ErrorVault.com

Web Status Errors
1. Metoda Niedozwolona Błąd 405 Metoda, której używasz do uzyskania dostępu do pliku, jest niedozwolona.
2. Przeniesiony na stałe Błąd 301 Jeśli serwer WWW jest poprawnie skonfigurowany, automatycznie przekieruje czytnik do nowej lokalizacji pliku.
3. Przeniesiono tymczasowo Błąd 302 Strona internetowa została tymczasowo przeniesiona i dostępny jest nowy adres URL. Powinieneś zostać tam automatycznie przekierowany przez serwer.
4. Wiele możliwości wyboru Błąd 300 Żądany adres dotyczy więcej niż jednego pliku. W zależności od konfiguracji serwera, otrzymasz błąd lub wybór strony, którą chcesz.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018