ErrorVault.com

Error: Fout 213 8 - Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product. Start het product opnieuw en start het opnieuw. Als dit probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp en vermeld de foutcode die onderaan dit scherm wordt weergegeven.


Hoe de Runtime Fout 213 8 Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product te herstellen

Dit artikel gaat over foutnummer Fout 213 8, algemeen bekend als Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product beschreven als Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product. Start het product opnieuw en start het opnieuw. Als dit probleem zich blijft voordoen na het opnieuw opstarten, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere hulp en vermeld de foutcode die onderaan dit scherm wordt weergegeven.


Over Runtime Fout 213 8

Runtime Fout 213 8 treedt op wanneer Adobe Acrobat faalt of crasht terwijl het wordt uitgevoerd, vandaar de naam. Het betekent niet noodzakelijk dat de code corrupt was, maar gewoon dat het niet werkte tijdens de run-time. Dit soort fouten verschijnt als een vervelende melding op uw scherm, tenzij ze behandeld en gecorrigeerd worden. Hier zijn symptomen, oorzaken en manieren om het probleem op te lossen.


Definities (Beta)

Hier vindt u een lijst met definities van de woorden die in uw fout voorkomen, in een poging u te helpen uw probleem te begrijpen. Dit is een werk in uitvoering, dus soms kunnen we een woord verkeerd definiëren, dus voel je vrij om deze sectie over te slaan!

 • Contact - Een persoon die kan worden benaderd voor informatie of hulp of de actie om met iemand te communiceren, meestal om informatie te geven of te ontvangen.
 • < b>Foutcode - Een foutcode is een waarde die wordt geretourneerd om context te bieden over waarom een ​​fout is opgetreden
 • Launch - De definitie van een lancering is een gebeurtenis waarbij iets, zoals een applicatieprogramma, wordt gestart.
 • Licentieverlening - DEZE TAG IS ALLEEN VOOR HET PROGRAMMEREN VAN LICENTIEDIENSTEN
 • Vermelding - Voor taggen van gebruikers of profiel in tekst op basis van scheidingstekens zoals `@` of `#` vergelijkbaar met Twitter of Facebook.
 • Product - Een product is een goed dat kan worden gekocht of verkocht
 • Herstarten - Herstarten verwijst naar het proces waarbij een softwareprogramma of systeem systematisch en bij voorkeur netjes wordt afgesloten en vervolgens automatisch wordt aangeroepen om volledige functionaliteit te krijgen zonder tussenkomst van de gebruiker.
 • Scherm - Een scherm op een apparaat, zoals een iPhone of iets anders smartphone
 • Service - Een Service is een langlopend uitvoerbaar bestand dat specifieke functies vervult en dat is ontworpen om geen tussenkomst van de gebruiker te vereisen.

Symptomen van Fout 213 8 - Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product

Runtime fouten treden op zonder waarschuwing. De foutmelding kan op het scherm komen wanneer Adobe Acrobat wordt gestart. In feite kan de foutmelding of een ander dialoogvenster steeds weer verschijnen als er niet in een vroeg stadium iets aan wordt gedaan.

Er kunnen gevallen zijn van bestanden die worden verwijderd of nieuwe bestanden die verschijnen. Hoewel dit symptoom grotendeels te wijten is aan virus infectie, kan het worden toegeschreven als een symptoom voor runtime error, als virus infectie is een van de oorzaken voor runtime error. De gebruiker kan ook een plotselinge daling in de snelheid van de internetverbinding ervaren, maar ook dit is niet altijd het geval.


Fix Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product (Fout Fout 213 8)
(Alleen ter illustratie)Oorzaken van Er is een probleem opgetreden met de licentieverlening van dit product - Fout 213 8

Tijdens het ontwerpen van software anticiperen programmeurs op het optreden van fouten. Er zijn echter geen perfecte ontwerpen, want zelfs met het beste programmaontwerp zijn fouten te verwachten. Er kunnen tijdens runtime fouten optreden als een bepaalde fout niet wordt ervaren en aangepakt tijdens het ontwerpen en testen.

Runtime fouten worden over het algemeen veroorzaakt door incompatibele programma's die op hetzelfde moment draaien. Het kan ook optreden als gevolg van geheugenproblemen, een slechte grafische driver of virus infectie. Wat het geval ook is, het probleem moet onmiddellijk worden opgelost om verdere problemen te voorkomen. Hier zijn manieren om de fout te verhelpen.


Herstel methodes

Runtime fouten kunnen vervelend en hardnekkig zijn, maar het is niet helemaal hopeloos, reparaties zijn beschikbaar. Hier zijn manieren om het te doen.

Als een reparatiemethode voor u werkt, klik dan op de upvote knop links van het antwoord, dit zal andere gebruikers laten weten welke reparatiemethode op dit moment het beste werkt.

Let op: Noch ErrorVault.com, noch haar schrijvers zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de acties die ondernomen worden door gebruik te maken van één van de herstel methodes die op deze pagina vermeld staan - u voert deze stappen op eigen risico uit.

Wanneer u een runtime-fout krijgt, moet u er rekening mee houden dat dit wordt veroorzaakt door programma's die met elkaar in conflict zijn. Het eerste dat u kunt doen om het probleem op te lossen, is deze conflicterende programma's te stoppen.
 • Open Taakbeheer door tegelijkertijd op Ctrl-Alt-Del te klikken. Hiermee ziet u de lijst met programma's die momenteel worden uitgevoerd.
 • Ga naar het tabblad Processen en stop de programma's één voor één door elk programma te markeren en op de knop Proces beëindigen te klikken.
 • U moet nagaan of de foutmelding elke keer dat u een proces stopt opnieuw verschijnt.
 • Zodra u weet welk programma de fout veroorzaakt, kunt u doorgaan met de volgende stap voor probleemoplossing, het opnieuw installeren van de toepassing.
Configuratiescherm gebruiken
 • Klik voor Windows 7 op de Start-knop, klik vervolgens op Configuratiescherm en vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik voor Windows 8 op de Start-knop, scrol omlaag en klik op Meer instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm > Een programma verwijderen.
 • Voor Windows 10 typt u Configuratiescherm in het zoekvak, klikt u op het resultaat en klikt u vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik in Programma's en onderdelen op het probleemprogramma en klik op Bijwerken of Verwijderen.
 • Als u ervoor kiest om te updaten, hoeft u alleen maar de prompt te volgen om het proces te voltooien, maar als u ervoor kiest om de installatie ongedaan te maken, volgt u de prompt om de installatie ongedaan te maken en vervolgens opnieuw te downloaden of gebruik de installatieschijf van de applicatie om opnieuw te installeren het programma.
Andere methoden gebruiken
 • Voor Windows 7 vindt u mogelijk de lijst met alle geïnstalleerde programma's wanneer u op Start klikt en met uw muis over de lijst schuift die op het tabblad verschijnt. Mogelijk ziet u in die lijst een hulpprogramma voor het verwijderen van het programma. U kunt doorgaan en de installatie ongedaan maken met behulp van hulpprogramma's die beschikbaar zijn op dit tabblad.
 • Voor Windows 10 kunt u op Start klikken, vervolgens op Instellingen en vervolgens Apps kiezen.
 • Scroll omlaag om de lijst met apps en functies te zien die op uw computer zijn geïnstalleerd.
 • Klik op het programma dat de runtime-fout veroorzaakt, dan kunt u ervoor kiezen om de toepassing te verwijderen of op Geavanceerde opties te klikken om de toepassing opnieuw in te stellen.
Virusinfectie die een runtime-fout op uw computer veroorzaakt, moet onmiddellijk worden voorkomen, in quarantaine worden geplaatst of verwijderd. Zorg ervoor dat u uw virusprogramma bijwerkt en een grondige scan van de computer uitvoert of Windows-update uitvoert zodat u de nieuwste virusdefinitie en -oplossing kunt krijgen.
Mogelijk krijgt u de fout vanwege een update, zoals het MS Visual C++-pakket dat mogelijk niet correct of volledig is geïnstalleerd. Wat u dan kunt doen, is het huidige pakket verwijderen en een nieuwe kopie installeren.
 • Verwijder het pakket door naar Programma's en onderdelen te gaan, zoek en markeer het Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
 • Klik bovenaan de lijst op Verwijderen en start uw computer opnieuw op wanneer dit is gebeurd.
 • Download het nieuwste herdistribueerbare pakket van Microsoft en installeer het vervolgens.
Mogelijk ondervindt u ook een runtime-fout vanwege een zeer lage vrije ruimte op uw computer.
 • U kunt overwegen een back-up van uw bestanden te maken en ruimte op uw harde schijf vrij te maken
 • U kunt ook uw cache wissen en uw computer opnieuw opstarten
 • U kunt ook Schijfopruiming uitvoeren, uw verkennervenster openen en met de rechtermuisknop op uw hoofdmap klikken (dit is meestal C: )
 • Klik op Eigenschappen en vervolgens op Schijfopruiming
Als de fout te maken heeft met een slecht grafisch stuurprogramma, kunt u het volgende doen:
 • Open Apparaatbeheer, zoek het grafische stuurprogramma
 • Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma van de videokaart, klik vervolgens op Verwijderen en start uw computer opnieuw op
Als de fout die u krijgt te maken heeft met Internet Explorer, kunt u het volgende doen:
 1. Reset je browser.
  • Voor Windows 7 kunt u op Start klikken, naar Configuratiescherm gaan en vervolgens aan de linkerkant op Internet-opties klikken. Klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op de knop Opnieuw instellen.
  • Voor Windows 8 en 10 kunt u op zoeken klikken en Internetopties typen, vervolgens naar het tabblad Geavanceerd gaan en op Opnieuw instellen klikken.
 2. Schakel foutopsporing en foutmeldingen uit.
  • In hetzelfde venster met internetopties kunt u naar het tabblad Geavanceerd gaan en zoeken naar Foutopsporing in scripts uitschakelen
  • Zet een vinkje bij het keuzerondje
  • Verwijder tegelijkertijd het vinkje bij "Een melding over elke scriptfout weergeven" en klik vervolgens op Toepassen en OK, en start vervolgens uw computer opnieuw op.
Als deze snelle oplossingen niet werken, kunt u altijd een back-up van bestanden maken en reparatie opnieuw installeren op uw computer. U kunt dat echter later doen wanneer de hier vermelde oplossingen niet hebben gewerkt.
Andere talen:

How to fix Error 213 8 (A problem has occured with the licensing of this product) - A problem has occured with the licensing of this product. Restart and re-launch the product. If this problem stills occurs after restarting, contact customer service for further assistance, and mention the error code shown at the bottom of this screen.
Wie beheben Fehler 213 8 (Bei der Lizenzierung dieses Produkts ist ein Problem aufgetreten) - Bei der Lizenzierung dieses Produkts ist ein Problem aufgetreten. Starten Sie das Produkt neu und starten Sie es neu. Wenn dieses Problem nach dem Neustart weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Unterstützung zu erhalten, und geben Sie den unten auf diesem Bildschirm angezeigten Fehlercode an.
Come fissare Errore 213 8 (Si è verificato un problema con la licenza di questo prodotto) - Si è verificato un problema con la licenza di questo prodotto. Riavvia e riavvia il prodotto. Se il problema persiste dopo il riavvio, contattare il servizio clienti per ulteriore assistenza e menzionare il codice di errore mostrato nella parte inferiore di questa schermata.
Comment réparer Erreur 213 8 (Un problème est survenu avec la licence de ce produit) - Un problème est survenu avec la licence de ce produit. Redémarrez et relancez le produit. Si ce problème persiste après le redémarrage, contactez le service client pour obtenir de l'aide et mentionnez le code d'erreur affiché en bas de cet écran.
어떻게 고치는 지 오류 213 8 (이 제품의 라이센스에 문제가 발생했습니다) - 이 제품의 라이센스에 문제가 발생했습니다. 제품을 다시 시작하고 다시 시작하십시오. 다시 시작한 후에도 이 문제가 계속 발생하면 고객 서비스에 추가 지원을 문의하고 이 화면 하단에 표시된 오류 코드를 언급하세요.
Como corrigir o Erro 213 8 (Ocorreu um problema com o licenciamento deste produto) - Ocorreu um problema com o licenciamento deste produto. Reinicie e reinicie o produto. Se o problema persistir após a reinicialização, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter mais assistência e mencione o código de erro mostrado na parte inferior desta tela.
Hur man åtgärdar Fel 213 8 (Ett problem har uppstått med licensieringen av denna produkt) - Ett problem har uppstått med licensiering av denna produkt. Starta om och starta om produkten. Om problemet kvarstår efter omstart, kontakta kundtjänst för ytterligare hjälp och ange felkoden som visas längst ner på skärmen.
Как исправить Ошибка 213 8 (Возникла проблема с лицензированием этого продукта) - Возникла проблема с лицензированием этого продукта. Перезагрузите и повторно запустите продукт. Если проблема не исчезнет после перезапуска, обратитесь в службу поддержки клиентов за дополнительной помощью и укажите код ошибки, показанный в нижней части этого экрана.
Jak naprawić Błąd 213 8 (Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu) - Wystąpił problem z licencjonowaniem tego produktu. Uruchom ponownie i ponownie uruchom produkt. Jeśli problem nadal występuje po ponownym uruchomieniu, skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania dalszej pomocy i podaj kod błędu widoczny na dole tego ekranu.
Cómo arreglar Error 213 8 (Ha ocurrido un problema con la licencia de este producto) - Ha ocurrido un problema con la licencia de este producto. Reinicie y vuelva a lanzar el producto. Si este problema persiste después de reiniciar, comuníquese con el servicio al cliente para obtener más ayuda y mencione el código de error que se muestra en la parte inferior de esta pantalla.
The Author Over de auteur: Phil Hart is een Microsoft Community Contributor sinds 2010. Met een huidige puntenscore van meer dan 100.000, heeft hij meer dan 3000 antwoorden bijgedragen in de Microsoft Support forums en heeft hij bijna 200 nieuwe help-artikelen gemaakt in de Technet Wiki.


Volg ons: Facebook Youtube Twitter
Aanbevolen reparatiegereedschap:


Deze reparatietool kan veel voorkomende computerproblemen oplossen, zoals blauwe schermen, crashen en bevriezen, ontbrekende DLL-bestanden, alsmede malware/virusschade herstellen en meer door beschadigde en ontbrekende systeembestanden te vervangen.

STAP 1:
Klik hier om te downloaden en installeer het Windows reparatieprogramma.

STAP 2:
Klik op Start scan en laat het uw apparaat analyseren.

STAP 3:
Klik op Alles herstellen om alle gedetecteerde problemen op te lossen.

NU DOWNLOAD

Verenigbaarheid

Vereisten
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Deze download biedt gratis onbeperkte scans van uw Windows-pc. Volledige systeemherstellingen beginnen bij $19,95.

Artikel ID: ACX01693NL

Geldt voor: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Help iemand anders met deze fout en Deel deze pagina:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Versnellen Tip #99

Koop een nieuwe computer:

Als je het zat bent om een ​​trage computer te moeten doorstaan, dan is het kopen van een gloednieuwe pc een logische keuze. U krijgt de nieuwste technologieën op het gebied van hardware waarmee u de nieuwste versie van Windows en de andere programma's kunt gebruiken.

Klik hier voor een andere manier om uw Windows PC te versnellen
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fouten in alfabetische volgorde:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden met Microsoft, noch beweert het een dergelijke relatie. Deze pagina kan definities bevatten van https://stackoverflow.com/tags onder de CC-BY-SA-licentie. De informatie op deze pagina is alleen voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018