Fel 35 Fel 35: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
664. Steam Error Code 51 Fix Fel 51 Fel 51: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
665. Steam felkod 53 Fel 53 Fel 53: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
666. Steam felkod 55 Fel 55 Fel 55: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
667. Steam felkod 60 Fel 60 Fel 60: Steam har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
668. Steam felkod 66 Fel 66 Fel 66: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
669. Steam felkod 81 Fel 81 Fel 81: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
670. Steam felkod 90 Fel 90 Fel 90: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
671. Steam Update Error 99 Fel 99 Fel 99: Steam har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
672. Stopzilla-fel 1316 Fel 1316 Fel 1316: Stopzilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
673. Stopzilla-fel 1721 Fel 1721 Det går inte att ta bort STOPzilla.
674. Stopzilla felkod 2002 Fel 2002 Fel 2002: Stopzilla har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
675. Stopzilla kan inte laddas Fel 2001 Stopzilla kan inte laddas. felkod 2001.
676. Strömningsfel Fel #2032 Strömfel. Programmet kan inte begära annonser från servern.
677. Sub, funktion eller egenskap har inte definierats Fel 35 En del-, funktion- eller egenskapsprocedur måste definieras för att anropas.
678. Prenumeration utanför räckvidd Fel 9 Element i matriser och medlemmar i samlingar kan endast nås inom deras definierade intervall.
679. Lyckades tillagd | kontakt(er) Fel 32511 Lagt till | kontakt (er). @@@ 1 @@@ 1.
680. Stöd för export till .PDF eller .XPS är inte installerat på den här datorn Fel 32503 Stöd för export till.PDF eller.XPS är inte installerat på den här datorn. @@@ 1 @@@ 1.
681. Swtor Error 1000 Fel 1000 Fel 1000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
682. Swtor-fel 20 Fel 20 Fel 20: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
683. Swtor-fel 2001 Fel 2001 Fel 2001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
684. Swtor-fel 204 Fel 204 Fel 204: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
685. Swtor-fel 209 Fel 209 Fel 209: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
686. Swtor-fel 301 Fel 301 Fel 301: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
687. Swtor-fel 312 Fel 312 Fel 312: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
688. Swtor Error 4000 Fel 4000 Fel 4000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
689. Swtor-fel 4003 Fel 4003 Fel 4003: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
690. Swtor Error 5000 Fel 5000 Fel 5000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
691. Swtor Error 8000 Fel 8000 Fel 8000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
692. Swtor Error 900 Fel 900 Fel 900: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
693. Swtor-fel 9000 och 4001 Fel 9000 4001 Fel 9000 4001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
694. Swtor-fel 9001 Fel 9001 Fel 9001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
695. Swtor-fel C7 Fel C7 Fel C7: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
696. Swtor Error Code 1003 Fix Fel 1003 Fel 1003: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
697. Swtor Error Code 16 2013 Fel 16 2013 Fel 16 2013: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
698. Swtor Error Code 16 Fix Fel 16 Fel 16: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
699. Swtor felkod 3 Fel 3 Fel 3: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
700. Swtor Error Code 3001 Fix Fel 3001 Fel 3001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
701. Swtor Error Code 4001 Fix Fel 4001 Fel 4001: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
702. Swtor felkod 4004 Fel 4004 Fel 4004: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
703. Swtor felkod 5C Fel 5C Fel 5C: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
704. Swtor Error Code 6 Fix Fel 6 Fel 6: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
705. Swtor Error Code 7 Fix Fel 7 Fel 7: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
706. Swtor Error Code 9000 Fix Fel 9000 Fel 9000: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
707. Swtor felkod C5 Fel C5 Fel C5: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
708. Swtor felkod C7 Fix Fel C7 Fel C7: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
709. Swtor felkod Nu2099 Fel NU2099 Fel NU2099: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
710. Swtor-fel vid att hitta Codex 0 Fel 0 Fel 0: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
711. Swtor Scanner Error 701 Fel 701 Fel 701: Star Wars: The Old Republic (SWTOR) har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
712. Symantec Antivirus Fel 0010 Fel 10 Fel 10: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
713. Symantec Antivirus Error 0X2 Fel 0x2 Fel 0x2: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
714. Symantec Antivirus Fel 1327 Fel 1327 Fel 1327: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
715. Symantec Antivirus Error 1706 Fel 1706 Fel 1706: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
716. Symantec Antivirus Error 1920 Fel 1920 Fel 1920: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
717. Symantec Antivirus Error 40 Fel 40 Fel 40: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
718. Symantec Antivirus Fel 45 Fel 45 Fel 45: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
719. Symantec Antivirus Error 51 Fel 51 Fel 51: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
720. Symantec Antivirus Error 6 Fel 6 Fel 6: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
721. Symantec Antivirus Error 74 Fel 74 Fel 74: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
722. Symantec Antivirus felkod 1603 Fel 1603 Fel 1603: Symantec AntiVirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
723. Symantec Backup Exec Error=64 Fel 64 Fel 64: Backup Exec har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
724. Synkronisering med en icke-replikerad databas är inte tillåten Fel 3605 Det är inte tillåtet att synkronisera med en icke-replikerad databas. '|' databasen är inte en designmästare eller kopia.
725. Syntaxfel i parametrar klausul Fel 3746 Syntaxfel i parameterparagrafen. Se till att parametern finns och att du har skrivit dess värde korrekt.
726. Syntaxfel i fråga Fel 3450 Syntaxfel i frågan. Ofullständig sökfråga.
727. Syntaxfel i transaktionssatsen Fel 3708 Syntaxfel i transaktionsuttalande. Förväntad TRANSAKTION, ARBETE eller ingenting.
728. System DLL 'dll' kunde inte laddas Fel 298 En .DLL -fil från operativsystemet; till exempel kunde Ddeml.dll, Version.dll eller Winspool.drv inte hittas.
729. Systemfel 0X421 Kaspersky Fel 0x421 Fel 0x421: Kaspersky Anti-Virus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
730. Systemfel Fel 12150 Systemfel. Kod 12150.
731. Systemfel Fel 5 Systemfel. Kod: 5.
732. Systemfel &H80004005 (-2147467259) Fel &H80004005(-2147467259) Systemfel & H80004005 (-2147467259). Ospecificerat fel. En MFC ActiveX -kontroll som underklasserar någon av fönsterklasserna som implementeras av Comctl32.dll gör att detta fel kastas från en Visual Basic 6.0.exe.
733. Systemfelkod 8 Windows 7 Fel 8 Fel 8: Windows 7 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
734. SysTray: avgnt.exe - Applikationsfel Fel 0xC0000417 SysTray: avgnt.exe - programfel. Undantaget okänd mjukvaruundantag (0xc0000417) förekom i applikationen på plats 0x71a67256.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018