ErrorVault.com

Web Status Errors
1. Częściowa zawartość Błąd 206 „Żądany plik nie został w pełni pobrany. Na przykład ten komunikat jest wyświetlany, gdy użytkownik naciśnie przycisk „Zatrzymaj” przed załadowaniem strony”.
2. Płatność Wymagana Błąd 402 Wymagana jest płatność. Ten kod błędu jeszcze nie działa.
3. Warunek wstępny nie powiódł się Błąd 412 Dostarczenie tego pliku wymaga określonej konfiguracji, ale klient przeglądarki tego nie ustawił.
4. Uwierzytelnianie proxy wymagane Błąd 407 Żądanie sieciowe musi zostać autoryzowane, zanim będzie mogło zostać zrealizowane.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018