ErrorVault.com

Web Status Errors
1. Geaccepteerd Fout 202 Het verzoek van de browserclient is geaccepteerd, maar nog niet verwerkt.
2. Autorisatie Vereist Fout 401 De aanvraagheader bevat niet de benodigde authenticatiecodes en de client wordt de toegang geweigerd.
3. Slechte Gateway Fout 502 De webserver die u probeert te bereiken, stuurt foutmeldingen terug.
4. Slecht verzoek Fout 400 Het verzoek bevat een syntaxisfout en wordt geweigerd door de webserver.
5. Conflicterend Verzoek Fout 409 Te veel gelijktijdige webverzoeken voor één bestand.
6. Inhoud Lengte Vereist Fout 411 Het verzoek mist de kop Content-Length.
7. Doorgaan met Fout 100 Uw browserverzoek is voltooid en de rest van het proces kan worden voortgezet.
8. Gemaakt Fout 201 Wanneer nieuwe webpagina's worden gemaakt door geposte formuliergegevens of door CGI-processen, betekent dit bevestigingsbericht dat het werkte.
9. Verboden Fout 403 De browserclient mag een bepaald bestand niet zien. Dit kan ook worden geretourneerd op momenten dat de server geen webbezoekers meer wil.
10. Gateway Time-out Fout 504 Er is een time-out opgetreden voor de servergateway. Vergelijkbaar met de 408 Timeout-fout, maar deze treedt op bij de gateway van de server.
11. Weg Fout 410 Het bestand stond vroeger op die locatie, maar is er niet meer.
12. HTTP Versie Niet Ondersteund Fout 505 Het door u gevraagde HTTP-protocol wordt niet ondersteund.
13. Interne serverfout Fout 500 Dit is een negatieve reactie die meestal wordt veroorzaakt door een probleem in de programmeercode wanneer een CGI-programma wordt uitgevoerd.
14. Methode: niet toegestaan Fout 405 De methode die u gebruikt om toegang te krijgen tot het bestand is niet toegestaan.
15. Verplaatst Permanent Fout 301 Als de webserver correct is ingesteld, wordt de lezer automatisch omgeleid naar de nieuwe locatie van het bestand.
16. Verplaatst Tijdelijk Fout 302 De webpagina is tijdelijk verplaatst en er is een nieuwe URL beschikbaar. U zou daar automatisch door de server moeten worden omgeleid.
17. Meerdere Keuzes Fout 300 Het gevraagde adres verwijst naar meer dan één bestand. Afhankelijk van hoe de serverconfiguratie is, krijg je een foutmelding of een keuze welke pagina je wilt.
18. Niet-geautoriseerde informatie Fout 203 De informatie in de koptekst van de entiteit is niet van de oorspronkelijke website, maar van een server van een derde partij.
19. Niet aanvaardbaar Fout 406 Het gevraagde bestand bestaat maar kan niet worden gebruikt omdat het clientsysteem de indeling waarvoor het bestand is geconfigureerd niet begrijpt.
20. Niet gevonden foutmelding 404 Het gevraagde bestand is niet gevonden op de webserver. Het bestand kan zijn verwijderd of heeft nooit bestaan. Dit wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde spelling van de URL.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018