ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE Fel 0x15 Felkontrollen LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE har ett värde på 0x00000015.
2. LM_SERVER_INTERNAL_ERROR Fel 0x54 Felkontrollen LM_SERVER_INTERNAL_ERROR har ett värde på 0x00000054.
3. LOADER_BLOCK_MISMATCH Fel 0x100 LOADER_BLOCK_MISMATCH felkontroll har ett värde på 0x00000100. Detta indikerar att antingen lastarblocket är ogiltigt eller att det inte matchar systemet som laddas.
4. LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION Fel 0xD9 Felkontrollen LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION har ett värde på 0x000000D9. Detta indikerar att de interna spårningsstrukturerna för låsta sidor har skadats.
5. LPC_INITIALIZATION_FAILED Fel 0x6A Felkontrollen LPC_INITIALIZATION_FAILED har ett värde på 0x0000006A.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018