ErrorVault.com

Error: 0x00000052e -


Jak naprawić błąd systemu Windows 0x00000052e Błąd 0x00000052e

Ten artykuł omawia błąd 0x00000052e, znany również jako Błąd 0x00000052e i oznacza


O błędzie systemu Windows

System operacyjny Windows jest dziś używany przez miliony użytkowników komputerów osobistych i laptopów. I jest prawdopodobne, że większość z nich w pewnym momencie doświadczyła jakiegoś rodzaju błędu systemu Windows. Raporty o błędach zostały stworzone przez firmę Microsoft w celu zapewnienia środków do zbierania i wysyłania informacji po wystąpieniu błędu lub do stosowania kroków rozwiązywania problemów w zależności od tego, czy użytkownik otrzymał błąd składni, logiczny czy uruchamiania.

Jeżeli użytkownik otrzyma kod zatrzymania, to wraz z komunikatem o błędzie podawane są krótkie informacje dotyczące rozwiązywania problemów. Użytkownik może następnie wyszukać ten konkretny komunikat o błędzie i zastosować poprawkę podaną w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft, a także w innych dostępnych artykułach i czasopismach online na ten temat.

W innych przypadkach użytkownik otrzymuje tylko powiadomienie o awarii komputera, a następnie otrzymuje opcję wysłania raportu o awarii do firmy Microsoft. Ma to na celu zebranie danych do analizy, aby firma Microsoft mogła odesłać użytkownikowi rozwiązanie.

Niezależnie od przypadku, oto kilka ogólnych informacji dotyczących rozwiązywania problemów, które można wykorzystać do rozwiązania problemów z błędami systemu Windows.


Symptomy 0x00000052e - Błąd 0x00000052e

Błędy systemu Windows można sklasyfikować jako błąd składni, błąd logiczny lub błąd czasu działania.

Kiedy użytkownik otrzymuje błąd składni, komputer nagle wyskakuje komunikat o błędzie, że coś się zawiesiło w tle. Programy, do których użytkownik ma dostęp mogą się przeciągnąć lub całkowicie się zawiesić. Użytkownik może nadal korzystać z innych aplikacji, ale w jakiś sposób, mylący komunikat pojawia się raz na jakiś czas, aby powiedzieć, że dostęp do programu nie może uruchomić, ponieważ proces nie działa.

Błędy czasu pracy zdarzają się w czasie, gdy aplikacja jest uruchomiona. Tak więc, gdy błąd występuje, po prostu dzieje się bez ostrzeżenia, a komputer daje powiadomienie, że wystąpił błąd.

Błędy logiczne są związane z programowaniem. Błąd powoduje niezamierzone wyjście lub zachowanie. Mówiąc o systemach komputerowych, które przeszły wszystkie testy i zostały skomercjalizowane, błędy logiczne zdarzają się tylko wtedy, gdy nastąpiły znaczące zmiany w stanie fizycznym tablicy logicznej. Być może część rzeczywistych szyn stopiła się razem lub podobna sytuacja. Może to spowodować, że komputer nagle wyda głośny sygnał dźwiękowy lub odgłos szlifowania, a nawet może przejść do nagłej niestabilnej pracy, zamrożenia lub nagłej zmiany temperatury przed faktyczną awarią.


Fix Błąd 0x00000052e (Error 0x00000052e)
(Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Błąd 0x00000052e - 0x00000052e

Błędy systemu Windows mogą być spowodowane awarią komponentów sprzętowych lub uszkodzeniem systemu operacyjnego. Niektóre mogą być nawet przypisane do problemów programistycznych, które nie zostały rozwiązane, ponieważ błędy nie zostały uwzględnione na etapie projektowania. Czasami błędy Windows mogą pojawić się z powodu zmian wprowadzonych do komputera.


Metody naprawy

Różne kategorie błędów systemu Windows mają różne kroki rozwiązywania problemów. Istnieją jednak ogólne kroki, które mogą być stosowane w obliczu tych błędów. Oto one.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

up vote 12 down vote accepted
 • Uruchom Kontroler plików systemowych
  • Aby uruchomić polecenie, otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, wpisując go w oknie wyszukiwania, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy wiersz polecenia i wybierając Uruchom jako administrator
  • Wpisz sfc /scannow w monicie i poczekaj, aż proces weryfikacji zostanie pomyślnie zakończony
 • Uruchom Checkdisk — Chkdsk naprawia wiele niespójności z systemem operacyjnym. Błędy systemowe można również naprawić za pomocą tego narzędzia. Aby to uruchomić,
  • Otwórz wiersz polecenia, wpisując go w polu wyszukiwania, a gdy zobaczysz wynik na liście, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom jako administrator
  • Twój system może powiedzieć, że nie możesz go w tej chwili uruchomić, ponieważ nadal przetwarzasz dane, i zapyta, czy chcesz go uruchomić przed następnym uruchomieniem, po prostu kliknij y, aby tak, a następnie zamknij ekran i uruchom ponownie komputer
  • Po ponownym uruchomieniu komputera zobaczysz checkdisk działający poza systemem Windows, po prostu pozwól mu się zakończyć, aż wyświetli raport o tym, co zostało znalezione, naprawione lub oznaczone
  • Wyjdź z okna i pozwól, aby Twój komputer zrestartował się normalnie.
Kiedy dobry komputer nagle działa w dziwny sposób, winowajcą mogły być aktualizacje systemu Windows. Aby to naprawić, użytkownicy mogą uruchomić Przywracanie systemu, jeśli przed wystąpieniem błędu została zapisana data przywrócenia. Oto jak to się robi.
Przywróć w systemie Windows 7:
 • Kliknij Start i wpisz Przywracanie systemu w polu wyszukiwania, a następnie kliknij klawisz Enter.
 • Gdy pojawi się okno przywracania systemu, klikaj Dalej, aż dojdziesz do okna, w którym możesz wybrać punkt przywracania. Zobaczysz listę dat przywracania wraz z opisem.
 • Następnie kliknij ponownie Dalej i potwierdź proces przywracania. Poczekaj, aż przestanie przetwarzać, a pojawi się okno, w którym możesz kliknąć przycisk Zakończ. Zamknij okno i poczekaj na ponowne uruchomienie komputera.
Możesz również przywrócić komputer za pomocą dysku instalacyjnego systemu operacyjnego.
 • Aby wykonać rozruch z płyty OS CD lub nośnika odzyskiwania.
 • Postępuj zgodnie z monitem, aż dojdziesz do ekranu z opcją Napraw mój komputer, kliknij i wybierz Przywracanie systemu z listy narzędzi do odzyskiwania.
 • Możesz wybrać dowolny punkt przywracania w oknie Przywracanie systemu, ale upewnij się, że przywracasz do daty, o której wiesz, że Twój komputer działa prawidłowo.
 • Poczekaj, aż proces się zakończy i pozwól komputerowi ponownie uruchomić się na pulpicie.
Możesz także uruchomić system w trybie awaryjnym.
 • Uruchom komputer i kliknij F8. Wybierz Tryb awaryjny z wierszem polecenia, klikając strzałki klawiatury, aby przesunąć podświetlenie w dół do tego elementu.
 • W trybie awaryjnym wpisz rstrui.exe i naciśnij Enter w wierszu polecenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora przywracania i zrestartuj komputer normalnie.
Przywróć w systemie Windows 8:
Przywróć w środowisku Windows
 • W systemie Windows 8 kliknij ikonę wyszukiwania i wpisz Przywracanie systemu.
 • Naciskaj przycisk Dalej, aż dojdziesz do okna, w którym możesz wybrać datę przywrócenia.
 • Potwierdź przywrócenie, wykonując pozostałe kroki. Po zakończeniu zrestartuj komputer normalnie.
Przywróć przy rozruchu
 • Uruchom ponownie komputer i naciśnij F11, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu
 • Zobaczysz ekran Opcje zaawansowane i znajdziesz w nim Przywracanie systemu.
 • Poprosi Cię o wybranie konta administratora, po prostu wybierz i zaloguj się na swoje konto administratora.
 • Naciskaj przycisk Dalej, aż dojdziesz do ekranu, który pozwala wybrać daty przywracania.
 • Naciskaj następny przycisk, aż dojdziesz do końca procesu przywracania i zobaczysz przycisk Zakończ.
 • Zrestartuj komputer normalnie.
Przywróć w systemie Windows 10:
Środowisko wewnętrzne systemu Windows
 • Uruchom Przywracanie systemu, wpisując go w polu wyszukiwania. Kliknij element, który pojawi się w wynikach wyszukiwania.
 • Kiedy otworzy się okno Przywracania systemu, klikaj Dalej, aż otrzymasz listę do wyboru daty przywrócenia, wybierz tę, o której wiesz, że najlepiej Ci odpowiada.
 • Potwierdź proces przez Dalej, następnie tak i na koniec Zakończ. Uruchom ponownie komputer po zamknięciu okna.
Korzystanie z nośnika instalacyjnego
 • Jeśli nie możesz uruchomić systemu Windows, lepiej pobrać plik Media Creator od firmy Microsoft. Utwórz dysk rozruchowy za pomocą DVD lub dysku flash.
 • Po zakończeniu uruchom ponownie komputer i uzyskaj dostęp do BIOS-u, aby zmienić urządzenie rozruchowe na dysk DVD lub dysk flash.
 • Kiedy dojdziesz do ekranu instalacji, przejdź do Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu i wykonaj proces w ten sam sposób.
System Windows może czasami działać nieprawidłowo z powodu niewłaściwego ustawienia, ustawienia czasu. Aby ustalić godzinę i datę:
W systemie Windows 7
 • Kliknij Start, a następnie Panel sterowania.
 • Kliknij Data i godzina.
 • W oknie Data i godzina kliknij Zmień strefę czasową, aby wybrać właściwą strefę czasową.
 • Kliknij Zastosuj i OK.
W systemie Windows 8
 • Otwórz Ustawienia, przesuwając mysz na prawą stronę, po otwarciu karty kliknij ikonę koła zębatego.
 • Otworzy się nowa wyskakująca zakładka Ustawienia, kliknij Panel sterowania.
 • W Panelu sterowania kliknij Zegar, język i region. Następnie kliknij Ustaw godzinę i datę w obszarze Data i godzina.
 • Kiedy otworzy się okno Data i godzina, kliknij Zmień datę i godzinę i przejdź do kliknięcia odpowiedniej daty i godziny w następnym oknie. Aby złożyć wniosek, po prostu kliknij OK.
W systemie Windows 10
 • Po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy datę i godzinę w zasobniku systemowym, znajdującym się w prawej dolnej części ekranu.
 • Kliknij Dostosuj datę i godzinę. Otworzy się ustawienia daty i czasu.
 • Możesz wybrać strefę czasową, a następnie zamknąć okno. Spowoduje to automatyczną aktualizację godziny i daty w zasobniku systemowym.
Inne języki:

How to fix 0x0000052e (Error 0x0000052e) -
Wie beheben 0x0000052e (Fehler 0x0000052e) -
Come fissare 0x0000052e (Errore 0x0000052e) -
Hoe maak je 0x0000052e (Fout 0x0000052e) -
Comment réparer 0x0000052e (Erreur 0x0000052e) -
어떻게 고치는 지 0x0000052e (오류 0x0000052e) -
Como corrigir o 0x0000052e (Erro 0x0000052e) -
Hur man åtgärdar 0x0000052e (Fel 0x0000052e) -
Как исправить 0x0000052e (Ошибка 0x0000052e) -
Cómo arreglar 0x0000052e (Error 0x0000052e) -
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Ostatnio aktualizowane:
17/04/24 08:43 : Użytkownik Android uznał, że metoda naprawcza 3 zadziałała w jego przypadku.

Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX014294PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #28

Edycja menu kontekstowych prawego przycisku myszy:

Jednym ze sposobów na przyspieszenie wyświetlania menu kontekstowego prawego przycisku myszy jest dostosowanie jego zawartości. Do edycji menu kontekstowego możesz użyć bezpłatnych narzędzi, które pozwolą Ci usunąć niepotrzebne elementy. To znacznie zwiększy szybkość wyświetlania menu prawego przycisku myszy.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018