ErrorVault.com

Windows Errors
1. Błąd 0x000000003 0x000000003 INVALID_AFFINITY_SET.
2. Błąd 0x85010014 0x85010014
3. Błąd 0x800703fa 0x800703fa Próba nielegalnej operacji na kluczu rejestru, który został oznaczony do usunięcia
4. Błąd 0x800700e 0x800700e Określony moduł nie został znaleziony.
5. Błąd 0x80070241 0x80070241
6. Błąd 0x8007064a 0x8007064a
7. Błąd 0x8007048f 0x8007048f Urządzenie zostało odłączone lub odłączone.
8. Błąd 0x000000c1 0x000000c1
9. Błąd 0x0000409 0x0000409 nieznany wyjątek oprogramowania
10. Błąd 0xc00000ba 0xc00000ba Błąd uruchamiania systemu Windows
11. Błąd 0x80070050 0x80070050
12. Błąd 0x80070246 0x80070246 Napotkano nieprawidłowy znak.
13. Błąd 0x800c0155 0x800c0155 Nie można uruchomić programu Poczta usługi Windows Live
14. Błąd 0x2efd 0x2efd Nie udało się ukończyć operacji
15. Błąd 0x80040605 0x80040605
16. Błąd 0x80070666 0x80070666
17. Błąd 0x00000052e 0x00000052e
18. Błąd 0x80096005 0x80096005
19. Błąd 0x406 0x406
20. Błąd 0x80090308 0x80090308
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018