ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR Fel 0x4C Felkontrollen FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR har ett värde på 0x0000004C.
2. FAT_FILE_SYSTEM Fel 0x23 Felkontrollen FAT_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x00000023. Detta indikerar att ett problem uppstod i FAT -filsystemet.
3. FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE Fel 0x12B Felkontrollen FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE har ett värde på 0x00000128. Denna buggkontroll indikerar att ett enda bitars fel hittades på denna sida. Det här är ett maskinvaruminnesfel.
4. FILE_INITIALIZATION_FAILED Fel 0x68 Felkontrollen FILE_INITIALIZATION_FAILED har ett värde på 0x00000068.
5. FILSYSTEM Fel 0x22 Felkontrollen FILE_SYSTEM har ett värde på 0x00000022.
6. FLOPPY_INTERNAL_ERROR Fel 0x37 Felkontrollen FLOPPY_INTERNAL_ERROR har ett värde på 0x00000037.
7. FLTMGR_FILE_SYSTEM Fel 0xF5 Felkontrollen FLTMGR_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x000000F5. Detta indikerar att ett fel som inte kan återställas inträffade i Filterhanteraren.
8. FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION Fel 0x10C Felkontrollen FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION har ett värde på 0x0000010C. Detta indikerar att en överträdelse upptäcktes i paketet File System Run-time library (FsRtl) Extra Create Parameter (ECP).
9. FTDISK_INTERNAL_ERROR Fel 0x58 Felkontrollen FTDISK_INTERNAL_ERROR har ett värde på 0x00000058. Detta utfärdas om systemet startas från fel kopia av en speglad partition.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018