ErrorVault.com

Windows Errors
1. Fel 0x00000003 0x00000003 INVALID_AFFINITY_SET.
2. Fel 0x85010014 0x85010014
3. Fel 0x800703fa 0x800703fa Olaglig operation försökte på en registernyckel som har markerats för borttagning
4. Fel 0x800700e 0x800700e Den specifika modulen kunde inte hittas.
5. Fel 0x80070241 0x80070241
6. Fel 0x8007064a 0x8007064a
7. Fel 0x8007048f 0x8007048f Enheten har kopplats bort eller kopplats ur.
8. Fel 0x000000c1 0x000000c1
9. Fel 0x0000409 0x0000409 okänt programvaruundantag
10. Fel 0xc00000ba 0xc00000ba Windows startfel
11. Fel 0x80070050 0x80070050
12. Fel 0x80070246 0x80070246 Ett ogiltigt tecken påträffades.
13. Fel 0x800c0155 0x800c0155 Windows Live Mail kunde inte startas
14. Fel 0x2efd 0x2efd Det gick inte att slutföra åtgärden
15. Fel 0x80040605 0x80040605
16. Fel 0x80070666 0x80070666
17. Fel 0x0000052e 0x0000052e
18. Fel 0x80096005 0x80096005
19. Fel 0x406 0x406
20. Fel 0x80090308 0x80090308
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018