ErrorVault.com

ActiveX Errors
161. icInsertCdrom Fel 35819 Den installerbara CD-cachen kräver att en CD-ROM finns i enheten.
162. icIntervalError Fel 35770 Internt fel.
163. icInvalidCa Fel 35811 Ogiltig klientbehörighet.
164. icInvalidForFtp Fel 35765 Detta samtal är inte giltigt för en FTP -anslutning.
165. icInvalidOperation Fel 35763 Ogiltigt operationsargument.
166. icInvalidOption Fel 35775 Ogiltigt alternativ.
167. icInvalidPropertyValue Fel 380 Ogiltigt fastighetsvärde.
168. icInvalidProxyRequest Fel 35799 Ogiltig proxyförfrågan.
169. icInvalidURL Fel 35771 Ogiltig URL.
170. icItemNotFound Fel 35794 Objektet hittades inte.
171. icLoginFailure Fel 35781 Inloggningsfel.
172. icMixedSecurity Fel 35807 Blandad säkerhet.
173. icNameNotResolved Fel 35773 Namnet har inte lösts.
174. icNoCallback Fel 35791 Ingen återuppringning.
175. icNoContext Fel 35790 Inget sammanhang.
176. icNoDirectAccess Fel 35789 Ingen direkt åtkomst.
177. icNoExecute Fel 35757 Du måste utföra en operation innan du hämtar data.
178. icNoRemoteHost Fel 35755 Ingen fjärrdator har angetts.
179. icNotProxyRequest Fel 35786 Inte en proxy.
180. icOpenFailed Fel 35751 Det gick inte att öppna webbadressen.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018