ErrorVault.com

Error: Fel 213 8 - Ett problem har uppstått med licensiering av denna produkt. Starta om och starta om produkten. Om problemet kvarstår efter omstart, kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp och ange felkoden som visas längst ner på skärmen.


Hur du åtgärdar körtiden Fel 213 8 Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt

Den här artikeln innehåller felnummer Fel 213 8, allmänt känt som Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt som beskrivs som Ett problem har uppstått med licensiering av denna produkt. Starta om och starta om produkten. Om problemet kvarstår efter omstart, kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp och ange felkoden som visas längst ner på skärmen.


Om Runtime Fel 213 8

Runtime Fel 213 8 inträffar när Adobe Acrobat misslyckas eller kraschar medan den körs, därav namnet. Det betyder inte nödvändigtvis att koden var korrupt på något sätt, utan bara att den inte fungerade under körtiden. Den här typen av fel kommer att visas som ett irriterande meddelande på din skärm om det inte hanteras och rättas till. Här är symtom, orsaker och sätt att felsöka problemet.


Definitioner (Beta)

Här listar vi några definitioner av de ord som finns i ditt fel, i ett försök att hjälpa dig att förstå ditt problem. Detta är ett pågående arbete, så ibland kan det hända att vi definierar ordet felaktigt, så hoppa gärna över det här avsnittet!

 • Kontakt - En person som kan kontaktas för information eller hjälp eller för att kommunicera med någon, vanligtvis för att ge eller ta emot information.
 • < b> Felkod - En felkod är ett värde som returneras för att ge sammanhang om varför ett fel uppstod
 • Starta - Definitionen av en lansering är en händelse där något, till exempel ett applikationsprogram startas.
 • Licensiering - DENNA TAG ÄR ENDAST FÖR PROGRAMMERING AV LICENSieringSTJÄNSTER
 • Nämn - För märka användare eller profil i textkropp baserat på avgränsare som "@" eller "#" som liknar Twitter eller Facebook.
 • Produkt - En produkt är en vara som kan köpas eller säljs
 • Starta om - Starta om refererar till processen där ett program eller system stängs systematiskt och helst graciöst ned och sedan automatiskt aktiveras till full funktionalitet utan ingripande från användaren.
 • Skärm - En skärm på en enhet, till exempel en iPhone eller annan smartphone
 • Tjänst - En tjänst är en långsiktig körbar dator som utför specifika funktioner och som är utformad för att inte kräva användarintervention.

Symtom på Fel 213 8 - Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt

Runtimefel inträffar utan förvarning. Felmeddelandet kan komma upp på skärmen varje gång Adobe Acrobat körs. Faktum är att felmeddelandet eller någon annan dialogruta kan dyka upp om och om igen om det inte åtgärdas tidigt.

Det kan förekomma att filer raderas eller att nya filer dyker upp. Även om detta symptom till stor del beror på virusinfektion kan det tillskrivas som ett symptom för körtidsfel, eftersom virusinfektion är en av orsakerna till körtidsfel. Användaren kan också uppleva en plötslig minskning av hastigheten på internetanslutningen, men detta är inte alltid fallet.


Fix Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt (Error Fel 213 8)
(Endast för illustrativa ändamål)Källor till Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt - Fel 213 8

Under programvarukonstruktionen kodar programmerare i väntan på att fel ska uppstå. Det finns dock ingen perfekt utformning, eftersom fel kan förväntas även med den bästa programutformningen. Fel kan uppstå under körning om ett visst fel inte upplevs och åtgärdas under utformning och testning.

Körtidsfel orsakas i allmänhet av inkompatibla program som körs samtidigt. Det kan också uppstå på grund av minnesproblem, en dålig grafikdrivrutin eller virusinfektion. Oavsett vad som är fallet måste problemet lösas omedelbart för att undvika ytterligare problem. Här finns sätt att åtgärda felet.


Reparationsmetoder

Runtimefel kan vara irriterande och ihållande, men det är inte helt hopplöst, reparationer finns tillgängliga. Här är sätt att göra det.

Om en reparationsmetod fungerar för dig, klicka på knappen Uppvärdera till vänster om svaret, så får andra användare veta vilken reparationsmetod som fungerar bäst för tillfället.

Observera: Varken ErrorVault.com eller dess författare tar ansvar för resultaten av de åtgärder som vidtas genom att använda någon av de reparationsmetoder som anges på den här sidan - du utför dessa steg på egen risk.

När du får ett runtime -fel, kom ihåg att det händer på grund av program som är i konflikt med varandra. Det första du kan göra för att lösa problemet är att stoppa dessa motstridiga program.
 • Öppna Aktivitetshanteraren genom att klicka på Ctrl-Alt-Del samtidigt. Detta låter dig se listan över program som körs för närvarande.
 • Gå till fliken Processer och stoppa programmen ett efter ett genom att markera varje program och klicka på knappen Avsluta process.
 • Du måste observera om felmeddelandet återkommer varje gång du stoppar en process.
 • När du väl har identifierat vilket program som orsakar felet kan du fortsätta med nästa felsökningssteg och installera om programmet.
Använda kontrollpanelen
 • I Windows 7 klickar du på Start -knappen, sedan på Kontrollpanelen och sedan på Avinstallera ett program
 • I Windows 8 klickar du på Start -knappen, rullar sedan ner och klickar på Fler inställningar, klickar sedan på Kontrollpanelen> Avinstallera ett program.
 • I Windows 10 skriver du bara Kontrollpanelen i sökrutan och klickar på resultatet och klickar sedan på Avinstallera ett program
 • När du är inne i Program och funktioner klickar du på problemprogrammet och klickar på Uppdatera eller Avinstallera.
 • Om du valde att uppdatera behöver du bara följa instruktionen för att slutföra processen, men om du valde att avinstallera kommer du att följa uppmaningen för att avinstallera och sedan ladda ner igen eller använda programmets installationsskiva för att installera om programmet.
Använda andra metoder
 • För Windows 7 kan du hitta listan över alla installerade program när du klickar på Start och rullar musen över listan som visas på fliken. Du kanske ser det i listan för att avinstallera programmet. Du kan fortsätta och avinstallera med hjälp av verktyg som finns på den här fliken.
 • För Windows 10 kan du klicka på Start, sedan på Inställningar och sedan välja Appar.
 • Rulla nedåt för att se listan över appar och funktioner som är installerade på din dator.
 • Klicka på programmet som orsakar runtime -felet, sedan kan du välja att avinstallera eller klicka på Avancerade alternativ för att återställa programmet.
Virusinfektion som orsakar körtidsfel på din dator måste omedelbart förebyggas, karantäneras eller tas bort. Se till att du uppdaterar ditt virusprogram och kör en grundlig genomsökning av datorn eller kör Windows -uppdatering så att du kan få den senaste virusdefinitionen och fixa.
Du kanske får felet på grund av en uppdatering, till exempel paketet MS Visual C ++ som kanske inte är installerat korrekt eller helt. Vad du kan göra då är att avinstallera det aktuella paketet och installera en ny kopia.
 • Avinstallera paketet genom att gå till Program och funktioner, leta reda på och markera Microsoft Visual C ++ Redistributable Package.
 • Klicka på Avinstallera högst upp i listan, och när det är klart startar du om datorn.
 • Ladda ner det senaste omfördelningsbara paketet från Microsoft och installera det.
Du kan också uppleva körtidsfel på grund av mycket lågt ledigt utrymme på din dator.
 • Du bör överväga att säkerhetskopiera dina filer och frigöra utrymme på hårddisken
 • Du kan också rensa cacheminnet och starta om datorn
 • Du kan också köra Diskrensning, öppna ditt utforskarfönster och högerklicka på din huvudkatalog (vanligtvis C:)
 • Klicka på Egenskaper och sedan på Diskrensning
Om felet är relaterat till en dålig grafikdrivrutin kan du göra följande:
 • Öppna Enhetshanteraren, leta upp grafikdrivrutinen
 • Högerklicka på grafikkortdrivrutinen, klicka sedan på avinstallera och starta sedan om datorn
Om felet du får är relaterat till Internet Explorer kan du göra följande:
 1. Återställ din webbläsare.
  • För Windows 7 kan du klicka på Start, gå till Kontrollpanelen och sedan klicka på Internetalternativ till vänster. Sedan kan du klicka på fliken Avancerat och sedan på knappen Återställ.
  • För Windows 8 och 10 kan du klicka på Sök och skriva Internetalternativ, gå sedan till fliken Avancerat och klicka på Återställ.
 2. Inaktivera skriptfelsökning och felmeddelanden.
  • I samma Internetalternativ kan du gå till fliken Avancerat och leta efter Inaktivera skriptfelsökning
  • Sätt en bock i alternativknappen
  • Avmarkera samtidigt "Visa ett meddelande om varje skriptfel" och klicka sedan på Verkställ och OK, starta sedan om datorn.
Om dessa snabbkorrigeringar inte fungerar kan du alltid säkerhetskopiera filer och köra reparera ominstallera på din dator. Du kan dock göra det senare när lösningarna som listas här inte gjorde jobbet.
Andra språk:

How to fix Error 213 8 (A problem has occured with the licensing of this product) - A problem has occured with the licensing of this product. Restart and re-launch the product. If this problem stills occurs after restarting, contact customer service for further assistance, and mention the error code shown at the bottom of this screen.
Wie beheben Fehler 213 8 (Bei der Lizenzierung dieses Produkts ist ein Problem aufgetreten) - Bei der Lizenzierung dieses Produkts ist ein Problem aufgetreten. Starten Sie das Produkt neu und starten Sie es neu. Wenn dieses Problem nach dem Neustart weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten, und geben Sie den unten auf diesem Bildschirm angezeigten Fehlercode an.
Come fissare Errore 213 8 (Si è verificato un problema con la licenza di questo prodotto) - Si è verificato un problema con la licenza di questo prodotto. Riavvia e riavvia il prodotto. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza e menzionare il codice di errore mostrato nella parte inferiore di questa schermata.
Hoe maak je Fout 213 8 (Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product) - Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product. Start het product opnieuw en start het opnieuw. Als dit probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp en vermeld de foutcode die onderaan dit scherm wordt weergegeven.
Comment réparer Erreur 213 8 (Un problème est survenu avec la licence de ce produit) - Un problème est survenu avec la licence de ce produit. Redémarrez et relancez le produit. Si ce problème persiste après le redémarrage, contactez le service client pour obtenir de l'aide et mentionnez le code d'erreur affiché en bas de cet écran.
어떻게 고치는 지 오류 213 8 (이 제품의 라이센스에 문제가 발생했습니다) - 이 제품의 라이센스에 문제가 발생했습니다. 제품을 다시 시작하고 다시 시작하십시오. 다시 시작한 후에도 이 문제가 계속 발생하면 고객 서비스에 추가 지원을 문의하고 이 화면 하단에 표시된 오류 코드를 언급하세요.
Como corrigir o Erro 213 8 (Ocorreu um problema com o licenciamento deste produto) - Ocorreu um problema com o licenciamento deste produto. Reinicie e reinicie o produto. Se o problema persistir após a reinicialização, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter mais assistência e mencione o código de erro mostrado na parte inferior desta tela.
Как исправить Ошибка 213 8 (Возникла проблема с лицензированием этого продукта) - Возникла проблема с лицензированием этого продукта. Перезагрузите и повторно запустите продукт. Если проблема не исчезнет после перезапуска, обратитесь в службу поддержки клиентов за дополнительной помощью и укажите код ошибки, показанный в нижней части этого экрана.
Jak naprawić Błąd 213 8 (Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu) - Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu. Uruchom ponownie i ponownie uruchom produkt. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy i podaj kod błędu widoczny na dole tego ekranu.
Cómo arreglar Error 213 8 (Ha ocurrido un problema con la licencia de este producto) - Ha ocurrido un problema con la licencia de este producto. Reinicie y vuelva a lanzar el producto. Si este problema persiste después de reiniciar, comuníquese con el servicio al cliente para obtener más ayuda y mencione el código de error que se muestra en la parte inferior de esta pantalla.
The Author Om författaren: Phil Hart har varit en Microsoft Community Contributor sedan 2010. Med en nuvarande poängsumma på över 100 000 har han bidragit med mer än 3000 svar i Microsoft Support-forum och skapat nästan 200 nya hjälpartiklar i Technet Wiki.


Följ oss: Facebook Youtube Twitter
Rekommenderat reparationsverktyg:


Det här reparationsverktyget kan åtgärda vanliga datorproblem som blå skärmar, kraschar och fryser, saknade DLL-filer samt reparera skador orsakade av skadlig kod/virus med mera genom att ersätta skadade och saknade systemfiler.

STEG 1:
Klicka här för att ladda ner och installera reparationsverktyget för Windows.

STEG 2:
Klicka på Start Scan och låt den analysera din enhet.

STEG 3:
Klicka på Repair All för att åtgärda alla problem som upptäcktes.

LADDA NER NU

Kompatibilitet

Krav
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Den här nedladdningen erbjuder gratis obegränsade skanningar av din Windows-dator. Fullständiga systemreparationer börjar på 19,95 dollar.

Artikel-ID: ACX01693SE

Gäller för: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Hjälp någon annan med det här felet och Dela den här sidan:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Tips för att öka hastigheten #99

Köp en ny dator:

Om du är trött och trött på att behöva utstå en långsam dator, skulle det vara ett logiskt val att köpa en helt ny dator. Du får den senaste tekniken när det gäller hårdvara som gör att du kan köra den senaste versionen av Windows och de andra programmen.

Klicka här för ett annat sätt att snabba upp din Windows PC
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fel i alfabetisk ordning:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på detta. Den här sidan kan innehålla definitioner från https://stackoverflow.com/tags under CC-BY-SA-licensen. Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018