ErrorVault.com

Error: Fout 29075 - Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of [email protected] het bestand naar de bestandsindeling Access 2000 of hoger en voeg vervolgens een digitale handtekening [email protected]@[email protected]@@1.


Hoe de Runtime Fout 29075 Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder te herstellen

Dit artikel gaat over foutnummer Fout 29075, algemeen bekend als Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder beschreven als Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of [email protected] het bestand naar de bestandsindeling Access 2000 of hoger en voeg vervolgens een digitale handtekening [email protected]@[email protected]@@1.


Over Runtime Fout 29075

Runtime Fout 29075 treedt op wanneer Microsoft Access faalt of crasht terwijl het wordt uitgevoerd, vandaar de naam. Het betekent niet noodzakelijk dat de code corrupt was, maar gewoon dat het niet werkte tijdens de run-time. Dit soort fouten verschijnt als een vervelende melding op uw scherm, tenzij ze behandeld en gecorrigeerd worden. Hier zijn symptomen, oorzaken en manieren om het probleem op te lossen.


Definities (Beta)

Hier vindt u een lijst met definities van de woorden die in uw fout voorkomen, in een poging u te helpen uw probleem te begrijpen. Dit is een werk in uitvoering, dus soms kunnen we een woord verkeerd definiëren, dus voel je vrij om deze sectie over te slaan!

 • Toegang - GEBRUIK deze tag NIET voor Microsoft Access, gebruik in plaats daarvan [ms-access]
 • Toevoegen - Toevoeging is een wiskundige bewerking die staat voor het combineren van verzamelingen objecten tot een grotere verzameling
 • Digitale handtekening - wiskundig schema voor het aantonen van de authenticiteit van een digitaal bericht of document Wikipedia
 • Bestand - Een blok willekeurige informatie, of bron voor het opslaan van informatie, toegankelijk via de op tekenreeks gebaseerde naam of het pad
 • Bestandsindeling - Een bestandsindeling is een specifieke manier waarop informatie wordt gecodeerd voor opslag in een computerbestand.
 • Formaat - Het kan verwijzen naar tekstopmaak, inhoudsindeling, bestandsindeling, documentbestandsindeling, enz.
 • Handtekening - Bij computerprogrammering, met name objectgeoriënteerd programmeren, wordt een methode gewoonlijk geïdentificeerd door zijn unieke methodehandtekening, die gewoonlijk de naam van de methode en het aantal, typen en volgorde van de parameters
 • Toegang - Microsoft Access, ook bekend als Microsoft Office Access, is een databasebeheersysteem van Microsoft dat gewoonlijk de relationele Microsoft JetACE Database Engine combineert met een grafische gebruikersinterface en softwareontwikkelingstools

Symptomen van Fout 29075 - Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder

Runtime fouten treden op zonder waarschuwing. De foutmelding kan op het scherm komen wanneer Microsoft Access wordt gestart. In feite kan de foutmelding of een ander dialoogvenster steeds weer verschijnen als er niet in een vroeg stadium iets aan wordt gedaan.

Er kunnen gevallen zijn van bestanden die worden verwijderd of nieuwe bestanden die verschijnen. Hoewel dit symptoom grotendeels te wijten is aan virus infectie, kan het worden toegeschreven als een symptoom voor runtime error, als virus infectie is een van de oorzaken voor runtime error. De gebruiker kan ook een plotselinge daling in de snelheid van de internetverbinding ervaren, maar ook dit is niet altijd het geval.


Fix Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder (Fout Fout 29075)
(Alleen ter illustratie)Oorzaken van Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder - Fout 29075

Tijdens het ontwerpen van software anticiperen programmeurs op het optreden van fouten. Er zijn echter geen perfecte ontwerpen, want zelfs met het beste programmaontwerp zijn fouten te verwachten. Er kunnen tijdens runtime fouten optreden als een bepaalde fout niet wordt ervaren en aangepakt tijdens het ontwerpen en testen.

Runtime fouten worden over het algemeen veroorzaakt door incompatibele programma's die op hetzelfde moment draaien. Het kan ook optreden als gevolg van geheugenproblemen, een slechte grafische driver of virus infectie. Wat het geval ook is, het probleem moet onmiddellijk worden opgelost om verdere problemen te voorkomen. Hier zijn manieren om de fout te verhelpen.


Herstel methodes

Runtime fouten kunnen vervelend en hardnekkig zijn, maar het is niet helemaal hopeloos, reparaties zijn beschikbaar. Hier zijn manieren om het te doen.

Als een reparatiemethode voor u werkt, klik dan op de upvote knop links van het antwoord, dit zal andere gebruikers laten weten welke reparatiemethode op dit moment het beste werkt.

Let op: Noch ErrorVault.com, noch haar schrijvers zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de acties die ondernomen worden door gebruik te maken van één van de herstel methodes die op deze pagina vermeld staan - u voert deze stappen op eigen risico uit.

Wanneer u een runtime-fout krijgt, moet u er rekening mee houden dat dit wordt veroorzaakt door programma's die met elkaar in conflict zijn. Het eerste dat u kunt doen om het probleem op te lossen, is deze conflicterende programma's te stoppen.
 • Open Taakbeheer door tegelijkertijd op Ctrl-Alt-Del te klikken. Hiermee ziet u de lijst met programma's die momenteel worden uitgevoerd.
 • Ga naar het tabblad Processen en stop de programma's één voor één door elk programma te markeren en op de knop Proces beëindigen te klikken.
 • U moet nagaan of de foutmelding elke keer dat u een proces stopt opnieuw verschijnt.
 • Zodra u weet welk programma de fout veroorzaakt, kunt u doorgaan met de volgende stap voor probleemoplossing, het opnieuw installeren van de toepassing.
Configuratiescherm gebruiken
 • Klik voor Windows 7 op de Start-knop, klik vervolgens op Configuratiescherm en vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik voor Windows 8 op de Start-knop, scrol omlaag en klik op Meer instellingen en klik vervolgens op Configuratiescherm > Een programma verwijderen.
 • Voor Windows 10 typt u Configuratiescherm in het zoekvak, klikt u op het resultaat en klikt u vervolgens op Een programma verwijderen
 • Klik in Programma's en onderdelen op het probleemprogramma en klik op Bijwerken of Verwijderen.
 • Als u ervoor kiest om te updaten, hoeft u alleen maar de prompt te volgen om het proces te voltooien, maar als u ervoor kiest om de installatie ongedaan te maken, volgt u de prompt om de installatie ongedaan te maken en vervolgens opnieuw te downloaden of gebruik de installatieschijf van de applicatie om opnieuw te installeren het programma.
Andere methoden gebruiken
 • Voor Windows 7 vindt u mogelijk de lijst met alle geïnstalleerde programma's wanneer u op Start klikt en met uw muis over de lijst schuift die op het tabblad verschijnt. Mogelijk ziet u in die lijst een hulpprogramma voor het verwijderen van het programma. U kunt doorgaan en de installatie ongedaan maken met behulp van hulpprogramma's die beschikbaar zijn op dit tabblad.
 • Voor Windows 10 kunt u op Start klikken, vervolgens op Instellingen en vervolgens Apps kiezen.
 • Scroll omlaag om de lijst met apps en functies te zien die op uw computer zijn geïnstalleerd.
 • Klik op het programma dat de runtime-fout veroorzaakt, dan kunt u ervoor kiezen om de toepassing te verwijderen of op Geavanceerde opties te klikken om de toepassing opnieuw in te stellen.
Virusinfectie die een runtime-fout op uw computer veroorzaakt, moet onmiddellijk worden voorkomen, in quarantaine worden geplaatst of verwijderd. Zorg ervoor dat u uw virusprogramma bijwerkt en een grondige scan van de computer uitvoert of Windows-update uitvoert zodat u de nieuwste virusdefinitie en -oplossing kunt krijgen.
Mogelijk krijgt u de fout vanwege een update, zoals het MS Visual C++-pakket dat mogelijk niet correct of volledig is geïnstalleerd. Wat u dan kunt doen, is het huidige pakket verwijderen en een nieuwe kopie installeren.
 • Verwijder het pakket door naar Programma's en onderdelen te gaan, zoek en markeer het Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
 • Klik bovenaan de lijst op Verwijderen en start uw computer opnieuw op wanneer dit is gebeurd.
 • Download het nieuwste herdistribueerbare pakket van Microsoft en installeer het vervolgens.
Mogelijk ondervindt u ook een runtime-fout vanwege een zeer lage vrije ruimte op uw computer.
 • U kunt overwegen een back-up van uw bestanden te maken en ruimte op uw harde schijf vrij te maken
 • U kunt ook uw cache wissen en uw computer opnieuw opstarten
 • U kunt ook Schijfopruiming uitvoeren, uw verkennervenster openen en met de rechtermuisknop op uw hoofdmap klikken (dit is meestal C: )
 • Klik op Eigenschappen en vervolgens op Schijfopruiming
Als de fout te maken heeft met een slecht grafisch stuurprogramma, kunt u het volgende doen:
 • Open Apparaatbeheer, zoek het grafische stuurprogramma
 • Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma van de videokaart, klik vervolgens op Verwijderen en start uw computer opnieuw op
Als de fout die u krijgt te maken heeft met Internet Explorer, kunt u het volgende doen:
 1. Reset je browser.
  • Voor Windows 7 kunt u op Start klikken, naar Configuratiescherm gaan en vervolgens aan de linkerkant op Internet-opties klikken. Klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens op de knop Opnieuw instellen.
  • Voor Windows 8 en 10 kunt u op zoeken klikken en Internetopties typen, vervolgens naar het tabblad Geavanceerd gaan en op Opnieuw instellen klikken.
 2. Schakel foutopsporing en foutmeldingen uit.
  • In hetzelfde venster met internetopties kunt u naar het tabblad Geavanceerd gaan en zoeken naar Foutopsporing in scripts uitschakelen
  • Zet een vinkje bij het keuzerondje
  • Verwijder tegelijkertijd het vinkje bij "Een melding over elke scriptfout weergeven" en klik vervolgens op Toepassen en OK, en start vervolgens uw computer opnieuw op.
Als deze snelle oplossingen niet werken, kunt u altijd een back-up van bestanden maken en reparatie opnieuw installeren op uw computer. U kunt dat echter later doen wanneer de hier vermelde oplossingen niet hebben gewerkt.
Andere talen:

How to fix Error 29075 (Access cannot add a digital signature to a file created in Access 97 or earlier) - Access cannot add a digital signature to a file created in Access 97 or [email protected] the file to Access 2000 or later file format, and then add a digital [email protected]@[email protected]@@1.
Wie beheben Fehler 29075 (Access kann einer Datei, die in Access 97 oder früher erstellt wurde, keine digitale Signatur hinzufügen) - Access kann einer Datei, die in Access 97 oder früher erstellt wurde, keine digitale Signatur hinzufü[email protected] Sie die Datei in das Access 2000- oder höher-Dateiformat, und fügen Sie dann eine digitale Signatur [email protected]@[email protected]@@1.
Come fissare Errore 29075 (Access non può aggiungere una firma digitale a un file creato in Access 97 o versioni precedenti) - Access non può aggiungere una firma digitale a un file creato in Access 97 o versioni [email protected] il file in un formato di file Access 2000 o versioni successive e quindi aggiungere una firma [email protected]@[email protected]@@1.
Comment réparer Erreur 29075 (Access ne peut pas ajouter de signature numérique à un fichier créé dans Access 97 ou une version antérieure) - Access ne peut pas ajouter de signature numérique à un fichier créé dans Access 97 ou version anté[email protected] le fichier au format de fichier Access 2000 ou version ultérieure, puis ajoutez une signature numé[email protected]@[email protected]@@1.
어떻게 고치는 지 오류 29075 (Access는 Access 97 또는 이전 버전에서 만든 파일에 디지털 서명을 추가할 수 없습니다.) - Access는 Access 97 또는 이전 버전에서 만든 파일에 디지털 서명을 추가할 수 없습니다[email protected]파일을 Access 2000 이상의 파일 형식으로 변환한 다음 디지털 서명을 추가합니다[email protected]@[email protected]@@1.
Como corrigir o Erro 29075 (O Access não pode adicionar uma assinatura digital a um arquivo criado no Access 97 ou anterior) - O Access não pode adicionar uma assinatura digital a um arquivo criado no Access 97 ou anterior. @ Converta o arquivo para o formato de arquivo Access 2000 ou posterior e, em seguida, adicione uma assinatura digital. @@ 1 @@@ 1.
Hur man åtgärdar Fel 29075 (Access kan inte lägga till en digital signatur till en fil som skapats i Access 97 eller tidigare) - Access kan inte lägga till en digital signatur till en fil som skapats i Access 97 eller [email protected] filen till Access 2000 eller senare filformat och lägg sedan till en digital signatur. @@ 1 @@@ 1.
Как исправить Ошибка 29075 (Access не может добавить цифровую подпись к файлу, созданному в Access 97 или более ранней версии) - Access не может добавить цифровую подпись к файлу, созданному в Access 97 или более ранней версии. @ Преобразуйте файл в формат файла Access 2000 или более поздней версии, а затем добавьте цифровую подпись. @@ 1 @@@ 1.
Jak naprawić Błąd 29075 (Program Access nie może dodać podpisu cyfrowego do pliku utworzonego w programie Access 97 lub starszym) - Program Access nie może dodać podpisu cyfrowego do pliku utworzonego w programie Access 97 lub [email protected] plik do formatu programu Access 2000 lub nowszego, a następnie dodaj podpis [email protected]@[email protected]@@1.
Cómo arreglar Error de 29075 (Access no puede agregar una firma digital a un archivo creado en Access 97 o antes) - Access no puede agregar una firma digital a un archivo creado en Access 97 o anterior. @ Convierta el archivo al formato de archivo Access 2000 o posterior y luego agregue una firma digital. @@ 1 @@ 1.
The Author Over de auteur: Phil Hart is een Microsoft Community Contributor sinds 2010. Met een huidige puntenscore van meer dan 100.000, heeft hij meer dan 3000 antwoorden bijgedragen in de Microsoft Support forums en heeft hij bijna 200 nieuwe help-artikelen gemaakt in de Technet Wiki.


Volg ons: Facebook Youtube Twitter
Aanbevolen reparatiegereedschap:


Deze reparatietool kan veel voorkomende computerproblemen oplossen, zoals blauwe schermen, crashen en bevriezen, ontbrekende DLL-bestanden, alsmede malware/virusschade herstellen en meer door beschadigde en ontbrekende systeembestanden te vervangen.

STAP 1:
Klik hier om te downloaden en installeer het Windows reparatieprogramma.

STAP 2:
Klik op Start scan en laat het uw apparaat analyseren.

STAP 3:
Klik op Alles herstellen om alle gedetecteerde problemen op te lossen.

NU DOWNLOAD

Verenigbaarheid

Vereisten
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Deze download biedt gratis onbeperkte scans van uw Windows-pc. Volledige systeemherstellingen beginnen bij $19,95.

Artikel ID: ACX01717NL

Geldt voor: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Help iemand anders met deze fout en Deel deze pagina:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Versnellen Tip #24

Gebruik een bekabelde via draadloze verbinding:

Versnel de gegevensoverdracht via uw netwerk door Windows te dwingen een bekabelde verbinding via een draadloze verbinding te gebruiken. U kunt dit doen door de netwerkadapterbindingen te wijzigen of door de metriek op elke netwerkverbinding te wijzigen.

Klik hier voor een andere manier om uw Windows PC te versnellen
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fouten in alfabetische volgorde:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden met Microsoft, noch beweert het een dergelijke relatie. Deze pagina kan definities bevatten van https://stackoverflow.com/tags onder de CC-BY-SA-licentie. De informatie op deze pagina is alleen voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018