ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. HAL1_INITIALIZATION_FAILED Fel 0x61 Felkontrollen HAL1_INITIALIZATION_FAILED har ett värde på 0x00000061.
2. HAL_INITIALIZATION_FAILED Fel 0x5C Felkontrollen HAL_INITIALIZATION_FAILED har ett värde på 0x0000005C.
3. HAL_MEMORY_ALLOCATION Fel 0xAC Felkontrollen HAL_MEMORY_ALLOCATION har ett värde på 0x000000AC. Denna felkontroll indikerar att maskinvaruabstraktionsskiktet (HAL) inte kunde få tillräckligt med minne.
4. HTTP_DRIVER_CORRUPTED Fel 0xFA Felkontrollen HTTP_DRIVER_CORRUPTED har ett värde på 0x000000FA. Detta indikerar att HTTP -kärndrivrutinen (Http.sys) har nått ett skadat tillstånd och inte kan återställa.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018