ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. WDF_VIOLATION Fel 0x10D Felkontrollen WDF_VIOLATION har ett värde på 0x0000010D. Detta indikerar att Kernel Mode Driver Framework (KMDF) upptäckte att Windows hittade ett fel i en rambaserad drivrutin.
2. WHEA_INTERNAL_ERROR Fel 0x122 Felkontrollen WHEA_INTERNAL_ERROR har ett värde på 0x00000122. Denna felkontroll indikerar att ett internt fel i Windows Hardware Error Architecture (WHEA) har inträffat. Fel kan bero på ett fel i implementeringen av en plattformsspecifik hårdvara
3. WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Fel 0x124 Felkontrollen WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR har ett värde på 0x00000124. Denna buggkontroll indikerar att ett allvarligt maskinvarufel har inträffat. Denna buggkontroll använder feldata som tillhandahålls av Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
4. WORKER_INVALID Fel 0xE4 Felkontrollen WORKER_INVALID har ett värde på 0x000000E4. Detta indikerar att minne som inte bör innehålla ett exekutivt arbetarobjekt innehåller ett sådant objekt, eller att ett för närvarande aktivt arbetarobjekt stod i kö.
5. WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL Fel 0xE1 Felkontrollen WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL har ett värde på 0x000000E1. Detta indikerar att en arbetstråd har slutförts och returnerats med IRQL> = DISPATCH_LEVEL.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018