ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. QUOTA_UNDERFLÖDE Fel 0x21 Felkontrollen QUOTA_UNDERFLOW har ett värde på 0x00000021. Detta indikerar att kvotavgifter har misshandlats genom att mer kvot återförts till ett visst block än vad som tidigare debiterades.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018