ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. NDIS_INTERNAL_ERROR Fel 0x4F Felkontrollen NDIS_INTERNAL_ERROR har ett värde på 0x0000004F.
2. NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS Fel 0xBC Felkontrollen NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS har ett värde på 0x000000BC. Detta indikerar att en duplicerad IP -adress tilldelades den här maskinen vid uppstart av ett nätverk.
3. NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED Fel 0xBB Felkontrollen NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED har ett värde på 0x000000BB. Detta indikerar att Windows misslyckades med att starta upp ett nätverk.
4. NMI_HARDWARE_FAILURE Fel 0x80 Felkontrollen NMI_HARDWARE_FAILURE har ett värde på 0x00000080. Denna buggkontroll indikerar att det har uppstått ett maskinvarufel.
5. NO_BOOT_DEVICE Fel 0x53 NO_BOOT_DEVICE felkontroll har ett värde på 0x00000053.
6. NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT Fel 0xB NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT felkontroll har ett värde på 0x0000000B.
7. NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS Fel 0x35 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS felkontroll har ett värde på 0x00000035. Denna felkontroll uppstår när IoCallDriver -paketet inte har fler stackplatser kvar.
8. NO_MORE_SYSTEM_PTES Fel 0x3F NO_MORE_SYSTEM_PTES felkontroll har ett värde på 0x0000003F. Detta är resultatet av ett system som har utfört för många I/O -åtgärder. Detta har resulterat i fragmenterade systemtabellposter (PTE).
9. NO_PAGES_AVAILABLE Fel 0x4D NO_PAGES_AVAILABLE felkontroll har ett värde på 0x0000004D. Detta indikerar att inga lediga sidor finns tillgängliga för att fortsätta verksamheten.
10. NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE Fel 0x1D NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE felkontroll har ett värde på 0x0000001D.
11. NO_SUCH_PARTITION Fel 0x43 NO_SUCH_PARTITION felkontroll har ett värde på 0x00000043.
12. NO_USER_MODE_CONTEXT Fel 0xE NO_USER_MODE_CONTEXT felkontroll har ett värde på 0x0000000E.
13. NPFS_FILE_SYSTEM Fel 0x25 Felkontrollen NPFS_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x00000025. Detta indikerar att ett problem uppstod i filsystemet NPFS.
14. NTFS_FILE_SYSTEM Fel 0x24 Felkontrollen NTFS_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x00000024. Detta indikerar att ett problem uppstod i ntfs.sys, drivrutinsfilen som gör att systemet kan läsa och skriva till NTFS -enheter.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018