ErrorVault.com

Windows Update Errors
1. 0x80247FFF WU_E_OL_UNEXPECTED Wyszukiwanie przy użyciu pakietu skanowania nie powiodło się.
2. 0x80247002 WU_E_OL_NEWCLIENT_REQUIRED Nie można ukończyć operacji, ponieważ pakiet skanowania wymaga nowszej wersji programu Windows Update Agent.
3. 0x80247001 WU_E_OL_INVALID_SCANFILE Nie można ukończyć operacji, ponieważ pakiet skanowania był nieprawidłowy.
4. 0x8024FFFF WU_E_REPORTER_UNEXPECTED Wystąpił błąd reportera, którego nie obejmuje inny kod błędu.
5. 0x8024F004 WU_E_SERVER_BUSY Serwer odrzucił zdarzenie, ponieważ serwer był zbyt zajęty.
6. 0x8024F003 WU_E_INVALID_EVENT Nie można przeanalizować kodu XML w deskryptorze przestrzeni nazw zdarzeń.
7. 0x8024F002 WU_E_REPORTER_EVENTNAMESPACEPARSEFAILED Nie można przeanalizować kodu XML w deskryptorze przestrzeni nazw zdarzeń.
8. 0x8024F001 WU_E_REPORTER_EVENTCACHECORRUPT Plik pamięci podręcznej zdarzeń był uszkodzony.
9. 0x80243FFF WU_E_AUCLIENT_UNEXPECTED Wystąpił błąd interfejsu użytkownika, którego nie obejmuje inny kod błędu WU_E_AUCLIENT_*.
10. 0x80243FFE WU_E_WUCLTUI_UNSUPPORTED_VERSION Nieobsługiwana wersja funkcji eksportowanych przez klienta WU.
11. 0x80243FFD WU_E_NON_UI_MODE Nie można wyświetlić interfejsu użytkownika w trybie bez interfejsu użytkownika; Nie można zainstalować modułów interfejsu klienta WU.
12. 0x80243004 WU_E_TRAYICON_FAILURE Wystąpił błąd podczas próby utworzenia ikony w obszarze powiadomień paska zadań.
13. 0x80243003 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_NOT_FOUND Wyniki pobierania i instalacji nie są dostępne; operacja mogła się nie powieść.
14. 0x80243002 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_INVALID_DATA Nie można odczytać wyników pobierania i instalacji z rejestru z powodu nieprawidłowego formatu danych.
15. 0x80243001 WU_E_INSTALLATION_RESULTS_UNKNOWN_VERSION Nie można odczytać wyników pobierania i instalacji z rejestru z powodu nierozpoznanej wersji formatu danych.
16. 0x8024EFFF WU_E_EE_UNEXPECTED Wystąpił błąd ewaluatora wyrażeń, którego nie obejmuje inny kod błędu WU_E_EE_*.
17. 0x8024E007 WU_E_EE_CLUSTER_ERROR Nie można ukończyć operacji oceniania wyrażeń, ponieważ nie można było określić stanu klastra komputera.
18. 0x8024E006 WU_E_EE_INVALID_ATTRIBUTEDATA Nie można ukończyć operacji oceniania wyrażeń, ponieważ istnieje niepoprawny atrybut.
19. 0x8024E005 WU_E_EE_NOT_INITIALIZED Nie można zainicjować ewaluatora wyrażeń.
20. 0x8024E004 WU_E_EE_INVALID_VERSION Nie można ukończyć operacji oceniania wyrażenia, ponieważ wersja serializowanych danych wyrażenia jest nieprawidłowa.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018