ErrorVault.com

Runtime Errors
1. Ultraiso-fel 3 Fel 3 Fel 3: UltraISO har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
2. Ultraiso-fel 87 Fel 87 Fel 87: UltraISO har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
3. Ultraiso felkod 5 Fel 5 Fel 5: UltraISO har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. Det gick inte att aktivera objektet Fel 31027 Objektets källdokument kan inte laddas, eller så är inte programmet som skapade objektet tillgängligt.
5. Det gick inte att binda till fältet: 'artikel' Fel 545 Kontrollen kunde inte binda till det fält som angavs av egenskapen DataField.
6. Det går inte att ansluta till fjärrservern Fel 42002 Fel 42002 när du försöker uppdatera. Fel 42002: Det gick inte att ansluta till fjärrservern.
7. Det gick inte att kopiera filen Fel 112 Fel 112: Det gick inte att kopiera filen: cfp.theme. Var god försök igen. Uppdateringsfel med CIS på Vista.
8. Det gick inte att skapa inbäddat objekt Fel 31032 Programmet som skapar objektet kan inte skapa objektet som anges i egenskapen SourceDoc.
9. Det gick inte att köra filen till den tillfälliga katalogen Fel 5 Det gick inte att köra filen till den tillfälliga katalogen. Inställningen avbröts. Fel 5: Åtkomst nekas. Kan inte installera Cute PDF writer.
10. Det gick inte att identifiera indatafilen Fel 017 Det gick inte att identifiera inmatningsfilen.
11. Det går inte att installera Java - installationen kommer att avbrytas Fel 1639 Det gick inte att installera java - installationen avbryts. JRE -installationen har avbrutits normalt - returkod 1639.
12. Det gick inte att ladda CorelDrw.dll Fel 127 Det gick inte att ladda CorelDrw.dll. Felkod: 127.
13. Det gick inte att hitta nätverksplatsen Fel 1606 "Det gick inte att hitta nätverksplatsen. 'C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office'." "Fel 1606: Det gick inte att hitta nätverksplatsen" "när du installerar Dragon NaturallySpeaking 11."
14. Det går inte att öppna eller läsa den här anslutningsfilen Fel 2918 Det gick inte att öppna eller läsa denna anslutningsfil.@Antingen har filen skadats eller så är filformatet ogiltigt. @@@@@ 1.
15. Det går inte att känna igen filen Fel 21 Det gick inte att känna igen filen. Fel 21 indikerar att filformatet inte accepteras av DivX Plus Converter.
16. Det gick inte att registrera DLL/OCK: RegSvr32 misslyckades med utgångskoden 0x1 Fel 0x1 C: \ Program Files (x86) \ Foxit Software \ Foxit Reader \ plugins \ ConvertToPDFShelllExtension_x64.dll. Det gick inte att registrera DLL/OCK: RegSvr32 misslyckades med utgångskoden 0x1. Fel vid installation av Foxit Reader med vin.
17. Det gick inte att ta bort objektet Fel 6013 Det gick inte att ta bort objektet. '|' hittades inte i listan. @@@ 1 @@@ 1.
18. Det gick inte att skicka snabbmeddelanden (fel 603) Fel 603 Det gick inte att skicka chatt (fel 603). tar inte emot meddelanden på AIM.
19. Det går inte att skicka eller ta emot meddelanden för Bellsouth (rpete)-kontot Fel 10013 Det gick inte att skicka eller ta emot meddelanden för Bellsouth (rpete) -kontot. Anslutningen till servern misslyckades.
20. Det går inte att visa modal form i detta sammanhang Fel 405 Du försökte visa ett modalt formulär som skulle göra att det aktuella formuläret laddades ur. Detta är inte tillåtet.
21. Det gick inte att starta SQL Server-tjänsten Fel 2637 Det gick inte att starta SQL Server -tjänsten. Om du vill starta om SQL Server-tjänsten dubbelklickar du på ikonen SQL Server System Manager i systemfältet och klickar på Start/Fortsätt.@När tjänsten startas, i Microsoft Office Access, klicka på Microsoft Office-knappen,
22. Det gick inte att starta SQL Server-tjänsten Fel 2638 Det gick inte att starta SQL Server -tjänsten. För att starta om SQL Server-tjänsten, dubbelklicka på ikonen för SQL Server System Manager i systemfältet och klicka på Start/Fortsätt. Om tjänsten inte startar går du till Tjänstkonsolen och kontrollerar att MSSQLServer s
23. Det går inte att ladda ner i detta sammanhang Fel 365 I vissa situationer får du inte ladda ur ett formulär eller en kontroll på ett formulär.
24. Ohanterad IOErrorEvent Fel 2044 Unhandled IOErrorEvent. Felet orsakas av ett fel i samband med behörigheter/säkerhetsöverträdelser. Av säkerhetsskäl tillåter inte Flash Player att en film från en domän refererar till, ändrar eller är klar för egenskaper på en annan domän.
25. Avinstallera Adobe Reader 8 Error 20 Fel 20 Fel 20: Adobe Reader har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
26. Avinstallera Avg 9 Error Fel 9 Fel 9: AVG Antivirus har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
27. Det gick inte att avinstallera CutePDF Writer Fel 203 Avinstallera CutePDF Writer misslyckades. (Err-203).
28. Avinstallationsfel Fel 193 Uppstår under avinstallation av Ccleaner.
29. Unikt nyckelbrott Fel 3715 Unikt nyckelbrott. Denna post har samma nyckelvärde som en annan post, medan endast unika värden är tillåtna. Antingen ändrar du nyckelvärdet i denna konfliktpost eller den vinnande posten och skickar sedan in den här posten igen, eller tar bort denna konfliktpost.
30. UniqueSPIException (fel -601) Fel -601 UniqueSPIException (fel -601). -601 är grundläggande och betyder att objektet du refererade till (som cn = admin.o = acme. Eller mer vanligt i ett Identity Manager -spårningsformat \ ACME \ ADMIN) inte kan hittas. G1284.
31. Okänt fel Fel 1025 Okänt fel. Kod: 1025.
32. Okänt fel 5090 Fel 5090 Okänt fel 5090. Windows Divx Converter Error 5090 orsakas av felkonfigurerade systemfiler.
33. Okänt fel Fel 857735115 Okänt fel . Vid initiering av den första skanningen dyker felet upp.
34. Okänd felkod 6 Itunes Fel 6 Fel 6: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
35. Okänd meddelandemottagare; meddelandet skickades inte Fel 2295 Okänd meddelandemottagare; meddelandet skickades inte. @@@ 1 @@@ 1.
36. Upplåsningsfel 2 Fel 2 Fel - ogiltig hex -sträng!.
37. Upplåsningsfel 62 Fel 62 Fel vid anslutning till server!.
38. Upplåsningsfel 63 Fel 63 Upplåsning misslyckades!.
39. Okänt kommando Fel 146 Okänt kommando.
40. Okänt kommando Fel 25099 Fel 25099. Uppackning av kärnfiler misslyckades. Fel 25099 indikerar att Java -installationsprocessen misslyckades. Grundorsaken till detta fel är för närvarande inte känd.
41. Uppdatering 13: Felkod 561 Fel 561 Uppdatering 13: Felkod 561. Detta felmeddelande innebär att du för den aktuella registreringen av licensen använder en annan e -postadress än den du angav i beställningen eller i den ursprungliga registreringen av licensen.
42. Uppdateringen kunde inte slutföras Fel 113 Uppdateringen kunde inte slutföras. Verkar internetanslutning tappas halvvägs under uppdateringsnedladdning. Kontrollera din internetanslutning och försök igen.
43. Uppdateringen påträffade ett fel Fel 100 Ett fel uppstod i uppdateringen. Uppdateringen stötte på ett fel (felkod: -100). Om problemet kvarstår kontaktar du supporten för en lösning.
44. Uppdateringen misslyckades Fel 0x80004002 Uppdateringen misslyckades. Felkod 0x80004002. Inget sådant gränssnitt stöds. Fel uppstod efter antivirusskanning varje vecka.
45. Uppdateringen misslyckades Fel 1067 Uppdateringen misslyckades. Processen avslutades oväntat.
46. Uppdateringen misslyckades. Åtkomst nekad Fel 0x80070005 Uppdateringen misslyckades. Felkod 0x80070005. Åtkomst nekad.
47. Uppdateringen misslyckades. Det finns inte tillräckligt med systemresurser för att slutföra förfrågningstjänsten Fel 0x800705AA Uppdateringen misslyckades. Felkod 0x800705aa. Otillräckliga systemresurser finns för att slutföra förfrågningstjänsten.
48. Uppdateringsservern är inte tillgänglig Fel 1 Uppdateringsservern är inte tillgänglig. Fel 1 innebär att Google Chrome inte kan uppgraderas i sin nuvarande katalog.
49. Uppdateringsservern är inte tillgänglig Fel 3 Uppdateringsservern är inte tillgänglig. Fel 3 är ett misslyckande med att kommunicera med Google Update.
50. Uppdateringsservern är inte tillgänglig Fel 7 Uppdateringsservern är inte tillgänglig. Fel 7 innebär att uppdateringen laddades ner, men den kunde inte installeras korrekt.
51. Uppdatera/ta bort konflikt Fel 3736 Uppdatera/ta bort konflikt. Den här uppdaterade posten raderades vid en annan kopia. Antingen sätter du in denna konfliktpost igen eller tar bort den.
52. Uppdatering/RI-konflikt Fel 3718 Uppdatering/RI -konflikt. Den primära nyckelposten har uppdaterats av en annan kopia, därför har denna referenspost avvisats. Antingen skapa en ny primär nyckelpost som uppfyller den referensiella integritetsbegränsningen, ändra det främmande nyckelvärdet i
53. Uppdaterings-/uppdateringskonflikt Fel 3713 Uppdatera/uppdatera konflikt. En annan kopia uppdaterade också denna post. Detta rekord förlorade konflikten. Skicka antingen din uppdatering igen eller ta bort denna konfliktpost.
54. UpdateLib levererar fel 537. Uppdateringen misslyckades! Fel 537 [UPD] [ERROR] Generering av uppdateringsstruktur misslyckades. UpdateLib levererar fel 537. Uppdateringen misslyckades !.
55. Uppdatering pågår Fel 0xE0018D0D Uppdatering pågår. Installationsproblem.
56. URL hittades inte Fel 2035 URL hittades inte. SWF -filen försöker hitta externa tillgångar men de kan inte hittas.
57. urlopen error [Errno 10054] En befintlig anslutning stängdes med tvång av fjärrvärden Fel 10054
58. Använd ett nummer, inte en sträng, för att referera till en gruppnivå Fel 2463 Använd ett tal, inte en sträng, för att hänvisa till en gruppnivå. @@@ 2@1@6361@1.
59. Använd ett avsnittsnummer, inte en sträng, för att referera till ett formulär- eller rapportavsnitt Fel 2461 Använd ett sektionsnummer, inte en sträng, för att hänvisa till ett formulär eller rapportera avsnitt. @@@ 1 @@@ 1.
60. Användaren är redan ansluten Fel 0x800CCC03 Användaren är redan ansluten. WOULD_BLOCK.
61. Användaravbrott inträffade Fel 18 Processen med att bryta körningen är användbar, men om den inte behandlas leder det till att applikationen avslutas.
62. Användaren tryckte på Escape-tangenten under DDE-drift Fel 287 Du tryckte på ESC -knappen medan du väntade på att en DDE -operation skulle slutföras.
63. USER_CANCEL Fel 0x800CCC17 Användaren avbröt operationen.
64. uTorrent-fel 10053 Fel 10053 Data skickar fel ett lokalt nätverksproblem stängt.
65. uTorrent-fel 10054 Fel 10054 Socket Error 10054 (Kan inte läsa från kontrolluttaget).
66. Utorrent fel 10060 Fel 10060 Fel 10060: uTorrent har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
67. uTorrent-fel 11004 Fel 11004 "Felsökning av TCP/IP -fel 11004:" "Det begärda namnet finns inte" "."
68. uTorrent-fel 2 Fel 2 ActiveX -fel.
69. uTorrent Error 200 Fel 200 Utorrent Timeout -fel.
70. uTorrent fel 23 Fel 23 µTorrent Community -forum.
71. uTorrent-fel 3 Fel 3 ActiveX -fel.
72. uTorrent Error 400 Fel 400 400: Klienten är inte ansluten.
73. uTorrent fel 401 Fel 401 Fjärrklient returnerade ett auktoriseringsrelaterat fel.
74. uTorrent fel 403 Fel 403 403 -fel: FORBIDEN.
75. uTorrent fel 404 Fel 404 404 - Fel hittades inte.
76. uTorrent Error 500 Fel 500 Kan inte ansluta till tracker (HTTP 500).
77. uTorrent-fel 502 Fel 502 Bad Gateway 502 -fel efter uppdatering.
78. uTorrent-fel 503 Fel 503 Problem med att ansluta till spåraren - HTTP -fel 503: Anslutningen misslyckades.
79. uTorrent fel 7 Fel 7 UTorrent -fel: Åtkomst nekas Windows 7.
80. Utorrent felkod 10053 Fel 10053 Fel 10053: uTorrent har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
81. Utorrent felkod 11004 Fel 11004 Fel 11004: uTorrent har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
82. Utorrent felkod Http 502 Fel 502 Fel 502: uTorrent har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018