ErrorVault.com

Web Status Errors
1. Informacje nieautoryzowane Błąd 203 Informacje zawarte w nagłówku jednostki nie pochodzą z oryginalnej witryny internetowej, ale z serwera strony trzeciej.
2. Niedopuszczalne Błąd 406 Żądany plik istnieje, ale nie można go użyć, ponieważ system klienta nie rozumie formatu, dla którego skonfigurowany jest plik.
3. Nie znaleziono błąd 404 Żądany plik nie został znaleziony na serwerze sieciowym. Plik mógł zostać usunięty lub nigdy nie istniał. Często jest to spowodowane błędną pisownią adresu URL.
4. Niezaimplementowane Błąd 501 Żądanie nie może zostać zrealizowane przez serwer WWW.
5. Niezmodyfikowany Błąd 304 Gdy nagłówek żądania zawiera parametr „jeśli zmodyfikowano od”, ten kod błędu zostanie zwrócony, jeśli plik nie uległ zmianie od tej daty. Pająki wyszukiwarek (roboty) mogą generować wiele takich błędów.
6. Brak treści Błąd 204 Po kliknięciu łącza, które nie ma docelowego adresu URL, ta odpowiedź jest wywoływana przez żądany serwer. Jest cichy i nie ostrzega użytkownika o niczym.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018