ErrorVault.com

ActiveX Errors
221. mapDiskFull Fel 32004 Disken är full.
222. mapDiskFull Fel 32004 Skivan är full. Den aktuella åtgärden kunde inte skapa en diskfil.
223. mapFejl Fel 32002 Ett ospecificerat fel har inträffat.
224. mapFejl Fel 32002 Ett ospecificerat fel inträffade under den aktuella åtgärden. Till exempel kunde åtgärden inte ta bort eller adressera e -post korrekt.
225. mapGeneralFailure Fel 32006 Detta är ett ospecificerat fel.
226. mapGeneralFailure Fel 32007 Allmänt misslyckande.
227. mapInsufficientMem Fel 32005 Otillräckligt minne.
228. mapInsufficientMem Fel 32005 Det finns inte tillräckligt med minne för att fortsätta med den aktuella åtgärden.
229. mapInvalidBuffer Fel 32051 Egenskapen läses endast när Compose Buffer inte används. Ange MsgIndex = 1
230. mapInvalidComposeBufferAction Fel 32055 Åtgärden är inte giltig för Compose Buffer
231. mapInvalidComposeBufferAction Fel 32055 Den försökta åtgärden är inte giltig i Compose Buffer (MsgIndex inställd på 1)
232. mapInvalidEditFields Fel 32024 Ogiltiga redigeringsfält.
233. mapInvalidEditFields Fel 32024 Värdet för egenskapen AddressEditFieldCount är ogiltigt. Giltiga värden är från 0 till 4.
234. mapInvalidMessage Fel 32017 Ogiltigt meddelande.
235. mapInvalidMessage Fel 32016 Ett ogiltigt meddelande -ID användes. Den aktuella åtgärden slutfördes inte.
236. mapInvalidReadBufferAction Fel 32052 Åtgärden gäller endast för Compose Buffer. Ange MsgIndex = 1
237. mapInvalidRecipient Fel 32054 Ingen originator i Compose Buffer.
238. mapInvalidRecipient Fel 32054 Du kan inte se information om meddelandeskapare i Compose Buffer (MsgIndex inställd på 1).
239. mapInvalidRecips Fel 32025 Ogiltiga mottagare.
240. mapInvalidRecips Fel 32025 En eller flera mottagaradresser är ogiltiga. Se till att adresserna för egenskapen RecipAddress är giltiga.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018