ErrorVault.com

Error: Błąd 302 - Strona internetowa została tymczasowo przeniesiona i dostępny jest nowy adres URL. Powinieneś zostać tam automatycznie przekierowany przez serwer.


Jak naprawić kod błędu WWW Błąd 302 Przeniesiono tymczasowo

Ten artykuł przedstawia błąd o numerze Błąd 302, powszechnie znany jako Przeniesiono tymczasowo opisany jako Strona internetowa została tymczasowo przeniesiona i dostępny jest nowy adres URL. Powinieneś zostać tam automatycznie przekierowany przez serwer.


O kodach stanu

Kiedy otrzymujesz kody błędów strony internetowej, możesz mieć problemy z klientem lub serwerem. Problem może być związany z przeglądarką lub ustawieniami, które blokują twoje połączenie, lub może to być jakikolwiek inny problem związany z serwerem, do którego próbujesz uzyskać dostęp.

Aby dokładniej wyjaśnić problem, oto kilka przydatnych informacji o kodach błędów sieciowych, ich objawach, przyczynach i metodach naprawy.


Definicje (Beta)

Tutaj wymieniamy kilka definicji słów zawartych w twoim błędzie, próbując pomóc ci zrozumieć problem. To jest praca w toku, więc czasami możemy zdefiniować słowo niepoprawnie, więc nie krępuj się pominąć tej sekcji!

 • Serwer — serwer to uruchomiona instancja aplikacji, która może akceptować żądania od klienta i odpowiednio dawać odpowiedzi.
 • URL – URL Uniform Resource Locator to uniwersalny identyfikator w sieci
 • Sieć – Użyj tego tagu do ogólnych pytań związanych ze wszystkimi aspektami sieci WWW

Objawy Błąd 302 - Przeniesiono tymczasowo

Kody błędów stron internetowych są również znane jako kody statusu http. Istnieje pięć różnych klas kodów statusu http i zawsze zaczynają się one od następujących cyfr, w zależności od tego, jaki rodzaj błędu został napotkany przez użytkownika. Są to również objawy błędu, którego doświadcza użytkownik. Aby dokładniej wyjaśnić, oto kody statusu.

3xx: Przekierowanie
Ten kod statusu jest wysyłany z powrotem do klienta, jeśli użytkownik musi podjąć dodatkowe działania, aby zakończyć żądanie. Użytkownik albo otrzymuje powiadomienie, że zawartość jest niedostępna, tymczasowo lub na stałe, albo otrzymuje klikalny URI do strony, gdzie żądana zawartość jest przeniesiona. Rodzaje działań, które muszą podjąć użytkownicy, są zapisane pogrubioną czcionką, jak poniżej:
300 - Multiple Choices
301 - Przeniesiono na stałe
302 - Znaleziono
303 - Zobacz inne
304 - Nie zmodyfikowano
305 - Użyj proxy
307 - Tymczasowe przekierowanie


Fix Przeniesiono tymczasowo (Error Błąd 302)
. (Tylko do celów poglądowych)Przyczyny Przeniesiono tymczasowo - Błąd 302

3XX kody występują z powodu pewnych zmian dokonanych w oryginalnym URI i konieczności przeniesienia użytkownika do innego URI lub innych działań opisanych na stronie błędu.


Metody naprawy

Istnieją konkretne kroki rozwiązywania problemów dla poszczególnych kodów Błędów sieciowych. Istnieją jednak również ogólne metody naprawy, które użytkownicy mogą zastosować w przypadku tego rodzaju błędów.

Jeśli metoda naprawy działa dla Ciebie, proszę kliknąć przycisk upvote po lewej stronie odpowiedzi, pozwoli to innym użytkownikom dowiedzieć się, która metoda naprawy działa obecnie najlepiej.

Uwaga: Ani ErrorVault.com, ani jego autorzy nie biorą odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w wyniku zastosowania którejkolwiek z metod naprawy wymienionych na tej stronie - wykonujesz te kroki na własne ryzyko.

up vote 1 down vote accepted
Dla Windows 7
 • Wyszukaj aktualizacje systemu Windows na pasku wyszukiwania.
 • Kliknij Enter, gdy pojawi się w wynikach wyszukiwania.
 • Sprawdź ostatnie aktualizacje i kliknij Odinstaluj aktualizacje w ostatnich dniach, kiedy błąd zaczął się pojawiać.
Dla Windows 8 i Windows 10
 • Naciśnij jednocześnie klawisz okna i literę X, aby otworzyć Ustawienia
 • Po przejściu do ustawień systemu Windows kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia.
 • Kliknij wyświetl historię zainstalowanych aktualizacji, a następnie Odinstaluj aktualizacje.
Podczas uzyskiwania dostępu do witryny dane są przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Czasami próbowałeś naprawić błąd sieciowy, ale ten sam komunikat pojawia się w Twojej przeglądarce. W takich przypadkach musisz wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki, aby pozbyć się irytującego komunikatu. Oto sposoby na zrobienie tego w różnych przeglądarkach:
 • W Google Chrome
  • Otwórz Chrome i kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu przeglądarki
  • Kliknij Więcej narzędzi, a następnie kliknij Wyczyść dane przeglądania.
  • Możesz usunąć wszystko lub tylko określony okres przeglądania.
  • Zaznacz pola obok Pliek cookie i innych danych witryn oraz Obrazów i plików w pamięci podręcznej.
  • Na koniec kliknij Wyczyść dane.
 • Na krawędzi
  • Kliknij ... jest to przycisk po prawej stronie tuż pod przyciskiem zamykania.
  • Przewiń w dół i kliknij Ustawienia.
  • Poszukaj Wyczyść dane przeglądania i kliknij przycisk Wybierz, co chcesz wyczyścić.
  • Daje ci możliwość wyboru typu danych, które chcesz wyczyścić, po prostu umieść znacznik wyboru na elementach, które chcesz uwzględnić, a następnie kliknij Wyczyść.
 • W Mozilli
  • Przejdź do menu Historia i wybierz Wyczyść najnowszą historię.
  • Możesz kliknąć przycisk Alt, jeśli pasek menu jest ukryty.
  • Zobaczysz menu rozwijane, w którym możesz wybrać okres lub zakres, który chcesz usunąć, kliknij swój wybór.
  • Możesz kliknąć Szczegóły, aby wybrać, co wyczyścić, czy będzie to cała pamięć podręczna, czy inne elementy.
  • Po wybraniu kliknij Wyczyść teraz, a następnie uruchom ponownie przeglądarkę, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
 • Jeśli chcesz sprawdzić pliki dziennika, możesz to zrobić najpierw upewniając się, że jesteś zalogowany na komputerze serwera sieciowego jako Administrator.
 • Kliknij Start, następnie Ustawienia, a następnie kliknij Panel sterowania.
 • Otwórz Narzędzia administratora, a następnie kliknij dwukrotnie Menedżer usług internetowych.
 • Wybierz witrynę z listy różnych obsługiwanych witryn.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę, a następnie wskaż myszą Właściwości.
 • Wybierz kartę Witryna, a następnie kliknij opcję Właściwości. Na nim zobaczysz zakładkę Właściwości ogólne. Na dole okna możesz zobaczyć lokalizację wygenerowanych plików dziennika.
 • Otwórz pliki dziennika za pomocą WordPada, dowolnej przeglądarki plików tekstowych lub Microsoft Word.
 • Tutaj powinieneś być w stanie przeanalizować, gdzie masz błędy podczas uzyskiwania dostępu do serwera.
 • Zdarza się również, że ręcznie wpisujesz adres URL witryny, którą chcesz przeglądać. Jeśli po wykonaniu tej czynności pojawiają się błędy, sprawdź adres URL, który właśnie wprowadziłeś na pasku adresu, czy rzeczywiście uzyskujesz dostęp do prawidłowego adresu. Jeśli nie, popraw elementy, które wpisałeś niepoprawnie.
 • Czasami dodatkowe rozszerzenia mogą dawać kody błędów internetowych.
 • Odinstaluj ostatnio zainstalowane rozszerzenia, przechodząc do ustawień przeglądarki, a następnie klikając Więcej narzędzi.
 • Zobaczysz rozszerzenia, które zostały zainstalowane w Twojej przeglądarce, wybierz najnowszy dodatek, który, jak podejrzewałeś, spowodował problem, który masz.
 • Tym rozwiązywaniem problemów zwykle zajmuje się administrator witryny. Jeśli to Ty, musisz rozumieć konfiguracje serwera WWW.
 • Możesz sprawdzić, na którym serwerze sieciowym działa Twoja witryna, korzystając z narzędzi do sprawdzania adresów URL lub domen. Wystarczy wpisać adres strony i przeanalizować wyniki, które otrzymasz.
 • Możesz również sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych linków, klikając stronę prawym przyciskiem myszy i klikając Sprawdź. To powinno dać ci kod do strony po prawej stronie. Możesz sprawdzić każdy tekst zakotwiczenia i sprawdzić, czy połączone z nimi linki są nadal aktywne.
 • Możesz również sprawdzić, czy w kodach i skrypcie nie ma niepożądanych znaków, debugując kody aplikacji i skrypty. Jeśli nie masz pojęcia, jak to zrobić, możesz sprawdzić ten zasób aby to zrobić.
 • Możesz również spróbować odświeżyć witrynę. Czasami błąd, który otrzymujesz, jest starym błędem, który nie zniknął, a zwykłe odświeżenie przez kliknięcie F5 może wykonać zadanie.
Inne języki:

How to fix Error 302 (Moved Temporarily) - The web page has been moved temporarily, and a new URL is available. You should be automatically redirected there by the server.
Wie beheben Fehler 302 (Vorübergehend verschoben) - Die Webseite wurde vorübergehend verschoben und eine neue URL ist verfügbar. Sie sollten vom Server automatisch dorthin weitergeleitet werden.
Come fissare Errore 302 (Spostato Temporaneamente) - La pagina web è stata spostata temporaneamente ed è disponibile un nuovo URL. Dovresti essere reindirizzato automaticamente lì dal server.
Hoe maak je Fout 302 (Verplaatst Tijdelijk) - De webpagina is tijdelijk verplaatst en er is een nieuwe URL beschikbaar. U zou daar automatisch door de server moeten worden omgeleid.
Comment réparer Erreur 302 (Déplacé temporairement) - La page Web a été déplacée temporairement et une nouvelle URL est disponible. Vous devriez y être automatiquement redirigé par le serveur.
어떻게 고치는 지 오류 302 (임시로 이동됨) - 웹 페이지가 일시적으로 이동되었으며 새 URL을 사용할 수 있습니다. 서버에서 자동으로 리디렉션되어야 합니다.
Como corrigir o Erro 302 (Movido temporariamente) - A página da web foi movida temporariamente e um novo URL está disponível. Você deve ser redirecionado automaticamente para lá pelo servidor.
Hur man åtgärdar Fel 302 (Flyttade tillfälligt) - Webbsidan har flyttats tillfälligt och en ny webbadress är tillgänglig. Du bör automatiskt omdirigeras dit av servern.
Как исправить Ошибка 302 (Перемещено временно) - Веб-страница была временно перемещена, и доступен новый URL-адрес. Вы должны быть автоматически перенаправлены туда сервером.
Cómo arreglar Error 302 (Movido temporalmente) - La página web se ha movido temporalmente y hay una nueva URL disponible. Debería ser redirigido automáticamente allí por el servidor.
The Author O autorze: Phil Hart jest członkiem społeczności Microsoft Community Contributor od 2010 roku. Z aktualną liczbą punktów przekraczającą 100 000, udzielił ponad 3000 odpowiedzi na forach pomocy technicznej Microsoft i stworzył prawie 200 nowych artykułów pomocy w Technet Wiki.


Śledź nas: Facebook Youtube Twitter
Ostatnio aktualizowane:
18/10/23 01:31 : Użytkownik Windows 10 uznał, że metoda naprawcza 4 zadziałała w jego przypadku.

Zalecane narzędzie do naprawy:


To narzędzie do naprawy może naprawić typowe problemy z komputerem, takie jak niebieskie ekrany, awarie i zamrożenia, brakujące pliki DLL, jak również naprawy złośliwego oprogramowania / uszkodzenia wirusowe i więcej poprzez zastąpienie uszkodzonych i brakujących plików systemowych.

KROK 1:
Kliknij tutaj, aby pobrać i zainstaluj narzędzie do naprawy systemu Windows.

KROK 2:
Kliknij na Start Scan i pozwól mu przeanalizować swoje urządzenie.

KROK 3:
Kliknij na Repair All, aby naprawić wszystkie wykryte problemy.

Pobierz teraz

Zgodność

Wymagania
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Ten plik do pobrania oferuje nieograniczone skanowanie komputera z systemem Windows za darmo. Pełna naprawa systemu zaczyna się od 19,95$.

Identyfikator artykułu: ACX01619PL

Dotyczy: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Pomóż komuś innemu z tym błędem i Udostępnij tę stronę:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Wskazówka dotycząca przyspieszenia #25

Wyłącz przywracanie systemu:

Wyłącz wbudowaną funkcję przywracania systemu w systemie Windows, jeśli korzystasz już z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych innej firmy. Zwiększy to szybkość komputera, zwalniając cenne miejsce na dysku twardym. Weź pod uwagę, że Przywracanie systemu naprawdę nie jest dobrym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych plików i folderów.

Kliknij tutaj, aby poznać inny sposób na przyspieszenie komputera z systemem Windows
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Błędy w porządku alfabetycznym:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Zastrzeżenie: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy. Ta strona może zawierać definicje z https://stackoverflow.com/tags na licencji CC-BY-SA. Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018