ErrorVault.com

Device Manager Errors
1. Code 1 Fout 1 Dit apparaat is niet correct geconfigureerd.
2. Code 10 Fout 10 Dit apparaat kan niet starten.
3. Code 12 Fout 12 Dit apparaat kan niet genoeg vrije bronnen vinden die het kan gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, moet u een van de andere apparaten op dit systeem uitschakelen.
4. Code 14 Fout 14 Dit apparaat kan niet goed werken totdat u uw computer opnieuw opstart. (Code 14)
5. Code 16 Fout 16 Windows kan niet alle bronnen identificeren die dit apparaat gebruikt.
6. Code 18 Fout 18 Installeer de stuurprogramma's voor dit apparaat opnieuw.
7. Code 19 Fout 19 Windows kan dit hardwareapparaat niet starten omdat de configuratie-informatie (in het register) onvolledig of beschadigd is.
8. Code 21 Fout 21 Windows verwijdert dit apparaat.
9. Code 22 Fout 22 Dit apparaat is uitgeschakeld.
10. Code 24 Fout 24 Dit apparaat is niet aanwezig, werkt niet goed of heeft niet alle stuurprogramma's geïnstalleerd.
11. Code 28 Fout 28 De stuurprogramma's voor dit apparaat zijn niet geïnstalleerd.
12. Code 29 Fout 29 Dit apparaat is uitgeschakeld omdat de firmware van het apparaat het niet de vereiste bronnen gaf.
13. Code 3 Fout 3 Het stuurprogramma voor dit apparaat is mogelijk beschadigd of uw systeem heeft mogelijk onvoldoende geheugen of andere bronnen.
14. Code 31 Fout 31 Dit apparaat werkt niet goed omdat Windows de voor dit apparaat vereiste stuurprogramma's niet kan laden.
15. Code 32 Fout 32 Een stuurprogramma (service) voor dit apparaat is uitgeschakeld. Een alternatieve driver kan deze functionaliteit bieden.
16. Code 33 Fout 33 Windows kan niet bepalen welke bronnen nodig zijn voor dit apparaat.
17. Code 34 Fout 34 Windows kan de instellingen voor dit apparaat niet bepalen.
18. Code 35 Fout 35 De systeemfirmware van uw computer bevat niet voldoende informatie om dit apparaat correct te configureren en te gebruiken. Als u dit apparaat wilt gebruiken, neemt u contact op met uw computerfabrikant voor een firmware- of BIOS-update.
19. Code 36 Fout 36 Dit apparaat vraagt ​​om een ​​PCI-interrupt maar is geconfigureerd voor een ISA-interrupt (of omgekeerd). Gebruik het systeemconfiguratieprogramma van de computer om de onderbreking voor dit apparaat opnieuw te configureren.
20. Code 37 Fout 37 Windows kan het apparaatstuurprogramma voor deze hardware niet initialiseren.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018