ErrorVault.com

Runtime Errors
1. ICE internt fel 1 Fel 1627 ICE internt fel 1. API returnerat: 1627. Utvärdering: ICE36.
2. Icq-fel 10054 Fel 10054 Fel 10054: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
3. Icq-fel 11001 Fel 11001 Fel 11001: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
4. Icq-fel 11004 Fel 11004 Fel 11004: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
5. Icq-fel 132 Fel 132 Fel 132: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
6. Icq-fel 1460 Fel 1460 Fel 1460: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
7. ICQ-fel 154 A Fel 154 A Funktionen du försöker använda kan inte nås just nu.
8. ICQ-fel 234 A Fel 234 A Funktionen du försöker använda kan inte nås just nu.
9. Icq Error 400 Fel 400 Fel 400: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
10. Icq-fel 408 Fel 408 Fel 408: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
11. Icq-fel 602 Fel 602 Fel 602: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
12. Icq-felkod 2 Fel 2 Fel 2: ICQ har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
13. IDM CC Extension kan inte överföra nedladdningen till Idm Fel 0x80029C4A IDM CC Extension kan inte överföra nedladdningen till Idm. Fel 0x80029c4A.
14. Dvs 10 Felkod 9C59 Fel 9C59 Fel 9C59: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
15. Dvs 303 fel Fel 303 Fel 303: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
16. IE-fel #2036 Fel 2036 Fel 2036: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
17. IE-fel #2046 Fel 2046 Fel 2046: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
18. IE-fel 0X0Eedfade Fel 0x0EEDFADE Fel 0x0EEDFADE: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
19. IE-fel 0X7A Fel 0x7A Fel 0x7A: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
20. IE-fel 0X7C0C5A6C Fel 0x7C0C5A6C Fel 0x7C0C5A6C: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
21. IE-fel 0X800C0008 Fel 0x800C0008 Fel 0x800C0008: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
22. IE Fel 0Xc00000Fd Fel 0xC00000FD Fel 0xC00000FD: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
23. IE-fel 0Xe06D7363 Fel 0xE06D7363 Fel 0xE06D7363: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
24. IE-fel 101 Fel 101 Fel 101: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
25. IE-fel 12002 Fel 12002 Fel 12002: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
26. IE-fel 12029 Fel 12029 Fel 12029: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
27. IE-fel 12031 Fel 12031 Fel 12031: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
28. IE-fel 12152 Fel 12152 Fel 12152: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
29. IE-fel 13 Fel 13 Fel 13: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
30. IE-fel 153 Fel 153 Fel 153: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
31. IE-fel 200 Fel 200 Fel 200: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
32. IE-fel 2032 Fel 2032 Fel 2032: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
33. IE-fel 204 Fel 204 Fel 204: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
34. IE-fel 2048 Fel 2048 Fel 2048: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
35. IE-fel 2072 Fel 2072 Fel 2072: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
36. IE-fel 2126 Fel 2126 Fel 2126: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
37. IE-fel 300 Fel 300 Fel 300: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
38. IE-fel 301 Fel 301 Fel 301: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
39. IE-fel 304 Fel 304 Fel 304: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
40. IE-fel 324 Fel 324 Fel 324: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
41. IE-fel 400 Fel 400 Fel 400: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
42. IE-fel 401 Fel 401 Fel 401: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
43. IE Error 401 Unauthorized Fel 401 obehörig Fel 401 Obehörig: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
44. IE-fel 403 Fel 403 Fel 403: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
45. IE-fel 404 Fel 404 Fel 404: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
46. IE-fel 405 Fel 405 Fel 405: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
47. IE-fel 407 Fel 407 Fel 407: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
48. IE-fel 408 Fel 408 Fel 408: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
49. IE-fel 443 Fel 443 Fel 443: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
50. IE-fel 500 Fel 500 Fel 500: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
51. IE-fel 501 Fel 501 Fel 501: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
52. IE-fel 502 Fel 502 Fel 502: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
53. IE-fel 504 Fel 504 Fel 504: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
54. IE-fel 53 Fel 53 Fel 53: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
55. IE-fel 54 Fel 54 Fel 54: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
56. IE-fel 633 Fel 633 Fel 633: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
57. IE-fel 66 Fel 66 Fel 66: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
58. IE-fel 678 Fel 678 Fel 678: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
59. IE-fel 691 Fel 691 Fel 691: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
60. IE-fel 700 Fel 700 Fel 700: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
61. IE-fel 701 Fel 701 Fel 701: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
62. IE-fel 711 Fel 711 Fel 711: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
63. IE-fel 797 Fel 797 Fel 797: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
64. IE-fel 800 Fel 800 Fel 800: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
65. IE-fel 80072F8F Fel 80072F8F Fel 80072F8F: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
66. IE-fel 800A025E Fel 800A025E Fel 800A025E: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
67. IE-fel 815 Fel 815 Fel 815: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
68. IE-fel 84 Fel 84 Fel 84: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
69. IE-fel 96 Fel 96 Fel 96: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
70. IE Felkod 10060 Fel 10060 Fel 10060: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
71. IE Felkod 10061 Fel 10061 Fel 10061: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
72. IE Felkod 12007 Fel 12007 Fel 12007: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
73. IE Felkod 12221 Fel 12221 Fel 12221: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
74. IE Felkod 1400 Fel 1400 Fel 1400: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
75. IE Felkod 403 förbjuden Fel 403 Förbjudet Fel 403 förbjudet: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
76. IE Felkod 64 Fel 64 Fel 64: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
77. IE Felkod 9C57 Fel 9C57 Fel 9C57: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
78. IE-fel Stackhash_0A9E Fel StackHash_0a9e Fel StackHash_0a9e: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
79. Dvs Ssl-fel 61 Fel 61 Fel 61: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
80. Dvs syntaxfelkod 0 rad 1 Fel 0 Rad 1 Fel 0 rad 1: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
81. Ie7 Fel på sidan Fel på sida Fel på sidan: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
82. Ie9 Felkod 3712 Fel 3712 Fel 3712: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
83. Olagligt attribut Fel -609 Olagligt attribut. -609 "olagligt attribut" är ganska vanligt. En sak Identitetshanteraren gör på ett magiskt sätt för dig är att lägga till alla extra klasser som behövs i eDirectory, om attributet inte finns i objektets basklass.
84. Olaglig inneslutning Fel -611 Olaglig inneslutning. -611 är "olaglig inneslutning", och jag har personligen aldrig utlöst den här.
85. Olaglig parameter. Kan inte skriva arrayer Fel 328 En olaglig parameter överfördes till metoden.
86. Illustrator 3D-fel Fel 3D Fel 3D: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
87. Illustratorfel 1/0 Fel 1003 Fel 1003: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
88. Illustrator Error 1200 Fel 1200 Fel 1200: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
89. Illustrator-fel 148.3 Fel 148.3 Fel 148.3: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
90. Illustrator-fel 21 Odefinierat är inte ett objekt Fel 21 Fel 21: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
91. Illustrator-fel 36 Fel 36 Fel 36: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
92. Illustrator-fel 39 Fel 39 Fel 39: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
93. Illustrator-fel 43 Fel 43 Fel 43: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
94. Illustrator-fel 47 Fel 47 Fel 47: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
95. Illustrator Error 5000 Fel 5000 Fel 5000: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
96. Illustrator-fel 54 Fel 54 Fel 54: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
97. Illustrator-fel 8700 Fel 8700 Fel 8700: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
98. Illustrator-fel 8705 Fel 8705 Fel 8705: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
99. Illustrator fel-ID 36 Fel-ID 36 Fel -ID 36: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
100. Illustrator fel-id 5000 Fel-ID 5000 Fel -ID 5000: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
101. Illustrator I/0-fel Fel i/0 Fel i/0: Adobe Illustrator har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
102. IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE Fel 0x800CCCDF Det gick inte att auktorisera klienten.
103. IMAP_BAD_RESPONSE Fel 0x800CCCD3 Ogiltigt svar på förfrågan.
104. IMAP_BAD_RESPONSE Fel 0x80240022 IMAP_BAD_RESPONSE. Din dator kan ha ett inaktuellt certifikat.
105. IMAP_BUFFER_ÖVERFLÖDE Fel 0x800CCCD6 Buffertgränsen har överskridits.
106. IMAP_BUFFER_ÖVERFLÖDE Fel 0x81000301 Winsock -lagret kunde inte upprätta en anslutning. IMAP_BUFFER_OVERFLOW.
107. IMAP_CHANGEDUID Fel 0x800CCCDB Användar -ID har ändrats.
108. IMAP_CHANGEDUID Fel 0x81000306 Inloggningsförsöket slutade efter 15 sekunder. IMAP_CHANGEDUID.
109. IMAP_CONNECTION_REFUSED Fel 0x800CCCD9 Anslutning inte tillåten.
110. IMAP_CONNECTION_REFUSED Fel 0x81000304 Den lokala klienten är redan ansluten till en server. IMAP_CONNECTION_REFUSED.
111. IMAP_IMPROPER_SVRSTATE Fel 0x800CCCDE Ogiltigt servertillstånd.
112. IMAP_IMPROPER_SVRSTATE Fel 0x81000309 En fjärrklient har avvisat en inbjudan från NetMeeting 3.01 eftersom den inte finns på användarens datorns fjärrkontroll. IMAP_IMPROPER_SVRSTATE.
113. IMAP_INCOMPLETE_LINE Fel 0x800CCCD8 Ofullständig data.
114. IMAP_INCOMPLETE_LINE Fel 0x81000303 Lösenordet från användaren är ogiltigt. IMAP_INCOMPLETE_LINE.
115. IMAP_LOGINFAILURE Fel 0x800CCCD1 Inloggningen misslyckades.
116. IMAP_LOGINFAILURE Fel 0x80240016 Det kan hända att en annan installation pågår - du bör vänta tills installationen är klar. IMAP_LOGINFAILURE.
117. IMAP_NOTIMAPSERVER Fel 0x800CCCD5 Inte en IMAP -server.
118. IMAP_NOTIMAPSERVER Fel 0x80248011 Det finns ett problem med filen på din dator som lagrar uppdateringar. IMAP_NOTIMAPSERVER.
119. IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS Fel 0x800CCCE0 Inga fler behörighetstyper.
120. IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS Fel 0x8100030B Den lokala klienten har försökt lägga till en användare i en lista, men användarnamnet finns redan i kontaktlistan. IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS.
121. IMAP_RECVR_ERROR Fel 0x800CCCD7 Återställningsfel.
122. IMAP_RECVR_ERROR Fel 0x81000302 Reserverad för framtida bruk. IMAP_RECVR_ERROR.
123. IMAP_SVR_SYNTAXERR Fel 0x800CCCD4 Syntaxfel.
124. IMAP_SVR_SYNTAXERR Fel 0x8024400A Det kan finnas ett anslutningsproblem mellan din dator och Windows -servrarna. IMAP_SVR_SYNTAXERR.
125. IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE Fel 0x800CCCD2 Meddelande märkt.
126. IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE Fel 0x8024001E Det gick inte att installera Real Player Express. IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE.
127. IMAP_UIDORDER Fel 0x800CCCDC Kommandot User ID misslyckades.
128. IMAP_UIDORDER Fel 0x81000307 Det finns för många kontakter i en lista. IMAP_UIDORDER.
129. IMAP_UNRECOGNISED_RESP Fel 0x81000305 Serverversionen är inkompatibel med den lokala versionen av klienten. IMAP_UNRECOGNISED_RESP.
130. IMAP_UNRECOGNIZED_RESP Fel 0x800CCCDA Okänt svar.
131. IMAP_UNSOLICITED_BYE Fel 0x800CCCDD Oväntad koppling.
132. IMAP_UNSOLICITED_BYE Fel 0x81000308 Kontakt har avvisat en inbjudan från Microsoft NetMeeting ®. IMAP_UNSOLICITED_BYE.
133. ImgBurn Error 0X02 Fel 0x02 I/O -fel! Enhet: [1: 0: 0] ATAPI iHAS124 B ALOS (D:) (ATA) ScsiStatus 0x02.
134. Imgburn-fel Scsistatus 0X02 Fel Scsistatus 0x02 Fel Scsistatus 0x02: ImgBurn har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
135. IMVU-fel 0X8007009 Fel 0x8007009 Katalogen är inte tom.
136. IMVU-fel 10013 Fel 10013 Errno10013.
137. IMVU-fel 10060 Fel 10060 "[Errno -uttagsfel] (10060," "Driftstidsavbrott ')."
138. IMVU-fel 10061 Fel 10061 Urlopen -fel (10061, 'Anslutning nekad').
139. Imvu-fel 11002 Fel 11002 Fel 11002: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
140. Imvu-fel 11004 Fel 11004 Fel 11004: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
141. IMVU-fel 231 Fel 231 Oväntat fel.
142. Imvu felkod 10060 Fel 10060 Fel 10060: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
143. Imvu felkod 203 Fel 203 Fel 203: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
144. Imvu felkod 231 Fel 231 Fel 231: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
145. Imvu felkod 481 Fel 481 Fel 481: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
146. Imvu felkod 8 Fel 8 Fel 8: IMVU har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
147. IM_e_ai_timeout Fel 0x81000311 En kund på distans har inte svarat på en ansökningsinbjudan och begäran om inbjudan har gått ut på grund av den lokala klientnivån. IM_e_ai_timeout.
148. IM_e_cancel Fel 0x81000312 Den lokala klienten avbröt en preliminär öppning. IM_e_cancel.
149. IM_e_contact_ui_active Fel 0x8100032F Reserverad för framtida bruk. IM_e_contact_ui_active.
150. IM_e_disconnected Fel 0x8100030C Den lokala klienten släpptes. IM_e_disconnected.
151. IM_e_invalid_auth_packages Fel 0x8100030F Ingen autentiseringsmekanism har förhandlats fram, eller den har inte initierats. IM_e_invalid_auth_packages.
152. IM_e_ogiltig_domän Fel 1 Mplayers kompileringsfel. IM_e_invalid_domain.
153. IM_e_invalid_friendly_name Fel 0xC8000222 Windows kan inte uppdatera. IM_e_invalid_friendly_name.
154. IM_e_invalid_proxy_name Fel 0x88982F72 Odefinierat fel när du försöker redigera metadata för jpg -filer. IM_e_invalid_proxy_name.
155. IM_e_logged_on Fel 0x81000350 Användaren har avbrutit den öppna dialogrutan. IM_e_logged_on.
156. IM_e_logon_ui_active Fel 0x8100032D Servern stötte på ett fel. IM_e_logon_ui_active.
157. IM_e_multipoint_session_begin_timeout Fel 1 Oväntat slutet av arkivet. IM_e_multipoint_session_begin_timeout.
158. IM_e_multipoint_session_end_timeout Fel 1 Internt serverfel. IM_e_multipoint_session_end_timeout.
159. IM_e_newer_client_available Fel 0x81000310 Vid öppningssessionen skickar servern ett meddelande om att en ny klientversion är tillgänglig. IM_e_newer_client_available.
160. IM_e_not_allowing_new_users Fel 1 Minecraft fungerar inte: fatalt fel (1). IM_e_not_allowing_new_users.
161. IM_e_not_primary_service Fel 0x8AC70013 Problem med messenger kan inte ringa ett videosamtal. Den säger att den inte är tillgänglig. IM_e_not_primary_service.
162. IM_e_no_directory Fel 100 VideoSourceAVI-fel: ospecificerat fel (-100). IM_e_no_directory.
163. IM_e_option_ui_active Fel 0x8100032E Ett bibliotek har inte hittats. IM_e_option_ui_active.
164. IM_e_proxy_auth_type Fel 0x88982F72 Odefinierat fel när du försöker redigera metadata för jpg -filer. IM_e_proxy_auth_type.
165. IM_e_remote_login Fel 0xC004D301 Ett licensfel har initierats, 0xc004D301. IM_e_remote_login.
166. IM_e_reverse_list_full Fel 10 Modulen 'VberLibInterface' försöker komma åt ett säkert API. IM_e_reverse_list_full.
167. IM_e_server_error Fel 10 Max ignorerade användare fel. IM_e_server_error.
168. IM_e_server_too_busy Fel 0x8100030E Antingen accepterar servern inte längre begäran, den accepterar inte längre nya anslutningar. IM_e_server_too_busy.
169. IM_e_session_full Fel 0Ð¥80508023 Skadlig programvara kan hindra dig från att skanna din dator. IM_e_session_full.
170. IM_e_session_timeout Fel 1 Antingen är källan otillgänglig eller så är destinationen full eller skrivskyddad (1). IM_e_session_timeout.
171. IM_e_system_config Fel 100 Ett fel (100) uppstod under åtgärden Öppna. IM_e_system_config.
172. IM_e_tcp_error Fel 1 När du försöker aktivera Panda Antivirus. IM_e_tcp_error.
173. IM_e_too_many_matches Fel 0x81000314 Servern kontaktades men var otillgänglig av ospecificerade skäl. IM_e_too_many_matches.
174. IM_e_too_many_messages Fel 0x8CCC0003 Felkod för Windows Live Mail 0x8CCC0003. IM_e_too_many_messages.
175. IM_e_too_many_sessions Fel 0x8C040028 Project Server Spooler Error (0x8C040028). IM_e_too_many_sessions.
176. IM_e_unexpected Fel 0x8100030D Servern returnerade en oväntad felkod. IM_e_unexpected.
177. IM_e_user_cancelled_logon Fel -1000 Ogiltigt avsändarfel. IM_e_user_canceled_logon.
178. IM_s_redan_i_läge Fel 0x01000301 Den inställningsmetod som redan begärdes. IM_s_already_in_the_mode.
179. IM_s_logged_on Fel 0x01000319 Användaren är redan ansluten. IM_s_logged_on.
180. Inaktivt konto Fel 230 Inaktivt konto. Kontot behöver aktiveras.
181. Inaktivt konto. Kontot behöver aktiveras. Fel 230 Fel 230: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
182. OFULLSTÄNDIG Fel 0x800CCC0A Nedladdning av meddelande ofullständig.
183. Felaktiga uppgiftsinställningar Fel 0x80000046 Felaktiga uppgiftsinställningar (t.ex. noll skanningstid).
184. Incredimail Error 2738 Fel 2738 Fel 2738: IncrediMail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
185. Incredimail Error 421 Fel 421 Fel 421: IncrediMail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
186. IncrediMail Error 432 Fel 432 432 Problem med att logga in.
187. Incredimail Error 4320 Fel 4320 Fel 4320: IncrediMail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
188. IncrediMail Error 450 Fel 450 450 brevlåda inte tillgänglig.
189. IncrediMail Error 451 Fel 451 451 Lokalt fel vid bearbetning.
190. IncrediMail Error 452 Fel 452 452 Otillräcklig systemlagring.
191. IncrediMail Error 454 Fel 454 454 Tillfälligt fel vid inloggning.
192. IncrediMail Error 500 Fel 500 500 Syntaxfel, eller kommando okänt.
193. IncrediMail Error 501 Fel 501 501 Syntaxfel i parametrar eller argument.
194. IncrediMail Error 502 Fel 502 502 Kommando inte implementerat.
195. IncrediMail Error 503 Fel 503 503 Dålig sekvens av kommandon.
196. IncrediMail Error 504 Fel 504 504 Kommandoparameter inte implementerad.
197. IncrediMail Error 530 Fel 530 530 Autentisering krävs.
198. IncrediMail Error 534 Fel 534 534 Säkerhetsproblem vid inloggning.
199. Incredimail Error 535 Fel 535 Fel 535: IncrediMail har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
200. IncrediMail Error 538 Fel 538 538 Säkerhetsproblem vid inloggning.
201. IncrediMail Error 550 Fel 550 550 Tillträde nekad.
202. IncrediMail Error 551 Fel 551 551 Du måste logga in för att kunna använda servern.
203. IncrediMail Error 552 Fel 552 552 Överskred lagringsallokeringen.
204. IncrediMail Error 553 Fel 553 553 Postlådans namn är inte tillåtet.
205. IncrediMail Error 554 Fel 554 554 Tjänsten misslyckades eller är inte tillgänglig.
206. Indesign-fel 0Xc00007B Fel 0xC00007B Fel 0xC00007B: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
207. Indesign Error 150 30 Fel 150 30 Fel 150 30: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
208. Indesign Error 1712 Fel 1712 Fel 1712: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
209. Indesign Error 29446 Fel 29446 Fel 29446: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
210. Indesign fel 30477 Fel 30477 Fel 30477: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
211. Indesign Error 30486 Fel 30486 Fel 30486: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
212. Indesign Error 30615 Fel 30615 Fel 30615: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
213. Indesign Error 45 Line 387 Fel 45 Rad 387 Fel 45 Rad 387: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
214. Indesign Error 4960 Fel 4960 Fel 4960: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
215. Indesign Error 9485 Fel 9485 Fel 9485: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
216. Indesign felkod 36 Fel 36 Fel 36: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
217. Indesign felkod 4 Cs6 Fel 4 Fel 4: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
218. Indesign felkod 5 Cs4 Fel 5 Fel 5: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
219. Indesign Javascript Error 21 Fel 21 Fel 21: Adobe InDesign har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
220. Index måste ha namn Fel 2395 Index måste ha namn. @@@ 1 @@@ 1.
221. Indikerar att filen du försöker konvertera innehåller en DRM-kryptering för upphovsrättsskydd Fel 26 Anger att filen du försöker konvertera innehåller en DRM -kryptering för upphovsrättsskydd. DivX Converter kan inte konvertera filer som innehåller DRM -kryptering.
222. InfranView Error 554 Fel 554 Fel! 554-SMTP-servern är inte redo för data.
223. Mata in tidigare slutet av filen Fel 62 Du kan inte läsa förbi slutet av filen.
224. Installera söt PDF Writer misslyckades Fel 101 Installera Cute PDF Writer misslyckades. Fel -101.
225. Installationsfel Fel 1935 Installationsfel. felet uppstod vid installationen av Acdsee Pro 2.5 på Windows 7 x64.
226. Installationen misslyckades: fel 19166 Fel 19166 Installationen misslyckades: fel 19166. Flash player -fel 19166 orsakas vanligtvis av korrupta Flash -installationsfiler eller av motstridiga systembehörigheter.
227. Installationen misslyckades: Error Domain=PKInstallErrorDomain Code=110 Ett fel inträffade vid extrahering av filer från package.pkg Fel 110 "Installationen misslyckades: feldomän = PKInstallErrorDomain -kod = 110" "Ett fel uppstod när filer extraherades från paketet" Adobe Photoshop Lightroom 5.pkg. "
228. Installationstjänstfel Fel 1072 Installationsfel. CService -konfiguration:: Installservice (): skapar tjänsten misslyckades.
229. Installera Windows 8 Fel 0Xc00000E9 Fel 0xC00000E9 Fel 0xC00000E9: Windows 8 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
230. Installera Windows 8 Error Code 5D Fel 5D Fel 5D: Windows 8 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
231. Installera Windows Error Code 0X7E Fel 0x7E Fel 0x7E: Windows Installer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
232. Installera Windows Error Code 0X7F Fel 0x7F Fel 0x7F: Windows Installer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
233. Installera Windows Error Code 0Xc1 Fel 0xC1 Fel 0xC1: Windows Installer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
234. Installation + Disk I/O-fel Fel 2503 Installation + Disk I/O -fel. 2503 -felet indikerar behörighetsfel i en av installationsmapparna.
235. Installationen kan inte fortsätta. Felmeddelande: Angiven fil hittades inte Fel 0xE001003D Installationen kan inte fortsätta. Felmeddelande: Den angivna filen hittades inte. Felkod: 0xE001003D.
236. Installationsfel Fel 2378 Installationsfel. Skype -installationsprogrammet förlitar sig på VBScript, som av någon anledning inte registreras automatiskt i Windows.
237. Installationsfel Fel 652 Installationsfel. Förekommer vid installation av programvara.
238. Installationsfel 1603 Fel 1603 Fel 1603: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
239. Installationen misslyckades Fel U44M1P7 Installationen misslyckades. Uppdatering av Adobe Illustrator CS6 (version 16.0.3) misslyckades.
240. Installationen misslyckades med felkod 1603 Fel 1603 Installation misslyckades med felkod 1603. Klicka på datorn med höger musknapp för att visa loggar för ytterligare information. Installationen misslyckades.
241. Installationsfel: Windows kunde inte installera följande uppdatering med felet 0x80246007. Fel 0x80246007 Installationsfel: Windows kunde inte installera följande uppdatering med fel 0x80246007: Säkerhetsuppdatering för Microsoft .NET Framework 1.1 SP1 på Windows XP, Windows Vista och Windows Server 2008 x86 (KB2833941).
242. Installation ofullständig Felkod: 1603, 3002, 0x000 Installation ofullständig. Ett problem hindrade installationsprogrammet från att helt konfigurera Trend Micro Titanium. Inga ändringar har gjorts på din dator.
243. Installation ofullständig. Felkod #0, 1004, 0x000 Fel 0x000 ”Installation ofullständig. Felkod #0, 1004, 0x000.
244. Installation ofullständig. Felkod: #1603, 3003 Fel 1603 ”Installation ofullständig. Felkod: #1603, 3003.
245. Installationsstatus: Misslyckades. Felinformation: Kod 800B0100 Fel 800B0100 Windows Update kraschar när du försöker installera uppdateringar.
246. Installationen lyckades eller felstatus: 1603 Fel 1603 Windows Installer installerade produkten. Produktnamn: McAfee VirusScan Enterprise. Produktversion: 8.8.00000. Produktspråk: 1033. Installationens framgång eller felstatus: 1603.
247. Installationen lyckades eller felstatus: 1603. Misslyckad installation av programmet. Fel 1603 Windows Installer installerade produkten. Produktnamn: Google Talk -plugin. Produktversion: 3.3.3.8675. Produktspråk: 1033. Tillverkare: Google. Installationssuccé eller felstatus: 1603. Plugin för Google Talk. Misslyckad applikationsinstallation.
248. Installation Windows 8 Felkod 0X00005D Fel 0x00005D Fel 0x00005D: Windows 8 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
249. Det gick inte att installera skype Fel 2 Det gick inte att installera Skype. kod 2.
250. Installshield Error 0 Fel 0 Fel 0: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
251. Installshield Error 0X5 Fel 0x5 Fel 0x5: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
252. Installshield Error 0X8000Ffff Fel 0x8000FFFF Fel 0x8000FFFF: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
253. Installshield Error 1001 Fel 1001 Fel 1001: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
254. Installshield Error 1152 Fel 1152 Fel 1152: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
255. Installshield Error 1155 Fel 1155 Fel 1155: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
256. Installshield Error 1309 Fel 1309 Fel 1309: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
257. Installshield Error 1607 Fel 1607 Fel 1607: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
258. Installshield Error 1608 Windows 8 Fel 1608 Fel 1608: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
259. Installshield Error 1628 Fel 1628 Fel 1628: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
260. Installshield Error 1721 Fel 1721 Fel 1721: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
261. Installshield Error 1722 Fel 1722 Fel 1722: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
262. Installshield Error 1923 Fel 1923 Fel 1923: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
263. Installshield Error 2343 Specificerad sökväg är tom Fel 2343 Fel 2343: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
264. Installshield Error 2705 Fel 2705 Fel 2705: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
265. Installshield Error 2715 Fel 2715 Fel 2715: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
266. Installshield Error 2727 Fel 2727 Fel 2727: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
267. Installshield Error 2731 Fel 2731 Fel 2731: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
268. Installshield Error 27506 Fel 27506 Fel 27506: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
269. Installshield Error 2753 Fel 2753 Fel 2753: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
270. Installshield Error 2762 Fel 2762 Fel 2762: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
271. Installshield Error 2803 Fel 2803 Fel 2803: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
272. Installshield Error 3 Fel 3 Fel 3: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
273. Installshield Error 3010 Fel 3010 Fel 3010: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
274. Installshield Error 310 Fel 310 Fel 310: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
275. Installshield Error 401 Fel 401 Fel 401: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
276. Installshield Error 4072 Fel 4072 Fel 4072: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
277. Installshield Error 4075 Fel 4075 Fel 4075: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
278. Installshield Error 4092 Fel 4092 Fel 4092: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
279. Installshield Error 432 Fel 432 Fel 432: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
280. Installshield Error 4354 Fel 4354 Fel 4354: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
281. Installshield Error 4370 Fel 4370 Fel 4370: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
282. Installshield Error 5 Fel 5 Fel 5: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
283. Installshield Error 5001 Fel 5001 Fel 5001: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
284. Installshield Error 5003 0X20 Fel 5003 Fel 5003: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
285. Installshield Error 5004 Fel 5004 Fel 5004: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
286. Installshield Error 5005 Fel 5005 Fel 5005: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
287. Installshield Error 5005 0X8000Fff Fel 5005 Fel 5005: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
288. Installshield Error 5006 0X8000Ffff Fel 5006 Fel 5006: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
289. Installshield Error 5008 Fel 5008 Fel 5008: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
290. Installshield Error 5009 Fel 5009 Fel 5009: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
291. Installshield Error 5009 0X8000Fff Fel 5009 Fel 5009: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
292. Installshield Error 5044 Fel 5044 Fel 5044: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
293. Installshield Error 6001 Fel 6001 Fel 6001: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
294. Installshield Error 6002 Fel 6002 Fel 6002: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
295. Installshield Error 6003 Fel 6003 Fel 6003: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
296. Installshield Error 6005 Fel 6005 Fel 6005: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
297. Installshield Error 6006 Fel 6006 Fel 6006: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
298. Installshield Error 6017 Fel 6017 Fel 6017: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
299. Installshield Error 6103 Fel 6103 Fel 6103: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
300. Installshield Error 6221 Fel 6221 Fel 6221: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
301. Installshield Error 6225 Fel 6225 Fel 6225: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
302. Installshield Error 6248 Fel 6248 Fel 6248: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
303. Installshield Error 7066 Fel 7066 Fel 7066: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
304. Installshield Error 7067 Fel 7067 Fel 7067: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
305. Installshield Error 7132 Fel 7132 Fel 7132: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
306. Installshield Error 7141 Fel 7141 Fel 7141: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
307. Installshield Error 7159 Fel 7159 Fel 7159: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
308. Installshield Error 7184 Fel 7184 Fel 7184: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
309. Installshield Error 7185 Fel 7185 Fel 7185: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
310. Installshield Error 7201 Fel 7201 Fel 7201: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
311. Installshield Error 7210 Fel 7210 Fel 7210: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
312. Installshield Error 7235 Fel 7235 Fel 7235: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
313. Installshield Error 8000Ffff Fel 8000FFFF Fel 8000FFFF: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
314. Installshield Error 8192 Fel 8192 Fel 8192: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
315. Installshield Error 9009 Fel 9009 Fel 9009: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
316. Installshield Error Code 1007 Fel 1007 Fel 1007: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
317. Installshield Error Code 1014 Fel 1014 Fel 1014: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
318. Installshield Error Code 1024 Fel 1024 Fel 1024: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
319. Installshield Error Code 105 Fel 105 Fel 105: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
320. Installshield Error Code 1602 Fel 1602 Fel 1602: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
321. Installshield Error Code 193 Fel 193 Fel 193: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
322. Installshield Error Code 2 Fel 2 Fel 2: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
323. Installshield Error Code 255 Fel 255 Fel 255: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
324. Installshield Error Code 2869 Fel 2869 Fel 2869: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
325. Installshield Error Code 5003 Fel 5003 Fel 5003: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
326. Installshield Error Code 5011 Fel 5011 Fel 5011: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
327. Installshield Error Code 5047 Fel 5047 Fel 5047: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
328. Installshield Error Code 6058 Fel 6058 Fel 6058: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
329. Installshield Error Code 6090 Fel 6090 Fel 6090: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
330. Installshield Error Code 6415 Fel 6415 Fel 6415: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
331. Installshield Error Code 998 Fel 998 Fel 998: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
332. Installshield Error Code 999 Fel 999 Fel 999: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
333. Installshield Serviceexception Error Code 200 Fel 200 Fel 200: Installshield har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
334. Otillräckliga resurser Fel 89 Fel 89: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
335. Internt fel Fel 51 Se till att det här felet inte genererades av felmeddelandet eller höjningsmetoden.
336. Internt fel 2753.Updater.api_NON_OPT Fel 2753 Internt fel 2753 Updater.api_NON_OPT. När du försöker installera Adobe Reader returnerar installationsprogrammet detta felmeddelande eller en version av detta felmeddelande och avslutas sedan.
337. Internt fel 2771 Fel 2771 Internt fel 2771.AVScannerAndCore -funktionen.
338. Internt installationsfel Fel 256 Internt installationsfel. Felkod: 256.
339. Internet Download Manager Error -608 Fel -608 Olagligt problem med synkronisering av attribut.
340. Internet Download Manager Error -613 Fel -613 613 är syntaxöverträdelse.
341. Internet Download Manager Error 403 Fel 403 HTTP: /1.1 403 Förbjudet.
342. Internetfelkod 651 Windows 8 Fel 651 Fel 651: Windows 8 har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
343. Internet Explorer 10 Felkod 3Fd Fel 3FD Fel 3FD: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
344. Internet Explorer 10 felkod 40007 Fel 40007 Fel 40007: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
345. Internet Explorer 8 Felkod 0X05 Fel 0x05 Fel 0x05: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
346. Internet Explorer 9 Felkod 800F081E Fel 800F081E Fel 800F081E: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
347. Internet Explorer kan inte läsa detta webbsidesformat (HTTP 406) Fel 406 Internet Explorer kan inte läsa detta webbformat (HTTP 406). Internet Explorer kan ta emot information från webbplatsen men informationen är inte i ett format som Internet Explorer kan visa.
348. Internet Explorer-fel 008 Fel 8 Fel 8: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
349. Internet Explorer-fel 0X80072Ee2 Fel 0x80072EE2 Fel 0x80072EE2: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
350. Internet Explorer-fel 0X80072F78 Fel 0x80072F78 Fel 0x80072F78: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
351. Internet Explorer-fel 0X800C0003 Fel 0x800C0003 Fel 0x800C0003: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
352. Internet Explorer-fel 0X800Ccc0F Fel 0x800CCC0F Fel 0x800CCC0F: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
353. Internet Explorer-fel 0X8024D001 Fel 0x8024D001 Fel 0x8024D001: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
354. Internet Explorer-fel 0Xc Fel 0xC Fel 0xC: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
355. Internet Explorer-fel 0Xc06D007F Fel 0xC06D007F Fel 0xC06D007F: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
356. Internet Explorer-fel 12019 Fel 12019 Fel 12019: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
357. Internet Explorer-fel 302 Fel 302 302 - Objekt flyttat.
358. Internet Explorer-fel 403 Fel 403 HTTP 403 förbjudet.
359. Internet Explorer-fel 0Xc Fel 429 Fel 429: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
360. Internet Explorer-fel 45 Fel 45 Fel 45: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
361. Internet Explorer-fel 550 Fel 550 Fel 550: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
362. Internet Explorer-fel 601 Fel 601 Fel 601: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
363. Internet Explorer-fel 680 Fel 680 Fel 680: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
364. Internet Explorer-fel 7 Fel 7 Fel 7: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
365. Internet Explorer-fel 720 Fel 720 Fel 720: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
366. Internet Explorer-fel 756 Fel 756 Fel 756: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
367. Internet Explorer-fel 769 Fel 769 Fel 769: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
368. Internet Explorer-fel 777 Fel 777 Fel 777: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
369. Internet Explorer-fel 99 Fel 99 Fel 99: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
370. Internet Explorer-felkod 0 Åtkomst nekad Fel 0 Åtkomst nekad Fel 0 Åtkomst nekad: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
371. Internet Explorer-felkod 0 Objekt förväntat Fel 0 Objekt förväntat Fel 0 Objekt väntat: Internet Explorer har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
372. Internet Explorer-felkod 1 Fel 1 Fel 1: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
373. Internet Explorer felkod 2738 Fel 2738 Fel 2738: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
374. Internet Explorer felkod 4 Fel 4 Fel 4: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
375. Internet Explorer felkod 40008 Fel 40008 Fel 40008: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
376. Internet Explorer felkod 5 Fel 5 Fel 5: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
377. Internet Explorer Error Code 502 Proxy Error Error 502 Proxy Error Fel 502 Proxy -fel: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
378. Internet Explorer Felkod 9C59 Lösning Fel 9C59 Fel 9C59: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
379. Internet Explorer Zonmapping Felkod 87 Fel 87 Fel 87: Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
380. Internetsynkroniseraren avslutades oväntat på servern Fel 3683 Internetsynkroniseraren avslutades oväntat på servern. Titta på partnerreplikationsutbyteshistoriken på internetservern för att ta reda på problemet.
381. Intervideo Windvd felkod 38 Fel 38 Fel 38: WinDVD har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
382. Intuit-fel 80029C4A Fel 80029C4A Fel 80029C4A: QuickBooks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
383. Intuit felkod 0X41 Fel 0x41 Fel 0x41: QuickBooks har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
384. Ogiltigt argument i skriptet Fel 7837 Ogiltigt argument i skriptet. @@@ 1 @@@ 1.
385. Ogiltigt certifikatinnehåll Fel 0x800CCC01 Ogiltigt certifikatinnehåll. USER_ALREADY_CONNECTED.
386. Ogiltigt certifikatdatum Fel 0x800CCC02 Ogiltigt certifikatdatum. CONN.
387. Ogiltigt Urklippsformat Fel 460 Det angivna Urklippsformatet är inkompatibelt med metoden som körs.
388. Ogiltig anslutningssträng Fel 6009 Ogiltig anslutningssträng.@Du kan behöva ange en giltig anslutningssträng och försöka igen. @@ 1 @@@ 1.
389. Ogiltigt kontrollmatrisindex Fel 341 Du använde ett ogiltigt indexvärde för att referera till ett element i en kontrollmatris.
390. Ogiltigt DDE-länkformat Fel 294 Den andra applikationen i en DDE -konversation skickade data i ett ogiltigt format.
391. Ogiltig enhet Fel 10 Fel 10: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
392. Ogiltig digital signatur Fel 1330 Fel 1330. En XXXX -fil som krävs kan inte installeras eftersom skåpfilen har en ogiltig digital signatur.
393. Ogiltig enhet Fel 1327 Fel 1327. Ogiltig enhet: U: \.
394. Ogiltig inmatning Fel 3411 Ogiltig post. Kan inte utföra kaskadoperation i tabellen '| 1' eftersom det angivna värdet är för stort för fältet '| 2'.
395. Ogiltigt filformat Fel 321 En Visual Basic -formulärfil är skadad.
396. Ogiltigt filnamn Fel 31533 Ogiltigt filnamn. @@@ 1 @@@ 1.
397. Ogiltigt format i resursfilen Fel 325 När du får tillgång till en resursfil måste resursen du försöker hämta ha ett giltigt format.
398. Ogiltig http-förfrågan till servern Fel 108 Fel 108: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
399. Ogiltig nyckel Fel 389 Nyckeln som trycktes är ogiltig.
400. Ogiltig objekttyp; Menykontroll krävs Fel 427 Det första argumentet för PopupMenu -metoden måste vara en menykontroll.
401. Ogiltig objektanvändning Fel 425 I allmänhet orsakas detta fel av en olaglig hänvisning till ett objekt.
402. Ogiltig ordinarie Fel 452 Ditt samtal till ett dynamiskt länkbibliotek (DLL) indikeras för att använda ett nummer istället för ett procedurnamn, med #num-syntaxen.
403. Ogiltiga parametrar för ExportXML Fel 31535 Ogiltiga parametrar för ExportXML.@Tryck på Hjälp för mer information. @@ 2@2@5170@1.
404. Ogiltig partnersynkroniserare Fel 3741 Ogiltig partnersynkronisering. Lokal eller anonym kopia måste synkronisera med utsedd navreplika.
405. Felaktigt lösenord Fel 8 Fel 8: Comodo Cloud Drive har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
406. Ogiltig mönstersträng Fel 93 Mönstersträngen som anges i Like -funktionen i en sökning är ogiltig.
407. Ogiltig bild Fel 481 Endast en bild kan tilldelas egenskapen Bild eller bildobjekt.
408. Ogiltig bildtyp Fel 485 Resursfilens bildformat som du försökte ladda matchar inte den angivna egenskapen för objektet.
409. Ogiltigt proceduranrop eller argument Fel 5 En del av samtalet kan inte slutföras.
410. Ogiltig produktkontext Fel 107 Ogiltig produktkontext. Fel vid kommunikation med Adobe.com (fel 107.) Starta om Adobe nedladdningsassistent och försök att lägga till produkten igen.
411. Ogiltigt egenskapsarrayindex Fel 381 Ett olämpligt fastighetsmatrisindexvärde används.
412. Ogiltigt fastighetsvärde Fel 380 De flesta fastigheter accepterar bara värden av en viss typ, inom ett visst intervall.
413. Ogiltigt egenskapsmatrisindex Fel 381 Ett fastighetsvärde kan bestå av en rad värden.
414. Ogiltig källfil specificerad på Silverlight-plugin-programmet Fel 2102 Ogiltig källfil angiven på Silverlight-plugin. Förväntad Uri för applikationsfil.
415. Ogiltig SQL-sats Fel 30025 Ogiltigt SQL -uttalande. Kontrollera serverfiltret på formulärpostkällan.
416. Ogiltig SQL-syntax - relaterade tokens matchade inte Fel 3692 Ogiltiga SQL -syntaxrelaterade tokens matchade inte. Microsoft Office Access -databasmotor förväntas GRANT.TO, REVOKE.FROM, ADD.TO eller DROP.FROM.
417. Ogiltig användning av Move-metoden Fel 6010 Ogiltig användning av Move -metoden.@Move -metoden är inte tillämplig på underformulär eller delrapporter. @@ 1 @@@ 1.
418. Ogiltig användning av null Fel 94 Null är en variantsubtyp som används för att indikera att ett dataobjekt inte innehåller några giltiga data.
419. Ogiltigt användarnamn och lösenord Fel 008 Ogiltigt användarnamn och lösenord. Fel 008 vid aktivering av ESET Smart Security.
420. OGILTIGT KONTO Fel 0x800CCC16 Användarkonto känns inte igen.
421. OGILTIG ADRESS Fel 0x800CCC0A Nedladdning av meddelande ofullständig. OGILTIG ADRESS.
422. OGILTIG ADRESS Fel 0x800CCC10 Adress som inte är känd på servern.
423. INVALID_ADDRESS_LIST Fel 0x800CCC11 E -postlista inte känd på servern.
424. INVALID_CERTIFICATE_CONTENT Fel 0x800CCC00 Autentiseringen laddades inte. INVALID_CERTIFICATE_CONTENT.
425. INVALID_CERTIFICATE_DATE Fel 0x800CCC01 Ogiltigt certifikatinnehåll. INVALID_CERTIFICATE_DATE.
426. INVALID_CERT_CN Fel 0x800CCC01 Ogiltigt certifikatinnehåll.
427. INVALID_CERT_CN Fel 0x800CCC02 Ogiltigt certifikatdatum.
428. INVALID_STATE Fel 0x800CCC04 Inte tillgänglig. INVALID_STATE.
429. INVALID_STATE Fel 0x800CCC08 Fel 0x800CCC08: Microsoft Outlook har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
430. iTunes-fel -3259 Fel -3259 Det gick inte att ladda ner din musik (-3259).
431. INVALID_CERT_CN Fel -45054 Ett okänt fel inträffade (-45054).
432. INVALID_CERT_CN Fel -54 ITunes -biblioteket kan inte sparas (fel -54).
433. iTunes-fel -9808 Fel -9808 ITunes Store -rapporteringsfel -9808.
434. Itunes fel 00084 Fel 84 Fel 84: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
435. Itunes fel 050 Fel 50 Fel 50: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
436. Itunes fel 054 Fel 54 Fel 54: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
437. Itunes fel 09 Fel 9 Fel 9: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
438. Itunes fel 0X Fel 0x Fel 0x: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
439. Itunes-fel 0X80070Bc9 Fel 0x80070BC9 Fel 0x80070BC9: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
440. iTunes-fel 0X80090318 Fel 0x80090318 ITunes Store -rapporteringsfel 0x80090318.
441. iTunes-fel 0X80090318 Fel 0x800B0101 Fel 0x800B0101: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
442. iTunes-fel 0X80090318 Fel 0xE Fel 0xE: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
443. Itunes-fel 0Xe80000A Fel 0xE80000A Fel 0xE80000A: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
444. Itunes fel 1 Fel 1 Fel 1: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
445. Itunes fel 11 Fel 11 Fel 11: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
446. Itunes fel 1202 Fel 1202 Fel 1202: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
447. Itunes fel 13010 Fel 13010 Fel 13010: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
448. Itunes fel 13014 Fel 13014 Fel 13014: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
449. Itunes fel 14 Fel 14 Fel 14: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
450. Itunes fel 1439 Fel 1439 Fel 1439: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
451. Itunes fel 16 Fel 16 Fel 16: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
452. Itunes fel 1600 Fel 1600 Fel 1600: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
453. Itunes fel 1669 Fel 1669 Fel 1669: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
454. Itunes fel 17 Fel 17 Fel 17: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
455. Itunes-fel 2001 Fel 2001 Fel 2001: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
456. Itunes-fel 2003 Fel 2003 Fel 2003: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
457. Itunes-fel 2005 Fel 2005 Fel 2005: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
458. Itunes-fel 2006 Fel 2006 Fel 2006: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
459. Itunes-fel 2009 Fel 2009 Fel 2009: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
460. Itunes fel 21 Fel 21 Fel 21: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
461. Itunes fel 23 Fel 23 Fel 23: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
462. Itunes fel 2324 Fel 2324 Fel 2324: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
463. Itunes fel 29 Fel 29 Fel 29: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
464. Itunes fel 3 Fel 3 Fel 3: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
465. iTunes-fel 3004 Fel 3004 Det gick inte att uppdatera okänt fel 3004.
466. Itunes fel 3014 Fel 3014 Fel 3014: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
467. Itunes fel 310 Fel 310 Fel 310: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
468. Itunes fel 3150 Fel 3150 Fel 3150: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
469. iTunes-fel 3194 Fel 3194 Den här enheten är inte kvalificerad för den begärda versionen.
470. Itunes fel 3212 Fel 3212 Fel 3212: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
471. Itunes fel 3231 Fel 3231 Fel 3231: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
472. Itunes fel 3253 Fel 3253 Fel 3253: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
473. Itunes fel 37 Fel 37 Fel 37: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
474. Itunes fel 40 Fel 40 Fel 40: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
475. Itunes fel 4001 Fel 4001 Fel 4001: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
476. Itunes fel 4002 Fel 4002 Fel 4002: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
477. Itunes fel 4005 Fel 4005 Fel 4005: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
478. Itunes fel 4013 Fel 4013 Fel 4013: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
479. Itunes fel 4014 Fel 4014 Fel 4014: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
480. Itunes fel 42408 Fel 42408 Fel 42408: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
481. Itunes fel 4280 Fel 4280 Fel 4280: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
482. Itunes fel 4310 Fel 4310 Fel 4310: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
483. Itunes fel 4450 Fel 4450 Fel 4450: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
484. Itunes fel 5 Fel 5 Fel 5: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
485. Itunes Error 5000 Fel 5000 Fel 5000: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
486. Itunes fel 5002 Fel 5002 Fel 5002: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
487. Itunes fel 502 Fel 502 Fel 502: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
488. Itunes fel 504 Fel 504 Fel 504: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
489. Itunes fel 5105 Fel 5105 Fel 5105: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
490. Itunes fel 53 Fel 53 Fel 53: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
491. Itunes fel 5506 Fel 5506 Fel 5506: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
492. Itunes Error 600 Fel 600 Fel 600: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
493. Itunes fel 6009 Fel 6009 Fel 6009: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
494. Itunes fel 609 Fel 609 Fel 609: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
495. Itunes fel 61 Fel 61 Fel 61: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
496. Itunes fel 69 Fel 69 Fel 69: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
497. Itunes fel 7 Fel 7 Fel 7: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
498. Itunes Error 7 127 Fel 7 127 Fel 7 127: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
499. Itunes Error 7 Windows 127 Fel 7 (Windows-fel 127) Fel 7 (Windows -fel 127): iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
500. Itunes Error 7 Windows Error 126 Fel 126 Fel 126: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
501. Itunes Error 7 Windows Error 193 Fel 193 Fel 193: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
502. Itunes fel 8 Fel 8 Fel 8: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
503. Itunes fel 8003 Fel 8003 Fel 8003: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
504. Itunes fel 8007 Fel 8007 Fel 8007: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
505. Itunes fel 8008 Fel 8008 Fel 8008: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
506. Itunes fel 8012 Fel 8012 Fel 8012: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
507. Itunes fel 8201 Fel 8201 Fel 8201: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
508. Itunes fel 8268 Fel 8268 Fel 8268: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
509. Itunes fel 8271 Fel 8271 Fel 8271: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
510. Itunes fel 8364 Fel 8364 Fel 8364: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
511. iTunes-fel 9 Fel 9 Återställningen misslyckas med okänt fel (9).
512. iTunes-fel 9006 Fel 9006 Det gick inte att ladda ner programvaran för iPhone.
513. Itunes fel 9009 Fel 9009 Fel 9009: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
514. Itunes fel 9807 Fel 9807 Fel 9807: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
515. Itunes fel 9810 Fel 9810 Fel 9810: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
516. Itunes felkod 0X800B0109 Fel 0x800B0109 Fel 0x800B0109: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
517. Itunes felkod 0Xe8003Ffe Fel 0xE8003FFE Fel 0xE8003FFE: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
518. Itunes Error Code 1 Fix Fel 1 Fel 1: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
519. Itunes felkod 1667 Fel 1667 Fel 1667: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
520. Itunes felkod 2203 Fel 2203 Fel 2203: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
521. Itunes felkod 2329 Windows 7 Fel 2329 Fel 2329: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
522. Itunes felkod 2330 Windows 7 Fel 2330 Fel 2330: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
523. Itunes felkod 2503 Fel 2503 Fel 2503: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
524. Itunes felkod 306 Fel 306 Fel 306: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
525. Itunes felkod 36 Fel 36 Fel 36: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
526. Itunes felkod 4000 Fel 4000 Fel 4000: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
527. Itunes felkod 43 Fel 43 Fel 43: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
528. Itunes felkod 48 Fel 48 Fel 48: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
529. Itunes felkod 502 Fel 502 Fel 502: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
530. Itunes felkod 5107 Fel 5107 Fel 5107: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
531. Itunes felkod 52 Fel 52 Fel 52: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
532. Itunes felkod 6 Fel 6 Fel 6: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
533. Itunes felkod 7 Windows 126 Fel 7 (Windows-fel 126) Fel 7 (Windows -fel 126): iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
534. Itunes felkod 8058 Fel 8058 Fel 8058: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
535. Itunes felkod 8328 Fel 8328 Fel 8328: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
536. Itunes felkod 8387 Fel 8387 Fel 8387: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
537. Itunes Error Code 9 Fix Fel 9 Fel 9: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
538. Itunes felkod 9006 Windows Fel 9006 Fel 9006: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
539. Itunes felkod 9812 Fel 9812 Fel 9812: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
540. Itunes felkod 9813 Fel 9813 Fel 9813: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
541. Itunes felkod 9815 Fel 9815 Fel 9815: iTunes har stött på ett problem och måste stängas. Vi är ledsna för besväret.
542. Itunes fel R6025 Fel R6025 Fel R6025: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
543. iTunes Store-fel -3231 Fel -3231 "ITunes store -fel -3231".
544. Itunes Store-felkod 0X800B010F Fel 0x800B010F Fel 0x800B010F: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
545. ITunes installerades inte korrekt Fel 7 ITunes installerades inte korrekt. Installera om iTunes. (Fel 7).
546. Itunes Windows-fel 127 Fel 127 Fel 127: iTunes har stött på ett problem och måste avslutas. Vi är ledsna för besväret.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018