ErrorVault.com

Windows Errors
1. Fel 0x00000003 0x00000003 INVALID_AFFINITY_SET.
2. Fel 0x85010014 0x85010014
3. Fel 0x800703fa 0x800703fa Olaglig operation försökte på en registernyckel som har markerats för borttagning
4. Fel 0x800700e 0x800700e Den specifika modulen kunde inte hittas.
5. Fel 0x80070241 0x80070241
6. Fel 0x8007064a 0x8007064a
7. Fel 0x8007048f 0x8007048f Enheten har kopplats bort eller kopplats ur.
8. Fel 0x000000c1 0x000000c1
9. Fel 0x0000409 0x0000409 okänt programvaruundantag
10. Fel 0xc00000ba 0xc00000ba Windows startfel
11. Fel 0x80070050 0x80070050
12. Fel 0x80070246 0x80070246 Ett ogiltigt tecken påträffades.
13. Fel 0x800c0155 0x800c0155 Windows Live Mail kunde inte startas
14. Fel 0x2efd 0x2efd Det gick inte att slutföra åtgärden
15. Fel 0x80040605 0x80040605
16. Fel 0x80070666 0x80070666
17. Fel 0x0000052e 0x0000052e
18. Fel 0x80096005 0x80096005
19. Fel 0x406 0x406
20. Fel 0x80090308 0x80090308
21. Fel 0xc00000005 0xc00000005
22. Fel 0x5b4 0x5b4
23. Fel 0x800423f3 0x800423f3 VSS_E_WRITERERROR_RETRYABLE
24. Fel 0x80040116 0x80040116 Outlook.pst kan inte nås
25. Fel 0x800b010e 0x800b010e
26. Fel 0x80072ee4 0x80072ee4
27. Fel 0x0000007 0x0000007 Minnesförlust
28. Fel 0x85100084 0x85100084 Dödligt undantag
29. Fel 0x800300fd 0x800300fd
30. Fel 0x80010135 0x80010135 hans fel är ett Windows Update -fel, vilket verkar tyda på att Windows Update -agenten är trasig.
31. Fel 0x80070543 0x80070543 Felmeddelande för Windows Update
32. Fel 0x8004011c 0x8004011c
33. Fel 0x0409 0x0409
34. Fel 0xc0000094 0xc0000094
35. Fel 0x8007274d 0x8007274d
36. Fel 0x80190197 0x80190197
37. Fel 0x80070005 0x80070005
38. Fel 0xe0000002 0xe0000002
39. Fel 0x8007003 0x8007003
40. Fel 0x80041006 0x80041006
41. Fel 0x8002801d 0x8002801d Programkrasch
42. Fel 0x8000405 0x80004005
43. Fel 0x800420cd 0x800420cd Windows Live Mail -fel
44. Fel 0x000006be 0x000006be Operationen kunde inte slutföras
45. Fel 0xc0000008 0xc0000008 Undantag i en Host Integration Server 2010 -miljö
46. Fel 0x8007045a 0x8007045a ERROR_DLL_INIT_FAILED
47. Fel 0x800736cc 0x800736cc
48. Fel 0x8004100e 0x8004100e Du har inte behörighet eller servern kan inte nås
49. Fel 0x80070571 0x80070571 Diskstrukturen är skadad och oläslig
50. Fel 0x000005b3 0x000005b3
51. Fel 0x80070103 0x80070103
52. Fel 0xc000009a 0xc000009a
53. Fel 0xc004f069 0xc004f069
54. Fel 0x80004003 0x80004003 Ogiltig pekare
55. Fel 0x0000000000000003 0x0000000000000003 Datorn har startat om från en buggcheck
56. Fel 0x800cccoe 0x800cccoe
57. Fel 0x800704c8 0x800704c8 Virtuella maskiner saknas
58. Fel 0x409 0x409
59. Fel 0xc000022 0xc0000022
60. Fel 0x0000000 0x00000000 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
61. Fel 0x80040702 0x80040702 Det gick inte att läsa in DLL: GameuxInstallHelper
62. Fel 0x000003eb 0x000003eb
63. Fel 0x8007041d 0x8007041d
64. Fel 0x80004001 0x80004001 Denna felkod uppstår på grund av flera orsaker som felaktig installation av Outlook, antivirusproblem, skadad/korrupt PST-fil, etc.
65. Fel 0x80070052 0x80070052 Mappen eller filen kan inte skapas
66. Fel 0x80070008 0x80070008 Tillfälliga anslutningsfel vid användning av Windows Update eller Microsoft Update
67. Fel 0x8009000f 0x8009000f Objektet finns redan
68. Fel 0xc0150004 0xc0150004 Applikationen misslyckades med att starta upp korrekt
69. Fel 0x80070043 0x80070043
70. Fel 0x80040707 0x80040707 Installationen avslutas nu.
71. Fel 0x800706b5 0x800706b5 Windows -uppdateringen stötte på ett okänt fel.
72. Fel 0x800cccof 0x800cccof Windows Mail felkod
73. Fel 0x80070522 0x80070522
74. Fel 0x80070037 0x80070037 Virtuella datorer saknas eller fel 0x800704C8, 0x80070037 eller 0x800703E3 uppstår när du försöker starta eller skapa en virtuell dator
75. Fel 0x80096002 0x80096002 Windows Update fristående installationsfel
76. Fel 0x80080008 0x80080008
77. Fel 0x80070663 0x80070663 Ingen giltig sekvens kunde hittas för uppsättningen patchar.
78. Fel 0x8007045b 0x8007045b
79. Fel 0x800f0203 0x800f0203
80. Fel 0x800704c7 0x800704c7
81. Fel 0x80000003 0x80000003 Outlook kraschar på grund av korruption i Outlook -datafilen (.pst eller .ost)
82. Fel 0x8007042c 0x8007042c
83. Fel 0x00000643 0x00000643 Operationen kunde inte slutföras.
84. Fel 0x80070079 0x80070079
85. Fel 0x80041002 0x80041002
86. Fel 0x800706f7 0x800706f7
87. Fel 0x80041004 0x80041004 PDF -skyddet stöder inte den angivna filen för integrerat skydd.
88. Fel 0x80030001 0x80030001 STG_E_INVALIDFUNCTION STG_E_INVALIDFUNCTION
89. Fel 0x0000005 0x0000005 Programmet kunde inte starta korrekt.
90. Fel 0x4000d 0x4000d 0Installationen misslyckades i SECOND_BOOT -fasen med ett fel under driften MIGRATE_DATA.
91. Fel 0x80190194 0x80190194 Microsoft Exchange offline adressbok fel.
92. Fel 0xc004f050 0xc004f050 Det här problemet uppstår om licensens giltighetsintervall har löpt ut eller om licensen inte är signerad korrekt.
93. Fel 0x80090326 0x80090326
94. Fel 0x8000000a 0x8000000a Handtag till objekt har stängts automatiskt på grund av den begärda åtgärden.
95. Fel 0xffffffffc0000005 0xffffffffc0000005 Detta fel (7E) är vanligtvis ett drivrutinsproblem och bildskärmsadapter (video)
96. Fel 0xc0000006 0xc0000006 Den nödvändiga informationen placerades inte i minnet på grund av ett I/O -felstatus.
97. Fel 0x800706d9 0x800706d9
98. Fel 0x800106ba 0x800106ba
99. Fel 0x80070001 0x80070001 En skrivförfrågan gjordes till en resurs på enheten som öppnades i läsläge med hjälp av IPortableDeviceResources :: GetStream, eller en läsförfrågan gjordes till en resurs som öppnades för Skriv eller Skapa.
100. Fel 0x80070015 0x80070015 Kan användas för att indikera att en operation inte initieras korrekt. Detta indikerar vanligtvis ett internt fel, eller att programmet använder ett gammalt enhetshandtag.
101. Fel 0xc0150002 0xc0150002 Windows kunde inte behandla ansökningsbindningsinformationen.
102. Fel 0x800700c1 0x800700c1 Normalt är en felaktig USS detection.dll
103. Fel 0x80070006 0x80070006 0x80070006 felkod som vanligtvis finns i Windows-uppdateringar när den är i inställningarna för automatisk uppdatering.
104. Fel 0x40000015 0x40000015 Undantaget okänt programvaruundantag.
105. Fel 0x80041003 0x80041003 Händelser kan inte levereras genom det här filtret förrän problemet har åtgärdats
106. Fel 0x8007001f 0x8007001f Det är faktiskt ett generiskt felmeddelande, men det indikerar antingen ett problem med en länk mellan två enheter, eller i vissa fall, ett problem med ljuddrivrutinen.
107. Fel 0x800706be 0x800706be
108. Fel 0x8007007e 0x8007007e Den specifika modulen kunde inte hittas.
109. Fel 0x80070652 0x80070652 Fel 80070652 betyder att en tidigare installation inte har slutförts.
110. Fel 0xc0000135 0xc0000135 Programfel: Programmet kunde inte initieras korrekt.
111. Fel 0xc000001d 0xc000001d När du försöker spela upp en videofil på vissa MIPS-processorbaserade enheter som kör Microsoft Windows CE 5.0 stängs Microsoft Windows Media Player eller du får ett felmeddelande "0xC000001D: Illegal Instruction".
112. Fel 0x80040600 0x80040600 Outlook �0x80040600� -felet kan uppstå i alla versioner av Outlook (2003, 2007, 2010 eller 2013) och innebär vanligtvis att Outlook -arkivfilen (vanligen kallad �Outlook.pst�) har skadats eller skadats på grund av strömavbrott, diskskada,
113. Fel 0x80096004 0x80096004 0X80096004 -felet kan orsakas av skador på Windows -systemfiler.
114. Fel 0x800700b7 0x800700b7 Fel 0x800700b7 innebär att ett ospecificerat problem har uppstått, vilket förhindrar att applikationen som i detta fall är rstrui (System Restore) -programmet återställer systemet till en tidigare återställningspunkt.
115. Fel 0x8007007b 0x8007007b
116. Fel 0x8007232b 0x8007232b
117. Fel 0x8007000e 0x8007000e Detta är ett vanligt felkodformat som används av Windows och andra Windows -kompatibla program och drivrutinsleverantörer.
118. Fel 0x8007007a 0x8007007a Felkod 8007007a med Windows Live Mail eller Windows 10 Mail-appen innebär att appen inte kan skicka ett e-postmeddelande.
119. Fel 0x800706ba 0x800706ba Detta fel orsakas troligen av att RPC -portarna blockeras mellan servrarna som är involverade i kommunikationen eller serverprocessen du försöker slutföra.
120. Fel 0xc0000409 0xc0000409
121. Fel 0x80070426 0x80070426 Ett fel uppstod vid programinitialisering.
122. Fel 0x80073712 0x80073712 Det här problemet kan uppstå om komponentbaserad service (CBS) -manifest är skadad.
123. Fel 0x8007000d 0x8007000d Systemkontot har som standard Full Control -behörigheter till registersökvägen HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetEnumRoot och eventuella undernycklar.
124. Fel 0x80070422 0x80070422 Detta fel "kan" uppstå när Background Intelligent Transfer Service (BITS) är inaktiverad.
125. Fel 0x8004010f 0x8004010f Det här problemet orsakas av den skadade Outlook -profilen.
126. Fel 0xc000012f 0xc000012f
127. Fel 0x80070020 0x80070020
128. Fel 0x80040154 0x80040154 0x80040154 är ett typiskt 'klass inte registrerat' felmeddelande.
129. Fel 0x8007045d 0x8007045d begäran kunde inte utföras på grund av ett I/O -enhetsfel.
130. Fel 0xc0000022 0xc0000022 Felaktiga behörigheter till en viss fil.
131. Fel 0x80070570 0x80070570 Windows kan inte installera nödvändiga filer. Filen kan vara korrupt eller saknas.
132. Fel 0x80070003 0x80070003 Det här problemet uppstår när vissa filer i Windows Update saknas, även om uppdateringen laddas ner och extraheras framgångsrikt .�
133. Fel 0xc0000142 0xc0000142 Fel�0xc0000142� kan uppstå i någon av Windows -versionerna och uppstår vanligtvis när ett program inte initieras korrekt. Specifikt kan �0xc0000142� uppstå på grund av följande skäl: Dataöverbelastning. Trasiga eller saknade systemfiler. Börja
134. Fel C00D1199 C00D1199
135. Fel C0000374 C0000374
136. Fel C0000005 C0000005
137. Fel 9C59 9C59
138. Fel 9C57 9C57
139. Fel 9C48 9C48
140. Fel 9C47 9C47
141. Fel 9C44 9C44
142. Fel 9C 9C
143. Fel 93 9 93 9
144. Fel 93 8 93 8
145. Fel 92H 92H
146. Fel 8E5E0247 8E5E0247
147. Fel 8E5E0211 8E5E0211
148. Fel 8506, 421 8506, 421
149. Fel 8024A000 8024A000
150. Fel 800F0922 800F0922
151. Fel 800F0902 800F0902
152. Fel 800F081F 800F081F
153. Fel 800F020B 800F020B
154. Fel 800CCC0F 800CCC0F
155. Fel 800CCC0E 800CCC0E
156. Fel 800B0100 800B0100
157. Fel 800B0001 800B0001
158. Fel 800A1391 800A1391
159. Fel 800A03EC 800A03EC
160. Fel 800A03EA 800A03EA
161. Fel 800A03E8 800A03E8
162. Fel 800A025E 800A025E
163. Fel 800A01AD 800A01AD
164. Fel 800A01A8 800A01A8
165. Fel 80072FA8 80072FA8
166. Fel 80072F8F 80072F8F
167. Fel 80072F78 80072F78
168. Fel 80072F19 80072F19
169. Fel 80072F0D 80072F0D
170. Fel 80072EFF 80072EFF
171. Fel 80072EFE 80072EFE
172. Fel 80072EFD 80072EFD
173. Fel 80072EF3 80072EF3
174. Fel 80072EE7 80072EE7
175. Fel 80072EE2 80072EE2
176. Fel 80071A91 80071A91
177. Fel 80071A90 80071A90
178. Fel 80070BC9 80070BC9
179. Fel 8004FF80 8004FF80
180. Fel 80029C4A 80029C4A
181. Fel 8000FFFF 8000FFFF
182. Fel 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF
183. Fel 0xFFFF 0xFFFF
184. Fel 8004FF80 0xE06D7363
185. Fel 0xE001D02B 0xE001D02B
186. Fel 0xE001D027 0xE001D027
187. Fel 0xE0018D32 0xE0018D32
188. Fel 0xE001003D 0xE001003D
189. Fel 0xC06D007E 0xC06D007E
190. Fel 0xC0070643 0xC0070643
191. Fel 0xC004F074 0xC004F074
192. Fel 0xC004F063 0xC004F063
193. Fel 0xC004F012 0xC004F012
194. Fel 0xC004E003 0xC004E003
195. Fel 0xC004C032 0xC004C032
196. Fel 0xC004C020 0xC004C020
197. Fel 0xC004C008 0xC004C008
198. Fel 0xC004C003 0xC004C003
199. Fel 0xC00007B 0xC00007B
200. Fel 0xC0000374 0xC0000374
201. Fel 0xC00000FD 0xC00000FD
202. Fel 0xC00000E9 0xC00000E9
203. Fel 0xC0000005 0xC0000005
204. Fel 0xC 0xC
205. Fel 0x8E5E0247 0x8E5E0247
206. Fel 0x8CCC0003 0x8CCC0003
207. Fel 0x8AC70907 0x8AC70907
208. Fel 0x8AC70013 0x8AC70013
209. Fel 0x88982F72 0x88982F72
210. Fel 0x80FE0000 0x80FE0000
211. Fel 0x80EF01F4 0x80EF01F4
212. Fel 0x80EE000C 0x80EE000C
213. Fel 0x8024D007 0x8024D007
214. Fel 0x8024D001 0x8024D001
215. Fel 0x800F0906 0x800F0906
216. Fel 0x800F0826 0x800F0826
217. Fel 0x800F081F 0x800F081F
218. Fel 0x800CCCE0 0x800CCCE0
219. Fel 0x800CCCDF 0x800CCCDF
220. Fel 0x800CCCDE 0x800CCCDE
221. Fel 0x800CCCDD 0x800CCCDD
222. Fel 0x800CCCDC 0x800CCCCDC
223. Fel 0x800CCCDB 0x800CCCDB
224. Fel 0x800CCCDA 0x800CCCDA
225. Fel 0x800CCCD9 0x800CCCD9
226. Fel 0x800CCCD8 0x800CCCD8
227. Fel 0x800CCCD7 0x800CCCD7
228. Fel 0x800CCCD6 0x800CCCD6
229. Fel 0x800CCCD2 0x800CCCD2
230. Fel 0x800CCCAE 0x800CCCAE
231. Fel 0x800CCC92 0x800CCC92
232. Fel 0x800CCC90 0x800CCC90
233. Fel 0x800CCC7B 0x800CCC7B
234. Fel 0x800CCC79 0x800CCC79
235. Fel 0x800CCC78 0x800CCC78
236. Fel 0x800CCC6F 0x800CCC6F
237. Fel 0x800CCC67 0x800CCC67
238. Fel 0x800CCC45 0x800CCC45
239. Fel 0x800CCC1A 0x800CCC1A
240. Fel 0x800CCC19 0x800CCC19
241. Fel 0x800CCC18 0x800CCC18
242. Fel 0x800CCC17 0x800CCC17
243. Fel 0x800CCC16 0x800CCC16
244. Fel 0x800CCC15 0x800CCC15
245. Fel 0x800CCC14 0x800CCC14
246. Fel 0x800CCC13 0x800CCC13
247. Fel 0x800CCC12 0x800CCC12
248. Fel 0x800CCC11 0x800CCC11
249. Fel 0x800CCC10 0x800CCC10
250. Fel 0x800CCC0F 0x800CCC0F
251. Fel 0x800CCC0E 0x800CCC0E
252. Fel 0x800CCC0D 0x800CCC0D
253. Fel 0x800CCC0C 0x800CCC0C
254. Fel 0x800CCC0B 0x800CCC0B
255. Fel 0x800CCC0A 0x800CCC0A
256. Fel 0x800CCC09 0x800CCC09
257. Fel 0x800CCC08 0x800CCC08
258. Fel 0x800CCC07 0x800CCC07
259. Fel 0x800CCC06 0x800CCC06
260. Fel 0x800CCC05 0x800CCC05
261. Fel 0x800CCC04 0x800CCC04
262. Fel 0x800CCC03 0x800CCC03
263. Fel 0x800CCC02 0x800CCC02
264. Fel 0x800CCC01 0x800CCC01
265. Fel 0x800CCC00 0x800CCC00
266. Fel 0x800C0005 0x800C0005
267. Fel 0x800B0109 0x800B0109
268. Fel 0x800B0101 0x800B0101
269. Fel 0x800B0100 0x800B0100
270. Fel 0x800B0001 0x800B0001
271. Fel 0x800A03EC 0x800A03EC
272. Fel 0x8007F0F4 0x8007F0F4
273. Fel 0x80073CF9 0x80073CF9
274. Fel 0x80073B01 0x80073B01
275. Fel 0x80072F8F 0x80072F8F
276. Fel 0x80072F78 0x80072F78
277. Fel 0x80072EFF 0x80072EFF
278. Fel 0x80072EFE 0x80072EFE
279. Fel 0x80072EFD 0x80072EFD
280. Fel 0x80072EE7 0x80072EE7
281. Fel 0x80072EE2 0x80072EE2
282. Fel 0x80070BC9 0x80070BC9
283. Fel 0x800705AA 0x800705AA
284. Fel 0x80070490 0x80070490
285. Fel 0x80070005 0x80070005
286. Fel 0x80070002 0x80070002
287. Fel 0x8007 0x8007
288. Fel 0x80040E14 0x80040E14
289. Fel 0x8000FFFF 0x8000FFFF
290. Fel 0x80004002 0x80004002
291. Fel 0x800 0x800
292. Fel 0x80 0x80
293. Fel 0x7F 0x7F
294. Fel 0x7E 0x7E
295. Fel 0x6D9 0x6D9
296. Fel 0x663 0x663
297. Fel 0x645 0x645
298. Fel 0x643 0x643
299. Fel 0x6 0x6
300. Fel 0x5 0x5
301. Fel 0x4FF02 0x4FF02
302. Fel 0x490 0x490
303. Fel 0x4004F00C 0x4004F00C
304. Fel 0x2AFC 0x2AFC
305. Fel 0x2 0x2
306. Fel 0x1F 0x1F
307. Fel 0x15 0x15
308. Fel 0x1200E 0x1200E
309. Fel 0x1106 0x1106
310. Fel 0x101A 0x101A
311. Fel 0x1 0x1
312. Fel 0x0EEDFADE 0x0EEDFADE
313. Fel 0x02 0x02
314. Fel 0x00005 0x00005
315. Fel 0x00000E9 0x00000E9
316. Fel 0x0 0x0
317. Fel 0x 0x
318. Fel 8921252 8921252
319. Fel 8920223 8920223
320. Fel 8506421 8506421
321. Fel 8505129 8505129
322. Fel 8504106 8504106
323. Fel 8504101 8504101
324. Fel 8504100 8504100
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018