ErrorVault.com

Web Status Errors
1. Sprzeczne żądanie Błąd 409 Zbyt wiele jednoczesnych żądań internetowych dla jednego pliku.
2. Treść Długość Wymagana Błąd 411 W żądaniu brakuje nagłówka Content-Length.
3. Kontyntynuj Błąd 100 Żądanie Twojej przeglądarki zostało zakończone i reszta procesu może być kontynuowana.
4. Utworzony Błąd 201 Gdy nowe strony internetowe są tworzone na podstawie opublikowanych danych formularzy lub procesów CGI, ten komunikat potwierdzający oznacza, że ​​zadziałało.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018