ErrorVault.com

ActiveX Errors
281. mciRecursiveOleDrag Fel 674 Olaglig rekursiv anrop av OLE dra och släpp.
282. mciSetNotSupported Fel 383 Fastigheten är skrivskyddad.
283. mciUnsupportedFunction Fel 30004 Funktion som inte stöds.
284. mciWrongClipboardFormat Fel 461 Det angivna formatet stämmer inte överens med formatet på data.
285. bild Fel 32014 Ett samtal till Windows -funktionen GlobalAlloc () misslyckades.
286. bild Fel 32014 GlobalAlloc () Windows -funktionsfel.
287. picBadClip Fel 32010 Egenskapsbegäran om dålig GraphicCell PictureClip.
288. picBadIndex Fel 32006 Indexargumentet för egenskapen GraphicCell ligger utanför intervallet. Detta argument måste ligga inom intervallet 0 till (PicClip.Rows * PicClip.Cols) 1.
289. picBadIndex Fel 32006 Dåligt GraphicCell -index.
290. picBitmap Fel 32003 Det går inte att få bitmap.
291. picBitmapsOnly Fel 32008 Endast bitmapps GraphicCell -bilder tillåts.
292. picCellTooSmall Fel 32016 Cellstorleken är för liten (måste vara minst 1 x 1 pixel).
293. picClipBounds Fel 32015 Egenskaperna ClipHeight och ClipWidth anger koordinater som ligger utanför gränsen för bitmappen som laddas i PictureClip -kontrollen.
294. picClipBounds Fel 32015 Gränsfel för klippregion.
295. picColNotPositive Fel 32018 Cols -egenskapen måste vara större än noll.
296. picDisplayContext Fel 32001 Det gick inte att få visningskontext.
297. picGetNotSupported Fel 394 Fastigheten är skrivskyddad.
298. picGetObjFailed Fel 32012 Ett samtal till Windows -funktionen GetObject () misslyckades.
299. picGetObjFailed Fel 32012 GetObject () Windows -funktionsfel.
300. picIntPicStruct Fel 32005 Det gick inte att tilldela intern bildstruktur.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018