ErrorVault.com

ActiveX Errors
321. rtfInvalidHdc Fel 32001 Ogiltig HDC.
322. rtfInvalidKeyName Fel 32005 Ogiltigt eller saknat nyckelnamn.
323. rtfInvalidObject Fel 32010 Ogiltigt objekt.
324. rtfInvalidObjectUse Fel 425 Ogiltig användning av objekt.
325. rtfInvalidProcedureCall Fel 5 Ogiltigt proceduranrop.
326. rtfInvalidPropertyArrayIndex Fel 381 Ogiltigt fastighetsmatrisindex.
327. rtfInvalidPropertyValue Fel 380 Ogiltigt fastighetsvärde.
328. rtfKeyNotFound Fel 32007 Nyckel finns inte.
329. rtfNonUniqueKey Fel 32009 Nyckeln är inte unik i samlingen.
330. rtfOleCreate Fel 32012 Det gick inte att skapa objekt.
331. rtfOleServer Fel 32013 Det gick inte att starta serverprogrammet.
332. rtfOLESourceKrävs Fel 32008 Obligatoriskt källdokument eller klassnamn saknas.
333. rtfOutOfMemory Fel 7 Slut på minne.
334. rtfPathFileAccessError Fel 75 Den angivna sökvägen/filnamnet kan inte nås eller är ogiltigt.
335. rtfProtected Fel 32011 Operationen kan inte utföras på skyddad text.
336. rtfSetNotPermitted Fel 387 Egenskapen kan inte ställas in.
337. rtfSetNotSupported Fel 383 Fastigheten är skrivskyddad.
338. rtfWrongClipboardFormat Fel 461 Det angivna formatet stämmer inte överens med formatet på data.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018