ErrorVault.com

ActiveX Errors
21. cc2InvalidMinDate Fel 35772 Ett ogiltigt värde har angetts för MinDate -egenskapen.
22. cc2InvalidMinDateMax Fel 35775 Ett värde har angetts för MinDate -egenskapen som är högre än det aktuella värdet för MaxDate.
23. cc2InvalidObjectUse Fel 425 Ogiltig användning av objekt.
24. cc2InvalidProcedureCall Fel 5 Ogiltigt proceduranrop.
25. cc2InvalidPropertyValue Fel 380 Ogiltigt fastighetsvärde.
26. cc2InvalidRange Fel 35770 Ett ogiltigt datumintervall har angetts.
27. cc2InvalidRowColTotal Fel 35777 Ett värde angavs för MonthRows som skulle leda till att det totala antalet månader (dvs. MonthRows * MonthCols) är större än 12.
28. cc2InvalidRowColValue Fel 35776 Ett värde har angetts för MonthRows eller MonthColumns som inte är mellan 1 och 12.
29. cc2MonthViewError Fel 35778 Ett fel uppstod i ett samtal till Windows MonthView -kontrollen.
30. cc2NoUpDownAsBuddy Fel 35761 En UpDown -kontroll kan inte buddieras med en annan UpDown -kontroll.
31. cc2NoValidBuddyCtl Fel 35754 BuddyControl -egenskapen måste ställas in först.
32. cc2NullValueNotAllowed Fel 35787 Det går inte att ställa in värdet till NULL när CheckBox -egenskapen = FALSE.
33. cc2RecursiveOleDrag Fel 674 Olaglig rekursiv anrop av OLE dra och släpp.
34. cc2ScrollValueOutOfRange Fel 35789 Rullningsvärdet ligger utanför intervallet.
35. cc2SetDayMultiSelectOn Fel 35779 Det går inte att ställa in egenskapen Day när MultiSelect = True.
36. cc2SetDayOfWeekMultiSelectOn Fel 35780 Kan inte ställa in egenskapen DayOfWeek när MultiSelect = True.
37. cc2SetMaxSelCountMultiSelectOff Fel 35784 Det går inte att ställa in MaxSelCount -egenskapen när MultiSelect = False.
38. cc2SetMonthMultiSelectOn Fel 35781 Det går inte att ställa in egenskapen Month när MultSelect = True.
39. cc2SetNotSupported Fel 383 Fastigheten är skrivskyddad.
40. cc2SetNotSupportedAtRuntime Fel 382 Egenskapen kan inte ställas in vid körning.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018