ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. UDFS_FILE_SYSTEM Fel 0x9B Felkontrollen UDFS_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x0000009B. Denna felkontroll indikerar att ett problem uppstod i UDF -filsystemet.
2. UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL Fel 0x33 Felkontrollen UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL har ett värde på 0x00000033.
3. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Fel 0x7F Felkontrollen UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP har ett värde på 0x0000007F. Denna felkontroll indikerar att Intel -CPU: n genererade en fälla och kärnan misslyckades med att fånga denna fälla.
4. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M Fel 0x1000007F Felkontrollen UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M har ett värde på 0x1000007F. Detta indikerar att en fälla genererades av Intel CPU och kärnan misslyckades med att fånga denna fälla.
5. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Fel 0xED Felkontrollen UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME har ett värde på 0x000000ED. Detta indikerar att I/O -delsystemet försökte montera startvolymen och att det misslyckades.
6. UNSUPPORTED_PROCESSOR Fel 0x5D Felkontrollen UNSUPPORTED_PROCESSOR har ett värde på 0x0000005D. Detta indikerar att datorn försöker köra Windows på en processor som inte stöds.
7. UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM Fel 0x92 UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM felkontroll har ett värde på 0x00000092. Denna buggkontroll indikerar att en drivrutin som endast är enprocessor har laddats in på ett multiprocessorsystem.
8. USER_MODE_HEALTH_MONITOR Fel 0x9E Felkontrollen USER_MODE_HEALTH_MONITOR har ett värde på 0x0000009E. Denna felkontroll indikerar att en eller flera viktiga komponenter i användarläget inte uppfyllde en hälsokontroll.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018