ErrorVault.com

Error: Fel 32523 - Ett anpassat makro i den här rapporten har inte kunnat köras och hindrar rapporten från att återges. @@@ 1 @@@ 1.


Hur du åtgärdar körtiden Fel 32523 Ett anpassat makro i den här rapporten kunde inte köras och hindrar rapporten från att renderas

Den här artikeln innehåller felnummer Fel 32523, allmänt känt som Ett anpassat makro i den här rapporten kunde inte köras och hindrar rapporten från att renderas som beskrivs som Ett anpassat makro i den här rapporten har inte kunnat köras och hindrar rapporten från att återges. @@@ 1 @@@ 1.


Om Runtime Fel 32523

Runtime Fel 32523 inträffar när Microsoft Access misslyckas eller kraschar medan den körs, därav namnet. Det betyder inte nödvändigtvis att koden var korrupt på något sätt, utan bara att den inte fungerade under körtiden. Den här typen av fel kommer att visas som ett irriterande meddelande på din skärm om det inte hanteras och rättas till. Här är symtom, orsaker och sätt att felsöka problemet.


Definitioner (Beta)

Här listar vi några definitioner av de ord som finns i ditt fel, i ett försök att hjälpa dig att förstå ditt problem. Detta är ett pågående arbete, så ibland kan det hända att vi definierar ordet felaktigt, så hoppa gärna över det här avsnittet!

 • Rendering - Rendering hänvisar till ett datorprogram som formaterar data för visning eller utskrift.
 • Rapport - En rapport innehåller sammanfattad information från en datakälla, vanligtvis i ett slutanvändarvänligt format, till exempel PDF eller Excel, även om egna rapporteringsverktyg vanligtvis med inbyggda designverktyg också finns.
 • Makro - Ett makro är en regel eller ett mönster som anger hur en viss ingångssekvens ofta en sekvens av tecken ska mappas till en utmatningssekvens också ofta en sekvens av tecken enligt en definierad procedur.

Symtom på Fel 32523 - Ett anpassat makro i den här rapporten kunde inte köras och hindrar rapporten från att renderas

Runtimefel inträffar utan förvarning. Felmeddelandet kan komma upp på skärmen varje gång Microsoft Access körs. Faktum är att felmeddelandet eller någon annan dialogruta kan dyka upp om och om igen om det inte åtgärdas tidigt.

Det kan förekomma att filer raderas eller att nya filer dyker upp. Även om detta symptom till stor del beror på virusinfektion kan det tillskrivas som ett symptom för körtidsfel, eftersom virusinfektion är en av orsakerna till körtidsfel. Användaren kan också uppleva en plötslig minskning av hastigheten på internetanslutningen, men detta är inte alltid fallet.


Fix Ett anpassat makro i den här rapporten kunde inte köras och hindrar rapporten från att renderas (Error Fel 32523)
(Endast för illustrativa ändamål)Källor till Ett anpassat makro i den här rapporten kunde inte köras och hindrar rapporten från att renderas - Fel 32523

Under programvarukonstruktionen kodar programmerare i väntan på att fel ska uppstå. Det finns dock ingen perfekt utformning, eftersom fel kan förväntas även med den bästa programutformningen. Fel kan uppstå under körning om ett visst fel inte upplevs och åtgärdas under utformning och testning.

Körtidsfel orsakas i allmänhet av inkompatibla program som körs samtidigt. Det kan också uppstå på grund av minnesproblem, en dålig grafikdrivrutin eller virusinfektion. Oavsett vad som är fallet måste problemet lösas omedelbart för att undvika ytterligare problem. Här finns sätt att åtgärda felet.


Reparationsmetoder

Runtimefel kan vara irriterande och ihållande, men det är inte helt hopplöst, reparationer finns tillgängliga. Här är sätt att göra det.

Om en reparationsmetod fungerar för dig, klicka på knappen Uppvärdera till vänster om svaret, så får andra användare veta vilken reparationsmetod som fungerar bäst för tillfället.

Observera: Varken ErrorVault.com eller dess författare tar ansvar för resultaten av de åtgärder som vidtas genom att använda någon av de reparationsmetoder som anges på den här sidan - du utför dessa steg på egen risk.

up vote 1 down vote accepted
Du kanske får felet på grund av en uppdatering, till exempel paketet MS Visual C ++ som kanske inte är installerat korrekt eller helt. Vad du kan göra då är att avinstallera det aktuella paketet och installera en ny kopia.
 • Avinstallera paketet genom att gå till Program och funktioner, leta reda på och markera Microsoft Visual C ++ Redistributable Package.
 • Klicka på Avinstallera högst upp i listan, och när det är klart startar du om datorn.
 • Ladda ner det senaste omfördelningsbara paketet från Microsoft och installera det.
Om felet du får är relaterat till Internet Explorer kan du göra följande:
 1. Återställ din webbläsare.
  • För Windows 7 kan du klicka på Start, gå till Kontrollpanelen och sedan klicka på Internetalternativ till vänster. Sedan kan du klicka på fliken Avancerat och sedan på knappen Återställ.
  • För Windows 8 och 10 kan du klicka på Sök och skriva Internetalternativ, gå sedan till fliken Avancerat och klicka på Återställ.
 2. Inaktivera skriptfelsökning och felmeddelanden.
  • I samma Internetalternativ kan du gå till fliken Avancerat och leta efter Inaktivera skriptfelsökning
  • Sätt en bock i alternativknappen
  • Avmarkera samtidigt "Visa ett meddelande om varje skriptfel" och klicka sedan på Verkställ och OK, starta sedan om datorn.
Om dessa snabbkorrigeringar inte fungerar kan du alltid säkerhetskopiera filer och köra reparera ominstallera på din dator. Du kan dock göra det senare när lösningarna som listas här inte gjorde jobbet.
Du kan också uppleva körtidsfel på grund av mycket lågt ledigt utrymme på din dator.
 • Du bör överväga att säkerhetskopiera dina filer och frigöra utrymme på hårddisken
 • Du kan också rensa cacheminnet och starta om datorn
 • Du kan också köra Diskrensning, öppna ditt utforskarfönster och högerklicka på din huvudkatalog (vanligtvis C:)
 • Klicka på Egenskaper och sedan på Diskrensning
Använda kontrollpanelen
 • I Windows 7 klickar du på Start -knappen, sedan på Kontrollpanelen och sedan på Avinstallera ett program
 • I Windows 8 klickar du på Start -knappen, rullar sedan ner och klickar på Fler inställningar, klickar sedan på Kontrollpanelen> Avinstallera ett program.
 • I Windows 10 skriver du bara Kontrollpanelen i sökrutan och klickar på resultatet och klickar sedan på Avinstallera ett program
 • När du är inne i Program och funktioner klickar du på problemprogrammet och klickar på Uppdatera eller Avinstallera.
 • Om du valde att uppdatera behöver du bara följa instruktionen för att slutföra processen, men om du valde att avinstallera kommer du att följa uppmaningen för att avinstallera och sedan ladda ner igen eller använda programmets installationsskiva för att installera om programmet.
Använda andra metoder
 • För Windows 7 kan du hitta listan över alla installerade program när du klickar på Start och rullar musen över listan som visas på fliken. Du kanske ser det i listan för att avinstallera programmet. Du kan fortsätta och avinstallera med hjälp av verktyg som finns på den här fliken.
 • För Windows 10 kan du klicka på Start, sedan på Inställningar och sedan välja Appar.
 • Rulla nedåt för att se listan över appar och funktioner som är installerade på din dator.
 • Klicka på programmet som orsakar runtime -felet, sedan kan du välja att avinstallera eller klicka på Avancerade alternativ för att återställa programmet.
Virusinfektion som orsakar körtidsfel på din dator måste omedelbart förebyggas, karantäneras eller tas bort. Se till att du uppdaterar ditt virusprogram och kör en grundlig genomsökning av datorn eller kör Windows -uppdatering så att du kan få den senaste virusdefinitionen och fixa.
När du får ett runtime -fel, kom ihåg att det händer på grund av program som är i konflikt med varandra. Det första du kan göra för att lösa problemet är att stoppa dessa motstridiga program.
 • Öppna Aktivitetshanteraren genom att klicka på Ctrl-Alt-Del samtidigt. Detta låter dig se listan över program som körs för närvarande.
 • Gå till fliken Processer och stoppa programmen ett efter ett genom att markera varje program och klicka på knappen Avsluta process.
 • Du måste observera om felmeddelandet återkommer varje gång du stoppar en process.
 • När du väl har identifierat vilket program som orsakar felet kan du fortsätta med nästa felsökningssteg och installera om programmet.
Om felet är relaterat till en dålig grafikdrivrutin kan du göra följande:
 • Öppna Enhetshanteraren, leta upp grafikdrivrutinen
 • Högerklicka på grafikkortdrivrutinen, klicka sedan på avinstallera och starta sedan om datorn
Andra språk:

How to fix Error 32523 (A custom macro in this report has failed to run, and is preventing the report from rendering) - A custom macro in this report has failed to run, and is preventing the report from [email protected]@@[email protected]@@1.
Wie beheben Fehler 32523 (Ein benutzerdefiniertes Makro in diesem Bericht konnte nicht ausgeführt werden und verhindert das Rendern des Berichts) - Ein benutzerdefiniertes Makro in diesem Bericht konnte nicht ausgeführt werden und verhindert das Rendern des [email protected]@@[email protected]@@1.
Come fissare Errore 32523 (Una macro personalizzata in questo rapporto non è stata eseguita e impedisce il rendering del rapporto) - Una macro personalizzata in questo rapporto non è stata eseguita e impedisce il rendering del [email protected]@@[email protected]@@1.
Hoe maak je Fout 32523 (Een aangepaste macro in dit rapport kan niet worden uitgevoerd en verhindert dat het rapport wordt weergegeven) - Een aangepaste macro in dit rapport is niet uitgevoerd en verhindert dat het rapport wordt [email protected]@@[email protected]@@1.
Comment réparer Erreur 32523 (Une macro personnalisée dans ce rapport n'a pas pu s'exécuter et empêche le rendu du rapport) - Une macro personnalisée dans ce rapport n'a pas pu s'exécuter et empêche le rendu du [email protected]@@[email protected]@@1.
어떻게 고치는 지 오류 32523 (이 보고서의 사용자 정의 매크로가 실행되지 않아 보고서가 렌더링되지 않습니다.) - 이 보고서의 사용자 정의 매크로가 실행되지 않아 보고서가 렌더링되지 않습니다[email protected]@@[email protected]@@1.
Como corrigir o Erro 32523 (Uma macro customizada neste relatório falhou ao executar e está impedindo que o relatório seja renderizado) - Uma macro customizada neste relatório falhou ao executar e está impedindo a renderização do relatório. @@@ 1 @@@ 1.
Как исправить Ошибка 32523 (Пользовательский макрос в этом отчете не удалось запустить и препятствует отображению отчета.) - Пользовательский макрос в этом отчете не был запущен и препятствует отображению отчета. @@@ 1 @@@ 1.
Jak naprawić Błąd 32523 (Niestandardowe makro w tym raporcie nie zostało uruchomione i uniemożliwia renderowanie raportu) - Niestandardowe makro w tym raporcie nie zostało uruchomione i uniemożliwia renderowanie [email protected]@@[email protected]@@1.
Cómo arreglar Error 32523 (No se ha podido ejecutar una macro personalizada de este informe y está impidiendo que se procese el informe.) - No se ha podido ejecutar una macro personalizada en este informe y está impidiendo que se procese el informe. @@@ 1 @@@ 1.
The Author Om författaren: Phil Hart har varit en Microsoft Community Contributor sedan 2010. Med en nuvarande poängsumma på över 100 000 har han bidragit med mer än 3000 svar i Microsoft Support-forum och skapat nästan 200 nya hjälpartiklar i Technet Wiki.


Följ oss: Facebook Youtube Twitter
Senast uppdaterad:
03/02/21 03:21 : En Windows 10-användare röstade för att reparationsmetod 4 fungerade för dem.

Rekommenderat reparationsverktyg:


Det här reparationsverktyget kan åtgärda vanliga datorproblem som blå skärmar, kraschar och fryser, saknade DLL-filer samt reparera skador orsakade av skadlig kod/virus med mera genom att ersätta skadade och saknade systemfiler.

STEG 1:
Klicka här för att ladda ner och installera reparationsverktyget för Windows.

STEG 2:
Klicka på Start Scan och låt den analysera din enhet.

STEG 3:
Klicka på Repair All för att åtgärda alla problem som upptäcktes.

LADDA NER NU

Kompatibilitet

Krav
1 Ghz CPU, 512 MB RAM, 40 GB HDD
Den här nedladdningen erbjuder gratis obegränsade skanningar av din Windows-dator. Fullständiga systemreparationer börjar på 19,95 dollar.

Artikel-ID: ACX01678SE

Gäller för: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000

Hjälp någon annan med det här felet och Dela den här sidan:
Email Facebook Google LinkedIn Print Twitter

Tips för att öka hastigheten #84

Uppgradera till USB 3.0:

Uppgradera din dator till USB 3.0 om du fortfarande använder de äldre USB 1.0- eller USB 2.0 -anslutningarna. Du kan njuta av en överföringshastighet tio gånger snabbare än i USB 2.0. Dessutom introducerar USB 3.0 -standarden andra förbättringar som förbättrat bussutnyttjande och bättre energihantering.

Klicka här för ett annat sätt att snabba upp din Windows PC
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Fel i alfabetisk ordning:  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på detta. Den här sidan kan innehålla definitioner från https://stackoverflow.com/tags under CC-BY-SA-licensen. Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018