ErrorVault.com

Windows Errors
1. Błąd 0x000000003 0x000000003 INVALID_AFFINITY_SET.
2. Błąd 0x85010014 0x85010014
3. Błąd 0x800703fa 0x800703fa Próba nielegalnej operacji na kluczu rejestru, który został oznaczony do usunięcia
4. Błąd 0x800700e 0x800700e Określony moduł nie został znaleziony.
5. Błąd 0x80070241 0x80070241
6. Błąd 0x8007064a 0x8007064a
7. Błąd 0x8007048f 0x8007048f Urządzenie zostało odłączone lub odłączone.
8. Błąd 0x000000c1 0x000000c1
9. Błąd 0x0000409 0x0000409 nieznany wyjątek oprogramowania
10. Błąd 0xc00000ba 0xc00000ba Błąd uruchamiania systemu Windows
11. Błąd 0x80070050 0x80070050
12. Błąd 0x80070246 0x80070246 Napotkano nieprawidłowy znak.
13. Błąd 0x800c0155 0x800c0155 Nie można uruchomić programu Poczta usługi Windows Live
14. Błąd 0x2efd 0x2efd Nie udało się ukończyć operacji
15. Błąd 0x80040605 0x80040605
16. Błąd 0x80070666 0x80070666
17. Błąd 0x00000052e 0x00000052e
18. Błąd 0x80096005 0x80096005
19. Błąd 0x406 0x406
20. Błąd 0x80090308 0x80090308
21. Błąd 0xc000000005 0xc000000005
22. Błąd 0x5b4 0x5b4
23. Błąd 0x800423f3 0x800423f3 VSS_E_WRITERERROR_RETRYABLE
24. Błąd 0x80040116 0x80040116 Nie można uzyskać dostępu do pliku Outlook.pst
25. Błąd 0x800b010e 0x800b010e
26. Błąd 0x80072ee4 0x80072ee4
27. Błąd 0x0000007 0x0000007 Wyciek pamięci
28. Błąd 0x85100084 0x85100084 Śmiertelny wyjątek
29. Błąd 0x800300fd 0x800300fd
30. Błąd 0x80010135 0x80010135 jego błąd to błąd Windows Update, który wydaje się sugerować, że Windows Update Agent jest uszkodzony.
31. Błąd 0x80070543 0x80070543 Komunikat o błędzie Windows Update
32. Błąd 0x8004011c 0x8004011c
33. Błąd 0x0409 0x0409
34. Błąd 0xc0000094 0xc0000094
35. Błąd 0x8007274d 0x8007274d
36. Błąd 0x80190197 0x80190197
37. Błąd 0x80070005 0x80070005
38. Błąd 0xe0000002 0xe0000002
39. Błąd 0x8007003 0x8007003
40. Błąd 0x80041006 0x80041006
41. Błąd 0x8002801d 0x8002801d Awaria aplikacji
42. Błąd 0x8000405 0x80004005
43. Błąd 0x800420cd 0x800420cd Błąd poczty Windows Live
44. Błąd 0x000006be 0x000006be Operacja nie mogła zostać zakończona
45. Błąd 0xc0000008 0xc0000008 Wyjątek w środowisku Host Integration Server 2010
46. Błąd 0x8007045a 0x8007045a ERROR_DLL_INIT_FAILED
47. Błąd 0x800736cc 0x800736cc
48. Błąd 0x8004100e 0x8004100e Nie masz uprawnień lub serwer jest nieosiągalny
49. Błąd 0x80070571 0x80070571 Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna
50. Błąd 0x000005b3 0x000005b3
51. Błąd 0x80070103 0x80070103
52. Błąd 0xc000009a 0xc000009a
53. Błąd 0xc004f069 0xc004f069
54. Błąd 0x80004003 0x80004003 Nieprawidłowy wskaźnik
55. Błąd 0x0000000000000003 0x00000000000000003 Komputer zrestartował się po sprawdzeniu błędów
56. Błąd 0x800cccoe 0x800cccoe
57. Błąd 0x800704c8 0x800704c8 Brak maszyn wirtualnych
58. Błąd 0x409 0x409
59. Błąd 0xc000022 0xc0000022
60. Błąd 0x0000000 0x00000000 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
61. Błąd 0x80040702 0x80040702 Nie udało się załadować biblioteki DLL: GameuxInstallHelper
62. Błąd 0x000003eb 0x000003eb
63. Błąd 0x8007041d 0x8007041d
64. Błąd 0x80004001 0x80004001 Ten kod błędu występuje z kilku powodów, takich jak niewłaściwa instalacja programu Outlook, problemy z oprogramowaniem antywirusowym, uszkodzony/uszkodzony plik .pst itp.
65. Błąd 0x80070052 0x80070052 Folder lub plik nie może być utworzony
66. Błąd 0x80070008 0x80070008 Tymczasowe błędy połączenia podczas korzystania z usługi Windows Update lub Microsoft Update
67. Błąd 0x8009000f 0x8009000f Obiekt już istnieje
68. Błąd 0xc0150004 0xc0150004 Aplikacja nie została poprawnie zainicjalizowana
69. Błąd 0x80070043 0x80070043
70. Błąd 0x80040707 0x80040707 Konfiguracja zostanie teraz zakończona.
71. Błąd 0x800706b5 0x800706b5 Aktualizacja systemu Windows napotkała nieznany błąd.
72. Błąd 0x800cccof 0x800ccoff Kod błędu Poczty systemu Windows
73. Błąd 0x80070522 0x80070522
74. Błąd 0x80070037 0x80070037 Brak maszyn wirtualnych lub podczas próby uruchomienia lub utworzenia maszyny wirtualnej występuje błąd 0x800704C8, 0x80070037 lub 0x800703E3
75. Błąd 0x80096002 0x80096002 Błąd samodzielnego instalatora Windows Update
76. Błąd 0x80080008 0x80080008
77. Błąd 0x80070663 0x80070663 Nie znaleziono prawidłowej sekwencji dla zestawu łatek.
78. Błąd 0x8007045b 0x8007045b
79. Błąd 0x800f0203 0x800f0203
80. Błąd 0x800704c7 0x800704c7
81. Błąd 0x80000003 0x80000003 Awaria programu Outlook z powodu uszkodzenia w pliku danych programu Outlook (.pst lub .ost)
82. Błąd 0x8007042c 0x8007042c
83. Błąd 0x00000643 0x00000643 Nie można ukończyć operacji.
84. Błąd 0x80070079 0x80070079
85. Błąd 0x80041002 0x80041002
86. Błąd 0x800706f7 0x800706f7
87. Błąd 0x80041004 0x80041004 PDF Protector nie obsługuje określonego pliku dla ochrony natywnej.
88. Błąd 0x80030001 0x80030001 STG_E_INVALIDFUNCTION STG_E_INVALIDFUNCTION
89. Błąd 0x0000005 0x80030001 Aplikacja nie mogła uruchomić się poprawnie.
90. Błąd 0x4000d 0x4000d 0Instalacja nie powiodła się w fazie SECOND_BOOT z błędem podczas operacji MIGRATE_DATA.
91. Błąd 0x80190194 0x80190194 Błąd książki adresowej trybu offline programu Microsoft Exchange.
92. Błąd 0xc004f050 0xc004f050 Ten problem występuje, jeśli wygasł okres ważności licencji lub jeśli licencja nie jest poprawnie podpisana.
93. Błąd 0x80090326 0x80090326
94. Błąd 0x8000000a 0x8000000a Dojścia do obiektów zostały automatycznie zamknięte z powodu żądanej operacji.
95. Błąd 0xffffffffc0000005 0xffffffffc0000005 Ten błąd (7E) jest zwykle problemem ze sterownikiem i kartą graficzną (wideo)
96. Błąd 0xc0000006 0xc0000006 Wymagane dane nie zostały umieszczone w pamięci z powodu stanu błędu wejścia/wyjścia.
97. Błąd 0x800706d9 0x800706d9
98. Błąd 0x800106ba 0x800106ba
99. Błąd 0x80070001 0x80070001 Wysłano żądanie zapisu do zasobu na urządzeniu, które zostało otwarte w trybie odczytu przy użyciu IPortableDeviceResources::GetStream, lub wysłano żądanie odczytu do zasobu otwartego do zapisu lub tworzenia.
100. Błąd 0x80070015 0x80070015 Może służyć do wskazania, że ​​operacja nie została poprawnie zainicjowana. Zwykle oznacza to błąd wewnętrzny lub że aplikacja używa przestarzałego dojścia urządzenia.
101. Błąd 0xc0150002 0xc0150002 System Windows nie mógł przetworzyć informacji o powiązaniu aplikacji.
102. Błąd 0x800700c1 0x800700c1 Zwykle niepoprawny plik USS detection.dll
103. Błąd 0x80070006 0x80070006 Kod błędu 0x80070006 zwykle znajduje się w aktualizacjach systemu Windows, gdy jest w ustawieniach automatycznej aktualizacji.
104. Błąd 0x40000015 0x40000015 Wyjątek nieznany wyjątek oprogramowania.
105. Błąd 0x80041003 0x80041003 Zdarzenia nie mogą być dostarczane przez ten filtr, dopóki problem nie zostanie rozwiązany
106. Błąd 0x8007001f 0x8007001f W rzeczywistości jest to ogólny komunikat o błędzie, ale wskazuje na problem z połączeniem między dwoma dyskami lub w niektórych przypadkach na problem ze sterownikiem audio.
107. Błąd 0x800706be 0x800706be
108. Błąd 0x8007007e 0x8007007e Określony moduł nie został znaleziony.
109. Błąd 0x80070652 0x80070652 Błąd 80070652 oznacza, że ​​poprzednia instalacja nie została pomyślnie zakończona.
110. Błąd 0xc0000135 0xc0000135 Błąd aplikacji: Aplikacja nie została poprawnie zainicjowana.
111. Błąd 0xc000001d 0xc000001d Podczas próby odtworzenia pliku wideo na niektórych urządzeniach z procesorem MIPS i systemem Microsoft Windows CE 5.0 program Microsoft Windows Media Player zostaje zamknięty lub pojawia się komunikat o błędzie „0xC000001D: Nielegalna instrukcja”.
112. Błąd 0x80040600 0x80040600 Błąd Outlook „0x80040600” może wystąpić w dowolnej wersji programu Outlook (2003, 2007, 2010 lub 2013) i zwykle oznacza, że ​​plik archiwum programu Outlook (powszechnie nazywany „Outlook.pst”) został uszkodzony z powodu awarii zasilania, uszkodzenie dysku,
113. Błąd 0x80096004 0x80096004 Błąd 0X80096004 może być spowodowany uszkodzeniem plików systemu Windows.
114. Błąd 0x800700b7 0x800700b7 Błąd 0x800700b7 oznacza, że ​​wystąpił nieokreślony problem, który uniemożliwia aplikacji, która w tym przypadku jest aplikacją rstrui (Przywracanie systemu), przywrócenie systemu do wcześniejszego punktu przywracania.
115. Błąd 0x8007007b 0x8007007b
116. Błąd 0x8007232b 0x8007232b
117. Błąd 0x8007000e 0x8007000e Jest to typowy format kodu błędu używany przez Windows i innych producentów oprogramowania i sterowników kompatybilnych z Windows.
118. Błąd 0x8007007a 0x8007007a Kod błędu 8007007a w programie Poczta usługi Windows Live lub aplikacja Poczta systemu Windows 10 oznacza, że ​​aplikacja nie może wysłać wiadomości e-mail.
119. Błąd 0x800706ba 0x800706ba Ten błąd jest prawdopodobnie spowodowany zablokowaniem portów RPC między serwerami zaangażowanymi w komunikację lub proces serwera, który próbujesz ukończyć.
120. Błąd 0xc0000409 0xc0000409
121. Błąd 0x80070426 0x80070426 Wystąpił błąd podczas inicjowania programu.
122. Błąd 0x80073712 0x80073712 Ten problem może wystąpić, jeśli manifest usługi Component-Based Servicing (CBS) jest uszkodzony.
123. Błąd 0x8007000d 0x8007000d Konto System domyślnie ma uprawnienia Pełna kontrola do ścieżki rejestru HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumRoot i wszelkich podkluczy. Jeśli te uprawnienia zostały zmienione dla klucza „Root” lub dowolnego podklucza, zobaczymy błąd
124. Błąd 0x80070422 0x80070422 Ten błąd „może” wystąpić, gdy usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) jest wyłączona.
125. Błąd 0x8004010f 0x8004010f Ten problem jest spowodowany uszkodzonym profilem programu Outlook.
126. Błąd 0xc000012f 0xc000012f
127. Błąd 0x80070020 0x80070020
128. Błąd 0x80040154 0x80040154 0x80040154 to typowy komunikat o błędzie „klasa niezarejestrowana”.
129. Błąd 0x8007045d 0x8007045d żądanie nie mogło zostać wykonane z powodu błędu urządzenia we/wy.
130. Błąd 0xc0000022 0xc0000022 Nieprawidłowe uprawnienia do określonego pliku.
131. Błąd 0x80070570 0x80070570 System Windows nie może zainstalować wymaganych plików. Plik może być uszkodzony lub go brakować.
132. Błąd 0x80070003 0x80070003 Ten problem występuje, gdy brakuje niektórych plików w witrynie Windows Update, mimo że aktualizacja została pomyślnie pobrana i rozpakowana.�
133. Błąd 0xc0000142 0xc0000142 Błąd�0xc0000142�może wystąpić w dowolnej wersji systemu Windows i zwykle występuje, gdy aplikacja nie może się poprawnie zainicjować. W szczególności�0xc0000142�może wystąpić z następujących powodów: Przeciążenie danych. Uszkodzone lub brakujące pliki systemowe. Uruchomienie
134. Błąd C00D1199 C00D1199
135. Błąd C0000374 C0000374
136. Błąd C0000005 C0000005
137. Błąd 9C59 9C59
138. Błąd 9C57 9C57
139. Błąd 9C48 9C48
140. Błąd 9C47 9C47
141. Błąd 9C44 9C44
142. Błąd 9C 9C
143. Błąd 93 9 93 9
144. Błąd 93 8 93 8
145. Błąd 92H 92H
146. Błąd 8E5E0247 8E5E0247
147. Błąd 8E5E0211 8E5E0211
148. Błąd 8506, 421 8506, 421
149. Błąd 8024A000 8024A000
150. Błąd 800F0922 800F0922
151. Błąd 800F0902 800F0902
152. Błąd 800F081F 800F081F
153. Błąd 800F020B 800F020B
154. Błąd 800CCC0F 800CCC0F
155. Błąd 800CCC0E 800CCC0E
156. Błąd 800B0100 800B0100
157. Błąd 800B0001 800B0001
158. Błąd 800A1391 800A1391
159. Błąd 800A03EC 800A03EC
160. Błąd 800A03EA 800A03EA
161. Błąd 800A03E8 800A03E8
162. Błąd 800A025E 800A025E
163. Błąd 800A01AD 800A01AD
164. Błąd 800A01A8 800A01A8
165. Błąd 80072FA8 80072FA8
166. Błąd 80072F8F 80072F8F
167. Błąd 80072F78 80072F78
168. Błąd 80072F19 80072F19
169. Błąd 80072F0D 80072F0D
170. Błąd 80072EFF 80072EFF
171. Błąd 80072EFE 80072EFE
172. Błąd 80072EFD 80072EFD
173. Błąd 80072EF3 80072EF3
174. Błąd 80072EE7 80072EE7
175. Błąd 80072EE2 80072EE2
176. Błąd 80071A91 80071A91
177. Błąd 80071A90 80071A90
178. Błąd 80070BC9 80070BC9
179. Błąd 8004FF80 8004FF80
180. Błąd 80029C4A 80029C4A
181. Błąd 8000FFFF 8000FFFF
182. Błąd 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF
183. Błąd 0xFFFF 0xFFFF
184. Błąd 0xE06D7363 0xE06D7363
185. Błąd 0xE001D02B 0xE001D02B
186. Błąd 0xE001D027 0xE001D027
187. Błąd 0xE0018D32 0xE0018D32
188. Błąd 0xE001003D 0xE001003D
189. Błąd 0xC06D007E 0xC06D007E
190. Błąd 0xC0070643 0xC0070643
191. Błąd 0xC004F074 0xC004F074
192. Błąd 0xC004F063 0xC004F063
193. Błąd 0xC004F012 0xC004F012
194. Błąd 0xC004E003 0xC004E003
195. Błąd 0xC004C032 0xC004C032
196. Błąd 0xC004C020 0xC004C020
197. Błąd 0xC004C008 0xC004C008
198. Błąd 0xC004C003 0xC004C003
199. Błąd 0xC00007B 0xC00007B
200. Błąd 0xC0000374 0xC0000374
201. Błąd 0xC00000FD 0xC00000FD
202. Błąd 0xC00000E9 0xC00000E9
203. Błąd 0xC0000005 0xC0000005
204. Błąd 0xC 0xC
205. Błąd 0x8E5E0247 0x8E5E0247
206. Błąd 0x8CCC0003 0x8CCC0003
207. Błąd 0x8AC70907 0x8AC70907
208. Błąd 0x8AC70013 0x8AC70013
209. Błąd 0x88982F72 0x88982F72
210. Błąd 0x80FE0000 0x80FE0000
211. Błąd 0x80EF01F4 0x80EF01F4
212. Błąd 0x80EE000C 0x80EE000C
213. Błąd 0x8024D007 0x8024D007
214. Błąd 0x8024D001 0x8024D001
215. Błąd 0x800F0906 0x800F0906
216. Błąd 0x800F0826 0x800F0826
217. Błąd 0x800F081F 0x800F081F
218. Błąd 0x800CCCE0 0x800CCCE0
219. Błąd 0x800CCCDF 0x800CCCDF
220. Błąd 0x800CCCDE 0x800CCCDE
221. Błąd 0x800CCCDD 0x800CCCDD
222. Błąd 0x800CCCDC 0x800CCCDC
223. Błąd 0x800CCCDB 0x800CCCDB
224. Błąd 0x800CCCDA 0x800CCCDA
225. Błąd 0x800CCCD9 0x800CCCD9
226. Błąd 0x800CCCD8 0x800CCCD8
227. Błąd 0x800CCCD7 0x800CCCD7
228. Błąd 0x800CCCD6 0x800CCCD6
229. Błąd 0x800CCCD2 0x800CCCD2
230. Błąd 0x800CCCAE 0x800CCCAE
231. Błąd 0x800CCC92 0x800CCC92
232. Błąd 0x800CCC90 0x800CCC90
233. Błąd 0x800CCC7B 0x800CCC7B
234. Błąd 0x800CCC79 0x800CCC79
235. Błąd 0x800CCC78 0x800CCC78
236. Błąd 0x800CCC6F 0x800CCC6F
237. Błąd 0x800CCC67 0x800CCC67
238. Błąd 0x800CCC45 0x800CCC45
239. Błąd 0x800CCC1A 0x800CCC1A
240. Błąd 0x800CCC19 0x800CCC19
241. Błąd 0x800CCC18 0x800CCC18
242. Błąd 0x800CCC17 0x800CCC17
243. Błąd 0x800CCC16 0x800CCC16
244. Błąd 0x800CCC15 0x800CCC15
245. Błąd 0x800CCC14 0x800CCC14
246. Błąd 0x800CCC13 0x800CCC13
247. Błąd 0x800CCC12 0x800CCC12
248. Błąd 0x800CCC11 0x800CCC11
249. Błąd 0x800CCC10 0x800CCC10
250. Błąd 0x800CCC0F 0x800CCC0F
251. Błąd 0x800CCC0E 0x800CCC0E
252. Błąd 0x800CCC0D 0x800CCC0D
253. Błąd 0x800CCC0C 0x800CCC0C
254. Błąd 0x800CCC0B 0x800CCC0B
255. Błąd 0x800CCC0A 0x800CCC0A
256. Błąd 0x800CCC09 0x800CCC09
257. Błąd 0x800CCC08 0x800CCC08
258. Błąd 0x800CCC07 0x800CCC07
259. Błąd 0x800CCC06 0x800CCC06
260. Błąd 0x800CCC05 0x800CCC05
261. Błąd 0x800CCC04 0x800CCC04
262. Błąd 0x800CCC03 0x800CCC03
263. Błąd 0x800CCC02 0x800CCC02
264. Błąd 0x800CCC01 0x800CCC01
265. Błąd 0x800CCC00 0x800CCC00
266. Błąd 0x800C0005 0x800C0005
267. Błąd 0x800B0109 0x800B0109
268. Błąd 0x800B0101 0x800B0101
269. Błąd 0x800B0100 0x800B0100
270. Błąd 0x800B0001 0x800B0001
271. Błąd 0x800A03EC 0x800A03EC
272. Błąd 0x8007F0F4 0x8007F0F4
273. Błąd 0x80073CF9 0x80073CF9
274. Błąd 0x80073B01 0x80073B01
275. Błąd 0x80072F8F 0x80072F8F
276. Błąd 0x80072F78 0x80072F78
277. Błąd 0x80072EFF 0x80072EFF
278. Błąd 0x80072EFE 0x80072EFE
279. Błąd 0x80072EFD 0x80072EFD
280. Błąd 0x80072EE7 0x80072EE7
281. Błąd 0x80072EE2 0x80072EE2
282. Błąd 0x80070BC9 0x80070BC9
283. Błąd 0x800705AA 0x800705AA
284. Błąd 0x80070490 0x80070490
285. Błąd 0x80070005 0x80070005
286. Błąd 0x80070002 0x80070002
287. Błąd 0x8007 0x8007
288. Błąd 0x80040E14 0x80040E14
289. Błąd 0x8000FFFF 0x8000FFFF
290. Błąd 0x80004002 0x80004002
291. Błąd 0x800 0x800
292. Błąd 0x80 0x80
293. Błąd 0x7F 0x7F
294. Błąd 0x7E 0x7E
295. Błąd 0x6D9 0x6D9
296. Błąd 0x663 0x663
297. Błąd 0x645 0x645
298. Błąd 0x643 0x643
299. Błąd 0x6 0x6
300. Błąd 0x5 0x5
301. Błąd 0x4FF02 0x4FF02
302. Błąd 0x490 0x490
303. Błąd 0x4004F00C 0x4004F00C
304. Błąd 0x2AFC 0x2AFC
305. Błąd 0x2 0x2
306. Błąd 0x1F 0x1F
307. Błąd 0x15 0x15
308. Błąd 0x1200E 0x1200E
309. Błąd 0x1106 0x1106
310. Błąd 0x101A 0x101A
311. Błąd 0x1 0x1
312. Błąd 0x0EEDFADE 0x0EEDFADE
313. Błąd 0x02 0x02
314. Błąd 0x00005 0x00005
315. Błąd 0x00000E9 0x00000E9
316. Błąd 0x0 0x0
317. Błąd 0x 0x
318. Błąd 8921252 8921252
319. Błąd 8920223 8920223
320. Błąd 8506421 8506421
321. Błąd 8505129 8505129
322. Błąd 8504106 8504106
323. Błąd 8504101 8504101
324. Błąd 8504100 8504100
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018